keskiviikko 24. helmikuuta 2016

ANTIBIOOTIT - - -


Antibioottien tausta: Totuuden erottaminen keksityistä tarinoista


Antibiotics

Beyond antibiotics: Separating fact from fiction

(NaturalNews) Antibiotic literally means "anti-life." Any drug that's anti-life is undoubtedly going to cause varying degrees of harm or even death in some cases. "When once you interfere with the order of nature, there is no knowing where the results will end." -- Herbert Spencer, 19th Century British philosopher/biologist. [1]

Margaret Riley, Ph.D. professor of biology at the University of Massachusetts, Amherst, considers taking a course of antibiotics analogous to ingesting a hydrogen bomb that indiscriminately kills everything in its path. [2]

Riley explains that antibiotics kill not only the bad and the ugly but also the good. They are not smart bombs or laser-guided missiles that only destroy a designated target. Let's not forget that it's the good bacteria that keep the bad bacteria in check.

Sounds a lot like conventional cancer treatment, doesn't it? Both chemo and radiation wantonly kill; thus, "collateral damage" is expected and can even be deadly.

Conventional medical advocates like to point to allopathic medicine and its lab-created drugs as superior to plant-derived, holistic treatments. They imply that these drugs were somehow responsible for the eradication of the raging killer infectious epidemics of the previous centuries like the plague, cholera, scarlet fever, yellow fever and typhoid.

There's a problem with this belief. Modern medicine was not involved in curtailing and containing those earlier fatal infectious diseases. Antibiotics were not widely available until the 1940s and 1950s.

Antibiotic propaganda contradicted

"Deaths from common infections were declining long before effective medical intervention was possible." -- Thomas McKeown, MD, author of the Role of Medicine.That includes mortality from tuberculosis, pneumonia, bronchitis, influenza and whooping cough. [3]

Ironically, because of the rampant overuse of antibiotics, we are now battling antibiotic-resistant diseases like tuberculosis, gonorrhea and MRSA, which are responsible for many deaths, especially in our hospitals and nursing homes.

According to the CDC, during 2013 in the USA approximately 2 million people become infected with antibiotic-resistant bacteria, and 23,000 people die each year from these infections, while others die from complications related to antibiotic-resistant infections. [4]

Science and history tell us that, while we are living longer than our ancestors, it's not the result of modern medicine but rather improved sanitation, hygiene, cleaner water, better sewage management and adequate nutrition.

Rene Dubos, a Nobel Prize-winning microbiologist, stated: "[T]he life expectancy of adults is not very different now from what it was a few generations ago, nor is it greater in areas where medical services are highly developed than in less prosperous countries." [5]

A little publicized historical fact is that homeopathy gained popularity in the USA and Europe during the 19th century, because it was so successful in treating infectious epidemics without toxic, side-effect-laden chemicals.

In his book Quantum Healing, Dr. Deepak Chopra, MD, shares a study where the influenza virus was isolated and implanted directly onto the mucous membranes of a group of subjects, and only 12% of them got the flu. The study clearly demonstrated that a strong immune system and the inner terrain is the key to health and prevention of disease. [1]

The post-antibiotic era is fast approaching. That's bad news for the 23 billion-dollar antibiotics industry, but what about the rest of us? Dr. Tim O'Shea, DC, of TheDoctorWithin.com, sums it up positively:

"The paramount issue in health and survival will then be the immune system. ... What will people turn to in order to strengthen their immune system? Answer: Alternative Medicine, just like before all of this went down. Actually, it's already started." [1]

Sources for this article include:

[1] http://www.thedoctorwithin.com

[2] http://mrsatopic.com

[3] http://books.google.com Chapter 2

[4] http://www.cdc.gov

[5] https://www.homeopathic.com

http://science.naturalnews.com

About the author:
Paul Fassa is dedicated to warning others about the current corruption of food and medicine and guiding them towards direction for better health with no restrictions on health freedom.

You can check out his many non-compromising cutting edge, non-fluff articles here http://www.naturalnews.com/Author712.html

And you can visit his blog at http://healthmaven.blogspot.com


 http://blogs.naturalnews.com/science-proves-oregano-oil-powerful-prescription-antibiotics/
http://thenutritionwatchdog.com/4-essential-oils-that-are-more-powerful-than-antibiotics/http://thenutritionwatchdog.com/4-essential-oils-that-are-more-powerful-than-antibiotics/

(NaturalNews) Sana antibiootti tarkoittaa sananmukaisesti "elämän vastainen". Mikä tahansa ´anti-elämä´-lääke aiheuttaa epäilemättä eriasteista haittaa tai jopa kuoleman joissakin tapauksissa. 
 - - -  " Kun kerrankin sekaannut luonnon omaan järjestykseen, ei ole tietoa siitä, mitä tuloksia se aiheuttaa."  Herbert Spencer, 1900-luvun britannialainen filosofi/biologi.  [1]


Margaret Riley, Ph.D. biologian professori  University of Massachusetts, Amherst´issä, pitää antibioottikuurin ottamista samanlaisena kuin vetypommin nielaisemista, joka tappaa erottelematta kaiken kulkutiellään olevan. [2]


Riley selittää, että antibiootit eivät tapa ainoastaan pahoja ja inhottavia, vaan myöskin ne hyvät. Ne eivät ole eteviä pommeja tai laser-ohjattuja ammuksia, jotka tuhoavat ainoastaan suunnitellut kohteensa. Älkäämme unohtako, että juuri hyvät bakteerit pitävät pahat bakteerit aisoissa. 


Kuulostaapa lähinnä konventionaaliselta syövän lääkehoidolta, eikös vain? Sekä kemoterapia että sädehoito vain tappavat; joten  näiden "samansuuntainen" tuhova vaikutus on odotettavissa ja se voi olla jopa tappava.

Konventionaalisen lääketieteen puolestapuhujat painottavat mielellään allopaattista lääketiedettä ja sen laboratorioissa kehittämiä lääkkeitä kasveista löydettyjä, holistisia hoitomenetelmiä parempina. He antavat ymmärtää, että nämä heidän lääkkeensä olisivat saaneet aikaan raivoavien infektiotautiepidemioiden loppumisen edellisten vuosisatojen aikana, kuten esim. kulkutaudit, koleran, tulirokon, keltakuumeen sekä lavantaudin.    

Tämä uskomus sisältää ongelman. Moderni lääketiede ei liittynyt noitten aikaisemmin tappavien tulehdustautien vähentymiseen ja hillitsemiseen. Antibiootteja ei ollut laajalti saatavilla ennen 1940- ja 1950-lukuja.

Antibioottipropaganda on kumoutunut

"Kuoleminen tavallisiin infektiotauteihin väheni kauan ennen mahdollisten, tehokkaiden lääkehoitojen olemassaoloa" -- Thomas McKeown, MD(tri.), kirjan:  Role of Medicine kirjoittaja.
                                                                                                                                                                  - Tähän sisältyvät kuolemiset tuberkuloosiin, keuhkokuumeeseen, keuhkoputken tulehdukseen, influenssaan sekä hinkuyskään. [3]

Ironista kyllä, valtoimenaan riehuvan antibioottien antibiotics käytön takia taistelemme parhaillaan  antibiooteille vastustuskyvyn kehittäneitä sairauksia vastaan: tuberkuloosi, tippuri ja MRSA, jotka aiheuttavat paljon kuolemia, erityisesti sairaaloissamme ja hoitokodeissamme.

CDC´n mukaan vuoden 2013 aikana USA´ssa sai tartunnan lähes 2 miljoonaa ihmistä antibiooteille vastustuskyvyn kehittäneistä bakteereista, ja 23,000 ihmistä kuolee joka vuosi näihin infektioihin, ja toiset taas kuolevat antibiooteille vastustuskyvyn kehittäneiden tulehdussairauksien aiheuttamiin komplikaatioihin. [4]

Tiede ja historia osoittavat meille, eläessämme nyt pitempään kuin esi-isämme, ettei se ole modernin lääketieteen medicine ansiota, vaan ennemminkin parantuneesta viemäröinnistä, hygieniasta, puhtaammasta vedestä, paremmasta jätevesien puhdistamisesta sekä riittävästä ravinnosta johtuvaa.

Rene Dubos, Nobel-Palkinnon voittanut mikrobiologi, totesi:  "[E]lämän pituuden ennuste aikuisilla ei eroa nykyään paljonkaan siitä, mikä se oli muutama sukupolvi aikaisemmin, eikä se ole sen suurempaa niillä alueilla, missä lääketieteelliset palvelut ovat huippuunsa kehittyneitä, kuin vähemmän vauraammissa maissa." [5]

Vähän julkisuutta saanut historiallinen tosiasia on se, että homeopatia tuli suosituksi USA´ssa ja Euroopassa 1900-luvulla siksi, että sillä pystyttiin hoitamaan niin tehokkaasti tulehdussairausepidemioita ilman myrkyllisiä, paljon haittavaikutuksia sisältäviä kemikaaleja.

Kirjassaan Quantum Healing, tri. Deepak Chopra, MD, siteeraa tutkimusta, jossa eristettiin influenssavirus ja istutettiin suoraan koehenkilöiden limakalvoille, ja vain 12% heistä sai influenssan.Tämä tutkimus osoitti selvästi, että vahva immuunipuolustusjärjestelmä ja kehon sisäinen tila ovat avainasemassa terveydelle health sekä sairauksien ennalta ehkäisemiselle. [1]

Antibioottien jälkeinen aikakausi lähestyy nopeasti.Tämähän on paha uutinen 23 miljardin-dollarin arvoiselle  antibiootti-teollisuudelle, mutta entäs me muut? Tri. Tim O'Shea, DCTheDoctorWithin.com, summaa positiivisesti seuraavaa:

"Tärkein asia terveydessä ja eloon jäämisessä on immuunipuolustusjärjestelmä. ... Mitä ihmisten sitten tulee tehdä vahvistaakseen immuunipuolustusjärjestelmäänsä? -  Vastaus kuuluu: Vaihtoehtoinen lääkintä, aivan juuri niin kuin oli ennen sitä, kun se kaikki ajettiin alas. Itseasiassa: tämä paluu on jo alkanut." [1]

Tämän artikkelin lähteet:

[1] http://www.thedoctorwithin.com

[2] http://mrsatopic.com

[3] http://books.google.com Chapter 2

[4] http://www.cdc.gov

[5] https://www.homeopathic.com

http://science.naturalnews.com

Artikkelin kirjoittajasta:
Paul Fassa on omistautunut varoittamaan ihmisiä meneillään olevasta korruptiosta ravinnon ja lääkkeiden tuotannossa ja ohjaa heitä kohti parempaa terveyttä ilman terveyden valinnan vapauden rajoittamista.        

Hänen monia myönnytyksiä tekemättömiä, särmikkäitä artkkeleitaan tästä linkistä:  http://www.naturalnews.com/Author712.html

Ja hänen bloginsa löytyy tästä:  http://healthmaven.blogspot.com


Lisää tietoa: http://www.naturalnews.com/046509_antibiotics_holistic_medicine_pharmaceutical_industry.html#ixzz40eZfBtpZ


                                                     * * * * *

                   Hae lisää suomennoksia tästä blogista esim. hakusanalla homeopatia.

 http://www.dailymail.co.uk/health/article-3460321/How-Big-Pharma-greed-killing-tens-thousands-world-Patients-medicated-given-profitable-drugs-little-proven-benefits-leading-doctors-warn.html#ixzz416Jb9lCp

Antibioottien haittavaikutukset:  http://www.realfarmacy.com/antibiotics-side-effects/

Ratkaisuja löytyy:  http://safe-medicine.blogspot.fi/2016/04/antibiotic-drugs-end-of-era-long-live.html

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/12/miten-antibiootit-voidaan-korvata.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti