perjantai 13. huhtikuuta 2012

TIEDETTÄ - - vai mitä?


Tiede on korruptoitunutta: Huolestuneitten Tiedemiesten Liitto (UCS) vakuuttaa uudessa raportissa
3.4.2012 Kuva: http://gaia-health.com/gaia-blog/wp-content/uploads/2012/04/Painting-by-Gina-Tyler-text-added.jpg
Gina Tyler´in maalaus taustalla (teksti lisätty). Gina'n  website on  http://ginatyler.com. (Clickable link below article)

Union of Concerned Scientists (UCS)– järjestön äskeinen raportti sanoo saman, minkä Gaia Health on myös jo sanonut: Tiede on korruptoitunutta. Aivan liian usein tieteen herrana ei ole totuuden etsiminen, vaan teollisuudet, jotka käyttävät laajamittaisesti ovelia, eikä niinkään ovelia tekniikoita saavuttamaan haluamiaan tuloksia. Tieteestä on tullut pseudotiedettä.

Huomautus: Artikkelin aiheeseen liittyvä video löytyy tästä (here).

Totuus on tuomittu tuhoon, jos se sotii teollisuuden etuja vastaan. Union of Concerned Scientists’ (UCS) raportin otsikko kaiuttaa tilanteen vakavuutta:  “Heads They Win, Tails We Lose”.  Raportti kuvailee ongelmaa seuraavasti:

Valitettavasti tieteilijöitten sensurointi ja tieteellisen tiedon tiedottaminen, sen manipuloiminen, vääristely ja julkaisematta jättäminen on uhannut liittovaltion tieteellistä yrittäjähenkeä viime vuosien aikana.  He eivät yksilöi sitä uskomattoman vahingon määrää, mitä tämä aiheuttaa ihmisille, pseudotieteen todellisille uhreille.

Korruption alueet

He kuvailevat lukuisia tapoja, joilla tiedettä on käytetty väärin:
·       
               *   Täydellinen korruptio   
           *  Yleisen ymmärryksen muokkaus 
           *  Hallituksen laitosten tehokkuuden rajoittaminen 
*         *  Kongressiin vaikuttaminen 
           *  Lakitoimien hyväksikäyttäminen

Tutkimuksen täydellinen korruptio
Me keskitymme tässä siihen, mitä heillä on sanottavanaan täydellisestä korruptiosta.

Tutkimuksen keskeyttäminen ja julkaisematta jättäminen
                                                                                                                                                                                     Korporaatiot ovat kontrolloineet sitä, mitä tutkimustuloksia julkaistaan. Erityisesti he ovat estäneet sellaisten tulosten julkaisemisen, jotka “saattaisivat järkyttää heidän omia periaatteitaan”.

Tiedemiesten uhkailu ja pakottaminen

Tieteen tekijöitä ja laitoksia, jotka antavat heille työtä, ahdistellaan. Tieteilijöitä uhkaillaan oikeusjutuilla ja työpaikan menetyksillä. Heidän tutkimuksilleen ei anneta rahoitusta. Heitä ei ylennetä tai heidän virkojaan ei vakinaisteta, ja heidät poistetaan tutkimuksen piiristä. Tämä kaikki johtaa luonnollisesti itsesensuuriin.

Tutkimussuunnitelmien ja tutkimusluonnosten manipulointi

Tutkimukset suunnitellaan ja käynnissä olevien tutkimusprojektien sääntöjä manipuloidaan, jotta varmistetaan tulosten olevan rahoittajakorporaatioiden mielen mukaisia. Myöskin tutkijoiden tutkimuksissaan esittämät kysymykset muutetaan.

Haamukirjoitus

Tieteelliset julkaisut käyttävät alituiseen haamukirjoittajia sellaisten artikkeleiden julkaisemiseen, jotka sekä kehittelevät tutkimustuloksia että sotkevat tutkimusten ja niiden taustalla olevien yhtiöiden väliset yhteydet.

Kielteisten tulosten huomiotta jättäminen

Itse tieteelliset julkaisut syyllistyvät useimpien kielteisten tulosten huomiotta jättämiseen, vaikka tällainen tieto saattaa olla aivan yhtä tärkeää kuin ne tutkimustulokset, jotka täyttävät odotettavissa olevat johtopäätökset.  

Esimerkkejä tieteen korruptiosta

Heads They Win, Tails We Lose” sisältää useita esimerkkejä lääketieteen maailmasta. Tässä seuraa joitakin:

GlaxoSmithKline: Paxil (antidepressantti, = paroksetiini, Suomessa Seroxat, Paroksetiini)
Vuosien 1998 ja 2002 välisenä aikana, GSK teki viisi lääkeainekoetta Paxil´ista.  Neljä niistä tuotti kielteisen tuloksen; se tarkoittaa, että ne eivät pystyneet osoittamaan lääkkeen tehokkuutta. Nämä neljä koetta osoittivat jopa kohonnutta itsemurhariskiä. Yhden kokeen tulokset olivat sekalaisia. GSK antoi luvan vain tämän yhden tutkimuksen julkaisemiselle. FDA ei voinut tehdä asialle mitään, koska yhtiö oli vaatinut tiedemiehiä allekirjoittamaan luottamuksellisen sopimuksen.     

Boots: Synthroid (kilpirauhaslääke)
Lääketehdas Boots uskoi voivansa osoittaa, että sen kilpirauhaslääke, Synthroid, oli tehokkaampi kuin muut lääkkeet ja kohtuuttoman hintansa arvoinen. He valtuuttivat tri. Betty Dong´in, University of California – San Francisco´sta, testaamaan sitä. Hänen tutkimuksensa ei sujunut Boots´in tahtomalla tavalla, joten he määräsivät, ettei tri. Dong saisi julkaista tuloksia. Hän kieltäytyi ja Boots uhkasi häntä haastamalla hänet oikeuteen. Tätä jatkui useiden vuosien ajan. Tietenkin, siihen asti kunnes hän saattoi julkaista tuloksensa, lääkärit määräsivät tätä lääkettä ja potilaat ottivat sitä, ajatellen saavansa jotakin aivan erinomaista lääkettä tällä kohtuuttomalla hinnalla.  

 Agouron Pharmaceuticals: Remune (HIV-1immunogeeni, Salk-rokote)
HIV-lääkkeen, Remune´n, kliininen lääkeainekoe osoitti, ettei sillä ole tehoa. Tutkija julkaisi tutkimuksen  Journal of the American Medical Association- julkaisussa (JAMA). Lääkkeen kehittäjä  Agouron Pharmaceuticals, kosti nostamalla syytteen häntä vastaan.

GlaxoSmithKline: Avandia (diabeteslääke, rosiglitatsoni)
Vuonna  2000, tri. John Buse, University of North Carolina´sta, julkaisi tutkimuksen, joka dokumentoi, että Avandia- lääkettä ottaneiden riski saada sydäntauti oli korkea. GSK otti yhteyttä hänen esimieheensä ja syytti Buse´a valehtelemisesta ja uhkasi panna hänet syytteeseen yhtiön osakkeiden arvon putoamisesta $4 biljoonalla. Vasta vuonna 2010 FDAn neuvoa-antava raati suositteli lääkkeen poistamista markkinoilta, mutta FDA asetti ainoastaan rajoituksia sen käyttöön. (EUssa se poistettiin markkinoilta, suom.huom.)  

Merck: Vioxx (niveltulehduslääke, rofekoksibi)
Farmaseuttisen lääkeyhtiö Merck´in markkinointiosasto kehitti strategian liioitella Vioxx-lääkkeen vaikutuksia ohi FDAn luvan myöntämän vaikutusalueen. Osana suunnitelmaa oli järjestellä lääkeainekoe, jossa Vioxx´ia verrattiin käsikauppalääke (USAssa) naprokseeniin. Tämän pahasti virheellisen  kokeen tuloksen oli tarkoitus antaa vaikutelma, että naprokseeni vähentää sydänkohtauksen riskiä 80 %:lla huolimatta siitä tosiasiasta, etteivät jo tehdyt kokeet olleet dokumentoineet mitään hyötyä sydänkohtauksien estoon. Vertaamalla Vioxx´ia naprokseeniin saatiin aikaan sellainen väärä kuvitelma, että se ei aiheuta sydänongelmia.  
Vioxx poistettiin lopulta markkinoilta vuonna 2004 sen jälkeen kun monia tuhansia ihmisiä oli kuollut. Ja monet, jotka ottivat tätä lääkettä, kärsivät edelleen sydänvaivoista tänäkin päivänä.
Merck käytti haamukirjoittajia laajamittaisesti saadakseen Vioxx´in lääketieteellisiin julkaisuihin.  20:stä Vioxx´ia koskevasta haamukirjoitusartikkelista, oli 16 listattu tiedemiehen kirjoittamaksi. Mikä oli kuitenkin vielä pahempaa, oli se, että nämä tutkimukset sisälsivät tutkimusanalyysejä, jotka oli kirjoitettu ennen tiedemiesten mukaantuloa.  

Pfizer: Neurontin (epilepsia- ja hermokipulääke, gabapentiini)
Pfizer manipuloi julkaisua 15 tapaustutkimuksesta , 6 tapausselostuksesta ja 9 julkaisijalle lähetetystä kirjeestä, jotka koskivat Neurontin´in käyttöä.  Tästä seurasi, että Neurontin´in käyttö kasvoi 430 000 potilaasta 6 miljoonaan potilaaseen yhden vuoden aikana. Tutkinta dokumentoi, että kielteisiä tuloksia ei oltu julkaistu, tuloksia oli raportoitu valikoivasti ja potilaita, joiden oli oletettu saavan huonosti hyötyä tästä lääkityksestä, ei oltu otettu analyyseihin mukaan. Ne eivät myöskään raportoineet sitä, että Neurontin lisää itsemurhariskiä.

Lääketieteelliset julkaisut: Risperdal (antipsykoottinen lääke, risperidoni)
Vaikutelma, että Risperdal-lääkkeestä oli tehty monia tutkimuksia, oli toteutettu tuottamalla raportteja kuuteen eri julkaisuun eri kirjoittajien nimillä aina yksittäin tehdyistä lääkeainekokeista.

Monsanto: Geenimanipuloitu maissi
Nature –lehti julkaisi University of California – Berkeley´n lopputyöntekijäopiskelija David Quist´in artikkelin, joka osoitti, että Monsanto´n geenimanipuloitu maissi oli saastuttanut alkuperäisen maissin Meksikossa.                                                                                                                                                 Nature- lehti sai useita kirjeitä toimittajalle ja kommentteja internetissä ihmisiltä, jotka tunnistivat itsensä Mary Murphy´ksi ja Andura Smetacek´iksi. Takaiskun takia Nature kirjoitti pääkirjoituksen, ettei lehden olisi pitänyt julkaista artikkelia.  
Ilmeni, että Mary Murphy ja Andura Smetacek olivat tosiasiassa PR-firmasta nimeltään The Bivings Group, joka on erikoistunut suhdetoimintaan netissä ja työskentelee Monsanto´lle. Nimet olivat väärennettyjä.

Heads They Win, Tails We Lose” siteeraa kerta toisensa jälkeen sitä, kuinka tieteen tekemistä estetään. Tämä artikkeli keskittyy ensisijaisesti Big Pharmaan, mutta esimerkkejä tulee laajalta areenalta, mm. tupakasta, öljystä, kivihiilestä ja sukupuuttoon kuolevista lajeista.                                                             
On aivan suunnatonta, kuinka kertakaikkisen korruptoitunutta nykytieteestä on tullut. Milloin vaan ikinä voidaan tehdä rahaa, niin tiede korruptoidaan tuottamaan sellaisia tuloksia, jotka kasvattavat voittoja.

Ratkaisuja?

Valitettavasti ratkaisujen sijasta tämä raportti keskittyy hallitukseen, jonka rikoskumppanuusyhteyden korruptioon se on havainnut.  Monikansallisten yhtiöitten tarkoin vartioidut taloudelliset siteet USAn hallituksen jokaiseen osaan raportoidaan tässä selonteossa selventävästi. Hallituksen säätelyosastot ovat itse asiassa näiden yhtiöiden hallussa. Yhtiöitten varat päättävät siten, mitä lakeja tullaan hyväksymään ja kuinka niitä pannan käytäntöön.  

Siten mikään heidän ratkaisuistaan ei anna millekään muulle mahdollisuutta toteutua. Ainoat ratkaisut voivat tulla meiltä - ihmisiltä. Meidän pitää varmistaa, että tekaistua tiedettä ei noudateta orjallisesti. 

Koska tahansa näet tutkimuksia, joiden väitetään näyttävän toteen jokin asia, pidä mielessäsi, että vastakkaisen tuloksen osoittavat tutkimukset on todennäköisesti salattu, ja myönteiset tulokset ovat aivan mahdollisesti epärehellisiä.                                                                                                                              Jos näet raportteja uusista lääkkeistä ja hoidoista hehkutettavan, oleta, että ne eivät ole laillisia. Todennäköisesti ne eivät olekaan.                                                                                                                      Jos tiedemies tai nainen on kuuluisa ja esittää jostakin asiasta olevan hyötyä, kysy häneltä saako hän siitä jotain suoranaista rahallista hyötyä tai rahoittaako tutkimusta voittoa tavoitteleva yhtiö.                               Kun lääkärimme määräävät hoitoja, älä hyväksy sokeasti heidän väitteitään, että ne ovat näyttöön perustuvia. Todellisuudessa  usein niin sanottu näyttö on korruptoituneen tieteen tuottamaa.                Tutki itse. Esitä kysymyksiä. Älä kulje vain joukon mukana.

Ensisijainen käytettävissä oleva välikappale ei tosiasiassa ole tieteen korruptio, vaan jokaisen sellaisen henkilön sivuun jättäminen, joka sen kyseenalaistaa. Korruptoituneen tieteen käskyjen  hyväksymättä jättäminen merkkaa henkilön “toisenlaiseksi”, sellaiseksi johon ei voi luottaa. Tämä on riski, jonka otat kyseenalaistamalla.  
Mutta jos haluat suojella itseäsi siltä vahingolta, jota raharuhtinaitten käskyt aiheuttavat, ei voi kuin vain valita ja jättää hyväksymättä suurin osa siitä pupusta, jota meille tieteenä tyrkytetään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti