tiistai 1. lokakuuta 2013

Rokotetutkijoiden kirjoja

 Ilmoitus: 10 huippukirjaa rokotteiden vaaroista, kelvottomasta tieteestä rokotusten takana ja oikea totuus immuniteetista 
Julkaistu alunperin 29.9. 2013

Lähde suomennokselle: http://www.naturalnews.com/042273_books_vaccine_risks_phony_science.html

Kirjottaja: Ethan A. Huff, staff writer

(NaturalNews) Kaiken olemassa olevan rokotetiedon kahlaaminen läpi rokotteiden turvallisuutta tutkien voi olla rasittavaa, ainakin rehellisen totuuden saaminen käsiin ´ei-teollisuuden´ esittämien tietojen lähteistä, mikä vaatii melkoisen omistautunutta vaivannäköä. Mutta jos tiedät mistä se löytyy, on totuus aivan odottamassa sitä, että löydät ne. Tässä seuraa julkaistut huippulähteet rokotuksista, niiden usein olemattomiksi selitetyt vaarat ja rokotteiden historia, jonka voit halutessasi löytää omaksi henkilökohtaisen tiedon kartuttamiseksesi sekä oman perheesi suojelemiseksi.

1) Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History 
 (= Illuusioiden purkaminen: Sairaudet, Rokotteet ja unohdettu Historia); kirjoittaneet  tri. Suzanne Humphries, M.D., ja Roman Bystrianyk.                                                                                 Tämä vaikuttava matka läpi historian aikakirjojen riistää sädekehän siltä myytiltä, että rokotteet olisivat vastuussa pidentyvän elinajan mahdollisuudesta, vähentäisivät tulehdussairauksien aiheuttamaa kuolonuhrien määrää ja hävittäisivät käytännöllisesti katsoen kaikki yleiset vanhusten sairaudet.Tri. Humphries selvittää, kuinka viemäröintien, ravinnon, hygienian ja vedenjakelun parantumiset olivat kaikki ratkaisevia tekijöitä elämän parantumiselle kehittyneessä maailmassa. (http://vactruth.com).

2) Vaccine A: The Covert Government Experiment That's Killing Our Soldiers: And Why GIs Are Only the First Victims 
 (= Rokote A: Hallituksen salainen Koe, joka tappaa Sotilaitamme: ja miksi maailmansodan veteraanit ovat vain ensimmäisiä uhreja) ; kirjoittanut Gary Matsumoto.                                         Tässä uskomattomassa selvityksessä USAn armeijan toimintaperiaatteesta pakkorokottaa journalisti Gary Matsumoto kaivaa esiin asian, joka jätetään usein huomiotta, mutta jolla on edelleen tänäkin päivänä suuria seuraamuksia: kokeellista rokottamista ilman osapuolten yksimielistä, tietoihin perustuvaa suostumusta. Tämä kirja sisältää voimakasta näyttöä siitä, että Gulf War illness - Persianlahden Sodan aiheuttama sairaus - on seurausta armeijan rokotuskokeesta ja rokotteiden sisältämistä adjuvanteista, jotka nyt ovat ilmaantuneet siviiliväestön rokotteisiin (http://www.goodreads.com).

3) Vaccine Safety Manual for Concerned Families and Health Practitioners, 2nd Edition: Guide to Immunization Risks and  Protection;                                                                                                 
(= Rokoteturvallisuuden Käsikirja huolestuneille Vanhemmille ja Terveydenhoitajille, 2. laitos: Opas rokotusten haitoista ja niiltä suojautumiseksi); kirjoittanut Neil Z. Miller, alkusanat Russell Blaylock (hermolääkäri ja neurokirurgi, suom.huom.).                                                                       Tätä kattavaa rokoteturvallisuuskirjaa on kutsuttu täydellisimmäksi rokotteiden vaaroja vaccine risks ja niiltä suojautumista käsitteleväksi oppaaksi. Se sisältää olennaista tietoa jokaisesta nykyään saatavilla olevasta rokotteesta, myös poliosta, tetanuksesta (= jäykkäkouristus), MPR´stä, hepatitis-A´sta ja -B´stä, HPV´stä (cervical cancer = kohdunkaulasyöpä, papillomavirus), Hib´istä, vesirokosta, vyöruususta, rotaviruksesta,  keuhkokuumeesta, aivokalvontulehduksesta, RSV, DTaP, anthrax (= pernarutosta), isorokosta,  tuberkuloosista (TB) ja influenssarokotteista ja monista muista  (http://www.amazon.com).

4) Vaccines: The Risks, The Benefits, The Choices, Second Edition                                                 
 (= Rokotteet: Vaarat, Hyödyt, Valinnat , toinen laitos); kirjoittanut tri. Sherri J. Tenpenny.             Jos olennaisen tiedon saaminen rokotteista ja rokottteiden turvallisuudesta laajasti, ytimekkäästi ja visuaalisella tavalla esitettynä on sinulle mieluista, tri. Tenpenny'n filmi on oivallien lähde. Asiantuntijana rokotteiden vaccine immuniteettiopissa ja tarmokkaana vanhempien oikeuksien puolesta taistelijana tri.   Tenpenny kattaa kaikki tärkeimmät perusteet, mukaan lukien rokotteiden historian, lasten aina vain kasvavan rokoteohjelman vaarat, niin kutsuttujen "rokotteilla ennaltaehkäistävien" sairauksien todelliset vaarat ja kuinka vanhemmat voivat saada lapsensa vapautettua "pakollisista" rokotuksista (http://www.newswithviews.com).

5) Saying No to Vaccines: A Resource Guide for All Ages                                                                  
 (= Rokotteista kieltäytyminen: Lähdeopas kaikenikäisille); kirjoittanut  tri. Sherri J. Tenpenny.                                                                                                                                                            Myöskin tri. Tenpenny´n kirjoittamana tämä laaja lähdeteos kattaa jopa vieläkin syvemmältä yleisten lapsuusajan rokotteiden vaccines aiheuttamat vahingot luottaen helposti saatavissa olevaan tietoon, jota on tarjolla hyvin tunnetuista organisaatioista kuten American Academy of Pediatrics (AAP) (= Amerikan Lastenlääkärien Akatemia) ja U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (= USAn Sairauksien Valvonnan ja Ennaltaehkäisyn Keskukset). Tri. Tenpenny keskittää huomion siihen, kuinka rokotteet pikemminkin todellisuudessa altistavat immuunipuolustusjärjestelmän kuin pitäisivät sitä keinotekoisesti yllä, ja hän esittää edelleen tieteellistä tukea sille tosiasialle, että rokotteet eivät toimi niin kuin niiden väitetään tekevän, ja että ne ovat ehdottomasti vaarallisia (http://www.drtenpennystore.com).

Lisää tri. Tenpenny'n työstä, mm. haastatteluja, väittelyitä  ja puheita, joihin hän on osallistunut, löytyy hänen nettisivustoltaan: 
http://drtenpenny.com

6) The Solution: Homeoprophylaxis: The Vaccine Alternative                                                            
 (= Ratkaisu: Homeopaattinen Ennaltaehkäiseminen: Vaihtoehto Rokotteille); kirjoittanut Kate Birch, R.S. Hom.(NA).                                                                                                                     Paljon aikaisemmin kuin nykyisin tuntemamme rokotteet olivat olemassakaan olivat edistykselliset lääkärit löytäneet homeopaattisen immunisaatioprosessin lajin, jolla oli erittäin korkea onnistumisprosentti eikä se aiheuttanut vahingollisia haittavaikutuksia: eli homeoprophylaxiksen = homeopaattisen ennalta ehkäisyn. suositussa kirjassaan Birch selittää kuinka homeoprophylaxis toimii turvallisena rokotteena lapsille tulehdus- ja tarttuvia tauteja vastaan käyttämällä turvallisia menetelmiä, joilla vältetään tautikohtauksien vaarat, kehityksen viivärtymiset, autoimmuunisairauksien syntymiset, allergiat, autismi ja monet muut sairaudet, jotka on voitu yhdistää yleisiin rokottamisiin (http://hpsolution.org).

Tämän artikkelin lähteet:

http://vaccineliberationarmy.com

http://vactruth.com

http://www.goodreads.com

http://www.amazon.com

http://www.newswithviews.com

http://www.drtenpennystore.com

http://drtenpenny.com

http://hpsolution.org

                                                         * * * * *Muutama rokotuskirja lisää:

Chas. M. Higgins: Rokotusten kauheudet, näytöt ja kuvitukset (Horrors of Vaccination Exposed & Illustrated; Petition to the President to Abolish Compulsory Vaccination in the Army & Navy; Brooklyn, N.Y. 1920- Lataaa kirja täältä: http://products.vactruth.com/vaccine-horrors-exposed/

Vaccine Induced Disease (= Rokotteiden aiheuttama sairaus): Patrick Jordan.
Kirjan voi tilata osoitteesta: generalportal55@gmail. com

Rokotukset, tieteelliset tutkimukset 100 vuoden ajalta osoittavat, että rokotteet ovat isku immuunipuolustusjärjestelmää vastaan: Viera Scheibner Ph.D, Lootus-kirja, saatavilla mm. netistä.  

Rokotukset: Yves Delatte. Maskun Kirjapaino, www.biolatte.com 

Lisää voi myös lukea kirjastani: MUUTOS KÄSISSÄMME - sairausbisneksen seitit, BoD 2013; saatavilla nettikirjakaupoista. 


->> Suomeen on tulossa luennoimaan ensimmäisen kirjan kirjoittaja, rokotetutkija, lääkäri Suzanne Humphries:

 Lääkäri Suzanne Humphries Seminaari rokotuksista Tampereella la 23.11 ja Helsingissä 24.11.2013

http://suomenterveysjarjestostj.blogspot.fi/  tästä linkistä lisää tietoa HPV-rokotuksista.....


 Kuinka tavalliset lääkärit suostuttelevat vanhemmat ottamaan rokotteet lapsilleen?        Tutkimus käyttäen standardisoituja käsikirjoittajia. 
http://www.publish.csiro.au/view/journals/dsp_journal_fulltext.cfm?nid=226&f=NB08064

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti