maanantai 14. helmikuuta 2011

HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ KAIKILLE AIKUISILLE JA LAPSILLE!

KUKA ON TERVE?

Kuva: http://www.naturalnews.com/gallery/articles/CWC-Logo-Symbol.jpg


Voiko tuota Mike Adams´ia, HealthRanger´ia, www.NaturalNewsTV.com´ ista  vastustaa?  - Minä en!
Hän osaa esittää asiat niin hyvin! Tässä pari linkkiä (valitettavasti vain englanninkieltä taitaville): 

- > Superruoka pallopelianimaatio opettaa superruoka-asioita LAPSILLE = The Super Food Bowl animation teaches superfoods to kids: http://naturalnews.tv/v.asp?v=092500F34147F5817BDB4B8B557FECB5

- > Ja hieman surullinen video, siitä, miten psykiatriset diagnoosit voivat tuhota lastemme tulevaisuuden lopuksi elämää lapsille ja nuorille annetuilla leimoilla: 

 http://naturalnews.tv/v.asp?v=79F04FDDB029F7E5DF59E508D1281DE0

Jos osaisimme ravita, rakastaa ja kasvattaa heitä paremmin, saattaisi heistä tulla taiteilijoita, keksijöitä, johtajia, aktivisteja, ihmisystäviä, opettajia, parantajia, taiteilijoita, filosofeja, urheilijoita, uudistajia, oppineita ja VARSINKIN LAPSIA!


                        ANNETAAN HEIDÄN VALITA OMAT LEIMANSA!

- > Tässä vielä lyhyt video uhkapelistä, jota rokottaminen kuitenkin saattaa olla:
http://naturalnews.tv/v.asp?v=0C4F0F13D6C15594B6CF72F5C23306F4

                                                     * * * * *

NaturalNews.com

Homeopatiaa lasten emotionaalisen terveyden tueksi 

 Tri. Carolyn Dean

(NaturalNews) Useimmat vanhemmat eivät ajattelisikaan koskaan antaa lapsille Valium´ia tai  Prozac´ia (= Suomessa esim Fontex). Tiedämme, että heidän fyysiset kehonsa ovat liian herkkiä, mutta myös heidän tunne-elämänsä on erittäin herkkä. Kuitenkin heidät altistetaan liikaa samalle stressille kuin vanhemmatkin ja he tarvitsevat turvallisia lääkkeitä avustamaan hermostoaan.
Homeopatia on nopeimmin kasvavaa, ilman lääkärinmääräystä saatavaa, terapiaa USA´ssa, ja sen lääkkeet antavat käyttöön terapian, joka voi säästää heidät tarpeettomalta emotionaaliselta kärsimykseltä tehokkaalla ja haittavaikutuksettomalla tavalla.

Elämme aikaa, jolloin lääkkeitä annetaan lapsille (children) kuin karamelleja. Vanhempina voimme kuitenkin käyttää homeopatiaa (homeopathy) tasapainottamaan lasten tunneahdinkoa, ja näin heidän ei tarvitse koskaan kokeilla haitallisia lääkkeitä (drugs). Tässä on  yleiskatsaus homeopaattisista lääkkeistä (homeopathic remedies) lastenne tunne-elämän terveyden parhaaksi (health).

Näitten lääkkeitten (remedies) annostelu tapahtuu 6 tai 12 kertaa.
Homeopaattiset lääkkeet ovat joko laktoosi-pillereitä tai nestetippoja. Niitä otetaan 2-3 kertaa päivässä usean päivän ajan. Jos ne eivät näytä auttavan useankaan päivän käytön jälkeen, ne pitää lopettaa, ja kokeilkaa toista lääkettä.

Viha, suuttumus 

Chamomilla on valikoivaan suuttumukseen. Lapsella (child) on kaikki hyvin yhtenä hetkenä ja hän on vihainen toisena. Lachesis on mustasukkaiseen vihastumiseen. Tämä lapsi on kriittinen, epäluuloinen, epäjohdonmukainen ja yliherkkä. Natrum. mur. on hyvä lapselle, joka on hyvin herkkä ja suuttuu puhjeten kyyneliin mistä tahansa kuviteltavissa olevasta laiminlyönnistä.  Nux vomica´a käytetään suuressa ärsyyntyneisyydessä, joka johtaa päänsärkyyn (headaches) sekä vatsavaivoihin, jolloin lapsi on myös erittäin herkkä äänille ja kirkkaille valoille ja hajuille. Staphysagria  on tukahdutettuun vihaan ja  nöyryytyksestä johtuviin päänsärkyihin.

Ahdistuneisuus

Lapset ilmaisevat erityislaatuista ahdistuneisuutta (anxiety), jota voidaan kutsua akuutiksi ennakkoaavistukseksi tulevista tapahtumista.
Aconitum on hyvä pitkään jatkuneeseen pelkoon ja pelokkuuteen.  Calc. carb. sopii lapsille, jotka tekevät liikaa asioita ja liikakuormittavat itseään erilaisilla tehtävillä ja aavistavat ongelmia etukäteen. Gelsemium on yht´äkkiseen ennakoivaan aavistukseen lapsella tai jos lapsi ei ole koskaan voinut hyvin jonkun erityisen pelottavan tapahtuman jälkeen (event). Lycopodium  on lapsille, joka tekee mitä tahansa välttääkseen nöyryytyksen ja  hämmennyksen, tai joka ei ole enää voinut hyvin aikaisemman vastaavan tilanteen jälkeen. Silica on lapsille, jotka pelkäävät, ettei heillä ole tarpeeksi voimia (energy), ja jotka valittavat ja itkevät  jatkuvasti, etteivät he pysty tekemään asioita. 

Yliaktiivisuus

Tämä tila diagnosoidaan usein väärin lapselle, joka on vain liian älykäs ja aktiivinen aikuisten huoltajiensa velvollisuuksiin nähden.
Tämä voi johtua ruoka-allergioista, liiasta sokerista ruokavaliossa tai huomion tai kurin puutteesta. Argentum nitricum´ia käytetään ylivilkkaalle lapselle, joka on makeankipeä. Lapsella näyttää olevan vilkas aineenvaihdunta ja on laiha, kalpea, ahdistunut eikä osaa istua paikoillaan. Calc. phos. sopii lapselle, joka pelleilee, mutta on kuitenkin ujo ja pelokas. Fyysisesti hänellä on turvonneet nielurisat ja ilmavaivoja.  Chamomillaa käytetään rauhoittamaan äärimmilleen kiihtynyt lapsi , joka ei pysty istumaan paikoillaan minuuttiakaan ja rasittaa itsensä sananmukaisesti siihen pisteeseen asti, että puhkeaa itkuun. Kali bromatum on hyvä siinä tapauksessa, että käsiään jollain tavoin jatkuvasti käyttävä lapsi ei saa pidettyä niitä paikoillaan. Lycopodiumia käytetään lapselle, joka täysin uupunut muttei siltikään pysty istumaan paikoillaan. Tällöin esiintyy kärsimättömyyttä ja levottomuutta, useimmiten päivällisaikaan, ja paljon vatsanvääneteitä.   Stramoniumia käytetään useissa vakavissa ylivilkkaustapauksissa (hyperactivity), joihin liittyy väkivalta. Tähän liittyy luonteenomaisesti äänekästä ja raivoisaa huutamista.

(Itse-)luottamuksen puute

Seuraavat ovat ns. rakennelääkkeitä, joita annetaan lapsen kadonneen itseluottamuksen palauttamiseksi.
Lapsen vanhempana tai huoltajana voit toimia homeopaattisen (homeopathic) lääkärin (tai hoitajan) kanssa, jotta näihin vaikeisiin tapauksiin liittyvät ongelmat saadaan hoidettua. Anacardium toimii, kun on kyse hyväksikäytetystä tai muuten fyysisesti nöyryytetystä lapsesta. Lapsesta tulee kova ja kylmä, hänellä ei ole tunteita ja hänestä voi tulla tunne-elämältään kylmä ja väkivaltainen. Gelsemium on hyvä, jos on ennakoivasta pelosta, heikkoudesta, sairaudesta (illness) tai pelosta johtuva luottamuspula. Lycopodium on hyvä pelosta tai esiintymispelosta aikaisemmin nolostuneelle ja sen takia itseluottamuksen puutteesta kärsivälle henkilölle. Natrum. mur. on hyvä hylätyksitulemisen pelkoon. Staphysagria on hyvä itseluottamuksen puuteeseen, joka johtuu nöyryytetyksi tulemisesta. Viha on syvää, mutta lapsi ei tee mitään muuta kuin yrittää miellyttää.

Surumielisyys

Lapsista tulee surulllisia monista samoista syistä kuin aikuisistakin (adults). Seuraavilla lääkkeillä voidaan hoitaa perheenjäsenen (family) tai perheen lemmikin kuolemasta johtuvien,  sairauden, avioeron tai pettymysten aiheuttamia seurauksia tai menetyksiä. Aurum auttaa sellaisen hyvin läheisen sukulaisen menettänyttä lasta, johon tämä oli hyvin kiintynyt. Kun tämä ihmissuhde on menetetty, lapsi tuntee, ettei elämällä ole mitään tarkoitusta enää elää. Ignatia on hyvä akuutissa , yht´äkkisessä, suunnattomassa, järkyttävässä surussa (grief); lapsi ei voi ymmärtää eikä voi uskoa sitä, mikä tapahtui. Natrum mur on hyvä lapselle, joka on tunteellisesti avoin ja jonka sydän on murtunut. Tällä hetkellä hän juuttuu suruun ja sulkeutuu emotionaalisesti, ja hän tuntee itsensä  sekä syylliseksi että myös kaunaiseksi. Phosphoric acid hoitaa suurta surua. Lapsella on sekä tunneperäisiä että fyysisiä oireita energian puutteesta johtuen, voimattomuuden ja välinpitämättömyyden (apatian) takia.    Pulsatilla on surusta, surullisuudesta ja hiljaisesta itkeskelystä ulospääsemiseen.

 Tiedot on poimittu tri.
Carolyn Dean'in eBook´ista: Future Health Now Encyclopedia, osoitteessa: www.drcarolyndean.com

Kirjoittajasta:
The Doctor of the Future
Creator of Future Health Now!
www.drcarolyndean.com

The Doctor of the Future Creator of Future Health Now!
www.drcarolyndean.com

Tähän artikkeliin liittyviä muita julkaisuja:

The ADHD Scam and the Mass Drugging of Schoolchildren (Transcript) = ADHD-huijaus ja koululaisten massalääkitseminen (käsikirjoitus)

Child-centered marketing causing kids to carry unhealthy food habits into adulthood = Lapsille tarkoitettu mainostaminen aiheuttaa lasten epäterveellisten ruokailutapojen siirtymisen aina aikuisuuteen asti

Human medical experimentation on children: The exploitation of poor children by Big Pharma (part two) = Lapsilla tehtävät lääketieteelliset ihmiskokeet: Big Pharman köyhien lasten hyväksikäyttö

Vaccines and Medical Experiments on Children, Minorities, Woman and Inmates (1845 - 2007) = Rokotteet ja lääketieteelliset kokeilut lapsilla, vähemmistöillä, naisilla ja laitoshoidoissa olevilla (1845 – 2007)

The great thimerosal cover-up: Mercury, vaccines, autism and your child's health = Suuri tiomersaali-salailu: Elohopea, rokotteet, autismi ja lapsesi terveys

Top 20 things that are more dangerous to children than lead paint in Mattel toys = 20 tärkeintä asiaa, jotkaovat vaarallisempia lapsille, kuin lyijyväri Mattel-leikkikaluissa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti