sunnuntai 7. joulukuuta 2014

TAFTA - TTIP - ravintolisien saatavuus

TAFTA (TIPP = Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus):
Kuinka ja miksi se uhkaa (vain?) USAn vitamiinien saantivapautta? 

  Alkuperäinen lähde:  http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/tafta_timeline/tafta_timeline.html

Huhtikuu 2014 – "Trans-Atlantic Free Trade Area" (TAFTA) ehdotusta ajetaan voimallisesti  Trans-Atlantic Business Council (TABC)´in kautta. Edustaessaan yli 70 monikansallista korporaatiota USAssa ja EUssa, ja joiden pääkonttorit ovat näissä maissa,  TABC'in jäsenyhtiöihin member companies kuuluu joitakin suurimpia lääketeollisuuden, kemianteollisuuden, öljyteollisuuden ja taloussektorin yhtiöitä kautta koko planeetan.


Arvioitaessa TAFTA´n mahdollista vaikutusta USA´n vitamiinien saantivapauteen, pitäisi huomioida se, että TABC työskentelee ryhmänä working group , joka käsittelee erityisesti lääkkeitä, biolääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita ja käsikauppalääkkeitä. Tämän ryhmittymän avainominaisuus on transatlanttisen "Älyllisen omaisuuden yhteensovittaminen, tarkistaminen, suojaaminen ja voimaan saattaminen"  – toisin sanoen, lääkepatenttien suojeleminen ja toimeenpaneminen. Vitamiinit ja muut tehokkaat mikroravinnehoidot, jotka optimoivat solutason aineenvaihduntaa, pelottavat Pharma Cartellin lääkepatenttimallia, koska ne asettavat tavoitteekseen yleisimpien nykysairauksien solutasolla olevat syyt cellular cause of today's most common diseases – eikä niitä luonnossa esiintyvinä aineina voida patentoida.
USAn entisellä presidentillä George W. Bush´illa oli läheiset suhteet ´Executive Board of the Transatlantic Business Dialogue´n kanssa, ja tapasi heitä henkilökohtaisesti – EU - U.S.- huippukokouksessa Irlannissa kesäkuussa 2004  – silloisen  TABD´in  EU-puhemiehen  Niall FitzGerald´in (Chairman and CEO of Unilever) ja TABD´in väliaikaisen USA´n puhemiehen   Michael Eskew´in (Chairman and CEO of UPS).

Korkein foorumi TABC´in sisällä on ns."Trans-Atlantic Business Dialogue" (TABD). Se kuvaa itseään "CEO-johtoiseksi markkinajärjestöksi", TABD toimii  toimeenpanevana neuvoa antavana viranomaisryhmänä TABC´in sisällä. Tuodessaan yhteen markkinoinnin ja hallituksen korkeimmilla tasoilla TABD antaa jäsenmaiden johdolle korkeatasoisen pääsyn USA´n . ministerikabinettiin ja Euroopam Komissioon. Tämä on tavallisesti edellyttänyt tietynlaisia menettelytapasuositteluja ennen jokaista Yhdysvaltojen ja EU´n välistä huippukokousta - ja tarpeen tullen ne on pitänyt esittää näille Yhdysvaltojen ja EU´n johtajille jopa itse huippukokouksessa. Siksi on merkittävää tätä kirjoitettaessa, että  eräs TABD'n varapuhemiehistä co-chairs  on vanhempi varatoimistusjohtaja eräässä maailman suurimmista lääketehtaista, Eli Lilly´ssä.

Marraskuussa vuonna 2000, TABD's dietary supplements sector-working group, TABD´n ravintolisäsektorin työryhmä ilmoitti, että se oli sopinut "monista avainasioista, jotka tulevat  harmonisoimaan säätelytyön vitamiini- ja kivennäisaine-ravintolisien käytöstä Altannin molemmin puolin." Tämä sopimus, vähän julkisuutta saaneen EU-USA-huippukokouksen mukaan ( little publicized EU-U.S. Summit ), joka pidettiin vuonna 2007 Valkoisessa Talossa Washington´issa, käynnisti pääasiallisesti USA´n ravintolisälainsäädännön toimintatavat sopeutumaan ja rajoittumaan Euroopan sääntelyihin. Ehdotettua "Trans-Atlantic Free Trade Area"(=trans-atlanttista vapaakauppa-aluetta) pidetään nyt Lääketeollisuuden intressien mukaisena avaimena tämän tavoitteen saavuttamiselle.  

 

 

TAFTA – Historiallinen aikataulu 

 


1990/1991
Tri. Rath julkaisee tieteellisiä julkaisuja scientific papers löydöstään, että sydän- ja verisuonitaudit ovat keripukin varhaisia oireita  coronary heart disease is an early form of scurvy.


6.
Huhtikuu
1992
Time-lehti julkaisee piilo-artikkelin nimeltään " Vitamiinien todellinen voima"  'The Real Power of Vitamins", joka selittää, kuinka uusi tutkimus on osoittanut, kuinka vitamiineilla voidaan auttaa "syövän vastaisessa taistelussa, sydän- ja verisuonisairauksissa ja ikääntymisen aiheuttamissa tuhoissa".  

1992
-
1994
United States (US) Food and Drug Administration (= FDA)´n kampanjoi ravintolisien säätelemistä ja vain reseptillä saataviksi. Tästä seurasi:  
 • Loukkaantuneet luontaisterveyden puolustajat laukaisivat myöhemmin vastaiskun, jota  Newsweek magazine kuvaili myöhemmin "suurimmaksi liikkeeksi Vietnamin sodan jälkeen ".
 • USAn kongressin molemmat edustajainhuoneet kannattivat yksimielisesti luonnonmukaista terveyttä puoltavaa Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) asiakirjaa. Sen allekirjoitti laiksi presidentti Bill Clinton Signed into US law by President Bill Clinton lokakuun 25.1994, ja kampanjan siirtymistä   DSHEA:han kuvaili maineikas ruoka- ja lääkelakimies Peter Barton Hutt, jonka mielestä tämä oli "epäilemättä pahin yksittäinen lainsäädännöllinen epäonnistuminen, jonka FDA koskaan olemassaolonsa aikana on joutunut kohtaamaan." (Yhteenveto ja historia DSHEA´sta löytyy terveysministeriön sivulta   the health.gov website).
1994
-
1995:
- YK´n ponnistelut nopeuttaa Codex Alimentarius Commission ´in toimintaa saada maailmanlaajuinen  vitamiinikielto ja luoda Pharma Cartel´ille monopoli triljoonien dollarien arvoiset vuosittaiset markkinat kemiallisille lääkkeille trillion dollar-a-year market in patented chemical drugs.
21.
Kesäkuu
1997
- Tri. Rath pitää ratkaisevan esitelmän Chemnitz´in kaupungintalolla       lecture at the City Hall in Chemnitz, Saksassa, paljastaen, että Saksan hallitus  – Pharma Cartellin puolesta  – johti Codex Alimentarius Commission'in  pyrkimystä kieltää maailmanlaajuisesti luonnonmukaiset terapiat.
2.
Lokakuu
1997
- Brysselin EUn hallituksen edustajat allekirjoittivat Amsterdamin Sopimuksen Amsterdam Treaty. Teeskennellen muka varmistavansa   "korkeatasoisen kuluttajansuojan" ja "suojelevansa kuluttajien terveyttä, turvallisuutta sekä taloudellisia intressejä," sopimus valmistaa tietä tulevalle vitamiiniterapioiden rajoittamiselle Euroopassa. (Katso artikla:       See Article 129a). Yliopistojen akateemikot Bath´issa ja Edinburgh´issa Iso-Britanniassa julkaisivat tämän seurauksena todistusaineistoa evidence siitä, että monikansalliset korporaatiot mm .Bayer, Zeneca, SmithKline Beecham, Shell ja muut olivat palkanneet lobbareita kampanjaa varmistamaan, että sopimus painottaa bisneksen etuja kansanterveyden sijasta.
17.
Syyskuu
1998
- Yhtä yötä ennen ratkaisevaa Codex Alimentarius Kommission kokousta Berliinissä, tri. Rath järjestää yleisen kokouksen, public meeting  jossa hän syyttää Pharma Cartellin ja sen rikoskumppaneiden tekemästä  joukkomurhasta  politiikassa, mediassa ja tieteessä.
20.
Marraskuu
2000
- Kokouksessa Cincinnati´ssa, Ohio´ssa, on ravintolisäosaston työryhmä tässä TABD´issa dietary supplements sector-working group of the TransAtlantic Business Dialogue  samaa mieltä "useissa keskeisissä asioissa harmonisoida säätelyn valmistelutyö vitamiini- ja hivenaine-ravintolisille Atlannin molemmilla puolilla." Tähän tarvittavat toimenpiteet tuotiin julki täsmällisesti sisältyviksi transatlantttiseen ravintolisien harmonisointiin,  koskien vitamiinien ja hivenaineiden korkeimpia sallittuja pitoisuustasoja ravintolisissä.
  
26.
Helmikuu
2001
- Hallitusten edustajat Brysselin EU:ssa allekirjoittivat Nizzan Sopimuksen Nice Treaty , jolla ajetaan läpi ns. ´vaatimukset täyttävä enemmistö-äänestysjärjestelmä´ Euroopan Neuvostolle, vähentäen näin yksittäisten Brysselin EU´n jäsenmaitten mahdollisuutta vastustaa Pharma Cartel´in hyötymistä. Tämän seurauksena kolmella suurimmalla Cartellimaalla - Saksalla, Ranskalla ja Iso-Britannialla - ja samoin Italialla, kolmanneksi suurimmalla  kemikaalien valmistajalla Euroopassa  third main producer of chemicals in Europe – on nyt suurin osuus äänistä Euroopan Komissiossa.  Tämä Sopimus myös lisäsi ja jakoi uudelleen istumapaikkoja Europarlamentissa näiden neljän maan hyväksi.
8.
Maaliskuu
2002
- Tri. Rath julkaisee ilmoituksen USA Today-lehdessä announcement in the USA Today newspaper  ratkaisevasta läpimurrostaan syöpätutkimuksessaan.

13.
Maaliskuu
2002
- Pharma Cartel´in käskystä ja sen tarpeesta "varmistaa korkeimman tason kuluttajansuoja", Brysselin EU-parlamentti äänestää  votes julman "Food Supplements Directive" "Ravintolisädirektiivin" käyttöönotosta ja rupeaa suunnittelemaan Euroopan-laajuista, korkeimpia sallittuja vitamiini- ja hivenainemääriä koskevaa erittäin petollista "risk assessment" = riskinarvioimismenetelmää.
14.
Kesäkuu
2003j
-Tri. Rath ja The Rath Foundation jättää akateemisen Valituksen Kansainväliselle Rikostuomioistuimelle Complaint to the International Criminal Court  Haag´iin. Kertoen kansanmurhan ja muut rikokset ihmiskuntaa vastaan Pharma Cartel´in taholta ja sen SairausBisneksestä  'Business with Disease' ja Irakin sodasta; valitus the Complaint mainitsee erityisesti syytettyjen nimet
the accused, listaa heitä vastaan nostetut rikossyytteet criminal charges ja tekee yhteenvedon todistusaineistosta the evidence .
.
4.
Heinäkuu
2005
- Brysselin EU´n rohkaisemana ja sen avulla,  Codex Alimentarius Commission adopts its so-called "Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements" = Codex Alimentarius Komissio ottaa käyttöön ns.                  " Suuntaviivat vitamiini- ja hivenaineravintolisille" uutena maailmanlaajuisena toimintanormina. Ohjekirjan teksti perustuu julmaan   "Food Supplements Directive"  ="Ravintolisädirektiiviin", jonka Brysselin EU otti käyttöön kolme vuotta aikaisemmin.
4.
Tammikuu
2007
- German chancellor Angela Merkel meets with US President George W. Bush Saksan kansleri Angela Merkel tapaa Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush´in Valkoisessa Talossa Washingtonissa. Kokouksessa,  joka tapahtui useimmilta poliittisilta tarkkailijoilta melkein huomiotta, Merkel, joka oli tuohon aikaan Brysselin EU´n presidenttinä, esitti ajatuksen TAFTA´sta Bush´ille.  Neljän kuukauden kuluttua pidettiin vähän julkisuutta saanut EU - USA huippukokous  little publicized EU-U.S. Summit  Valkoisessa Talossa.  Kaikki aikomukset ja tarkoitukset, tämän kokouksen taustat ja sen seuraukset loivat perustan TAFTA-neuvotteluille, joita käydään tänäkin päivänä
.
20.
Heinäkuu
2007
- Tri.Rath ja The Dr. Rath Health Foundation julkaisee kymmeniätuhansia sivuja alkuperäisdokumenteista ´online´, jotka osoittavat, että Öljy- ja Lääkekartelli olivat toisen maailmansodan taustalla. New York Times´in avoimessa kirjeessä Open Letter published in the New York Times, Tri. Rath ilmoitti, että  historic records from the Nuremberg War Crimes Tribunal against the IG Farben Cartel historialliset kirjalliset todistuskappaleet Nürnberg´in sotarikostuomioistuimesta IG Farben Cartellia vastaan ovat nyt yleisön käyttöön ladattavissa ja tutkittavina.
13.
Joulukuu
2007
- Brysselin EUn hallitusten edustajat allekirjoittivat Lissabonin Sopimuksen  Lisbon Treaty. Selvänä askeleena kohti korporaatio-diktaruurin toimeenpanoa,   implementation of a corporate dictatorship, se luo perustan tulevaisuuden Euroopalle –  ja maailmalle mallin  –  jonka perustukset ovat epädemokraatrtiset  fundamentally undemocratic.

Huhtikuu 2010
- The Dr. Rath Health Foundation julkaisee  "The Nazi Roots of the 'Brussels EU'" "Brysselin EUn Natsijuuret". Perustuen historiallisiin dokumentteihin, jotka on saatu esille kansainvälisistä arkistoista, kirja tuo esille kiistämättömän todisteen siitä, että Brysselin EUn pääsuunnittelijat värvättiin samojen teknokraattien joukoista, jotka olivat aikaisemmin tehneet suunnitelmia Toisen Maailmasodan jälkeisestä Euroopasta Natsien ja IG Farben Cartel´in alaisina. 
1.
Helmikuu
2013
Asemassaan Yhdysvaltojen presidenttinä, presidentti Obama julkistaa announces , että hänen Hallituksensa suunnittelee tekevänsä ilmoituksen Kongressille aikomuksesta panna käyntiin neuvottelut "Transatlanttisesta Kauppa- ja Sijoitusyhteityöstä" Brysselin EUn kanssa. 

MIKSI "VAPAAKAUPPA-ALUEITA" JA KONTINENTAALISIA POLIITTISIA YHTEENLIITTOUTUMIA LUODAAN?


Vapaakauppa-alueita ja kontinentaalisia poliittisia liittoutumia käytetään välineinä suraavien tarkoitusperien saavuttamiseen:  
 • Laajentamaan tullivapaata vientikauppaa Cartelli-maista muualle maailmaan.  
 • Saamaan aikaan pitkäaikainen taloudellinen riippuvuus Cartelliin.
 • Eliminoimaan luonnonmukaiset terapiat vaikuttamalla kansallisiin lainsäädäntöihin naamioimalla ne "kansainväliseksi kaupan yhteensovittamiseksi"
 • Viemällä Brussels EU model  Brysselin EUn mallia kautta maailman.
Esimerkkejä:

AFRIKKA  African Union (
AU) Afrikan Unionin luojat eivät ole salanneet tosiasiaa, että sitä muovattiin Brysselin EU´n mallin mukaisesti ja sille annettiin melkein identtiset rakenteet –  mm. African Union Commission = Afrikan Unionin Komissio, joka on kokoonpantu valitsemattomista henkilöistä, joiden tehtäväksi on uskottu täytäntöönpanevia tehtäviä. Huolimatta taloudellisesta  tuhosta, jonka euro´n kurssin luominen on aiheuttanut Euroopan maille, East African Union countries  = Itä-Afrikan Unionin maat ovat jo suunnittelemassa Brysselin EU´n kaltaista yhteistä valuuttaa.  

AASIA Vuonna 2009, Itä-Aasian maitten johtajat ilmoittivat tehneensä pohjustustyöt Brysselin EU´n kaltaiselle ryhmittymälle, joka kattaisi puolet maailman väestöstä. Suunnitelmat kuulostavat samalla tavalla tehdyiltä outlined , kuin aikaisemman Australian pääministeri Kevin Rudd´in vuonna 2008 tekemät suunnitelmat. Brysselin EU tekee jo yhteistyötä works closely   Association of South East Asian Nations (ASEAN) = Kaakkois-Aasian Valtioiden Yhteisön   kanssa ja rahoittaa projekteja tällä  hallintoalueella.


ETELÄ-AMERIKKA Brysselin EU allekirjoitti kauppasopimuksen Andean Community ´n = Andien Yhteisön kanssa vuonna 2012 ja keskustelee paras´aikaa sopimuksesta Mercosur ´in kanssa, joka tulee kattamaan myös poliittisen yhteistyön. Eteläamerikkalainen poliittinen unioni Andien Yhteisön ja Mercosur´in välillä A continental political union between the Andean Community and Mercosur  muovattiin Brysselin EU´n mallin mukaisesti ja se luotiin vuonna 2008.

Tarkempia yksityiskohtia Brysselin EU´n
moninaisista yhteyksistä maihin countries  ja alueisiin regions  löytyy Brysselin EU komission  Trade section  kauppaosaston nettisivustolta.


                                                          * * * * *https://stop-ttip.org/blog/growing-resistance-trade-deals/

Linkki, joka ei yllä toiminut:
http://www.drrathresearch.org/index.php


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1208308305861565&set=gm.540743979406332&type=3&theater

Ja näin tarina jatkuu:
 http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/wikileaks-paljasti-pelatyn-sopimuksen-sisallon-eff-pahimmat-pelot-toteutuivat-6057486

http://www.vapaakauppa.fi/tiedote822016/

4 kommenttia:

 1. Lisää tietoa TIPP-sopimuksen vaikutuksista:

  http://www.magneettimedia.com/ttip-vapaakauppasopimus-uhkaa-itsenaisyytta/

  VastaaPoista
 2. Matthias Rath´in tuleva terveydenhuollon uudistus:

  https://www.youtube.com/watch?v=9AZCYi_jR1Q

  VastaaPoista
 3. http://www.independent.co.uk/voices/i-didn-t-think-ttip-could-get-any-scarier-but-then-i-spoke-to-the-eu-official-in-charge-of-it-a6690591.html

  VastaaPoista
 4. http://www.magneettimedia.com/trump-tpp-vapaakauppasopimus-voi-sittenkin-toteutua/

  VastaaPoista