tiistai 12. tammikuuta 2010

LISÄYKSIÄ CODEX ALIMENTARIUS- asiaan



Julkaistuani tietoa CODEX ALIMENTARIUKSESTA haluan nyt julkistaa tämän tiedotteen, joka lisää uusia piirteitä tästä asiasta esittämääni mahdollisesti puutteelliseen tietoon ja antaa siihen lisäksi tällaisen tutkitun näkökulman.  

Dr.RATH FOUNDATION paljastaa yhteishankkeen ja väärät tiedot CODEX-Alimentariuksesta Rima Laibow`in ja Albert Stubblebine`n toimesta linkissä :


" Viime kuukausien aikana 2009 olemme saaneet lukuisia pyyntöjä ihmisiltä, jotka haluavat tietoja "astuuko" Codex  maailman laajuisesti voimaan 31.12.2009 kuten on voitu lukea Rima Laibow`in ja Albert Stubblebeine`n nettisivustoilta, joissa he ovat esittäneet huolestumisensa vitamiinien käytön ja muitten luonnonmukaisten terapioiden käytön lopettamisesta maailman laajuisesti tuon päivämäärän jälkeen.

Kuitenkaan tällä päivämäärällä ei ollut mitään käytännön merkitystä Codex`ille. Toisin sanoen vitamiinien ja muitten luonnonmukaisten terapioiden käyttöä ei ole estetty eikä niitä tulla estämäänkään.

Joten keitä ovat Rima Laibow ja Albert Stubblebine ja miksi he näyttävät olevan niin halukkaita kylvämään väärää tietoa ja levittämään sekaannusta luonnonmukaista liikettä vastaan, = seeding disinformation and sowing confusion amongst the natural health movement?

- Stubblebine`n tausta on U.S.A`n puolustusvoimien johdossa ....

- Laibow ja Stubblebine levittävät jatkuvasti todistamatonta ja harhaanjohtavaa tietoa Codex`ista ....  

- Laibow`ìn ja Stubblebine’n  Codex-väittämiltä puuttuvat näyttöön perustuvat tiedot....

- Älä sekoita Codex`ia ja Euroopan Unionin Elintarvike direktiiviä toisiinsa ....

          ******         Lisää tietoa disinformaatiosta.


VÄITE: Julistus - CODEX astuu voimaan 31.12.2009
- TOTUUS:  Natural Solutions Foundation  ei näytä olevan tietoinen siitä, että ‘Codex’ already consists of around 300 official food standards, some of which have been in ‘global effect’ since as long ago as 1966. = Codex käsittää jo noin 300 yleistä ruokaa koskevaa standardia, joista moni on ollut maailman laajuisesti voimassa jo vuodesta 1966 lähtien.
Jos Natural Solutions Foundation referoi erityisesti Codex Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements osiota, niin se todellisuudessa sekoittaa tämän EUROOPAN UNION`in Food Supplements Directive`en tarkoittamiin säännöksiin.
Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements `n Codex Alimentarius Komissio sovelsi heinäkuussa 2005 ja se sisältää selvityksen maailman laajuisista  rajoituksista vitamiineja ja hivenaineita sisältävien  elintarvikelisien valmistusta ja markkinointia koskien. Kuitenkaan näissä ohjeissa ei vielä ole määritelty korkeimpia vitamiinien ja mineraalien saantisuositusarvoja näissä ravintolisissä eikä myöskään määrätty niiden voimaan tulon päivää.
 Euroopan Unionin Food Supplements Directive = Ravintolisädirektiivi on toisaalta tullut täysin voimaan joulukuun 31.2009, mutta se on vain osa Euroopan lainsäännöksestä ja vaikuttaa täten lähinnä Euroopassa asuviin kuluttajiin.
Edelleen: direktiivi ei ole vielä asettanut ylärajoja vitamiineille ja hivenaineille Euroopan Unionissa myytäville ravintolisille eikä  näille rajoille ole asetettu voimaan tuloaikaa.

Codex Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements ei kuitenkaan tee eroa luonnollisten ja synteettisten vitamiinien ja hivenaineiden välillä vaan sallii näiden molempien käytön ravintolisien valmistuksessa.

VÄITE : Maat jotka hyväksyvät  Natural Solutions Foundation's Revised Vitamin and Mineral Guidelinesìn suojelevat isteään WTO-organisaation sietämättömiltä rangaistuksilta   protecting themselves from the unbearable burden of World Trade Organization sanctions.
- TOTUUS : Tämä on täysin väärää tietoa.  .....


VÄITE: Codex has officially reclassified Vitamin C and every other vitamin and mineral your body needs from the class of ‘nutrients’ to the class of ‘toxins.’
= Codex luokittelee yleisesti C-vitamiinin ja kaikki muut vitamiinit ja hivenaineet, joita kehosi tarvitsee, ravinteista toksiineiksi eli myrkyiksi.
- TOTUUS:
....Codex luokittelee tosiasiassa vitamiini- ja hivenaine-lisät ravintolisiksi, ja tämä selittää miksi sen ohjeet näitten tuotteitten käyttöön on otsikoitu nimellä Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements. Joten Natural Solutions Foundation`in väite, että "Codex on jukisesti luokitellut C-vitamiinin ja kaikki muut kehosi tarvitsemat vitamiinit ja hivenaineet klassisista "ravintoaineista" "toksiineiksi" on virheellistä ja myös absurdia.

VÄITE: The CODEX ALIMENTARIUS Commission meets every two years, always offshore (Rome, Bonn, Paris, etc.) and never in Smallville, U.S.A.

= CODEX ALIMENTARIUS komissio neuvottelee joka toinen vuosi, aina ulkomailla (Roomassa, Bonnissa, Pariisissa jne.) eikä koskaan Smallvillessä U.S.A.`ssa.
- TOTUUS: Codex Alimentarius Commission järjestää kokouksensa Genevessä ja Roomassa, eikä koskaan Bonnissa tai Pariisissa. .... Edelleen: Codex Committee on Food Hygiene on pitänyt 32 kokousta kaikkiaan 37:stä vuosittaisesta kokouksestaan vuodesta 1964 lähtien U.S.A:ssa. .... Nämä tiedot löytyvät  Codex Procedural Manual `ista. - Olikohan sitten tämän asian julkaisu niiden 16,000 Codex-sivun dokumentoitujen sivujen joukossa, jotka Rima Laibow, Natural Solutions Foundation`in lääketieteellinen johtaja, väittää tutkineensa perusteellisesti (carefully studied) ?

VÄITE: Dr. Grossklaus, the head of Codex Alimentarius, owns the Risk Assessment company advising CCNFSDU and Codex on the "benefit" of using Risk Assessment to assess nutrients. 
= Tri. Grossklaus, Codex Alimentariuksen päällikkö, omistaa riskejä arvioivan yhtiön, joka on neuvoa antavana CCNFSDU´ssa ja Codex`issa saaden sitä kautta "hyötyjä" ravintoaineiden  verotuksen kautta. 
- TOTUUS: Tri. Rolf Grossklaus on Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU):n puheenjohtaja mutta ei Codex Alimentariuksen päällikkö.  Meidän saamiemme tietojen mukaan hän ei hyödy suhteestaan mitenkään.


VÄITE: Dr. Rolf Grossklaus, CCNFSDU chairman, is also the Chairman of the Board of BfR, a private corporation which specializes in Risk Assessment.
= Tri. Rolf Grossklaus, CCNFSDU`n puheenjohtaja on myös puheenjohtajana BfR`ssä, yksityisessä riskejä arvioivassa yhtiössä
- TOTUUS: Tri. Rolf Grossklaus on myös BfR`n johtaja. Tämä  BfR (the Federal Institute for Risk Assessment) is a German Federal Government Agency on Saksan liittovaltion hallinnon virasto , ei kuitenkaan  yksityinen korporaatio.

VÄITE: Dr. Grossklaus, Chairman of CAC and anti-nutrition Chairman of the pivotal "Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses" (CCNFSDU), had the delegate from India bodily removed during a November 2003 CCNFSDU meeting. The delegate's crime? Insisting on discussing the inclusion of CCNFSDU-approved material in baby formula which could kill 10% of newborns in his country. After the delegate was forcibly removed, Dr. Grossklaus nonchalantly declared the issue approved by "consensus".
= Tri. Grossklaus, CAC`n puheenjohtaja ja ravinnelisien vastainen puheenjohtaja ratkaisevassa asemassa olevassa "Codex Committee on Nutriton and Foods for Special Dietary Uses" (=CCNFSDU`ssa) pani toimeksi intialaisen valtuutetun poistamisen marraksuun 2003 CCNFSDU`n kokouksesta. Oliko se valtuutetun rikos? Vaatimalla keskustelua CCNFSDU`n hyväksymästä lisäyksestä materiaalista, koskien imeväisille tarkoitetusta äidinmaidon korvikkeesta, joka mahdollisesti aiheuttaisi kuoleman 10%:lle vastasyntyneistä hänen maassaan. Kun valtuutettu oli pakotettu poistumaan kokouksesta, tri. Grossklaus julisti viileästi konsensuksen hyväksyneen päätöksen.
- TOTUUS: Codex-kokoukset voivat todella olla ajoittain dramaattisia, kuitenkin yllä oleva väite tapauksesta Intian valtuutetun kohtelusta on täysin väärä. Merkittävää on siksi, että ilmeisesti yllä olevan väitteen kirjoittajat  Natural Solutions Foundation`ista eivät edes vaivautuneet osallistumaan kyseessä olevaan Codex-kokoukseen marraskuussa 2003. Ehkäpä tämä on yhteydessä sen tosiasian kanssa, että heidän nettisivustonsa ei ollut käytössä ennen kuin vasta helmikuussa 2005: February 2005?

VÄITE: DSHEA Protects America From Codex Alimentarius. = DSHEA suojelee Amerikkaa Codex Alimentariukselta.
 - TOTUUS: DSHEA suojelee Amerikkaa Codex`ilta vain niin kauan kuin se pysyy voimassa ja muuttumattomana ja niin kauan kuin muita lakimuutoksia ei ole tehty sen tehokkuuden heikentämiseksi.
There are now a growing number of threats to DSHEA = nyt on kasvava määrä pelotteita DSHEA`lle, jotka voivat aikaa myöten mahdollisesti vehkeillä sen hajottamiseksi. Vakavin uhka näistä on Codex Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements, johon alistuminen on käytännöllisesti katsoen pakollista effectively mandatory.

VÄITE: The World Health Organization (WHO) has "severely chastised" the Codex Alimentarius Commission (CAC) for not making a significant contribution to human health in its 42 years of existence 
= WHO on " rankaissut ankarasti" Codex Alimentarius Commissiota (CAC), koska se ei ole avustanut merkittävästi ihmisten terveyttä 42-vuotisen olemassaolonsa aikana
- TOTUUS:Tämän väitteen teki Natural Solutions Foundation, joka myös raportoi heinäkuun 2005 Rooman Codex- kokouksen jälkeen( July 2005 meeting of the Codex Alimentarius Commission in Rome), että oli tapahtunut "ihme"; 1) että WHO`n Under Secretary for Food Safety olisi puhunut Codex`in vähäisestä vaikutuksesta ihmisten terveyteen tosi-asiana ("sternly, sharply and scathingly of the fact that little contribution to human health had been made by Codex"); 2) että WHO olisi väittänyt "asioiden olevan toisin tulevaisuudessa" = ("things would be different in the future"); 3) että Terms of Reference`t of the Codex Committee on Food Labeling and the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses  aiotaan määritellä uudestaan; 4) että "Codex will implement the WHO Global Strategy for world health through diet, physical exercise and nutrition" = "Codex tulee totetuttamaan WHO`n maailman laajuisen strategian maailman terveyden parantamiseksi ruokavalion, fyysisen harjoittelun ja ravitsemuksen avulla"; 5) ja että                             
"Codex tekee vuosittaisen raportin edistymisestään Maailman Terveys Järjestölle WHO`n strategian toteuttamisessa". Kuitenkin, kuten olemme äskettäin selittäneet artikkelissamme ‘Miracle in Rome?’ = " Rooman ihme?", osoittautuu, että näitä väitteitä on ymmärretty pahasti väärin tai niitä on liioiteltu.
WHO ja FAO eivät ilmaisseet "merkittävää tyytymättömyyttä Codex`in viimeisten neljänkymmenen vuoden ajan jatkuneeseen ravintoon kohdistuvaan terveyskielteiseen lähestymiskantaan" tässä kokouksessa. He eivät ole myöskään väittäneet, että " Codex olisi myötävaikuttanut vähän väestön terveyteen ", tai että " asiat olisivat tulevaisuudessa toisin".
Lisäyksenä vielä, että siitä huolimatta, että ennen kokousta WHO`n ja FAO`n laatima paperi, a paper prepared in advance of the meeting by WHO and FAO, oli ehdottanut harkintaa mahdollisuudesta miettiä muutoksia CCFL`n ja/tai CCNFSDU`n referenssien perusteella, tätä asiaa ei otettu esille itse Codex-kokouksessa. Tosiaankin, ja kun käsikirjoitukset ja muistiinpanot Codex Alimentarius Commission`in keskusteluista koskien maailmanlaajuista strategiaa( transcripts and recordings from the Codex Alimentarius Commission's discussions on the Global Strategy clearly) osoittavat sekä Yhdistyneitten Kuningaskuntien (= U.K.), (joka edusti 25 maata Euroopan Unionissa) että Yhdysvaltojen näyttäneen olleen sitä mieltä, että nykyiset Codex-toimeksiannot tulisi ptiää ennallaan..
Niinpä siitäkin huolimatta, että on todellakin mahdollista, että Codex tulee osallistumaan Global Strateg`ìan toimeenpanoon, näyttää tällä hetkellä todennäköisemmältä, että tämä työ tullaan tekemään sen toimeksiannon keinoin, ja että tällöin se kiinnittää todennäköisesti niukasti oikeaa huomiota ravintoon ja ravintolisiin.

VÄITE: Codex was "Scolded in Rome"
= "Codex sai torumiset Roomassa"
Tämä on täysin mieletöntä ja totuuden vastaista, kun päinvastoin Natural Solutions Foundation`in väitteen mukaan Codex`ia " ei toruttu Roomassa" heinäkuun 2005 Codex Alimentarius  Komission  kokouksessa
(July 2005 meeting of the Codex Alimentarius Commission). Merkittävää onkin siksi, että Janice Albert, FAO`n ravintoasiantuntija Nutrition and Consumer Protection Division`ista (FAO), on nyt vahvistanut  National Health Federation`ille, ettei FAO tai WHO ole antanut hylkäämispäätöstä Codex`in ravintoa koskevista aiheista.
- TOTUUS: A "Stunning Victory" for health freedom occurred at the May 2006 meeting of the Codex Committee on Food Labelling (CCFL) in Ottawa, Canada
"Loistava voitto" terveydenhoidon vapaudelle saavutettiin toukokuun 2006 Codex Committee on Food Labelling (CCFL)`n kokouksessa Ottawassa Kanadassa.
Tämä on taas esimerkki siitä kasvavasta epätarkasta tiedon määrästä, jota Natural Solutions Foundation julkaisee.
Esimerkiksi, the Natural Solution Foundation's oma laillinen konsultti, Ralph Fucetola, JD osallistui Ottawa`n kokoukseen ja raportoi a report siellä vitamiini-lakimiehenä Vitamin Lawyer`in e-mail-listasta. Fucetola on toiminut ravintoon ja vaihtoehtoisen terveyden laki-asioihin erikoistuneena lakimiehenä 1970-luvun alusta lähtien ja hänet tunnetaan laajalti tämän alueen johtavana asianajajana. Siksi on merkittävää, että hän ei ainoastaan jätä mainitsematta " Loistavaa Voittoa", vaan myös toteaa erityisesti, että "Sekä vitamiinien hankkijat että kuluttajat ovat mahdollisia häviäjiä" ja että " bisnes voitti kuten tavallisesti" kokouksessa.
Fucetola selvittää lisäksi " yhdysvaltalaisen ja EU:n, muutoin keskenään kilpailevien, valtuuskuntien yhteisesti  johtamasta järjestäytyneestä hyökkäyksestä luontaisterveyttä vastaan", ja puhuu " Globaalin Strategian syrjäyttämisestä".   
Samanaikaisesti myös kokenut National Health Federation`in valtuuskunta oli läsnä kokouksessa. Vuonna 1955 perustettu National Health Federation ei ole kokematon Codex-asioissa ja on näinä päivinä ainoa terveydenhoidon vapautta ajava järjestö maailmassa, jolla on virallinen valtakirja as an INGO (International Non-Governmental Organization)  Codex Alimentarius Commission`issa osallistua ja saada puheenvuoro komitean kokouksissa.The National Health Federation'in report Ottawa`n kokouksesta sisältää päätelmän, että " ottaen huomioon terveydenhoidon vapauden vastaisten valtuuskuntien, kuten U.S.A`n ja Euroopan Komission vetämän Codex-show`n ja useimpien muiden valtuuskuntien autuaan välinpitämättömyyden tai tietämättömyyden niistä todellisista terveyshyödyistä, joita paras mahdollinen terveys ja ravinto tarjoavat sairauksien ja muiden terveysongelmien ennaltaehkäisyyn, Codex`in erilaiset suuntaviivat ovat edelleen hakoteillä".
Jotta kaikki yksityiskohdat kokouksen todellisista tapahtumista tulisivat selväksi, suosittelemme painokkaasti tutustumista persteelliseen raportiimme our in-depth report. Kuten se selkeästi osoittaa, niin kokouksessa ei tapahtunut mitään "Loistavaa Voittoa" terveydenhoidon vapauden puolesta, vaan todellisuudessa Codex-tilanne jättää sokeasti huomioimatta ravintolisistä saatavat hyödyt. Tällaisena Codex Alimentarius Commissio`n lisääntyvät epätoivoiset pyrkimykset suojella maailmanlaajuisia lääketeollisuuden tuotteiden, keinotekoisten elitarvikkeiden lisäaineiden, maanviljelyskemikaalien ja geenimuunneltujen elintarvikkeiden markkinoita tulevat jatkumaan täysin samoin kuin tälläkin hetkellä.  


VÄITE: In line with the WHO Global Strategy On Diet, Physical Activity and Health, Codex is now directed to implement the eleven pro-health freedom principles recommended by South Africa at the May 2006 meeting of the Codex Committee on Food Labelling (CCFL) in Ottawa, Canada.
  = WHO`n Globaalin Strategian Ravintosuosituksista, fyysisistä harjoituksista ja terveydestä linjauksen mukaan Codex ohjeistetaan nyt toimeenpantavaksi Etelä-Afrikan toukokuussa 2006 pidetyn CCFL`n Ottawa`n kokouksessa suositteleman 11 terveydenhoidon vapauden periaatteen mukaisesti. 
- TOTUUS:  Huolimatta Natural Solutions Foundation`in vääristä väitteistä Codex ei ohjeista toimeenpanemaan näitä 11 periaatetta(= the eleven pro-health freedom principles recommended by South Africa). Myöskään julkinen official Codex report, joka julkaistiin kokouksen jälkeen, ei anna tästä ohjeita, vaan listaa Etelä-Afrikan 11-kohtaisen ehdotuksen pelkästään yhdeksään. Analogiana voitaisiin väittää myös, että samoin jos Codex ohjaisi panemaan täytäntöön Etelä-Afrikan periaatteet, niin se tarkoittaisi samaa, kuin jos väitettäisiin, että kun poliitikko nousisi parlamentissa pitämään hienon puheen ja hänen mielipiteensä olisivat loistavan voittoisia hänen polittisille päätöksilleen vain siksi että ne esitettiin muutamassa minuutissa.
 Teksti: of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Exercise and Health ei myöskään mainitse sanaa "lisäaineet" tai termiä "ravintolisät"/"elintarvikkeiden lisäaineet". Valitettavasti siis saamme luottaa siihen, että vaikka Codex saattaakin osallistua Global Strategy`n toteuttamiseen, se ei kannusta ravintolisien rajoittamattomaan myyntiin kuten Etelä-Afrikka esitti.


VÄITE: Codex Alimentarius sharply restricts or eliminates most medicinal herbs and limits the conditions which can be treated using medicinal herbs to a small number of trivial ones.
 = Codex Alimentarius rajoittaa voimakkaasti tai eliminoi useimpien lääkeyrttien käytön ja rajoittaa tilanteita, joissa lääkeyrttejä voidaan käyttää hoitona, pienissä määrin tavallisissa hoidoissa.
- TOTUUS: Vastoin Natural Solutions Foundationìn väitteitä, suurin osa suoraan yrttejä koskevista Codex-teksteistä sisältyy Ohjeeseen mausteiden ja yrttien mikrobiologisesta laadusta liha- ja kanatuotteiden käsittelyssä (Guide for the Microbiological Quality of Spices and Herbs Used in Processed Meat and Poultry Products) ja Koodissa mauteiden ja aromaattisten kuivattujen kasvien hygieniasta (Code of Hygienic Practice for Spices and Dried Aromatic Plants. Kuitenkin jo kuten niiden nimistä voidaan päätellä , nämä tekstit käsittelevät mausteyrttejä eivätkä lääkeyrttejä. Lisäksi, vaikka jotkut Codex-tekstit, kuten Yleisstandardit Valmispakkattujen Ravitoaineiden Pakkausmerkinnöistä (General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods) ja Yleisstandardit Elintarvikkeiden Lisäaineille (General Standard for Food Additives, mainitsevat myös yrtit, nekin käsittelevät mausteyrttejä eivätkä lääkeyrttejä.
Codex käsitteli lääkeyrttejä vuonna 1996, kun kokous meeting of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU),  that took place in Bonn, Germany, in October 1996  pidettiin Bonnissa Saksassa lokakuussa 1996, harkitsi uutta ehdotusta Codex Coordinating Committee for North America and the South West Pacific`in ehdottamana laatia luettelot ‘Potentially Harmful Herbs and Botanical Preparations sold as Foods’ = "Mahdollisesti haitallisista yrteistä ja kasvivalmisteista, joita myydään ruoaksi". 1996 CCNFSDU kokouksen the Codex Alimentarius Commission met in Geneva in June 1997 seurauksena ja sopimuksella, että mitään uusia yrttejä ja kasvituotteita koskevia toimenpiteitä ei tarvittu vaan, että tämä olisi kansallisten asiantuntijoitten tehtävä.  Tehtävä poistettiin siten Komission työ-ohjelmasta: The matter was therefore deleted from the Commission's Work Programme.
Täten voidaan katsoa, ettei Codex rajoita tai poista useimpia lääkeyrttejä eikä rajoita tilanteita, joissa niitten käyttöä pienissä määrin voidaan edelleen käyttää tavallisena hoitona.

VÄITE: An official joint publication by the WHO and FAO called "Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases" is in favor of nutritional supplementation.
 = WHO`n ja FAO`n julkinen ohjeistusjulkaisu nimeltään "Ruokavalio, ravinto ja kroonisten tautien ennalta-ehkäisy" suosittelee ravintolisien käyttöä.
- TOTUUS: WHO/FAO'n "Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases" -julkaisu selostaa kuinka ravintosuositusten mallien muuttaminen, energian kulutuksen lasku yhdessä istumatyön lisääntymisen kanssa, väestön ikääntyminen – yhdessä tupakan ja alkoholin kulutuksen kanssa - ovat suurimpia riskitekijöitä tartuntataudeille ja asettavat kasvavia haasteita kansanterveydelle.
Kuitenkin ja vastoin Natural Solutions Foundation`ìn väitteitä tämä julkaisu jättää enimmäkseen täysin käsittelemettä ravintolisien käytön ja sairauksien ennalta ehkäisemisen välisen yhteyden.
Esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien kehittymisen riskeistä keskustelussa E-vitamiini-lisistä, niitä kuvataan todistettavasti sanoin "Ettei niillä ole ennalta-ehkäisevää vaikutusta tämän alueen sairauksiin". (Sivu 88). Lisäksi beta-karoteenin väitetään julkaisussa jopa lisäävän sydän- ja verisuonitautiin sairastumisen riskin syntymistä. (Sivu 82)
Samoin ravintolisien, kuten E-vitamiinin, kromin tai magnesiumin mahdollisuudesta vähentää diabeteksen kehittymistä kuvataan "riittämättömänä" (sivu 77); kun taas B2-, B6-,B12-vitamiinien, folaatin, C-,D-, E--vitamiinien, kalkin, sinkin tai seleenin arvellaan vähentävän syöpään sairastumisen riskiä sanoilla "mahdollisesti/riittämättömästi" (Sivu 100). 
Johtopäätelmänä siis: vaikka edellämainitulla WHO/FAO-julkaisulla tietenkin on jotakin positiivista sanottavaa ravinnosta yleensä, olisi törkeästi parhaimmillaankin liioiteltua sanoa, että tämä olisi ravintolisien käyttöä tukevaa tietoa.

VÄITE: The WTO can take a country to court in its own courts.
 = WTO voi haastaa maan oikeuteen omassa oikeuslaitoksessaan.
- TOTUUS: Tämä on taas eräs esimerkki vahvasti epätodellisesta väitteestä Natural Solutions Foundation`ilta, koska vaikka WTO käyttää lisääntyvässä määrin Codex-tekstejä mittapuuna säätäessään kansainvälisiä käytäntöjä ( the WTO is increasingly using Codex texts as the benchmark when ruling on international trade disputes), se ei sinänsä voi haastaa maita oikeuteen.
Eri maat aloittavat kaupalliset neuvottelutt (Trade disputes are initiated by countries), eikä WTO, ja näiden seurauksia kuullaan WTO`n päävirastossa Genevessä, Sveitsissä, eikä maan omissa oikeuslaitoksissa.

VÄITE: CAFTA is not a health freedom issue.
= CAFTA ei aja terveyden vapauden asiaa.
TOTUUS: CAFTA (the Central American Free Trade Agreement) ulottuu  North American Free Trade Agreement (NAFTA – sopimus Kanadan, U.S.A`n ja Meksikon välillä) aina Keski-Amerikkaan ja Dominikaaniseen Tasavaltaan, ja toimii täten välittäjänä pallon puoliskojen välisenä  harmonisoivana kaupallisena ryhmittymänä koko Amerikan mantereella.
Näin ollen ja aivan täysin samalla tavalla kuin suhteellisen vapaat ravintolisiä koskevat lait UK`ssa tallattiin lopulta jalkoihin rajoituksilla European Union Food Supplements Directive`llä (peräkkäisten neuvottelujen tuloksena, jotka Britannian hallitus teki eurooppalaisten naapureidensa kanssa), CAFTA voi lopulta johtaa U.S.A`n ravintolisäsuositusten säännösten tulevan alttiiksi sopeutumaan Keski-Amerikan maiden rajoittavimmille laeille (to US dietary supplement regulationsi.e. DSHEA).
Vastoin Natural Solutions Foundation`in erheellistä väitettä, CAFTA on kuitenkin ennemminkin terveyden vapauden asialla.

VÄITE: FTAA is not a major health freedom threat.
= FTAA ei ole suurin terveyden vapauden uhka.
-TOTUUS: FTAA (the Free Trade Area of the Americas) on epäilemättä suuri uhka terveyden hoidon vapaudelle, koska se saattaa laajentaa voimakkaasti CAFTA`aa Etelä-Amerikkaan luoden harmonisoidun pan-amerikkalaisen kaupparyhmittymän, joka saartaa koko Amerikan mantereen. Tämä saattaisi johtaa lopulta Yhdysvaltojen ravintolisäsäännösten sopeuttamisen sekä Keski- että Etelä-Amerikan voimakkaammin rajoittaviin.lakeihin.                                                               Vaikka FTAA`n lopullisen tavoitteen julkisesti kerrotaan olevan “vapaan kauppa-alueen muodostaminen ja alueellisen yhtenäisyyden synnyttäminen” ("achieve an area of free trade and regional integration"), tämänhetkinen Euroopan Unionin projekti todistaa, että tämä voidaan saavuttaa vain purkamalla osallistujamaiden omat polittiset ja lailliset järjestelmät ja korvaamalla nämä pallonpuoliskon yhteishallituksella. Pohjimmiltaan siis tämän takia monet havainnoijat pitävät FTAA`ta alkuasteellaan olevana EU`na ( many observers see the FTAA as an embryonic EU in the making).
Äskeisen Amerikan huippukokouksen mukaan, joka pidettiin Argentiinassa, kuitenkin mukana oli Argentiinasta ( the recent Summit of the Americas that took place in Argentina, however, where leaders from Argentina),Brasiliasta, Paraguay`sta, Uruguay`sta ja Venezuela osallistujia, jotka eivät halunneet myöntyä FTAA`n projektiin ja jotkut kommentoivat ehdottivat suunnitelman nyt lopettamista ja hautaamista. Kuitenkaan tosiasiat eivät takaa tällaista johtopäätöstä, koska 29 osallistujamaata 34:stä halusi palata vuoden 2006 aiheisiin (29 of the 34 proposed participant countries want to resume talks on the issue in 2006) ja Meksikon presidentti Vicente Fox has specifically stated that these nations are willing to move forward with free trade negotiations without the dissenting countries, korosti erikoisesti, että nämä maat haluavat jatkaa vapaakauppaneuvotteluja ilman eriävän mielipiteen esittäneitä maita.
Olettaen, että (South American leaders are already developing a political and economic bloc modelled on the European Union) Etelä-Amerikan johtajat kehittelevät jo EU`n mallin mukaista poliittista ja taloudellista ryhmittymää, näyttää enenevässä määrin todennäköiseltä, että harmonisoitu koko Amerikan mantereen käsittävä pan-Amerikan kaupparyhmittymä hyödyntäisi myös Euroopan Unionin mallia, ja sulauttaisi yhteen vastaavat Codex-sopimukset terveyden hoidon vapaudesta ja vapaudesta valita kuten nyt jo Euroopassa on vallitsevana.
Täten on huomattavaa, että FTAA`n osallistujamaat mukaan lukien Antigua ja Barbuda, Argentiina, Bolivia, Brasilia, Kanada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikaaninen Tasavalta, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Meksiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, Suriname, Yhdysvallat, Uruguay ja Venezuela lähettivät valtuuskuntia kesäkuun 2005 Codex Alimentarius kokoukseen Roomaan (July 2005 meeting of the Codex Alimentarius Commission in Rome) eikä niistä kukaan vastustanut ohjetta (Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements) uudeksi maailmanlaajuiseksi standardiksi.
Täten vastoin Natural Solutions Foundation`in väitettä (claims of the Natural Solutions Foundation), että FTAA ei ole suurin terveydenhoidon vapauden uhka, asiaa on yhä vaikeampi ymmärtää.

VÄITE: Linus Pauling, Ph.D., won the first of his two Nobel Prizes for his work on Vitamin C.
 = Linus Pauling, Ph.D. voitti ensimmäisen kahdesta Nobel-palkinnoistaan työllään C-vitamiinista.
- TOTUUS: Linus Pauling voitti ensimmäisen kahdesta Nobel-palkinnostaan vuonna 1954 "for his research into the nature of the chemical bond and its application to the elucidation of the structure of complex substances" = "tutkimuksestaan kemiallisen sidoksen luonteesta ja tämän tiedon soveltamisesta monimutkaisten ainerakenteiden selvittämiseksi.". Hänen toinen Nobel-palkintonsa oli Rauhan Palkinto (second Nobel Prize was for Peace) vuonna 1962. Kumpikaan näistä palkinnoista ei koskenut työtä C-vitamiinin kanssa. 

VÄITE: The Natural Solutions Foundation has a listening ear and a potential ally in the President of India, Mr. A. P. J. Abdul Kalam.
 = Natural Solutions Foundation kuuntelee ja on mahdollinen liittolainen Intian presidentin mr. A.P.J.Abdul Kalam`in kanssa.
- TOTUUS:Presidentti ei ole tehnyt mitään tällaista sopimusta, ja me olemme vakuuttuneita, että presidentin virasto kieltäisi tällaiset julkiset Natural Solutions Foundation`in väitteet.

VÄITE: A major newspaper in this country runs a full page story on the importance of our stand on Codex and health freedom! We will scan it and share it with you AFTER the Codex meeting. It urges the country to take care to protect its access to healthy and natural options! In color, no less!
 = Suuri sanomalehti tässä maassa julkaisee kokosivun jutun Codex`ia  kannustavan kantamme tärkeydestä ja terveydenhoidon vapaudesta. Skannaamme sen ja jaamme sen teille Codex-kokouksen JÄLKEEN. Se vetoaa maata huolehtimaan terveiden ja luonnonmukaisten  valinnan mahdollisuuksien suojelemisesta! Väreissä, eikä vähempää!
- TOTUUS: Mitään skannausta sellaisesta afrikkalaisen sanomalehden jutusta ei ole koskaan julkaistu Natural Solutions Foundation`in nettisivulla tai sitten lähetetty  sen uutiskirjeen tilaajille. "




Ei kommentteja:

Lähetä kommentti