torstai 11. maaliskuuta 2010

VANHUKSET !


Tervahovin vanhukset askaroimassa syksyllä.


Sairaalassa olo suurin dementian ja kognitiivisten taitojen huononemisen aiheuttaja vanhuksilla.

24.2.2010
Sairaalassa olo saattaa olla henkisten kykyjen rappeutumisen ja dementian syy vanhuksilla.
Sairaala ja siellä säännöllisesti määrätyt lääkekoktailit voivat kaksinkertaistaa tämän riskin, toteaa vasta tehty tutkimus. University of Washington`in tutkijat selvittivät, että jo yksin ei-kriittisesti sairaiden potilaiden sairaalahoito lisäsi dementian mahdollisuutta 40 %:lla 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Kaiken kaikkiaan dementiatapaukset ja kognitiiviset huononemiset olivat lähes kaksinkertaiset pitkäaikaisilla sairaalapotilailla verrattuna vastaavaan sairaalan ulkopuolella olevaan ryhmään. ”Laitostuminen voi aiheuttaa käsityskyvyn heikkenemistä tai dementiaa, jos niitä ei ole aikaisemmin diagnosoitu,” toteavat tutkijat.
* TUTKI kuinka lääketiede voi aiheuttaa monet ikääntymisongelmat WDDTY`n (= WhatDoctorsDon`ntTellYou = Mitä Lääkärit EivätHaluaKertoaSinulle) erikoisraportissa:
 ‘It’s drugs, not old age’ (= Lääkkeet sen tekevät, eikä ikääntyminen), joka on kaikkien uusien uutiskirjeen tilaajien saatavilla osoitteessa: : http://www.wddtyhealthshop.com/products.asp?recnumber=246
 (Lähde : Journal of the American Medical Association, 2010; 303: 763-770).Meillä Suomessakin voitaisiin keskittyä hoitamaan vanhukset mahdollisimman pitkään kotona tukemalla jaksamista ja palkitsemalla omaishoitajia vaikeammin sairaiden vanhusten hoidossa. Vanhusten omaa selviämistä aktivoivassa laitoshoidossa tai kerhotoiminnassa he pysyvät motivoituneimpina ja halukkaina yrittämään mahdollisimman pitkään.

Reseptilääkkeiden sijaan monet vanhukset ovat selviytyneet ”jaloilleen” itsestään huolehtiviksi saatuaan ravintolisiä ja terveellistä ruokaa, runsaasti vettä ja liikuntaa sekä ihmissuhteita. Tähän tulisi panostaa lääkäreiden ja hoitajien koulutuksessa. Geriatri Sirkka-Liisa Kivelä tekee hyvää työtä näiden asioiden toteutumiseksi. Hän on selvillä vanhenemisen mukanaan tuomasta aineenvaihdunnan hidastumisesta, joka edellyttää kokonaislääkityksen tarkkailua ja vähentämistä kaikilta vanhuksilta.   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti