maanantai 25. toukokuuta 2015

MASENNUKSEN HOITO HOMEOPATIALLA

  Become a fan Evidence Based Homeopath

Homeopatia: Terveellisempi tapa hoitaa masennusta?

Postitettu: Updated:


Masennus alentaa henkeä ja hukuttaa silmät suruun, vaikka kyyneleet eivät olekaan ainoa syy siihen, miksi masentuneet ihmiset eivät voi katsoa suoraan. Masennus kaivaa myös rinnassa, lysäyttää olkapäät alas ja estää täydellisen hengityksen, pakottaen tavallisesti onnettomat ihmiset yrittämään saada henkeä jatkuvalla huokailulla. Joskus sanotaan, että masennus pudottaa sinut maahan huokailemaan (anteeksipyyntöni niille lukijoille, jotka masentuvat vaikeista sanaleikeistä).

Yksi vieläkin vakavampi huomautus, masennus voi olla ohimenevä kokemus tai syvästi häiritsevä tila, joka saattaa johtaa itsemurhaan. Lukuunottamatta pienempiasteisia tiloja, ammatillinen huomio on ennen kaikkea suositeltavaa henkilön auttamiseksi ja pääsemään läpi tästä tunneperäisestä kokemuksesta tietoisella tavalla.  

Konventionaalisen lääkehoidon todelliset vaarat 

Äskettäin on johtavissa lääketieteellisissä lääketieteen julkaisuissa kyseenalaistettu vakavasti ihmisten konventionaalisen farmaseuttisen hoidon tehokkuus lievän tai keskivaikean masennuksen hoidossa. 

Vuoden 2010 alussa päämedioissa raportoitiin tärkeää antidepressantisista lääkkeistä tehtyä tutkimustulosta
(1).Mikä tässä tutkimustarkastelussa on ainutlaatuista on se, että tutkijat arvioivat tutkimuksia, jotka oli jätetty U.S. Food and Drug Administration (FDA)´ille, vaikka tutkijat havaitsivat, että monia FDAlle toimitettuja tutkimuksia ei oltu julkaistu missään (tutkijat havaitsivat, että julkaisematon tutkimus osoitti säännöllisesti negatiivisia tuloksia antidepressanttien tehosta). 

Tämä meta-analyysi antidepressanttilääkkeistä osoitti vain lievää hyötyä plasebohoitoon verrattuna julkaistuissa tutkimuksissa, mutta kun tuloksiin lisättiin julkaisematon tieto, hyöty väheni alle kliinisen merkittävyyden hyväksymisrajan.

Ehkä kaikkein eniten levottomuutta herätti näitä tutkimuksia koskien se tosiasia, että FDA vaatii lääkkeiden valmistajia esittämään kaksi positiivista masennustutkimusta FDA´n hyväksyntätason saamiseksi, vaikka nämä samat lääkeyhtiöt esittävät paljon enemmän negatiivisia tuloksia esittäviä tutkimuksia. Tällainen informaatio pakottaa kuluttajat kyseenalaistamaan "FDA´n hyväksymien lääkkeiden" tehon, ja tämä selittää, miksi niin monet konventionaaliset lääkkeet vedetään pois markkinoilta.      

Samaan aikaan kun ylläoleva tutkimuskatsaus julkaistiin, toinen tutkimuskatsaus julkaistiin JAMA´ssa (Journal of the American Medical Association), ja siinä todettiin samanlaiset tulokset:  "Antidepressanttilääkkeiden hyötyjen suuruus verrattuna plaseboon kasvaa vakavissa masennusoireissa mutta saattaa olla minimaalinen tai olematon, noin keskimäärin, lievästi tai kohtuullisesti oirehtivilla potilailla." (2) Nämä tutkijat havaitsivat hyötyä antidepressanttien käytöstä vakavan masennuksen hoidossa, mutta koska nykyään enemmistöllä antidepressiivejä ottavista ihmisistä ei ole "vakavaa masennusta", olisiko monien masentuneitten ihmisten suhteen parempi puhua heidän lääkäreilleen turvallisemmista ja tehokkaammista vaihtoehdoista.
Surullista (ja kummallista) on se, että kun konventionaaliset lääkärit eivät nykyään saavuta riittävän tehokasta apua yhdellä lääkkeellä, he määräävät yksinkertaisesti lisää lääkkeitä toivoen, että joku niistä tai niiden yhdistelmä osoittautuu tehokkaammaksi (olipa tämä suurempi lääkkeiden käyttö tehokasta tai ei, jotain tiettyä "hyötyä" lääketehtaat saavat tästä strategiasta). Lisääntyvä tutkimus kuitenkin havaitsee, että "polyfarmasia" (useampien lääkkeitten samanaikainen käyttö) voi johtaa pahempiin, ei parempiin, tuloksiin. Uusi tutkimus on osoittanut, että psykotrooppisten lääkkeittein (= psyykkisiin toimintoihin vaikuttava lääke)  monikäyttö on itsemurhaa suunnittelevilla  kasvuikäisillä sairaalapotilailla linkittynyt merkittävästi suurempaan varhaiseen   sairaalahoitoon uudelleen tulemiseen.(3)

Ohio State University and Nationwide Children's Hospital´in esittelyssä , tutkijat havaitsivat, että itsemurhaa suunnittelevilla sairaalapotilailla, joille annettiin kolmea tai useampaa eri ryhmän psykotrooppista lääkettä, oli 2,6-kertainen lisääntynyt riski joutua uudelleen sairaalaan 30 päivän kuluessa sairaalasta ulos pääsemisestään.

Cynthia A Fontanella, PhD, tutkimusjohtaja, vakuutti: " Havaintomme, että polyfarmasia liittyi lisääntyneeseen sairaalaan uudelleen joutumisen riskiin, on huolestuttavaa, vaikkakaan ei yllättävää." Vaikka polyfarmasian vakavat ongelmat tunnetaan ja niitä voidaan ennustaa, on polyfarmasia lisääntyvää  mielenterveyden hoitoa aiheuttavaa, ei vähenevää.  

Toiset tutkijat havaitsivat häiritsevän suuntauksen yli 13,000´n tavallisen ´ulko´potilaan mielenterveysdiagnoosin saaneen joukossa: määrättyjen psykotrooppisten lääkkeiden määrä lisääntyi vuosittain. Tapaamiset, joissa 2 tai useampi lääke määrättiin, lisääntyivät 42,6%:sta vuosista1996-1997,   59.8%:iin vuosina 2005-2006, ja niille, joilla oli ainakin 3 eri lääkettä, määrättiin tosiasiassa kaksinkertainen määrä: nousu aiemmin saadusta16.9 %:sta  -  33.2 %:ttiin.(4)

Miksi mielenterveyssairaudet lisääntyvät

On lukuisia teorioita siitä, miksi mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten määrä kasvaa, ja miksi tämä vaivaa aina vain nuorempia. Homeopaattinen analyysi tästä epidemiasta on ainutlaatuinen, ja monet ihmiset tarjoavat lisänäkemystä siihen, miksi näin tapahtuu. 

Samoin kuin useimmat terveysalan tarkkailijat sekä nykyiset lääkärit, homeopaatitkaan eivät usko, että on yksinkertainen, yksi ainoa syy mielenterveyssairauksien lisääntymiseen, vaikka monet homeopaatit vakuuttavat, että iatrogeeninen (lääkärin hoidosta johtuva) vaikutus on suuremmassa roolissa, kuin yleisesti tunnustetaan.  

Homeopaatit, samoin kuin nykyaikaiset fysiologit, ymmärtävät, että sairauden oireet ilmentävät kehon puolustautumista ja yritystä sopeutua ja toimia niin tulehdusta, ympäristöstä tai jonkilaisesta stressistä aiheutuvaa  hyökkäystä vastaan. Niin  levottumuutta herättäviä kuin oireet voivatkin olla, ne edustavat kuitenkin elävän organismin parasta, sen hetkistä, ponnistusta yrittää puolustautua ja parantaa itseään. Tämä puolustautuminen on synnynnäinen osa kehittymiseemme kuuluvista seliytymisyrityksiämme. Oireet, joita henkilö kokee, ovat osa kehon synnynnäistä viisautta, jonka luetaan yleisesti olevan "vis mediatrix naturae" (luonnon parantavaa viisausvoimaa).

Konventionaalisen lääketieteen lääkkeiden käyttö oireen ehkäisemiseen tai tukahduttamiseen voi olla tilapäisesti tehokasta, mutta TÄMÄ on usein "huono uutinen". Koska niinkin vaihtelevat oireet kuin  kuumeet, yskät, nenän eritteet tai jopa korkea verenpaine luokitellaan fysiologiassa kehon sopeutumis- ja suojautumiskeinoksi, ja lääkkeet, jotka estävät näitä oireita voivat antaa lyhytaikaista hyötyä, mutta tällaiset lääkkeet heikentävät henkilön kykyä selviytyä sairaudesta. Vieläkin tärkeämpää ja vakavampaa on se, että konventionaaliset lääkkeet saattavat itseasiassa tyrehdyttää sairausprosessin ja kehon viisauden synnyttäen syvemmän ja vakavamman sairauden. 
      
"Modernin, tieteeseen perustuvan lääketieteen" ironia on siitä, että näyttö, jota lääkärit ylpeinä esittelevät lääkkeiden toimivuutena, on usein itseasiassa näyttöä siitä, että lääke on tehokas tyrehdyttämään, ei parantamaan, tietyn oireen (on tietysti monia poikkeuksia tähän tavalliseen havaintoon, kuten antibiootit, vaikka antibiootit aiheuttavat muita ongelmia, joista tämän kirjoittaja ja monet muut ovat jo kommentoineet).    

Enemmän kuin yli 200 vuoden ajan ovat homeopaatit havainneet monien konventionaalisten lääkkeiden kyvyn tukahduttaa akuutti sairaus yhä syvemmälle, krooniseksi sairaudeksi. Tänä aikana ovat homeopaatit myös havainneet, että tämä sairauksien tyrehdyttäminen synnyttää myös enemmän ja suurempia mielenterveyssairauksia. Kun tarkastellaan monien lääkkeiden sivuvaikutuksia, ei ole epätavallista havaita, että lääkkeiden käytön tiedetään johtavan monenasteisiin mielenterveyssairauksiin: masennuksesta harha-aistimuksiin ja alttiudelle itsetuhoisuuteen.  

Juuri samoin kuin henkilön omien tunteiden tukahduttaminen johtaa myöhemmin tapahtuvaan näiden tunteiden räjähdykseen henkilöä kohtaan, joka on "väärässä" paikassa väärään aikaan, tämä fyysisten oireiden tukahduttaminen voi johtaa vieläkin vakavampaan fyysiseen sairauteen tai häiritsevämpään mielenterveyden sairauteen. Lääkkeiden käytöllä väliaikaisen helpotuksen saamiseen on aina hintansa, ja hinta maksetaan tavallisesti myöhemmin ja vakavammalla sairaudella.

Masennuksen homeopaattinen hoito 

Menninger Clinic on maailmankuulu yhtenä johtavista mielenterveyden keskuksista, jossa tehdään tutkimusta ja annetaan hoitoja. Useimmat ihmiset eivät tiedä tätä, mutta Menninger Clinic´an perustaja,  Charles Frederick Menninger, MD, oli alunperin homeopaattinen lääkäri. Hän oli myös oman paikallisen homeopaattisen lääketieteen yhdistyksensä johtaja ja hän oli niin usein vaikuttunut tuloksista, jotka hän sai aikaan homeopaattisilla lääkkeillä, että hän kerran sanoi: "Homeopatia on kertakaikkiaan kykenevä täyttämään tämän aikakauden terapeuttiset vaatimukset paremmin kuin mikään muu järjestelmä tai lääketieteellinen koulu."   (5)

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet  St. Johns wort-yrtin = mäkikuisman hyödyt lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Kuitenkin homeopaatit tavallisesti pitävät parempana määrätä yksilöllistä homeopaattista lääkettä jokaiselle potilaalle, ja tällä he saavat paremman, pitkäaikaisen tuloksen ilman jatkuvien minkään (luonnonmukaisen tai muun) lääkeannoksen ottamista. Itseasiassa äskettäin lääketieteellisessä Oxford University Press´issä julkaistu tutkimus osoitti, että yksilöllinen homeopaattinen hoito on tehokkaampi ja turvallisempi kuin ihmisten keskivaikean tai vakavan masennuksen hoitoon käytetty Prozac- lääke, SSRI-lääke fluoksetiini.(6) (Tässä blogissa artikkeli: http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/05/homeopatiatutkimus.html)

Tähän tutkimukseen osallistui 91 avohoitopotilasta, joilla oli vakava masennus ja jotka saivat yksilöllisesti valittua homeopaattista lääkettä tai fluoksetiinia (Prozac) 20 mg/päivässä ( 40 mg/pv annokseen saakka) aiotussa, satunnaistetussa, kaksoissokkokokeessa, joka kesti 8 viikkoa. Ensisijainen tehokkuuden mittari oli keskiarvomuutos MADRS masennuspisteytys (MADRS on yleisesti käytetty masennuksen havaintamisen mittari, jossa pistemääärä 32 vastaa "vakavaa masennusta"). Potilaiden keskimääräinen MADRS oli tässä tutkimuksessa 29.
Keskiverto MADRS-piste-erot eivät olleet merkitseviä 4. viikon (p=0.654) ja 8. hoitoviikon (p=0.965) aikana, ja tästä voidaan päätellä, että molemmat hoitomuodot ovat yhtä tehokkaita. Ei myöskään ollut merkittävää prosentillista eroa vaste- tai lieventymis-prosenttien välillä kummassakaan ryhmässä, ja tästä  voidaan päätellä, että molemmat hoitometodit ovat yhtä tehokkaita. 
Myöskään ei ollut merkittäviä eroja lääkkeiden vasteissa tai oireiden lievittymisarvoissa kummassakaan ryhmässä. Tutkimus osoitti myös korkeamman, mutta ei merkittävän prosentin potilaista, joita hoidettiin Prozac-lääkkeellä, raportoineen huolestuttavia haittavaikutuksia, ja heidän ryhmässään oli  suurempi taipumus keskeyttää hoito Prozac´illa haittavaikutusten takia.        

Homeopatiaan "skeptisesti" suhtautuvat ihmiset tulevat yllättymään ja vaikuttumaan, kun saavat tietää, että 2 lääketieteeseen erikoistunutta lääketieteellistä lehteä julkaisi kaksoissokko- ja plasebokontrolloidun tutkimuksen hiirillä, jossa osoitettiin yhdellä, yllä selostetussa, kokeessa käytetyllä homeopaattisella lääkkeellä,  Gelsemium sempervirens, olevan ahdistuneisuuteen liittyviä vaikutuksia.(7)(8)

Jonathan Davidson, MD, psykiatrian professori Duke University´ssä, järjesti pienen tutkimuksen vakavasti masentuneilla, seuraelämää kammoavilla tai paniikkikohtauksia saavilla vanhuksilla. Hän osoitti, että 60% potilaista sai hyötyä homeopaattisesta hoidosta.(9)

Kun myönnetään homeopaattisten lääkkeiden huomattava turvallisuus ja ne hyödyt, joita jotkut potilaat saavat tästä turvallisemmasta hoitomenetelmästä, on huomattava, ettei psykiatrien ja psykologien enemmistö vieläkään ohjaa sopivia potilaita homeopaateille ennen kuin kirjoittavat voimakkaita konventionaalisia lääkkeitä heille.  

Mielenkiintoiseen kliiniseen seurantatutkimukseen osallistui 14 lääkäriä United Kingdom's Faculty of Homeopathy´stä (13 NHS´ssä työskentelevää ja 3 yksityispraktiikkaa pitävää), jotka hoitivat monenlaisia kroonisia sairauksia sairastavia ihmisiä.(10)  958 yksityispotilaan, joilla oli 2 tai useampi sovittua tapaamista,  tulokset osoittivat, että  heistä 75.9 % koki "myönteisen tuloksen", 14.7 %´lle ei ollut tapahtunut muutosta ja   4.6  % koki terveydentilansa huonontuneen. Eniten pisteitä saaneet (yli 505 potilaista, jotka arvioivat itse  +2 tai +3 , 7´n pisteen Likert´in mitta-asteikolla,  -3 to +3) olivat saaneet hoitoa ahdistuneisuuteen, katarriin, koliikkiin, virtsarakon tulehdukseen, ärtyneeseen paksusuoleen ja PMS´oireisiin. Kaikenkaikkiaan 63.6% masennuspotilaista arvioi itse saaneensa homeopaattisesta hoidosta tuloksen   +2 tai +3.

Lisää tietoa homeopaattisista lääkkeistä mielenterveyssairauksien hoitoon ja lisää tieteellistä näyttöä, joka todistaa niiden tehokkuuden, löytyy vasta ilmestyneestä aihetta käsittelevästä oppikirjasta:  Homeopathy and Mental Health Care: Integrative Practice, Principles, and Research .

Kuinka masennuksen hoitoa homeopatialla ei pidä tehdä 

2010-luvun alussa Alexa Ray Joel, laulaja Billy Joel´in tytär ja näyttelijä/malli Christy Brinkley yrittivät oletettavasti tappaa itsensä ottamalla homeopaattista lääkettä nimeltään Traumeel. Kuka tahansa, jolla on alkeistiedot homeopatiasta tietää, että homeopaattisilla lääkkeillä ei voi saada itsemurhaa aikaiseksi, koska näissä lääkkeissä on äärimmäisen pienet annokset lääkeainetta. Jopa homeopatian palavimpienkin skeptikkojen on täytynyt saada hyvät naurut tästä mediassa olleesta selostuksesta.           

Ensimmäisen Alexa Ray Joel'in itsemurhayrityksestä tehdyn uutisraportin jälkeen, hän esitti julkisesti tosiasian, että hän oli masentunut katkenneen ihmissuhteen takia. Ja kuitenkaan Ms.Joel ei korjannut homeopaattista lääkettä koskevaa väärinymmärrystä tai väitettä siitä, että hän (tai kuka tahansa) voisi tappaa itsensä homeopaattisella lääkkeellä Sympatian osoittaminen on tietenkin hyväksyttävää jokaiselle, joka kokee sellaisen emotionaalisen trauman rakkaussuhteen katkettua että miettii itsemurhaa. Meidän pitäisi kuitenkin varoa tällaista toimintaa, joka pyrkii tökerösti mustamaalaamaan hyvien yritysten mainetta tai turvallisia lääkkeitä.    

Miksi homeopatia on järkevä tapa hoitaa masennusta 

Homeopaattisia lääkkeitä ei määrätä henkilölle tehdyn sairausdiagnoosin perusteella, vaan sillä ainutkertaisella tavalla, millä henkilö kokee sairautensa. Toisin sanoen, homeopaattiset lääkeet määrätään erilaisten fyysisten ja psykologisten oireiden aiheuttaman OIREYHTYMÄN mukaan, ei vain yksittäisen oireen tai sairauden nimityksen mukaisesti.  Vaikka oikean homeopaattisen lääkkeen määrääminen on monimutkaisempaa kuin konventionaalisten lääkkeiden tai jopa monien yhtäaikaisten yrttivalmisteiden määrääminen, se on valintajärjestelmä, joka on yksilökohtaisesti koko persoonan huomioon ottava ja älyllisesti hyvin perusteltu ... ja sen tulokset ovat usein merkittäviä elleivät jopa huomattavia.   

Homeopatian perusteena on ajatus, että sairauden oireet eivät ole vain jotakin "vikaa" henkilössä, vaan ne ovat itseasiassa henkilön keho-mielen yritystä taistella tulehdusta vastaan ja/tai sopeutua stressiin. Suurten farmakologisten aineiden annosten antamisen, oireiden estoon tai tukahduttamiseen käyttämisen sijaan, hyvin pienet ja erityisellä tavalla valmistetut annokset lääkeaineita määrätään yksilöllisesti henkilöille juuri heille itselleen ainutkertaisena annoksena, joka yliannostettuna aiheuttaisi samanlaiset oireet kuin nyt tällä sairaalla henkilöllä on.
 Kun löydetään sellainen lääke, joka sopii sairaan henkilön oireisiin, se lääke tukee ja lisää kehon puolustuskykyä. Viimekädessä homeopatia on sitä, mitä Stewart BrandWhole Earth Catalog´in perustaja, kutsuu nimellä " lääkkeellinen aikido", sen takia, että homeopatia myötäkulkee sairauden voimien mukaisesti eikä niitä vastaan. Tätä voidaan pitää myös jonkilaisena "lääkkeellisenä elämää suojelevana yhdennäköisyytenä, matkimisena"("medical biomimicry").

Voitaisiin todella sanoa paljon enemmän parantamisen pitkälle kehitetystä parantamisjärjestelmästä, minkä homeopatia sulkee piiriinsä, ja sen historiallisesta ja tieteellisestä näytöstä, jotka todistavat sen turvallisuuden ja tehokkuuden, mutta yllä oleva tieto ja syvä ymmärryskyky antavat hyvän johdannon siihen, miksi hmiset, joilla on lievä tai keskivaikea masennus saattavat harkita  ammattihomeopaattista hoitoa.


LÄHTEET:
(1) Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, et al. (2008) Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med 5(2): e45. doi:10.1371/journal.pmed.0050045 http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050045
(2) Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, Dimidjian S, Amsterdam JD, Shelton RC, Fawcett J. Antidepressant Drug Effects and Depression Severity: A Patient-Level Meta-analysis. JAMA. 2010;303(1):47-53. http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/303/1/47?home
(3) Fontanella CA, Bridge JA, Campo JV. Psychotropic medication changes, polypharmacy, and the risk of early readmission in suicidal adolescent inpatients. Ann Pharmacother. 2009 Dec;43(12):1939-47.
(4) Mojtabai R, Olfson M. National Trends in Psychotropic Medication Polypharmacy in
Office-Based Psychiatry. Arch Gen Psychiatry. 2010;67:26-36.
(5) Menninger, C. F. The Application as Well as the Similar, Transactions of the American Institute of Homeopathy, 1896, pp. 317-324.
(6) Adler UC, Paiva NMP, Cesar AT, Adler MS, Molina A, Padula AE, Calil HM. Homeopathic individualized Q-potencies versus fluoxetine for moderate to severe depression: double-blind, randomized non-inferiority trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Aug 17. http://ecam.oxfordjournals.org/cgi/content/full/nep114v1
(7) Bellavite P, Magnani P, Zanolin E, Conforti A. Homeopathic Doses of Gelsemium sempervirens Improve the Behavior of Mice in Response to Novel Environments. Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Sep 14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19752165?dopt=Abstract
(8) Magnani P, Conforti A, Zanolin E, Marzotto M, Bellavite P. Dose-effect study of Gelsemium sempervirens in high dilutions on anxiety-related responses in mice. Psychopharmacology (Berl). 2010 Apr 20.
(9) Davidson, J, Morrison, R, Shore, J, et al., Homeopathic Treatment of Depression and Anxiety," Alternative Therapies, January, 1997,3,1:46-49.
(10) Mathie, RT, Robinson, TW. Outcomes from Homeopathic Practice in Medical Practice: A Prospective, Research-Tarageted, Pilot Study, Homeopathy. 2006,95:199-205.
2010-11-05-dana2.jpg

Dana Ullman, MPH, on Americkan johtava homeopatian puolestapuhuja ja hän on sivuston  www.homeopathic.com perustaja. Hän on kirjoittanut 10 kirjaa, mm. bestsellerinsä:  Everybody's Guide to Homeopathic Medicines. Hänen viimeisin kirjansa on:  The Homeopathic Revolution: Why Famous People and Cultural Heroes Choose Homeopathy (Alkusanat tähän kirjaan on kirjoittanut  Dr. Peter Fisher, Her Majesty Queen Elizabeth II´n lääkäri). Dana asuu, tekee työtä ja kirjoittaa Berkeley´stä, Kaliforniasta..

 


                                                          * * * * *

https://www.youtube.com/watch?v=luKsQaj0hzs

Masennuslääkkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa syöpää: http://www.greenmedinfo.com/blog/psych-meds-put-49-million-americans-risk-cancer

Kansantautina masennus: http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/169586-kansantautina-masennus

Mikä hitto lapsia vaivaa: http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/195747-mika-hitto-lapsia-vaivaa

Aiheuttaako psykiatristen lääkkeiden pitkäaikainen käyttö enemmän haittaa kuin hyötyä?
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2435

http://www.naturalnews.com/049860_psych_drugs_medical_holocaust_Big_Pharma.html

Homeopaatti Rajan Shankaran: https://www.youtube.com/watch?v=6W1ZpLBnAYA

Prinssi Charles: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/prince-charles-letters-royal-wrote-5823182

Käärmeen myrkystä homeopaattinen lääke AIDs´iin: http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/Homeopathy-drugs-for-AIDS-from-snake-venom/articleshow/46874311.cms?from=mdr

Tässä blogissa: http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/05/homeopatiatutkimus.html

 http://magneettimedia.com/eroon-rokotevaurioista-homeopatian-avulla/#comment-306Homeopatialla parannetaan rokotevaurioita:48
 
 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/05/masennuksen-hoito-homeopatialla.html
 
 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2014/02/rokotteet-aivotulehdus-masennus.html
 
 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2012/02/d-vitamiini-ehkaisee-lasten-ja-nuorten.html
 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136538/
 
Ketamiinin käyttö masennuksessa: http://safe-medicine.blogspot.fi/2017/04/bbc-news-advertising-another-dangerous.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti