keskiviikko 9. joulukuuta 2015

Miten Antibiootit Voidaan Korvata

Haihtuvat öljyt (= Eteeriset, Essential Oils) voivat syrjäyttää liikaa käytetyt, yhä vaarallisemmat antibiootit 

Alkuperäinen artikeli: http://reset.me/story/essential-oils-replace-overused-increasingly-dangerous-antibiotics/


17
comments            

Kirjoittanut:  Elizabeth Limbach  2.3.2015“ Tämä maistuu samalta kuin pizza olohuoneessa”,  yleistä mediaa vastustava Lena Dunham kertoi  told äskettäin Elle magazine´ssa. “ Mutta tämä on luonnonmukainen antibiootti ja se on ollut minulle  sananmukaisesti elämää muuttava.”


Tähti tarkoittaa oregano-öljyä, energistä öljyä, joka on valmistettu tislaamalla oregano-kasvin kukkia ja lehtiä ja joka voi auttaa kehoa taistelemaan bakteeri-infektioita vastaan. Myöskin minä vakuutan, että muutama tippa tätä tehokasta — ja rehellisesti sanottuna kamalan makuista — nestettä joidenkin sairauksien ensioireisiin ottaminen kannattaa. Vuotava nenä? Oregano öljy. Korvakipu? Kurkkukipu? Kipuilu? Oregano-öljy on ensimmäinen vastaukseni kaikkiin näihin. Omaan kokemukseeni perustuen olen havainnut sen olevan hyvin tehokasta. Kuitenkaan ei ole olemassa paljoakaan tieteellistä näyttöä  isn’t much kerrottavana näiden kokemusteni perustaksi.

Koska oregano-öljyn tiedetään auttavan flunssassa, akneen, päänsärkyyn, eläinten puhallustautiin, päänsärkyyn, sisäelinloisiin, allergioihin, korvakipuun ja väsymykseen according to Medical News Today´n mukaan, “korkealaatuiset lisätutkimukset ovat välttämättömiä, että nämä väitteet voidaan todistaa oikeiksi.”

Tämä voimakkaanmaukuinen aine on yksi niistä monista eteerisistä öljyistä, joita on käytetty sukupolvien ajan kansanlääkinnässä, ja joita on nyt alettu tutkia arvostettuina vaihtoehtoina tavanomaiselle lääketieteelliselle hoidolle. 

Sisäänhengitettyinä, tai aromaterapeuttisesti ne ovat yleisesti käytettyjä eteerisiä öljyjä (Vicks VapoRub on tunnettu esimerkki), ja niitä on käytetty myös paikallisesti sekä sisäisesti.

Kun ajattelemme eteerisiä öljyjä ajattelemme aromeja, terveyskylpyjä ja kauneudenhoitotuotteita,” sanoo  Tri. Lynn Anderson, Doctor of Natural Health, kirjailija ja jooga/liikunta-ammattilainen. “Mutta eteeriset öljyt ovat hyvin paljon muutakin. Eteeriset öljyt ovat vaikutukseltaan parantavia. Niiden antiseptinen kyky johtuu niiden sisältämistä fenoleista, ja korkeita fenolipitoisuuksia sisältävät öljyt, kuten oregano, timjami, kaneli ja neilikka, ovat parhaita", hän lisää.

Satoja vuosia kestävä eteeristen öljyjen lääkitsevä voima johtuu niiden antimikrobisesta, antibakteerisesta ja sieniä tappavista ominaisuuksista. Kuitenkin niistä on nykyisin "vähän julkaistuja tutkimuksia,"  according  University of Minnesota´n mukaan.

“Tutkimukset eteerisistä öljyistä”, joita on olemassa, University of Minnesota´n nettisivu selventää: “osoittavat positiivisia vaikutuksia monenlaisiin terveysongelmiin, mm. tulehduksiin, kipuun, ahdistuneisuuteen, masennukseen, kasvaimiin, PMS-oireisiin, pahoinvointiin ja moneen muuhun."

Useimmat tähän mennessä tehdyt tutkimukset on tehty ruoka-, mauste-, kosmetiikka- ja tupakkateollisuuden nimissä  — eteerisiä öljyjä löytyy yleensä hygieniatuotteista sekä ruoka-aineista (säilytysaineina). Öljyt ovat rosmariinista, mintusta, neilikasta, lemongrassista ja muista kasveista peräisin ja niitä käytetään myös luonnonmukaisissa tuholaisten torjuntavalmisteissa. Eteeristen öljyjen lääketieteellistä käyttöä tutkitaan tällä hetkellä  being studied USA´ssa, Euroopassa, Japanissa, Kanadassa, Austraaliassa ja Intiassa.  
 
Aromaterapiaa on tutkittu paljon laajemmin more widely studied kuin muita eteeristen öljyjen lääketieteellisiä käyttötapoja. Joitakin kliinisiä tutkimuksia clinical trials  on tehty selvittämään aromaterapian tehokkuutta syöpäpotilaitten hoidossa.

Eteeristen öljyjen monista käyttötavoista tehdyt tutkimukset ovat lupaavimpia vaihtoehtoisten antibioottien käytössä. Tämä mahdollisuus saa enemmän huomiota kuin milloinkaan aikaisemmin, koska nykyisten antibioottien resistenssi kasvaa edelleen — ja tämä on luonnollinen ilmiö, joka syntyy, kun bakteerit kehittttävät vastustuskyvyn paljon käytetyille antibiooteille.

" Eteeristen öljyjen käytöstä tehdyt tutkimukset tehdään eläimillä sekä ihmisillä pääasiassa antibioottien tehon heikennyttyä niille kehittyneen antimikrobisen resistenssin takia. ,” sanoo tri. Anderson. “Tämä tarkoittaa, että valtoimenaan riehuva antibioottien käyttö sekä ihmisillä että eläimillä kehittää uusille basilleille ´supervastustuskyvyn´ ja uusien superpöpöjen kehittymisen. Nämä ´superpöpöt´vaativat täten jotakin vielä vahvempaa niiden tappamiseen." Enemmän kuin 2 miljoonaa ihmistä sairastuu joka vuosi sellaisten  bakteerien takia, jotka ovat vastustuskykyisiä antibiooteille, according to the Centers for Disease Control and Prevention´in mukaan, ja vähintään 23,000 heistä kuolee.

Asian ytimessä on antibioottien liikakäyttö maatalouseläinten kasvatuksessa: karja tässä maassa saa 80% käyttämistämme antibiooteista  80 percent  — enimmäkseen niiden tarkoituksena on nostaa eläinten lihasmassaa ja pitää ne elossa epäterveellisissä olosuhteissa. Tämä käytäntö on johtanut vastustuskykyyn syntymiseen superpöpöille ei ainoastaan karjalla vaan myöskin ihmisillä.  

Jotkin tutkimukset keskittyvät nyt eteeristen öljyjen mahdolliseen rooliin toimia ja vähentää eläinten ravinnossa olevan antibioottimäärän käyttöä. Esimerkiksi tutkimus study , joka on julkaistu Poultry Science´ssä, havaitsi, että ruokavaliot, joihin oli lisätty oregano öljyä, vähensivät kanojen kuolleisuutta tulehduksiin. 

Yhtiöt, kuten Modesto Milling Kaliforniassa tuovat tätä ratkaisua markkinoilleen. Heidän sertifioitu orgaaninen siipikarjalle tarkoitettu ravintonsa poultry feed  sisältää anisölyä ja katajanmarjaöljyä yrtti-jyväseoksessa. 

" Paradigman muutos tulehdussairauksien hoidossa on välttämätön, jotta vanhentunut antibioottien käyttö saadaan estettyä, ja missä vain on tarkoituksenmukaista, niin silloin pitäisi harkita vaihtoehtoisten antibioottien käyttöä,"  on luettavissa teatree-öljyn ominaisuuksista tehdystä katsauksesta medicinal properties of tea tree oil  American Society for Microbiology Clinical Microbiology Reviews´istä.

Tämä tutkimusraportti kiteyttää rimanalitustilanteen, jossa näitä eteerisiä öljyjä tällä hetkellä käytetään  — niiden päästessä mukaan lupaavina mahdollisuuksina vaikkakin tieteellisen näytön puuttuessa.Tutkimus selittää, että   tea tree öljy (TTO), samoin kuin muutkin eteeriset öljyt, liikahtelevat eteenpäin sillä asteikolla, jolla lähestytään vähitellen näyttöön-perustuvaa lääketiedettä jokaisella uudella kliinisten kokeiden annoksella.

"Valitettavasti lääkärikunta on ollut hidas omaksumaan näitä terapioita, ja hyvä tieteellinen näyttö on edelleen vähäistä,"  siinä lukee reads. “Kun kuitenkin lähestymme ´antibioottien aikakauden loppua´, tilanne on muuttumassa. In vitro - tulosten paljous tukee nyt pitkään vallinneita käsityksiä, että TTO´lla on antimikrobista sekä tulehdusten vastaisia vaikutuksia. Pienestä edistymisestä huolimatta puuttuu edelleen kliinistä näyttöä, joka todistaa tehosta bakteereja, sieniä ja virus-infektioita vastaan. Nyt tarvitaan suuria kliinisiä kaksoissokkokokeita, joilla TTO-hoitojen paikka paikallisena hoitovälineenä voidaan varmistaa."    

" On muutamia huomionarvoisia esteitä tehdä tutkimusta eteerisistä öljyistä, jotka  ennaltaehkäisevät sairauden nopeaa kulkua. Ensiksi, ne ovat peräisin luonnossa esiintyvistä kasveista, joka merkitsee sitä, että niitä on useita paikkallisia muunnelmia. Eteeristen öljyjen standardisointiongelma on siinä, että ne eivät silloin enää ole luonnollisia, alkuperäisiä ja väärentämättömiä," selostaa  explains  University of Minnesota. “Tämä eteeristen öljyjen vaihtelevuus eri ajoista, eri paikosta ja olosuhteista johtuen on suuri haaste pätevän tutkimuksen suorittamiselle. Tällä hetkellä International Standards Organization asettaa standardit jokaiselle eteeriselle öljylle, ja ne sisältävät raja-arvot niissä hyväksyttäville kemiallisten ainesosien konsentraatioille." 
Tutkimus on erityisen haastavaa siksi, että haihtuvat öljyt ovat erityisen helposti haihtuvia volatile huoneenlämmössä, ja kaksoissokkokokeiden tekeminen näistä aromaattisista aineista on vaikeaa.

Yksimielisyys kirjallisuudessa näyttää olevan se, että lisätutkimukset ovat tarpeen, mutta näitten tutkimusten rahoittaminen  — johtuen osittain yllä esitetyistä syistä johtuen, mutta myös siksi, että niiden mainetta pidetään (filosofisesti) holistisena eli "epä-tieteellisenä"  —  on vaikeasti saatavilla.

“Eteerisiä öljyjä ovat ihmiset käyttäneet tuhansien vuosien ajan," selviää explains University of Minnesota´n nettisivuilta. “Tästä johtuen ne eivät sovellu konventionaalisen kliinisen tieteen tutkimusaineiston lähestymistapaan, jossa tutkitaan ainetta ensin laboratoriokokein, sitten eläimillä ja sitten ihmisillä. Siksi tutkijan ehdotus tehdä tutkimusta eteerisillä öljyillä ensin ihmisillä kumotaan helposti. Näin on siksi, että tutkimuslaitoksilla on tapana hyväksyä tutkimustulokset, jotka noudattavat tavanomaisempaa tieteellistä tutkimustapaa. 
Monet konventionaaliset lääketutkimukset ovat farmaseuttisen teollisuuden rahoittamia. Näillä yhtiöillä tuskin on mielenkiintoa rahoittaa luonnonmukaisten kasviainesosien tutkimusta, koska niitä ei voida patentoida helposti, ja tämä rajoittaa mahdollista taloudellista hyötyä jatkossa. Siksi eteeristen öljyjen tutkimusrahoitus voi olla haasteellista. "

Antonio Pizarro, MD, hallituksen laillistama Ob-Gyn-lääkäri, sanoo, että tämä antimikrobinen tienristeys pitää toivottaa tervetulleeksi — hänen alallaan, naisten terveyden tutkijana, on kaikkien, kuten virtsatiealueen tulehdusten, bakteerien aiheuttamien emätintulehdusten sekä Neisseria gonorrhoeae´bakteerin aiheuttaman tippurin, hoitojen takia välttämätöntä.

" Uusien antimikrobisten aineiden tarve on kiireellistä, mutta selvä turvallisuustutkimustieto eteerisistä öljyistä puuttuu," hän sanoi. “Tämä on lupaava alue, joka tarvitsee epätoivoisesti rahoitusta."

Pizarro lisää, että keskittymällä eteerisiin öljyihin antibioottien korvaajina voidaan säästää paljon suuremmilta ongelmilta.
“ On myös tärkeää muistaa, että monet antibiootit olivat alkuperältään luonnosta, ja että uusi, kasveista peräisin oleva lähde, voi vain pysäyttää tai johdattaa kriisin toisaalle," hän toteaa. " Yhteiskuntiemme antimikrobisten aineiden kulutuksen täytyy olla  järkevämpää,  jotta minkä tahansa uuden, eteerisistä öljyistä tai  muualta löytyvien lääkkeiden, reviiri pysyy tallellla."  
 
Toisaalta tri. Lynn Anderson
 varoittaa, että kun eteerisiä öljyjä käytetään lääkkeellisesti, niitä pitää käsitellä varoen.
"Enemmän tutkimusta tarvitaan öljyjen oikeaan käyttöön," hän sanoi.   “Öljyjä ei pitäisi niellä ilman asiaan perehtyneen lääkärin ohjeistusta. Eteeririset öljyt ovat huomion arvoisia lääkkeitä, joita ei saisi käyttää  väärin. Lisäksi nekään eivät paranna kaikkea eikä niitä tulisi koskaan mainostaa sillä tavoin."


                                                                  * * * * *

 

http://www.studio55.fi/terveys/article/professori-antibioottien-vaikutus-suolistoon-dramaattinen-voi-aiheuttaa-ylipainoa-ja-diabetesta/5580788

 http://yle.fi/aihe/ohjelma/panorama-antibioottien-kuolema-23112015

 http://avivaromm.com/herbal-antibiotic-alternatives?inf_contact_key=c95ac5bc9b63e33753cbf6232422095f27864d3d36a5b1dce966f1ebd028877e&utm_content=buffer5baee&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Using God´s Medicine for the Abundant Life! : http://drericz.com/category/biblical-health-articles/dr-z-essential-oils-database/
- Eteerisistä öljyistä on tehty runsaasti tieteellistä tutkimusta ympäri maailmaa ja niitä löytyy myöskin PubMed-tiedostoista.

Ja tämä tietysti pelottaa Big Pharmaa ja FDA´ta:  http://eatlocalgrown.com/article/14828-fda-aims-to-censor-essential-oils.html

Kuitenkin FDA hyväksyy suuremman annoksen paljon haittoja aiheuttavalle lääkkeelle, mutta ruoan hyvistä vaikutuksista ei saa kertoa:  http://healthimpactnews.com/2012/courts-slaps-fda-and-ftc-for-unjustified-attacks/

http://www.theguardian.com/society/2015/dec/08/antibiotic-use-food-fuels-humans-resistance-vital-drugs-report?CMP=fb_gu

https://www.youtube.com/watch?list=PL87QAnv3q6E-Cbhk0ipaik1G_x-t9oWNR&v=4Zs18m7l1CM

http://draxe.com/oregano-oil-benefits-superior-prescription-antibiotics/?utm_campaign=EO-Dec-2015&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&utm_term=oregano

http://www.huffingtonpost.ca/2013/11/14/oil-of-oregano-benefits_n_4274795.html

Antibioottien teho hiipuu:  http://www.hs.fi/kotimaa/a1451189919458

Vaihtoehtoja löytyy:  http://safe-medicine.blogspot.fi/2016/04/antibiotic-drugs-end-of-era-long-live.html


Itse tein graduni Helsingin Yliopiston Farmasianlaitoksella farmakognosiasta, lääkekasvitieteestä. Siellä oli jo tuolloin käytössä erilaisia kromatografialaitteita ja -menetelmiä esim. eteeristen öljyjen tutkimista varten.        - Kaikki tutkimus voidaan tehdä, jos niin halutaan!

 https://www.youtube.com/watch?v=SRM5dThyaAk

 http://hybridrastamama.com/can-essential-oils-really-eliminate-toxic-mold/#

 http://blogs.naturalnews.com/science-proves-oregano-oil-powerful-prescription-antibiotics/

 http://thenutritionwatchdog.com/4-essential-oils-that-are-more-powerful-than-antibiotics/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti