sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Lääketehtaat ym.VRM´n (= Vaccine Resistant Movement ) erikoisraporttiVRM´n (= Rokotteita Vastustava Liike) murskaavat uutiset  –  Haudattu historia on lopultakin paljastettu.

Lääketehdas Merck & Co.´n perustaja ja HPV-rokote Gardasil´in valmistaja, oli myös  Biological Warfare Committee of the US Army Chemical War Service´n  kemiallisen sodankäynnin puheenjohtaja toisen maailmansodan aikana. 


George W. Merck, Heinrich Emanuel Merck´in (saksalaistaustaisen lääketehtaan, nimeltään ‘E. Merck AG’´n perustajan) lapsenlapsi, otti haltuunsa Yhdysvalloissa olevan lääketehtaan haaraliikkeen  nimeltään: ‘Merck & Co.’ vuonna 1925. Yleisesti "salattujen" asiakirjojen mukaan (katso: Keesing’s Contemporary Archives, London, February 2-9, 1946), George W. Merck nimitettiin viralliseksi puheenjohtajaksi ´Biological Warfare Committee of the US Army Chemical Warfare Service’een´, toisen maailmansodan aikana. Vuonna 1942 presidentti Roosevelt  valtuutti  hänet USA´n sotavoimien biologisten aseiden tehdasmaisen tuotannon johtajaksi.

Suunnitelma biologisesta aseistautumisesta oli kiistanalaista, koska tiedettiin vähän biologisten aseiden tehokkuudesta ja ennustettavuudesta sota-aikana. Presidentti  Roosevelt hyväksyi suunnitelman vuonna 1942, ja Sodan Varapalvelu (=´War Reserve Service´), jota George W. Merck johti, perustettiin ja  liitettiin ´Liittovaltion Turvallisuusvirastoon´(= ´Federal Security Agency´), Rooseveltin ´Uuden Poliittisen Ohjelman (=´New Deal´)- virastoon´ maatalousministeriössä. Sodan Varapalvelu (=`The War Reserve Service´) aloitti toimintansa vuoden 1942 puolivälissä $200,000´n budjetilla. Salainen työ alkoi  Merck’in  johdolla 28:ssa amerikkalaisessa yliopistossa, mm. Harvard´issa ja Stanford´issa, ja muissa johtavissa kouluissa. Virasto sai konsultatiivista neuvonantoa kansallisilta tieteellisiltä valiokunnilta ja organisaatioilta, mm. National Academy of Sciences´ilta ja National Research Council´ilta.´
´War Reserve Service´ mahdollisti myös USAn Armeijan Kemiallisen Sodankäynnin Palvelun (= ´U.S. Army’s Chemical Warfare Service´n´) voimakkaan laajenemisen biologisten aseiden käyttämisessä. Armeijan ponnistuksia rahoitettiin paremmin kuin ´War Reserve Service´n toimintaa: vuosina 1942 ja 1943 ´Chemical Warfare Service´sai miljoonia dollareita tutkimuslaitosten rakentamiseen.   Armeijan biologiselle tutkimukselle valittiin useita paikkoja, 3 pääesikuntaa: Camp Detrick, Frederick, Maryland, pieni National Guard-lentokenttä (nimitettiin Fort Detrick´iin vuonna 1956). 


Armeija suunnitteli myös teollisuuslaitoksen rakentamista Terre Haute´ lähelle, Indianaan, ja rakensi  2,000-aarin koealuekentän Horn Island´ille Pascagoula´an, Mississipin osavaltioon.On ironista, että niin paljon USA´n biologisesta sodankäynnin ponnistuksesta toisen maailmansodan aikana pidettiin vastauksena Saksan uhkaan, kun tosiasiassa japanilaiset olivat paljon aktiivisemmin rakentamassa omaa biologista sodankäyntikykyään.’ THE U.S. BIOLOGICAL WARFARE AND BIOLOGICAL DEFENSE PROGRAMS/DAVID R. FRANZ, D.V.M., PH.D.; CHERYL D. PARROTT; & ERNEST T. TAKAFUJI, M.D., M.P.H. http://ww.phsource.us/PH/CBRNE/MABCW/Ch19.pdf
—————————————————————————————————————–—-


Moderni terveydenhuoltojärjestelmä, kuten mikä tahansa suuri osakeyhtiö, on suunniteltu suosimaan niiden etuja, jotka myöntyvät heidän säännöksiinsä; ohjesääntöihinsä; samoin kuin kitkemään juurineen; siirtämään pois muualle ne, jotka eivät antaudu muun "lauman" mukaiseen järjestykseen. Koko Länsimaisen Allopaattisen Lääketieteen likakaivo, jonka rahoittaa lääketieteellisen mafian yksinoikeus, kohoaa elämiemme ylle valtavirran median loputtoman pommituksen ja jättiläismäisen sosiaalisen tekniikkamallin avulla, ja tätä kaikkea pitää käynnissä ylipalkkaa saavat teknokraattiset, harvat ja valitut komiteat - vailla mitään ihmisarvonmukaista eettistä moraalista säännöstöä, Hippocrateen valan noudattamista tai taustalla olevaa epäitsekästä inhimillistä ymmärrystä. Kuinka voimme välttää heidän kalibroituja maamiinojaan, ja säilyttää sen vähäisen itseluottamuksemme ja itseämme ylläpitävän voimamme luonnollisen vastustuskyvyn minkä voimme, näinä tyrannian aikoina?  Meidän on noudatettava vastahakoisesti heidän  keksimiään ohjeistuksia voidaksemme varoa muuta laumaa.

On tärkeää ymmärtää, että MITKÄ TAHANSA/KAIKKI  vapautukset, koskien yleisiä rokotuksia  ( lääketieteellisiä, uskonnollisia tai moraalisia/henkilökohtaisia tapoja uskoa) ovat pohjimmiltaan laittomia, koska ne muuttavat oman luontaisen ihmisOIKEUDEN  ETUOIKEUDEKSI edellyttäen, että myönnät ja siten uhraat luontaisen "valinnanvapautesi" ulkopuolellasi olevalle auktoriteetille. Tämä on esiin sukeltava kollektiivinen (auktoritaarinen) malli, jota nyt esitellään   maailmanlaajuisesti -  yhteiskuntaan sopimattomien ja kriittisesti ajattelevien ihmisten täydelliseksi eristämiseksi muista. Muista, että tämä kaikki on lailla leimaamista, teknisesti sanottuna: väijytyksen tapa.  He haluavat lopulta kiristää  hirttosilmukkaa ja lopettaa jokaiselta itsenäisten vaihtoehtojen mahdollisuudet kokonaan. Opetuksen saamiseksi, työpaikan saamiseksi, sairaalaan tai sairausklinikalle pääsemiseksi, ostoksien tekemiseksi, matkustamiseksi, muitten kanssa yhdessä elämiseksi (myös oman perheesi kanssa) missä tahansa yhteisössä, viime kädessä: millä tahansa yhteisön toimintatasolla toimimiseksesi sinut PAKOTETAAN ottamaan rokotteesi. 

Pakollisia rokotuksia toteutetaan vaiheittain lisääntyvästi, vaivihkaa, tämän tasavertaistavan järjestelmällisen prosessin avulla, passiivisesti  pinnan alla. Sitten kun "maksuttoman rautaristikko"-poliisivaltion perusrakenne on saatu tukevasti paikoilleen, maailmanlaajuisesti, JOKAINEN kansalainen (sulkien pois ne Eliittiin kuuluvat, jotka ohjailevat tavallista väestöä ylhäältä päin), pakotetaan alistumaan kaikkiin perusrokotuksiin LAIN MUKAISESTI (mm. hallituksen/CDC´n liikkeelle laskemiin "pandemiarokotuksiin", jotka on suunniteltu väistämättömästi sterilisoimaan suuria ihmisjoukkoja) rankaisemalla sakolla/ menettämällä väliaikaisesti elintärkeän hiilisaatavakiintiönsä. Joten nyt on sinun taakkanasi yksilönä päättää omasta tulevaisuudestasi. Aiotko palvella yhdyskuntaa .. ja liittyä laumaan, tai pysytellä perheesi lähettyvillä? Ajattele tätä.  VRM

—————————————————————————————————————–—-

Niiden lääkärien, jotka hyväksyivät tiomersaalin jatkuvan käyttön rokotteissa, ja myös nykyisen American Academy of Pediatrics´in (AAP) artikkelin kirjoittajien, (tässä: Walter A. Orenstein, MD, Jerome A. Paulson, MD, FAAP, Michael T. Brady, MD, FAAP, Louis Z. Cooper, MD, Katherine Seib, MSPH), pitäisi välittömästi menettää lääkärinlupansa.  Mutta tunnollisten vanhempien on myös aika harkita  kävelemistä tiehensä ; kaikkien puolesta, ulos KOKO Länsimaisen Allopaattisen Lääketieteen instituutiosta; kaikista tämän Lääketieteellisen Mafian monopolin hepeneistä. Teillä on  todistusaineisto käsissänne.
(= ´Rokotukset ovat vielä yksi tehokkaimmista keinoista estää ennalta infektiotauteja ja kuolemia maailmanlaajuisesti. Yleismaailmalliset lapsuusajan rokotukset antavat joukkosuojan useita tulehduksia  aiheuttavia syitä vastaan ja rokottaminen on taktiikka, jolla on on saatu lapsuusajan sairauksien dramaattista vähenemistä. Suunnaton, viimeisten 15 vuoden aikana saatu näyttö on epäonnistunut tuottamaan mitään näyttöä merkityksellisistä haitoista, mukaan lukien vakavista neuroligisista kehityshäiriöistä , joita tiomersaalin käyttö rokotteissa olisi aiheuttanut. Tusinat tutkimukset kautta maailman ovat rohkaisseet tiomersaalia sisältäviä rokotuksia. Enemmistö saatavilla olevista tutkimuksista on epäonnistunut osoittamasta tiomersaalia sisältävien rokotteiden   vakavia haittavaikutuksia. Joten,  laajennamme voimakkaimmin tukeamme Strategic Advisory Group of Experts´ien suosituksille säilyttää tiomersaalin käyttö maailmanlaajuisesti rokotteissa.´ )


Eli Lilly and Company: Thimerosal/Material Safety Data Sheet (=Tiomersaali/Materiaalin Turvallisuustodistus) 
 – ‘Tiomersaali sisältää 49.6% w/w orgaanisesti sitoutunutta elohopeaa. Ohjeet altistumiselle:Tiomersaali – Ei todistetusti tunnettuja rajoituksia työssä altistumiselle.  Varhaiset oireet aikuisten elohopeamyrkytykselle ovat hermojärjestelmän vaikutukset, mm. näkökentän kaventuminen ja jäsenten tunnottomuus. Exposure to mercury in utero and in children may cause mild to severe mental retardation and mild to severe motor coordination impairment.’
(= Altistuminen elohopealle kohdussa sekä lapsilla saattaa aiheuttaa vakavaa henkistä jälkeenjääneisyyttä ja lievää tai vakavaa motorista koordinaatiokyvyttömyyttä. ´Yksittäinen tiomersaalia sisältävä rokotus aiheuttaa akuutin etyylielohopean nousun veressä 10-30nM (nonomolaarisen konsentraation), ja 2-kuukauden ikäisiltä vauvoilta 3-20 päivää rokotuksen jälkeen otetut verinäytteet sisälsivät 3.8-20.6 nM etyylielohopeaa. Tutkimuksemme osoittavat siten tiomersaalin voivan mahdollisesti aiheuttaa haittavaikutuksia MS´n (=metioniinisyntaasin - joka määrittelee solujen elinkelpoisuuden) aktiivisuuteen jo hyvin paljon alhaisemmissa konsentraatioissa kuin  yksittäiset tiomersaalia sisältävät rokotteet.´)
 (= Autistisilla lapsilla on paljon matalampi Hg- (hemoglobiini - hapenkuljettaja/rautaa sisältävä happeakuljettava metalloproteiini punaisissa verisoluissa) arvot syntymässä hiuksissa, kuitenkin lukuisat lääkärit ovat raportoineet, että autistisilla lapsilla on korkeampi elohopeataakka kehossa kuin kontrollilapsilla. Silmäänpistävä selitys tähän on mikro-elohopeamyrkytys; geneettinen alttius myrkkyjen pidättämiseen elimistössä. On selvä sukupuolten välinen ero. Tämä selitetään testosteronin (mies-sukupuolihormonin) vaikutuksella tiomersaalimyrkytykseen. Estrogeeni (nais-sukupuolihormoni) vähentää tiomersaalin myrkyllisyyttä (naiskehon suojausmekanismi) kun taas testosteroni lisää myrkyllisyyttä. Sukupuolierot siis vaikuttavat.)

Alumiini, yhdistettynä muihin rokotteissa käytettyihin ainesosiin, laukaisee nopeammin voimakasta solutoksisuutta. Elohopea, toinen tuhoava hermomyrkky; yksi harvoista nestemäisistä alkuaineista one of the few liquid elements ;sitoutuu itseasiassa hemoglobiiniin, joka vastaa hapen kuljetuksesta kudoksiin. Lisäksi se "estää aivojen glutamaattitasojen sääntelyä ja laukaisee excitotoksisuusreaktion"( “inhibits the regulation of brain glutamate levels, triggers excitotoxicity), lisää vapaita radikaaleja aivoissa ja rasvojen peroksidaatiotuotoksia, estää elintärkeiden aivoentsyymien toimintaa, estää antioksidanttientsyymien toimintaa ja heikentää DNA´n korjaantumiskykyä".
Tri. Boyd Hayley pani toimeen yhteisvaikutuskokeen käyttäen alumiinihydroksidia ja elohopeaa sekä neomysiiniä (antibioottia, joka on yhdistetty munuaistoiminnan romahtamiseen, joka on vaarallista sikiölle). Tulokset osoittivat 75%:n nopeutumisen solukuolemissa 75% acceleration in cell deaths kun nämä kaikki kolme aineosaa oli yhdistetty.
Tiomersaalin elohopea rokotteissa tuhoaa peruuttamattomasti kudosherkyyden -  ‘Neonatal administration of a vaccine preservative, thimerosal, produces lasting impairment of nociception (awareness of tissue injury) ´Vastasyntyneelle annettu rokotteen säilöntäaine, tiomersaali,, aiheuttaa pitkäaikaisen huononemisen koskettamiskudoksen vaurion ja selvän opioidijärjestelmän aktivoitumisen rotilla. Äskeiset havainnot osoittavat, että tiomersaalin (=THIM) antaminen vierottamattomille poikasille tai täysi-ikäisille rotille heikentää kipuherkkyyttä, ilmeiseti sisäsyntyisen opioidijärjestelmän aktivoitumisen takia.’

Alumiini + tiomersaali = kaksinkertainen myrkkyjen yliannos  – ‘Elohopea on jo yhdistetty alumiiniin muodostamaan  mercury-aluminium amalgam amalgaamia, jolloin kaksi puhdasta metallia on saatu liittymään toisiinsa. Pieni määrä elohopeaa pystyy "syövyttämään" suuria määriä alumiinia aikojen kuluessa muodostamalla kasvavassa määrin amalgaamia ja vapauttaen suuria määriä alumiinia oksidina.’ Koska alumiini on hallitseva metalli hyydytysaineissa ja siten  kokonaistehtävässään merkittävää kehossa, on elohopea selvästi syövyttävämpi alkuaine. 
(= " Jos pieni määrä elohopeaa, joka tappaa yhden sadasta rotasta, ja annos alumiinia, joka tappaa yhden 100´sta rotasta, yhdistetään, on tällä hätkähdyttävä vaikutus: kaikki rotat kuolevat. Elohopeannoksilla, joilla on 1 %:in kuolleisuusvaikutus, on 100 %:nen kuolleisuus, kun hiukankin alumiinia on läsnä.")
—————————————————————————————————————–—-

Joulutervehdys Vaccine Resistance Movement´ilta

TARVITAAN ROHKEUTTA PUHUA TOTTA. VIELÄ ENEMMÄN ROHKEUTTA TARVITAAN OTTAMAAN OPPIA SAADUSTA TIEDONANNOSTA JA MUUTTAMAAN  ELÄMÄ SEN MUKAISEKSI.

Perustuen kaikkiin tutkimuksiini valtavirran Lääketieteellisestä Mafiasta, olen tullut yhteen hallitsevaan johtopäätökseen: Koko perusta, jolle tämä oireisiin perustuva Allopaattinen Lääketiede rakentuu, sotii omalla keskiaikaisella mielikuvallaan kokonaisvaltaisia ihmiskehon periaatteita vastaan, joka on aliarvioinut luonnollista vastustuskykyä alun alkaen, kun se sai vallan 1800-luvun varhaisina vuosina; päästäen valloilleen yhteiskunnassamme vapaalla jalalla olevan sekamuotoisten syöpien hornankattilan.  Lapsistamme on myös tullut laboratorioissa tuotettujen patogeenien ja bakteerien; roistomaisesti aseistettujen virusten kasvatusalustoja.
"Laumasuojan" saaminen on saanut aikaan enemmän tuhoa "luonnolliselle" immuniteetille kuin mikään kulkutauti tai sota, joita on koettu kautta sivistyneen maailman historian.  Koko rokotusten perustana oleva metodologia, mukaan lukien niiden oma valmistusprosessi, vilisee ongelmia.  Meistä ei ole tullut mitään muuta kuin graafisen esityksen tilastotietoja,  kontrollinsa menettäneen monimiljardisen teollisuuden heikompia astioita; ollen kiitollisuuden velassa sen omalle säälittömälle ahneudelle.  Meitä ei ole koskaan tarkoitettu kuolemaan niin nuorina eikä kärsimään sitä litaniaa tulehdussairauksia; sairauksia; tauteja, jotka nyt ovat elämiemme maanvaivoina.         
Lääketieteen vallitseva järjestelmä arvostaa selvästi voittoa tuottavia arvoja eikä elämän laadun ja pitkäikäisyyden tehostamista. Hallituksemme ovat näyttäneet kyvykkyytensä kaupanvälittäjiksi salaisiin, sitoviin sopimuksiin YK´n/ WHO´n ja rokotevalmistajien kanssa tavoilla, jotka ovat haitaksi turvallisuudellemme, perimällemme ja synnynnäisille oikeuksillemme. Olemme ilmeisesti menossa kohti painajaismaista suunnitelmaa, jossa meiltä tullaan riistämään perusoikeutemme valita ja tehdä päätökset omasta ja perheemme puolesta kehoihimme liittyen. Ainoa toivo  on tehdä ensimmäiseksi tavoitteeksemme ikuisten, pyhien, kehomme itsemääräämisoikeuksiemme varmistaminen. Tämä riippuu siitä, että otamme kantaa mitä tahansa sellaisen tyrannian muotoa vastaan, joka uhkaa näitä perustavaa laatua olevia, synnynnäisiä vapauksiamme.           
Siirtyminen omavaraisuuteen siinä, mitä tulee kehon optimaalisen luonnonmukaisen terveyden palauttamisen suhteen, vaatii todellisen paradigman muutoksen tietoisuudessa, RIIPPUMATTOMANA ulkoisista voimista, vaatia takaisin perinnöllinen selviytymisvaisto ja ohjailematon yhteiselämä, jossa voimme oppia uudelleen viisautta ja tietoa luonnonmukaisista hoidoista (uutteilla, keitteillä,voiteilla, mausteilla, eteerisillä öljyillä, fyto-(kasviperäisillä)ravinteilla, holistisen lääketieteen kehittämillä antioksidanteilla), jotka esivanhempamme halusivat ja jättivät perinnöksi sukupolvelta sukupolvelle omassa yhteisössään.     
Kehon itsemääräämisoikeuden polku PITÄÄ kulkea yksin. Jos aikoo löytää oman perityn tahdonvoimansa, kyvyn nähdä kaikkien valheiden ja propagandan läpi, jota on tyrkytetty sinulle ja ympärilläsi oleville (valittuun Eliitttiin kuuluvien, korkeissa asemissa olevien kontrolloivalla voimalla) sukupolvien ajan, sinun on kuljettava yksinäinen tiesi tarunomaiselle vuorelle kääriäksesi vähitellen auki  historiakäärön niistä tuhoista, jotka tehtiin luonnolliselle puolustuskyvyllesi ja alkuperäiselle ohjailemattomalle vapaalle tahdollesi. Vain kohtaamalla pelkosi ja epäilyt  itsestäsi YKSINÄSI voit saada sen voiman sydämesi sisältä, joka vapauttaa tyranniasta. Tämä on avain, joka tekee sinusta itsestäsi kykeneväisen (selfempowerment). Ne, jotka ovat yrittäneet sitoa sinua sivilisaation alusta asti, tietävät tämän olevan totta. Ja he pelkäävät vahvuuttasi, kun he menettävät omaa kykyään toimia ihmiskunnan puolesta.        

Olen nyt vakuuttunut siitä, että on vain yksi keino päästä Länsimaisen Allopaattisen Lääketieteen luomasta sekasotkusta ja sen kaikista vaaroista, erehdyksistä: Poistu sieltä. Se mitä puolustan, on katkaista se selvästi erottamalla itsesi kaikesta heidän korusanaisuudestaan, kaikista myrkyllisistä tuotteista, joita kaupustellaan valtavirtalääketieteen nimissä ja palaamalla siitä sille koskemattomalle polulle, jolle esi-isämme yhä edelleen asettuvat. Heidän tietämyksensä on vahvuutesi. Et todellakaan tule katumaan sitä.  
                                             Iloista Joulua teille jokaiselle! 
Vaccine Resistance Movement

                                                     * * * * * 

http://elamakasissamme.blogspot.fi/2013/05/laakekokeiden-historiaa.html 

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2011/01/tata-ei-media-kerro-meille.html

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2013/09/millainen-on-laaketehtaan-vastuu.html

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2013/09/laaketehtaat-ym.html

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2012/01/luottamus-rokotteisiin.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti