torstai 25. maaliskuuta 2010

Tri MATTHIAS RATH`in tulevaisuuden visio


   TERVEYTTÄ JOKAISELLE VUOTEEN 2020 MENNESSÄ

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN MAAILMAN ON OLTAVA TERVE MAAILMA

http://www4.dr-rath-foundation.org
”Tohtori Rath Health Foundation auttaa koordinoimaan luonnonmukaisia terveysohjelmia ja kliinisiä tutkimuksia. Taloudellisesi hyötyä tavoittelemattomana organisaationa se omistautuu edistämään informaatiota luonnonmukaisesta terveydestä ja suojaamaan oikeutta luonnonmukaiseen terveyteen farmaseuttisen teollisuuden yleismaailmallisia tavoitteita vastaan.

Tohtori Matthias Rath, M.D., on maailmaa uudistava tiedemies ja lääkäri, joka johti tieteellisen läpimurron tehnyttä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon keskittyvää tutkimusta ja nyttemmin syövän ennaltaehkäisyyn ja hoitoon keskittyvää tutkimusta. Hänen oivalluksensa ovat jo säästäneet monia ihmiselämiä ympäri maailmaa.

Tohtori Rath johtaa kansainvälisesti tunnustettua riippumatonta tutkimuslaitosta, joka keskittyy eliminoimaan nykypäivän yleisimpiä sairauksia tehokkailla, luonnollisilla ja edullisilla terapioilla.

Tohtori Rath on jäsenenä: American Hearth Associationíssa (AHA), the New York Academy of Sciences´ssa ja muissa kansainvälisissä organisaatioissa.

Vuonna 2001 American Association of Preventive Medicine palkitsi hänet “Bulwark of Liberty”- palkinnolla hänen osoittamastaan rohkeudesta vastustaa farmaseuttisen lääketeollisuuden  suunnitelmia, joilla pyritään estämään julkaisemasta tietoa luonnonmukaisista hoitomenetelmistä maailmanlaajuisesti käyttämällä hyväksi USA:n ”Codex Alimentarius Commission”´issa suunniteltuja ohjeita.  

 

1) TERVEYS ON JOKAISEN IHMISEN PERUSOIKEUS

Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus päättää rajoituksetta terveydestään. Julkisten laitosten ja yksityisten järjestöjen tulee olla vastuussa jakamastaan henkiä pelastavasta terveystiedosta maailman väestölle. Asiallisen terveystiedon saamisen oikeuden estäminen jokaiselta on rikos ihmiskuntaa vastaan.

2) TÄNÄÄN JOKAISEN IHMISEN OIKEUS OLLA TERVE EI SAAVUTA KAIKKIA  -HYVISTÄ SYISTÄ

Tähän sisältyy sosiaalinen eriarvoisuus, sotilaalliset konfliktit ynnä muut. Toinen merkittävä syy on tosiasia, että maailman kaikkein taloudellisesti tuottavin teollisuus, lääketeollisuus, on sijoituksille perustuvaa teollisuutta, joka kasvaa jatkuvien sairauksien kustannuksella – vaikka toisin väitetään. Edullinen ennaltaehkäiseminen, hoitaminen ja sairauksien vähentäminen pelottaa tätä monen triljoonan dollarin arvoista ”sairausbisnestä”.

3) TÄHÄN MENNESSÄ USEIMMAT YRITYKSEMME PARANTAA TERVEYTTÄ MAAILMAN LAAJUISESTI OVAT EPÄONNISTUNEET

WHO:n ponnistelu ” Terveyttä kaikille vuoteen 2000” ei saavuttanut tavoitettaan, koska se ei erottautunut selkeästi maailman laajuisesta ”sairausbisneksestä”. Se keskittyi sen sijaan hallinnollisiin terveydenhuollon muutoksiin eikä ottanut huomioon lääkkeitten kulutuksen maailmanlaajuista kasvua.   

4) VIIME VUOSINA LUONTAISLÄÄKETIEDE ON KEHITTYNYT

Nyt pystytään vähentämään yleisten tautien esiintymistä teollistuneissa ja myös kehitysmaissa nykyisestään. Maailman yleisimpien terveysongelmien pääasiallinen syy on krooninen mikroravintoaineiden puute. Ne ovat välttämättömiä optimaaliselle solun energia-aineenvaihdunnalle kuten myös optimaaliselle yhdistävien kudosten stabiiliudelle.

5) TEOLLISTUNUT MAAILMA

Johtavat kuolinsyyt ovat sydänkohtaukset, syövät, infarktit, diabetes ja korkea verenpaine. Käyttämällä saatavilla olevaa tietoa ravitsemustutkimuksista ja solulääketieteestä näitä terveysongelmia voidaan vähentää merkitsevästi ja pelastaa satoja miljoonia ihmiselämiä.

6) KEHITYSMAAT

YK:n mukaan kaksi biljoonaa ihmistä kärsii mikroravinteiden puutteesta. Vitamiinien puute on johtava sairastumisen syy ja aiheuttaa miljoonien sokeutumisen ja lisää infektiosairauksia sadoille miljoonille vaarantamalla solujen puolustusmekanismin toimimisen kehossa.  Ottamalla käyttöön    ravitsemuslääketieteellä  jo käytössä oleva tieto voidaan pelastaa biljoonia elämiä kehitysmaissa.

7) NYKYISTEN YLEISIMPIEN TERVEYSONGELMIEN POIS KITKEMINEN RIIPPUU AINOASTAAN YHDESTÄ TEKIJÄSTÄ : KUINKA NOPEASTI TÄTÄ LUONTAISLÄÄKETIETEEN LÄPIMURTAVAA TIETOA VOIDAAN LEVITTÄÄ

Koska on saatavilla tieteellinen tieto näitten sairauksien tehokkaasta hoidosta ja tunnetaan tärkeät,    edullisesti suurina määrinä valmistettavat ravintoaineet, joilla voidaan ennalta ehkäistä nämä terveysongelmat  kaikkialla maailmassa, tämän elämää pelastavan informaation tiedottaminen  maailman ihmisille on estetty.

8) LÄÄKETEOLLISUUS YRITTÄÄ SUOJATA MAAILMANLAAJUISET LÄÄKEMARKKINANSA TEKEMÄLLÄ LUONNON LÄÄKKEET LAITTOMIKSI

Luontaisterveydenhoidon tehokkaat, ei-patentoitavat ja edulliset menetelmät pelottavat lääketeollisuuden olemassaolon perustoja. Lääketeollisuuden monen triljoonan dollarin arvoiset maailmanlaajuiset markkinat ovat riippuvaisia synteettisistä lääkkeistä, joiden korkea taloudellinen tuottavuus perustuu patentoitavien lääkkeiden tuottojen sijoituksiin. Varmistaakseen lääketeollisuuden jatkuvan johtoaseman maailman tuottavimpana teollisuuden alana, suuret   osakeyhtiöt ryhtyivät maailmanlaajuiseen sotaan tehdäkseen informaation luonnon lääkkeistä laittomaksi. Tätä tarkoitusta varten lääketeollisuus väärinkäyttää YK:n ”Codex Alimentarius Commissio”ta ja muita kansallisia ja kansainvälisiä vaikutuselimiä.

9) IHMISKUNTA ON HISTORIANSA SUURIMMAN HAASTEEN EDESSÄ

 Biljoonien ihmisten oikeus terveyteen ja elämään on uhattuna muutamien harvojen edunsaajien voittojen takia. Jo näiden kahden ryhmän tavoitteet eroavat toisistaan perusteellisesti. Samanaikaisesti tässä sodassa ihmiselämien säilyttämiseksi patentoitujen lääkkeitten edunsaajilta  on jokaisen valtion, jokaisen julkisen ja yksityisen laitoksen  tehtävä päätös millä puolella seisoo. Ja jokainen taho on vastuussa tulevaisuudesta ja tulevaisuudessa.

 10) PÄÄMÄÄRÄ  - ” TERVEYS KAIKILLE VUOTEEN 2020 MENNESSÄ” – NÄKYVISSÄ

Tarvitaan välittömästi maailmanlaajuinen ponnistus, että saadaan välitettyä tietoa luonnonmukaisesta terveydestä jokaisessa maassa.

KUTSUN:

:

YK`ta ja muita kansainvälisiä organisaatioita edistämään luontaisterveyden politiikkaa kaikin mahdollisin keinoin;

- Jokaisen maan poliitikkoja panemaan täytäntöön luontaisen terveydenhuollon keskeisenä osana kansallista terveyspolitiikkaa;

- Lääketieteen harjoittajia käyttämään luonnonmukaisia hoitomuotoja  potilaittensa terveyden parhaaksi.

- Kutsun jokaista miestä ja naista levittämään tätä elämää suojelevaa tietoa oman ja miljoonien muiden ihmisten terveyden turvaamiseksi.

                    Johannesburgissa, elokuussa 2002           Matthias Rath, M.D.  ”

1 kommentti: