tiistai 6. elokuuta 2013

Rokotus vyöruusuun vai vesirokkoon?

28.6.2013

Uusi rokko USAn CDC´n (= Centers for Disease Control and Prevention) rokotusesityslistalla: Vyöruusun (= Herpes Zoster) lisääntyminen


A Pox on the CDC’s Vaccination Agenda: The Rise of Herpes Zoster (Shingles)

Sayer Ji
Activist Post

Uusi järjestelmällinen katsaus, joka julkaistiin  PLoS´ssa nimellä:  "Herpes Zoster Risk Reduction through Exposure to Chickenpox Patients: A Systematic Multidiscplinary Review," (= Herpes Zoster´iin sairastumisen riski vähenee altistumalla vesirokkoa sairastaville: Moniulotteinen katsaus) vahvistaa, että laajalle levinnyt vesirokkorokotteen ottaminen ( chickenpox vaccine ) yli 30 vuoden ajan, joka on johtanut  vapaasti leviävän viruksen yhteydessä ilmenevien tulehdusten vähenemiseen vesirokkotapauksissa, on aiheuttanut huolestuttavaa nousua herpes zoster´in (= vyöruusun) esiintymistiheydessä, paljon vakavamman vesirokkoviruksen (varicella zoster) aiheuttaman tulehduksen  esiintymiseen   

Tämä uusi katsaus tuo esille joitakin kriittisen tärkeitä kysymyksiä:
- ovatko luonnolliset infektiouhkat välttämättömiä hyvän immuunupuolustuksen kehittymiselle, ja
- onko vesirokkorokote enemmänkin haitallinen kuin hyvä ratkaisu? 
 
Rokotteet eivät toimi niin kuin niitä mainostetaan 

Huolimatta USAn CDC´n, suureksi osaksi sekä poliittiselta että taloudelliselta kannalta perustellusta,  rokotusesityslistasta (immunization agenda of the CDC,) on olemassa lisääntyvä määrä kumoamattomia kliinisiä kokeita siitä, että rokottaminen ei käytännöllisesti katsoen ´pane paremmaksi´ tai syrjäytä luonnollisesti saatua vastustuskykyä sillä tavoin kuin ihmiset on saatu pitämään itsestään selvänä. Päinvastoin, nyt on olemassa satoja sairauksia, jotka on linkitetty yleisesti annettuihin lapsuusajan ja myös aikuisten rokotuksiin; ja kun sanomme "linkitetty",  emme tarkoita mitään kaskunomaista ilmausta, vaan itse biolääketieteellistä kirjallisuutta. [Tutki asiatiedostoja, jotka näyttävät toteen rokotusten vaarat dangers of vaccines]. 


Lisäksi on korkealle arvostettu Cochrane Database Review toistuvasti ristiriidassa CDC´n väitteiden kanssa näyttäen toteen, että on huomiota herättävän paljon puutetta selvästä tieteellisestä näytöstä, joka tukisi tätä CDC´n väitettä, että influenssarokotteet olisivat turvallisia ja tehokkaita ( claim that influenza vaccines are safe and effective. ) Ja vieläkin pahempaa: huolimatta siitä, että sadat tuhannet ottavat rokotteen joka vuosi, ei ole käytännöllisesti katsoen tehty mitään tutkimusta, joka osoittaisi niiden turvallisuuden alle 2-vuotiaille lapsille, kaikkein haavoittuvimmalle ihmisryhmälle.  


Täten ei ole ihme eikä salaisuus, että vesirokkorokote on epäonnistunut lupaustensa toteuttamisessa. 

 Jopa  CDC's Manual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases (= CDC´n käsikirja Rokotteilla estettävissä olevien sairauksien valvonnasta) myöntää, että:  "Kun rokotusluvut ovat kasvaneet, useimmat varicella-tapaukset osuvat nyt rokotetuille henkilöille."[1] Eikö tehokkaan, vesirokkoa vastaan rokottamisen tulisi johtaa siihen, että useimmat varicella- tapaukset tapahtuisivat ei-rokotetuilla henkilöillä?

Rokotteet aiheuttavat niitä sairauksia, joita niiden pitäisi estää 

Tosiaankin, siitä lähtien kun maailmanlaajuinen vesirokkorokote otettiin käyttöön USAssa vuonna 1995, on rokotteella todettu vain rajallista tehokkuutta, [2] kun 1 lapsi 5:stä sai alkuperäisen rokotteen ja sairastui "läpimurtoisesti" infektioihin. "[3] Joten nykyisen CDC´n rokotusjärjestelmän mukaan lapset saavat rokotetta 2 annosta. Mutta lisääntynytkään annosmäärä ei toimi. Esimerkiksi vuonna 2006, vesirokkoepidemia puhkesi Arkansas´in koululaisilla, vaikka heidät oli rokotettu 97%:sesti. Kun tutkijat tarkastelivat sairastuneiden lasten välisiä eroja, kun he olivat saaneet joko yhden tai 2 rokoteannosta, mitään eroa ei havaittu. [4]

Toinen silmiinpistävä ongelma on se tosiasia, että vesirokkorokote itse aiheuttaa selvästi infektiota. CDC toteaa: "Vesirokkorokote sisältää heikennettyä, elävää VZV´tä (= Varicella Zoster-virusta), joka saattaa aiheuttaa piilevää (nukkuvaa) infektiota." [5] Kun tarkoituksena on sairauden ennalta estäminen, lasten injektoiminen  juuri samalla infektiota aiheuttavalla ja tarttuvalla taudin aiheuttajalla, jonka rokotuksen pitäisi estää, koko asia voidaan määritellä puoskaroinniksi, eikös vain? Unohdamme, että oli aika, jolloin infektoivan materiaalin injektoiminen muuten terveisiin lapsiin arvioitiin pahaksi asiaksi.  Ja sitten sen jälkeen kului satoja miljoonia vuosia evoluutiota ruumiimme kehityksessä, jolloin tällaista vaihtoehtoa ei ollut olemassa, mutta tämä teki meistä kaikesta huolimatta kykeneviä oman, hyvin sopeutuvan luontaisen ja hankitun, meille ominaisen immuunijärjestelmämme avulla selviämään lajina tähän nykyiseen aikaamme asti, kunnes olemme nyt ilmiselvästi heittäneet biologisen perimämme tuuleen tämän massakokeilun kannattajuuden hyväksi, ja jossa 6-vuotiaiksi eläneet lapsemme saavat 60+ kappaletta erilaista rokotetta.

Osta yksi ja saat yhden: Salaiset Taudinaiheuttajat Elävissä Rokotteissa 

Toinen ongelma on kiertoilmauksien, kuten ´heikennetty´ tai ´laimennettu´, käyttö, kuvaamaan elävää virusta sisältäviä rokotteita, ja antamaan sellainen vaikutus, että ne olisivat vähemmän tappavia. Eräs käytössä oleva perusmenetelmä näitten ´heikennettyjen´ rokotteiden kehittämisessä on kuljettaa infektoivaa ainesosaa sekä/tai joko biologisten eläin- tai ihmisnesteitten (esim. karjan seerumin) ja solujen lävitse, antaen rokotemestarin uudelle kannalle näin mahdollisuuden saastua matkan varrella salaisille sairausvaikutteille, mm. syöpää aiheuttaville viruksille.  

 Endogenous retroviruses (= sisäsyntyiset elvytetyt virukset) esim. ovat RNA´lle pohjautuvia ´fossiilisia viruksia´, jotka ovat liittäneet geenimateriaalinsa infektoituneitten eliöitten taudinsiemen-DNA´han miljoonia vuosia sitten, ja ovat nyt vaarattomia tälle lajille, ja rakentavat merkittävän osan useimpien eläingenomien kokonaisDNA´-ketjusta. Esimerkiksi ihmisgenomin uskotaan olevan 8 %:sesti sisäsyntyistä retroviraalista alkuperää. [6] Nämä retrovirukset ovat yleensä kykenemättömiä infektoimaan muita lajeja, mutta rokotteen valmistusprosessissa, jossa eri lajien eläviä biologisia materiaaleja viljellään usein yhdessä, tai niille tapahtuu vahingossa sekoittumista, ne saattavat aktivoitua ja tulla toisia lajeja infektoiviksi.

Yksi huolellisimmin salatuista asioista rokotetieteessä on se, että alkuperäisiä rokotekantoja, joitten ainesosia käytetään edelleen uusien rokotteiden kehittämisessä, tai jotka ovat saastuttaneet suun kautta annosteltavia rokotteita ( contaminated oral vaccines ) yhä vieläkin käytetään nykyään, sisältävät retroviruksia ja muita salaisia taudinaiheuttajia. Eräs syy tähän kauhistuttavaan tosiasiaan on se, ettei käänteistä transkriptaasia oltu edes keksitty ennen kuin vuonna 1970, joten ei ollut olemassa mitään tietoa siitä, että uusien rokotteiden kehittämisessä voisi ilmetä mitään ongelmia. On myös apinavirustapaus, joka tunnetaan nimellä  SV-40, joka saastutti alkuperäiset suun kautta annosteltavat poliorokotteet ( SV-40 which contaminated the original oral polio vaccines), jotka ovat vastuussa monien miljoonien ihmisten infektoitumisesta ympäri maailman syöpää aiheuttavalla viruksella, ja joka yhä tänä päinänäkin kulkee perintönä vanhemmilta lapsille.      [Katso Simian Virus 40 research  tutkimus tästä.]

Tiedetään, Etteivät "Heikennetyt" Rokotteet Ole Turvallisia 

Nämä ongelmat ja väittelyt ajoivat rokoteteollisuuden kehittämään oletettavasti "turvallisempia" rokotteita:  kuten "tapetut", "toksoidit", "subunit," "conjugoidut," ja nyt DNA-perusteiset rokotteet.  Vilpitön paine näiden myöhempien parannusten suuntaan paljasti alkuperäisestä vaarasta vaikenemisen niin sanottujen "heikennettyjen" rokotteiden käytön taustalta.  Eikä tämä ongelma ole missään edelleenkään selvempi kuin Intiassa, missä ( Global Polio Eradication Initiative's ) maailmanlaajuisesta polion hävittämisaloitteesta : "tehtävä on suoritettu" -väitteestä huolimatta, on raportoitu enemmän kuin 45,000 raportoitua rokotteessa olevasta bakteerikannasta johtuvaa polionkaltaista sairaustapausta ( polio-like disease have been reported ). Samasta syystä, että rikkaimmat maat kuten USA ovat vähitellen poistaneet nämä rokotteet käytöstä, ovat nyt intialaiset järkyttyneitä oppiessaan, että miljardit suun kautta heidän lapsilleen annosteltavat poliorokoteannokset sisältävät itseasiassa elävää virusta, joka on 2 kertaa niin tappavaa kuin luonnonvarainen virus ( twice as lethal as the wild one ), joka on oletettavasti jo hävitetty maailmasta perin juurin. Kunpa vain heidän puolustajansa, kuten Dalai Lama (the Dalai Lama), tietäisivät ne vahingot, jotka nämä rokotteet pystyvät tekemään.
                                                                                         Miksi lääkärit eivät rokotuta omia lapsiaan?
Vesirokkorokote kasvatetaan myöskin elävissä soluissa, jotka on saatu abortoiduista sikiökudoksista.   ( "diploid" vaccines,) "Diploidi"-rokotteina tunnettuina ne välittävät omanlaisiaan biologisia ja myös ilmeisiä moraalisia vahinkoja. Mikäli  varovaisuusperiaate pätee, viruksen infektoimien ihmissolujen injektoiminen yhdessä voimakkaiden immunotoksisten adjuvanttien kanssa  ( immunotoxic adjuvants,) terveiden lasten kehoihin tarkoituksena ´suojata´ heitä hyvää tekevältä, vastustuskykyä vahvistavalta vesirokolta, kuulostaa  erittäin tarkkaan määritellyltä järjettömyydeltä.
Kuitenkin nykytilanteessa miljoonat vanhemmat ja heidän lastenlääkärinsä eivät ainoastaan pidä tätä hyvin perusteltuna, vaan välttämättömänä, etteivät toiset saisi tartuntaa.  

Sen sijaan, että etsisivät herpes zoster´in alkuperäistä ongelmaa: sekä sen  (paradoksista) tarttuvuutta, että itse vesirokkorokotteen tehottomuutta, rokoteteollisuus ´cheerleader-apurinsa´ CDC´n kanssa mainostaa  uutta  "vyöruusu"-rokotetta, joka sisältää aina vaan enemmän samaa: jälleen kerran elävää vesirokkovirusta.  Ja on jo tiedossa oirekin, jota vyöruusurokote aiheuttaa ... arvasit oikein ... herpes zoster-viruksen aktivoituminen. Lue tapausselostus tästä oire-yhteydestä vuodelta 2012 täältä:  Read a 2012 case study on this connection here.


Lainaukset:
[1] Lopez, Adriana; Schmid, Scott; Bialek, Stephanie (2011). "Chapter 17: Varicella". In Roush, Sandra W.; McIntyre, Lynne; Baldy, Linda M. Manual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases (5th ed.). Atlanta GA: Centers for Disease Control and Prevention.

[2] Sandra S Chaves, Paul Gargiullo, John X Zhang, Rachel Civen, Dalya Guris, Laurene Mascola, Jane F Seward. Loss of vaccine-induced immunity to varicella over time. N Engl J Med. 2007 Mar 15 ;356(11):1121-9. PMID: 17360990

[3] Sandra S Chaves, John Zhang, Rachel Civen, Barbara M Watson, Tina Carbajal, Dana Perella, Jane F Seward. Varicella disease among vaccinated persons: clinical and epidemiological characteristics, 1997-2005. J Infect Dis. 2008 Mar 1 ;197 Suppl 2:S127-31. PMID: 18419385

[4] Philip L Gould, Jessica Leung, Connie Scott, D Scott Schmid, Helen Deng, Adriana Lopez, Sandra S Chaves, Meredith Reynolds, Linda Gladden, Rafael Harpaz, Sandra Snow. An outbreak of varicella in elementary school children with two-dose varicella vaccine recipients--Arkansas, 2006. Pediatr Infect Dis J. 2009 Aug;28(8):678-81. PMID: 19593254

[5] Center for Disease Control http://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/varicella/.

[6] Genome Biology 2001, 2:reviews1017-reviews1017.5

Tämä artikkeli ilmestyi alunperin GreenMedInfo.`ssa. Ole hyvä ja tutustu sivuston laajaan artikkelien tietokantaan ja viimeisimpiin tietoihin luonnonmukaisesta terveydestä.  1 kommentti:

  1. Pakolliset vesirokkorokotukset ovat lisänneet tutkimuksen mukaan sairastumisia:

    http://www.naturalnews.com/048265_chickenpox_mandatory_vaccinations_South_Korea.html

    VastaaPoista