keskiviikko 27. lokakuuta 2010

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA LÄÄKETIEDETTÄ???


Kolesterolilääke bisnes, lääketeollisuus ja lääkärit

Nyt tämä alkaa paljastua => lääketieteellisten ”näyttöön perustuvien” lääkkeiden taustahistoria jo pitkältä ajalta! Sehän ei koske ainoastaan kolesterolilääkkeitä, sillä psyykenlääkkeiden ”teho” onkin sitten jo ihan jotain muuta tähänkin verrattuna. Eikä rokotteidenkaan taustat ole sen kummempia. – RAHA teettää tällaista ohi ihmisten hyvän ja Hippokrateen valan! – Kiitos Martti Backman!

Ketä tohtori edustaa?

25.10.2010 illalla Yle ykköseltä tulleesta MOT-ohjelmastaan mm.

”Länsimaissa journalismin tärkeimpänä tehtävänä pidetään vallankäytön valvontaa. Siksi onkin hämmästyttävää, kuinka vähällä media päästää lääkärit. Valkotakit nimittäin käyttävät poikkeuksellisen kovaa valtaa. He päättävät ihmisten terveydestä, elämästä ja kuolemasta.

Paitsi että yksittäisen potilasta hoitavan lääkärin valta ja vastuu on suuri, vielä suurempi on koko lääketieteellisen yhteisön, tai sitä edustavan eliitin valta. Sen piirissä muotoutuvien lääketieteellisten teorioiden sekä hoitokäytäntöjen pohjalta tehdään päätöksiä jopa satojen miljoonien ihmisten kohtaloista.

Eikä ole harvinaista, että suurella yksimielisyydellä ”tieteellisinä totuuksina” omaksutut teoriat kumoutuvat ja korvautuvat nopeasti aivan uudenlaisilla. Esimerkiksi käsitys vatsahaavan synnystä, tai kananmunan epäterveellisyydestä.

Lääketieteilijät ovat saaneet kehitellä teorioitaan ja hoitokäytäntöjään rauhassa. Heille ei ole haastajaa, eikä sellaista hevin nouse lääkäreiden omastakaan, tunnetusti toisiaan kohtaan lojaalista joukosta.

Myöskään yhteiskunta ei aseta lääkäreiden toiminnalle kovin tiukkoja rajoja. Suositeltavista hoitokäytännöistä ei päätetä ministeriöissä, vaan suositusten teko on luovutettu lääkärien omalle järjestölle ja sen piiristä kootuille erikoistyöryhmille……

Lääketieteelliselle yhteisölle on luovutettu eräänlainen itsehallintaoikeus, autonomia. Se on hyvin velvoittava asema. Yhteiskunnan osoittamaa luottamusta vastaan lääkärikunnan pitäisi huolehtia korostetusti siitä, että potilaat voivat luottaa heidän riippumattomuuteensa ja vilpittömyyteensä.

Riippumattomuuteensa? Mitäpä muuta intressiä lääkäri nyt voisi ajaa kuin potilaansa parasta?

Lääkärin vastaanotolla istuu nykyisin mahtava kolmas osapuoli, lääketeollisuus. Suuret lääkeyritykset kustantavat valtaosan kaikesta lääketieteellisestä tutkimuksesta. Sponsorien keinoista vaikuttaa tutkimusten lopputuloksiin on runsaasti näyttöä.

Kun ennen kehitettiin lääkkeitä sairauksiin, niin nykyisin kehitetään sairauksia lääkkeisiin. Sponsoroidun lääketutkimuksen ajan suuria innovaatioita on ollut teoreettisten riskien määrittely sairauksiksi, joiden katsotaan vaativan ehdottomasti ennalta ehkäisevää lääkehoitoa.

Ehkä paras esimerkki tästä on tämän viikon MOT:ssä käsiteltävä veren kolesterolipitoisuuden määrittely sairaudeksi. Bisnes on loistava. Jos antibioottikuuri antaa lääkeyhtiölle mahdollisuuden myydä viikon pillerit, niin kolesterolirajan ylitys luo lääkeyhtiön ja potilaan välille elinikäisen asiakassuhteen.

Kolesterolitohtorit ovat venyttäneet koko ajan statiinilääkityksen aloittamisen kriteerejä. Nyt sitä tarjotaan vaarien lisäksi myös vauvoille: USA:ssa myydään statiinia lapsille purutabletin muodossa, ja onpa ehdotettu statiinin lisäämistä vesijohtoveteenkin…..

Jos paljastuisi, että minä toimittajana istuisin esimerkiksi meijeriteollisuuden tiedotusvaliokunnassa, ja nostaisin sieltä säännöllisesti konsulttipalkkioita, niin kuinka paljon katsojat ja lukijat luottaisivat sanomisiini?

Syystäkin: eivät vähääkään. Asetelma olisi aivan mahdoton.

Mutta hoitosuosituksia antavien professori-lääkärien kohdalla se on mahdollista. Käypähoitotyöryhmän tohtoreista ainakin kaksi on istunut suurten lääkeyritysten asiantuntijaelimissä. Ja lähes kaikilla muillakin työryhmän jäsenillä on tiiviit taloudelliset sidonnaisuudet tärkeimpiin kolesterolilääkkeitä valmistaviin yrityksiin.
Tällainen kollektiivinen eturistiriita tuskin voisi tulla kysymykseen millään muulla yhteiskunnan osa-alueella.
Medikalisaatio on lääketieteen syöpä. Se kalvaa lääketieteen uskottavuutta, lisää terveydenhuollon menoja, suuntaa resurssit tehottomasti ja ohjaa suuret ihmisjoukot tarpeettomaan lääkehelvettiin. ”

Näin siis Martti Backman! Kiitos!


 MOT 25.10.2010 Kolesterolilääkepommi: http://areena.yle.fi/video/1388136     (Katsottavissa vielä 1.11.2010 asti)

Yhteenvetoa hyvin tehdystä asiallisesta ohjelmasta:

Kolesterolilääkemarkkinat ovat suuri bisnes Suomessakin, sillä näiden lääkkeiden käyttäjiä on meillä noin 660 000.
Lääkärit ovat tehneet yllättävän vähän näistä lääkkeistä potilaille ilmenneitä haittavaikutuksia Suomen haittavaikutusrekisteriin. Haittavaikutuksia on ilmoitettu 13 kpl, vaikka n.3500 henkilöä on kokenut haittoja. - Statiineista haimatulehduksen saanut Leino Utriainen haki suoraan korvauksia Pfizer-lääkeyhtiöltä ja sai ne kaikki ja onneksi vielä parani jätettyään kyseisen lääkityksen kokonaan pois.


Kuitenkin kaiken kaikkiaan 12 viimeisen vuoden aikana statiinien on todettu aiheuttaneen 800 haimatulehdusta, eli 218 / vuodessa ja se tarkoittaa 1: 100 – 1000 käyttäjästä saa haittoja. Näistä aiheutuu kuolemia 2-3 %:lle, eli 6 henkeä/vuosi. – Täten lääkkeen antamat hyödyt ovat suhteellisesti hyvin kyseenalaisia, myös rahallisesti.
Muita haittavaikutuksia ovat 9 %:lla lisääntynyt diabetes-riski, eli ilmenee n. 660 uutta diabetestapausta/vuosi sekä lisääntyvässä määrin dementiaa ja syöpiä.

Vuonna 2005 tehtiin päätös, että kaikki lääkekokeet on rekisteröitävä. Uutena vaaditaan nyt myös, että myös kaikki kielteiset koetulokset on julkistettava. - Aiemmin lääketehdas saattoi lopettaa tutkimuksensa ja hyllyttää ne vuosiksi. Uusia tutkimuksia tehtiin sitten niin kauan, että saatiin sponsoroijan haluama koetulos ja se julkaistiin sitten.

Vuoden 2005 jälkeen on tehty 10 uutta tutkimusta statiineista erilaisten potilasryhmien hoidossa. Ranskalainen tutkija, tri. Michel de Lorgeril (Coeur et Nutrition, Université Joseph Fourier-Grenoble 1´ssä Ranskassa) tutki ne kaikki. Ne olivat kaikki negatiivisia: kolesterolin alentaminen ei antanut potilaille suojaa. Voidaan todeta, ettei tieteellinen näyttö siis tukenut kolesterolin alentamista sepelvaltimotaudin tai aivohalvauksen ehkäisemisessä. - Kaikki ennen vuotta 2005 saadut tulokset ovat vääristyneitä ja ne on unohdettava, sanoo tri. Lorgeril.

Yksi ”luotettavimmista” tutkimuksista oli 4S-tutkimus Skandinavian maissa, julkaistu 26.11.1994. Sen olivat johtaneet täysin Merck-lääketehtaan rahoittamat työntekijät. Jopa ainoa, tilastollisen analyysin yksin tehnyt henkilö oli lääketehdas Merck´in palkkalistoilla.

Lääkeyhtiöillä oli aikaisemmin VETO-oikeus ennen tutkimusraportin julkaisemista, ja tällä tavoin negatiiviset tulokset jätettiin julkaisematta.

Tutkimuksia haamukirjoitetaan 3:ssa 4:stä lääketehtaan sponsoroimasta tutkimuksesta. Ja joku professori laittaa siihen sitten vain nimensä.

Sitten dokumentti esittää seitsemän suomalaisen lääkärin suhteet eri statiinilääkkeiden rahallisiin yhteyksiin.

                                                                        * * * * *
Henkilökohtaisesti olen tiennyt tälläisen käyttäytymisen olevan yleistä lääketehtaiden rahoittamissa tutkimuksissa. Näihin tutkimuksiin en ole voinut luottaa: markkinamiesten pitää olla tieteen teon ulkopuolella!
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti