perjantai 17. toukokuuta 2013

Rokotusfiasko paljastettu
Rokotehuijaus on ohi  – Iso-Britanniassa (UK) julkaistut dokumentit paljastavat 30-vuotisen salailun


Lähteet:  http://zen-haven.com/the-vaccine-hoax-is-over-documents-from-uk-reveal-30-years-of-coverup/
ja
- http://nsnbc.me/2013/05/10/the-vaccine-hoax-is-over-freedom-of-information-act-documents-from-uk-reveal-30-years-of-coverup/

Freedom of Information Act in the UK (=FOIA) United Kingdom´issa (UK) erään siellä olevan lääkärin taltioimana, on paljastanut 30-vuotiset salaiset viralliset dokumentit, jotka osoittavat, että hallituksen asiantuntijat ovat 

1. Tienneet, etteivät rokotukset toimi
2. Tienneet, että ne aiheuttavat niitä sairauksia, joita niiden pitäisi estää
3. Tienneet, että ne ovat vaaraksi lapsille
4. Olleet salaisessa yhteistyössä ja valehdelleet kansalaisille
5. Työskennelleet estääkseen turvallisuustutkimusten tekemisen

Nämä ovat samoja rokotteita, jotka on tehty pakollisiksi lapsille USAssa.

Sivistyneet vanhemmat eivät pysty saamaan lapsiaan pois tästä haitallisesta suuntauksesta tai elämästä tässä  suurimmassa, kaikkein pahimmassa häijyimmässä historiassa tapahtuneessa valheessa, että rokotteet - täynnä raskasmetalleja, tarttuvia sairauksia aiheuttavia viruksia, mycoplasmaa, ulostusperäisiä aineita, muitten biologisten lajien DNAn palasia, formaldehydiä, polysorbaatti 80´tä (= steriiliksi tekevää ainetta) - ovat modernin lääketieteen ihmeitä. 

Freedom of Information Act filed in the US ,USAn informaation vapauslaissa on sovittu tiedon vapaa käyttöoikeus CDC:ssä (= Centers for Disease Control and Prevention USAssa), ja lääkäri, jolla on autistinen poika, etsi sieltä tietoa siitä, mitä CDC tietää rokotteiden vaaroista, ja jolla on lainmukainen oikeus saada vastaus tähän kyselyynsä 20 päivän kuluessa. Lähes 7 vuotta myöhemmin hän vei asian oikeuteen, mutta CDC väitti, ettei sen tarvitse käydä läpi dokumentteja.  Oikeus määräsi CDC´n tutkimaan dokumentit syyskuun 30:ltä päivältä vuodelta 2011.  

Lokakuun 26.2011, Denver Post´in  pääkirjoitus ilmaisi järkytyksensä siitä, että Obaman hallitus, luvattuaan olla erityisen rehellinen, esitti sellaisia muutoksia  changes to the Freedom of Information Act´iin (=FOIA) ,jotka sallisivat sen jättää huomioimatta joitakin dokumentin salaisuuksia ja itseasiassa sallia hallituksen virastojen (kuten CDC´n) julistaa jotkut dokumentit "ei-olemassa oleviksi".

Samanaikaisesti tämän käynnissä olevan massiivisen CDC´n salailun kanssa, joka koski sen alkuperäistä tarkoitusta edistää "terveyttä", eikä yksinomaan suositusta, vaan TOIMEKSIANTOSOPIMUSTA amerikkalaisille lapsille. CDC on pahassa pulassa salailtuaan vuosikymmenien ajan fluoridin tuhoavat vaikutukset ja vaikutettuaan kaikkien amerikkalaisten, erityisesti lasten, elämään sekä heidän immuunikompromisseihinsä. Oikeusjuttuja on tekeillä (Lawsuits are being prepared).  

Lapset nielevät 3-4 kertaa enemmän fluoridia painoonsa nähden kuin aikuiset ja "pelkästään mahdollisesti  vaurioituneitten kansalaisten lukumäärät - henkilöiden, joilla on hammasfluoroosi, munuaispotilaat, joiden veikataan joutuneen dialyysihoitoon, diabeetikot, kilpirauhaspotilaat jne. - ovat määrältään miljoonia."

CDC toimii ilmeisesti amerikkalaisten ihmisten terveyttä vastaan. Mutta CDC´n toiminnan aiheuttama uhka amerikkalaisen väestön elämille ei lopu vielä tähänkään. Se osallistui niitten pandemialakien suunnitteluun, jotka ovat nyt jokaisen USAn jäsenosavaltion luetteloissa, ja jotka sallivat hallitukselle armeijan käytön pakottamaan meille tuntemattomien, tutkimattomien rokotteiden, lääkkeiden, kemikaalien ja "lääketieteellisten" hoitojen käytöt koko maassa, jos se julistaa pandemiahätätilan.       

CDC’n luotettavuutta, kun se julistaa tällaisen pandemiahätätilan, ei ole olemassakaan, ja tämä taas perustuu Freedom of Information Act´iin. Sillä vuonna 2009, sen jälkeen kun CDC oli julistanut H1N1´n  “pandemiaksi”, CDC kieltäyti vastaamasta Freedom of Information Act´ille, kuten CBS News on taltioinut (CDC refused to respond to Freedom of Information Act filed by CBS News ), ja CDC yritti myös estää heitä tutkimasta asiaa. Se, mitä CDC piilotteli, oli sen itsensä osallisuus yhteen historian suurimpaan lääketieteelliseen skandaaliin (one of the largest medical scandals in history), julkaisemalla  valtavasti liioiteltua tietoa väittämistään H1N1-tapauksista, ja tehdessään näin, se antoi väärän vaikutelman koko USAn "pandemiasta".

CDC salasi myös taloudellisen skandaalin tehdäkseen tyhjäksi kilpailuttamisen, koska perättömään pandemiaan tarkoitetut rokotteet maksoivat USAlle biljoonia dollareita. -  Ja vieläkin pahempaa, CDC asetti raskaana olevat naiset ensimmäisiksi rokotettaviksi testaamattomalla rokotteella, jossa oli steriiliksi tekevää ainetta, polysorbaatti 80´tä. CDC´n ansiosta "rokotukseen liittyneitten sikiökuolemien" raportoinnit lisääntyivät 2 440 %:lla vuonna 2009  (thanks to the CDC,  “the number of vaccine-related “fetal demise” reports increased by 2,440 percent), verrattuna edellisiin vuosiin, ja tämä on jopa vielä järkyttävämpää kuin keskenmenotilastot [700 %:n kasvu].

Rokotehuijauksen paljastuminen juoksee pakoon rinta rinnan paljon vanhemman, kuolettavan, vuosien 1918-19 influenssahuijauksen kanssa (much older hoax of a deadly 1918-19 flu). Asperiini oli se, joka tappoi ihmisiä 1918 -1919, eikä pandemian kaltainen influenssa. Se oli suurin teollisuuden aiheuttama katastrofi ihmiskunnan historiassa, kun 20-50 miljoonaa ihmistä kuoli, mutta syytettynä oli influenssa. Lääketeollisuuden alkaminen alkoi tämän onnistumisen avulla ja Monsanto oli osallisena siihen,(Monsanto was part of it).

Tätä myyttiä influenssasta käytti George Bush (flu myth was used by George Bush ) pelotellakseen koko maailmaa "toisella influenssapandemialla, joka voisi tappaa miljoonia ihmisiä" - käyttäen terrorismitaktiikkaa, jotta saataisiin luotua pandemioita koskevat lait jokaikisen valtion luetteloihin kautta koko maailman. Sitten CDC käytti tätä pandemiahuijausta synnyttääkseen H1N1-terrorin ja painostaakseen kuolettavien rokotteiden käytön kansalaisille, tappamaan tuhansia syntymättömiä lapsia ja muita. (CDC will not release the data ) CDC ei halua julkistaa näitä tosiasioita vaan jatkaa saman rokotteen käytön mainostamista.)    

                                                             LUE LISÄÄ....

Huijaaminen rokoteohjelmalla on ohi, paljasti FOIA (Freedon of Information Act) Iso-Britanniassa. 

CDC´n huijaus sen kiinnostuksesta lasten elämiin on paljatunut, kun CDC kieltäytyi vastaamasta erään FOIAn lääkärin tietämykseen rokotteiden aiheuttamista vaaroista.  

Vuosien 1918-19 pandemiahuijaus on paljastunut tri Karen Starko´n tutkimuksesta asperiinin osuudesta ihmisten tappajana (Dr. Karen Starko’s work on aspirin’s role).

Ja huolimatta siitä, että CDC kieltäytyi vastaamasta näiden maiden FOIA-säädösten edellyttämään informaation saantivapauteen, CDC´n skandaalimainen huijaus vuoden 2009 influenssapandemiasta ja sen omasta osuudesta sen kehittelyssä,  paljastui  CBS NEWS´in avulla. 

Ja Obaman hallitus, yrityksessään pelastaa salailun viimeisenkin häivän siitä, mitä rokotteilla todellisuudessa tapahtuu, julistaen viraston dokumentit "ei-olemassaoleviksi", on tehnyt omasta läpinäkyvyysväitteestään "ei-olemassaolevan".

Mutta pandemian aikaiset lait, joissa on sovittu tuntemattomien rokotteiden pakottaminen kokonaisille maille, ovat yhä voimassa, vaikka ( HHS creating a vaccine mixture that should never be used on anyone ) HHS valmistelee rokoteseosta, jota ei pitäisi koskaan antaa kenellekään, ja kaikki vastuu rokotteista on poistettu valmistajilta (all liability for vaccines having been removed). Samanaikaisesti kanadalaistutkimus on juuri osoittanut, että H1N1-rokotetta sisältävä influenssarokote, joka tappaa lapsia kohdussa, lisää itseasiassa vakavan pandemiainfluenssariskin lisääntymistä (increases the risk of serious pandemic flu).

Amerikkalaisilla, jotka on petkutettu hyväksymään lastensa rokottaminen CDC´n tappavilla rokotteilla, on nyt keinot vastata. Ihmisten kaikilta elämänaloilta ja kaikista järjestöistä täytyy 

1. huomioida UK´n  FOIA´n informaatio, joka paljastaa 30-vuotisen valehtelun rokotteista, CDC´n kieltäytymisen antamasta mitään tietoja siitä, mitä se tietää näistä valheista ja Obaman hallituksen pyrkimyksistä salata CDC´n tietämys näistä valheista, ja ottaa yhteyttä valtionsa lainsäädäntöelimiin, vaatia välitöntä CDC´n rokoteohjelman ja pandemialakien  mitätöintiä. 

2. informoida jokaista armeijan palveluksessa ollutta veteraania,  lakeja toimeenpanevaa henkilöä, DHS´n  edustajaa, lääkintähenkilöä, jotka he tuntevat, rokotehuijauksesta, koska myös heidän perheensä ovat perinpohjin peloissaan, mutta eivät ehkä ole tietoisia tästä tai että heidät on kiedottu   farmaseuttisen lääketeollisuuden vaikutusvoiman järjestelmiin (pankeista ja öljy-yhtiöistä erottamattomasti), jotka voivat tehdä heistä kansalleen kuolemanagentteja julistamalla "pandemia"-varoituksen tai "bio-terroristien" hyökkäyksen. Nyt on aivan selvää, että terrorismi/bioterrorismi-rakennelmat ovat huiputuksia (terrorism/bioterrorism structures are scams ),joten mikä tahansa tämän maan "suojelu"-toiminta näitä lakeja käyttämällä voi tosiasiassa olla amerikkalaisten olemassaoloa uhkaava tekijä. 

Asperiini tappoi miljoonia ihmisiä vuosina 1918 - 1919. Nyt ovat samassa asemassa pakolliset ja tuntemattomat, testaamattomat rokotteet kiellettyine adjuvantteineen niitä, jotka uhkaavat maata miljoonilla kuolemilla. Samanaikaisesti  on CDC´llä 500 000 jättiläismäistä ruumisarkkua rakennettuna tuhkaamisia varten omalla alueellaan Atlanta´n ulkopuolella. Niinpä on ilmiselvää nyt, ettei CDC´n pitäisi olla missään tekemisissä ihmisten terveyden kanssa.    

Freedom of Information Act (=FOIA)´aa voidaan kiittää siitä, että tiedämme nyt, etteivät rokotteet ole modernin lääketieteen ihmeitä. Mikä tahansa lääketieteen tai hallituksen auktoriteetti, joka väittää rokotteiden estävän sairauksia, on joko tietämätön hallituksen asiakirjoista ( ja loputtomasta määrästä tutkimuksia), jotka paljastavat täysin päinvastaista, tai CDC´n yrityksistä salata totuus rokotteista yleisöltä, tai siitä, että ne vahingoittavat kansalaisia.    

Kiitokset Freedom of Information Act (FOIA)´n, me tiedämme, että rokotusohjelma on huijausta.

Amerikan lasten ja aikuisten terveysvaarana ovat rokotukset.

Food Freedom News  Andrew Baker 

Vastaava artikkeli:
Bill Gates’ Polio Vaccine Program Caused 47,500 Cases of Paralysis Death
(= Bill Gates´in poliorokoteohjelma aiheutti 47 500 halvauskuolemantapausta) - Lue englanniksi!

Asiakirjatodiste:
The vaccination policy and the Code of Practice of the Joint Committee on Vaccination and Immunisation ( JCVI): are they at odds?  (= Rokotustaktiikka ja JCVI´n käytäntösäännöt: ovatko ne ristiriitaisia?)
Fil.tri. Lucija Tomljenovic´in tutkimus:
http://nsnbc.me/wp-content/uploads/2013/05/BSEM 2011.pdf                                                                                                                                                             
http://www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf

Kirjoittajasta


- Maaliskuussa 2013, nsnbc ínternational aloitti päivittäisenä, riippumattomana, kansainvälisenä on-line-uutiskirjeenä tarjoten korkealaatuisia uutisia, analyyseja ja mielipiteitä kirjallisilta avustajilta kaikkialta maailmasta, ja se on yhteydessä lukuisten muiden riippumattomien tietolähteiden kanssa, taatakseen mahdollisimman hyvän kattavuuden. nsnbc´llä on jatkuva laajentumispyrkimys rikkoa sellaisista asioista havaittua tietoa, joita korporaatiot ja hallitus kontrolloivat antamalla väärää tietoa ihmisille kautta maailman.  Aloitettuaan henkilökohtaisena blogina 2011 se kehittyi päivittäiseksi uutiskirjeeksi 2013, ja vuosien 2014 - 16 aikana suunnittelemme meillä olevan lisää riippumattomia kirjallisia avustajia useimmissa maissa. nsnbc on vapaasti luettavissa ja tilaus on ilmaista, mutta arvostamme lahjoituksia.  Tarjoamme myös mahdollisuutta liittyä nsnbc´n jäseneksi kirjautumalla erityiseen, maksulliseen jäsenyyteen, joka tarjoaa lisäpalveluita ja pääsyn asioihin perehtyneeseen yhteisöön.

                                                                * * * * *
Kannattaa perehtyä tähän aiheeseen laajemmin lukemalla ylempänä olevista linkeistä fil.tri. Lucija Tomljenovic´in tutkimus linkkeineen englanniksi.

 Tri Sherri J Tenpenny´n video englanniksi: Vaccine's Safety: A Crime Against Humanity (= Rokotteiden turvallisuus: Rikos ihmiskuntaa vastaan)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CAJb01ZiJNk

Suomenkin Sosiaali- ja Terveysministeriö pyrki tekemään kaikki v. 2012 "tarvittavat", uuden lintuinfluenssapandemian rokotukset ja hoidot koko kansalle ´välttämättömiksi´, asianosaisen potilaan tahdosta riippumattomaksi. Näin uskotaan, että KAIKKI suomalaiset saadaan pakotettua ottamaan rokote, jos WHO julistaa pandemiahätätilan. Lue STM´n omalta nettisivustolta: http:www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderld=240565&name=DLFE-20728.pdf 
 http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1812847#fi
Suomessa luotetaan yhä USAn määräyksiin ja kansantaloudelle hintaviin rokotuksiin ja niiden tehokkuuteen ja turvallisuuteen. - Perehdy itse!!

1 kommentti:

  1. http://totuusrokotteista.fi/influenssa/

    https://worldmercuryproject.org/news/part-4-the-special-ed-epidemic-uncovering-the-answers/?utm_source=mailchimp

    https://www.youtube.com/watch?v=Vnb1nO3FHhQ

    VastaaPoista