lauantai 19. joulukuuta 2009

FARMASEUTTINEN LÄÄKETEOLLISUUS JA SEN JUURET

Käänsin tämän tri. Matthias Rath`in artikkelin suomeksi, koska tietoa näistä asioista tuntuu olevan liian vähän. Tämä saattaa järkyttää herkimpiä lukijoita.

 

" Ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan tehty suurempaa rikosta kuin kansanmurha, jonka farmaseuttinen lääkekartelli on organisoinut moni miljoonaiseksi sijoitusbisnekseksi sairauden kustannuksella. Satoja miljoonia ihmisiä on kuollut tarpeettomasti AIDSíin, syöpiin, sydäntauteihin ja muihin ennalta ehkäistävissä oleviin sairauksiin ja ainoa syy siihen, että nämä epidemiat yhä vainoavat ihmiskuntaa, on se, että ne tuottavat monien miljoonien dollarien markkinat lääketeollisuuden kartellille.  

Maailma ei ole koskaan kokenut suurempaa, enemmän rahaa tuottanutta ja verisempää huijausta kuin mihin farmaseuttinen lääkekartelli on syyllistynyt. Pitempään kuin puolen vuosisadan ajan se on rakentanut petokseen perustuvaa maailmanlaajuista monopolia terveydenhoidon alueella: lääketeollisuus lupaa terveyttä miljoonille ihmisille ja kuitenkin koko tämän teollisuuden olemassaolo riippuu sairauksien jatkumisesta ja lisääntymisestä sekä sen patentoitujen lääkkeitten markkinoista.

Seuraamalla alla olevaa aikajanaa näiltä sivuilta lukijat voivat oppia enemmän farmaseuttisen lääketeollisuuden kartellin historiasta ja sen keskitetyistä pyrkimyksistä kehittää ja toteuttaa tämä  tappava petoksensa.

·                       1863: Foundation of Bayer and Hoechst – the Origin of the Pharmaceutical Drug Cartel: Bayerin ja Hoechstin perustaminen – Farmaseuttisen lääkekartellin alkuperä
·                       1913: The World's Richest Man Invests into Pharmaceutical Drug Cartel: Maailman rikkain mies investoi Farmaseuttiseen lääkekartelliin
·                       1918: "Spanish Flu" Fears Boost Drug Sales : “Espanjan Influenssa” –pelottelu kasvattaa lääkkeiden myyntiä
·                       1925: German Drug Companies Get Ready for World Domination : Saksalaiset lääketehtaat valmistautuvat maailman hallintoon
·                       1929: American-German Pact Divides the World into Interest Zones: Amerikkalais-saksalainen liitto jakaa maailman intressipiireihin
·                       1930s: Suppression of Life-Saving Information by the Drug Cartel: Lääkekartelli vaimentaa informaation julkaisemisen elämää pelastavista keinoista
·                       1933: Hitler's Rise to Power and the German Enabling Laws: Hitlerin valtaan nousu ja saksalaiset laillistavat lait
·                       1940: Drug Cartel's Zyklon B Gas as an Element in Planned Genocide: Lääkekartellin Zyklon B kaasu suunnitellun kansanmurhan välineenä
·                       1941: Drug Cartel's Role in Medical Experiments Conducted in German Concentration Camps: Lääkekartellin rooli saksalaisten keskitysleirien lääketieellissä kokeissa
·                       1942: The Wannsee Conference – Eradication of Jews Planned: Wannsee-konferenssi – Suunnitelma juutalaisten tuhoamisesta
·                       1945: U.S.-"Report on the Investigation of I.G. Farben Industry AG" Published: Yhdysvalloissa julkaistaan “ Raportti sijoituksista I.G.Farben´in teollisuuteen”
·                       1947: The Nuremberg Tribunal Against I.G. Farben : Nuernbergin tuomioistuin haastaa I.G.Farben´in 
·                       1951: Reorganization of the Drug Cartel After World War II: Lääkekartellin uudelleen järjestäytyminen toisen mailman sodan jälkeen
·                       1954: Bilderberg Group Founded: Bilderberg´in Ryhmä perustetaan
·                       1963: Codex Alimentarius Commission Founded: Codex Alimentarius Komissio perustetaan
·                       1973: Trilateral Commission Founded: Kolmikanta- Komissio perustetaan
·                       1974: The Kissinger Report on "Population Growth": Kissinger´in raportti “Väestön kasvusta”
·                       1983: Drug Cartel's Own Chancellor Helmut Kohl Elected in Germany: Lääkekartellin oma kansleri Helmut Kohl valitaan Saksan johtoon
·                       1996: Frits Bolkestein and the Drug Cartel's Influence on the EU Commission: Frits Bolkestein ja Lääkekartellin vaikutus EU-komissioon
·                       1997: Corporate Interests Plan "New American Century": Korporaatio kiinnostuu suunnittelemaan “Uutta Amerikkalaista Vuosisataa”
·                       1999: Drug Cartel Sentenced for Establishing a Vitamin Cartel: Lääkekartelli tuomitaan vitamiini-kartellin perustamisesta
·                       :2000: The Bush Administration and Its Corporate Connections : Bush´in hallitus ja sen yhteydet korporaatioon
·                       2001: The Baycol/Lipobay Scandal and the Aftermath of the 9/11 Events: Baycol/Lipobay-lääkeskandaali ja 9/11 tapahtuman jälkipuinti
·                       2002: The Department of Homeland Security and Its Historical Example: Isänmaan Turvallisuus Osasto ja sen historiallinen esimerkki
·                       2003: Spreading Fears with SARS and the Background for the Iraq War: Pelkojen levittäminen SARS´illa ja Irakin sodan tausta
·                       2004: The Vioxx Scandal: Vioxx-skandaali
·                       2006: Spreading Fears with Bird Flu: Lintuinfluenssan leviämisellä pelottelut
·                       2007: The Election of Nicolas Sarkozy in France and the Unveiling of Nuremberg Tribunal Documents : Nicolas Sarkozy´n valinta Ranskassa ja Nurembergin Tuomioistuimen dokumenttien paljastuminen
·                       2008: Planned Coup of the Cartel Against the President-elect Obama and the Movement of Change  : Lääkekartellin suunnitelma kaapata valta presidentti ehdokas Obamaa ja muutosliikettä vastaan

Lähde: suomennokselle http://www.nuremberg-tribunal.org/history/index.html#timeline

                                          * * * * *

EU`n taustaa :  http://www.eu-facts.org/pdf/educat_mat_20090929a.pdf


perjantai 18. joulukuuta 2009

ROKOTE- JA PANDEMIAHUIJAUKSESTA

PAINAVAA TEKSITÄ ANTTI HEIKKILÄN BLOGISTA:

http://www.anttiheikkila.com/index.php?id=2&art=155&kom=1#kom

 Lähettäkää eteenpäin! Tuosta englanninkielisestä blogistanini löytyy hakusanalla vaccines tai vaccination ehkä lisääkin tietoa!

Riikka Söyring:

Onko meillä syytä olla huolissamme?


Meillä on WHO, joka muuttaa vuoden 2008 pandemiamääräyksiä vuonna 2009 niin, että pandemiamääritelmä sopii nyt kausi-influenssaankin. Margaret Chan, WHO:n general director julisti pandemian alkaneeksi 11. kesäkuuta 2009. Vahva lobbaus on edistänyt WHO:n päätöstä luokitella sikainfluenssa pandemiaksi ja aloittaa massarokotukset.

WHO:n neuvonantajat lääketieteellisissä ja pandemia-asioissa, SAGE-group, ovat mm. tohtorit Ostenhaus, Hayden ja Monto. THL:n Juhani Eskola kuuluu hänkin SAGEen. Kaikki he saavat rahaa lääkeyhtiöiltä eri nimikkeiden alla. Ostenhaus, Hollannin terveysministerin neuvonantaja, jopa kolmeltatoista eri lääkefirmalta. Neuvonantajien lisäksi SAGEn kokoontuessa mukana istuvat useat suuret rokotevalmistajat "tarkkailijoitten" ominaisuudessa. WHO:n rahallisia tukijoita ovat mm. IMF (Maailmanpankki) ja nk. BigPharma (Bayer, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Avensis).

WHO:n GAP-suunnitelman ja IAVI-projektin tarkoituksena on rokottaa koko maailman väestö kerran vuodessa. (kts. liitteet)

IAVI-projektia tukevat taloudellisesti Maailmanpankki ja suuret lääkeyhtiöt, kuten GlaxoSmithKline.

Tom Jefferson, epidemiologi Cochrain Centressä Roomassa, pitää asiaa ongelmallisena: "On huolestuttavaa, että monet WHO:n komitean jäsenet esiintyvät muilla titteleillä, vaikka todellisuudessa edustavat lääketeollisuutta," hän sanoo tanskalaisessa Information-lehdessä.

Lehdet ovat vihjailleet uudesta rokotuskierroksesta keväällä. Samaan aikaan Sampo-pankki mainostaa Fiksuilla Päivillä nopean tuoton määräaikaistalletuksia. Määräaikaistalletus tehdään GlaxoSmithKlinelle, joka puolestaan ilmoittaa omilla kotisivuillaan voitto-odotusten osakkeenomistajille olevan suotuisat.

Useat tutkijat ovat painottaneet, että yksi annos rokotetta on riittävä. Kuitenkin SAGEn 7. heinäkuuta pidetyn kokouksen muistiinpanoissa sanotaan: "On ehkä tarpeellista antaa kaksi annosta rokotetta, jotta suojaus varmistetaan." EMEA nimenomaan varoittaa antamassaan tiedotteessa kahden annoksen haitoista lapsille. Wolf Dieter Ludwig (Saksan lääkäriliitto) sanoo Der Spiegel-lehdessä: "Viranomaiset ovat vajonneet kampanjaan lääkeyhtiöitten kanssa, minkä tarkoituksena on vain tienata rahaa ei-olemassa olevan uhkan avulla".

Heinäkuussa EU:n komissio julkaisi loppuraportin lääketeollisuuden kilpailuaseman väärinkäytöksistä. Suuret lääkeyhtiöt estävät tehokkaampien lääkkeiden pääsyä markkinoille ja vaikeuttavat edullisempien rinnakkaislääkkeiden tuotantoa ja markkinointia. Lääketeollisuudessa voitot ovat jopa suuremmat kuin aseteollisuudessa. Lintuinfluenssa"pandemia" nosti Rochen (kts. myös Gilead Sciences Inc. sekä Donald Rumsfeld) pörssikäyrät pilviin Tamiflun myynnillä.
Sittemmin Cochrane-instituutin tutkijat ovat todenneet, ettei Tamiflun tehosta ole näyttöjä, koska valmistaja oli jättänyt loppupäätelmistä kahdeksan raporttia kokonaan pois.

Monella maalla on sopimuksia suurten lääkeyhtiöitten kanssa ja niitten on tästä syystä ostettava lääkkeitä pandemian puhjetessa.

194 maata, Suomi muiden mukana, on allekirjoittanut IHR-sopimuksen (International Health Regulations). Artiklat 21 ja 22 sallivat pakkorokotukset väestölle, kun WHO antaa pandemiamääräyksen. Suomi on yksi sopimuksen allekirjoittaneista maista. SAGEn kokoonpanon ollessa nykyisen kaltainen, pandemiamääräys on helppo antaa. Liian helppo.

Mitä rokotteet sisältävät?

Pandemrix: tiomersaali; 49,6% etyylielohopeaa ja etanolia. Etyylielohopea on ympäristö- ja hermomyrkky. Pandemrixissa sitä on 5 mg, joka ylittää lainsäädännössä määritellyt ylärajat/vrk. Tiomersaali heikentää elimistön omaa immuunisuojaa. Myöhemmin saattaa ilmetä tasapainotonta käytöstä sekä maksa- ja munuaisvaurioita (SCOEL/SUM/84). Pandemrixissa on myös formaldehydia 50 mg. Formaldehydi on syöpää aiheuttava sekä mutageeninen.

AS03, rokotteen mukana tuleva skvaleeni tulee elimistöön vieraana skvaleenina. Rokotteen skvaleeni ainesosineen laukaisee elimistön immuunijärjestelmän yrittämään tuhota elimistössä olevaa skvaleenia, niin rokotteessa olevaa kuin myös elimistössä olevaa luonnollista skvaleenia. Skvaleeni on tarpeellinen hermoston oikealle toiminnalle.

AS03 -adjuvantissa on polysorbaatti 80 (jauhoparanne) 4,86 milligrammaa, joka on erittäin myrkyllinen aine. Polysorbaatti 80:aa ei saa syödä, juoda. Ihokontaktikin voi aiheuttaa vaurioita. Pistoksena (injektiona) annettuna aine heikentää immuunijärjestelmää ja joissakin tapauksissa se aiheuttaa jopa kuoleman. Se aiheuttaa myös hedelmättömyyttä naisille (todettu rottakokeilla). Polysorbaatti 80 injektiona voi aiheuttaa mm. sydämentoiminnan muutoksia, sydänkohtauksia ja veritulppia. Sikiölle polysorbaatti 80 on adjuvantin eli tehosteaineen kanssa todella vaarallista. Ongelmat saattavat ilmetä vasta pitkän aikavälin päästä.

Novartiksen Celtura sisältää mm. MF59aa, joka kiellettiin Persianlahden sodan jälkeen vaarallisena neurologisia oireita aiheuttavana hermomyrkkynä ja on määritelty bioaseeksi. Novartis alkoi kehittää tätä H1N1-rokotetta elokuussa 2008.

Gardasil/Silgard HPV-rokote: polysorbate80, amorphous aluminum hydroxyphospate sulfate, sodium chloride, L-histidine, sodium borate aka Roach killer, siis torakkamyrkkyä joka aikanaan kiellettin liian vaarallisena koska sen jouduttua haavoihin, uhrit usein kuolivat. Gardasil on tarkoitettu mm. kohdunkaulasyövän torjuntaan ja sitä annetaan rutiininomaisesti neuvoloissa myös pojille.

THL on parhaillaan haastettuna Hallinto-oikeuteen. Heiltä vaaditaan papereita, jotka paljastaisivat Pandemrixin salaiset aineosat. Hankkeen takana on Teemu Välimäki, kts. liitteet; Infosota. Toistaiseksi THL on kieltäytynyt liikesalaisuuteen vedoten. THL on allekirjoittanut sopimuksen, jossa GlaxoSmithKline määrää "vihreällä" listalla mitä saa kertoa julkisesti ja "punaisella" listalla mitä ei.

Oikeuskanslerille ja Eduskunnan Oikeusasiamiehelle on tehty kantelu Sosiaali- ja Terveysministeriön sekä THL:n toiminnasta koskien tapaa, jolla tiedottamista on hoidettu sekä yksilön oikeuksien loukkaamisesta.

THL:n ja STM:n toiminta rikkoo Suomen Perustuslakia ja EU-lainsäädäntöä vastaan. Lain mukaan ihmisellä on oikeus informoituun päätöksentekoon (informed consent) ennen kuin hän tekee päätöksen rokotteen ottamisesta. Lain mukaan myös lapsille tulee tarjota heille heidän ikäänsä nähden sopivasti muotoiltua informaatiota.

Tämän lisäksi THL:n ja STM:n toiminta sotii Nürnbergin koodia, WMA:n (World Medical Association) Helsingin julistusta sekä YK:n Ihmisoikeuksien Julistusta vastaan.

lähdeaineisto kemikaaleista ja niiden vaikutuksista: EMEA, US Strategic Services Division

Suomen tilanne:

Suomessa Pandemrixia(kin) valvoo ja tutkii THL. THL:n rokotetutkimusrahoitus tulee GlaxoSmithKlinelta suhteessa GSK 6 miljoonaa euroa, Suomen valtio 1 miljoonaa euroa. Loppu tullee eri lähteistä kuten muilta lääkevalmistajilta.

Rokoteostopäätökset on Suomessa tehnyt THL. THL päätti ostaa GlaxoSmithKlinelta.

Rokotteita kokeillaan Suomen lastenneuvoloissa. Iltasanomat (7.12.) kertoo THL:n alkavan tutkia rokotteiden vaikusta. Nyt, kun miljoona suomalaista on rokotettu tutkimattomalla rokotteella! Tieto on epäsuorasti ilmaistuna myös THL:n omilla sivuilla.

THL ei tilannut adjuvantitonta rokotetta raskaana olevia ja lapsia varten, vaikka WHO niin suosittelee.

Pandemrixia ei ole hyväksytty rokotteeksi USAssa. Kanadassa GSK:n valmistama Pandemrixin sisartuote vedettiin pois käytöstä sen aiheutettua hälyttävän paljon mm. allergisia reaktioita. Ruotsissa rokotukset pienille lapsille on keskeytetty.

Hallitus esittää lakimuutosta, jolla lasten käyttö lääketieteellisiin kokeisiin lasten omalla suullisella suostumuksella, ilman vanhempien lupaa sallittaisiin. Jos lapsi ei kykene itse puhumaan, lapsen oletettu suostumus riittää. Kirjallista suostumusta ei tarvita. Lain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2010.

Lakiesitys tehtiin apulaissyyttäjän moitittua lakia, jossa tarvitaan lupa vain toiselta vanhemmista. THL:n puolesta "Lex Puska" lakiesityksen ovat allekirjoittaneet pääjohtaja Pekka Puska ja osastonjohtaja Päivi Hämäläinen. (kts. liitteet)

Vasta perustetun, 1.11 2009, FIMEAn tehtävä toimijoiden valvojina ja arvioinnin suorittajina ei ole kadehdittava. Jo pikainen googlehaku paljasti, että testitulosten väärentäminen, epäsuotuisten tulosten pois jättäminen ja tutkijoiden uhkailu, lahjonta ja kiristys ovat sitä ns. maan tapaa lääkeyhtiöissä ja tiedepiireissä.

Suomen median tiedottamisen laatua sikainfluenssa-asioissa selvitti katsaus eri medioiden omistussuhteisiin, niin koti- kuin ulkomaillakin. Pandemian olemassa olokin on kyseenalainen ulkomailta saatujen tietojen mukaan.
Riikka Söyring

Lahjonnasta sen verran, että näitä tutkimusrahoja ei valvo kukaan tai niissä on hyvin väljät käyttösäännöt. Lääketehtaat eivät huutele perään vaikka asiat menevät överiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahan piiriin kuuluvat saavat elää muutamia vuosia high lifeä, lentää vähintään bisnessluokassa, hotellit ovat viittä tähteä, selänrapsuttajat ja kaikki muut tilpehöörit mukana. Joten kyllä virkamiehen kelpaa sillä mikään ei näy missään, että jäisi kiinni moisesta. Ihmisiä voidaan lahjoa uskomattoman pienillä summilla. Pää mene sekaisin kun isot pojat ottavat yhteyttä. Oma mitättömyys saa mahtavat puitteet. Ystäväni hoitaa suuryritysten tilejä. Hänkin on huomannut omituisuuden lääkeyhtiöiden tavassa toimia. Yhtiöllä on jokaisessa Euroopan maassa oma toimisto ja tilinpito ja rahoja siirretään ristiin. Esimerkiksi THL:n pomon lentolippu voi tulla Espanjasta jne.

Toinen korruption muoto on "palkinnot" missä Nobel edustaa yhtä puolta (Obaman rauhanpalkinto) mutta karkeimmillaan ovat nämä ruokateollisuuden palkinnot joista olen kirjoittanut

http://www.anttiheikkila.com/index.php?id=2&art=18

Lopussa lähteitä, joita Riikka on käyttänyt (valitettavasti suurin osa linkeistä ei ole kokonaan, eivätkä siksi toimi):

Riikan blogin osoite on: riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi

Sodium Borate
http://www.sefsc.noaa.gov/HTML…Borate.htm

Graafinen esitys WHO:n asiantuntijoiden rahoituskytköksistä
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kopplingar-till-foretag-i-lakemedelsbranschen_3866223.svd?service=graphic

Tanskan Information-lehti
http://www.information.dk/215355

Lakiesitys "Vanhemmilta salaa"
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42736&name=DLFE-10181.pdf

http://www.ssristories.com/index.php

SSRI-lääkityksen vaaroista
http://search.who.int/search?q=supporters%2Bglaxosmithkline&entqr=0&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&ie=utf8&client=WHO&sitesearch=&ud=1&site=default_collection&oe=UTF-8&proxystylesheet=WHO

http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_080928_html

http://www.theoneclickgroup.co…0109A1.pdf

Asiakirja, josta mm. kohta 25 on kiinnostava.

http://www.infosota.fi/2009/11…ien-takia/

Elohopea-raportti
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3852&langId=en

http://ec.europa.eu/social/Blo…;langId=en

Kadoksissa olevia mikrobiologeja

http://research.exercisingyour…px?ref=rss

Baxter BioPharma levittää viruksia
http://www.fightbackh1n1.com/2…ck+H1N1%29

CIA suspected of spreading viruses: an aeroplane shot down in China;
http://preventdisease.com/news/09/113009_CIA_operated_H1N1_aerial_spraying_plane_shot_down.shtml

http://preventdisease.com/news…down.shtml

WO/1999/034825) FERTILITY IMPAIRING VACCINE AND METHOD OF USE
http://www.wipo.int/pctdb/en/w…SPLAY=DESC

Seitz 2009 Vaccination-associated anaphylaxis in adults: diagnostic testing ruling out IgE-mediated vaccine allergy.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19428162

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17613700

Complement activation-related pseudoallergy: a new class of drug-induced acute immune toxicity.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16140450

Pharmacological effects of formulation vehicles : implications for cancer chemotherapy.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12844327

Freezing temperatures in the vaccine cold chain: a systematic literature review.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17382434

Cell death induced by vaccine adjuvants containing surfactants.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15063578

http://www.sciencedirect.com/s…d36a13785f

http://www.sciencedirect.com/s…8228b2e402

Formation of complement-activating particles in aqueous solutions of Taxol: possible role in hypersensitivity reactions.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11357884

Direct evidence that polysorbate-80-coated poly(butylcyanoacrylate) nanoparticles deliver drugs to the CNS via specific mechanisms requiring prior binding of drug to the nanoparticles.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12669961

Nanomedicine: current status and future prospects
http://www.fasebj.org/cgi/content/full/19/3/311

Hermeling Micelle-Associated Protein in Epoetin Formulations: A Risk Factor for Immunogenicity?
http://www.uu.nl/content/2003_08.pdf

The Adjuvant MF59: A 10-Year Perspective
http://www.springerlink.com/co…694421083/

http://www.newfluwiki2.com/tag/AS03
I’m Angry (or, The Shortest Version on What’s Wrong with some Swine Flu Vaccines)
http://www.newfluwiki2.com/dia…-by-SusanC

http://www.newfluwiki2.com/dia…1-vaccines

http://www.newfluwiki2.com/dia…e#emulsion
http://www.newfluwiki2.com/dia…naphylaxis

Oil-Based Adjuvants and Mechanisms for Increased Risk of Anaphylaxis
http://www.sciencedaily.com/ar…rticle.htm

http://www.sciencedaily.com/ar…dicine.htm
http://www.evira.fi/portal/fi/…nsaadanto/

http://www.evira.fi/uploads/We…026443.pdf

http://www.evira.fi/portal/fi/…si_asetus/

lisäaineasetus

http://eur-lex.europa.eu/LexUr…033:FI:PDF

aromiasetus
http://eur-lex.europa.eu/LexUr…050:FI:PDF

entsyymiasetus
http://eur-lex.europa.eu/LexUr…015:FI:PDF

hyväksymismenettelyasetus
http://eur-lex.europa.eu/LexUr…006:FI:PDF

Solutions To Help Those Forced
To Take The H1N1 Vaccine
http://preventdisease.com/news…ance.shtml

"none of the H1N1 vaccines being distributed in the United States contain squalene or other oil in water adjuvants"
http://articles.mercola.com/si…posed.aspx
Molecules 2009, 14, 3286-3312; doi:10.3390/molecules14093286 molecules ISSN 1420-3049
www.mdpi.com/journal/molecules
www.mdpi.com/journal/molecules

Rokotteet bioaseina
http://ec.europa.eu/social/Blo…;langId=en

keskiviikko 16. joulukuuta 2009

LÄÄKETEOLLISUUDEN BISNES JA UUSI TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ

 KAIKKI HALUAMME TERVEYTTÄ! Olemmeko eksyksissä? Voisivatko nämä ruokakassit (www.mercola.com`ista) auttaa? Suomensin tämän tohtori Matthias Rath`in "ennustus"- artikkelin, jotta voisimme ehkä nähdä suuntia tulevaisuuteemme.FARMASEUTTISEN LÄÄKETEOLLISUUDEN SAIRAUDELLA TEKEMÄ LIIKETOIMINTA

"The Laws of the Pharmaceutical Industry, ”Outlaw the Business with Disease”: Tohtori Matthias Rath M.D. ennustaa historiallisessa esityksessään nykyiset tapahtumat - jo 21.6.1997!

” On olemassa kokonainen teollisuuden ala, jolla on ollut synnynnäinen taloudellisiin seikkoihin perustuva kiinnostus estää, tukahduttaa ja saattaa huonoon maineeseen kaikki informaatio, joka koskee sairauksien lopettamista. Farmaseuttinen lääketeollisuus tekee yli triljoona dollaria rahaa vuodessa myymällä lääkkeitä kroonisiin sairauksiin. Nämä lääkkeet voivat lievittää oireita, mutta ne eivät paranna. Meidän on ymmärrettävä, että tämän teollisuuden elämäntehtävä on tehdä rahaa kroonisilla sairauksilla. Sairauksien parantaminen tai lopettaminen johtaa lääkemarkkinoiden romahtamiseen monilla biljoonilla dollareilla.

Rohkaisen teitä lukemaan lääketeollisuuden bisneksen luonteen avainasiat ja miettimään jokaista niistä. Nyt ymmärrätte, miksi meitä pommitetaan lääkeyhtiöiden mainoksilla, jotta meidät saataisiin uskomaan, että he ”etsivät parantavia hoitoja”, ” pyrkivät sairauksien ´eradication´(suomeksi = antaa väärää tietoa) kitkemiseen” tai ” lisäämään odotettavissa olevan elinajan pitenemistä” ja muita vääriä lupauksia. Näillä harhauttavilla väittämillä lääketeollisuus on pystynyt vuosikymmenien ajan naamioimaan liiketoimintansa todellisen luonteen – joka on saada mahdollisimman suuri hyöty jatkuvista (kroonisista) sairauksista.

Farmaseuttisen lääketeollisuuden ”sairaudella tekemä liiketoiminta” aiheuttaa enemmän kuolemia kuin kaikki ihmiskunnan käymät sodat yhteensä

Suoraan lääketeollisuuden liiketoiminnan seurauksena on enemmän ihmisiä kuollut ennalta ehkäistävissä oleviin sairauksiin kuin ihmiskunnan käymissä sodissa yhteensä. Seuraavassa tarkastellaan tähän tragediaan johtaneita vaiheita.

Esimerkiksi se tosiasia, että C-vitamiini stabiloi valtimoiden seinämät, on ollut tiedossa yli 200 vuotta, siitä lähtien kun James Lind paljasti C-vitamiinin puutteen aiheuttavan anemiaa ja keripukkia. Jokainen lääkeyhtiön johtaja, filosofian tohtori tai lääketieteen tohtori, joka kieltäytyy tietämästä tätä totuutta, on yksinkertaisesti epäuskoinen.

Miksi tätä tietoa ei sitten ole sovellettu lääketieteessä sydän- ja verisuonitauteja vastaan taisteltaessa? Miksi yleinen RDA (= suositeltu päiväannos) asetettiin 60 milligrammaan, määrään, joka hädin tuskin riittää estämään keripukin, mutta on todellakin riittävän alhainen aiheuttamaan sydän- ja verisuonitauti-epidemian? Seuraava antaa tähän vastauksen.

Lääkeyhtiöt ovat kautta tämän vuosisadan tienneet, että väestön optimaalinen vitamiinien saanti romahduttaisi monien miljoonien dollarien reseptilääkemarkkinat. Edelleen: vitamiineja ei voida  patentoida ja niistä saatavat voittomarginaalit ovat alhaiset. Tämän analyysin perusteella lääketeollisuuden hengissä pysyminen tuli riippuvaiseksi kahdesta strategiasta:

1) Tutkimuksen, tiedonsaannin ja vitamiinien käytön tai muiden luontaisten hoitojen estäminen kaikin mahdollisin keinoin.
2) Mainostamalla huijausta, että patentoidut synteettiset lääkkeet ovat vastaus ihmisten sairauksiin.

Lääketeollisuus on yhtä välttämätön valtiolle kuin syöpä on keholle

Kuinka on mahdollista, että miljoonat ihmiset ovat yhä halukkaita maksamaan biljoonia dollareita lääketeollisuuskartellille lääkkeistä, jotka eivät paranna vaan aiheuttavat jatkuvasti haittoja?

Vastaus tähän kysymykseen on, että viimeisen vuosisadan aikana lääkekartelli ja heidän lobbari-armeijansa ovat kehittäneet monimutkaisen kontrollointi hämmennyksen: solutuksen, rahalliset kannustuspalkkiot, lahjukset, manipuloinnin ja huijaukset. Tämän hämmennyksen tärkeimmät elementit esitetään seuraavassa.

Miljoonia ihmisiä ja potilaita on järjestelmällisesti huijattu näillä hämmentävillä teoilla:

1) Manipuloimalla tutkimuksia siten, että vain synteettisiä lääkkeitä, ei luontaisterapioita, pidetään ”lääkkeinä”.

2) Nämä ”lääkkeet” ovat saatavilla resepteillä, joita kirjoittavat lääkärit, joilla ei ole koulutusta ravintolääketieteestä ja jotka vastaanottavat rahallisia etuja määräämällä lääketeollisuuden lääkkeitä eikä luontaisterapioita.

3) Tähän huijaukseen sijoitetut, monien miljoonien dollarien mainoskampanjat puhuvat lääkkeitten puolesta, ja ne huijaavat yleisöä tarkoituksellisesti lääkkeitten vaikutuksista ja riskeistä sekä lääketeollisuuden epäeettisestä luonteesta.

4) Ohjesäännöt, jotka päättävät instanssit ja lainsäädäntö ovat tehneet lääketeollisuuden lobbaajien painostuksen alaisena, hylkäävät toteennäytetyt väittämät, jotka on tehty vitamiineista tai muista luonnonlääkkeistä.

Tulevaisuudessa millään kansakunnalla ei ole varaa rasittaa talouttaan lääketeollisuudella, joka kasvaa kuin syöpä ihmisten, kuntien ja kaupunkien ja julkisen sektorin. kustannuksella, jotka kaikki tukahtuvat räjähdysmäiseen terveydenhuollon kustannusten kasvuun ja lääkkeisiin, jotka eivät paranna.

2000-luku: Vapaaksi ihmisten terveysongelmasta

500 vuotta sitten Rooman kirkko hankki biljoonia taalereita (varhaisia dollareita) myymällä aneita, kuvitteellisia ”avaimia taivaaseen”, uskovaisilleen. Sitten petossuunnitelma romahti ja sen myötä paljon kirkon vaikutusvaltaa. Nykyään lääkekauppa käyttää samaa petossuunnitelmaa. Se yrittää myydä ”avaimia terveyteen” miljoonille ihmisille ja ottaa itselleen biljoonia dollareita vastineeksi illuusiosta = harhakäsityksestä, että lääketeollisuus on kiinnostunut terveydestämme.

Näiden asioiden epätervettä tilaa ajatellen, uuden terveydenhuoltojärjestelmän kiireellisyys on ilmiselvää. Tästä järjettömästä lääketeollisuuden ikeestä vapautuminen hyödyttää välittömästi miljoonia ihmisiä, talousyhteisöä ja kaikkien kansojen julkista sektoria. Tämä uusi terveydenhuoltojärjestelmä perustuu edistykselliseen tietoon ja miljoonien ihmisten myötävaikutukseen. Terveyden perusteet ovat tulleet ymmärrettäviksi, toteuttamiskelpoisiksi ja taloudellisesti kaikkien saataville. Ihmisten historiassa aikakausi, jolloin terveys oli annettu järjestettäväksi teollisuudelle, joka käytti sitä häpeämättömästi hyödykseen, on ohi ja poissa.

Uusi terveydenhuoltojärjestelmä keskittyy ensisijaisesti terveyden hoitoon, ennalta ehkäisyyn ja sairauksien lopettamiseen. Terveysneuvojat ja terveyskeskukset korvaavat monet nykypäivän hightec-keskukset. Jokainen terveysruokakauppa on kunnallisen terveyskeskuksen alkuna.

Uuden terveydenhuoltojärjestelmän rakentavat asiaansa omistautuneet suunnittelijat yhdessä lääkäreiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kasvavan joukon kanssa. Suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista on heräämässä huomaamaan, että he itse ovat tehneet kompromisseja lääkeyhtiöiden kanssa ja että heistä on tullut lääkekeskeisen terveydenhoidon uhreja.

Lisää tietoa tri Rath`in sivuilta:
16th Century: Liberation from Illiteracy- ja 21th Century: Liberation from human Health “

Suomennos lähteestä: http://www4.dr-rath-foundation.org/ PHARMACEUTICAL-BUSINE…

                                                              * * * * *

tiistai 15. joulukuuta 2009

CODEX ALIMENTARIUS VOIMAAN 31.12.2009


Vitamiini- ja ravintolisien käytöstä annetaan yleisesti vähättelevää ja vääristynyttä ”tieteellistä” tietoa. Ja kohta, 31.12.2009, kaikissa WTO-organisaatioon kuuluvissa maissa aiotaan toteuttaa Codex Alimentarius, jonka uskotaan turvaavan ja tasapainottavan kansainvälisten saantisuositusten yhdenmukaisuutta ravintolisien, elintarvikkeiden lisäaineiden ja maatalouden käyttämien myrkkyjen suhteen. Kuitenkin siinä tullaan hyväksymään laajalti aivan liian alhaiset terveyttä ylläpitäviksi tarkoitetut saantisuositukset sekä taas uudestaan monien sellaisten myrkkyjen käyttö, jotka on todettu terveydelle vaarallisiksi ja sen tähden kielletty. Vitamiinien saantisuositukset säädetään siinä niin alhaiselle tasolle, että kaikki ihmiset eivät enää pysy oireettomina ja heidät saadaan kemiallisten lääkkeitten käyttäjiksi loppuiäkseen. Voidaankin olettaa Codex Alimentariuksen olevan lähinnä teollisuuden tarpeita tukevaa toimintaa, ihmisten etu on unohdettu.

 Dr. Rima Laibowitz  MD on tutkinut asiaa erittäin monien vuosien ajan (1964 lähtien) perusteellisesti. Hän kertoo tutkimuksistaan videolla:tästä Suosittelen kaikkien hänen videoidensa katsomista.

Toinen video on Dr. Robert Verkerk´in, BSc MSc DIC PhD,  ANH:sta (Alliance for Natural Health)  : tästä .

 Kolmas suositeltava video löytyy tästä Siinä esitelmöi Ian R. Crain, jolla on takanaan 20 vuoden ura kansainvälisiltä öljykentiltä, jolloin hänellä oli tilaisuus asua ja työskennellä Keski-Idässä, myös Persianlahden II sodan aikana, pääpaikkanaan Eurooppa ja USA. Kokemusten seurauksena hän työskentelee nyt maailmanlaajuisten monikerroksisten harhakäsitysten paljastamiseksi.   -Valitettavasti videoita ei ole käännetty suomeksi.                    

Nyt v. 2009 on Duodecim julkaissut Ravitsemushoito Oppaan, jonka ravitsemusterapeutit ovat kirjoittaneet suunnaten sen lääkäreille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille käytännön ravitsemusneuvonnan tueksi.                                                                                                      Tri Matti Tolonen kommentoi asiaa artikkelissaan Ravitsemusterapeuttien ajattelutapa murroksessatästä . On hyvä, että aikaisemmin ravitsemishoitoja uskomuslääkinnäksi luokitteleva lääkäriseura Duodecim on taipunut arvostamaan tältä alueelta löytyvää hyötyä potilaiden hoitoon. Kirjassa ei ole kuitenkaan vielä hyödynnetty kaikkea yli 50-vuotista tutkimustietoa tältä alalta. 

  Miten me suomalaiset olemme tietoisia näistä tulevista päätöksistä? Ovatko poliitikot pitäneet nämä asiat kansalaisilta tietämättömissä? Ainakaan niistä ei missään avoimesti keskustella tai saati sitten ole meillä kansanäänestyksiä järjestetty.

Nyt siis on viimeinen mahdollisuus äänestää CODEX`ia vastaan! Äänestyspaikka löytyy alempaa blogistani. 


                               * * * * *

torstai 3. joulukuuta 2009

TAPAHTUUKO MUUTOKSIA KAIKEN TODENNÄKÖISYYDEN VASTAISESTI?


Tämä on todella mielenkiintoinen mahdollisuus nähdä asioita UUDESTA NÄKÖKULMASTA, siksi kannustan kaikkia lukemaan tämän tässä hankalalta tuntuvassa maailman tilanteessa. Parasta on aloittaa itsestään. Ymmärtää, että olet elämäsi tärkein henkilö. SINÄ päätät ja luot elämäsi todellisemmin kuin uskotkaan.!


KAIKEN TODENNÄKÖISYYDEN VASTAISESTI

Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
17.10.2009 Montreal, Kanada
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine (http://www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Lee:

Teidän jotka nautitte profetioista, kannattaa lukea tämä kanavointi. Kryon ulottaa paljon pidemmälle kuin ennen mahdollisuudet siitä, mitä voimme saada aikaan maan päällä. Hän rakentaa "Kaiken todennäköisyyden vastaisesti" -esityksensä asioista, joista olette kuulleet hänen ehkä puhuvan aiemmin, mutta tällä kertaa hän viimeistelee kuvan Lähi-idän rauhasta ja siitä, miten se voitaisiin saavuttaa. Joistakin se on typerää, toisista todellista. Historia tulee vahvistamaan sen tai sitten ei, mutta jos se yhtään muistuttaa viimeisiä 10 vuotta - niin Kryon on ollut oikeassa tähän mennessä…

Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin Montrealissa, Kanadassa.

***********

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta.

Olen sanonut tämän aiemminkin juuri täällä, tämän rakennuksen energiassa. On aina ihmisiä, jotka eivät halua uskoa tätä [kanavoitua viestiä]. Tänäänkin on niitä, jotka istuvat edessäni vanhoina sieluina - kuten ne jotka tunnen - ja ristivät käsivartensa sanoen: "Se on ihminen, joka teeskentelee kanavoivansa." He eivät halua ajatella, että tämä saattaa olla todellista. Kuitenkin heidän vieressään on sellainen, joka on vuosia pystynyt näkemään värejä ja joka voi kokea moniulotteisuuden ominaisuuksia. Se on mielenkiintoista, kaksi ihmistä rinta rinnan - toinen täysin eri mieltä siitä, mitä tapahtuu, ja toinen parantuu.

Mitä tämä sitten kertoo teille? Se osoittaa sen, että olette VAPAITA, täysin VAPAITA omaksumaan tai olemaan omaksumatta ne energiat, jotka laitetaan eteenne. Näin homma toimii enkä pyri tänä iltana vakuuttamaan niitä, jotka eivät halua tulla vakuuttuneiksi. Olen täällä kera informaation, olen täällä kera rakkauden ja olen täällä niitä varten, jotka haluavat nauttia tästä energiasta.

Herääminen on erittäin henkilökohtainen kokemus. Teitä kunnioitetaan, jokaista sielua täällä, riippumatta siitä, uskotteko tämän kanavoinnin todellisuuteen vai ette. Jumala kunnioittaa ja rakastaa teitä tasavertaisesti. Tuntekaa tämä, jos tahdotte. Jotkut lähtevät tänään ulos uskomatta pätkääkään. Sillä ei ole merkitystä, sillä rakkautta on täällä joka tapauksessa.

Minäpä kerron teille jotain, mitä haluan teidän miettivän. Ette ehkä usko, että se on todellista, mitä tällä näyttämöllä tällä hetkellä tapahtuu. Kumppanini on minun takapenkilläni. Hän ei ole transsissa. Hän kuuntelee antaessaan minulle mikrofonin ja minä käytän hänen persoonaansa, tietämystään, kieltään, älyään ja akaasisia kokemuksiaan. Käytän ihmisastiaa ja näiden vuosien aikana se putki, jonka hän on kehittänyt kanssani, on puhdistunut, tullut vilpittömämmäksi ja avautunut enemmän. Nyt voin puhua teille eri tavalla kuin 20 vuotta sitten. Ette kuitenkaan ehkä edelleenkään usko sitä.

Ympärillänne on seurue, mitä kutsutte enkeleiksi tai oppaiksi tai minkä tahansa nimen valitsettekin. Ne ovat täällä tukenanne ja ne ovat täällä koko elämänne ajan - ette kuitenkaan edes tiedä sitä. Joillakin teistä ne vain seisovat paikalla koko elämänne ajan eikä niiden sallita sanoa mitään. Teidän vapaa valintanne takaa sen. Ne rakastavat teitä mittaamattomasti - kuitenkaan ne eivät voi sanoa sanaakaan tai tehdä itseään tunnetuksi.

Ne tulevat tänne kanssanne. Ne seisovat sängyn ympärillä, kun synnytte, ja ne ovat kanssanne koko elämän. Koko elämän! Kun otatte viimeisen hengenvetonne, ne ovat paikalla. Jos ette kuitenkaan koskaan puhu niille, ne eivät sano sanaakaan. Ja jos elätte täyden elämän, olette 90-vuotias tai 100-vuotias kuollessanne… mutta ne eivät sano sanaakaan. Näin paljon teidän vapaata valintaanne kunnioitetaan. Ne eivät töni teitä, ne eivät töki teitä. Ne eivät kerro, että teidän olisi pitänyt tehdä tätä tai teidän olisi pitänyt tehdä tuota. Ainoa tapa jolla ne antavat teidän tuntea ylipäätään mitään, on silloin, jos ilmaisette puhtaan tahtonne puhua niille. Eikä teidän tarvitse tietää niiden nimiä, koska niillä ei ole sellaisia.

Tässä porukassa on niitä, jotka tietävät tarkasti, mistä puhun, koska he ovat löytäneet nämä apurit. He ovat kuulleet niistä mentyään eräänä päivänä polvilleen meditoidessa ja sanoneet: "Jos olette siellä, kertokaa se minulle, koska haluan muuttaa asioita elämässäni. Haluan muuttaa asioita itsessäni - kaiken todennäköisyyden vastaisesti. Haluan muuttaa sitä, kuka olen. Haluan löytää Jumalosan itsestäni." Tämä aktivoi ne kaikki!

Ne ovat ainutlaatuisia ja erilaisia jokaisella ihmisellä. Mutta voitte tuntea ne toiminnassa. Synkronismia alkaa tapahtua. Persoonanne alkaa olla rennompi. Ahdistus alkaa mennä pois, draama vähenee ja elämänne ongelmat eivät ole enää yhtä vaikeita. Pitäisittekö siitä? Jotkut sanovat tämän olevan mahdotonta ja jotkut kaiken todennäköisyyden vastaisesti sen olevan totta.

Monet tuntevat, ettei kanavointi ole sopivaa. He sanovat: "Se on liian kummallista ja outoa. Tässä sitä ollaan ihmisen kanssa, joka vastaanottaa viestejä verhon toiselta puolelta. Miten kukaan voi oikeuttaa sen? Missä sellaista on henkisessä historiassa?" Kerron teille, missä sitä on historiassa, vaikka ette usein käsitä sitä. Tämän planeetan mitkään pyhät kirjoitukset - mitkään - syvällisimmät lukemanne kirjoitukset, eivät ole tulleet Jumalalta. Ne tulivat ihmisiltä, jotka kirjoittivat ne teille! Ne eivät ole Jumalan sanoja, ne ovat sellaisen ihmisen sanoja, jotka ovat jumalaisen korkeamman itsen vaikutuksen alaisuudessa.

Niin syvällisiä ne olivat! Jotkut niistä kirjoitettiin vankisellissä vain kuukausia ennen kirjoittajan kuolemaa - kirjoittaja ei kuitenkaan ollut ahdistunut. Hän oli iloinen ja kirjoitti ystävilleen, hyvin monille ystävilleen, ja sanat kuuluivat näin: "Ylistäkää Jumalaa, jolta kaikki hyvät asiat tulevat." Sitten kirjoittaja jatkoi puhuen korkeamman itsen löytämisen ilosta. Nämä ovat kirjoituksia ihmisiltä, jotka ovat rakastuneet Jumalaan!

Kuunnelkaa: Luoja puhuu syvällisimmällä ja muinaisimmalla tavalla ihmiskunnalle tällä hetkellä tässä huoneessa. Ette kenties oivaltanut sitä? Kuitenkin edelleen on aina niitä, jotka sanovat: "No, se ei ole sopivaa, koska se oli ok silloin, muttei ole nyt." He sanovat: "Meillä on kaikki nuo kirjat. Kaikki tieto on siellä. Emme tarvitse mitään uutta. Tämä on toisesta ajasta ja paikasta."

Voi, ihmisolennot, kerron teille, että olette luomassa tällä planeetalla muutosta, mikä on hyvin uutta. Ettekö haluaisi tietää vähän enemmän siitä? Tyydyttekö tosiaankin vain noihin asioihin menneisyydestä? Ettekö haluaisi tietää, mikä tuo teidät tähän huoneeseen tänään? Kenties haluaisitte tietää enemmän energioista, joita täällä pyörii? Tämän illan viesti on yleiskuva, mitä voitte tutkia. Haluan teidän kuulevan tämän.

Tänä iltana täällä on suloinen tila. Kutsumme teidät tuntemaan niitä olentoja, jotka työskentelevät ympärillänne. Yleisössä on kaksi, jotka ovat äskettäin menettäneet rakkaansa. Tiedän, keitä täällä on, ja tiedän, keitä olette, ja puhun sydämellenne: ei ole sellaista kuin kuolema. Se on energiasiirtymä. Kestävintä ja syvällisintä asiaa tällä planeetalla ei voi koskaan tuhota. Se on rakkaus. Kuitenkin tunnette jotenkin, että se on poissa. Mutta se ei ole, sillä se rakas joka on poissa, on edelleen täällä. Hän on vain siirtynyt verhon taakse.

Unet joita näette heistä, ovat todellisia, viestit joita saatte, ovat todellisia, ja nämä rakkaat ovat täällä hengessä tänä iltana. He istuvat vieressänne ja huutavat teille sanoen: "Älä vaivu suruun, sillä olen täällä lopun elämäsi." Teidän täytyi kuulla tämä ja ehkä tulitte sen vuoksi. Tämä on niin todellista minulle! Voin nähdä ulottuvuudet, verhon kummankin puolen, kun tulen eteenne nyt.

Haluan selittää teille jotain: tällä planeetalla on tapahtunut asioita, jotka ovat yksinkertaisesti kaiken todennäköisyyden vastaisia. Ihmiset eivät vain katso niitä riittävästi nähdäkseen ne sellaiseksi, mitä ne ovat. Haluan kuljettaa teidät viimeisten 20 vuoden ihmeiden läpi.

Muutoksen alkaminen

Harmoninen yhdentyminen vuonna 1987 asetti uuden energian ja valmisteli maapalloa muutokseen ja siirryitte suoraan siihen. Asioita alkoi tapahtua nopeasti. Vuonna 1989 kumppanini salli minun tulla sisään ja aloittaa kanavoinnin. Ensimmäinen hänelle kanavoimani informaatio julkaistiin vuonna 1993. Sanoin, että planeetan magneettiverkko tulisi muuttumaan… merkittävästi. Se tosiaankin tapahtui teidän elinaikananne, kuitenkaan niin ei ollut tapahtunut koskaan vanhempienne tai isovanhempienne elinaikana. Kerroin teille, että kaiken todennäköisyyden vastaisesti näkisitte verkon siirtyvän merkittävästi - siirtyvän 10 vuodessa enemmän, kuin se oli siirtynyt 100 vuodessa. Kaiken todennäköisyyden vastaisesti tämä tapahtuisi elämänne aikana. Sitten se tapahtui. Tänä päivänä se on mitattavissa. Se on helppoa kompassilla. Kaiken todennäköisyyden vastaisesti se siirtyi ja tieteenne pani sen merkille.

Tieteellisissä tilastoissa on myös se tosiasia, että auringon heliosfääri on muuttunut myös merkittävästi. Se on pienentynyt. On eräs magneettiresurssi, mikä tulee aurinkokuntaanne ja mikä on osa sitä galaktista järjestäytymistä, mitä koette parhaillaan. Kaikki tämä ajoissa, aikataulun mukaisesti, kaikki tarkoituksenmukaista, rakas ihmisolentoni.

Kaikki tämä on linjassa sen kanssa, mitä Mayat kertoivat teille: yksi korkeimmista värähtelyistä, mitä maan päällä on koskaan nähty, kehittyisi tässä muutoksessa. Eikä se tapahdu vuonna 2012. Se tapahtui vuonna 1998! Olette muutoksessa. Ainoa räjähdys mikä tapahtuu vuonna 2012, on sen länsimaisen maailman mytologian räjähtäminen, mikä yrittää saada teidät pelkäämään tuota päivämäärää! Olette muutoksessa tällä hetkellä ja magneettiverkko on osa sitä. Kerroin teille tästä 20 vuotta sitten ja nyt se on täällä. Kaiken todennäköisyyden vastaisesti olette kokeneet sen.

On niitä, jotka sanoisivat: "No, se olisi tapahtunut joka tapauksessa. Minusta se ei ole niin vaikuttavaa, koska se on astronominen tapahtuma." Ihmiset tekevät näin. Myös jonkin hyvin erityisen tapahtuman jälkeen he sanovat, että se olisi tapahtunut joka tapauksessa.

Se on totta. Galaktinen järjestäytyminen olisi tapahtunut joka tapauksessa, vaikkei ihmisiä olisikaan ollut planeetalla nauttimassa siitä. Mutta siihen liittyvä esoteerinen värähtely on "maukasta" ja näette sitä kaikkialla. Kenties tarvitsette vielä muutamia "kaiken todennäköisyyden vastaisesti" -episodeja, ennen kuin alatte ymmärtää, että tämä on ainutlaatuista muutosaikaa teille kaikille. Se on erilaista. Näette asioita, joita eivät edes muinaiset esi-isänne koskaan nähneet. On muutosaikaa.

Samassa puhtaaksikirjoituksessa vuonna 1993 kerroin teille, että säämallit muuttuisivat kovasti. Sanoin, että 20 vuodessa näkisitte sitä dramaattisesti. Oletteko nähneet? Se on täällä. Huomaatte myös, ettei tiettyjä avainsanoja sanottu. En koskaan sanonut mitään lämpenemisestä, enhän? Lämpeneminen on luonnollinen syklinen tapahtuma ennen tulevaa kylmenemistä! Se liittyy tämän planeetan vesikiertoon ja geologisesti se on nopeutunut. Aika on suhteellista ja parhaat tiedemiehenne ovat kutsuneet sitä niin. Tämän planeetan värähtelymuutoksessa olette nopeuttaneet aikaa - ei mekaanisten kellojenne aikaa eikä sitä aikaa, missä radioaktiiviset isotooppienne purkautuvat, ei sellaista aikaa. Sen sijaan kyse on moniulotteisesta ajasta, joistain moniulotteisen muutoksen aiheuttamasta. Olette nopeuttaneet sitä. Se liikkuu paljon nopeampaa ja kehonne tietää sen. Tunnette sen. Tiedätte sen kulkevan nopeammin, eikö niin? Ja niin tapahtuu maapallollekin.

Geologia nopeutuu. Saatte asioita, joita geologit eivät odottaneet tapahtuvan 100 vuoteen. Tämä on vesikiertomuutosta, mikä vaikuttaa säätilaan. Kerroimme teille sen ja olette siinä. Kaiken todennäköisyyden vastaisesti säätila on muuttunut! Se ei tehnyt niin vanhempienne tai isovanhempienne tai heidän vanhempiensa elinaikana. Kaiken todennäköisyyden vastaisesti olette täällä näkemässä sen.

Sitten on niitä, jotka istuvat sanomassa: "No, se olisi tapahtunut joka tapauksessa. Se ei todista mitään, Kryon. Sinun täytyy näyttää minulle enemmän." No, minä näytän. Siihen mennessä, kun lopetan, haluan teidän näkevän tämän selvästi. Tähän muutokseen sisältyy liian monia yhteensattumia ja se tosiasia, että kerroimme teille monista asioista vuosia ennen niiden tapahtumista, tekee tästä vieläkin erityisempää, eikö vain? Jos siis aiotte istua ollen älyllinen, tehkää niin. Mutta jossain kohtaa älyn on antauduttava tosiasioille.

Vanhat profetiat olivat yhtä mieltä maailmanlopusta. Kaikki yhdistyivät suunnilleen ajankohtaiseen vuosituhannen vaihdokseenne. Yhtymäkohtana oli, että kaksi maailman supervaltaa heittäisivät atomipommeja toistensa niskaan. Sitten teillä olisi maailmanloppu tai ainakin sen maailman loppu, millaisena tunsitte sen. Monet profeetat antoivat tämän teille. Tätä Kryon ei keksinyt tätä keskustelua varten ja tiedätte sen. Voitte nähdä sen omien uskontojenne pyhissä kirjoituksissa. Se on myös Nostradamuksen nelisäkeissä. Se on myös alkuperäiskansojen kirjoituksissa tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Sitten kaiken todennäköisyyden vastaisesti jotain tapahtui - sitä ei voinut tapahtua loogisella ja älyllisellä tasolla, mutta se tapahtui. Yhdessä yössä toinen maapallon poliittisista jättiläisistä kaatui. Neuvostoliitto lakkaisi olemasta. Jos olisitte kysyneet vanhemmiltanne siitä, he olisivat sanoneet: "Mahdotonta." Jos olisitte kaksikymmentä vuotta sitten kysyneet tämän mahdollisuudesta Pentagonista, he olisivat sanoneet: "Mahdotonta." Ja jos olisitte kysyneet Kremlistä, he olisivat sanoneet: "Naurettavaa." Kuitenkin kaiken todennäköisyyden vastaisesti niin tapahtui. Se on osa muutosta. Se on osa tätä uutta energia-aikakautta, mikä on käsillä. Toinen supervalta oli eliminoitava. Yhtäkään pommia ei pudotettu. Yhtäkään taistelua ei taisteltu. Tietoisuus teki sen, jos olette huomanneet.

Mitä ajattelet tästä, ihmisolento? Supervallan kaatamisesta pelkällä tietoisuudella? Tämä on kolmas listallani, joten miten monta tapahtumaa tarvitset nähdäksesi, että kaiken todennäköisyyden vastaisesti jotain on tapahtumassa?

Kolme vuotta sitten annoin teille profetian, mikä ei ollut profetia, eikä tulevaisuuden kertomista, vaan sen sijaan raportti voimakkaimmista mahdollisuuksista, joita oli todellisuudessanne. Nämä ovat tapahtumia, joita saatoimme nähdä tulevan, koska luotte niitä hitaasti. Meillä on kyky nähdä ne mahdollisuudet, mitä olette luomassa - mitä ette pysty näkemään - ja näin tämän ja kerroin sen teille. Se oli, että jättivaltiossa aivan rajanne alapuolella [USA] suurimmat yritykset kadottaisivat vakautensa, talouslinnakkeet kaatuisivat. Sanoin sen alkavan vakuutuspuolesta ja se alkoi.

Kun katsotaan niitä yrityksiä, jotka olivat kirjaimellisesti amerikkalainen unelma, jotka kuuluivat Yhdysvalloille, niitä jotka keksivät ja loivat auton muulle maailmalle, niiden liiketoiminta ei ole tänä päivänä "normaalia". Kaiken todennäköisyyden vastaisesti.

Jos olisitte kysyneet joltain autoalan johtajalta 20 vuotta sitten, voisiko niin tapahtua, hän olisi sanonut: "Ei. Olemme vahvoja. Mikään ei voisi saada sitä aikaan." Kaiken todennäköisyyden vastaisesti niin tapahtui. Ja teidän on tärkeää ymmärtää miksi. Rakkaat ystävät, tässä ei ole mitään rangaistusta. Nämä bisnekset eivät kaatuneet, koska ne olivat korruptoituneita. Ne eivät kaatuneet, koska ne tekivät jotain väärin. Ei homma niin toimi. Jos homma toimisi niin maan päällä, monet asiat olisivat kaatuneet kauan sitten, eikö vain? Niin homma ei toimi. Sen sijaan teillä oli sellaisia muutoksen alkusiemeniä rahoitus- ja pankkitoiminnassa, jotka puhuivat vilpittömyydestä. Massatietoisuus päätti keksiä uudelleen sen tavan, millä pankkiirit toimivat pankeissaan ja millä vakuutusyhtiöt saavat rahansa. Sääntöjen oli muututtava ja ne muuttuvat!

Monet miettivät edelleen, mitä tapahtui. Tällä planeetalla tapahtuu taloudellista karsimista, mikä alkaa Pohjois-Amerikasta, ja kerroin teille sen muutamia vuosia sitten. Kaiken todennäköisyyden vastaisesti niin on tapahtunut, kuten sanoimme.

Mitä aiotte tehdä tällä informaatiolla? Tämä on neljäs niistä kuudesta tapahtumasta, jotka annan teille. Kaiken todennäköisyyden vastaisesti ne tapahtuivat. Alatteko saada tästä kuvan? Miten monella teistä on rohkeutta, kypsyyttä ja näkemystä juhlia lamaa? Voitteko sanoa: "Kiitos, Jumala, että siirrymme eteenpäin vähän vilpittömämmin näissä asioissa, joiden luulimme kenties hukuttavan meidät." Salaliittolaiset kertovat teille, että tätä ja tuota tapahtuu ja että olette kaikki tuhoon tuomittuja. Ja todisteena siitä on ironisesti lama! Edelleenkään ei ymmärretä, että karsitte järjestelmää vilpittömyyden hyväksi.

Minäpä kerron vähän lisää maasta alapuolellanne [USA]. Kaiken todennäköisyyden vastaisesti - kaiken todennäköisyyden - heillä on värillinen presidentti. Sitä ei oletettu tapahtuvan vielä kahteen sukupolveen. Kysykää sosiologeilta tästä, sillä he tutkivat mahdollisuuksia. Oli yksinkertaisesti liikaa vihaa, liikaa ennakkoluuloja, liikaa kysymyksiä ja liikaa ongelmia rotujen välillä tämän sallimiseksi. Kuitenkin se tapahtui. Kaikkien rotukiistojen vallitessa mietitte ehkä, miten he koskaan ratkaisisivat nuo rotukysymykset? Kuitenkin kaiken todennäköisyyden vastaisesti he valitsivat värillisen miehen. Haluaisin kertoa teille, että tämä voi tapahtua vain tietoisuusmuutoksen myötä. Se tapahtui aivan liian aikaisin niiden mukaan, jotka tutkivat näitä asioita.

Nämä eivät ole esoteerisia tapahtumia. Nämä ovat tapahtumia ympärillänne todellisessa elämässä ja on syynsä, että annan näitä asioita teille tutkittavaksi. Voitte katsoa näitä, koska silloin kun saatte numero seitsemän, teidän täytyy uskoa, koska se ei kuulosta mahdolliselle. Tämä oli numero viisi.

Numero kuusi on vasta alkamassa tapahtua ja näitte todisteen siitä tänä vuonna. Taaskin annan teille mahdollisuuden - en profetiaa tulevaisuudesta ennuste-eukkona, vain mahdollisuuden siitä, mitä sellaista on valmistumassa, mitä te ette voisi nähdä. Kirjassa The Great Shift, jonka on koonnut se ihminen, joka järjesti tämän kokoontumisen (Martine Valeé), sanoin, että Iranissa tapahtuu vallankumous. Siellä tapahtui ja nyt haluaisin antaa teille tarinan lopun.

Näittekö sen? Se alkoi tänä vuonna. Siemenet ovat olemassa merkittävää Iranin vallankumousta varten. Voi, se tukahdutettiin - vai tukahdutettiinko? Se kasvaa tälläkin hetkellä. Hyvin harvat kontrolloivat hyvin monia tuossa maassa, jota on kirjaimellisesti kutsuttu Paholaisen valtakunnaksi. Eikö se ole kummallista? Niin tapahtui neuvostoliittolaisillekin ja katsokaa, mitä tapahtui.

Annetaan historian näyttää, mitä tapahtuu, sillä nämä ovat mahdollisuuksia, joita annan teille. Tämä on numero kuusi. Iranin vallankumousta kutsutaan Suureksi vallankumoukseksi. Mullahit poistetaan. Tulette näkemään sen. Jos mahdollisuudet ovat niin voimakkaat kuin tänä päivänä, tulette näkemään sen. Ja mullahien poistamisen myötä löytyy nuori iranilainen sivilisaatio, jotka ovat kypsä uskossaan, joka tietää mitä haluaa ja joka saa aikaan vakauden. Itse asiassa siitä voi tulla niin vakaa - oletteko valmiita tähän toteamukseen? - että Iranin vakaus voi lopulta johtaa vakaaseen Lähi-itään. Iranilaisten vaikutus voi todella johtaa siihen, minkä annamme teille numero seitsemänä (seurattavaksi), sillä iranilaiset voivat aivan hyvin aloittaa rauhan synnyttämisen Israeliin.

Tässä on koko kierros. Kaksikymmentä vuotta sitten sanoin: "Maapallo kulkee niin kuin juutalaiset". Ja kerron teille, että olette odottaneet ratkaisua eikä se tule Pohjois-Amerikasta, kuten monet ovat ajatelleet. He ovat sanoneet: "Pohjoisamerikkalaiset ovat ainoita, jotka voivat saada tämän aikaan. Yhdistyneet kansakunnat - ainoa joka voisi saada tämän aikaan." Katsokaa, miten se saadaan aikaan! Se tapahtuu lähi-itäläisten kesken. Kuten olen sanonut aiemmin, kypsä ja vakaa Iran tekee rauhan ympärillään olevien kanssa, kenties myös aloittaa islamilaisen valtioliiton ja heidän resurssiensa ja taloudellisen kypsyytensä myötä voidaan nähdä, että yhden valtion ratkaisu voi toimia Israelissa. He haluavat saada rauhan tuolle alueelle, sillä se vaikuttaa heidän omaan vakauteensa.

Eikö tässä ala olla tolkkua teistä? Voi, mutta en ole antanut teille numero seitsemää. Jopa epäröin… se on liian uskomatonta, kun kuulette sen. Kuuntele, kumppanini: tämä ei ehkä tapahdu sinun elinaikanasi, mutta olet paikalla.

Tämä on merkityksellistä joillekin teistä ja jotkut teistä raapivat päätään sanoen: "En ymmärrä." Kuunnelkaa: Salomonin temppelin lopullinen uudelleenrakennus Jerusalemissa alkaa edetä islamilaisen rahoituksen avulla, yhdessä Israelin tukijoiden rahoituksen kanssa.

[Tauko]

"Nyt olet mennyt liian pitkälle, Kryon. Tämä on kaiken todennäköisyyden vastaista ja erittäin naiivi toteamus. Se on tietämättömyyttä ja vähän loukkaavaa juutalaisille." Niinkö?

Oikeastaan se ei ole niinkään suurta asioiden venytystä. Minäpä selitän, mitä heillä on tällä hetkellä. Jerusalemissa on tällä hetkellä eräänlainen pysyvä rauha, sillä todellisuudessa kolme pääuskontoa, viha-asteikon vastakkaisista päistä jakaa keskenään kaikkein pyhimmän ja pyhitetymmän maan, mikä heillä on. Ja se sattuu olemaan juuri sama paikka niille kaikille. Tuolla paikalla minne temppeli on määrä rakentaa, on Muhammedin, islamin profeetan, astraaliylösnousemuspaikka. Temppelivuori on tuo paikka ja se on kallisarvoinen myös juutalaisille ja kristityille.

Juutalaiset väittäisivät, että Abrahamin poika, Iisak, melkein surmattiin siellä. Heidän historiansa on selvä tältä osin. Myös kristityt uskovat tähän. Kuitenkin islamistisen maailman mukaan se oli Ismael, Abrahamin toinen poika, jolla oli tuo kokemus vuorella. Niinpä kumpikin jakaa saman pyhän paikan ja niiden on oltava rinnakkain rauhassa olosuhteiden pakosta. Oletteko huomanneet? Tämä ei ole ongelmapiste Israelissa. Se on kaikkialla ympärillä, mutta Temppelivuorta pidetään pyhänä. Tosiasiassa he ovat jakaneet tämän tilan jo kahden sukupolven ajan.

No niin, minäpä lisään uutta energiaa. Se mitä annan teille nyt, on jo tekeillä, ja vaikka näyttää kaukaa haetulta, että juutalaiset ja arabit yhdistyisivät rahoittamaan Salomonin temppelin uudelleenrakentamista, niin tämän siemenet on jo synnytetty. Ajatelkaa hetken kummankin ryhmän uskomattomia resursseja!

Tämä olisi juutalaisten temppelille kolmas kerta ja sen keskellä olisi vuoren islamilaisen temppelin loisto. Yhdessä he rakentaisivat jotain, minkä he voisivat jakaa, mutta tässä prosessissa siitä tulisi suurempi kuin koskaan - kenties suurempi kuin mikään, mitä on koskaan rakennettu! Yhdessä he keksisivät tapoja, joilla kumpikin voisi käydä omassa osassaan - ja palestiinalaiset voisivat käydä omassa osassaan ensimmäistä kertaa vapaasti ja avoimesti. Myös ne jotka eivät ole islamilaisia, voisivat tulla sisään nauttimaan tämän pyhän paikan kauneudesta - ensimmäistä kertaa ilman, että vieressä seisoo aseistettuja sotilaita mahdollisten levottomuuksien varalta.

Kaiken todennäköisyyden vastaisesti ja ensimmäistä kertaa historiassa, juutalainen ja islamilainen valtio yhdistyisivät neutraalilla alueella omasta sopimuksestaan ja Iranin avustuksella. Vakaus tulisi lopultakin. Kuka olisi tämän todellinen edunsaaja? Se olisi Iran, suurin ja vakain maa Lähi-idässä.

Tulee se päivä, kumppanini, jolloin Lähi-itä ja sen levottomuudet ovat vain kaukainen muisto. Mikä on muistonne Irlannista ja heidän ongelmistaan? Entä Saksasta, Japanista ja Venäjästä? Puolen vuosisadan aikaiset, entiset viholliset käyvät nyt vapaasti kauppaa toistensa kanssa ja taloudet ovat punoutuneet yhteen. On aika nähdä tämä sama piirre Lähi-idässä. Mahdotonta? Kaiken todennäköisyyden vastaista?

"Maapallo kulkee niin kuin juutalaiset", sanoin teille. Sitten kun näette tämän mahdollisuuden siemenen Israelissa, tiedätte, että olette matkalla kohti maailmanrauhaa. Tuossa mahdollisuuspiirteessä voitte nähdä alun sille, mitä voi tapahtua planeetalla. Tuhansien vuosien viholliset voivat katsoa toisiaan silmiin ja sanoa: "Emme pidä toisistamme, mutta tehdään yhteistyötä ja rakennetaan jotain merkittävää. Tehdään siitä ainutlaatuinen, jotta voimme kumpikin nauttia siitä. Luodaan sille toimintatapa. Emme ole samaa mieltä ja meillä on ollut sotamme. Mutta tämä pyhä paikka on liian kaunis ollakseen tällä tavalla vihassa." Odottakaa selkeämpiä mieliä, koska energia on muuttumassa - kaiken todennäköisyyden vastaisesti. Tämä on numero seitsemän.

On mahdollisuus, että ennen kaiken tämän tapahtumista, näillä alueilla tapahtuu vielä leimahdus - sellaista on vanha energia ja sellaisia ovat ne, jotka haluavat siirtää planeettaa taaksepäin energiassa. On ja tulee olemaan jonkin aikaa niitä, jotka ovat valmiita kuolemaan saattaakseen maapallon takaisin pimeyteen ja siihen tietoisuuteen, mikä on alkeellista, yksinkertaista ja valaistumatonta. Mutta olen antanut teille välähdyksen tulevaisuudesta - jokseenkin etäältä, mutta riittävän läheltä ollakseen todellista teille.

Mitä aiotte tehdä tällä informaatiolla? Monet nauravat, osoittavat ongelmia ja ajankohtaista vihaa ja sanovat teille, että se on yksinkertaisesti "kaiken todennäköisyyden vastaista". Jos he tekevät näin, voitte hymyillä, koska juuri niin on. Kaiken todennäköisyyden vastaista on päivän energiaa ja se edustaa muutosta.

Mikä on kaiken todennäköisyyden vastaista omassa elämässänne? Tiedän, keitä täällä on. Liittyykö se perheeseen? Liittyykö se terveyteen? Mistä olette sanoneet: "En voi tehdä sitä?" Minkä olette nimittäneet mahdottomaksi. Se on osa ihmisten kolmannen ulottuvuuden listaa - mahdolliset tehdä ja mahdottomat tehdä. Ihmiset pitävät näitä kuin fysiikan lakeina!

Pyydän teitä tänä iltana tulemaan moniulotteiseksi kanssani, koska näen, keitä olette, ja näen niiden suurenmoisuuden, jotka istuvat tuoleissa. Näen sen luomiskyvyn, joka teillä kaikilla on. Heittäkää pois nuo listat, mitä ette voi tehdä. Jos tällä listalla on numero kahdeksan, niin se olet sinä! Minkä olet päättänyt olevan sellaista, mitä et voi tehdä kaiken todennäköisyyden vastaisesti? Voit saada tuon parantumisen. Kenties kyse on rakkauden parantumisesta ja tiedät, kenelle puhun.

Mille perheenne osalle ette enää puhu? Kenties he ovat muuttuneet? Kenties te olette muuttuneet? Tiedättekö, mitä rakkaus tekee tällä planeetalla? Se on rauhan luoja. Muodostakaa uudestaan yhteydet, joiden ajattelette olevan poissa. Mahdotonta? Kaiken todennäköisyyden vastaista? Kenen sellaisen olette tavanneet tämän kokoontumisen synkronisissa, ketä ette tunne? Oletteko ajatelleet itseksenne: "Menen jonkun sellaisen luo, ketä en tunne. Kenties hänellä on jotain, mitä tarvitsen? Kenties minulla on jotain hänelle?" Se on synkronismia! Tiedättekö, että siksi vanhat sielut tulevat yhteen?

Tulee aika, jolloin tulette sen vuoksi tällaiseen kokoontumiseen. Voi, ette kuuntelemaan puhujaa, vaan tapaamaan toisianne! Mutta ette ole vielä oikein tunnistaneet sitä, ettehän? Vai oletteko? Täällä on niin monia asioita piilossa. On niin paljon mahdollisuuksia… kaiken todennäköisyyden vastaisesti.

Tämä on Kryon-energiaa. Se on feminiinistä energiaa, jonka antaa miesääni, mutta tiesitte tämän, eikö vain? Se on äiti-isäenergiaa. Sen vuoksi olemme täällä - auttamassa teitä näkemään, mitä sisällänne on. Sitä teemme - muistutamme teitä siitä, KUKA OLETTE, ja pyydämme teitä alkamaan MUISTAA kaiken.

Ja niin se on.

Kryon