torstai 22. elokuuta 2013

Polio - rokotus

17.7.2013,  DAVE MIHALOVIC
USAn CDC  (= Centers for Disease Control and Prevention)
myöntää 98 miljoonan amerikkalaisen saaneen polio-rokotetta 8 vuoden ajan, jolloin se oli saastunut syöpäviruksella

Lähde: http://preventdisease.com/news/13/071713_CDC-Admits-98-Million-Americans-Received-Polio-Vaccine-In-An-8-Year-Span-When-It-Was-Contaminated-With-Cancer-Virus.shtml

CDC on nyt poistanut nopeasti nettisivustoltaan sivun, jonka löytää nyt tästä:  cached here,  ja jossa myönnettiin, että enemmän kuin 98 miljoonaa amerikkalaista sai yhden tai useamman annoksen poliorokotetta 8 vuoden aikana vuosina 1955-1963, kun  rokote-erä oli saastunut syöpää aiheuttavalla polyoomaviruksella nimeltään SV40. On arvioitu, että 10-30 miljoonaa amerikkalaista on voinut saada SV40´llä saastunutta rokotetta.

http://preventdisease.com/images/cdc_behind_flu.jpg
SV40 on lyhennys Simian vacuolating virus 40  tai Simian virus 40, ( polyomavirus ) polyoomaviruksesta, jota on havaittu sekä apinoilla että ihmisillä. Kuten muutkin polyoomavirukset on SV40  DNA-virus, jonka on havaittu aiheuttavan kasvaimia ja syöpää. 

SV40´n uskotaan tukahduttavan ihmisten kasvaimia tukahduttavien geenien transcriptionaalisia ominaisuuksia  SV40 Large T-antigen ja SV40 Small T-antigen antigeenien kautta.


Michele Carbone,  patologian apulaisprofessori Loyola University in Chicago´ssa, on eristänyt äskettäin SV-40-viruksen fragmentteja ihmisen luusyövistä ja tappavasta keuhkosyövästä (mesothelioma). Hän löysi SV-40´tä 33%:ssa tutkituista osteosarcoma-luusyövistä ja 40%:ssa muista luusyövistä, sekä 60%:ssa  mesothelioma-keuhkosyövistä, kirjoittaa Geraldo Fuentes.

Tri. Michele Carbone myönsi julkisesti, että HIV/AIDS levisi Merck & Co.´n valmistamalla Hepatitis-B-rokotteella 1970-luvun alussa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ensimmäiset radiolähetykset aloitettiin 1972-74, joissa rokoteteollisuuden ja niiden testaamisalueen asiantuntija on julkisesti myöntänyt Merck & Co.´n vastuuvelvollisuuden AIDS´in syntyyn ( Merck & Co. liability for AIDS ).


Tosiasiallinen ilmitulo SV40-viruksella saastuneista poliorokotteista tapahtui keskusteltaessa siitä, että ne aiheuttivat syöpää lähes jokaiselle rokotteen saaneelle. Useat asiantuntijat myöntävät nyt monien, ellei useimpien maailmassa esiintyvien syöpien alkaneen Salk´in ja Sabin´in poliorokotteista ja Hepatitis-B-rokotteista, jotka kehiteltiin apinoilla ja simpansseilla.

Mesoteliooman sanotaan olevan seurausta asbestille altistumisesta, mutta tutkimus paljastaa, että 50 %´a nykyisistä hoidetuista mesotelioomista ei enää synny asbestin takia, vaan pikemminkin SV-40-virusta sisältävistä poliorokotteista. Lisäksi Institute of Histology and General Embryology of the University of Ferrara´n tutkijoiden mukaan, SV-40 on tullut päivänvaloon useissa muissa kasvaimissa. Vuoden 1996 lopulla, tusinat tiedemiehet raportoivat löytäneensä SV40´ä monissa luusyövissä ja laajassa joukossa aivosyöpiä, jotka ovat lisääntyneet 30%:lla viimeisten 20 vuoden kuluessa. 

SV-40-virusta löydetään kasvaimista, jotka on poistettu ihmisiltä, joita ei ole koskaan rokotettu saastuneella rokotteella. Tämä on johtanut jotkut vetämään sen johtopäätelmän, että rokotteella infektoituneet ovat saattaneet levittää SV40´ä.

Pian löytämisensä jälkeen SV40 identifioitiin suun kautta annettavasta (= oral) poliorokotteesta, jonka oli valmistanut vuosien 1955 - 1961 välisenä aikana American Home Products (tehden bisnestä nimellä Lederle).

Sekä suun kautta annettava elävä virus että injektoitava inaktiivinen virus olivat saastuneita. Myöhemmin havaittiin, että injektoitavan poliorokotteen viruksen inaktivointiin käytetty tekniikka formaldehydillä ei tappanut SV40´tä luotettavasti.   .

Vasta kaksi vuotta sitten USA´n hallitus lisäsi lopultakin formaldehydin tunnettujen karsinogeenien (= syöpää aiheuttavien) aineiden luetteloon ( added formaldehyde to a list of known carcinogens ) ja myönsi, että styreeni-kemikaali saattaa aiheuttaa syöpää. Kuitenkin sitä löytyy melkein kaikista rokotteista.

Australian National Research Council´n mukaan harvempi kuin 20%, mutta ehkä enemmän kuin 10% tavallisista ihmisistä voi olla herkistynyt formaldehydille ja saattaa reagoida akuutisti mille tahansa altistumismäärälle. Vielä muita 5:llä kaikkiaan 12:sta ranking-listalla olevasta, ainakin 8:lla hallituksen sääntelyluettelossa olevasta kemikaalista vaarallisempana on formaldehydi listattu yhdeksi vaarallisimmaksi yhdisteeksi ( pahimmista 10%:sta) ekosysteemille ja ihmisten terveydelle (Environmental Defense Fund).     

Kehossa formaldehydi voi aiheuttaa proteiinien sitoutumisen DNA´han peruuttamattomasti. Laboratorioeläinten altistuessa hengitettäville formaldehydiannoksille koko elämänsä ajan ne ovat saaneet enemmän syöpiä nenään ja kurkkuun kuin muuten yleensä.

Tosiasioita SV40´stä, jotka on lueteltu CDC´n nettisivustolla: 


  • SV40 on virus, joka löydettiin joistakin apinalajeista. 

  • SV40 löydettiin vuonna 1960. Pian sen jälkeen virus löydettiin poliorokotteesta 
  •  
  • SV40 virusta on löydetty tietyntyyppisistä ihmisten syövistä

Lisää tosiasioita: 


  • 1950-luvulla sellaisten rhesus-apinoiden munuaissoluja, joissa oli SV40´ta silloin, jos eläin oli infektoitunut, käytettiin poliorokotteissa. 

  • Kaikki intrvenöösisti (= suonensisäisesti) käytetyt rokotteet eivät olleet saastuneita. On arvioitu nyt, että 10 - 30 miljoonaa ihmistä sai SV40´tä sisältänyttä rokotetta.

  • Muutamat näytöt arvioivat, että SV40´llä saastuneen poliorokotteen saaneilla on kohonnut riski saada syöpä. 

Tärkeämpi näkökulma lentokone-(ilma)ruiskutuksiin ja SV40´een 


The Defense Sciences Office of the Pathogen Countermeasures Program rahoitti syyskuun 23.1998   University of Michigan'in  johtavan tutkijan  Tri. James Baker´in, ja  Jr. Dr. Baker´in, Michigan Nanotechnology Institute for Medicine and Biological Sciences´n johtajan  useilla DARPA- palkinnolla.  Tri. Baker kehitti ja keskittyi taudinaiheuttajien ihmiskehoon pääsyn ennaltaehkäisemiseen, ja tämä on samassa mittakaavassa kuin pääasiallinen kehittämistavoite Biological Warfare´ssa. Tämä tutkimusprojekti yritti kehittää aineyhdistelmän, joka toimisi patogeenejä kumoavana esteenä ja altistumisen jälkeisenä terapeuttisena aineena, jota voidaan levittää paikallisestti iholle ja limakalvoille.Yhdistelmä on moduloitu immuunijärjestelmän mukaisesti ja jossa se aiheuttaa ylenpalttisesti epäspesifejä sekä spesifejä patogeenien puolustus- ja inaktivointitapoja. Tätä yhdistelmämateriaalia käytetään nyt monissa nenän kautta annosteltavissa (= nasal) rokotteissa sekä tartunnan levittäjien kontrolloimiseen käyttämällä hydrogeeliä, nanosilikonigeelejä ja käynnistysmateriaaleja rokotteissa.

University of Michigan´issa tehdyn tri. Baker'in tutkimuksen perusteella hän kehitteli dendriitin kaltaisia polymeerejä ja niiden lääketieteellistä sekä biologista käyttöä. Hän oli kehittämässä geenien siirtoon uutta vektorijärjestelmää käyttäen synteettisiä polymeerejä. Näiden tutkimusten tuloksena on syntynyt hätkähdyttäviä tuloksia, jotka saattavat mahdolliseti muuttaa geeninsiirtoterapian perustaa. Dendrimeerit ovat  nanometrin kokoisia vesiliukoisia polymeerejä, jotka voidaan liittää peptideihin tai hiilihydraatteihin houkutusmolekyyleiksi, jotka estävät myrkkyjen ja virusten sitoutumisen soluihin. Ne voivat myös toimia yhdistelminä ja stabiloida geneettistä ainesta pitempiä aikoja, ikään kuin "ajoitettuina vapautumaan hidastettuina geenien kuljettajina". Tri. Baker'in uraa uurtavan tutkimuksen avulla voivat monet farmaseuttiset ja biologisten hyönteismyrkkyjen valmistajat käyttää näitä toimintaperiaatteita DNA-rokotteiden erityisissä sovellutuksissa, jotka sisältävät Simian Monkey Virus SV40´ta.

WEST NILE VIRUKSEN (= WNV) LENTOKONERUISKUTUKSET 

Vuonna 2006 Michael Greenwood kirjoitti artikkelin Yale School of Public Health´iin otsikolla:  "Aerial Spraying Effectively Reduces Incidence of West Nile Virus (WNV) in Humans." (= Ilmaruiskutukset vähentävät tehokkaasti WNV-virusta ihmisillä) Artikkeli väitti, että WNV-tapausten esiintymistä ihmisillä voidaan vähentää merkittävästi suurimittaisten lentokoneruiskutusten avulla, joilla hyökätään aikuisia hyttysiä vastaan. Tämä perustuu Yale School of Public Health´in ja California Department of Public Health´in tekemiin tutkimuksiin.

Lentokoneruiskutusten toimeksiantosopimuksella, jossa sumutetaan erityisiä vektoreja, jotka uhkaavat      ihmisten terveyttä, lentokoneista sumutettavia DNA-rokotteina tunnettuja: DNA Vaccine Enhancements and Recombinant Vaccine against WNV, voidaan testata tai käyttää "suojaamaan" ihmisiä altistumasta vektori-infektioille. DNA-rokotteiden lisinä käytetään erikoisesti Epstein-Barr-viruksen kapsideja sekä  ihmisten monikomplementtiluokan-II aktivaattoreita neutraloimaan vasta-aineita. DNA-yhdistelmärokotteissa WNV´tä vastaan käytetään ´Rabbit Beta-globulin´ia tai ´poly (A) signal of the SV40 virus´sta´..Varhaisista DNA-rokotetutkimuksista havaittiin, että niiden negatiiviset tutkimustulokset kategoroitiin geeniterapioiden tuleviin kehitystutkimuksiin. Poly (A) signaling of the SV40 for WNV -tutkimusten aikana pantiin merkille, että WNV on latenttina vesirokon sairastaneilla henkilöillä, joten altistuessaan lentokoneista tulevalle WNV-rokotukselle heidän mahdollisuutensa saada sen sisältämä vesirokkovirus saattaa aiheuttaa lisääntyneen riskin saada vain aikuisilla puhkeava vyöruusu.   having adult onset Shingles.

KALIFORNIAN ALUEEN WNV- ja SV40-ILMARUISKUTUSET

Helmikuusta 2009 tähän päivään, WNV´n ilmaruiskutuksia on tehty Californian osavaltion suurimmissa kaupungeissa. Suoritettaessa ruiskutuksia Anaheim´issa, CA,  50-vuotias kaukaasialainen nainen altistui voimakkaalle ruiskutukselle ollessaan päivittäisellä, useiden mailien pituisella kävelyllään. Runsaita helikopterilentoja tapahtui useina päivinä tällä alueella. Ruiskutusten jälkeen hän sai päänsärkyjä, pahoinvointia, lihaskipuja ja lisääntynyttä kipua alaselässä. Hänet tutkittiin  pitkälle kehittyneillä biologisilla tutkimusmenetelmillä, jotka liittyivät ilmaan sumutettujen hyönteismyrkkyjen toksikologisiin (= myrkkyjä sisältäviin) mekanismeihin. Testin tulokset, jotka sisälsivät proteiinisidostestauksen Protein Coupled Response (PCR)- metodia käyttäen, olivat positiivisia  KD-45´n suhteen.  on juuri SV-40 Simian Green Monkey viruksessa oleva proteiinisidos.  Lisätestit osoittivat Epstein-Barr viruksen kapsidin (= viruksen nukleiinihappoa ympäröivän valkuaiskuoren, joka koostuu kapsomeeriyksiköistä) sekä  Cytomegalia viruksen, joita käytetään bio-engineeringissä, kun geenituotantosysteemejä tuotetaan viruksen tartuttamista proteiinikuori- ja adenovirusproteiinikuoriteknologiassa. Tämä henkilö oli positiivinen molempien suhteen; ja tämä osoittaa erittäin suurta altistumista DNA-rokotukselle nenän kautta sisäänhengitettynä annoksena. 

Vuosisadan kysymys onkin: Kuinka monia muita viruksia ja myrkkyjä (=toxins) löytyy nykyisistä rokotteista, ja ne tullaan löytämään vasta joittenkin vuosikymmenten kuluttua?

Lähteet:
nih.gov
rense.com
CDC
preventdisease.com
infowars.com
wikipedia.org

Dave Mihalovic on  Naturopathic Doctor, joka erikoistuu rokote-tutkimukseen, syövän ennalta ehkäisemiseen ja niiden luonnonmukaisiin hoitoihin. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti