torstai 20. elokuuta 2009

ROKOTUSINFO - KORJAUKSIA YLEISIIN TIEDOTUKSIIN

Etsi : www.rokotusinfo.fi
Asiallista tietoa sika-influenssasta ja siihen käytettävistä ROKOTUKSISTA:, samoin rokotuksista yleensä. Sivusto tutkii ja informoi asiasta kiinnostuneita asiantuntemuksella korjaten julkisessa mediassa esitettyjä väitteitä, jotka saattavat lisätä PELKOA kansalaisten keskuudessa, jos niitä ei korjata.

Itse en aio ottaa rokotetta ja samaa suosittelen kaikille.

Rokotteet eivät ole TUTKITTUJA JA TURVALLISIA. Niistä ei ole tarvittavaa oikeaa tieteellistä näyttöä, pelkästään manipuloitua informaatiota. Niiden haittavaikutuksia ei ole tutkittu. Nytkin seuranta-aika on vain 5 päivää. Kuitenkin sen pitäisi eettisesti ja tieteellisesti olla useita vuosia, kuten autralialainen Tri VIERA SCHEIBNER on jo vuosikausia sitten tutkinut ja julkaissut kirjassaan "Vaccinations" joka on myös suomennettu.
Lisäksi Tri SCHEIBNER on todistanut pätevästi, että rokotukset eivät ole vähentäneet tarttuvien tautien esiintymistä maailmassa. Hänen mukaansa taudit on jo ennen rokotuksia taltutettu mm. hygienian parantumisesta johtuen.

Rokotteiden adjuvanttien ja niiden muiden ainesosien turvallisuudesta ei löydy luotettavaa tietoa edes tieteellisistä julkaisuista, vaikka FDA toisin esittää.

Pandemia on lääketehtaitten ja niiden osakkaitten rahapussien paisuttamisoperaatio. Tämä saattaa myös olla monelle rokotteen ottajalle hengenvaarallista tai aiheutta palautumattomia "sivuvaikutuksia", esimerkiksi Guilla´n Barre´n syndroomaa.

********

"
Uutisvirta (Ajankohtaista)

* (19.8.2009) Tiivistettyä: Yleisiä virhekäsityksiä korjauksineen sikainfluenssarokotetutkimuksesta ja sikainfluenssarokotteesta:

Virhekäsitys: Suomessa kokeillaan sikainfluenssarokotetta, koska halutaan tietää Suomeen hankitun rokotteen oikea annostus ja muu soveltuvuus Suomen oloihin.
Korjaus: Kokeilussa käytettävää rokotetta ei olla rokotehankinnoista vastaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lainkaan hankkimassa Suomeen. Testaus on osa ranskalaisvalmistajan rokotteen tuotekehitystä, ja se on Tampereen yliopistolle liiketoimintaa.

Virhekäsitys: Sikainfluenssarokotekokeilu etenee, kuten normaalin influenssarokoteen tutkimuksetkin; rokote on testattu aikuisilla ennen lapsilla tehtävää kokeilua
Virhekäsityksen korjaus: Ranskalaisvalmistajan rokotetta on testattu aiemmin ainoastaan eläimillä. (lähde: Uusi aika 31.7.2009)

Virhekäsitys: Sikainfluenssarokote on hankittu, kuten rokotteet normaalisti hankitaan
Korjaus: Normaalisti rokotteet hankitaan tarjouskilpailun kautta. Sikainfluenssarokotteesta ei ole järjestetty tarjouskilpailua.

Virhekäsitys: Sikainfluenssarokote on täsmälleen tai miltei täsmälleen tavallisen influenssarokotteen kaltainen, vain virusosa on vaihdettu
Korjaus: Sikainfluenssarokotteessa (Suomeen tilattu GlaxoSmithKlinen rokote) on mahdollisesti varsin merkittäviä eroja tavalliseen influenssarokotteeseen verrattuna. Rokote sisältää elohopeayhdiste tiomersaalia toisin kuin Suomessa tavallisesti käytettävät influenssarokotteet, ja rokote sisältää skvaleenia sisältävää adjuvanttia toisin kuin tavalliset kausi-influenssarokotteet. Tätä adjuvanttia ei ole aiemmin laajasti käytettä ihmisillä käytettävissä rokotteissa. Myös rokotetutkimuksessa käytettävä Sanofi Pasteurin rokote sisältää samantyyppistä skvaleenia sisältävää adjuvanttia, tosin osa tutkimukseen osallistuvista lapsista saa rokotetta, jossa ei ole tätä adjuvanttia.

Virhekäsitys: Sikainfluenssarokote on tarkoitus hyväksyä tavallisten influenssarokotteiden tapaan.
Korjaus: Sikainfluenssarokote on Suomessa varauduttu ottamaan käyttöön, vaikka se ei saisi normaalia lääkeviranomaisen hyväksyntää (myyntilupaa).

Virhekäsitys: Yliopistollinen rokotetutkimus on luonteeltaan pääsääntöisesti tieteellistä
Korjaus: Rokotetutkimus on yliopistolle tuottoisaa liiketoimintaa, tilaustutkimusta joka on osa lääkeyhtiöiden tuotekehitystä, ja luonteeltaan pääsääntöisesti tuotekehitystä.

Virhekäsitys: Suomessa rokotehankinnoista ja -suosituksista päättävät riippumattomat asiantuntijat.
Korjaus: Rokotusohjelman valmistelua hoitavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimittämät työryhmät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteosasto saa merkittävää rahoitusta rokotteita valmistavilta lääkeyhtiöiltä, jopa enemmän kuin valtion laitokselle osoittama budjettirahoitus on. Monissa laitoksen nimittämissä rokotussuosituksia antavissa ryhmissä enemmistö raportoi taloudellisia sidonnaisuuksia rokotevalmistajiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tilannut sikainfluenssarokotteen ilman tarjouskilpailua rokotevalmistajalta, joka on tilannut laitokselta viime vuosina eniten tuotekehitykseensä liittyviä rokotetutkimuksia.

Virhekäsitys: Rokotetutkimukset Suomessa ovat luvanvaraisia, tiukasti valvottuja, ja niissä noudatetaan tarkasti lakeja ja asetuksia.
Korjaus: Rokotetutkimuksissa noudatetaan pääsääntöisesti ilmoitusmenettelyä, poikkeustapauksia lukuunottamatta Lääkelaitokselta ei tarvita lupaa rokotetutkimuksen aloittamiselle. Tutkimuksen aloittamisen edellytyksenä on eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Eettisten toimikuntien jäsenet toimivat sivutoimisesti ja mahdollisuus perehtyä tutkimuksen yksityiskohtiin on varsin rajallinen. Toimikunta antaa lausunnon pelkästään paperien perusteella. Lakien ja asetusten noudattamisen käytäntöjä valaisee osaltaan se, että vaikka Suomen laki vaatii, että edellytys lapsen osallistumisessa tutkimukseen edellytyksenä on molempien vanhempien suostumus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on saanut nuhteita lokakuussa 2006 siitä että ei ole lakia tältä osin noudattanut, on Lääkelaitoksen hyväksynnällä elokuuhun 2009 asti jatkettu käytäntöä, että on pyydetty vain yhden vanhemman suostumus.

Virhekäsitys: Suomeen tilattujen rokotteiden odotetaan saapuvan maahan syys-lokakuun vaihteessa
Korjaus: Ensimmäisen rokote-erän arvioidaan THL:n kertoman mukaan saapuvan syys-lokakuun vaihteessa. Ensimmäisen rokote-erän kooksi on kerrottu 250 000 annosta. Tämän jälkeen on arvioitu rokotteita tulevan 250 000 annoksen viikkovauhtia. Tällä vauhdilla kaikkien n. 5,3 miljoonaa annoksen saaminen Suomeen kestää n. 21 viikkoa. Jos ensimmäinen erä saapuu 1.10.2009 ja myös muut erät saapuvat arvion mukaisesti, rokotteet saadaan maahan helmikuun 2010 loppuun mennessä.
"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti