lauantai 2. tammikuuta 2016

Tieteellisistä Homeopatiatutkimuksista

Saturday, 12 September 2015


Pofessori Edzard Ernst´in kirjoitus homeopatiasta annetusta väärästä tiedosta   

Edzard Ernst on homeopatian vastainen professori, joka on kuluttanut uransa hyökkäämällä perinteistä lääketiedettä vastaan. Vuonna 1993 hänestä tuli täydentävän lääketieteen professori:  Complementary Medicine at the University of Exeter. Häntä kuvataan usein täydentävän lääketieteen ensimmäiseksi professoriksi, mutta hänen ottamansa tittelin ei pitäisi harhauttaa ketään. Hänen tarkoituksensa oli horjuttaa lääketieteellisiä terapioita, varsinkin homeopatiaa, ja hän julkaisi 700 artikkelia ´tieteellisissä´ lehdissä toteuttaakseen tämän.

Joten professori Robert Hahn on nyt tehnyt blogissaan arvioita hänen työnsä laadusta. Arvion voi lukea saksaksi tästä linkistä:

http://www.homeopathy.at/betruegerische-studien-um-homoeopathie-als-wirkungslos-darzustellen/

Tieteen rehellisyyttä ja lahjomattomuutta on tärkeä arvioida. Tämän osoittaa prof. Hahn´in mielestä se, miten ideologia (tai kuten hän haluaisi tarkennetusti esittää: Suurten Yhtiöiden, tässä tapauksessa Big Pharman, taloudelliset osakkeenomistajuudet) on korvanneet tieteen. Blogissa osoitetaan, että tarkoituksessa osoittaa homeopatia tehottomaksi, on yli 95% tieteellisistä, homeopatiasta tehdyistä tutkimuksista pitänyt hylätä tai hävittää!   

Joten, niitä varten, jotka eivät osaa lukea alkuperäistä saksankielistä tekstiä kuten minä itse, seuraa tässä englanninkielisestä käännöksestä blogitekstin suomennos.

"En ole koskaan nähnyt sellaista, tieteellisen kirjoittajan täysin peittelemättömän puolueellista kirjoittajaa kuin Edzard Ernst: hänen työlleen ei pitäisi antaa mitään arvoa ja se pitäisi hylätä"   
       
Tämän on ruotsalainen Robert Hahn, johtava lääketiedemies, lääkäri, anestesian ja tehohoidon  professori Linköping´in Yliopistosta Ruotsista, saanut selville.

Tutkimukset, jotka esittävät homeopatian tehottomaksi, ovat väärennettyjä

Professori Hahn itse on julkaissut yli 300 tieteellistä artikkelia anestesiasta ja tehohoidosta, ja hän on saanut useita tutkimusapurahoja. Hahn ei ollut aikaisemmin joutunut tekemisiin homeopatian kanssa, mutta hänen mielenkiintonsa siihen heräsi erittäin tunteisiin vetoavan, erittäin epätieteellisen, homeopatiaa vastustavan  TV-keskustelun takia, jonka oli ilmiselvästi järjestänyt homeopatiaa vastustava kampanjointiryhmä nimeltä    'Vetenskap och Folkbildning' eli VOF [käännettynä suomeksi: 'Tiede ja Sivistys']. Teini-ikäinen toisensa jälkeen sanoi ohjelmassa, ettei ole olemassa mitään tieteellistä näyttöä, joka osoittaisi homeopatian toimivan,  ja että homeopatian on osoitettu olevan suuri ´huijaus´. 

(Välihuomautus: tämä järjestö on mahdollisesti Britannian 'Sense about Science'-järjestöä vastaava järjestö.)

Professori Hahn havaitsi selvästi, että näillä teini-ikäisillä ei mahdollisesti ollut tarvittavaa kyvykkyyttä, tietoa eikä kypsyyttä lukea, saatikka edes ymmärtää tieteellistä kirjallisuutta, ja he toistelivat ainoastaan  VoF'in homeopatianvastaista propagandaa.

Hahn päätti siksi itse analysoida ´tutkimukset´, jotka todennäköisesti olivat osoittaneet homeopatian tehottomuuden, ja tuli shokeeraavaan päätelmään, että: 

          "Vain poistamalla 98% homeopatiasta tehtyä tutkimusta ja  tekemällä tilastollisen meta-analyysin jäljelle jääneistä 2 %:sta kielteisestä tutkimuksesta voidaan "todistaa", että homeopatia on tehotonta".

Toisin sanoen, kaikki oletettavasti homeopatialle kielteiset meta-analyysit, joihin homeopatiaa vastustavat ovat luottaneet, ovat tieteellisesti arvioituina huijausta. 

Lääketieteen arviointikriteerit muuttuivat 1990-luvun keskivaiheilla. Aikaisempana arviona oli pidetty sitä, että piti ymmärtää hoidon toimimisen takana oleva mekanismi siitä, miten joku hoito toimi, ennen kuin se voitiin hyväksyä. Tämä kriteeri johtaa kuitenkin ongelmiin. Monet hoidot, joiden toimintatapa on yhä tuntematon, ovat tosiasiassa tänäänkin onnistuvassa käytössä sairaaloissa.Typpioksidi, yleisesti käytetty aine synnytyksissä, on eräs sellainen esimerkki (ja nukutusaineet ovat toinen esimerkki).

Lääketiede siirtyi 1990-luvun keskivaiheilla "näyttöön-perustuvaan" käytännölliseen konseptiin, joka viittaa siihen, että tämä on nyt, tai sen pitäisi olla, se metodi, jota käytetään kaikessa kirjallisuudessa järjestelmällisistä meta-analyysikatsauksista. Nyt esitetty kysymys ei enää ole kuulunut seuravalla tavoin:

     "Ymmärrämmekö hoidon perusprinsiipit (toimintatavat)?"
vaan
     "Tehoaako hoito vai ei?"

Tämän koko muutoksen poistaminen, joka vaadittiin mekanismin toimimisen todisteeksi, aiheuttaa akateemikoille suuren ongelman heidän jättäessään käsittelemättä vaihtoehtoiset terapiat.  

Klaus Linde'n Artikkeli

Klaus Linde'n  meta-analyysi vuodelta1997 [i] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> on ensimmäinen ja rehellisin homeopatian alalla tehty tutkimus. Linde löysi poikkeavan oudon suhteen  2.45 and a 2.05 to 2.93 of CI, eli merkittävän tuloksen, joka osoitti homeopatian  hyvän vaikutuksen placeboon verrattuna.

Tämä tulos perustuu 89 tutkimukseen ja, mielenkiintoista kyllä, Linde lisäsi yhteenvetoonsa, että tulos osoittaa sen, kuinka homeopatia tehoaa erilaisiin sairauksiin. Linde'n tutkimus nostatti ymmärrettävästi  järkytyksen akateemisessa maailmassa. Sen jälkeen seurasivat vastineeksi nykyiset artikkelit, joilla yritettiin osoittaa  nämä tulokset vääriksi.

Ensiksi kritiikki kohdistui tutkimuksen laatuun, joka voidaan erottaa ns. Jadad-pisteytyksellä. Kun näin tehtiin  Linde'n 89:lle tutkimukselle, ilmeni, että tutkimukset, joilla oli alhaiset Jadad-pisteet, osoittivat parempaa tehokkuutta. Linde kuitenkin osoitti  [ii] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> että homeopatian myönteiset vaikutukset lisääntyivät, aina, jopa korkeimmille tasoille Jadad-asteikolla.

Edzard Ernst

Tätä todistetta ei vaihtoehtoista lääketiedettä vastustava aktivisti Edzard Ernst hyväksynyt, koska hän oli sitä mieltä, että pitäisi vetää raja jokaisen Jadad-pisteytyksen välille korkeimpia pisteitä lukuunottamatta, ja laskea siitä parhaitten tutkimusten teoreettinen vaikutus [iii] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> .

- Omasta mielestäni tämä on täysin järjetöntä, koska näin korvataan todellinen tulos virtuaalisella ( se takoittaa teoreettisesti lasketulla) tuloksella.

Kirjoituksessaan vuodelta 2002 [iv] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> Ernst heilahtelee, esim., hylkäämällä artikkeleita, jotka osoittavat erityisiä vaikutuksia sairauteen, vaikka toisissa tapauksissa hän hylkääkin artikkeleita, jotka eivät osoita erityisiä vaikutuksia. En ole koskaaan nähnyt tieteellistä kirjoittajaa, joka on näin peittelemättömän puolueellisesti suhtautuva kuin Edzard Ernst.

Cucherat'in "II-tyypin hairahdus"

Cucherat [v] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> on pohjimmiltaan rehellinen kirjoittaja, joka kuitenkin, vastoin omien tutkimustensa tuloksia, päätyi tekemään suuria yritelmiä hylätä homeopatia hoitona.  Konventionaalisia meta-analyyttisiä tunnuslukuja ei käytetty tässä tapauksessa; sen sijaan viidestä mahdollisesta analyyttisesta metodista Cucherat valitsi metodin, joka olisi homeopatian kannalta kaikkein epäedullisin. 

Sen lisäksi Cucherat lankesi käyttämään tekniikkaa, jota Edzard Ernst hyödynsi monissa tutkimuksissaan, nimittäin poistamalla käytännöllisesti katsoen kaiken korkealaatuisen materiaalin. Homeopatian ollessa kyseessä, ei kuitenkaan riittänyt, että poistettiin 90% tutkimuksista, joita oli tarkasteltu alkuperäistä analyysiä varten: -  homeopaattinen hoito osoittautui edelleenkin ylivoimaisesti paremmaksi kuin placebo.

Kun (tutkija) kirjoittaja ryhtyy poistamaan 95-98% kaikista tehdyistä tutkimuksista, tämä kiepsauttaa luonnollisesti tunnusluvut. Mutta tässä tilanteessa Cucherat'in analyysi ei enää osoittanut, että hoitomenetelmä (homeopatia) on huono, vaan ennemminkin sen, että hänen tutkimuksestaan puuttui riittävä tilastollinen aineisto analyysin tekemistä varten. Voitaneen sanoa, että kirjoittaja on tarkoituksellisesti luonut "II-tyypin virheen".  

Itse olen erittäin kriittinen monista tavoista, joita Cucherat käyttää todistaakseen tiettyjen, valikomiensa tutkimusten hylkäämiseksi. Cucherat antaa joskus ainoastaan mariginaalisia yksityiskohtia, joista ei selviä kuin  ei-homeopatiaa koskevien tutkimusten pois jättäminen. Aluksi Cucherat poisti arvioinnistaan 101 kaikenkaikkiaan 118 tutkimuksesta: Homeopatia pysyi silti hänen analyysissään suuressa määrin tehokkaana. Vaikka hän jätti syrjään lisää tutkimuksia, ja vain 9 jäi jäljelle, homeopatian teho jatkui osoittaen tilastollisesti merkittävän hyvää tehioa.

Kun hän poisti vielä 4 muuta tutkimusta, tilastotiedot alkoivat kangerrella ja näytti  mahdolliselta, että homeopatian teho placeboon verrattuna oltaisi voitu selittää johtuvaksi sattumasta, joka oli tässä tapauksessa  8.2  vastaan 100.

Johtopäätös? Cucherat sanoo, ettei homeopatia ollut tehokasta. Omasta mielestäni Cucherat on raukka. Riskeeraamalla oma maineensa kertomalla ´totuuksia´ ja ollen tyhmyrien joukossa sellaisessa organisaatiossa kuin VoF, hän ei uskaltanut julkaista sitä, mitä hänen materiaalinsa todella osoittivat.

Shang´in ja kumppanien valinnat olivat yhtä hataria 

Seuraavan meta-analyysin kirjoittivat Shang et al ja se julkaistiin vuonna 199 [vi] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP>. Siinä, aivan samoin kuin Cucherat, 96% kaikista tehdyistä tutkimuksista oli poistettu, mutta tässä tapauksessa kirjoittajat epäonnistuivat ala-arvoisesti, erittelemättä  lainkaan syytä tähän kaikkeen.

He kiersivät ylimääräisten tutkimusten lukumäärää noin vain, kunnes tulokseksi saatiin tutkimus osoittamaan, että placebo oli 13% tehokkaampaa kuin homeopatia, vaikkakin todellinen näyttö osoitti täysin vastakkaista tulosta: eli että homeopatia oli 13% tehokkaampaa kuin placebo. Haluan myös painottaa, että kirjoittajat, joitten kanssa Shang työskenteli, olivat vain muutama vuosi aikaisemmin julkaisseet erittäin negatiivisen artikkelin homeopatiasta, ja tämä saa minut epäilemään tämän ryhmän objektiivista alkuasetelmaa. 

(Ernst´in piti myöhemmin todistaa UK´n House of Commons Science & Technology committee´lle,että Shang sai ´selvästi homeopatian tuhon partaalle´ )

Kehen voit luottaa? Voimme aloittaa, ja olla välittämättä Edzard Ernst´istä. Olen lukenut useita muita tutkimuksia, jotka hän on julkaissut, ja ne ovat kaikki epäluotettavia. Hänen työnsä pitäisi hylätä.

Sekä Cucherat ja Shang ovat luoneet tarkoituksellisesti "II-tyypin virheen" jättämällä huomioimatta lähes kaikki tällä hetkellä olemassa olevat, homeopatiasta julkaistut tutkimukset. Syystä että? No, jos he olisivat liittäneet vain joitakin tutkimuksia lisää ja he olisivat tyytyneet jättämään huomiotta "vain" 90% dokumenteista, olisi havaittu, että homeopatia oli tehokkaampaa kuin placebo. Eivätkä he varmastikaan halunneet sitä, eikö niin?  Täten he poistivat yksinkertaisesti niin paljon materiaalia, että he pystyivät luomaan "II-tyypin virheen". Oletan, että kirjoittajien oli löydettävä jokin keino saada aikaan sellainen lopputulos kuin he alunalkaenkin  halusivat : nimittäin, että homeopatia epäonnistuu saamaan aikaan mitään vaikutusta. 

Tämä matemaattinen peli ei näytä muulta kuin huomionarvoiselta. Ja kuitenkin nämä henkilöt voivat säilyttää akateemisen puhtautensa, ja ovat edelleen tervetulleita tieteen pyhiin paikkoihin, eikä heillä ole uhkaa tulla pilkatuiksi tai julkisesti naurunalaisiksi sellaisten järjestöjen taholta kuin esim. VoF.

Minua kiinnostaa ottaa selvää, kuinka paljon tieteellistä maailmaa kontrolloivat heidän omat ideologiansa.     

Homeopatian ollessa kyseessä, pitäisi pysyä uskollisena sille, mitä näyttö osoittaa. Ja tässä näyttö on esitetty  vain poistamalla  95-98% kaikilta homeopatiatutkimuksilta niiden teho, eikä tätä poistamista ole esitetty todistettavasti, näyttöön perustuen.

Homeopatia on ilmiselvästi pannaan julistettu aihe. Minkä tahansa homeopatiaan liittyvän kanssa työsketeleminen ja jonkin tiedon löytäminen sen arvioimisesta tai näytöistä ei enää takaa sinulle sitä, että sinua voidaan yhä pitää hyvänä ja vakavana tieteentekijänä. Tällaista pelkoa ei pitäisi esiintyä tieteessä. Mutta kyllä sitä esiintyy, ja se on erittäin hätkähdyttävää.


Viitteet:
[i] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges LV, Jonas WB. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet 1997;350:834–43.

[ii] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> Linde K, Scholz M, Ramirez G, Clausius N, Melcart D, Jonas WB. Impact of study quality on outcome in placebo-controlled trials of homeopathy. J Clin Epidemiol 1999;52:631–6.

[iii] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> Ernst E, Pittler MH. Re-analysis of previous meta-analysis of clinical trials of homeopathy. J Clin Epidemiol 2000;53:1188.

[iv] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> 2002 (Br J Clin Pharmacol 2002; 54: 577-582)

[v] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> Cucherat M, Haugh MV, Gooch M, Boissel J-P. Evidence for clinical efficacy of homeopathy. A meta-analysis of clinical trials. Eur J Clin Pharmacol 2000;56:27–33.

[vi] <https://webmail.doctors.org.uk/#NOP> Shang A, Huwiler-Münterer K, Nartey L, Jüni P, Dörig S, Sterne JA, Egger M. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homeopathy and allopathy. Lancet 2005;366:726–32.Kuten HOMEOPATIASTA - niin ei myöskään ROKOTTEISTA haluta kuulla toista näkökulmaa: http://healthimpactnews.com/2014/dr-suzanne-humphries-on-vaccine-safety-they-dont-want-you-to-hear-the-other-side/

 http://hpathy.com/journal/homeopathy-4-everyone-January-2016/

 http://safe-medicine.blogspot.fi/2016/02/what-homeopathy-denialists-skeptics-deny.html

Yksi kuudesta italialaisesta käyttää homeopatiaa: http://www.ansa.it/english/news/general_news/2016/02/23/one-in-six-italians-use-homeopathy_071cefbb-28c0-4cca-beb8-b56f688c88f4.html

 http://www.britishhomeopathic.org/evidence/the-evidence-for-homeopathy/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti