maanantai 15. huhtikuuta 2013

Osakkeenomistajuuden laajemmat vaikutukset

Miami Herald and Cincinnati Enquirer – Marraskuun 4. 2012
Download PDF version of this Open Letter

Lähde:
 http://www4.dr-rath-foundation.org/open_letters/open_letter_2012_11_04.html

 

+++ Tärkeitä faktoja, jotka auttavat tekemään äänestyspäätöksen (vuoden 2012 presidentin vaaleissa USAssa)  +++

 

Terveys tarkoittaa kouluttautumista 


Enemmän kuin vuosikymmenen ajan on tri. Rath ollut omantunnon  äänenä paljastamalla globaalin farmaseuttisen lääkekartellin järjestelmän ja sen häikäilemättömän "sairausbisneksen". Eikä ole yllätys, että häntä vastaan on hyökännyt has been attacked lääkekartellin media kautta maailman.

Kansalaisrohkeudestaan tri. Rath ja hänen Foundation´insa saivat arvossapidetyn ´Luota Elämään´-palkinnon ‘Relay of Life’ Auschwitz´ista ja muilta  natsien keskitysleireiltä selvinneiltä Auschwitz and other Nazi .

 Dr. Rath Research Institute   Santa Clara´ssa, Kaliforniassa on maailman johtava tieteeseen perustuvien sydän- ja verisuonitautien sekä syövän luontaisten lähestymistapojen tutkimuskeskus.

Kaikki tri. Rath´in ryhmän toimintapiirit kuuluvat hyötyätavoittelemattomaan alkuperäisjärjestöön.  Tekemällä tämän päätöksen hän on tarkoituksellisesti tasoittanut tietä uudelle terveydenhuoltojärjestelmälle, joka voi lopultakin keskittyä sairauksien ennältäehkäisemiseen - eikä enää ole tuomittu ruokkimaan farmaseuttisen sijoitusbisneksen  pohjatonta ahneutta, joka kukoistaa sairauksien jatkumisen kustannuksella. 
Talouskasvu, kansallisen velan vähentäminen, uusien työpaikkojen luominen ja terveyskustannusten kontrollointi ovat presidentinvaalikampanjan johtoaiheita.  Huolimatta näiden asioiden paljosta väittelystä, tärkein kaikkiin näihin ongelmiin vaikuttava tekijä on samalla jäänyt epäselväksi. Tämä on vieläkin yllättävämpää, koska tämä tekijä voidaan analysoida ja tunnistaa lähes matemaattisella tarkkuudella:   
 1. Yksittäinen ja ainoa tärkein tekijä, joka määrää suoraan tai epäsuorasti talouden kasvun, budjettivajauksen, työttömyysluvut ja sen, mihin terveydenhuollossa on varaa - ovat räjähdysmäiset terveydenhuoltokustannukset.
 2. Yksittäinen ja ainoa tärkein tekijä, joka johtaa pilviähipoviin terveydenhuollon kustannuksiin  (skyrocketing healthcare costs) , on farmaseuttisten lääkkeiden aiheuttamat kustannukset.
 3. Jos suurin osa näistä lääkkeistä kohdistuisi sairauksien ennaltaehkäisyyn ja eliminointiin, nämä kustannukset olisivat perusteltuja, koska ne johtaisivat lopulta sairauksien vähenemiseen  –  ja näin kulujen vähenemiseen.
 4. Tosiasiat ovat kuitenkin päinvastaisia:  a) Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, kaikki USAssa ja muissa maissa tällä hetkellä markkinoilla olevat reseptilääkkeet  eivät  kohdistu tai poista sairauksien syitä, ne - parhaimmillaankin - parantavat oireita.  b) Enemmän kuin 40% nykyisin potilaitten ottamista lääkkeistä USAssa (ja kaikkialla) on mahdollisesti karsinogeenisia (=syöpää aiheuttavia) ( are potentially carcinogenic) – eli ne voivat aiheuttaa syöpää (cause cancer c) Tunnetut, reseptilääkkeiden kuolemaa aiheuttavat haittavaikutukset ( deadly side-effects) USAssa ovat kolmanneksi suurin kuoleman syy, ja ne ylitti vain kuolemiset sydän ja verisuonitauteihin ja syöpään (cardiovascular diseases) ( cancer).
  Mitä sitten tulee kemoterapeutti-tilanteeseen (chemotherapy) , kun tätä hoitoa annetaan syöpäpotilaille - niin kutsutusti syövän hillitsemiseen. Kemoterapiasta useimmin ilmenevä haittavaikutus (chemotherapy), on kuitenkin uuden syövän aiheutuminen  – ja se johtuu näitten lääkkeitten myrkyllisyydestä.
 5. Selitys kaikille näille tosiasioille on suoraan sanottuna: Lääketeollisuus on valtavaa sijoitukseen perustuvaa teollisuutta (investment industry) , jolle on ominaista luonnehtia sairaudet markkina-alueeksi. Vieläkin pahempaa on se, että koko tämän teollisuuden olemassaolo perustuu näiden - eli sairauksien - markkinoimisen edistämiseen ja laajentamiseen.  
 6. Tämän jättiläismäisen petoksen - tarjota terveyttä, mutta edistää sairauksia - salaamiseksi lääketeollisuus on palkannut lobbaajia ( lobbyists) kaikille yhteiskunnan alueille, mm. mediaan ja politiikkaan. .
 7. Erikoisen tuhoavaa on sellaisten poliitikkojen rooli, jotka ovat sotkeutuneet poliittisesti tai taloudellisesti näiden osakkeiden omistamisiin. Kansalaisten valtuuttamina suojelemaan  vaalipiirinsä ihmisten terveyttä, heitä houkutellaan sen sijasta kannattamaan tätä "sairausbisnestä" (“business with disease”).                                                                                                                                                                                                                          "Lääkebisneksen Kierto":
Farmaseuttinen sijoitusbisnes lupaa terveyttä, mutta sen koko olemassaolo on riippuvaista sairausmarkkinoiden jatkumisesta. Niinpä lääkeyhtiöt maksavat lääkelobbareille, medialle ja poliitikoille satoja miljoonia, jotta ne mainostaisivat heidän "sairausbisnestään"  “business with disease”.
Vastapalveluksi lääketeollisuus antaa globaaleja tuloeriä lähes triljoonan dollarin arvosta joka vuosi  (global revenues of close to one trillion dollars per year).                   


  Kuva alla:

http://www4.dr-rath-foundation.org/images/newsletter/drug_business_cycle.png


Tulevien vaalien yhteydessä kannattaa tietää seuraavat tosiasiat:
 • Mitt Romney, on sijoittanut pääomaansa ja omistaa osakkeita ja saa tuottoja lääkejäteiltä:  Pfizer´ilta ja Merck´ilta, ja samoin myös Mylan and Watson Pharmaceuticals´ilta.
 • Hänen uskollisen toverinsa on Paul Ryan’in vaimo Janna on jopa toiminut lääketeollisuuden palkattuna lobbarina (paid corporate lobbyist)  Washington D.C.´ssä.
Kuvittelepa vain, mitä terveydellesi ja terveydenhuoltomaksuille tapahtuu, jos he pääsevät Valkoiseen Taloon.


"Romney/Ryan kierto" 
Monet poliitikot  –  vaikka jotkut heistä tuntuvatkin  rehellisiltä   –  ovat tosiasiassa sotkeutuneet syvälle lääketeollisuuden sijoitusbisnekseen. Mitt Romney on osakkeenomistajana monissa lääkeyhtiöissä. Hänen uskotun toverinsa Paul Ryan´in vaimo oli palkattuna lääketeollisuuden sijoituslobbarina. Saatuaan osakkeenomistustuloja nämä poliitikot mainostavat "sairausbisnestä" ( “drug business with disease”) kaikin mahdollisin laillisin ja taloudellisin tavoin - mm. http://www4.dr-rath-foundation.org/open_letters/img-nov12/romney_ryan_cycle.pngValkoisesta Talosta käsin.


Kuva alla:

  http://www4.dr-rath-foundation.org/images/newsletter/romney_ryan_cycle.png

Lääketeollisuuden lait

 1. Lääketeollisuus ei ole terveysteollisuutta, vaan sijoitusbisnestä. Sen ensisijainen keskipiste ei ole lihmisten terveyden lisääminen -  vaan omistajiensa osakkeiden arvo. 
 2. Lääketeollisuus ei ole luonnollisesti kasvavaa teollisuutta - vaan keinotekoisesti luotua sijoitusbisnestä (artificially created investment business) , jonka toivat markkinoille yli sata vuotta sitten maailmanlaajuisesti  toimivat taloudelliset ryhmät.
 3. Lääketeollisuuden määrittelemä markkinointialue on meidän kehomme - mutta vain niin kauan kun se on sairas.
 4. Sairauksien jatkuminen ja lisääntyminen lääkemarkkina-alueena on lääketeollisuuden sijoittajabisneksen jatkuvan kasvun edellytys  (“business with disease.”)
 5. Tärkeimmät lailliset työkalut ja taloudelliset välikappaleet, joiden varaan tämä monitriljoonainen dollarisijoitus rakentuu, ovat patentit (patents ). Ne mahdollistavat lääkevalmistajille rajattoman mahdollisuuden korjata omia voittomarginaalejaan  (“royalties”) uusilla lääkkeillä, jolla sitten ajetaan terveydenhuoltokustannukset räjähdysmäiseen kasvuun. 
 6. Koska patentit myönnetään vain uusina pidetyille, synteettisille molekyyleille, lääketeollisuus keskittää tutkimuksensa synteettisesti valmistettavien, patentoitavissa olevien kemikaalien tutkimukseen  – ja markkinoi niitä reseptilääkkeinä.
 7. Useimmat näistä kemikaaleista ovat ihmiskeholle tuntemattomia ja se pitääkin niitä ´vieraina´aineina ja myrkkyinä ja pyrkii poistamaan ne. Näin patentoimisperiaate on viimekädessä vastuussa vaarallisten haittavaikutusten (side effects ) epidemiasta, jonka aiheuttavat reseptilääkkeet. .
 8. Jotta monitriljoonaiset sairausmarkkinat eivät vaarantuisi, lääkeyhtiöt  kehittävät lähes yksinomaan sellaisia lääkkeitä, jotka  ainoastaan lievittävät oireita ( merely ameliorate symptoms) –  mutta tuskin koskaan korjaavat sairauksien alkusyitä.
 9. Perustuen tähän petolliseen strategiaan lääkesijoitusbisbeksen takana olevat sijoituspiirit ovat kyenneet esittäytymään globaaleina "terveyden hovihankkijoina" - vaikka he tosiasiassa ovat onnistuneet edistämään sairauksien lisääntymistä ja sitä kautta monitriljoonaisia lääkemarkkinoita.  


  Linkki yllä: Heidän suunnitelmansa: Vuoteen 2030 mennessä meidän pitäisi  maksaa 47 triljoonaa dollaria "sairausbisneksen" rahoittamiseksi - määrä vastaa 13-kertaisesti vuoden 2011 USAn liittovaltion budjettia.                                                                                            YKn erikoisistunnossa syyskuussa 2011 "sairausbisneksen" osakkeenomistajat visioivat maailman tulevaisuuden terveydenhuoltoa. Heidän suunnitelmansa mukaan tulevana kahtena vuosikymmenenä maailman ihmiset joutuvat maksamaan häkellyttävät 47 triljoonaa dollaria tämän nykyisen "sairausbisneksen" rahoittamiseen - erityisesti sydän- ja verisuonitautien, syövän ja muitten kroonisten sairauksien takia. Tämä rahamäärä vastaa peräti 13-kertaisesti vuoden 2011 USAn liittovaltion budjettia. Heidän räikeä tavoitteensa on: Kontrolloida meidän ja tulevien sukupolviemme elämää.   
   
 1. Tämä periaate on syy siihen, miksi nykyään yleisimpiä sairauksia, mm. sydän- ja verisuonitauteja ja syöpää, esiintyy nyt jatkuvasti epidemian kaltaisissa määrin.
 2.  
 3. Lääkebisneksen petollisen luonteen salaamiseksi se ylläpitää lääketieteellisen lobbauksen armeijoita, mediaa ja poliitikkoja. Niiden roolina on esittää lääketeollisuutta "Äiti Teresana"   – lääkebisneksen valmistautuessa kanavoimaan ja rahoittamaan satoja biljoonia julkiseen ja yksityiseen "terveydenhuoltoon",  joka rahoittaa sitten jatkuvasti tätä "sairausbisnestä" (“business with disease”).
 4. Inhimilliset ja taloudelliset seuraukset tästä "sairausbisneksestä"  (“business with disease”) ovat olleet  valtavia. Menneen sadan vuoden aikana satoja miljoonia ihmisiä on kuollut ennen aikojaan sydän- ja verisuionitauteihin ja muihin terveysongelmiin ja triljoonien arvoiset terveydenhuoltokulut on kulutettu sairauksiin, jotka ovat suuressa määrin olleet ennaltaehkäistävissä.
 5. Suurin uhka tälle jättiläismäiselle sijoitusbisnekselle, joka kukoistaa pitämällä sairauksia markkina-alueenaan, ovat terveydenhuollon strategiat  (health care strategies) , joiden päämääränä on näiden sairauksien ennalta ehkäisy ja parantaminen. Mitä tahansa ennalta ehkäisevää lähestymistapaa vastaan taistelevat lääkelobbaajat  voimakkaasti, koska tällainen uhkaa vähentää tai  hävittää maailmanlaajuiset markkinat -  eli sairaudet.
 6. Harvoilla muilla lääketieteen alueilla on edistytty viime vuosina enemmän kuin tieteessä, joka perustuu luontaiseen terveydenhoitoon. Mikroravinteiden ja muiden biologisten molekyylien on osoitettu olevan erittäin tehokkaita auttamaan kontrolloitaessa sydän- ja verisuonisairauksia, syöpää, osteoporoosia ja monia muita terveysongelmia (cardiovascular disease, cancer, osteoporosis , many other health conditions). Tämä kehitys uhkaa lääkeyhtiöitä monin tavoin: Ensiksi, nämä biologiset molekyylit eivät ole - toisin kuin kalliit lääkkeet - patentoitavissa ja niistä saatavat tuotot ovat paljon alhaisempia. Toiseksi, johtuen niiden biologisesta luonteesta nämä molekyylit auttavat säätelemään solujen aineenvaihduntaa, ja - toisin kuin synteettiset lääkkeet - ne auttavat estämään sairauksia niiden solutasolla olevilla juurilla. Kolmanneksi, tieteeseen perustuvat luonnolliset  terveydenhoidot uhkaavat maailmanlaajuista patenttilääkkeiden monopolia, jonka lääketeollisuus haluaa pakottaa USAan ja muihin maihin.
 7. Tehdäkseen tyhjäksi kaikki uhat lääketeollisuuden sijoitustehtailua vastaan lääkeyhtiöt "sijoittavat" raskaasti poliitikkoihin, jotka - vuorostaan - antavat petollisen "sairausbisneksen" jatkua tekemillään protektionistisella lainsäädännöllään ja säädöksillään - huolimatta tämän kaiken tuhoavista seuraamuksista.
 8. Tämä tosiasioihin perustuva analyysi farmaseuttisen "sairausbisneksen"  (“business with disease”) sijoitusluonteesta on edellytys nykyisen terveydenhuoltokriisin perustan ymmärtämiselle. Ilman tätä analyysiä emme ymmärrä, miksi useimmat nykyiset sairaudet jatkuvat epidemian kaltaisina ja miksi - samalla aikaa - julkiset ja yksityiset budjetit valuvat tämän julkean "sairausbisneksen"  (“business with disease”) rahoittamiseen.
 9. Tärkeintä on, että ilman tätä analyysiä - ja ilman ymmärrystä siitä, mikä tässä järjestelmässä on väärin - USAn ja muitten maitten kansalaiset eivät pysty luomaan uutta, tehokasta, turvallista ja kustannustehokasta terveydenhuoltoa - joka keskittyy selkeästi sairauksien ennalta ehkäisemiseen ja poistamiseen. 
 10.                                                                                                                                                     Yllä olevat lääketeollisuuden "Lait" ovat niin ilmiselviä, että ne voi jopa 14-vuotias  koululainenkin ymmärtää. Vaikka nämä "Lait" tulevat vaikuttamaan  näiden lasten terveyteen ja tulevaisuuteen - he eivät voi toistaiseksi itse äänestää muutoksen puolesta. Teidän , vanhemmat ja opettajat, pitäisi ottaa vastuu tästä tilanteesta.
Olemme vakuuttuneita siitä, että tällä sivulla annettu tieto auttaa teitä tekemään oikean päätöksen vuoden 2012 presidentin vaaleissa. Kannustamme teitä välittämään tätä tietoa ystäville ja kolleegoille, jotka eivät tiedä näitä tosiasioita. Jos haluat lähettää sähköpostia heille, tästä sivustosta on PDF-versio sivun alussa.

Lisää tietoa:

Lähteitä ja referenssejä ylläolevaan tekstiin löytyy Rath Foundation´in nettisivustolta. Suosittelemme seuraavia nettisivustoja, joista saa arvokasta lisätietoa:
www.pharma-fact.org
- Kirjoja farmaseuttisesta "sairausbisneksestä"
www.cancer-free-world.org
- Tieteeseen perustuvaa tietoa luonnonmukaisesta terveydestä ja syövästä: 
www.why-animals-dont-get-heart-attacks.org
- Luonnonmukaisesta sydän- ja verisuonitautien hoidosta (-> Katso linkki nyt hänen suomennetulle kirjalleen alempaa lisäkommenteista.)

Miami Herald and Cincinnati Enquirer – November 4, 2012

Download PDF version of this Open Letter 

                                                                  * * * * *


- Tri. Matthias Rath´in kirja: Miksi Eläimet Eivät Saa Sydänkohtauksia ... Mutta Ihmiset Saavat!
 Suomennettua kirjaa myy Lootus-kirja Oy osoitteessa:
- http://www.lootuskirja.fi/products?id=252&catid=27# 
- EcoMedic, http://www.ecomedic.fi/ Espoossa

- Tästä blogista löytyy tri. Matthias Rath´in artikkeleista suomennoksia:
 
- Terveyttä jokaiselle vuoteen 2020 mennessä - Kestävän kehityksen maailman on oltava terve maailma ;

- Movement of Life - Liike Elämän Puolesta ;

 - Farmaseuttinen Lääketeollisuus ja Sen Juuret ;                

- Lääketeollisuuden Bisnes ja Uusi Terveydenhuoltojärjestelmä:                                  

http://elamakasissamme.blogspot.fi/search/label/Matthias%20Rath


Muutos Käsissämme - sairausbisneksen seitit , 2013 BoD 
Kirjaa saa nettikirjakaupoista, esim. osoitteesta:
 http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=9522865907


Artikkeli: Sikainfluenssa ja ihmisten influenssa - kysymyksiä ja vastauksia; tri Matthias Rath , löytyy tästä  edellä mainitusta kirjasta, samoin kuin myös kaikki edellä manitut suomennetut artikkelit.

- Suomalaisena yhteyslinkkinä tri. Rath Foundationin toimintaan ja sen tuotteisiin toimii: http://www.ecomedic.fi/


- Big Pharmahttps://www.youtube.com/watch?v=ISwN7-mPo7c

https://www.youtube.com/watch?v=saRJogLzCQc

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti