tiistai 26. maaliskuuta 2013

SUURTEN LÄÄKETEHTAITTEN RAVINTOLISÄ -YHTYMÄ syntymässä?

ANH-INTERNATIONAL´in : erikoisartikkeli

Big Pharman kaupallinen yhteenliittymä astuu valtaan Euroopassa

http://www.anh-europe.org/news/anh-intl-feature-big-pharma-trade-association-takeover-in-europe


Kenen tahansa ulkopuolisen mielestä luonnonmukaista terveyttä kannattava teollisuus näyttää olevan epäjärjestyksessä. Se kärsii pirstaloitumisesta, jota sen eri osapuolet ajavat eri suuntiin - sillä ei ole yhteistä ohjelmanjulistusta.   Viimeisin kehitys ( latest development ) on uuden kaupallisen liittymän nimeltään: Food Supplements Europe (FSE) (= Euroopan ravintolisät) muodostaminen, jonka lääketeollisuuden ja ruokateollisuuden suurimmat vaikuttajat tekivät. Se on selvä merkki siitä, että isot pojat eivät halua mitään erimielisyyksiä pienempien  tekijöiden puolelta. FSEn jäsenet, mm. sellaiset kuin Merck, BASF, Bayer ja Nestlé, aikovat todellakin luoda yhteisen ohjelmanjulistuksen - mutta vain heitä itseään varten. Heikentääkö vai vahvistaako tämä vastarintaa, on tietenkin täysin erillinen asia. Ja vain aika näyttää kuinka tämä sujuu.
= TÄRKEIMMÄT TOSIASIAT:

 

*  ISOT Ruoka- ja Lääketeollisuudet panevat alkuun uutta kaupallista yhtymää suojelemaan omia intressejään

*  Voimme erottaa kolme erillistä luontaisterveyden sektoria, joista vain yksi edustaa sellaisia tuotteita, jotka ovat alkuperäisiä vaihtoehtoja lääkkeille

* Tuloksena seuraa vieläkin suurempaa sirpaloitumista, ja näitten erilaisten lobbareiden läsnäolo jää vain nähtäväksi

 

Isot pojat panevat alulle uuden kaupallisen liittymän 

FSE´n  panivat alulle henkilöt ja yhtiöt, jotka eivät enää tyytyneet EUn laajuisen kauppaliittymän European Federation of Associations of Health Product Manufacturers (EHPM)´n linjaan ja lobbauspyrkimyksiin. Tämä kauppaliittymä ei ole kooltaan heikko. Se on 25 kansallisen liittymän  yhteenliittymä, jossa on 22 Euroopan Unioniin (EU) kuuluvaa jäsenvaltiota, ja se edustaa noin 2000 eri tuottajaa. Mutta EHPM´n ei ole niinkään helppoa käsitellä suurimpien yhtiöiden tarpeita yhdessä pienempien kanssa - varsinkaan niissä tapauksissa, kun niiden tarpeet ovat täysin vastakkaisia.

Eniten eripuraisuutta aiheuttavien asioiden joukossa ovat tällä hetkellä olleet terveysväittämiin ja vitamiinien ja hivenaineiden sallittuihin maksimiannoksiin (MPLt) liittyvät asiat.

Iso-Britannian (UK), Hollannin ja Saksan kauppaliitot ovat jo ryhtyneet oikeustoimiin EU Nutrition and Health Claims Regulation ´ia vastaan. Kuitenkin EU´n terveysväittämien alueella äänekkäin teollisuuden tuki on tullut, mistäs muualtakaan kuin suurelta  Big Food-lobbarilta, FoodDrinkEurope´lta . Niinpä ei olekaan yllätys, että FSEn  ovat  nyt muodostaneet sellaiset isot yhtiöt, joilla on täydennysravinnollisia intressejä ja jotka ovat myös FoodDrinkEurope´n jäseniä..

Toinen  EUn kaupallinen liittymä European Responsible Nutrition Alliance (ERNA), on toinen FSE´n perustajista. Sen budjetti vastaa EHPM´n budjettia ja on peräisin juuri näiltä 13 jäseneltä, mm. tunnetuilta Big Pharma´n ja Big Food´in korporaatiolta.

Näyttävät isot pojat pitävän toistensa tukemisesta.

Myrsky on nousemassa

 Markkinointidynamiikat EU:ssa helpottavat kolmen tärkeimmän tuotekategorian miettimistä. Yhtenä äärimmäistapausena ja verrattomasti volyymiiltaan suurimpana  ovat valtavirran tuotteet, joita myydään pääasiassa supermarketeissa ja apteekeissa kautta koko Euroopan (Kuvassa 1., vasemmalla ylhäällä). Toisessa ääripäässä ovat ne tuotteet, joita voitaisiin pitää terapeuttisina tai innovatiisina (Kuvassa 1. oikealla). Nämä jälkimmäiset tuotteet kiinnostavat erikoisesti hyvin tiedostavia kuluttajia, kliinikoita ja ravintoterapeutteja, esim. saksalaisia "heilpraktiikkoja". Kolmas sektori on jossakin näiden kahden ääripään välissä.
Kuva 1.  Kaaviossa  osoitetaan kolmen organisaation avaintuotteiden mielenkiintoisimmat tuotelajit Euroopan luontaisterveysteollisuudessa:  Euroopan ravintolisät = Food Supplements Europe ´ssa, European Federation of Associations of Natural Product Manufacturers (EHPM)´ssa  ja   Allian ce for Natural Health (ANH) Europe´ssa.


Jokaisella ryhmällä on erilaiset tarpeensa ja vaatimuksensa.Valtavirran yhtiöt haluavat harmonisointilakeja melkein hinnalla millä hyvänsä. Tärkein tekijä näille korporaatioille on, että ne voivat myydä samaa tuotetta, samoilla väittämillä ja samoilla annoksilla kaikissa 27 EUn jäsenmaassa.  Ne eivät välitä siitä, ovatko heidän tuotteensa hyvin tehokkaita vai eivät. Tosiasiassa heidän joukossaan olevat  lääkeyhtiöt eivät halua, että heidän tuotteensa ovat tehokkaita, pelosta, että heidän ydintuotteensa: lääkkeet puretaan pois juuriaan myöten. Näiden suurten yhtiöiden myymät vitamiinit - kuten Merck´in, BASF´in ja Bayer´in – ovat poikkeuksetta synteettisiä, usein geenimuunnelluista (GM) lähtöaineista. Niitä myydään laajalti ns. henkivakuutuksena niille, jotka tuntevat hektisen elämänsä estävän heitä käyttämästä riittävän tasapainoista ja vaihtelevaa ruokavaliota.

Samanaikaisesti kun terapeuttinen/innovatiivinen sektori voi hyötyä harmonisoinnista, pienet yrittäjät  arvelevat, ettei heitä pidetä niin luotettavina jäsenvaltioiden välisessä kaupassa. Heillä täytyy todellakin olla toimivia tuotteita, ja he ovat usein läheisesti tekemisissä kliinikoittensa kanssa, jotka tekevät sellaista, mistä vallitseva lääketieteellinen systeemi yhä edelleen vaikenee: he käyttävät usein ravintoaineita ruokavalion ja elämäntapaohjeiden lisänä lääkkeiden sijasta. Tämä terveydenhuollon lähestymistapa on olemassa erilaisissa muodoissaan ja osa pitkäaikaisia traditioita, kuten Ayurveda ja traditionaalinen kiinalainen lääketiede   (TCM), samoin kuin myös moderni funktionaalisen lääketieteen functional medicine harjoittaminen.

 

EUn luontaislääketieteen lait:  ison bisneksen rakentamia ja isoa bisnestä varten

Luontaisen terveydenhoidon tuotteita koskevien EU-lakien hätiköinti sumplitaan suuressa määrin suurten pelaajien eduksi. Prosessi on yksinkertainen: suurin  eturyhmä edustaa suurinta sektoria, ja se käyttelee suurinta poliittista valtaa. Siksi meillä on terveysväittämiä, jotka toimivat bisneksen hyväksi, mutta eivät kenenkään muun hyväksi. Siksi suurilla korporaatioilla on paineita saada sellaiset EUn laajuiset maksimiannokset (=MPLt) vitamiineille ja kivennäisaineille, jotka sisältävät merkityksettömiä määriä, ja joilla on vähän arvoa niille, jotka haluavat käyttää lisäravinteita terapeuttisina annoksina.

EUn lait, jotka on kehitelty  läheisessä yhteistyössä farmaseuttisen teollisuuden ja Euroopan Komission kanssa, takaavat sen, että jos ravintolisätuote todella toimii, kansallinen lainsäädäntö voi luokitella sen rekisteröimättömäksi lääkkeeksi ja tehdä sen näin laittomaksi. Tosiasiassa EUn lääkelain mukaan ( EU medicinal law ) on laitonta myydä minkäänlaisia terapeuttisia ravintolisiä, ellei niitä voida "selkeästi" pitää ruokana tai ravinnon täydennyksenä. Euroopan oikeustuomioistuin on luonut  merkittävän tapauslain siitä, kuinka ruoan/lääkkeen  raja pitää tulkita, erityisesti valkosipuli- ja punariisilisiä koskien. Kuitenkin, koska tapauskohtaisia arviointeja yhä sovelletaan, suuri tuotejoukko on rajatapauksia, ja niiden valmistajat ja toimittajat ovat ihmeissään,  jos - tai milloin - lainsäätäjät käyvät niiden kimppuun. 

 

Kuka hyötyy?

Tuleeko FSE onnistumaan erottamalla itsensä toisinajattelijoista aiheuttaen eripuraa ja pääsemällä sitten  voitolle?  Selkiintyykö FSE’n viesti, jos se syntyy yhtenäisemmältä rintamalta?   

On mahdotonta tietää, meidän mielestämme. Riippuu muun muassa siitä, kuinka selkeitä, järkeenkäypiä ja yksimielisiä muitten sektoreiden viestit ovat. Riippuu myös siitä, kuinka yleisö vastaa, erityisesti jos ilmenee  jatkuvaa pettymystä konventionaaliseen lääketieteeseen ja lisääntyvää kasvua omahoidon menetelmissä, jotka perustuvat ruokavalioon (ruokaan ja lisäravinteisiin) ja elämäntapamuutokseen.  

Meille tulee vain yksi asia yhä selvemmäksi: jokaisen sektorin oman mielenkiinnon kohde ja tehtävä. EU-parlamentin jäsenten (MEPpien) , joita lobataan kaikilta kolmelta taholta, päätökset tullaan tekemään heidän valitsijakuntansa ymmärryksen perusteella. Tämä tarkoittaa, että Euroopan kansalaisten pitää puuttua mieluummin enemmän kuin liian vähän päätösten tekoon kertomalla MEPeilleen mitä mieltä he ovat. 

Tämän pienemmän bisneksen kannalta, joka edustaa suurinta osaa terapeuttisesta/innovatiivisesta sektorista, sen on aika ajaa asiaa tarmokkaasti läpi parhaan mahdollisen sopimuksen saamiseksi kansallisiin lakeihinsa.  Tämä tarkoittaa keskinäisten, molemminpuolisten periaatteiden käyttämistä niin kuin EU-sopimuksessa ja eri laeissa on esitetty, mitä ne sitten ovatkaan.

 

Tämä on merkki sinulle

Rakas lukija, kuten tavallista, paljon siitä, mitä tapahtuu, lepää teidän harteillanne. Historia on osoittanut meille kerta toisensa jälkeen, että arvostamiemme asioiden puolesta meidän kannattaa taistella. Tosiasiassa useimpien arvostamiemme asioiden puolesta ovat jo meitä ennemmin eläneet taistelleet. Yrittäminen estää suuria korporaatioita  valtaamasta ruokaamme ja oman terveytemme hoitamistamme on juuri yksi näistä asioista. Uskomme  intohimoisesti näiden asioiden puolesta taistelemisen  tärkeyteen.  

ANH-Europe Homepage

Päivitetty: 13. Maaliskuuta 2013


                                                           * * * * *

Lienee tämän Big Pharman tarkoituksena vallata koko luontaislääkinnän alue itselleen ja patentoida ne. Big Pharmalle sopivat saantisuositukset on saatava myös voimaan, ettei lääkkeitten tarve vähenisi.  Koko maailmassa ollaankin CODEX ALINENTARIUKSEN avulla nyt toteuttamassa tätä suuren bisneksen unelmaa.

Nyt on meidän kansalaisten todellakin informoitava MEPpejämme oikeilla tiedoilla ja kansalaisten tarpeita kuunnellen. Valinnanvapauttamme yritetään riistää meiltä pois!

 Onko psyykenlääkkeille vaihtoehtoja?
https://www.ihealthtube.com/video/herb-could-replace-30-todays-psychiatric-drugs

Miten AIVOMME voivat tänään? 
 http://anhinternational.org/2015/11/18/brain-disorders-now-biggest-burden-healthcare/

 

1 kommentti:

  1. Katso esitelmä CCODEX ALIMENTARIUKSEN historiasta, Tri. Matthias Rath Foundationilta:
    http://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/f773a6e9ecca43bbb3ac92687d476568

    VastaaPoista