torstai 10. maaliskuuta 2016

Homeopatian käyttö USAssa ja ....

Torstaina, 25. Helmikuuta 2016


Alkuperäinen artikkeli: http://safe-medicine.blogspot.fi/2016/02/homeopathy-in-usa-sign-of-weakness-of.html

 

Homeopatian asema USAssa. - Merkki konventionaalisen lääketieteen tehottomuudesta?

Amerikan Yhdysvalloissa ovat oikeus terveydenhoidon valintaan sekä vapauteen äärimmäisen uhattuina. Jokaisessa osavaltiossa pyrkii lääketieteellinen vallassa oleva ryhmä tekemään rokotuksista pakollisia, vieden potilaitten oikeuden valita itse.

Kuitenkin yhdysvaltalaiset käyttävät paljon muitakin lääketieteellisiä terapioita, eivätkä  ainoastaan homeopatiaa.   

Tärkeä tutkimus homeopaattisten lääkkeitten käytöstä USAssa on tehty äskettäin, ja se julkaistiin erittäin arvostetussa terveysjulkaisussa USAssa, 'The American Journal of Public Health' issä. Tutkimuksen tekijät ovat Harvard’s School of Public Health´istä ja Beth Israel Deaconess Medical Center´istä, ja Harvard Medical School´in alaisesta sairaalasta sekä homeopaatti Dana Ullman, MPH, CCH, ja he ovat linjanneet joitakin tutkimuksen herättämiä tärkeimpiä tosiasioita. 

  • Tutkimus osoitti, että homeopatiasta tehdyt tutkimukset “osoittavat mahdollista yleisterveydellistä hyötyä, kuten esimerkiksi tarpeettomien antibioottii-kuurien käytössä, vähentäen tiettyjen hengitystie-elinsairauksien hoitokustannuksia, parantavan peri-menopausaalista masennusta ja kroonisesti sairaiden henkilöiden terveyden paranemista. Sekä sen, miten homeopatialla saatiin hallintaan Leptospirosis-epidemia Kuubassa.
  • Tutkimus analysoi tietoja vuoden 2012 National Health Interview Survey´ssä homeopatian yleisyydestä ja näiden lääkkeiden käytöstä yhdysvaltalaisten aikuisten keskuudessa suhteessa muihin täydentäviin hoitomuotoihin sekä intergratiivisen lääketieteen (CIM) käyttöön.
  • Kaksi kolmasosaa homeopatian käyttäjistä arvioi homeopatian kolmen käytetyimmän CIM-terapiansa joukkoon.
  • Homeopatian käyttäjät, jotka olivat tavanneet homeopatian ammattilaisen vastaanotolla, pitivät homeopatiaa merkittävästi todennäköisemmin “hyvin tärkeänä terveytensä ylläpitämiselle ja hyvinvoinnille” , ja että se auttoi heidän terveyteensä “hyvin merkittävästi” verrattuna homeopatian käyttäjiin, jotka eivät olleet tavanneet ammattihomeopaattia.
  • Aikaisemmat hallituksen tekemät katsaukset vuosilta 2002 ja 2007 osoittivat, että homeopatiaa käytti  1.7% ensimmäisessä ja 1.8% myöhemmässä tutkimuksessa yhdysvaltalaisista aikuisista.Tämä uusi tutkimus osoitti nyt, että vuonna 2012 homeopatian käyttö oli lisääntynyt lähes15%´lla eli 2.1%´iin USA´n aikuisväestössä. 
  • Homeopaattisten lääkkeiden käyttö USAssa on huomattavasti vähäisempää kuin muissa länsimaissa, kuten Italiassa (8.2%) ja Saksassa (14.8%).
  • Tutkimus toteaa, kuten tusinat aikaisemmatkin tutkimukset, että pitemmälle kouluttautuneet ihmiset käyttivät enemmän homeopaattisia lääkkeitä kuin vähemmän koulutusta saaneet.  
  • Yleisimpiä vaivoja, joihin ihmiset etsivät apua homeopatiasta olivat hengitystie- sekä korva-nenä-kurkku ongelmat samoin kuin lihas-selkärankakipuongelmat. 
  • Tutkijat esittivät johtopäätelmänään, että "koska homeopatian käyttö liittyi mahdolliseen, yleisen terveyden paranemiseen, lisätutkimukset tästä modaliteetista ja tämän hoitotavan käyttämisestä ja siihen liittyvistä tutkimuksista ovat aiheellisia”.
Tästä linkistä löytyy tutkimusabtrakti kokonaisuudessaan:
The study abstract can be found here.

Ehkäpä homeopatian kasvava suosio sekä kasvava konventionaalisen hoitotavan lääkkeisiin ja rokotteisiin perustuvan lääketieteen vastustaminen on ensisijainen syy tälle salakavalalle konventionaaliselle pakkolääkintäsuuntaukselle USAssa. Farmaseuttinen lääketeollisuus alkaa oivaltaa, että aina vain useammat ihmiset pitävät sen valmistamia lääkkeitä ja rokotteita tehottomina ja haitallisina, kun samanaikaisesti lisääntyvä joukko ihmisiä etsii turvallisempia lääkitsemisterapioita. Lääkeyhtiöille tämä yhdistelmä on uhka niiden bisnekselle, tuotoille ja niiden vaikuttamiskyvylle kansallisissa terveydenhoitojärjestelmissä.

Ihmisten pakottamisesta ottamaan lääkkeensä ja rokotteensa on näin tullut hengissäpysymisen mekanismi!

Farmaseuttiset lääketehtaat saattavat pitää tällaista ´lihasten pullistelua´ merkkinä heidän omasta vahvuudestaan ja lainvoimaisuudestaan. Tosiasiassa tämä on heikkouden ja alkamassa olevan rappeutumissairauden merkki.