lauantai 19. joulukuuta 2009

FARMASEUTTINEN LÄÄKETEOLLISUUS JA SEN JUURET

Käänsin tämän tri. Matthias Rath`in artikkelin suomeksi, koska tietoa näistä asioista tuntuu olevan liian vähän. Tämä saattaa järkyttää herkimpiä lukijoita.

 

" Ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan tehty suurempaa rikosta kuin kansanmurha, jonka farmaseuttinen lääkekartelli on organisoinut moni miljoonaiseksi sijoitusbisnekseksi sairauden kustannuksella. Satoja miljoonia ihmisiä on kuollut tarpeettomasti AIDSíin, syöpiin, sydäntauteihin ja muihin ennalta ehkäistävissä oleviin sairauksiin ja ainoa syy siihen, että nämä epidemiat yhä vainoavat ihmiskuntaa, on se, että ne tuottavat monien miljoonien dollarien markkinat lääketeollisuuden kartellille.  

Maailma ei ole koskaan kokenut suurempaa, enemmän rahaa tuottanutta ja verisempää huijausta kuin mihin farmaseuttinen lääkekartelli on syyllistynyt. Pitempään kuin puolen vuosisadan ajan se on rakentanut petokseen perustuvaa maailmanlaajuista monopolia terveydenhoidon alueella: lääketeollisuus lupaa terveyttä miljoonille ihmisille ja kuitenkin koko tämän teollisuuden olemassaolo riippuu sairauksien jatkumisesta ja lisääntymisestä sekä sen patentoitujen lääkkeitten markkinoista.

Seuraamalla alla olevaa aikajanaa näiltä sivuilta lukijat voivat oppia enemmän farmaseuttisen lääketeollisuuden kartellin historiasta ja sen keskitetyistä pyrkimyksistä kehittää ja toteuttaa tämä  tappava petoksensa.

·                       1863: Foundation of Bayer and Hoechst – the Origin of the Pharmaceutical Drug Cartel: Bayerin ja Hoechstin perustaminen – Farmaseuttisen lääkekartellin alkuperä
·                       1913: The World's Richest Man Invests into Pharmaceutical Drug Cartel: Maailman rikkain mies investoi Farmaseuttiseen lääkekartelliin
·                       1918: "Spanish Flu" Fears Boost Drug Sales : “Espanjan Influenssa” –pelottelu kasvattaa lääkkeiden myyntiä
·                       1925: German Drug Companies Get Ready for World Domination : Saksalaiset lääketehtaat valmistautuvat maailman hallintoon
·                       1929: American-German Pact Divides the World into Interest Zones: Amerikkalais-saksalainen liitto jakaa maailman intressipiireihin
·                       1930s: Suppression of Life-Saving Information by the Drug Cartel: Lääkekartelli vaimentaa informaation julkaisemisen elämää pelastavista keinoista
·                       1933: Hitler's Rise to Power and the German Enabling Laws: Hitlerin valtaan nousu ja saksalaiset laillistavat lait
·                       1940: Drug Cartel's Zyklon B Gas as an Element in Planned Genocide: Lääkekartellin Zyklon B kaasu suunnitellun kansanmurhan välineenä
·                       1941: Drug Cartel's Role in Medical Experiments Conducted in German Concentration Camps: Lääkekartellin rooli saksalaisten keskitysleirien lääketieellissä kokeissa
·                       1942: The Wannsee Conference – Eradication of Jews Planned: Wannsee-konferenssi – Suunnitelma juutalaisten tuhoamisesta
·                       1945: U.S.-"Report on the Investigation of I.G. Farben Industry AG" Published: Yhdysvalloissa julkaistaan “ Raportti sijoituksista I.G.Farben´in teollisuuteen”
·                       1947: The Nuremberg Tribunal Against I.G. Farben : Nuernbergin tuomioistuin haastaa I.G.Farben´in 
·                       1951: Reorganization of the Drug Cartel After World War II: Lääkekartellin uudelleen järjestäytyminen toisen mailman sodan jälkeen
·                       1954: Bilderberg Group Founded: Bilderberg´in Ryhmä perustetaan
·                       1963: Codex Alimentarius Commission Founded: Codex Alimentarius Komissio perustetaan
·                       1973: Trilateral Commission Founded: Kolmikanta- Komissio perustetaan
·                       1974: The Kissinger Report on "Population Growth": Kissinger´in raportti “Väestön kasvusta”
·                       1983: Drug Cartel's Own Chancellor Helmut Kohl Elected in Germany: Lääkekartellin oma kansleri Helmut Kohl valitaan Saksan johtoon
·                       1996: Frits Bolkestein and the Drug Cartel's Influence on the EU Commission: Frits Bolkestein ja Lääkekartellin vaikutus EU-komissioon
·                       1997: Corporate Interests Plan "New American Century": Korporaatio kiinnostuu suunnittelemaan “Uutta Amerikkalaista Vuosisataa”
·                       1999: Drug Cartel Sentenced for Establishing a Vitamin Cartel: Lääkekartelli tuomitaan vitamiini-kartellin perustamisesta
·                       :2000: The Bush Administration and Its Corporate Connections : Bush´in hallitus ja sen yhteydet korporaatioon
·                       2001: The Baycol/Lipobay Scandal and the Aftermath of the 9/11 Events: Baycol/Lipobay-lääkeskandaali ja 9/11 tapahtuman jälkipuinti
·                       2002: The Department of Homeland Security and Its Historical Example: Isänmaan Turvallisuus Osasto ja sen historiallinen esimerkki
·                       2003: Spreading Fears with SARS and the Background for the Iraq War: Pelkojen levittäminen SARS´illa ja Irakin sodan tausta
·                       2004: The Vioxx Scandal: Vioxx-skandaali
·                       2006: Spreading Fears with Bird Flu: Lintuinfluenssan leviämisellä pelottelut
·                       2007: The Election of Nicolas Sarkozy in France and the Unveiling of Nuremberg Tribunal Documents : Nicolas Sarkozy´n valinta Ranskassa ja Nurembergin Tuomioistuimen dokumenttien paljastuminen
·                       2008: Planned Coup of the Cartel Against the President-elect Obama and the Movement of Change  : Lääkekartellin suunnitelma kaapata valta presidentti ehdokas Obamaa ja muutosliikettä vastaan

Lähde: suomennokselle http://www.nuremberg-tribunal.org/history/index.html#timeline

                                          * * * * *

EU`n taustaa :  http://www.eu-facts.org/pdf/educat_mat_20090929a.pdf


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti