maanantai 14. helmikuuta 2011

HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ KAIKILLE AIKUISILLE JA LAPSILLE!

KUKA ON TERVE?

Kuva: http://www.naturalnews.com/gallery/articles/CWC-Logo-Symbol.jpg


Voiko tuota Mike Adams´ia, HealthRanger´ia, www.NaturalNewsTV.com´ ista  vastustaa?  - Minä en!
Hän osaa esittää asiat niin hyvin! Tässä pari linkkiä (valitettavasti vain englanninkieltä taitaville): 

- > Superruoka pallopelianimaatio opettaa superruoka-asioita LAPSILLE = The Super Food Bowl animation teaches superfoods to kids: http://naturalnews.tv/v.asp?v=092500F34147F5817BDB4B8B557FECB5

- > Ja hieman surullinen video, siitä, miten psykiatriset diagnoosit voivat tuhota lastemme tulevaisuuden lopuksi elämää lapsille ja nuorille annetuilla leimoilla: 

 http://naturalnews.tv/v.asp?v=79F04FDDB029F7E5DF59E508D1281DE0

Jos osaisimme ravita, rakastaa ja kasvattaa heitä paremmin, saattaisi heistä tulla taiteilijoita, keksijöitä, johtajia, aktivisteja, ihmisystäviä, opettajia, parantajia, taiteilijoita, filosofeja, urheilijoita, uudistajia, oppineita ja VARSINKIN LAPSIA!


                        ANNETAAN HEIDÄN VALITA OMAT LEIMANSA!

- > Tässä vielä lyhyt video uhkapelistä, jota rokottaminen kuitenkin saattaa olla:
http://naturalnews.tv/v.asp?v=0C4F0F13D6C15594B6CF72F5C23306F4

                                                     * * * * *

NaturalNews.com

Homeopatiaa lasten emotionaalisen terveyden tueksi 

 Tri. Carolyn Dean

(NaturalNews) Useimmat vanhemmat eivät ajattelisikaan koskaan antaa lapsille Valium´ia tai  Prozac´ia (= Suomessa esim Fontex). Tiedämme, että heidän fyysiset kehonsa ovat liian herkkiä, mutta myös heidän tunne-elämänsä on erittäin herkkä. Kuitenkin heidät altistetaan liikaa samalle stressille kuin vanhemmatkin ja he tarvitsevat turvallisia lääkkeitä avustamaan hermostoaan.
Homeopatia on nopeimmin kasvavaa, ilman lääkärinmääräystä saatavaa, terapiaa USA´ssa, ja sen lääkkeet antavat käyttöön terapian, joka voi säästää heidät tarpeettomalta emotionaaliselta kärsimykseltä tehokkaalla ja haittavaikutuksettomalla tavalla.

Elämme aikaa, jolloin lääkkeitä annetaan lapsille (children) kuin karamelleja. Vanhempina voimme kuitenkin käyttää homeopatiaa (homeopathy) tasapainottamaan lasten tunneahdinkoa, ja näin heidän ei tarvitse koskaan kokeilla haitallisia lääkkeitä (drugs). Tässä on  yleiskatsaus homeopaattisista lääkkeistä (homeopathic remedies) lastenne tunne-elämän terveyden parhaaksi (health).

Näitten lääkkeitten (remedies) annostelu tapahtuu 6 tai 12 kertaa.
Homeopaattiset lääkkeet ovat joko laktoosi-pillereitä tai nestetippoja. Niitä otetaan 2-3 kertaa päivässä usean päivän ajan. Jos ne eivät näytä auttavan useankaan päivän käytön jälkeen, ne pitää lopettaa, ja kokeilkaa toista lääkettä.

Viha, suuttumus 

Chamomilla on valikoivaan suuttumukseen. Lapsella (child) on kaikki hyvin yhtenä hetkenä ja hän on vihainen toisena. Lachesis on mustasukkaiseen vihastumiseen. Tämä lapsi on kriittinen, epäluuloinen, epäjohdonmukainen ja yliherkkä. Natrum. mur. on hyvä lapselle, joka on hyvin herkkä ja suuttuu puhjeten kyyneliin mistä tahansa kuviteltavissa olevasta laiminlyönnistä.  Nux vomica´a käytetään suuressa ärsyyntyneisyydessä, joka johtaa päänsärkyyn (headaches) sekä vatsavaivoihin, jolloin lapsi on myös erittäin herkkä äänille ja kirkkaille valoille ja hajuille. Staphysagria  on tukahdutettuun vihaan ja  nöyryytyksestä johtuviin päänsärkyihin.

Ahdistuneisuus

Lapset ilmaisevat erityislaatuista ahdistuneisuutta (anxiety), jota voidaan kutsua akuutiksi ennakkoaavistukseksi tulevista tapahtumista.
Aconitum on hyvä pitkään jatkuneeseen pelkoon ja pelokkuuteen.  Calc. carb. sopii lapsille, jotka tekevät liikaa asioita ja liikakuormittavat itseään erilaisilla tehtävillä ja aavistavat ongelmia etukäteen. Gelsemium on yht´äkkiseen ennakoivaan aavistukseen lapsella tai jos lapsi ei ole koskaan voinut hyvin jonkun erityisen pelottavan tapahtuman jälkeen (event). Lycopodium  on lapsille, joka tekee mitä tahansa välttääkseen nöyryytyksen ja  hämmennyksen, tai joka ei ole enää voinut hyvin aikaisemman vastaavan tilanteen jälkeen. Silica on lapsille, jotka pelkäävät, ettei heillä ole tarpeeksi voimia (energy), ja jotka valittavat ja itkevät  jatkuvasti, etteivät he pysty tekemään asioita. 

Yliaktiivisuus

Tämä tila diagnosoidaan usein väärin lapselle, joka on vain liian älykäs ja aktiivinen aikuisten huoltajiensa velvollisuuksiin nähden.
Tämä voi johtua ruoka-allergioista, liiasta sokerista ruokavaliossa tai huomion tai kurin puutteesta. Argentum nitricum´ia käytetään ylivilkkaalle lapselle, joka on makeankipeä. Lapsella näyttää olevan vilkas aineenvaihdunta ja on laiha, kalpea, ahdistunut eikä osaa istua paikoillaan. Calc. phos. sopii lapselle, joka pelleilee, mutta on kuitenkin ujo ja pelokas. Fyysisesti hänellä on turvonneet nielurisat ja ilmavaivoja.  Chamomillaa käytetään rauhoittamaan äärimmilleen kiihtynyt lapsi , joka ei pysty istumaan paikoillaan minuuttiakaan ja rasittaa itsensä sananmukaisesti siihen pisteeseen asti, että puhkeaa itkuun. Kali bromatum on hyvä siinä tapauksessa, että käsiään jollain tavoin jatkuvasti käyttävä lapsi ei saa pidettyä niitä paikoillaan. Lycopodiumia käytetään lapselle, joka täysin uupunut muttei siltikään pysty istumaan paikoillaan. Tällöin esiintyy kärsimättömyyttä ja levottomuutta, useimmiten päivällisaikaan, ja paljon vatsanvääneteitä.   Stramoniumia käytetään useissa vakavissa ylivilkkaustapauksissa (hyperactivity), joihin liittyy väkivalta. Tähän liittyy luonteenomaisesti äänekästä ja raivoisaa huutamista.

(Itse-)luottamuksen puute

Seuraavat ovat ns. rakennelääkkeitä, joita annetaan lapsen kadonneen itseluottamuksen palauttamiseksi.
Lapsen vanhempana tai huoltajana voit toimia homeopaattisen (homeopathic) lääkärin (tai hoitajan) kanssa, jotta näihin vaikeisiin tapauksiin liittyvät ongelmat saadaan hoidettua. Anacardium toimii, kun on kyse hyväksikäytetystä tai muuten fyysisesti nöyryytetystä lapsesta. Lapsesta tulee kova ja kylmä, hänellä ei ole tunteita ja hänestä voi tulla tunne-elämältään kylmä ja väkivaltainen. Gelsemium on hyvä, jos on ennakoivasta pelosta, heikkoudesta, sairaudesta (illness) tai pelosta johtuva luottamuspula. Lycopodium on hyvä pelosta tai esiintymispelosta aikaisemmin nolostuneelle ja sen takia itseluottamuksen puutteesta kärsivälle henkilölle. Natrum. mur. on hyvä hylätyksitulemisen pelkoon. Staphysagria on hyvä itseluottamuksen puuteeseen, joka johtuu nöyryytetyksi tulemisesta. Viha on syvää, mutta lapsi ei tee mitään muuta kuin yrittää miellyttää.

Surumielisyys

Lapsista tulee surulllisia monista samoista syistä kuin aikuisistakin (adults). Seuraavilla lääkkeillä voidaan hoitaa perheenjäsenen (family) tai perheen lemmikin kuolemasta johtuvien,  sairauden, avioeron tai pettymysten aiheuttamia seurauksia tai menetyksiä. Aurum auttaa sellaisen hyvin läheisen sukulaisen menettänyttä lasta, johon tämä oli hyvin kiintynyt. Kun tämä ihmissuhde on menetetty, lapsi tuntee, ettei elämällä ole mitään tarkoitusta enää elää. Ignatia on hyvä akuutissa , yht´äkkisessä, suunnattomassa, järkyttävässä surussa (grief); lapsi ei voi ymmärtää eikä voi uskoa sitä, mikä tapahtui. Natrum mur on hyvä lapselle, joka on tunteellisesti avoin ja jonka sydän on murtunut. Tällä hetkellä hän juuttuu suruun ja sulkeutuu emotionaalisesti, ja hän tuntee itsensä  sekä syylliseksi että myös kaunaiseksi. Phosphoric acid hoitaa suurta surua. Lapsella on sekä tunneperäisiä että fyysisiä oireita energian puutteesta johtuen, voimattomuuden ja välinpitämättömyyden (apatian) takia.    Pulsatilla on surusta, surullisuudesta ja hiljaisesta itkeskelystä ulospääsemiseen.

 Tiedot on poimittu tri.
Carolyn Dean'in eBook´ista: Future Health Now Encyclopedia, osoitteessa: www.drcarolyndean.com

Kirjoittajasta:
The Doctor of the Future
Creator of Future Health Now!
www.drcarolyndean.com

The Doctor of the Future Creator of Future Health Now!
www.drcarolyndean.com

Tähän artikkeliin liittyviä muita julkaisuja:

The ADHD Scam and the Mass Drugging of Schoolchildren (Transcript) = ADHD-huijaus ja koululaisten massalääkitseminen (käsikirjoitus)

Child-centered marketing causing kids to carry unhealthy food habits into adulthood = Lapsille tarkoitettu mainostaminen aiheuttaa lasten epäterveellisten ruokailutapojen siirtymisen aina aikuisuuteen asti

Human medical experimentation on children: The exploitation of poor children by Big Pharma (part two) = Lapsilla tehtävät lääketieteelliset ihmiskokeet: Big Pharman köyhien lasten hyväksikäyttö

Vaccines and Medical Experiments on Children, Minorities, Woman and Inmates (1845 - 2007) = Rokotteet ja lääketieteelliset kokeilut lapsilla, vähemmistöillä, naisilla ja laitoshoidoissa olevilla (1845 – 2007)

The great thimerosal cover-up: Mercury, vaccines, autism and your child's health = Suuri tiomersaali-salailu: Elohopea, rokotteet, autismi ja lapsesi terveys

Top 20 things that are more dangerous to children than lead paint in Mattel toys = 20 tärkeintä asiaa, jotkaovat vaarallisempia lapsille, kuin lyijyväri Mattel-leikkikaluissa

lauantai 12. helmikuuta 2011

VÄKIVALTA - KEMIKAALIT - LÄÄKKEET - ROKOTTEET - LASTEN HYVINVOINTI

NaturalNews.com
3.2. 2011

 

Kuva: http://www.naturalnews.com/gallery/Comstock/Sad-Teen-Boy.jpg

Teini-ikäisten aivot ovat sairaita – Mikä on perussyy?

 Tri Sherri Tenpenny

(NaturalNews) Nyt on melkein kuukausi aikaa siitä, kun USAn huomio keskittyi Tucson´iin, missä kuoli 5 ja 13 loukkaantui ihmistä, mm. kongressissa oleva nainen Gabrielle Giffords, eikä monia muita ampumavälikohtauksia uutisoitu valtavirran mediassa. Väkivalta tuntuu räjähtävän kaikkialla nuorten keskuudessa, Los Angeles´ista (1) Omaha´an (2) ja Brooklyn´iin (3) – tämä on merkkinä jostakin hyvin vakavasta tämän maan nuorison mielissä tapahtuvasta vääristymästä.  

Miksi nuorten aivot ovat sairaita

Nuoria ahdistavien asioiden luettelo on pitkä, ja se alkaa kemikaaleille altistumisesta (exposure) kohdussa. Heinäkuussa 2005, Environmental Working Group, = ympäristöasian työryhmä, julkisti tarkastusleimallaan merkityn tutkimuksen, jossa oli käytetty verta (blood) napanuorasta kohdussa olevien sikiöiden kemikaalialtistumisten tutkimiseen. Istukan on pitkään oletettu suojaavan kehittyvää lasta ympäristöstä (the environment) tulevilta saasteilta. Tämän tutkimuksen hälyyttävät tulokset murskasivat tämän oletuksen toiveikkaaksi myytiksi. 10 lapsen napanuoraverestä löydetyistä 287 kemikaalista ( chemicals) oli 180 syöpää aiheuttavina aineina (carcinogens) tunnettuja, 217 oli aivoille (the brain) ja hermostolle myrkyllisiä ja 208 on liitetty synnynnäisiin vikoihin (birth) tai aiheuttaneen epänormaalia kehitystä eläinkokeissa. Tutkimuksen yhteenvetona oli, että “ näiden monimutkaisten karsinogeenien, = kehitykseen vaikuttavien toksiinien (toxins) ja hermomyrkkyjen yhdistelmien vaaroja lapsille ennen ja jälkeen syntymän ei ole koskaan tutkittu.” (4)

Muutaman tunnin kuluttua siitä, kun vastasyntyneet ovat tulleet ulos kohdusta. heille annetaan loraus antibiootteja silmiin, injektoidaan hepatitis-B-rokotteella (hepatitis), jolla tiedetään olevan hermoille myrkyllisiä ominaisuuksia,(5) ja K-vitamiini- (vitamin K) piikki, joka sisältää 9 mg bentsyylialkoholia. Vuonna 1992 Golding julkisti huolenaiheensa siitä, että K-vitamiinipistokset saattavat linkittyä lasten (children) kaksinkertaistuneeseen riskiin saada pahanlaatuisia sairauksia, erityisesti leukemiaa. Koska on ollut merkittäviä epäilyksiä siitä, onko tämä yhteys satunnaista vai pistoksen aiheuttamaa, kiistaa ei ole koskaan ratkaistu. (6)

Noin 60 elinpäivästään lähtien vauvat (infants), joiden immuunipuolustusjärjestelmä on yhä kehittymätön, altistetaan rokotus-patteristolle (vaccines):  PDT
= kolmoisrokote; yhdistetty hinkuyskä-, kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokote; HiB = 4 sairautta vastaan: jäykkäkouristus-, kurkkumätä-, hinkuyskä- (soluton pertussis) ja tyypin b Haemophilus influenzae–rokote aivokalvon tulehdusta vastaan; polio; Prevnar = Streptococcus pneumoniae bacteeria vastaan, = korvatulehdusrokote, ja loraukselle suunkautta otettavaa rotavirus-rokotetta (vaccine) = ripulirokote, jotka annetaan tavallisesti kaikki yhdellä kerralla (USAssa). Näiden rokotusten aiheuttama ankara hyökkäys ja lisäksi kaksi rokotusta hepatitis-B:llä, toistuu kaksi kertaa, joka 60:s päivä. Tämä antaa arviolta 66 erilaista virus- tai bakteeriperäistä vasta-aineita synnyttävää antigeenia ja mittaamattoman määrän tusinaa erilaista kemikaalia 6-kuukautisen vauvan elimistöön.  
Kun lapsi (child) on 5-vuotias, pieni n. 18 kg painava ihmistaimi, hän on saanut jopa 35 rokotetta, jotka sisältävät ainakin 110 erilaista heikennettyä patogeenia (= taudinaiheuttajaa) ja patogeenin osaa, ja valikoiman 59 eri kemikaalia.  Jos annetaan kaikki hyväksytyt rokotteet, pieni taapero rokotetaan myös viraalilla rokotteeseen, “eksyneellä” DNA:lla, neljällä eläinsolulajilla, abortoitujen sikiöiden soluilla ja pikkumäärällä ihmisen albumiinia (joka on vieras proteiini). Kaikki nämä ainesosat on muuten lueteltu jokaisen rokotteen pakkausselosteessa.

Yksityiskohtaiset tuoteselosteet aivojen tautioppia varten

U.S. Surgeon General´in mukaan lähes 20 % amerikkalaisista lapsista ja nuorista kärsii mielenterveysongelmista (mental disorder) niin merkittävästi, että se häiritsee heidän päivittäistä elämäänsä (life).(7) Diagnoosien ylenpalttisuus jakautuu muutamaan melko hyvin rajoittuneeseen ryhmään: käyttäytymissairauksiin (disorders), kuten tarkkaavaisuuden puuttumisen yliaktiivisuushäiriöön (disorder) (ADHD); oppimisvaikeuksiin, johon kuuluu puheen viivästyminen ja ymmärtämiseen liittyvät asiat; ja mielialahäiriöt (mood), joihin kuulluvat depressio (masennus), kaksisuuntainen mielialahäiriö (bipolar disorder) ja krooninen ahdistuneisuus.

The Centers for Disease Control (CDC) arvioi, että lähes  5.4 miljoonaa 4 - 17-vuotiasta lasta USAssa on saanut yksistään ADHD-diagnoosin (vuoden 2007 tilaston mukaan). Tämä vastaa lähes yhtä lasta kymmenestä kaikista lapsista – ja luku on lisääntymässä.  Vuosien 2003 ja 2007 välillä,(8) vanhempien ilmoitusten mukaan ADHD-diagnoosin saaneiden lasten lukumäärä on kasvanut 22 %:lla. On järkyttävää, että yritykset saada heidän häiritsevän käytöksensä (behavior) loppumaan, perustuu enemmän kuin 2/3-osalla lapsista ainakin yhteen reseptilääkkeeseen (medication). Koska sairaiden aivojen (brain) sekä ylienergisen käyttäytymisen syitä ei ole tunnistettu ja osoitettu, on lääkehoito sama kuin yrittäisi panna kannen kiehuvan vesikattilan päälle

Yhden näistä käyttäytymissairauksista, nimeltään Oppositional Defiant Disorder´in (= ”uhmailevan vastaansanomisen sairaus”)(ODD),(9) sanotaan ilmenevän 8 vuoden iässä. Sen esiintyminen ilmenee seuraavasti: menettää helposti malttinsa; kiistelee agressiivisesti vanhempien   (adults) kanssa ja uhmaa pyyntöjä; kieltäytyy noudattamasta sääntöjä; ärsyttää tarkoituksella toisia; syyttää muita omista virheistään tai huonosta käyttäytymisestään; ja on kärttyisä, kiusaantuu tai suuttuu helposti, on   pahansuopa tai kostonhaluinen. Vuonna 2008 ODD oli yleisin syy, jonka vuoksi lapsia lähetettiin mielenterveyshoitoon (mental health) arvioitaviksi, lähes puolen  psykiatrien ja psykiatristen hoitajien potilaskäyntitilastojen mukaan. Nämä lapset, useimmiten pojat, yleensä diagnosoidaan ja hoidetaan useiden olemassa olevien mielenterveysongelmien mukaisesti (mental disorders).(10)

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V)(= Käsikirja mielenterveysongelmien diagnosointiin ja tilastointiin, 5.painos) tullaan pian julkaisemaan ja se korvaa vanhemman DSM-IV´n. DSM (11) on luettelo psykiatrisista tiloista, sisältäen pitkän listan ahdistuneisuudesta (anxiety) persoonallisuus- ja sopeutumiskykysairauksiin. Diagnoosit ovat käytettävissä niille lapsille, joilla on vaikeuksia matematiikassa ja kirjoittamisessa  (diagnosis) ("Mathematics Disorder 315.1" ja "Disorder of Written Expression 315.2"), ja näillä leimataan lapsi, jolta puuttuu joku taito, mielenterveysongelmaiseksi.  On tulossa lisää uusia sairauksia, kuten Temper Dysregulation Disorder with Dysphoria (TDD)   (= “Huono ärtyisyyden säätely ja huonovointisuus”,(12) muunnelma nykyisestä bipolaarisen sairauden diagnoosisista alle 10-vuotiaille lapsille.
 
Tarjolla olevat hoidot toimintahäiriöisille, epäterveille aivoille (brains) käsittävät laajan luettelon reseptilääkkeitä (medications), jaettuna eri luokkiin sen perusteella, mikä vaikutus niillä ajatellaan olevan aivojen kemiaan. Antidepressantteja, mielialaan vakauttajia, (anti-psychotics) psykoosin estäjiä ja rauhoittavia lääkkeitä määrätään reseptillä päältä katsoen korjaamaan aivokemikaalien epätasapainoja. Jos yksi lääke (drug) ei toimi, lisätään lisää lääkkeitä, joista ehkä seuraa käyttäytymiseen niistä johtuvia tahattomia vaikutuksia.

Äskeinen 69 kuukautta kestänyt tutkimus tunnisti 484 lääkettä (drugs), jotka olivat vastuussa 780 169 vakavasta haittavaikutuksesta, sisältäen väkivaltaisuutta (violence) ja aggressiivista käyttäytymistä. Nämä lääkkeet liittyivät 387 tappoon, 404 fyysiseen pahoinpitelyyn, 27 raiskaukseen, 896 tapon suunnitteluraporttiin ja 223 tapaukseen, joita pidettiin väkivallan kaltaiseen oireeseen liittyvinä.                                                                 

Lääkkeet, jotka liittyivät voimakkaimmin väkivaltaan (13), olivat:                                                     
* 11 erilaista antidepressanttia (antidepressants), erityisesti serotoniinin  takaisinottoa estäviä lääkkeitä = SSRI-lääkkeitä (esim. Lexapro, Seroplex, Lexamil, Lexam, Cipramil, Cipralex  = escitalopraami); Paxil, Optipar, Paroxetin = paroksetiini; Alprox, Xanor = alpratsolaami; Zoloft, Sertralin, Seroxat  = sertraliini hydrochloridi; (Prozac, Seronil = fluoksetiini jne.)                                                                                              
* 6 erilaista rauhoittavaa/unilääkettä (esim. Xanax, Clonipin, Rivatril = clonatsepaami)                                                       
* 3 ADHD-lääkettä mm. Ritalin ja Concerta = metyylifenidaatti                                                                                 
* Lisäksi antispykoottiset lääkkeet, Seroquel = ketiapiini; Zyprexa = olantsapiini  ja Risperdal =  risperidoni, joita käytetään yleisesti ODD´n (14) hoitoon, ovat niiden lääkkeiden joukossa, jotka voivat johtaa (lead) väkivaltaiseen käytökseen.

Yhteisvaikutukset

Merkittävät määrät USAn lapsia on altistettu kemikaalikombinaatioille, rokotteille ja moninaisille reseptilääkkeille – lapsesta ja varhaisnuoruudesta lähtien. Millään tutkimuksilla ei ole tutkittu näitten yksittäisten ainesosien vaikutusta aivotoimintaan, saati sitten niiden yhteisvaikutuksia. Mielenterveyden asiantuntijat (experts) yrittävät todistaa meille, että kemikaaliannokset ovat niin vähäisiä, ettei niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia. Sama on tosiasia rokotteista.  "Asiantuntijat" kannattavat ajatusta rokotteiden turvallisuudesta, tehokkuudesta, suojaavasta vaikutuksesta ja vaarattomuudesta. Ei ajatustakaan --- saati tutkimustakaan --- ole tehty niiden mahdollisten ongelmien tutkimiseksi, joita voi syntyä neljän tai useamman yhtäaikaisen lääkityksen, rokotteen ja kemiallisen aineen  yhteisvaikutuksena. Eivät hallitukset (government), (FDA/CDC), lääketeollisuus (industry) tai lääkärit    --  kaikki massiivisesta lääkkeiden ja rokotteiden käytöstä mukavasti hyötyvät  -- ole nähneet vaivaa arvioida näille aineille altistumisten kokonaisvaikutuksia
Aivotulehdus on ollut tuntomerkkinä vakaville reaktioille siitä lähtien kun ensimmäinen rokote – isorokkoa vastaan - keksittiin. Hinkuyskärokotteella (vaccination) voi olla syvällekäyviä vaikutuksia lapsen aivojen kehitykselle, jotka voivat johtaa pysyviin muutoksiin käyttäytymisessä, persoonallisuudessa, älykkyydessä, emotionaalisessa tasapainossa ja fyysisessä kyvykkyydessä. Käytännöllisesti katsoen joka vuosi – vuodesta 1933 lähtien aina 1980-luvun puoliväliin asti – on julkaistu tutkielmia, joissa keskusteltiin kokosoluja sisältävän hinkuyskärokotteen haittavaikutuksista.(15) Sen sijaan, että nyt kulutetaan yhä enemmän rahaa uusien lääkkeiden ja rokotteiden kehittelyyn, meidän pitäisi vaatia, että lääketeollisuus ja hallitukset opiskelevat jo käytössämme olevien tuotteiden yhteisvaikutuksien aiheuttamia komplikaatioita ja vaurioita.  

Väkivalta Amerikassa

Olen saanut vuosien mittaan paljon sähköposteja ja viestejä henkilöiltä ja vanhemmilta (parents), jotka suunnittelevat matkustamista muihin maihin lomallaan, lähetystehtävämatkalle tai syventyäkseen osallistumalla elämäntapatapahtumaan (event). Vaikka useat kysymykset koskevatkin  matkalle tarvittavia rokotuksia (travel) (joista vain harvoja vaaditaan kaikkialla maailmassa; niitä vain suositellaan), minulta kysytään myös ”Onko sinne turvallista matkustaa?”
Tämä kysymys panee minut pysähtymään. Minulla on ollut onni matkustaa 57 maassa elämäni aikana. Vain harvoissa tapauksissa – ja useimmiten silloin, kun olin epämääräisessä kaupunginosassa tai olin yksinäni maaseudulla, jossa oli itselleni tuntemattomia villieläimiä – tunsin itseni turvattomaksi. Tosiasiassa olen yleensä tuntenut itseni turvallisemmaksi  poissa tallatuilta poluilta vieraassa maassa kuin tuntemattoman keskikokoisen kaupungin keskustassa jossakin USAssa.     
Kroonisten tautien (illness), mielenterveysongelmien, masennusten (depression) tai väkivaltaisen käytöksen epidemiat (epidemic) ovat laajenneet viimeisten 20 vuoden aikana ja ne koskevat meitä kaikkia tavalla tai toisella. Vaikka taloudelliset ja sosiaaliset tekijät, biologiset muuttujat sekä yksilökohtaiset ruokailutavat vaikuttavat varmasti kokonaisterveyteen (health) ja käyttäytymiseen, niin vahingollinen kemikaalien, lääkkeitten ja rokotteiden kasautumisen yhteisvaikutus aivoihin syntymästä lähtien on todellinen huolenaihe ja pahentaa epäilemättä suunnattomasti amerikkalaisen nuorison väkivaltaisen käyttäytymisen lisääntymistä.


U.S. Department of Justice´n tutkimustietoihin perustuen (16) USAssa tehtiin vuonna 2008  karkeasti arvioiden viisimiljoonaakolmesataaneljäkymmentätuhatta 
5 340 000    5 340 000 väkivaltarikosta.  Tähän lukuun sisältyy lähes 16 300  murhaa, joista 76 % tai 11 000 tehtiin käsiaseella. Tucson´in ampumatapauksista lähtien (shootings) tiukempien lisenssien ja aseiden rekisteröintivaatimusten, tarkempien taustatietojen kontrollointien ennen aseen ostoa ja rynnäkkökiväärien kieltäminen ovat taas käsittelyssä. Tämän väittelyn hyvät ja huonot puolet menevät jo kauas tämän keskustelun tuolle puolelle.
Mutta tosiaankin: aseet eivät ammu ihmisiä. Ja joku ilmeisesti panee ihmiset ampumaan ihmisiä. Ehkä sen tapahtumaketjun katkaiseminen, josta on seurauksena sairaalloisia ja fyysisesti epäkunnossa olevia aivoja, on aloitettava. Olemme velkaa tuleville sukupolville   näitten myrkyllisten (toxic) yhdisteiden yhteisvaikutusten tutkimisen ja sen miten tämä vaikuttaa kaikenikäisten ihmisten aivoihin. Vieläkin tärkeämpää on se, että meidän täytyy parantaa nämä vaurioituneet aivot ja palauttaa ne terveeseen tilaan ennen kuin väkivaltaepidemia yhä pahenee.

LÄHTEET:

(1) Los Angeles shooting: http://www.cbsnews.com/8301-504083_...

(2) Omaha shooting:
http://www.nytimes.com/2011/01/06/u...

(3) Brooklyn shooting:
http://www.nytimes.com/2011/01/16/n...

(4) EWG study on chemicals:
http://www.ewg.org/reports/bodyburd...

(5) Hepatitis B hazards:
http://legaljustice4john.com/hepBha...

(6) Vitamin K controversy:
http://www.bmj.com/content/308/6933...

(7) Mental illness in children:
http://www.webmd.com/anxiety-panic/...

(8) CDC, Parent-reported ADHD:
http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/data...

(9) eMedicine, Oppositional Defiant Disorder:
http://emedicine.medscape.com/artic...

(10) Facts for Families, ODD:
http://aacap.org/page.ww?name=Child...

(11) Complete list of Mental Disorders:
http://counsellingresource.com/dist...

(12) The new Temper Disorder:
http://www.wellsphere.com/autism-au...

(13) Medications associated with violence:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/art...

(14) Medications to treat ODD, ADHD, etc:
http://www.myoutofcontrolteen.com/m...

(15) The true story of pertussis:
http://jhmas.oxfordjournals.org/con...

(16) JustFacts.com re: crime and self defense:
http://www.justfacts.com/guncontrol...

                                         * * * * *

Meillä Suomessa tilanne on ajautumassa hyvällä vauhdilla samaan suuntaan. Mitkä ovat syyt meillä? - Tilanne ON mielestäni HÄLYTTÄVÄ!

- Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan kohdussa olevan lapsen lapsen terveys vaurioituu jopa samassa huoneessa tupakoivan henkilön takia. Itse sain tästä tupakan saastuttavasta vaikutuksesta henkilökohtaisen kokemuksen synnytyssairaalan "lypsyhuoneessa" nostettuani tupakoivien äitien maidolle tarkoitetun keräysastian kannen: haju ole kuvottava.

 Työskenneltyäni yli 20 vuotta apteekissa, tiedän miten suuresti lasten ADHD-lääkitykset jo erittäin nuorilla ovat viime vuosien aikana lisääntyneet.


  Kouluampumisista on Suomessakin saatu kokemuksia. Useat näistä edellisen artikkelin mukaan "aivosairaista" nuorista on ollut edellä kuvatuilla lääkityksillä tai he ovat lopettaneet ne yht´äkkiä ennen tekoaan. Vierottaminen lääkkeestä kuin lääkkeestä vaatii ammattitaitoista apua ja pitkähkön ajan.


Mielestäni tri Sherri Tenpennyn loppuyhteenveto väkivallasta ja näistä tutkimattomista lääke- ja myrkkykoktaileista ihmisten aivoissa ja elimistössä vaatii todella tieteellisiä tutkimuksia ja myös muuta nopeaa toimintaa, kuten hän sanoo aivojen parantamista!


On olemassa vaihtoehtoisia menetelmiä korjata näitä vikoja, mutta media ja virallinen lääketiede pitää niitä peruuttamattomina, koska heillä ei ole (haluakaan) käyttää mitään menetelmää, jota lääketiede ei vielä ole hyväksynyt. Auttaako tämä tutkimus NYT sairastuneita? Miksi muita menetelmiä ei saa käyttää?


Lääketeollisuus EI tue ihmisten terveyttä vaan osakkaittensa kukkaroita.
 
Tri Sherri Tenpenny´n sanoin:
"Sen sijaan, että nyt kulutetaan yhä enemmän rahaa uusien lääkkeiden ja rokotteiden kehittelyyn, meidän pitäisi vaatia, että lääketeollisuus ja hallitukset opiskelevat jo käytössämme olevien tuotteiden yhteisvaikutuksien aiheuttamia komplikaatioita ja 
vaurioita. " 

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/06/lasten-aivot-myrkyttyvat.html

 http://www.naturalnews.com/045510_brain_toxins_fluoride_heavy_metals.html

http://magneettimedia.com/professori-szasz-kertoo-mita-psykiatria-on/ 

 http://www.sitruunakustannus.fi/tappava-psykiatria-ja-laumlaumlkinnaumln-harha.html

https://www.activistpost.com/2018/08/tell-president-trump-congress-the-1986-vaccine-law-must-be-repealed.html

maanantai 7. helmikuuta 2011

HALUATTEKO GEENIMANIPULOITUA RUOKAA? -> OLKAA HYVÄ!

EU Commissio yrittää mitätöidä voimassa olevan nollatoleranssin geenimanipuloitujen ainesosien saastuttamaan elintarvikepolitiikkaan  

5.2.2011

Lähteenä: http://www.naturalnews.com/031224_GMOs_contamination.html

Jonathan Benson, staff writer

(NaturalNews) Euroopan Unionin (E.U.) komissio ehdottaa bioteknologian, elintarviketeollisuuden sekä eläinravintoteollisuuden lobbareta kehottamaan, että EU tekisi tyhjäksi pitkäaikaisen
“nollatoleranssi”-politiikan, joka suojaa eurooppalaisia ruokavalmisteita tieteellisesti tutkimattomien geenimuunneltujen organismien = GMOn saastuttavalta vaikutukselta. Jos tämä onnistuu, se avaa komission tavoitteet saada laajat virrat maahantuotavia GMO-ravintotuotteita saastuttamaan koko alueen elintarvikkeita.    

 EU´n nollatoleranssipolitiikka määrää, että mikään maahantuotu ruoan tai rehun raaka-aine ei saa sisältää edes pieniä määriä GMO aineita, joita EU-komissio ei ole hyväksynyt. Tähän sisältyvät monet GMO-ruokaviljat, jotka on kasvatettu USAssa ja Kanadassa.

Monenlaiset GM-soijat, maissi, puuvilla, peruna, sokerijuurikas ja canola (rypsin siemen) ovat jo nyt hyväksyttyjä viljeltäviksi ja kulutukseen EU:ssa. Joten
GMOt (
GMOs) ovat levinneet jo kaikkialle europpalaiseen ravintoon (food supply),tästä politiikasta huolimatta. Nollatoleranssipolitiikan poistumisesta huolimatta tilanne pahenee siksi, että kuluttajat (consumers) tietävät, mitkä tuotteet sisältävät GMOta ka mitkä eivät.  


Toisin kuin USAssa, on EU:ssa voimassa rajoituksia, jotka vaativat GMO-tuotteita sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin tästä maininnan. Tämä toimeksiantosopimus mahdollistaa kuluttajille tarkan tiedon saamisen siitä, mitä he ostavat, ja antaa täten GMO-tuotteita karttaville mahdollisuuden tehdä tietoisia asioihin perehtyneitä ostopäätöksiä.       
Mutta jos näitä tärkeitä rajoituksia poistetaan, GMO-tuotteiden ja tavallisten tuotteiden erottaminen toisistaan saattaa vaikeutua kovasti.

Äskettäisessä  (Europe) eurooppalaisessa äänestyksessä ilmeni, että jopa 95 % eurooppalaisista suhtautuu GMO´oon jotensakin skeptisesti. 70 % geenimanipulaation olevan perustoiltaan luonnotonta ja 60 % piti niitä ”Frankenstein-tuotteina”, jotka vaarantavat ihmisten terveyden.
(http://www.naturalnews.com/030422_G...).

Lisää tietoa GMOn vaaroista:
http://www.naturalnews.com/GMO.html

Tämän artikkelin lähteinä:

http://www.corporateeurope.org/agri...

http://www.corporateeurope.org/syst...

http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/


Lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Wikileaks cable reveals U.S. conspired to retaliate against European nations if they resisted GMOs
  Wikileaks paljastaa USAn suunnittelevan kostoa Euroopan maille, jos he vastustavat GMO-tuotteita

Why and How to Avoid GMO Foods Miksi ja miten välttää GMO-tuotteita

GMO lies: Deliberate misuse of the term "genetically modified" designed to mislead people GMO-valheita: Termin "geneettisesti munneltu"  väärinkäytön tarkoitus johtaa ihmisiä harhaan

Monsanto: The world's poster child for corporate manipulation and deceit Monsanto: Maailman mainosyhtiö, joka manipuloi ja pettää

Just Say No to GMO music video features Health Ranger rapping about dangers of genetically modified foods Sanokaa EI GMOn musiikkivideon hahmoille HealthRangeri´in räppivideolla geneettisesti manipuloitujen ruokien vaaroille

The Organic Elite Surrender to Monsanto - What Now? 
   Oragaanista kannattavan eliitin antautuminen Monsanton käsiin - Mitä Nyt?

                                                   * * * * *
Milloin ME äänestimme? Mitä meille suomalaisille on kerrottu?

perjantai 4. helmikuuta 2011

ONKO RUOALLA VAIKUTUSTA ADHD-LAPSIIN?


Optimaalinen ravinto on huomispäivän lääke.” - Linus Pauling, 2-kertainen jakamattoman Nobel-palkinnon saaja, 48 väitöskirjan kijoittaja, filosofian tohtori


  Terveellisen ruoan tärkeys hyvinvoinnillemme

Oulussa ilmestyvän Forum-lehden mielipideosastolla 27.7.2010 kirjoitti Marko Hoikkaniemi huolestumisensa ”kouluruoan arvostuksen vinoutumisesta ja opettajien esimerkin antamisen tärkeydestä kouluruokailussa.” 

Kirjoitin mielipideosastoon seuraavasti: 

  Aihetta huoleen on, kun joissakin kouluissa on automaatteja, joista saa runsaasti sokeria, elintarvikevärejä, keinotekoisia makeutusaineita sisältäviä tuotteita ”välipalaksi”, tai ne (esim. energiajuomat) käydään ostamassa välitunneilla kaupoista tai tuodaan mukana jo kouluun tullessa. Usein kouluruoka ei sitten maistu..

- Ja sitten ollaan ihmeissään ”ylivilkkaasta” (ADHD) ja aggressiivisesta käytöksestä luokissa, joissa koko luokan opiskelu ja opettajan huomio keskittyy pääasiassa kurinpitoon.

   Kirjassaan Petoksen siemenet - Voiko kuluttaja luottaa geeniruokaan? (Like, Keuruu 2005) amerikkalainen Jeffrey M. Smith, filosofian tohtori, Institute of Responsible Technology- järjestön perustaja, kirjoittaa Barbara Reed Stitt´istä ja hänen tutkimuksistaan ruoan ja käytöksen välisistä yhteyksistä:
 ”Stitt tutustui ruokavalion merkitykseen ollessaan ehdonalaisvalvojana, ja hän muutti aivan ensimmäiseksi valvottaviensa ruokavalion ja onnistui kerta toisensa jälkeen muuttamaan 80 %:lla näistä ihmisistä heidän koko elämänsä; tuottaviksi ja terveiksi yhteiskunnan jäseniksi.”

Stitt kirjoitti tuloksistaan kirjan: Food and Behavior, A Natural Connection, Natural Press, Manitowoc, Wisconsin, 1997, sen jälkeen kun hän oli tehnyt kokeita lukiolaisilla, ja tämän suunnitelman olivat hyväksyneet myös kouluviranomaiset.

   Koulusta poistettiin kaikki automaatit ja kouluruoka alettiin valmistaa tuoreista perusraaka-aineista valmisruokien sijasta.
 – Vaikutus oli suorastaan mullistava. Koulu rauhoittui, arvosanat nousivat, oppilaat käyttäytyivät ja keskittyivät aiempaa paremmin. Viiden vuoden kuluttuakaan koulussa ei enää ollut ongelmia aseiden tai huumeiden kanssa, koulun keskeyttämisiltä, erottamisilta ja itsemurhilta oli vältytty kokonaan.

   Ruokavaliolla voi siis olla huomattavia vaikutuksia ihmisen käytökseen, mielialaan, tyytyväisyyteen ja elämän laatuun yleensä.

Vuonna 2002 brittiläisen David Hide Asthma and Allergy Research Centre-tutkimuslaitoksen tekemässä, 277:lle 3-vuotiaalle lapselle tehdyssä kaksi viikkoa kestäneessä kokeessa todettiin, että jo reippaasti alle elintarvikeviraston lapsille  suosittelemien sallittujen väri- ja säilöntäaineiden määrät, joita kokeessa oli lisätty lasten hedelmämehuihin, aiheuttivat ainakin neljännekselle brittilapsista raivokohtauksia, yliaktiivisuutta ja allergiaa.

  ” Jos kerran lisäaineilla ja roskaruoalla on näin rajuja vaikutuksia pikkulapsiin, nuoriin ja ehdonalaistaan suorittaviin rikoksentekijöihin, kuinka suuri osa ihmisten kokemasta ärtymyksestä, keskittymisvaikeuksista, levottomuudesta, unettomuudesta, suuttumuksesta ja masennuksesta onkaan ruokavalion sanelemaa?
Tiede ei tähän osaa vielä vastata. Ruoan vaikutusta henkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin ei oteta perinteisissä elintarvikkeiden turvallisuusarvioinneissa huomioon. Eikä näitä vaikutuksia ole toistaiseksi tutkittu myöskään geenimanipuloidun ruoan osalta” kirjoittaa tri. Jeffrey M. Smith.

  Hyvällä ravinnolla on elinikää nostava ja jopa sairauksia ennalta ehkäisevä vaikutus. Tästä on tutkimuksia myös vakavia psyykkisiä sairauksia koskien. Tällöin on hyvä käyttää lisänä ravintolisiä ja varsikin omega-3-rasvahappoja.
(Kannattaa lukea esim. tri Matti Tolosen kirja Masennuksen hoito ja  Joan Mathews Larsonin, PhD. kirja Vapaudu masennuksesta luonnon keinoin. Lootuskirja)

   Oikea ravinto on siten tärkeää huomioida sekä yksilölle että yhteiskunnalle tärkeänä vaikuttajana sekä myös tulevia terveydenhoitokustannuksiamme arvioitaessa uudessa terveydenhuoltojärjestemässämme.
         
4.2.2011 Ja tulihan tähän vahvistusta Lancet-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta http://yle.fi/uutiset/terveys_ja_hyvinvointi/2011/02/ruokavalio_saattaa_selittaa_adhd-oireet_osalla_lapsista_2339831.html

Geenimanipulaatiosta Olli Tammilehdon artikkeli :http://gamma.nic.fi/~otammile/seedsdec.htm

                                             * * * * *

torstai 3. helmikuuta 2011

LISÄÄ TIETOA ROKOTTEISTA


NaturalNews.com  Kuva: http://www.naturalnews.com/gallery/articles/SherriTenpenny.jpg

3.2.2011

Sherri Tenpenny varoittaa vanhempia rokotusten turvallisuudesta  NaturalNews´in haastattelussa  

Mike Adams, the Health Ranger, NaturalNews Editor

(NaturalNews) Ovatko rokotteet todella turvallisia ja tehokkaita?  
Yhä useammat ja useammat lisensoidut terveydenhuollon ammattilaiset alkavat kyseenalaistaa tämän oletuksen, ja se mitä he löytävät huomatessaan todellisen tieteellisen näytön puuttumisen rokotteiden oletetusta turvallisuudesta ja tehokkuudesta on itse asiassa varsin järkyttävää. 

Tänään Tri Sherri Tenpenny puhuu haastattelussaan Health Ranger´in kanssa NaturalNews.TV´ssä: http://naturalnews.tv/v.asp?v=4CD1F...

Tässä haastattelussa tri Tenpenny sanoo,

"Näyttää siltä, että vaikka lääketeollisuus (pharmaceutical industry) ei pidä lapsia minään muuna kuin tuotteidensa käyttöpaikkana, olivatpa ne sitten mitä tahansa ….olivatpa ne sitten rokotteita (vaccine), keinotekoisia elintarviketeollisuuden (industry) väriaineita, joitakin pillerilääkettä, ja sitten näemme, että nämä lapset eivät ole terveitä (healthy), he ovat kalpeita eivätä vaan näytä terveiltä.Ja sitten lääketeollisuus maalailee näitä onnellisten lasten kuvia, että jatkaisimme näiden lasten (kids) rokottamisia.
Ja jopa lastenlääkärien mielestä näitä sairaita lapsia pitää rokottaa enemmän!”

Tri Tenpenny peräänkuuluttaa myös rokoteteollisuuden suunnattomia eturistiriitoja ja   rokotteiden (vaccination) tyrkyttäjien oveluutta sanomalla:

"Raha (money) ei todellakaan saa olla rokoteteollisuuden tekopaikka. Big Pharma tekee rahaa kaikilla lääkkeillään (drugs), joita annetaan kaikkien niiden sairauksien hoitoon, joita seuraa sivuvaikutuksina rokotusten (vaccines) jälkeen."

"Jos voisimme vähentää rokotuksia 90 %:lla ja varmistaa jokaisen D-vitamiinitasot 60 – 80 ug/dl välille, ei meillä olisi tätä terveydenhoito-ongelmaa (health), josta verotetaan jokaista kuolemaan asti muka ihmisten terveydenhoidon nimissä.
Ihmiset olisivat terveitä.

Kaiken sellaisen taustalla olevan oletuksen, että rokotukset ovat perustellun tehokkaita terveyden hoidossa, tri Tenpenny kyseenalaistaa myös sanoen: 
"Oikeaa terveyttä ei voi rakentaa neulalla. Ihmisten piikittäminen jollakin, jolla yritetään pitää heidät terveinä, on 200-vuotinen erehdys.”
 Puhuessaan rokoteyhtiöiden (companies) päälliköistä, jotka tietoisesti päästivät markkinoille saastuneita rokotteita, jotka vahingoittivat ja tappoivat viattomia lapsia (children), tri Tenpenny sanoo:"Jotkut heistä pannaan vankilaan. Siksi, että olen varma siitä, että jotkut heistä aivan varmasti tiesivät mitä oli meneillään.” Hän jatkaa vertaamalla rokoteyhtiöitä ENRON´iin.

Tässä lisää aiheita, joista kuulet tässä haastattelussa:

• Miksi vanhemmat (parents)  ovat heräämässä näkemään totuuden rokotteiden vaaroista.

• Miksi rokotteet liittyvät astma- ja allergiaepidemioihimme.
 
• Miksi “rokotteet ovat koko lääketeollisuuden selkäranka”- -> koska ne luovat elinikäisen sairauden, joka vaatii kalliita lääkkeitä.    

• Kuinka rokotteet tehdään 63 erilaisesta kemikaalista, jotka voivat aiheuttaa vakavaa riskiä ja vahingoittaa ihmisten terveyttä.

• Miksi ihmisten terveenä pitämisestä ei saa voittoja, josta sitten seuraa se, että lääkeyhtiöt (drug) työskentelevät juuri saadakseen pidettyä ihmiset kiinni rappeuttavien sairausten kierteessä.  

• Miksi tulehdus ja tilapäinen sairaus ovat tosiasiassa tärkeitä osia pitkäaikaisen immuniteetin ja terveyden edistämisessä.

• Miksi psyykenlääkkeet voivat kasvattaa nuorille miehille “rinnat”. 

• Miksi rokotteista ei koskaan ole tehty yhtään virallista satunnaistettua, placebo-kontrolloitua kaksoissokkokoetta.

Kuuntele koko haastatteku: http://naturalnews.tv/v.asp?v=4CD1F...

Tutustu lisää tri Sherri Tenpenny´in hänen klinikkansa nettisivustolla:
http://tenpennyimc.com
 http://www.totuussyovasta.fi/muuta/rokotteet/

keskiviikko 2. helmikuuta 2011

INFLUENSSA- JA MPR-ROKOTTEET PALJASTUVAT........


NaturalNews.com

1.2. 2011

NaturalNews exclusive: Kansainvälinen lääketieteellinen rokoteneuvosto kumoaa rokotepropagandan myyttejä teollisuutta romahduttavalla raportilla
http://www.naturalnews.com/gallery/articles/Vaccines-GetTheFullStory_150.jpg

Mike Adams, the Health Ranger, NaturalNews Editor

(NaturalNews) Kun kuunnellaan rokoteteollisuuden kannattajia, niin rokotteet perustuvat  vahvalle tieteelliselle perustalle, joka todistaa ne täysin turvallisiksi ja hyvin tehokkaiksi.
 Nämä uskomukset eivät kuitenkaan perustu todelliseen tieteeseen vaan ennemminkin sitkeään rokotemytologiaan, jota ovat levittäneet rokoteteollisuus, lääkärikunta ja jopa hallitukset, jotka ovat vastuussa taloudellisestirokotteiden aiheuttamista haitoista.  
Tänään on International Medical Council on Vaccination (www.VaccinationCouncil.org) julkistanut, yksinomaan NaturalNews.com´in kautta, uraa uurtavan dokumentin, joka sisältää yli 80 sellaisen perhelääkärin, aivokirurgin ja patologian, kemian ja immunologian professorin allekirjoitukset, jotka tuovat julki asiakirjassa, että rokotteet aiheuttavat merkittävää haittaa lasten terveydelle eikä ”rokotemytologialla” ole mitään todellista tieteellistä perustaa, jonka perusteella voitaisiin väittää rokotteiden olevan jollain tavalla lapsille hyväksi.
Tämän käänteentekevän dokumentin, jota kutsutaan nimellä Vaccines: Get the Full Story = Rokotteet: Löydä koko tarina, voi ladata ilmaiseksi NaturalNews.com.´ista. Klikkaa tämän raportin otsikkokuvaa suoraan lataussivulle, mistä löytyy lataukset 9 kielellä, myös espanjaksi, ranskaksi, hebreaksi ja venäjäksi. (löytyy myös alemmasta linkistä) 
Teillä on lupa laittaa tämä raportti levitykseen. Olkaa hyvä ja jakakaa sivusto muille, jotta äidit ja vanhemmat voivat opiskella rokotteisiin liittyvistä vaaroista ja siten suojella lapsiaan rokotusten aiheuttamilta vaaroilta.
 
Rokoteteollisuuden viesti on kuin rikki mennyt levy: Rokotteet ovat ”turvallisia ja tehokkaita”, he sanovat. Mutta valheen toistaminen yhä uudelleen ja uudelleen ei tee siitä maagisesti totta. Minkä tahansa tällaisen turvallisuus- tai tehokkuusilmoituksen tulee perustua tosiasiallisiin tutkimuksiin, ja aito tiede ei kerta kaikkiaan sisällä tällaista tietoa rokotteista. Tiesittekö esimerkiksi sitä, että MPR- ja influenssarokotteita ei ole koskaan testattu kliinisesti (3-vaiheen tutkimus, suom.huom.) rokottamattomilla henkilöillä?    
Tiesittekö myös, että vaikka rokotteet voivat aiheuttaa lapsille sellaisia pitkäaikaisia vaurioita, jotka ilmenevät vasta kuukausia tai jopa vuosia myöhemmin, niitä arvioidaan vain haittavaikutuksina ja vain 2 – 3 viikon ajalta?

Mitä tästä vapaasti ladattavasta raportista selviää?
Tässä esimerkkejä siitä, mitä tästä silmät avaavasta Medical Council on Vaccination´in raportista löytyy (www.VaccinationCouncil.org).

• Luettelo niistä monista lääkäreistä (MD), filosofian tohtoreista (PhD), ravintotieteen tohtoreista (ND) ja muista lääketieteen asiantuntijoista, jotka ovat allekirjoittaneet tämän dokumentin ja kyseenalaistavat kriittisesti myytin, että rokotteet ovat tutkitusti sekä turvallisia että tehokkaita.  


• Miksi rokotteita EI KOSKAAN ole tutkitusti todistettu turvallisiksi ja tehokkaiksi 

• Luettelo joistakin vakavista rokotteiden aiheuttamista terveyteen vaikuttavista haittavaikutuksista
• Miksi autismi liittyy rokotteisiin.
• Farmaseuttisen lääketeollisuuden halu saada tuloja kannustamalla sinnikkäästi rokotteiden käyttöä.

• Luettelo sairaudestanne hyötyvistä instituutioista ja järjestöistä.

• Järkyttävä totuus siitä, mitä ainesosia rokotteiden valmistamiseen käytetään (abortoitujen sikiöiden kudoksia, 59 erilaista kemikaalia, sairaiden eläinten DNA:ta ja niin edelleen).

• Katsaus joistakin rokotteiden vaarallisimmista ainesosista, mm. alumiinista ja formaldehydistä.

• Totuus eturistiriidoista rokoteyhteisössä ja miksi lääkärit hyötyvät rokotustoimintaperiaatteista.
• Miksi rokotettujen lasten terveysodotukset ovat paljon huonommat kuin rokottamattomilla lapsilla (ja miksi rokoteteollisuus kieltäytyy testaamasta rokotteita pitkäaikaisseurannoissa rokottamattomilla lapsilla).

• Kuinka pidättyä “pakollisista” rokotuksista.

• Tärkeä neuvo vanhemmille kuinka suojella lastenne terveyttä KIELTÄYTYMÄLLÄ rokotuksista.  
• Online-arkistot, joista voi opiskella lisää rokotteiden vaaroista.  
 
• Suositeltavaan jatko-opiskeluun soveltuvan materiaalin luettelo.
Lataa tämä raportti nyt heti klikkaamalla artikkelin kuvaa tai alempaa löytyvästä linkistä. Ja voit jakaa tätä dokumenttia toisille.

NaturalNews esittää tällä viikolla myös kaksi haastattelua niistä kahdesta lääkäristä, jotka ovat allekirjoittaneet tämän raportin:  Drs Sherri Tenpenny ja Suzanne Humphries. Heidän haastattelunsa lähetetään kokonaisuudessaan täällä NaturalNews´issä tällä viikolla. Perjantaina (ellei jo aikaisemmin) esitämme myös kamera-haastattelun Dr Andrew Wakefield´in kanssa, joka keskustelee kanssamme autismin oireista, miksi rokotteilla on mahdollisesti niin vaarallisia haittavaikutuksia lapsille, ja mitä vanhemmat voivat tehdä suojellakseen lapsiaan rokotusten vaaroilta.

Miksi tämä raportti on pakko lukea

Tämä International Medical Council on Vaccination´in (www.VaccinationCouncil.org) raportti on ehdottomasti kaikkien vanhempien kaikkialla maailmassa pakko lukea. Se kuvaa vähän tiedettyjä tosiasioita rokotteista, lapsista ja immuunipuolustusjärjestelmästä, asioita, joita rokotteiden valmistajat ja hallituksen terveysviranomaiset eivät halua panna kiertämään. Valitsittepa sitten lastenne rokottamisen tai ette, olette itsellenne velkaa sen, että kuulette tarinan molemmat puolet ennen päätöksen tekoa, ja tämä raportti kertoo teille sen osan tarinasta, jota lääkärinne ei todennäköisesti tiedä eikä hallituksenne ehdottomasti halua teidän kuulevan.  
Näin siksi, että hallitukset sitoutuvat ottamaan rokotushaittojen taloudelliset riskit hallitustensa korvausohjelmien kautta. Joten on hallitusten edun mukaista, ettei rokotteiden osoiteta koskaan aiheuttavan haittaa.


Miksi rokoteteollisuus haluaa niin epätoivoisesti vaientaa eriävät mielipiteet
Tänään uskon rokoteteollisuuden horjuvan. Kun totuus MPR-rokotteen ja autismin, Gardasil-rokotteen aiheuttamien kuolemien ja rokotteiden sisältämien kauhistuttavien ainesosien välisistä yhteyksistä tulee lopultakin esille, yhä useammat ja useammat vanhemmat saavat yhä enemmän tietoa ja valitsevat rokottamattomuuden lapsilleen.
Tämä panee rokoteteollisuuden reagoimaan epätoivoisesti. Siksi British Medical Journal (BMJ) on sortunut tekemään bloggeri Brian Deer´in nimellä julkaistuja artikkeleita levittääkseen tosiasiassa vääriin syytöksiin perustuvia väitteitä joistakin lääketieteen maailman huippuasiantuntijoista, jotka ovat oikeutetusti kyseenalaistaneet rokotteiden turvallisuuden (kuten tri Andrew Wakefield). Moitteeton kuuliaisuus konventionaaliselle rokotusmytologialle on niin keskeisessä asemassa farmaseuttisen teollisuuden jatkuvalle kannattavuudelle, että rokotevalmistajat turvautuvat käytännöllisesti katsoen mihin tahansa suojellakseen reviiriään ja yrittävät vaientaa jokaisen, joka kyseenalaistaa, voisiko sanoa, dogmaattisen harhakuvitelman rokotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta.     
Rokotteiden puolestapuhujat kieltäytyvät väittelemästä rokotteita koskevista tosiasiallisista faktoista. Koska, jos tosiasiat paljastettaisiin, kävisi ilmi, että rokoteteollisuus perustuu melkein pelkästään vilpilliseen tieteeseen ja hyötyjen tavoitteluun. Näihin tosiasioihin kuuluu mm.:

• Rokotteita ei ole juuri koskaan tutkittu satunnaistetuissa placebo-kontrolloiduissa kaksoissokkokokeissa käyttäen asianmukaista placeboa kuten suolaliuosta. Sen sijaan rokoteteollisuus käyttää muita rokotteita “placeboina” tarkoituksenaan yrittää salata noiden rokotteiden haittavaikutukset.     

• Virusta sisältävät, rokotteissa käytettävät ainesosat ovat suorastaan kauhistuttavia, ja ne sisältävät salamyhkäisiä viruksia, joita ei pakkausten päällysmerkinnöissä ilmoiteta, kuten sairastuneista eläimistä, naudoista tai apinoista, otettua DNA:ta.
• Rokotteissa käytetyt kemikaalit tunnetaan neurotoksiineina = hermomyrkkyinä, ja niihin kuuluu elohopea, alumiini ja formaldehydi. Näitten kemiallisten myrkkyjen käyttöä ei edes kiistetä rokoteteollisuudessa. Vielä pahempaa on näiden kemikaalien injektoiminen kehoon ja niiden läpäiseminen ruuansulastu/maksajärjestelmän, joka auttaa tavallisesti neutraloimaan myrkylliset aineet, jotka on saatettu nielaista. Tämän takia rokotteiden helppoheikkien, kuten tri Oz´in, väitteet “että kaloissa on enemmän elohopeaa kuin rokotteissa” ovat älyllisesti epärehellisiä ja harhaanjohtavia. Ihmiset eivät ruiskuta lapsiinsa kalaa.

• Valtavirran medialla on huimia eturistiriitoja kun he raportoivat rokotteista, koska lähes kaikki median julkaisut ovat riippuvaisia lääketeollisuuden mainosrahoista, jotta ne pysyvät käynnissä. Tämän takia suositut uutishenkilöt kuten Anderson Cooper ja George Stephanopoulos saattavat laajalti huonoon maineeseen itsensä, kun he esittävät suorissa lähetyksissä vahtikoiria, jotka hyökkäävät esim. sellaisia ihmisiä vastaan kuin tri Andrew Wakefield. Huomaatteko, etteivät he koskaan paljasta omia rahallisia yhteyksiään Big Pharmaan?
 • Jopa hallituksilla on valtavia syitä varmistaa, ettei MPR-rokotteita (ja muita rokotteita) esitetä haitallisina, koska ne ovat sitoutuneet rokotehaittoihin luotuaan niitä varten   erityiskorvausrahastot, jotka maksavat korvauksia rokotusvaurioista.  Jos rokotteiden todelliset haitat tunnettaisiin ja myönnettäisiin laajemmin, siitä seuraisi rokotevaurioituneiden vanhempien oikeuksien rahallisen arvon nousevan kaikkiaan triljooniin dollareihin.
• Kun puhutaan rokotteiden uhreista USAn hallitus myöntää tavallisesti, että rokotteet aiheuttavat autismia ja muita haittavaikutuksia lapsille Vaccine Injury Compensation Trust Fund´n korvausjärjestelmänsä kautta, joka on maksanut kymmeniä miljoonia dollareita tuomarien päätösten perusteella vanhemmille, joiden lasten on todistetusti näytetty vaurioituneen rokotteiden takia.  

... tämä tarina menee yhä vain syvemmälle. Mitä enemmän tarkastelee faktoja, sitä enemmän ymmärtää, että rokoteteollisuus on yltäpäältä eturistiriidoissa, puoskaritieteessä, hyödyntavoittelussa, korruptoituneissa henkilöissä ja on täysin piittaamaton lasten turvallisuudesta. Rokoteteollisuus on käytännöllisesti katsoen yksi vaarallisimmista esimerkeistä modernista järjestäytyneestä rikollisuudesta. Sen mekanismi on hyöty ja monopolit ja se puolustaa valtaansa jatkuvilla pelottelukampanjoillaan, sensuurilla, taloudellisilla vaikutuksilla ja valetieteellä.  
Tämä tarina alkaa juuri nyt tulla ilmi. Katso NaturalNews.com´ista, kuinka tämä kehitystarina jatkuu kattavasti.

Miksi rokoteteollisuus ei halua, että tämä raportti luetaan? 

Ällistyt takuuvarmasti siitä, mitä opit rokotteiden haitoista ja vaaroista, myös MPR-rokotteista, kuten tämä raportti paljastaa.

Klikkaa viereistä neliötä ladataksesi tämän raportin ja katso itse: Click here to download this report and see for yourself.

Tämä on tietoa, jota rokoteteollisuus ei halua luettavan.
He eivät halua edes lääkäreitten oppivan tätä, koska mitä enemmän lääkärit alkavat tutkia tätä aihetta, sitä enemmän he vakuuttuvat siitä, että heille on valehdeltu rokotteiden turvallisuudesta ja niiden tehosta.
Tosiasiassa monet lääkärit, jotka ovat olleet vahvasti rokotuksia kannattavia, ovat nyt niitä asiantuntijoita, jotka varoittavat suorasanaisimmin rokotusten vaaroista. Nyt he kyseenalaistavat rokotteiden laillisten tieteellisten kokeiden puutteen, ja nyt he käsittävät, että rokoteteollisuus on sotkeutunut laajamittaiseen
“smoke-and-mirrors”-kepposeen myydessään vaarallisia lääkkeitä, joilla on vakavia, elinikäisiä haittoja sekä lapsille että aikuisille.

Niitä lääkäreitä kohtaan, jotka vastustavat rokoteteollisuutta, kohdistuvat salakavalimmat ja poliittisimmat hyökkäykset rokotteiden puoltajien taholta, mutta heidät nähdään joka tapauksessa sankareina sen kasvavan vanhempien joukon (varsinkin äitien) silmissä, joka kykenee näkemään rokoteteollisuuden valheiden läpi.
Jopa ne vanhemmat, joiden lapsia tutkittiin tri Wakefield´in alkuperäisessä Lancet-lehdessä julkaistussa artikkelissa, kannattavat hänen etiikkaansa ja hänen tutkimustaan voimakkaasti.
Näin sanoi Julia Ahier muistiinpanoissa BMJ´n hyökkäyksestä tri Wakefieldinä vastaan:
“Olen täysin vakuuttunut, että MPR-rokote laukaisi poikani tilan, kun ensimmäiset kivuliaat  ongelmat alkoivat ensimmäisenä rokotuksen jälkeisenä iltana ja hänen osaamiensa taitojen puute alkoi myös sen jälkeen ja kun hän ennen rokotusta oli kasvanut hyvää vauhtia MPR-rokotteen saatuaan kasvu hidastui selvästi.   

“Olen sitä mieltä, että tri Wakefield on yrittänyt vain auttaa näitä lapsia eikä hän ole tehnyt mitään, mitä me vanhemmat emme haluneet hänen tekevän. Syytökset olivat epäoikeudenmukaisia, koska niitä eivät esittäneet sellaiset, ihmiset, jotka olivat tehneet lapsille lääketieteellisiä tutkimuksia eivätkä heidän vanhempansa
”Tohtori Wakefield ei hankkinut ketään tutkimusryhmäänsä. Meidän tapauksessamme pojallemme antoi alkuperäisen lähetteen professori Walker-Smith toisesta sairaalasta kun pyysin lähetettä tri Wakefild´ille ja paikallinen lastenlääkärimme esitti sitten lähetettä hänelle.

”Tri Wakefield oli kiltein, myötätuntoisin lääkäri, joka koskaan oli ollut kiinnostunut lapsemme tapauksesta. Hän ei esittänyt mitään toimenpiteitä lapsellemme, ne tehtiin muitten lääkäreitten kanssa suostumuksellamme ja muitten lääkäreitten suostumuksella. Mikään lapsellemme tehdyistä kokeista ei ollut tahtoamme vastaan. Ei ilmennyt mitään tunteetonta käyttäytymistä. En koskaan ole keskustellut enkä edes aikonut keskustella Brian Deer´in kanssa.”

Mistä löytyy lisää tietoa – tärkeitä nettisivustoja

Kannustan todella liittymään tri Gary Null´in kannattajaksi (www.GaryNull.com), hän tekee parasta mahdollista tutkivaa journalismia tästä aiheesta kaikkialla maailmassa. Hänen nelituntinen uusi tulkintansa BMJ´stä, Brian Deer´istä ja väärien syytteiden patoumasta tri Wakefield´iä vastaan on ehkä yksittäinen tärkein tutkiva juttu, joka koskaan on tuotettu tästä aiheesta. Se saa BMJ´n oman, Brian Deer´in raportin näyttämään juopuneen bloggerin myöhäisyön piiperrykseltä.   

Hänen luvallaan olemme tehneet ladattavan nauhan tänne NaturalNews´iin:

http://www.naturalnews.com/files/Ga...

Voit seurata Gary Null´ia linkeistä: www.ProgressiveRadioNetwork.com ja www.GaryNull.com

Lisää tutkittavia nettisivustoja:
International Medical Council on Vaccination
www.vaccinationcouncil.org
ThinkTwice Global Vaccine Institute
www.thinktwice.com
Vaccination Liberation
www.vaclib.org
U.S. doctors who don't vaccinate
www.novaxdoctors.webs.com
Holistic Moms
www.holisticmoms.org
Moms Like Me
www.momslikeme.com
Dr. Sherri Tenpenny
www.drtenpenny.com
Facebook
www.facebook.com/vaccineinfo

                                                  * * * * *

 Monia vuosia sitten kirjoitin seuraavasti omaan pöytälaatikkooni:

KOKEMUKSIA ROKOTUKSISTA

  Kiinnostuin homeopatiasta ja vaihtoehtolääkinnästä jo opiskellessani 1970-luvulla proviisoriksi Helsingin Yliopiston Farmasianlaitoksella. Odotin innokkaan asitä hetkeä, jolloin oikea farmasian opetus todenteolla alkaisi. Sitä sain turhaan odottaa. 

  Samanaikaisesti tutustuin Rudolf Steinerin ja lääkäri Ita Wegmanin perusteisiin antroposofisesta lääketieteestä. Sieltä avautui kiinnostava maailma! Homeopatia ja ennaltaehkäisevä, immuunipuolustuskykyä parantava elämäntapa löytyivät. Tämä suunta sopi minulle hyvin, koska ammatinvalinnastani huolimatta en ole itse halunnut käyttää kemiallisia lääkkeitä enkä ole uskonut niiden mahdollisuuksiin pitkälle tulevaisuuteen.
   Perehtymiseni antroposofiseen lastenhoitoon lisääntyi omien lasten syntymän myötä. Lasten luonnonmukainen hoito, ravinto ja sairauksien hoito sai uutta merkitystä.
Vanhimman lapsen saatua ensimmäisen kolmoisrokotteensa seuraukset olivat pelottavat. Hän kouristeli kuumeisena kiljuen muutaman tunnin ajan kankeana sylissäni. Rukouksen voimalla uskon tilanteen lauenneen. Seuraavan kerran neuvola suositteli puolta annosta. Seuraukset olivat samat. Siitä lähtien viiden lapseni rokottamatta jättäminen on täällä Pohjois-Suomen maaseudulla ollut jatkuva närästyksen ja huomion aihe. Monta vakavaa lääkärin puhuttelua on käyty sairaalassa ja neuvolassa.
  Myös erilainen, luonnonmukainen pienten lasten ravinto-ohjelma herätti neuvolahenkilökunnan kauhistelua, varsinkin kun tiedettiin minun olleen kasvissyöjä jo vuosien ajan ennen ensimmäisen lapseni odotusta. Mutta esim. koliikin takia muistan valvoneeni vain yhden yön vauvan kanssa. Silloinkin vaiva helpottui hetkessä, kun hän sai pullollisen hyvin laimeaa kamomillateetä maustettuna hitusella hunajaa keinutuolissa sylissäni.

  Tietysti lapseni ovat sairastaneet tavallisia lastentauteja, kuten vesirokon, flunssaa ja vatsatautia ym. Joku korvatulehduskin on yrittänyt. Aina on selvitty kotikonstein homeopatialla tautia hoitaen. Kuumeisiin ei kukaan lapsistani ole koskaan saanut kuumetta alentavaa apteekin lääkettä. Kuumehan lietsoo omaa immuunipuolustuskykyä poistamaan taudin aiheuttajat elimistöstä ilman jälkitautien vaaraa. Maalaisjärki kuitenkin on kuumeen kanssa tarpeellinen. Terveyskeskuksessa on neljän pojan ja yhden tytön kanssa tarvinnut käydä vain pienten tapaturmien ompeluksessa. Antibiooteiltakin on säästytty.
  Koulussa lapseni ovat saaneet osakseen jonkin verran painostusta luokkatovereiltaan, koska heitä ei ole rokotettu neuvolan suositusten mukaan. Esim. "kouluunmenopiikin" pois jättö sai tyttären toverin toteamaan, ettei hän saa tulla kouluun. Kouluterveydenhoitajan tarkastuksiin olenkin aina laittanut lapsille mukaan allekirjoittamani kiellon rokotuksista.

  Nyt onkin sitten mielestäni kaikkein vaikein aika rokotusten suhteen tullut ajankohtaiseksi, kun kaksi vanhinta poikaani on mennyt armeijaan. Suomen armeijan varusmiehet on perustuslain mukaan pakko rokottaa, ellei heillä ole läkärin antamaa lausuntoa lääketieteellisistä kieltäytymisperusteista. (Tarkistin asian terveysministeri Sinikka Mönkäreeltä ja puolustusministeri Anneli Tainalta.)  Molemmat poikani saivat siis kielloista huolimatta kaikki neljä rokotusta yhdellä kerralla, myös vaikka osa oli ennestään voimassa, kun ne oli juuri ennen armeijaan menoa otettu. Toinen poika sai toista viikkoa kestävän hyvin korkean kuumeen ja joutui sairaalaan. Kotiin hän pystyi ilmoittamaan tilastaan vasta viikon kuluttua. Antibioottikuurit olivat hoitona ensimmäisen kerran hänen elämässään. Toisen pojan tapaus oli hyvin samanlainen. Onneksi heidän kohtalonaan ei sentään ollut kuolla aivokalvontulehdukseen tai sairastua muihin vakaviin tauteihin rokotusten seurauksena, kuten useat muut. Seuraavan pojan armeijaanlähtökutsunnat ovat jo syksyllä. Miten käy hänen, joka ei myöskään ole saanut yhtään antibioottia elämässään ja jolla ei ole reikääkän hampaissaan? - Hän otti rokotuksensa siviilissä etukäteen pienissä erissä, mutta sairastui samaan aikaan, kun muut alokkaat rokotettiin armeijan aluksi.

  Tuttavaperheen kevään ylioppilaspoika kuoli aivokalvontulehdukseen syksyn armeijarokotusten jälkeen.
 Kiinnostukseni rokotuksiin sai minut matkustamaan toukokuussa 1998 Suomen Luontaisterveyden Liitto ry:n järjestämään seminaariin Helsinkiin. Australialaisen filosofian tohtori Viera Scheibnerin luento oli kokonaisuudessaan minulle sitä tieteellisesti todistettua lääketieteellistä tutkimusta, jota olin odottanut vuosien ajan. Kiitos tohtori Scheibnerin minulla on nyt perusteita, jotka osoittavat omatkin tietoni tosiksi.

  Kun oululainen KALEVA-lehti julkaisi 11.5.-98 etusivun jutun, ettei MPR-rokotuksilla ole sivuvaikutuksia, en enää voinut olla ottamatta kantaa. Kävin keskusteluja Pohjois-Suomen homeopaattien ja Arktisen Modernin Luontaisterapia ry:n johtohenkilöiden kanssa. Seurauksena julkaistiin 23.5.-98 Kaleva-lehden mielipideosastossa artikkeli, jonka kirjoitin yhdessä homeopaatti, erikoissairaanhoitaja ystäväni kanssa. Koska kirjoituksen oli tarkoitus herättää keskustelua yleisössä ja terveydenhuoltohenkilöstössä yleensä, se oli lyhyt yleiskatsaus luennosta, jonka sisältö saattaisi aiheuttaa pelkoa ja hämmennystä tavalliselle ihmiselle. Luento sisälsi niin paljon vakavaa faktaa tutkimustietojen manipuloinnista ja siitä, miten vähän tavallinen kansa saa näistä asioista tietoa (saivatkohan lääkäritkään?).

  Artikkeli päätyi lääketieteen opiskelijoiden koekysymykseksi Oulun Yliopistoon. Opiskelijoiden piti perustella kriittisesti, miksi artikkelin kirjottaneita oli harhautettu ja mitä virheitä artikelissa oli. Se oli varmasti myös hyvien naurujen kohteena yliopistolla, kuka ties.
  Olivatpa proviisori ja erikoissairaanhoitaja homeopaatit nyt päästäneet pahan!!

  Toivon todella, että rehellinen keskustelu rokotuksista voidaan aloittaa!
                - Samaa toivon nyt yli 12 vuotta myöhemmin!


 http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf