sunnuntai 29. toukokuuta 2011

SUOLAA, SUOLAA ENEMMÄN SUOLAA, lisää suolaa vaan!

Päivittäin julkaistaan aina vain lisää tutkimuksia siitä, kuinka meitä huijataan syömään vähäsuolaista ruokaa.

 Vähäsuolainen ruokavalio on todella kannattavaa elintarvike- ja lääketeollisuudelle, kuten esim. neljästä seuraavasta alla olevasta kirjoituksesta selviää. Nyt on olemassa aidosti tieteellistä tutkimusta suolan välttämättömyydestä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Johan nyt jokainen itsenäisesti ajatteleva koulun biologiaa hiemankin lukenut tietää, että mikään ihmisen solu ei toimi ilman suolaa. Tärkeää on myös suolan oikea laatu: pöytäsuolan sijaan kannattaa käyttää meri- tai vuorisuolaa, joissa kaikki on ravintoaineet tallella, kun niitä ei ole kuumennettu yli 500 Celsius-asteessa. Kuumennuksessa saadut "jätökset"= ravinteet voidaan sitten myydä kalliilla kosmetiikan ja lääketeollisuuden raaka-aineiksi ym. ...........

 

I  Sirottele vähän suolaa ahdistuneisuuteesi


Lähde:http://www.healthiertalk.com/sprinkle-some-salt-your-anxiety-3879

Haluatko rentoutua? Älä kaada itsellesi drinkkiäkaada itsellesi vähän suolaa.  
Uusi tutkimus osoittaa, että tämä elintärkeä mineraali voi auttaa sinua rentoutumaan, vähentämään stressiä ja korjaamaan ahdistuneisuusongelmat kanssakäymisessä ihmisten kanssa. 

Ja lisäksi tämä on samaa ainetta, jota lääkärisi määrää sinua välttämään!

  University of Cincinnati ´in tutkijat syöttivät joillekin rotille natrium kloridia liuoksena ja rääkkäsivät niitä vähän: Yhdessä kokeessa niiden vapaus riistettiin ...  ja toisessa kokeessa ne pistettiin niille ennestään tuntemattomien rottien häkkiin.
Sitten tutkijat huolehtivat rottien normaalista suolan saannista toisissa vastaavanlaisissa vertailukokeissa.
Suolaliuosta saaneet rotat voivat paremmin kaikkien mittareiden mukaan: Kun ne eristettiin, niillä oli alhaisemmat stressihormoni angiotensiini-II´n tasot, korkeammat hyvänmielenhormoni oksitosiinin tasot, paremmat sydämen lyöntitiheydet ja alhaisemmat verenpaineet kuin rotilla, jotka eivät saaneet ylimääräistä suolaa.

Kyllä --- ALHAISEMMAT verenpaineet, kuin rotilla, jotka eivät saaneet lisäsuolaa.

Suolaliuosta saaneitten rottien verenpaineet ja pulssit normalisoituivat nopeammin kuin lisäsuolattomien rottien.
Ja kun ne pantiin niille tuntemattomien rottien häkkiin, niin lisäsuolaa saaneet rotat saivat nopeammin uusia ystäviä.  

Tämä ehkä selittää myös sen, miksi ihmiset panevat margarita-drinkkiin suolaa.

Normaalin annoksen suolaa saaneet rotat olivat vuorostaan kuin uudenlaisia: hermostuneita, tuskastuneita ja yksinäisiä

Tämä voisi olla helppo jättää huomioimatta, jos tämä tutkimus olisi ensimmäinen ja ainoa vastaavanlainen tutkimus – mutta se ei ole.

Viime vuonna tehdyssä tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että vähäsuolaisemmalla dieetillä olleista rotista tuli sulkeutuneita ja välttivät ennen nauttimistaan asioita, kuten sokerijuomia tai soittonapeista, jotka antavat niille virikkeitä (näitä on häkeissä rottakokeita tehtäessä).

En tiedä, onko suolalla sellaista suurta vaikutusta stressiin tai mielialaan ihmisillä kuin sillä on rottiin… mutta se selittäisi kuitenkin sen, miksi vähäsuolaisella ruokavaliolla olevista ihmisistä tulee pahantuulisia ja kärttyisiä.

Rot-a-tta-tat…                                  

Artikkelin kirjoittajasta:
William Campbell Douglass I.I., M.D. (lääketieteen tohtori) on nimitetty “modernin lääketieteen omaksitunnoksi”. Saadaksesi hänen “Päivittäisen Annoksensa”- uutiskirjeen, mene sivulle:  DouglassReport.com.


                                                  * * * * *

II  Miksi eläimet tarvitsevat suolaisia nuolukiviä mutta me emme tarvitse?


Prof. Lääketieteen ja filosofian tohtori Keith Scott-Mumby
Lähde: http://www.letterfromserendipity.com/serendipity76.htm#Quote


Vähäsuolainen ruokavalio on tieteellistä hömppää, joka on pitänyt lujasti lääkäriveljeskuntaa hallinnassaan vuosien ajan. TARVITSEMME SUOLAA. Kun ilma lämpenee todella kovasti täällä Amerikan Lännen autiomaissa, voitko arvata ketkä kuolevat ensimmäisinä kuumuuden aiheuttamaan sydänkohtaukseen? Potilaat, jotka noudattavat vähäsuolaista dieettiä. Heitä kaatuu kuin kärpäsiä. Kuitenkaan tätä dogmia ei ole koskaan kyseenalaistettu.

Lääkärit jatkavat vähäsuolaisen ruokavalion suosittelemista ja kieltäytyvät ehdottomasti olemasta avoimia sille, onko tämä viisasta..

Menetät todennäköisesti työpaikkasi lääkärinä, jos varoittaisit tästä. Kuitenkin jotkut yksilöt ovat olleet tarpeeksi rohkeita kyseenalaistaessaan oikeaoppisuuden ja tutkineet tosiasioita.

Se, mitä he havaitsivat, oli se, että vähäinen natriumin saanti – mitattuna “kultaisella standardilla” eli 24-tunnin natriumin erittymisellä virtsaan – oli yhteydessä suurempaan sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen.

Ja tämähän on päinvastaista kuin se, mitä lääkäreille kerrotaan.

"Se, mitä tutkimuksemme pääasiallisesti osoittaa, on se, ettei ehkä ole oikein määrätä summittaista suolan saannin vähentämistä,” sanoi vanhempi tutkimuksen tekijä tri. Jan Staessen (belgialaisesta  Leuvenin Yliopistosta). "Me emme kumoa aikaisempia tutkimuksia, ja olen sitä mieltä, että natriumin saannin rajoittaminen on järkevää niille potilaille, joilla jo on korkea verenpaine ja ehkä myös jo sydämen vajaatoiminnan saaneille potilaille, mutta on hyvin vähän näyttöä siitä, että suolan saannin vähentäminen väestötasolla toisi konkreettista hyötyä.” .

Tutkimus osoitti kuitenkin myös, että suola nostaa vähän verenpainetta. Olemme tienneet tämän monia vuosia (joten kannattaa hoitaa verenpaineen syytä, eikä käyttää aggressiivisen vähäsuolaisia ruokavalioita!)
Tämän asian kieltäjiä tietenkin on. ”Ei se ole järkevää,”sanoo eräs yhdysvaltalainen asiantuntija lisäten epäilynsä, ” kirjoittajien yksipuolisesta suhtautumisesta.”-  Hänellä itsellään tuskin on tietenkään yksipuolista näkökulmaa; kumma kyllä?
Hän jopa hyökkää belgialaisten tiedemiesten lahjomattomuutta vastaan syyttäen heitä seuraavasti:                                                                                                                                                      ” Hämmennyksen lietsontaa. Tämä on ovelaa, mutta se on mielestäni haitallista. Aivan kuin sanottaisiin, ettemme pidä tupakkaa haitallisena ja siksi tupakoinnille ei pidä tehdä mitään.”

Tällä voi tietenkin olla jotain tekemistä sen tosiasian kanssa, että nämä tutkijat eivät ole amerikkalaisia, joten he eivät siis voi olla oikeassa. Mutta tupakoinnin vaarat ovat tietenkin TUTKITTUJA, vähäsuolaisen dieetin hyötyjä ei ole MITENKÄÄN lyöty lukkoon.  Joten tämä asiantuntija vain puhaltelee savuja ja koettaa herättää epämiellyttäviä tunteita saadakseen aikaan vastaväitteitä sen sijaan, että käyttäisi tieteellisiä perusteluja (joita hän ei maininnut ainoatakaan).

Yksinkertainen totuus on, että ne, joilla oli matalin, 33%:n suolansaanti olivat 50 %:sesti epätodennäköisemmin kuolemanvaarassa. Tai, jos tämä sanotaan tieteellisesti, niin kuolleisuus oli 50%.a korkeampaa matalimmalla kolmasosalla tutkituista natriumin erityksen suhteen ( kannattaa muistaa, että erittäjät eivät siis säilytä natriumia elimistössään).                                                                              

Joten ovatko kaikki muut väärässä?

Kyllä! Kuten tämän uuden tutkimuksen kirjoittajat osoittavat aikaisemmin tehtyjen tutkimusten mukaisten, alemman natriumin saannin suosituksen perustana ovat vain “lyhytaikaiset kontrolloidut  interventiokokeet, joissa on havaittu verenpaineen alenemista verenpainepotilailla ja pientä verenpaineen laskua tavallisilla vapaaehtoisilla” tutkimalla natriumin erittymistä virtsaan, ja “nämä tutkimustulokset on sitten ekstrapoloitu (päätelty) koko väestöä koskeviksi”.          

"Sellaisia olettamuksia, että vähäisempi suolan nauttiminen laskisi pitkässä juoksussa verenpainetta, ei vielä ole tietämyksemme mukaan varmistettu pitkäaikaisilla väestötutkimuksilla,” sanoo tri. Staessen.     

Ollakseen hullujen tekemä kyhäelmä, kuten tämä yhdysvaltalainen “asiantutnija” väittää,  tämä puheenaoleva tutkimus on kattava ongelman arviointi, joka tutki 3681 potilasta koottuna viidestä Euroopan kansasta, ja sillä oli pitkäaikaisseuranta. Toisin sanoen tämä oli asian oikeaa käsittelyä.  

Mainitsen, että tämä tutkimus EI kannusta liialliseen natriumin käyttöön, kuten teollisesti valmistetuissa “kuolleissa” ruoissa on yleistä, varsinkin Yhdysvalloissa. - Vältä väärennettyjä elintarvikkeita kaikin mahdollisin keinoin.

Tahtoisin myös korostaa, että eläimille tuottaa suuria hankaluuksia saada ylimääräistä suolaa. Ne kulkevat pitkiä matkoja päästäkseen “suolaisille nuolukiville”. Miksi ne tekisivät niin, jos suola olisi niille pahasta?

Ja minulla itselläni on ollut tapana suositella kaliumpitoista suolaa tavallisen natriumkloridin sijasta. Kuitenkin  se on pöytäsuolana käyttökelvotonta; se ei maistu millekään! (Käytin sitä tasapainoittamaan elektrolyyttejä, en alentamaan natriumin määrää.)

Jos todella haluat alentaa verenpainettasi, kokeile kehittämääni allergiadieettiä, joka sulkee sinulle sopimattomia aineita dieetistäsi, ja näin löytyvät verenpainettasi nostavat ruoat. Tämä on yli 90%.n varmuudella toimiva tapa. Kerron siitä kirjassani “Diet Wise”.= http://www.dietwisebook.com/

[LÄHDE: Toukokuun 4, 2011 laitos  Journal of the American Medical Association-lehdestä.]

                                                   * * * * *


III   Jenny Thompson   (www.hsionline.com) kirjoittaa seuraavasti:

Rakas lukija

Lääkärisi tarkoitus ei todennäköisesti ole tappaa sinua. Hän vain ei voi itselleen mitään.
Katsohan, ennen menoaan lääketieteelliseen koulutukseen jokainen antoi hänelle saman terveysneuvon. He tiesivät, että tämä oli hyvä neuvo, koska he itse olivat saaneet kuulla siitä koko elämänsä ajan, ja tiedän myös sinun kuulleen sen: Vältä suolaa, koska natrium on pahaksi sinulle.

No… olihan aika, jolloin kaikki olivat varmoja siitä, että maapallo oli litteä.
Mutta maa on pallo. EIKÄ natrium ole pahaksi.

Itseasiassa, jos noudatat lääkärisi ohjetta ja vähennät natriumin saantia, se aiheuttaa terveysongelmia. Ja mitä vanhempi olet, sitä suurempaa harmia se aiheuttaa.
-----------------------------------------------------------
Asiantuntijat pysyvät kannassaan……                                                                                  -----------------------------------------------------------

Tervetuloa 21. vuosisadan grillijuhliin! Tänään tarjoilemme pyhää lehmää. Nautin omani puolikypsänä, ja kiitos: juuri oikein suolattuna!

Juuri niin – samoin kuin kolesteroliakin – toista 20. vuosisadan roistoa – kehosi tarvitsee myös natriumia pysyäkseen hengissä.

Mutta päästääkö valtavirran lääketiede koskaan irti “vähän suolaa/ei suolaa”- pyhästä lehmästään? Ei - ilman kovaa ulvontaa, potkimista ja kirkumista.
Tässä on äskeisen uuden tutkimusraportin otsikko: "Tutkimus kyseenalaistaa vähäsuolaisen ruokavalion hyödyt, asiantuntijat kärkkäitä painamaan villasella.”

Olkaa hyvä! Hei eivät voi edes kirjoittaa otsikkoa aiheuttamatta niin kutsuttujen asiantuntijoiden joutumista paniikkiin jo pelkästä ajatuksesta, että heidän pitäisi muuttaa suosituksiaan sivaltaa natrium pois dieetistäsi.

Noitten asiantuntijoiden mielipahaksi tämä tutkimus ei ilmesty missään ”Hullussa Äärimmäisessä Lääketieteellisessä Lukemistossa” – se julkaistu siinä ISON SEDÄN kaikkein arvokkaimmassa: Journal of the American Medical Association-lehdessä.

Belgialaiset tutkijat tutkivat 8 vuoden ajan tieteellistä materiaalia, jossa verrattiin natriumin erittymistä sekä sydän- ja verisuonitautien aiheuttamia kuolemia yli 3 600 henkilöllä, joilla ei ollut sydäntauteja. Heidän loppupäätelmänään oli: ” Matalat natriumin erittymisarvot olivat yhteydessä korkeampaan sydän- ja verisuonitaudeista johtuvaan kuolleisuuteen.”
 
Ja he lisäsivät: ” Ajankohtaiset huomiomme… eivät myöskään tue nykyisiä saantisuosituksia, joilla yleistetään kritiikittömästi suolan käytön vähentämistä koko väestön tasolla.”

Minusta sana, joka hyppää silmilleni tuossa lausunnossa on: “kritiikitön, mielivaltainen”, koska se ON lääkäreitten mielivaltaa, jolla potilaille annetaan “kaikille sopivaa” suositusta vähentää suolan saantia. 

Ja tämä suositus sattuu iäkkäisiin ihmisiin koviten. Pelätessään korkeaa verenpainetta ja sen yhteyttä varhaiseen kuolemaan, he menevät usein äärimmäisyyksiin suolan poistamisessa dieetistään.

Yleinen lopputulos on juuri päinvastainen siihen nähden, mitä he yrittivät  panna käytäntöön …. hyponatremian oireet (= veren natriumarvojen alhaisuus). Mutta nämä oireethan jätetään usein huomioimatta, koska nehän sattuvat olemaan tiloja, jotka jokainen yhdistää ikääntymiseen: väsymystä, hämmennystä ja huonoa tasapainoa.

Tämä JAMA:ssa julkaistu tutkimus ei ole ensimmäinen, joka osoittaa vääräksi perinnäisen suosituksen vähentää suolan käyttöä. Ja odotan näkeväni yhä lisää tällaisia tutkimuksia  tulevina vuosina, joten saattaa olla hyvä investoida korvatulppiin, koska valtavirran lääketieteen ruikutus tulee pahenemaan kovasti, ennen kuin tilanne paranee. 

Lähteet:
"Fatal and Nonfatal Outcomes, Incidence of Hypertension, and Blood Pressure Changes in Relation to Urinary Sodium Excretion" Journal of the American Medical Association, Vol. 305, No. 17, 5/4/11,
jama.ama-assn.org
 
"Study questions benefits of low salt diet, experts quick to dismiss" Nathan Gray, Food Navigator, 5/4/11, foodnavigator.com
 
("Most nurses don't use recommended intramuscular injection site despite potential risks" Wiley-Blackwell press release, 5/9/11, eurekalert.org. Tämä on samassa kirjoituksessa oleva kirjoitus siitä, kuinka sairaanhoitajat eivät käytä oikeata suositeltua  kohtaa antaessaan lihaksensisäisiä pistoksia, mahdollisista haitoista huolimatta.)

Tämä informaatio tässä e-mail´issa tarjotaan yleisinä suuntaviivoina, eikä “sopii-kaikille”-lääketieteellisenä ohjeena.
Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin teet mitään muutoksia henkilökohtaiseen terveydenhoito-ohjelmaasi.                                            * * * * *


IV   Al Sears, MD= Lääketieteen tohtori
     11903 Southern Blvd., Ste. 208
      Royal Palm Beach, FL 33411
May 11, 2011
Rakkaat lukijat.
Saatat pitääsanaa “suola” likaisena sanana – aineena, joka nostaa verenpainettasi ja pahentaa riskiäsi sairastua sydäntautiin.

Mutta sydämesi, adrenaliinia erittävät rauhasesi, maksa ja munuaiset tarvitsevat toimiakseen suolaa, etkä pysty sulattamaan ravintoa ilman sitä. Ja tässä suolasta lisää:

• Suola kuljettaa ravintoaineita solukalvojen läpi soluihin;                                                        

• Suola pitää kalkin ja muut hivenaineet liukoisina veressä;
 

• Suola huolehtii kehon nestetapapainosta;                                                                          

• Suola säätelee verenpainetta

Työskenneltyäni 20 vuotta vaihtoehtoisen terveydenhoidon lääkärinä olen havainnut, että useimmat potilaistani eivät hyödy vähemmästä määrää suolaa. Se, mitä he tarvitsevat, on oikeanlainen suola, ja enemmän kaliumia. Näin on siksi, että kalium auttaa pitämään natrium-arvot tasapainossa ja se optimoi verenpaineen.

 Kidney International- julkaisussa julkaistu tutkimus toteaa, että kaliumin puute nostaa verenpainetta ja aiheuttaa herkkyyttä suolalle. 1

Toinen tutkimus, julkaistu Journal of Hypertension-lehdessä, tutki 150 kiinalaista miestä ja naista, joiden ruokavalio oli hyvin suolaista mutta sisälsi vähän kaliumia.  Puolet heistä sai placeboa ja toinen puoli otti kalium-lisää. 12 viikon kuluttua oli kalium-ryhmän systolinen verenpaine laskenut merkittävästi. 2

Mutta useimmat amerikkalaiset syövät liian paljon prosessoitua suolaa, eivätkä he saa lähimainkaan riittävästi kaliumia. Tosiasiassa FDA arvioi, että 75 % suolansaannistamme tulee teollisesti valmistetuista ruoista ja ruokaan lisätystä suolasta. 3

Kuinka tämä vaikuttaa meihin?

Pöytäsuolaa on prosessoitu yli 555 Celsius-asteen lämpötilassa. Tämä prosessointi muuttaa sen kemiallista rakennetta ja poistaa siitä sen luonnolliset ravintoaineet. Lisäksi suolantuottajat lisäävät siihen paakkuuntumisenestoaineita ja valkaisevat sen. Kun suola sitten on ruokapöydässä, se sisältää pääasiallisesti natriumia ja lisäaineita – eikä lainkaan muita ravintoaineita.

Terveellisempi suolalaatu on merisuola. Se tehdään haihduttamalla merivettä auringossa. Tämän tuloksena se sisältää 82 elintärkeää hivenainetta, mm. kaliumia, magnesiumia ja kalkkia.

Verenpainetta voi laskea ja parantaa terveyttä käyttämällä oikeanlaista suolaa ja lisäämällä vielä kaliumia. Tässä seuraa kolme askelta, joita voi käyttää saamaan terveellisiä suoloja sekä enemmän kaliumia:

1.      Ota selvää paljonko ruoassasi on suolaa. Teelusikallinen suolaa vastaa 2,325 milligrammaa natriumia. Eikö se tunnukin melko paljolta? Totuus on kuitenkin, että useimmat valmisruoat sisältävät natriumia monta kertaa enemmän. Yksi sipulikeittojauhepussi sisältää natriumia yli 3,000 milligrammaa.
Jopa makeisiin ruokiin, jotka eivät tunnu sisältävän suolaa, pakataan suolaa. Kotitekoisen piirakan kuori voi sisältää suolaa yli 1,100 mg. Kaksi pientä ravintola-annosta pannukakkua sisältää yli 1,100 mg suolaa.

Kun ostat kaupasta ruokaa, voi suolapitoisuus ylittää pakkausmerkinnöissä mainitut määrät. 

Valmistajilla on tusinoittain nimiä, joita ne käyttävät suola-nimikkeen sijasta. Onneksi useimpiin niiden nimiin sisältyy liite natrium ja niin voi saada selville sen, mitä pitää välttää. Kannattaa kuitenkin huomioida myös sellaiset ainesosat kuin metabisulfiitti (= metabisulfate). erythorbaatti(=erythorbate), propionaatti (=propionate) ja guanylaatti (=gyanylate).  

2. Korvaa pöytäsuola merisuolalla. Ruokatavarakaupasta löytyvä merisuola on usein oikeasti kuitenkin prosessoitua pöytäsuolaa. Yleensä, jos suola on valkoista ja sitä on helppo sirotella se on todennäköisesti prosessoitua. 
Luonnollinen merisuola on väriltään tummempaa – koska se  kuivatetaan valkoisina tai ruskehtavina kerroksina ( ja ruskehtavat kerrokset sisältävät eniten ravintoaineita).  

Turvallisin valinta on ostaa merisuola terveyskaupasta. Siellä on monenlaisia suoloja: Välimeren, Himalajan ja Tyynen Valtameren suolaa ja ne kaikki ovat hieman erimakuisia.

3. Nosta kaliumtasoja. Parhaita ravintoaineita tässä suhteessa ovat:
oranssinväriset hedelmät ja vihannekset, aprikoosit, verkkomelonit, appelsiinit, nektariinit, persikat, bataatit,  harmaat saksanpähkinät ja litteät kesäkurpitsat. Muita hyviä kaliumin lähteitä ovat mustat paut, kidney-pavut, pinaatti, Sveitsin lehtijuurikas, artisokat,banaanit, kiivi-hedelmät, kalat, liha, siipikarja ja maito.    

Nämä ovat vain eräitä erinomaisia ja ei-konventionaalisia (= ei-valtavirtalääketieteen hyväksymiä)  korkean verenpaineen lääkkeitä, jotka mainitaan uudessa Craig Anderson´in tutkimuksessa nimeltään: The High Blood Pressure Remedy Report = Korkean Verenpaineen Lääkkeet. 
(Lataa englanninkielinen ohje osoitteesta: http://www.health-natural-remedy.net/download-the-high-blood-pressure-remedy-report-by-craig-anderson.html.)                                Se paljastaa totuuden korkean verenpaineen syistä. Se osoittaa myös sen, kuinka verenpainetta voidaan alentaa ja vähentää siten sydänkohtauksen ja aivoinfarktin riskiä – huoletta, ilman lääkkeitä, kipua tai rahan tuhlausta.   

Lower your blood pressure naturally today.
= Alenna verenpainettasi luonnollisesti jo tänään.
Hyvää terveyttä kaikille!


                                             Al Sears, MD      
 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2012/03/totuus-suolasta.html

 http://www.herkkusuu.fi/tutkimus-suola-ei-olekaan-syypaa-korkeaan-verenpaineeseen/

3 kommenttia:

 1. Yhä uusia tutkimuksia tarpeellisesta määrästä suolaa julkaistaan. Tässä esimerkki:

  http://healthimpactnews.com/2013/too-little-salt-in-the-diet-not-too-much-associated-with-higher-risk-of-heart-disease/

  Niillä, jotka käyttävät liian VÄHÄN SUOLAA, on suurempi todennäköisyys saada sydäninfarkti.

  VastaaPoista
 2. On rikollista suositella vähäisempää suolan saantia:"Se on rikollista! Se on elintärkeä kaikelle solutoiminnalle!

  http://tv.greenmedinfo.com/need-salt/

  VastaaPoista
 3. Tämä kirja paljastaa solujen terveydelle tärkeitä asioita, jotka on tiedetty jo kauan, natrium valhe, ja kuinka monia sairauksia meidän puhdistettu teollinen suolamme meille aiheuttaa, mutta ....:

  http://www.amazon.com/The-Calcium-Lie-II-Imbalances/dp/0988386658

  Totuus suolasta:
  http://elamakasissamme.blogspot.fi/2012/03/totuus-suolasta.html?showComment=1415197418407#c2010089748642504104

  VastaaPoista