perjantai 14. lokakuuta 2016

Maanviljelyä ilman myrkkyjä


Kuinka muinainen Maya-kulttuuri kasvatti luonnonmukaisia satoja käyttämällä  yrttilääkekasveja tuholaisten torjuntaan  

Natural pesticides


(NaturalNews) Kun tiedämme sen, kuinka laajalle ravintokasvien satojen viljelyssä käytetyt torjunta-aineet ovat nykyään levinneet  widespread use of pesticides on crops kautta maailman johtuen Big Agri´n ja joittenkin maanviljelijöiden väitteistä, että maanviljelijöiden on käytettävä niitä satojen onnistumisen  takaamiseksi, saattaa jokunenkin ruveta ihmettelemään juuri sitä, että miten ihmiset onnistuivat kasvattamaan ruokaa tarpeeksi ennen tämän  melkoisen modernin myrkyttämisen käyttöönottoa.     

Joitakin vinkkejä Maya-kansan käyttämistä maanviljelymenetelmistä löytyy. Muinainen Maya-kansa piti maissia jumalien lahjana, ja sen viljelemisestä pidettiin tarkasti huolta. Tämän seurauksena maissia on pidetty yhtenä menestyksekkäimmistä ja itseään ylläpitävimmistä viljellyistä kasveista koko planeetalla tuhansien vuosien ajan.

Vuosituhansien aikaisista kokemuksista kerättyä tietoa voitaisiin käyttää nykyäänkin orgaanisesti viljellyn ravintokasvisadon kasvattamiseen   growing organic crops today. Yucatan Times- lehti raportoi, että yksi avaintekijä heidän satojensa onnistumiselle on heidän äärettömän laaja tietonsa vuoden valoisuus-ajoista ("photoperiods"), joilla tarkoitetaan niitä päivän aikoja, jolloin kasvit ottavat vastaan auringonvaloa. 

Kun huomioidaan auringon ja kuun kulkuajat, ja samoin niiden aiheuttamien valoisten aikojen jaksot, voidaan parantaa kasvien kukkimista ja sitä kautta jouduttaa ja parantaa kasvien ja hedelmien satoisuuden lisääntymistä.

 

Luonnolliset tuholaisten torjunta-aineet saatiin yrttilääkekasveista

 

Lisäksi Maya-kulttuuri ylpeilee perusteellisilla tiedoillaan lääkekasvitieteessä very thorough knowledge of herbal medicine. Tätä ei sovelluttu ainoastaan väestön luonnonmukaiseen parannustaitoon, vaan myöskin tuhohyönteisten sekä sienten kasvun hallintaan ravintokasvien kasvattamisessa.

Esimerkiksi Neem-puuta neem tree (Azadirachta Indica) voidaan käyttää monin eri tavoin.Tämä nopeasti kasvava puu voi kasvaa 20 metriä korkeaksi ja sen lehdillä voidaan parantaa moninaisia sairauksia.   Kolesteroli, korkea verenpaine sekä diabetes ovat vain joitakin sairauksia, joissa siitä voi saada apua. Sillä on myös bakteerien kasvua estävää vaikutusta, joka tarkoittaa sitä, että se auttaa ihoa parantumaan ja puhdistamaan kehoa epäpuhtauksista. 

Sen käyttö sadon kasvatuksessa on melkolailla yhtä vaikuttavaa. Tosiasiassa sen on osoitettu taistelevan suurinta satoa uhkaavaa - jauhiaista (Aleyrodidae) vastaan.

 

Jopa 90 % tehokkaampia 


Neem on erittäin tehokasta hyönteisten kontrolloimisessa, yhden ainesosansa, azadirachitin´in takia, jonka arvellaan olevan jopa 90% tehokkaampaa tuholaisten torjunnassa. Tätä kemikaalia löytyy puun lehdistä ja sen lisäksi myös puuaineksesta sekä siemenistä. Se ei aiheuta välitöntä kuolemaa, kuten kemialliset hyönteismyrkyt. Vaan se karkottaa hyönteiset ja palvelee siten syödyksi tulemisen estoaineena, aiheuttaen itseasiassa sen, että hyönteiset pitävät enemmän itsensä nälkään näännytämisestä kuin sellaisen kasvin syömisestä, joka on käsitelty neem´kasvilla neem. Jos ne kuitenkin syövät sitä, on neem´illä hedelmöittymistä ehkäisevä vaikutus, joka katkaisee siten niiden elämänkierron varmistamalla sen, etteivät ne pysty munimaan. 

Neem´illä käsitellyt kasvit ovat turvallisia hyville hyönteisille, kuten perhosille ja mehiläisille beneficial insects like butterflies and bees, ja hyönteisten pitäisikin itseasiassa syödä ravinnokseen kasvin osia saadakseen sillä tavalla myrkkyvaikutuksen.

Toinen hyöty neem´in käytöstä on sen nopea hajoaminen biologisesti, joka tarkoittaa sitä, että se hajoaa nopeasti ja helposti. Toisin kuin kemialliset hyönteismyrkyt, se ei aiheuta haittaa linnuille, nisäkkäille eikä maaperässä oleville madoille. Neem'in hyönteisiä karkottava vaikutus voi syrjäyttää hyönteismyrkkyjen ja kemikaalien käytön the use of pesticides and chemicals, ja tämä varmistaa samalla myös sen, että tuote ei ole kontaminoitunut. Mayat yhdistävät tämän aineen maaperävalmisteeseensa ja kompostoimiseen saaden näin vaikuttavia tuloksia.

Maya-tutkijat sekä erikoisosaajat Caamal Itza´ssa uskovat, että tätä perimätietoa pitäisi levittää ja suojella  sellaisten ruoantuotantomenetelmien edistämiseksi, jotka ovat ympäristölle ystävällisempiä.  

Koska orgaanisesti kasvatetun ruoan kysyntä jatkaa kasvuaan, on nyt erinomainen aika koota joitakin tällaisia menetelmiä tarkempaa perehtymistä varten. Joka tapauksessa, miksi kukaan oikeamielinen haluaisi ostaa tuotetta, joka on uitettu kemikaaleilla, jotka aiheuttavat syöpää doused in chemicals known to cause cancer, kun he voisivat valita vaihtoehtoja, jotka on kasvatettu luonnonmukaisilla kasvinsuojeluaineilla?

 

Lähteet: 

TheYucatanTimes.com

NaturalNews.com

Science.NaturalNews.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti