keskiviikko 17. marraskuuta 2010

VIELÄ EU:n YRTIILÄÄKE- JA RAVINTOLISÄDIREKTIIVISTÄ, joka tulee voimaan 1.4.2011


Sinä, joka käytät yrttejä ja lisäravinteita: lainsäätäjät ovat pettäneet sinut. ERITTÄIN KIIREELLINEN viesti….

Lääkeyhtiöt eliminoivat lääkeyrttien käytön EU:ssa

 - Vaikka olenkin jo kirjoittanut tästä samasta aiheesta aikaisemmin, en voi asian tärkeyden vuoksi olla julkaisematta taas tri. Joseph Mercolan yhteenvetoa tästä ERITTÄIN AJANKOHTAISESTA UHASTA, jolla EU aikoo rajoittaa henkilökohtaista vapauttamme VALITA, miten itseämme hoidamme. Osallistutaan näihin talkoisiin VAPAUTEMME PUOLESTA!

 Dr. Mercola | 26.10. 2010 | 74,458 views
Lähde:


Vähintään vuoden kuluessa lähes kaikki lääkeyrtit tehdään laittomiksi Euroopan Unionissa.

"Ei-yhtään-pidätettyä" – strategiallaan saada jokainen sentti omalla kilpailullaan ja saavuttaa täydellinen kontrolli ihmisten terveydestä Big Pharma ja Maatalousbisnes ovat saaneet suuren voiton Euroopassa. Samanlaisia tuhoisia otteluita on mahdollisesti odotettavissa myös USA:ssa.  

Kuinka tällaista voi tapahtua?

Lääketehtaiden käyttämä salainen ase on kaupankäynnin laki. Gaia Health´in mukaan:
  
"He ovat kohdelleet ruokaa ja traditionaalisia lääkkeitä enemmänkin kaupallisina asioina kuin ihmisoikeuksiin kuuluvina asioina. Tässä suurten yhtiöiden halut keskittyvät enemmän ruoka- ja yrttilakeihin kuin ihmisten tarpeisiin ja tahtoon.  

Tämä on sitä vääristelyä, joka seurasi Amerikan FDA´n tehtyä törkeän absurdin väitteen, että Cheerios ja saksanpähkinät osoittautuvat lääkkeiksi, vain niistä tehtyjen terveydellisten väittämien takia.

Lähteenä:

 
Tri Mercolan kommentit:

Vaikka ylipäänsä luulen, että monet ihmiset ottavat aivan liikaa ravintolisiä, ja että ne parantavat vain jonkin verran ruokavalion puutteita, on selvää, että joillakin lisäravinteilla on erittäin hyväätekevää vaikutusta.  Ja lisäravinteet ovat ylipäänsä selvästi turvallisempia “laastareita” kalliisiin ja mahdollisesti myrkyllisiin lääkkeisiin verrattuna. Sanon tämän siksi, että meidän kaikkien on itse hyvä ottaa vastuu omasta terveydestämme, ja että uskon siihen, ettemme saa koskaan menettää oikeuttamme valita ja ostaa ravintolisiä.

Valitettavasti terveyden valinnanvapautamme loukataan pahasti tällä hetkellä.

Euroopan Unioni on säätämässä laiksi direktiiviä, jolla on tuhoisa vaikutus eurooppalaisten vapauteen käyttää ravintolisiä, ja traditionaalisen lääketieteen harjoittajat, kuten Traditionaalisen Kiinalaisen Lääketieteen (TCM) ja Ayurveda´n harjoittajat, saattavat menettää mahdollisuutensa määrätä traditionaalisia yrttilääkkeitä.

 Ja kun EU säätää tämän lain, voin vakuuttaa vahvasti, ettei USA tule tässä asiassa kaukana perässä.

Kehoitan tavallisesti amerikkalaisia lukijoitani toimimaan, mutta nyt tämän artikkelin lopussa tuleva toimintapyyntö kohdistuu kaikille eurooppalaisille lukijoilleni.
Olkaa hyvä ja levittäkää tätä tietoa perheillenne, ystävillenne ja työtovereillenne ja pyytäkää heitä liittymään toimintaan kuten te itsekin teette.   

EU:n lääkeyrttien käyttöä rajoittava direktiivi tulee laillisesti voimaan ensi vuonna

Kuten äskettäisessä artikkelissa kerrotaan ( article by AlternativeHealthzine.com),  Euroopan traditionaalisia lääkeyrttituotteita koskeva Direktiivi ( European Directive on Traditional Herbal Medicinal Products (THMPD)) säädettiin maaliskuussa 2004 ja siitä tulee laki huhtikuun 1. 2011, sen pohjatyö tehtiin kauan tätä ennen: 

“Noin vuonna 1998 EU sanoi saaneensa paljon valituksia yhtiöiltä, jotka sanoivat, että heidän oli vaikeaa myydä yrttituotteitaan muissa jäsenmaissa.

”Joten, kuten EU aikoo tehdä nyt, se sanoi: ”Harmonisoidaan (yhdenmukaistetaan) yrttisäännökset kaikissa EU-maissa.”

”Tällä menettelytavalla on ansionsa. Jos kaikki noudattavat samoja sääntöjä kaikissa maissa, on helpompi myydä tuotteita jokaisessa maassa – kuin jos maastaviejien olisi sopeuduttava jokaisen maan erilaisiin sääntöihin. Joten, tämä on OK maastaviejien kannalta.”

Varsinaisesti tämä Direktiivi luo uudet säännöt ja ohjeet yrtti- ja ravintolisätuotteille, joita sai aikaisemmin myydä vapaasti. Jokaisen välittäjän EU:ssa, joka haluaa myydä tuotteitaan toiseen Euroopan maahan, on saatava lisenssi joka ainoalle myymälleen tuotteelle.

Tosiasiassa tämän Direktiivin mukaan kaikkien ravintolisien ja yrttivalmisteiden tulee läpäistä samat lisensointikäytännöt kuin farmaseuttiset lääkkeet. 

TCM- ja Ayurvedic- tuotteissa, jotka sisältävät useita yrttejä, pitää jokainen yrtti lisensoida erikseen. Tästä aiheutuvat kulut jo sinänsä ajavat ravintolisien tuottajat ja yrttien valmistajat pois markkinoilta. Gaia Health´in mukaan (According to GaiaHealth) arvioidut kustannukset/ravintolisä tai yrtti ovat £80,000 - £120,000 puntaa (n. $126,700 -  $190,000 dollaria).

Tämä vaatii suurisuuntaista yleistä vastustusta, jotta tämä julma sääntö saadaan kumottua.

Onneksi prosessi on jo alkanut. The Alliance for Natural Health International (ANH-I)  on haastanut THMPD-Direktiivin,ja (according to NutraIngredients.com)´in mukaan ANH on valmis viemään asian Euroopan Tuomioistuimeen.

Mutta se tarvitsee apuanne, joten olkaa hyvä ja katsokaa osallistumispaikkoja tämän artikkelin lopusta.
Kuten edellä mainittiin, tämä oman henkilökohtaisen vapautesi loukkaaminen on lähtöisin siitä tosiasiasta, että yhtiöt haluavat, että niiden sallitaan markkinoida vapaasti maiden välisessä kaupassa ilman jokaisen maan yksityisen maan vaatimuksiin mukautumista.

Mutta tämä on myös osa isompaa järjestelyä: Codex Alimentarius´ta.

Mikä on Codex Alimentarius?

 Codex Alimentarius Komissio (Codex Alimentarius Commission) perustettiin vuonna 1962, useiden yhteyksien (World Health Organization) WHO´n , ( Food and Agriculture Organization) FAO´n, (World Trade Organization) WTO´n ja Amerikan FDA ´n sekä USDA´n kanssa.

"Codex Alimentarius" sinänsä on kokoomateos ruokastrandardeista, käytäntökoodeista ja suuntaviivoista, jotka erittelevät tarkoin kaikki ravintoa koskevat vaatimukset olivatpa ne prosessoituja, semi-prosessoituja, geenimanipuloituja tai tuoreita.

Niiden tarkoitus on suojella kuluttajien terveyttä, varmistaa kaupan sääntöjenmukaiset käytäntötavat ruoan markkinoinnissa ja eliminoida kansainväliset esteet ruokamarkkinoilta standardisoimalle ruoan laatuvaatimukset.

Tämä kaikki kuulostaakin hyvältä, mutta tässä on todellisia suuria ongelmia koskien strategioita, joita he käyttävät “suojelemaan teitä”.

Codex käyttää toksikologiaa (= oppia myrkyistä) ravintoaineiden määrittämiseen

Codexissa on monia ongelmia,joista useita ei heti huomaa vaikka olisi todella oikea näkökulma.Mutta yksi oudoin ja todennäköisesti vaarallisin asia on heidän Vitamiini ja hivenaine ohjeessaan (Vitamin and Mineral Guideline), joka valmistui 4.6.2005, ja joka luokittelee ravintolisät toksiineiksi. 
Kyllä. Tähän päädytään, kun käytetään riskien arviointia mittaamaan ravintoaineiden turvallisuutta.

Riskien arviointi on toksikologian osa-alue, jota nimitetään myös tieteeksi myrkyistä.  Terveessä maailmassa sitä käytetään arvioimaan, kuinka paljon myrkyllistä ainetta voi turvallisesti käyttää ilman huomattavia fyysisiä ongelmia. Heti, kun saadaan aikaiseksi biologinen vaikutus, on saavutettu ylin, korkein saantiraja tälle aineelle.

Codex Alimentarius "tanssii" hitaasti mutta varmasti siihen tilanteeseen, jossa se määrää universaalisti maksimin "turvallisen" tason jokaiselle vitamiinille, mineraalille, ravintolisälle ja yrtille, joita sitten voi laillisesti valmistaa, käyttää tai myydä -- Ja tällöin "turvallinen" tulee olemaan tasolla, jolla ei ole lainkaan fyysistä vaikutusta.  

Tämä ei kuitenkaan ole täysin valmis prosessi. Sitä on jatkunut jo lähe 50 vuotta ja se tulee mahdollisesti viemään vielä useita vuosia ennen kuin heidän kaikki suunnitelmansa on toteutettu. Sillä Codexía viedään "sentti sentiltä" eteenpäin,yksi lakimuutos kerrallaan, eri aikoina, eri maissa.

Kuitenkaan ei lopulta voida koskaan päästää näkyvistä lopullista päämäärää, joka on globaali "harmonisointi" Codex´in järjettömillä rajoittavilla säännöillä ja vääristellyillä ideoilla ravitsemuksesta. Ja EU:n lääkekasvidirektiivi on todennäköisesti tärkeä kappale tästä jättiläismäisestä lehtisahalla sahatusta palapelistä.
Kun tämä direktiivi tulee kokonaan voimaan, tulee suurin osa lääkekasveista ja lisäravinteista katoamaan markkinoilta yksinkertaisesti kohtuuttoman korkeiden testaus- ja lisensointikustannusten takia.


Kaikki, mikä todennäköisesti jää lopulta jäljelle Codex´in Vitamiini ja Mineraali - ohjeistuksessa, tullaan rajoittamaan sellaisiin annoksiin, että niillä ei ole enää yhtikäs mitään hyvää vaikutusta terveyteen 

Toimi nyt!

Jos arvostat yrttien, vitamiinien ja muiden ravitnolisien saantia, ole hyvä, äläkä jää sivustakatsojaksi.
Toimi!
The Alliance for Natural Health International (ANH-I) ja the European Benefyt Foundation (EBF) taistelevat tehokkaasti EU´n Traditional Herbal Medicinal Products Directive (THMPD)´in läpi viemistä vastaan..

Voit ladata heidän lomakkeensa tästä: joint position paper here.

Seuraavat ovat Gaia Health´in toimntasuunnitelmat (Action Steps were provided by Gaia Health):
 1. Jos olet eurooppalainen, ole hyvä ja lähetä kirje tai soita Europarlamenttiedustajallesi. Voit löytää MEPpisi ja hänen yhteystietonsa tästä: here.
Kerro MEPillesi, että tuet ANH´ta ja tahdot THMPDirektiivin toimeenanosta pidättäytymistä. Pyydä edustajaasi tukemaan oikeuttasi valita yrttilääkkeiden käyttöä ja oikeuttasi ostaa ravintolisiä.
Nopeammin ja helpommin tämä tapahtuu Gaia Health´in kautta ANH:lle tällä valmiiksi kirjoitetulla kirjeellä: prewritten sample letter, jonka voit muokata yksilölliseksi haluamallasi tavalla. Tästä on myös espanjankielinen versio: Spanish version, jonka on Gaia Health´ille laatinut Denice Delay.
 1. Ota yhteyttä lisätiedon saamiseksi:
  • The Alliance for Natural Health International (ANH-I) Sophie Middleton (campaign administrator), tel +44(0)1306 646 600 begin_of_the_skype_highlighting              +44(0)1306 646 600      end_of_the_skype_highlighting tai email info@anhinternational.org
  • The European Benefyt Foundation (EBF) Chris Dhaenens or Harrie Sandhövel, Tel +31 320 251 313 begin_of_the_skype_highlighting              +31 320 251 313      end_of_the_skype_highlighting taiemail: info@benefyt.eu
Valitettavasti minulla ei ole amerikkalaisia lukijoita varten muita vastaavia vinkkejä kuin: pysykää valppaina ja tarkkailkaa kaikkia lainsääntömuutoksia, jotka koskevat oikeuksiasi saada ravintolisiä ja orgaanista ruokaa USA:ssa  (natural organic food in the US).

Tehkää samoin te, jotka asutte Kanadassa (who live in Canada).

Toivottavasti EU lopettaa tämän hyökkäyksen valintaoikeuksiamme vastaan, jolloin samanlaisten lakien voimaantulo myös täällä USA:ssa vaikeutuu.


                                                        * * * * *

http://gaia-health.com/natural-health/food/verge-losing-supplements/

1 kommentti:

 1. NYT KAIKKI TÄMÄ ON EUROOPAN UNIONIN kannalta kuitenkin toteutunut. Laki hyväksyttiin huntikuussa 2011.
  Eipä siitä meidän meppimme ole informoineet kansalaisia Suomessa.
  NYT hehkutetaan sitä, että EVIRA on julkaissut listan luonnonyrteistä, joita kansalaiset vielä saavat luonnosta itse kerätä.
  Mitään meille EI kuitenkaan kerrota tämän sopimuksen vitamiineja ja ravintolisiä koskevasta osuudesta. - Aivan niin kuin tri. Mercola, jota nyt jahdataan USAssa, kertoi - lait tulevat salaa, asteettain voimaan jokaisessa EU-massa pikkuhiljaa....

  Traditionaalinen lääketiede ja Ayrveda-lääkintä yrtteineen on seuraavana totuttamislistalla.....

  Valitettavasti tämä Gaia Health-sivusto on "lakkautettu" jo pari vuotta sitten, enkä löydä yhteystietoja sen ylläpitäjään Heidi Stevensoniin enää mistään. - Varmaan hän kirjoitti liian suoraan asioista, joista nämä päättäjät eivät halunneet kansan tietävän mitään.

  VastaaPoista