keskiviikko 27. lokakuuta 2010

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA LÄÄKETIEDETTÄ???


Kolesterolilääke bisnes, lääketeollisuus ja lääkärit

Nyt tämä alkaa paljastua => lääketieteellisten ”näyttöön perustuvien” lääkkeiden taustahistoria jo pitkältä ajalta! Sehän ei koske ainoastaan kolesterolilääkkeitä, sillä psyykenlääkkeiden ”teho” onkin sitten jo ihan jotain muuta tähänkin verrattuna. Eikä rokotteidenkaan taustat ole sen kummempia. – RAHA teettää tällaista ohi ihmisten hyvän ja Hippokrateen valan! – Kiitos Martti Backman!

Ketä tohtori edustaa?

25.10.2010 illalla Yle ykköseltä tulleesta MOT-ohjelmastaan mm.

”Länsimaissa journalismin tärkeimpänä tehtävänä pidetään vallankäytön valvontaa. Siksi onkin hämmästyttävää, kuinka vähällä media päästää lääkärit. Valkotakit nimittäin käyttävät poikkeuksellisen kovaa valtaa. He päättävät ihmisten terveydestä, elämästä ja kuolemasta.

Paitsi että yksittäisen potilasta hoitavan lääkärin valta ja vastuu on suuri, vielä suurempi on koko lääketieteellisen yhteisön, tai sitä edustavan eliitin valta. Sen piirissä muotoutuvien lääketieteellisten teorioiden sekä hoitokäytäntöjen pohjalta tehdään päätöksiä jopa satojen miljoonien ihmisten kohtaloista.

Eikä ole harvinaista, että suurella yksimielisyydellä ”tieteellisinä totuuksina” omaksutut teoriat kumoutuvat ja korvautuvat nopeasti aivan uudenlaisilla. Esimerkiksi käsitys vatsahaavan synnystä, tai kananmunan epäterveellisyydestä.

Lääketieteilijät ovat saaneet kehitellä teorioitaan ja hoitokäytäntöjään rauhassa. Heille ei ole haastajaa, eikä sellaista hevin nouse lääkäreiden omastakaan, tunnetusti toisiaan kohtaan lojaalista joukosta.

Myöskään yhteiskunta ei aseta lääkäreiden toiminnalle kovin tiukkoja rajoja. Suositeltavista hoitokäytännöistä ei päätetä ministeriöissä, vaan suositusten teko on luovutettu lääkärien omalle järjestölle ja sen piiristä kootuille erikoistyöryhmille……

Lääketieteelliselle yhteisölle on luovutettu eräänlainen itsehallintaoikeus, autonomia. Se on hyvin velvoittava asema. Yhteiskunnan osoittamaa luottamusta vastaan lääkärikunnan pitäisi huolehtia korostetusti siitä, että potilaat voivat luottaa heidän riippumattomuuteensa ja vilpittömyyteensä.

Riippumattomuuteensa? Mitäpä muuta intressiä lääkäri nyt voisi ajaa kuin potilaansa parasta?

Lääkärin vastaanotolla istuu nykyisin mahtava kolmas osapuoli, lääketeollisuus. Suuret lääkeyritykset kustantavat valtaosan kaikesta lääketieteellisestä tutkimuksesta. Sponsorien keinoista vaikuttaa tutkimusten lopputuloksiin on runsaasti näyttöä.

Kun ennen kehitettiin lääkkeitä sairauksiin, niin nykyisin kehitetään sairauksia lääkkeisiin. Sponsoroidun lääketutkimuksen ajan suuria innovaatioita on ollut teoreettisten riskien määrittely sairauksiksi, joiden katsotaan vaativan ehdottomasti ennalta ehkäisevää lääkehoitoa.

Ehkä paras esimerkki tästä on tämän viikon MOT:ssä käsiteltävä veren kolesterolipitoisuuden määrittely sairaudeksi. Bisnes on loistava. Jos antibioottikuuri antaa lääkeyhtiölle mahdollisuuden myydä viikon pillerit, niin kolesterolirajan ylitys luo lääkeyhtiön ja potilaan välille elinikäisen asiakassuhteen.

Kolesterolitohtorit ovat venyttäneet koko ajan statiinilääkityksen aloittamisen kriteerejä. Nyt sitä tarjotaan vaarien lisäksi myös vauvoille: USA:ssa myydään statiinia lapsille purutabletin muodossa, ja onpa ehdotettu statiinin lisäämistä vesijohtoveteenkin…..

Jos paljastuisi, että minä toimittajana istuisin esimerkiksi meijeriteollisuuden tiedotusvaliokunnassa, ja nostaisin sieltä säännöllisesti konsulttipalkkioita, niin kuinka paljon katsojat ja lukijat luottaisivat sanomisiini?

Syystäkin: eivät vähääkään. Asetelma olisi aivan mahdoton.

Mutta hoitosuosituksia antavien professori-lääkärien kohdalla se on mahdollista. Käypähoitotyöryhmän tohtoreista ainakin kaksi on istunut suurten lääkeyritysten asiantuntijaelimissä. Ja lähes kaikilla muillakin työryhmän jäsenillä on tiiviit taloudelliset sidonnaisuudet tärkeimpiin kolesterolilääkkeitä valmistaviin yrityksiin.
Tällainen kollektiivinen eturistiriita tuskin voisi tulla kysymykseen millään muulla yhteiskunnan osa-alueella.
Medikalisaatio on lääketieteen syöpä. Se kalvaa lääketieteen uskottavuutta, lisää terveydenhuollon menoja, suuntaa resurssit tehottomasti ja ohjaa suuret ihmisjoukot tarpeettomaan lääkehelvettiin. ”

Näin siis Martti Backman! Kiitos!


 MOT 25.10.2010 Kolesterolilääkepommi: http://areena.yle.fi/video/1388136     (Katsottavissa vielä 1.11.2010 asti)

Yhteenvetoa hyvin tehdystä asiallisesta ohjelmasta:

Kolesterolilääkemarkkinat ovat suuri bisnes Suomessakin, sillä näiden lääkkeiden käyttäjiä on meillä noin 660 000.
Lääkärit ovat tehneet yllättävän vähän näistä lääkkeistä potilaille ilmenneitä haittavaikutuksia Suomen haittavaikutusrekisteriin. Haittavaikutuksia on ilmoitettu 13 kpl, vaikka n.3500 henkilöä on kokenut haittoja. - Statiineista haimatulehduksen saanut Leino Utriainen haki suoraan korvauksia Pfizer-lääkeyhtiöltä ja sai ne kaikki ja onneksi vielä parani jätettyään kyseisen lääkityksen kokonaan pois.


Kuitenkin kaiken kaikkiaan 12 viimeisen vuoden aikana statiinien on todettu aiheuttaneen 800 haimatulehdusta, eli 218 / vuodessa ja se tarkoittaa 1: 100 – 1000 käyttäjästä saa haittoja. Näistä aiheutuu kuolemia 2-3 %:lle, eli 6 henkeä/vuosi. – Täten lääkkeen antamat hyödyt ovat suhteellisesti hyvin kyseenalaisia, myös rahallisesti.
Muita haittavaikutuksia ovat 9 %:lla lisääntynyt diabetes-riski, eli ilmenee n. 660 uutta diabetestapausta/vuosi sekä lisääntyvässä määrin dementiaa ja syöpiä.

Vuonna 2005 tehtiin päätös, että kaikki lääkekokeet on rekisteröitävä. Uutena vaaditaan nyt myös, että myös kaikki kielteiset koetulokset on julkistettava. - Aiemmin lääketehdas saattoi lopettaa tutkimuksensa ja hyllyttää ne vuosiksi. Uusia tutkimuksia tehtiin sitten niin kauan, että saatiin sponsoroijan haluama koetulos ja se julkaistiin sitten.

Vuoden 2005 jälkeen on tehty 10 uutta tutkimusta statiineista erilaisten potilasryhmien hoidossa. Ranskalainen tutkija, tri. Michel de Lorgeril (Coeur et Nutrition, Université Joseph Fourier-Grenoble 1´ssä Ranskassa) tutki ne kaikki. Ne olivat kaikki negatiivisia: kolesterolin alentaminen ei antanut potilaille suojaa. Voidaan todeta, ettei tieteellinen näyttö siis tukenut kolesterolin alentamista sepelvaltimotaudin tai aivohalvauksen ehkäisemisessä. - Kaikki ennen vuotta 2005 saadut tulokset ovat vääristyneitä ja ne on unohdettava, sanoo tri. Lorgeril.

Yksi ”luotettavimmista” tutkimuksista oli 4S-tutkimus Skandinavian maissa, julkaistu 26.11.1994. Sen olivat johtaneet täysin Merck-lääketehtaan rahoittamat työntekijät. Jopa ainoa, tilastollisen analyysin yksin tehnyt henkilö oli lääketehdas Merck´in palkkalistoilla.

Lääkeyhtiöillä oli aikaisemmin VETO-oikeus ennen tutkimusraportin julkaisemista, ja tällä tavoin negatiiviset tulokset jätettiin julkaisematta.

Tutkimuksia haamukirjoitetaan 3:ssa 4:stä lääketehtaan sponsoroimasta tutkimuksesta. Ja joku professori laittaa siihen sitten vain nimensä.

Sitten dokumentti esittää seitsemän suomalaisen lääkärin suhteet eri statiinilääkkeiden rahallisiin yhteyksiin.

                                                                        * * * * *
Henkilökohtaisesti olen tiennyt tälläisen käyttäytymisen olevan yleistä lääketehtaiden rahoittamissa tutkimuksissa. Näihin tutkimuksiin en ole voinut luottaa: markkinamiesten pitää olla tieteen teon ulkopuolella!
lauantai 23. lokakuuta 2010

OHJEITA HYVÄÄN TERVEYTEEN


Äidin opetus: Älä ole “hyvä” potilas              

Lähde suomennokselle: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/10/22/a-lesson-from-mom-dont-be-a-good-patient.aspx

 Tri. Mercola | 22.10, 2010 | 11,513 views

Elizabeth Cohen kertoo tarinan, kuinka hänen äitinsä tila parani, kun hän jätti sisätautilääkärinsä ohjeen ´vain yksinkertaisesti hidastaa vauhtia´, ja alkoi etsiä muita mielipiteitä. 
Hän antaa myös ohjeita, kuinka pitää huolta omasta terveydestään ja että kuinka sinun ja terveydenhoitajasi tulisi olla samoilla linjoilla: Kysykää paljon kysymyksiä, älkää välittäkö siitä, pitääkö lääkärinne teistä, ja muistakaa, että te maksatte lääkärillenne hänen palveluistaan.

Lähde:

Tri. Mercolan kommentteja:
Elizabeth Cohen (Elizabeth Cohen offers some excellent patient advice) tarjoaa muutamia hyviä ohjeita potilaille tässä CNN´n Terveysraportissa:
  1. Kysele paljon. Jos et ymmärrä jotakin, kysy selvennystä.. Muista: terveytesi riippuu omasta kyvystäsi ymmärtää se ,mitä lääkärisi kertoo sinulle.                                                                         
2.  Älä välitä siitä, pitääkö lääkärisi sinusta… Koska on luonnollista haluta, että sinusta     pidetään, terveytesi tulee kuitenkin ensimmäiseksi asiaksi  ja vasta sitten yleinen hyväksyntä toiseksi.

3.   Muista, että tämä on molemminpuolista liiketoimintaa. Sinä maksat lääkärille hänen palveluksestaan; sinä et ole hyväksyntäkilpailussa…

Ihmisten luonnollinen taipumus on, että suurin osa ei halua jossain vaiheessa elämäänsä vaikuttaa toisten silmissä "vaikealta". Liitä tämä taipumus nyt siihen perinteiseen ideologiaan, että lääkärit ”tietävät parhaiten” ja siten saatat joutua helposti siihen tilanteeseen, että terveytesi voi vaarantua … varsinkin, jos sinusta tuntuu, että jotain on todella vialla, mutta lääkärisi ei ota sinua vakavasti.     

Vaikka Cohen ei mainitse tätä artikkelissaan, niin on toinen tekijä, josta haluan muistuttaa ja se on, että monet terveydenhuollon ammattilaisia rajoittaa paljon heidän työnsä, kun on kyse sellaisen neuvon antamisesta, joka menee ohi valtavirran hoitokäytännön (Suomessa "käypä hoidon", suom.huom.). Monissa tapauksissa lääkäreiden on noudatettava “standardeja”, konventionaalisia hoitomenetelmiä, tai he vaarantavat työpaikkansa.  

Myös tällä voi olla merkittävä ja vahingollinen vaikutus terveydentilaasi. Huolimatta heidän henkilökohtaisista uskomuksistaan esimerkiksi vaihtoehtoisesta lääketieteestä, heidän ei ehkä anneta keskustella kanssasi sellaisista vaihtoehdoista – vaikka he pitäisivätkin niitä turvallisempina tai ehkä tehokkaampinakin. Tämä on nykytilanne ja tämä on suurin ongelma konventionaalisen paradigman suhteen.  

Lääkäreiden ei sallita antaa mitä tahansa lääkettä, jonka he uskovat toimivan. Heidän on noudatettava sairaaloiden antamia hoitokäytäntöjä, jotka vuorostaan on voitu sanella jossain vakuutusyhtiössä…

Yksi tapa kiertää tämä on tehdä kysymyksiä.

 Lääkärit eivät ehkä kykene suoralta kädeltä määräämään vaihtoehtolääkkeitä (jos he voisivat, he saattaisivat joutua vaaraan menettää työpaikkansa), mutta jos kysyisit heidän mielipidettään, he saattaisivat todella sanoa sen tai neuvoa vaihtoehtohoitajan, joka osaa ohjata sinua. 

Tämä asettaa tietyn määrän vastuuta itsellesi, siis potilaalle yleensä. Vaikka olisikin paljon turvallisempia tai vaihtoehtoisia tapoja auttaa ongelmassasi, niin jos menet tavalliselle lääkärille, hän ei todennäköisesti kerro niistä jollet kysy ja oikealla tavalla. 

Luottamus ja oma vastuu

Äskettäin tehdyn gallupin (Gallup Poll from November 2009) mukaan 65 % haastatelluista ihmisistä uskoi lääkäreittensä olevan rehellisiä ja eettisiä

Lähes joka kuudes potilaista uskoo kuitenkin lääkäreittensä tehneen vääriä diagnooseja tai hoitovirheitä toisen äskeisen katsauksen mukaan (according to another recent survey). Ja noin yksi seitsemästä vaihtoi lääkäriä tämän seurauksena.

Ilmeisesti näyttää olevan katkos lääkäreille annetun luottamuksen ja saamasi palvelun välillä.

Kuitenkaan, sikäli kuin tiedän, ei ole olemassa mitään tutkimuksia, jotka osoittaisivat kuinka sitoutuneita potilaat ovat omaan hoitoonsa ja kuinka hyvin he ymmärtävät hoitosysteeminsä ja uskon tämän olevan ratkaiseva tekijä.

Sinun tulee todella ottaa vastuu omasta terveydestäsi (take responsibility for your own health), ja tiedostaa konventionaaliseen terveydenhuoltoon liittyvät rajoitukset, jos aiot mennä sen hoitoon.

Ota käsiisi oman terveytesi ohjat

Jos seuraat tarkasti joitakin terveyden perusprinsiippejä (basic health principles) – yskinkertaisia asioita, kuten liikkumalla, syömällä terveellistä ravintoa, nukkumalla riittävästi, ottamalla aurinkoa ja vähentämällä stressiä elämästäsi --  voit vähentää huomattavasti konventiaalisen lääketieteellisen hoidon tarvetta.

Jos kuitenkin tulee terveysongelmia, on tärkeää huomata, että et silloinkaan menetä yhtäkkiä valtaasi itsenäisenä yksilönä! Sinulla on OIKEUS  kysellä, kysyä seuraavaa ja kolmattakin vaihtoehtoa ja sittenkin sinulla on oikeus kieltäytyä lääkkeistä tai muista hoidoista, joita et pidä itsellesi parhaina. Kuitenkin näistä asioista keskusteleminen lääkärisi kanssa voi olla vaivautunutta.

Hyväksy, että tämä on osa sitä ...

Osa terveytesi omaan hallintaasi ottamisesta sisältyy siihen, että sitoudut hoitoosi alusta loppuun asti etkä vain sokeasti luovuta ratkaisujesi tekokykyä ainoastaan jollekin valkotakkiselle – jolla saattaa olla, tai sitten ei, samat käsitykset siitä, mitä ´terveys´ sinulle tarkoittaa.

Terveellisen elämäntavan seurauksena sairaalakäynnit vähenevät

Ottaen tämän kaiken huomioon, ennaltaehkäiseminen on selvästi paras ´hoito´ mihin tahansa terveysongelmaan. Seuraavana on 10 tärkeintä ehdotustani terveelliseen elämään, jotka minimoivat sen mahdollisuuden, että joudut joskus hakemaan lääketieteen hoitoa.

Lisäbonuksena terveellisen elämäntavan lisäksi tulee se, että kun olet yleensä terve on paljon helpompaa erottaa, milloin jokin on todella epäkunnossa – tunnet sen, koska osaat kuunnella kehoasi paremmin eikä kehosi jatkuvasti reagoi lääkkeitten ja lääkeyhdistelmien haittavaikutuksiin.

1.      Opi hallitsemaan tehokkaasti stressiäsi – Kokemuksenani aikaisemmista kroonisesti sairaiden potilaitteni hoidosta on, että heistä suurin osa on kokenut hiljakkoin emotionaalista stressiä, jota he eivät ole pystyneet tasaamaan ja tämä on sitten aiheuttanut heidän terveysongelmansa. Ja useimmissa vakavissa sairauksissa trauma juontuu heidän lapsuuteensa ennen 5 tai 6 vuoden ikää, jolloin tietoinen mieli rakentuu.
      Meditaatio, rukous, fyysinen aktiivisuus ja liikunta ovat mahdollisia keinoja, jotka voivat                  auttaa saavuttamaan emotionaalisen ja henkisen tasapainon. Uskon myös vahvasti, että                          Emotionaalisen Vapautuksen Tekniikka (Emotional Freedom Technique (EFT)(suomennetun kirjan saa Lootus-kirjasta, suom.huom.) auttaa syvien, usein salassa olevien emotionaalisten ongelmien ratkaisemisessa.  

2.      Optimoi D-vitamiinitasosi  -- D-vitamiini eroaa muista vitamiineista siinä, että se vaikuttaa koko     kehoosi (influences your entire body), aivoistasi luihisi asti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että voit  vähentää syöpäriskiäsi enemmän kuin PUOLELLA(decrease your risk of cancer by MORE THAN HALF) ja alentaa mahdollisuuttasi sairastua moniin muihin yleisiin sairauksiin yksinkertaisesti optimoimalla D-vitamiinitasosi auringon otolla. (tai Suomessa läpi vuoden D-vitamiinilisällä, suom.huom.)

3.      Syö terveellistä ruokaa, joka on sinulle oikeaa (Nutritional Type) -- Ruokasuunnitelmani (nutrition plan), perustuu luonnolliseen terveelliseen ruokaan, ja se on ensimmäinen askeleesi elinikäsi pidentämisen mahdollisuuksiin, terveempänä. Ohjelmani ydin on eliminaatio eli varsinkin viljojen ja sokerin/fruktoosin huomattava vähentäminen ruokavaliostasi ja keskittyminen ruokiin, jotka ovat sinun yksilölliselle biokemiallesi juuri oikeita. Tarjoan koko online-tyyppitestiäni nyt ILMAISEKSI (nutritional typing test for FREE).
4.      Syö paljon raakaravintoa – Vaikka valitsisit parhaat mahdollisesti saatavillasi olevat ruoat, voit pilata enimmän ravinnon keittämällä ne. Parhaimmillaan haluat syödä mahdollisimman paljon ruokaa niiden alkuperäisessä tilassaan; varsinkin orgaanisesti tai biodynaamisesti viljellyt ruoat, jotka on kasvatettu paikallisesti ja jotka ovat siksi parhaimmillaan.  
Itse koetan syödä 80 % ruoastani raakana, myös munat (raw eggs) ja lihat (meats).
5.      Optimoi insuliini- ja leptiinitasosi – Sokerin ja viljojen syönti nostaa insuliinitasoja ja tämä on nopein tapa vanhentua ennen aikojaan. Leptiini (Leptin) on toinen tärkeä hormoni, joka liittyy ikääntymisprosessiin. Ron Rosedale, MD, eräs johtavista leptiiniasiantuntijoista,  tekee erinomaista työtä selvittämällä insuliinin, leptiinin, painon ja kokonaisterveyden välisiä linkkejä ja artikkeleita näistä on julkaistu paljon nettisivustollani (numerous articles posted on my site).
Ruokavalio, kuten jo puhuttiin kolmannessa ja neljännessä kohdassa edellä, on avainasemasssa näiden kahden hormonin tasapainon säilyttämisessä.

6.      Liiku – Liikunnan hyödyt (benefits of exercise) ovat uskomattomat, ja jos ajattelet, että voit saada tai säilyttää optimaalisen terveyden ilman sitä, petät itseäsi. Maksimoidaksesi todella liikunnan terveysvaikutukset kehotan rekisteröitymään erittäin tehokkaaseen huippu-intervalli harjoitukseen kuten (high-intensity, peak interval training exercises such as) Peak 8-ohjelmaan, koska se on ainutlaatuista liikuntaa, joka optimoi luonnollisen ihmisen kasvuhormoni (HGH)n syntymistä elimistössä.

7.      Käytä terveellistä rasvaa – Tiede julistaa nyt selkeästi: omega-3-rasvahapot ovat elintärkeitä hyvälle terveydelle.  Lisää tietoa saadaksesi suosittelen kuuntelemaan äskeisen haastatteluni teollisuusasiantuntija tri. Rudi Moerck´n kanssa (interview with industry expert Dr. Rudi Moerck), joka antaa selviä neuvoja näiden elintärkeiden ravintoaineiden parhaista lähteistä.  

8.      Rajoita myrkkyjen saantiasi – Toksisten kemikaalien ja niiden lähteiden lukumäärä on niin suuri, että niiden luetteleminen täyttäisi kokonaisen kirjaston , mutta uskon, että voit vähentää sen mahdollisimman pieneksi, kun perehdyt niihin kuluttajana valppaasti. 
Heitä pois myrkylliset kodinhoidon puhdistusaineet, saippuat, henkilökohtaiset hygieniatuotteesi, ilman raikastajat, ötökkäsuihkeet, nurmikon kasvinsuojeluaineet ja hyönteismyrkyt mm. ja vaihda ne ei-toksisiin vaihtoehtoihin.

Kotitaloudessa käytössä olevista yleisimmistä vaarallisista aineista voit lukea edellisestä artikkelistani (review this previous article), tai etsi sivustoltani nimellä mitä tahansa myrkyllistä ainetta.

9.      Tee puhtaasta vedestä virvoitusjuomasi – Vesi on aivan elintärkeää elämälle. Voit päätellä helposti veden määrälle asettamasi vaatimukset tarkkaamalla oppainasi janoasi ja virtsasi väriä. Virtsasi pitäisi olla hyvin kirkkaan vaalean keltaista. Jos se on tummaa, syvän keltaista, et todennäköisesti juo tarpeeksi vettä.

Jotta saa puhdasta vettä, on parasta asentaa kotiin vedensuodatin. Menetelmistä, jotka toimivat parhaiten poistamaan epäpuhtaudet ja myrkylliset kloorauksen sivutuotteet hanavedestä, voit perehtyä edelliseen artikkeliini: Vesijohtoveden myrkyt – Löydä 3 parasta ratkaisua suoraan asiantuntijoilta (Tap Water Toxins—Discover Your Three Best Solutions, Straight From the Experts).

Uskon vakaasti, että mahdollisimman aidon, puhtaan, luonnollisen veden saaminen on parempi, kuin jos joisi jatkuvasti tislattua tai alkaloitua juomavettä (alkalized water).

10.  Nuku hyvin ja riittävästi – Kuten jo aikaisemmin mainitsin, unen puute tai unen huono laatu voi vaikuttaa suuresti fyysiseen terveyteesi (poor quality sleep can have a profound influence on your physical health), kaikin tavoin, mielialastasi ja painostasi lähtien  sydäntautiin ja syöpäriskiin saakka. Vinkkejä kuinka voita parantaa unesi laatua voit katsoa juuri päivitetystä artikkelistani: 33 Salaisuutta Hyviin Yöuniin (33 Secrets to a Good Night's Sleep).

Vastaavia linkkejä:

  History Proves Many Doctors' Recommendations are Disasters = Historia todistaa, että monet  lääkärien suositukset ovat katastrofeja
  Why are 48,000 Hospital-Stays per Year in the US Ending in Death? = Miksi 48 000 sairaalahoitoa / vuodessa johtaa USA:ssa kuolemaan?
  U.S. Hospitals Fail to Improve Patient Safety and Injure and Kill Thousands Every Day = USA:n sairaalat epäonnistuvat potilasturvallisuudessa ja vahingoittavat ja tappavat tuhansia ihmisiä joka päivä

                                                            * * * * *

Tässä hyviä ohjeita, joita löytyy paljon suomalaistenkin lääkäreitten kirjoittamista kirjoista: Matti Tolonen, Antti Heikkilä, Antti Arstila, Helena ja Rauli Mäkelä ja paljon muita, vanhempiakin teoksia löytyy.

keskiviikko 20. lokakuuta 2010

ROTARIX -, ROTATEQ-rokotteet, ynnä muuta rokotteista ja tiedon saannista

FDA toteaa GSK´n rokotteen aiheuttavan mahdollisia riskejä kuolettaviin suolisto-ongelmiin

 Dr. Joseph Mercola | 16.10. 2010 | 28,269 views

USA:n The Food and Drug Administration (FDA) totesi GlaxoSmithKline´n Rotarix-rokotteista Meksikosta tehdyistä alustavista tutkimustuloksista, että se voi lisätä riskejä saada vakavia suolisto-ongelmia, jotka voivat johtaa kuolemaan.
Väite julkaistiin FDA´n nettisivustolla ja siinä todettiin tutkimuksen näyttäneen, että lisääntynyttä suolen tuppeuman riskiä ilmeni 31 päivän kuluessa ensimmäisen Rotarix-rokotteen jälkeen. Suolen tuppeuma tarkoittaa sisälmysten irtivääntymistä tai tukkeutumista, ja se voi olla kuolettavaa.   
Rotarix´in ja Merck-lääketehtaan valmistaman vastaavan RotaTeq´in turvallisuutta ovat säännösten tekijät seuranneet huolellisesti siitä lähtien kun lääketehdas Wyeth´in toinen rokote poistettiin markkinoilta vuonna 1999, kun sen huomattiin aiheuttavan lisääntyviä määriä suolen tuppeumaa.

Lähteenä:


Tri. Mercolan kommentit:

GlaxoSmithKline'n  Rotarix-rokotteessa on ollut sen hyväksymisestä 2008 lähtien vitsauksena ongelmia, joista ei ole vähäisin tämä hälyttävä yhteys suolen tuppeumaan, mahdolliseen kuolettavaan suolisto-ongelmaan, jossa osa sisälmyksistä liukuu toiseen kohtaan. 

Ennakkotulokset Meksikon tutkimuksesta osoittavat lisääntynyttä riskiä sairastua suolen tuppeumaan 31 päivän sisällä Rotarix-rokotuksen ottamisen jälkeen ja tämä tapahtuu useimmiten ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa. Valitettavasti rokote pysyy edelleen markkinoilla kunnes FDA:lla on mahdollisuus tarkastaa lopulliset tutkimustulokset joskus ensi vuoden puolella.

Kuitenkaan ei tarvitse kuin vain katsoa rotavirus-rokotteiden mennyttä historiaa huomatakseen katastrofin kehittyvän…..

Samanlainen rotavirus-rokote poistettiin markkinoilta juuri tästä samasta syystä

Rotarix´in on tarkoitus estää rotaviruksen aiheuttamaa sairautta, joka aiheuttaa ripulia ja elimistön kuivumista. Samanlainen suun kautta otettava rotavirus-rokote poistettiin todellakin markkinoilta vuonna 1999 sen jälkeen kun yhdeksän suolen tuppeumatapausta tapahtui rokotteen käytön ensimmäisten 7 markkinontikuukauden aikana (nine reports of intussusception occurred within the first 7 months), mikä on enemmän kuin kaksinkertainen määrä tapauksia, jotka oli kaikenkaikkiaan raportoitu edeltävinä seitsemänä vuotena. Sitten vuonna 2007 FDA myös antoi neuvoa antavan varoituksen RotaTeq´istä (= lääketehdas Merck´in rotavirusrokote). Mistä syystä? Suolen tuppeumavaaran takia (the risk of intussusception), jolloin 16:ssa raportoidussa, yhteensä 28:sta tapauksesta, tarvittiin kirurgisia toimenpiteitä vauvojen suolistoalueen korjaamiseksi.

Kun tämä rotavirus rokotteiden voittokulku on näin esitetty, on kauhistuttavaa, ettei FDA toimi kiireesti lasten suojelemiseksi, vaan tämä samainen Rotarix´in hyväksynyt virasto, - -vaikka ilmeni suuri määrä keuhkokuumeeseen liittyviä kuolemia ja kouristuksia  (pneumonia-related deaths and convulsions) rokotetuilla vauvoilla yhden tärkeimmän tutkimuksen mukaan.
Juuri tämä samainen virasto vain ”suositteli” lääkäreitä tilapäisesti keskeyttämään joksikin aikaa Rotarix´in käytön aikaisemmin tänä vuonna, sen jälkeen kun paljastui vakavia rokotteiden saastumisia…. .

Rotarix oli sikaviruksella saastunutta

Jos eivät suolen tuppeuman riskit ole vielä kyllin pahoja, niin tutkijaryhmä paljasti, että Rotarix oli saastunut “merkittävässä määrin” sikaviruksen DNAlla ("a substantial amount" of DNA from a pig virus).. 

Jokseenkin sattumalta, tri Eric Delwart kolleegoineen, joiden oli tarkoitus “näyttää, että elävä heikennetty rokote sisälsi vain odotettavissa olevia viraaleja genomeja eikä mitään muuta”, löysivätkin Rotarix´in sisältävän “merkittäviä määriä” porsaan cirovirus 1:stä. Merck´in Rotateq-rokotteen havaittiin sisältävän virusta, joka oli samanlainen kuin apinan retrovirus.

Sekä FDA´n että GlaxoSmithKline´n (GSK) tiedottajat väittävät edelleen, ettei saastumisesta ole paljastunut mitään turvallisuushaittoja, ainakaan vielä. Mutta mitä he aikovat sanoa? Rokotetta on jo annettu miljoonalle yhdysvaltalaiselle lapselle ja noin 30 miljoonalle kaikkialla maailmassa, ja heidän on elettävä edelleen tämän saastuneen rokotteen seuraamusten kanssa, olivatpa ne mitä tahansa.

Tutki asioita huolellisesti ennen kuin annat lapsillesi rotavirus-rokotteen

Selvästikin nämä rokotteet ja myös nämä kaksi yhä markkinoilla olevaa rokotetta aiheuttavat tarpeeksi vakavaa levottomuutta, että yleensä harvinaisesta suolisto-ongelmasta alkaa tulla aivan  liian jokapäiväinen.
Ennen kuin altistat lapsesi tälle mahdolliselle haitalle, sinun kannattaa hankkia tietoa rotaviruksen aiheuttamista haitoista … eli sairaudesta, jota tämän rokotteen on tarkoitus estää.

Rotavirus on hyvin tarttuva ja aiheuttaa yli 500 000 pienen lapsen kuolemaa vuosittain, vaikkakin enimmäkseen kehitysmaissa. USA:ssa rotaviruksesta aiheutuvia kuolemia on vuosittain vain ”useita tusinoita” FDA:n komissaari tri. Margaret Hamburg´in mukaan.  

Tyypillisesti tapahtuu, että kun lapsi USA:ssa sairastuu rotavirukseen, kuten useimmat sairastuvat, pelkkä lepo ja nesteiden juominen auttavat toipumaan siitä. Tämän infektion sairastaminen tuottaa lapsellesi myös luonnollisen, elinikäisen immuniteetin sairautta vastaan.  

Kuten  National Vaccine Information Center kirjoittaa:
" CDC (USAn terveysvirasto) arvioi, että 3-vuotiaaksi mennessä melkein jokainen yhdysvaltalainen lapsi on sairastunut kerran rotavirukseen. Kun lapsi on kerran sairastunut johonkin rotaviruslajiin, hän kehittää sille vasta-aineita ja saa joko elinikäisen immuniteetin sitä vastaan tai sairastuu tulevaisuudessa samaan rotaviruslajiin lievemmin.

Useimmat terveet lapset, jotka ovat sairastuneet useisiin erilaisiin rotaviruksiin elämänsä ensimmäisten vuosien aikana, kehittävät elinikäisen luonnollisen immuniteetin rotavirusinfektioita vastaan.

Joten useimmissa tapauksissa, jos elät kehittyneissä maissa, ei todellakaan ole tarvetta ottaa rokotusta lainkaan. Ja nytkin, kun rokotus on maailman laajuinen, rokotteella ei näytä olevan juuri mitään vaikutusta rotavirukseen sairastumisten yleisyyteen. NVIC´n mukaan

"Nykyään, kun melkein kaikki yhdysvaltalaiset lapset on rokotettu rotavirusta vastaan, ja huolimatta siitä, että on yritetty valmistaa hoitokeino lapsuusaikaiseen rotavirukseen liittyvään ripuliin, lasten sairaalahoitoon joutuminen tämän sairauden takia USA:ssa ei ole merkittävästi vähentynyt kahden viimeisen vuosikymmenen aikana.”

Jopa  GSK'n Web site (= GSK´n nettisivustolla) sanotaan oikein, että “Rokottaminen ROTARIX´llä ei tuota 100 %:sta suojausta kaikille rokotetuille.Tämä sivusto paljastaa myös tosiasian, että sen turvallisuutta ei ole todistettu kaikille lapsille:

"Turvallisuutta ja tehoa kroonisia maha-suolistovaivoja sairastaville tai ensi- tai toissijaisesti immuunipuolustusvajauksia sairastaville lapsille ei ole arvioitu.”  

Joten tämän nimenomaisen rokotteen ottaminen aiheuttaa lapsille vakavia riskejä eikä juuri lainkaan hyötyä
USA:n vanhempien kannattaa kysyä, otanko mieluummin riskin, että lapseni saa lievän sairauden, joka paranee levolla ja nesteiden juomisella – ja näin kehittyy elinikäinen immuniteetti – vai otanko riskin rokottamisesta, joka aiheuttaa heille ehkä kuolettavan suolistotukkeuman tai jonkin muun tuntemattoman haittavaikutuksen?
Tämän, kuten muidenkin rokotteiden ottamisten kanssa, on aina välttämätöntä punnita haittoja ja hyötyjä, koska usein huomaat niiden riskien nousevan korkeammalle.

Vetoan teihin

Älä jätä lukematta tätä loppuun! Tätä tulee tapahtumaan!

Kerro kaikille! Kerro ystävillesi, perheellesi! Pienellä ponnistuksella voit saada merkittäviä edistysaskelia säilyttääksesi vapautesi valita tehdä vapaaehtoisia terveyspäätöksiä, jotka vaikuttavat sinun ja lastesi tulevaisuuteen.

Eräs National Vaccine Information Center (NVIC)´n tavoitteista on säilyttää valinnanvapautesi sen suhteen, otatko ja milloin käytät rokotuksia. Osa tätä missiota, tätä rahaa tavoittelematonta lähimmäisenrakkautta on ollut taistelu oikeuksiesi puolesta: tehdä tietoisesti VAPAAEHTOISIA valintoja rokotusten ottamisesta vuodesta 1982 lähtien (USA:ssa).  …….

Mercola.com & NVIC pyhittävät marraskuun 1. – 6. päivät Rokotetietoisuudelle (= Vaccine Awareness Week)

Kauan suunnitelluin  yhteisin ponnistuksin yleisön tietoisuuden herättämiseksi tärkeistä rokotuksiin liittyvistä asioista tämän viikon aikana ( marraskuun 1-6, 2010), Mercola.com ja NVIC julkaisevat artikkelisarjoja ja haastatteluja kiinnostavista rokoteasioista Mercola.com´in uutiskirjeen tilaajille ja NVIC´n Vaccine E-newsletter´in lukijoille.

Viikon mittainen yleisön tietoisuuden ohjelma kerää myös varoja NVIC´lle, voittoa tavoittelemattomalle järjestölle, joka on työskennellyt yli kahden vuosikymmenen ajan rokotevaurioiden ja kuolemantapausten ehkäisemiseksi kouluttamalla yleisöä ja suojelemalla  tietoihin perustuvaa rokotussopimusta.

Marraskuun 1.- 6. päivien Rokotetietoisuuden viikkoa (=Vaccine Awareness Week), jonka järjestävät  Mercola.com ja NVIC, seuraa kuukauden mittainen rokotetietoisuuden ponnistus lokakuussa, jonka äskettäin ilmoittivat Facebook´issa Gardasil-rokotteiden vaaroja tähdentävät vanhemmat.

Tämänsyksyinen kuuden viikon mittainen keskittyminen rokotuksiin auttaa parantamaan monien sellaisten amerikkalaisten tietoisuutta, jotka ovat ehkä epätietoisia siitä, että he voivat osallistua aktiivisesti rokotevaurioiden ja kuolemien estämisen edesauttamiseen ja laillisten vapaaehtoisten rokotusvalintaoikeuksiensa puolustamiseen.

Ja muista, että voit aina perehtyä Vaccines.Mercola.com ´n ja NVIC.org´in sivustoihin saadaksesi viimeisimpiä tärkeitä uutispäivityksiä rokotuksista

Samanlaisia linkkejä:Lähde suomennokselle:

                                                                      *****

 Näin siis nyt Amerikassa toimitaan aktiivisesti! Voisiko olla mahdollista järjestää joskus vastaavia tempauksia Suomessa - ROKOTUSTEN IHANNEVALTIOSSA? - Milloin suomalaiset vanhemmat saavat meiltä jo kauan salattua OIKEAA tietoa rokotteista lääkäreiltään ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokseltaan? Ja milloin rokotekokeilujen ja rokotteiden kytkykaupat selvitetään kansalle suorin sanoin?

Suomalaiset lääkäritkin ovat nyt jonkin verran jo heränneet rokotusvaurioihin, kun ilmeni tämä narkolepsia-epidemia - täysin lääketehtaiden järjestämän sikainfluenssa-pandemian jälkeen.

Tri Mercola antaa tuossa edellä todella tärkeää tietoa rokotuksista. Varsinkin LUONNOLLISEN IMMUNITEETIN KEHITTYMISESTÄ, kun SAIRASTAA minkä tahansa tartuntataudin!


maanantai 18. lokakuuta 2010

KOHUKIRJA PALJASTAA: NÄIN RUOKATEOLLISUUS VEDÄTTÄÄ MEITÄ

TÄNÄÄN JULKAISTU KIRJA  paljastaa mitä LISÄAINEITA meille elintarviketeollisuutemme syöttää:

Lue artikkelit:
http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=4223080

http://www.taloussanomat.fi/markkinointi/2010/10/16/kohukirja-paljastaa-nain-ruokateollisuus-vedattaa/201014362/135:
"Uusi Aitoa ruokaa -kirja (Atar) käy rajuin ottein suomalaisen elintarviketeollisuuden kimppuun. Kirjan tekijältä Mats-Eric Nilssonilta on aiemmin ilmestynyt kohua aiheuttanut teos Valhe lautasella.  
Hyökkäyksen kohteena ovat epämääräiset raaka-aineet ja lisäaineet, arominvahventeet, hiivauutteet, savuaromit, väriaineet jne.
Nilssonin kirjoja Den hemlige kocken ja Äkta vara on Ruotsissa myyty lähes 400 000 kappaletta, ja Ruotsin elintarviketeollisuus on joutunut jättämään tuotteistaan lisäaineita pois. Lisäksi se on joutunut karsimaan valheellisia mainoslauseitaan.
Nilssonin mukaan arominvahventeiden poistaminen on Ruotsissa edennyt jo niin nopeasti, että joidenkin ketjujen on ollut vaikea pysyä mukana kaikissa käänteissä........"

EVIRAN sisustolta löytyy tämä uskomaton Suomessa sallittujen LISÄAINEIDEN LUETTELO:

http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1198052345744.pdf

SANO EI GMO-tuotteille!!

EI GEENIMANIPULAATIOTA SUOMEEN!

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila kehottaa Suomen kaikkia luomuviljelijöitä perustamaan yhteisen kattojärjestön, jotta tälle järjestölle sitten voidaan ohjata aikaisempaa paremmin tukia! Jopa hänkin on sitä mieltä, että Suomen kannattaa todella satsata luomutuotantoon

Mike Adams räppää niin mukavasti juuri tästä tärkeästä aiheesta : http://www.naturalnews.com/NoGMO.html


Tähän sopinee taas artikkeli, josta selviää, kuinka geenimanipulaatio EI MONSANTOLLA enää kohta kannata!

" 7.10. 2010  NaturalNews

Monsanton super- GM-maissi epäonnistunut

 Ethan A. Huff

(NaturalNews) Maanviljelyjättiläinen Monsanto, monikansallinen yhtiö, joka tunnetaan laajalti geenimanipulaatiolla kehitettyjen organismien levittämisestä (GMO) ympäri maailmaa, on  todennäköisesti käännekohdassa. New York Times´ssa äsken ilmestyneen artikkelin mukaan, Monsanton uusi "SmartStax"-laatuinen geenimanipuloitu maissi on epäonnistunut surkeasti ja yhtiön pörssikurssi on romahtanut lähes 50 % vuoden 2010 alkuun verrattuna.

Tähän asti Monsanton kurssi on noussut vakaasti vuodesta 2008 lähtien, mutta kun sen uudet geenimanipulaatiomuuntelut ovat epäonnistuneet odotetuista tavoitteistaan osingot ja voitot ovat romahtaneet. SmartStax corn maissi, joka on paljon kalliimpaa kuin aikaisemmat GMO –variaatiot, on epäonnistunut tuottamaan toivottuja voittoja, kuten myöskin yhtiön uudempi geenimanipuloitu soijapapu. Molemmat epäonnistumiset ovat johtaneet suureen alenemiseen siementen hinnoissa (seeds) ja myös kokonaismyynti maanviljelijöille (farmers) on vähentynyt sen seurauksena.

Monsanton strategia on ollut istuttaa jatkuvasti kasvavassa määrin uusia geenejä siemeniin, jotta se saisi ne yhä toimivammiksi ja jotta sitten voitaisiin nostaa myyntihintoja maanviljelijöille. Mutta tämä riistostrategia on epäonnistunut, koska maanviljelijät eivät ole enää niin halukkaita ostamaan sellaisia siemeniä, varsinkaan ylihintaan.Eivätkä monet maanviljelijät yksinkertaisesti enää luotaa Monsantoon.

Monsanton Roundup-rikkaruohomyrkyn myynti on myös romahtanut osaksi siitä tosiasiasta johtuen, että halvempia geenimanipuloituja siemeniä on alkanut tulla markkinoille, ja koska tämä myrkky ei vain enää toimi kuten ennen. Uusia Roundupille vastustuskykyisiä ”super-rikkaruohoja” on syntynyt ja ne ovat tehneet tämän tuotteen siten hyödyttömäksi.

Seuraavasta linkistä löytyy lisää tietoa Monsantosta: http://www.naturalnews.com/Monsanto...


Valitettavasti Monsanto ei ole ainoa GMO-peliä pelaava yhtiö. Ja sen sijaan, että palaisivat ei-GMO-siemeniin, ovat monet maanviljelijät hankkineet GMO-siemeniä muilta yhtiöiltä, kuten DuPont´ilta, jonka markkinaosuus on kasvanut Monsanton laskiessa. Mutta kun ihmiset heräävät huomaamaan totuuden geenimanipuloitujen (GMOs) tuotteiden vaarallisuudesta, koko GMO-teollisuus ehkä tulee näivettymään ja kuolemaan, aivan kuten rikkaruohot (weeds) ja tuhohyönteiset, joita tämä teollisuus uskoo pystyvänsä ottamaan hengiltä.

Tämän artikkelin kaltaisia muita artikkeleita:

Why and How to Avoid GMO Foods  = Kuinka välttää GMO-ruokia

Monsanto: The world's poster child for corporate manipulation and deceit = Monsanto:  maailman yhtiöiden manipuloinnin ja  petollisuuden esikuvamainostaja

GMO alert: U.S. attempting global censorship of GMO food labeling = GMO-hälytys: USA yrittää määrätä globaalisti GMO-ruokien pakkausmerkinnöistä

Top Five Ways to Avoid GMOs in Your Food = 5 tärkeintä tapaa välttää GMO:ta ruuassasi

Genetically Modified Organisms are Unfit for Consumption = Geenimanipuloidut organismit ovat kulutukseen kelpaamattomia

US opposes honest labeling of GMO foods :Yhdysvallat vastustaa GMO-ruokien rehellisiä pakkausmerkintöjä  "
Kaikkialta netistä löytyy tietoa GMO-tuotteiden tutkimusten puutteesta: ei turvallisuustestejä eikä pitkäaikaisseurantaa ja paljon tietoa tuotteiden suunnattomista vaaroista ympäristölle ja kuluttajille. ---- Toivottavasti ei enää RAHAA näille tehtailijoille! 

Tässä taas lisää tietoa tri JOSEPH MERCOLALTA kuinka geenimanipuloidut ruoat ovat koerotillekin tappavia:   
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/10/04/watch-out-there-are-more-problems-with-genetically-modified-foods-than-youre-allowed-to-know.aspx

 Artrasiini-myrkky kasvin´suojeluun´:
http://www.naturalblaze.com/2016/08/atrazine.html?utm_source=Natural+Blaze+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=3956375efe-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b73c66b129-3956375efe-387880325

 http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/03/28/epa-monsanto-collusion.aspx

keskiviikko 6. lokakuuta 2010

NÄIN MYÖS MEILLÄ SUOMESSA - (?)


NaturalNews.com

USA:n hallituksen salainen sopimus ihmisillä tehtävistä lääketieteellisistä kokeiluista ei enää ole vain salaliittovehkeilyä  

Mike Adams, the Health Ranger, NaturalNews Editor

(NaturalNews)  
On totuttu siihen, että jos puhuit Suuresta Hallituksesta, joka vehkeilee Big Pharman kanssa käyttäen ihmisiä koekaniineina eriskummallisiin lääketieteellisiin kokeisiin, ihmiset katsoisivat sinua kuin olisit joku hölmö. ”Voi eihän Amerikan hallitus koskaan tekisi mitään tuollaista,” he sanoisivat omahyväisesti itseluottamuksessaan, ja että heitä hallitaan myötätuntoisesti, rehellinen hallitus toimii ja tekee yhteistyötä naiivin-idealistien kanssa, jotka aina pyrkivät huomioimaan yleisen hyvän.
Ajattelepa heidän shokkiaan, kuinka ohut disinformaation verho nousi viime lauantaina, kun  annettiin tiedonanto, jossa USA:n hallitus (government) pyysi anteeksi viattomien guatemalalaisten tietoista tartuttamista sairauksilla, jotta voitaisiin tutkia antibioottien tehoa.  (http://www.naturalnews.com/029920_U...).

Aivan yhtäkkiä kaikki nuo ihmiset, jotka jotensakin uskoivat lääketieteen (medical science) todella suojelevan ihmisiä, järkyttyivät – ja olivat jopa häpeissään – huomatessaan, että heidän oma hallituksensa vehkeilisi lääketeollisuuden (industry) kanssa ja käyttäytyy tieten tahtoen tuolla lailla.

Tervetuloa reaalimaailmaan, ihmiset. Todellisessa maailmassa hallitukset ovat suuria maailmamme massamurhaajia. Kautta ihmishistorian ovat hallitukset runnelleet, kiduttaneet ja murhanneet ihmisiä enemmän kuin mitkään muunlaiset organisaatiot planeetalla. Ja käytännöllisesti katsoen kaikki tämä toiminta on oikeutettu sillä puolustuksella, että he ovat työskennelleet “tehdäkseen maailmasta paremman paikan”.     
Samaa linjaa käyttää nykyään lääketeollisuus (Big Pharma). Heidän kaikki lääketieteelliset kokeilunsa (medical experiments) viattomilla lapsilla, odottavilla äideillä, mustilla ihmisillä, vangeilla ja sotilailla on suunniteltu ”auttamaan heitä löytämään uusia parannuskeinoja”, kuten he väittävät. Katso koko lista tästä linkistä: http://www.naturalnews.com/022383_N...

Todistusaineistoa systemaattisista hallituksen ja lääketeollisuuden vehkeilyistä

Tämä äskeinen tunnustus vakaasti mielessäni, käynpä suoraan systemaattisesti aiheeseen: salainen hallitus-lääketeollisuus-sopimus.

Nyt on myönnetty tosiasia, että USA:n hallitus vehkeili farmaseuttisen lääketeollisuuden (pharmaceutical industry) kanssa tehdäkseen lääkekokeiluja  (experiments) viattomilla uhreilla. (Tämä on muuten tiedetty jo kauan, kauan aikaa, vaikka vasta nyt valtavirta on alkanut myöntää sen.) Joten siis USA:n hallitus on todellakin sekaantunut “vehkeilyihin (=salaliittoihin)” lääketeollisuuden kanssa. Ja tämä tarkoittaa, että sellaisia raportteja kuin tällaisia salaliittoteorioita ( conspiracy theories) ei enää voi puhaltaa tiehensä pelkkinä ”salaliittoteorioina”("conspiracy theories") --  termi, jota skeptikot kylvävät ympärilleen yrittäen teeskennellä, ettei meidän maailmassamme ole mitään salaliittojen kaltaista ilmiötä.

”Salaliitto” tarkoittaa yksinkertaisesti kahta tai useampaa osapuolta tekemässä salaista yhteistyötä toteuttaakseen jonkin tietyn asian. Kun ymmärrät tämän, selviää, että melkein kaikki Big Pharmassa sisältää nykyään jonkinlaisia salaliittoja … salalilua manipuloiduista tuloksista, salailua FDA:n hyväksymisen saamiseksi, salailua piilottaa negatiiviset tutkimustulokset (studies), salalua lääkäreitten lahjonnasta (doctors) ja niin edelleen. Se, mitä sanotaan ”moderniksi tieteeksi” rakentuu itse asiassa useista kerrostumista epärehellistä salalilua, jotka pitää vielä tulevaisuudessa paljastaa ja tuoda esiin.
Nyt kun tiedämme USA:n hallituksen sekaantuneen salaliittoon Big Pharman kanssa (koska Guatemalan tapaus on vain yksi paljon suuremmista samanlaisista salailuista), voimmekin kysyä: “Onko USA:n hallitus edelleen salaliitossa Big Pharman kanssa saadakseen toteutettua jonkin erityisen asian?”

Lääketieteen salailut jatkuvat

Vastaus tähän on ilmiselvää niille, jotka tarkkailevat: KYLLÄ näin on! Näet tämän hyvin peittelemättä kahdesta asiasta:
#1) Rokotteet
#2) Veden fluoraus (suom. huom.USA:ssa käytössä)
Molemmissa tapauksissa hallitus hyödyntää amerikkalaisten salailemista  (American people),aivan kuin he olisivat ihmiskoekaniineja (guinea pigs). Ei rokotteille eikä myöskään veden fluoraamiselle (fluoridation) ole yksinkertaisesti mitään oikeaa tieteellistä näyttöä näiden myrkyllisten kemikaalien lääketieteellisetä hyödystä ihmisille; ja tosiasiassa sekä fluoridien kannattajat että kausi-influenssarokotteiden valmistajat tulevat myöntämään, ettei ole ole tehty mitään päteviä tutkimuksia, jotka näyttäisivät, että heidän tuotteensa (products) olisivat turvallisia tai tehokkaita. Sen sijaan niitä dumpataan väestölle jonkinlaisen suuren lääketieteellisen kokeen nimissä, jotta nähtäisiin mitä tapahtuu (ja saataisiin rahaa).  
USA:n hallitus on täysin tämän yrityksen takana, kuten hyvin tiedätte. Niin myös useimmat osavaltiot ja paikallishallinnot. Näethän ettei vain USA:n hallitus käytä tietoisesti amerikkalaisia koekaniineina lääketieteellisiin kokeisiin; vaan nyt se yhdistää nämä lääketieteelliset kokeet törkeisiin propagandakampanjoihin, joilla yritetään saada yhä enemmän ihmisiä tähän epäreiluun kokeiluun. Kiirehtikää jokainen ottamaan rokotus! Haluamme saada selville mitä tapahtuu, kun sata miljoonaa herkkäuskoista antaa rokottaa itsensä viraaleilla DNA-fragmenteilla, jotka on kasvatettu pilaantuneissa kananmunissa ja sairaissa eläimissä….   

He eivät itseasiassa näytä välittävän paljoakaan siitä, mitä tapahtuu testattaville (sinulle tai minulle). Se, mitä he todella haluavat saada aikaan, on vastenmielisten tulojen (profits) anastaminen farmaseuttisille (companies) ja kemiallisille yhtiöille, jotka valmistavat näitä tuotteita. Koehan ei todellakaan ole mieletön. Sillä on tarkoitus: Kerätä lisää rahaa!

Esitä ystävillesi tämä kysymys

”Uskotko USA:n hallituksen vehkeilevän farmaseuttisen teollisuuden kanssa aikoen salaa tartuttaa viattomia ihmisiä tappavalla sairaudella (disease), jotta he voisivat siten tutkia uuden lääkkeen tehokkuutta?”

Jos he vastaavat ”EI” he ovat aika tavalla pimennossa tämän asian suhteen. Kerro heille tehdystä kokeesta Guatemalassa. Aukaise heidän silmänsä sille samaisen hallituksen todellisuudelle, joka nyt toteuttaa terveydenhuoltouudistustaan (health care). Auta heitä ymmärtämään, ettei terveyden huoltoon (health) voi luottaa, etkä voi luottaa (Big Government) Suuren Hallituksen käsiin elämääsi , koska se ei oikeasti arvosta ihmiselämää. Tosiasiassa he käyttävät ihmiselämiä hyväkseen farmaseuttisen lääketeollisuuden koemateriaalina.

Kun älykäs henkilö tajuaa tämän totuuden, hän alkaa kysellä kysymyksiä: onko joukkomurhia tekevän hallituksen soveliasta tehdä tällaisia terveydenhuoltojärjestelmiä; kytkeytä “kuoleman-raadin” päättäjiin; hyväksyä vaarallisia lääkkeitä sen metodina; hyväksyä kokeiluvaiheissa olevia rokotteita (vaccines), joita ei koskaan ole tieteellisesti tutkittu.  Oikea skeptikko vetäisi epäilemättä sen johtopäätelmän, että hallitukseen, joka on jo osoittanut olevansa vastuuton ihmiselämän vartija, ei pidä uskoa, kun se johtaa koko lääketieteellistä järjestelmää – juuri sitä lääketieteellistä järjestelmää muuten, joka on syyllistynyt käyttämään salaisesti ihmisiä laboratoriorottina mahdollisesti tappavissa lääketieteellisissä kokeissa.

Kun USA:N hallituksen annetaan järjestää terveydenhuoltomme, se on melko sama asia, kuin jos lastenhätyyttelijän annettaisiin ohjata naapurustossasi vartiontijärjestelmää. Tosiaankin: heitä tarkkaillaan. Mutta ei ehkä sillä tavalla kuin haluaisit.

Vakavasti puhuen, meidän kaikkien täytyy tehdä tama tärkeä kysymys: Jos USA:n hallitus on salaisessa yhteistyössä Big Pharman kanssa tartuttaen luottavaisia ihmisiä tappavilla taudeilla vain tutkiakseen antibioottien (antibiotic) tehoa, jotta niitä voitaisiin myydä suurilla voitoilla; mitä muuta nämä instituutiot kykenevätkään tekemään?  

Vastaus tähän on päivänselvä, vaikka hyväksymmekin sen vastahakoisesti. Suuri Hallitus ja Suuri Lääketeollisuus, jos niille annetaan lupa kontrolloida elämäämme, tulee tuhoamaan elämämme käyttäen meitä omiin pimeisiin tarkoituksiinsa. Tämä on totta niin Georgiassa kuin Guatemalassakin  ja jos mitkään, niin “lääketieteen” pimeän sateenvarjon alla tehdyt rikokset ovat vain entisestään pahentuneet 1940 luvulta lähtien. Nykyään Big Pharma on  saanut kymmeniä  miljoonia lapsia ja aikuisia käyttämään psykiatrisia lääkkeitä (drugs); sairaalat tekevät satoja tuhansia tarpeettomia leikkauksia joka vuosi; lääkärit jakelevat miljardeja annoksia vaarallisia reseptilääkkeitä… ja USA:n hallitus vain katsoo vierestä ja julistaa, että tämä kaikki on täysin turvallista. Itse asiassa parempaakin kuin turvallista, -- se on jopa sinun parhaaksesi!

Jos olet edelleen sitä mieltä, ettei USA:n hallitus tee (running) lääketieteellisiä kokeita ihmisillä, se johtuu siitä, että sinä OLET se koe.   

AMERIKKALAISET OVAT NYT KOEROTTIA 

                                             *****

Mitenkäs tämä sopiikaan meille Suomeenkin! Meilläkin tehdään terveydenhuoltouudistusta ja "ruokalautasemme" uudistusta. Uusi ruokalaitasemme ei taida vieläkään noudattaa viimeisimpiä tutkimustuloksia vaan seuraa edelleenkin vuosikymmeniä sitten tehtyjä tutkimuksia uudempien sijasta. Ja meiltä kavennetaan edelleen vaihtoehtoisten hoitojen ja ruokamme(?) valinnanvapautta.   
   Terveydenhuollon kustannukset ovat jo pilvissä. Kuitenkin meillä on erittäin paljon toimivaa lääkärienkin antamaa vaihtoehtoista hoitoa, jos vain saisimme sen käyttöömme LAILLISESTI. Monet lääkärimmekin ovat tuskastuneita tilanteeseen. Muut maat maailmassa ja jopa EU:ssa harjoittavat tuloksellisesti vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä.
  THL:n salailevaa kantaa sikainfluenssarokotteen aiheuttamista narkolepsiatapauksista ei saa vaieta kertomalla, ettei se johdu rokotuksista. On aika vaatia heiltä avoimuutta. Ja korvauksia vahingoista kärsineille, koska lääketehdas on saanut vapautuksen vastuustaan!

   Googlettamalla ISOMAGNEETTI-lehden viimeisen numeron 40/2010 ja lehteilemällä sitä eteenpäin löytyy Riikka Söyringin oivallinen artikkeli Rokotteet aiheuttavat sairauksia ja Miksi media vaikenee rokotehaitoista? 
 Lainaus viimeisestä artikkelista:
         " Jokainen Euroopan maa joutui allekirjoittamaan lääkeyhtiön kanssa sopimuksen, joka määrittelee mitä hallitukset saavat kertoa rokotteen haittavaikutuksista. Asiat, joista saa kertoa julkisuudessa, luetellaan ns. Vihreässä listassa. Punainen lista määrittelee asiat, joista ei saa kertoa.
   "Asioita, joista ei saa kertoa, ovat rokotteen välilliset ja suorat haittavaikutukset, joita aiheuttavat rokotteen sisältämät kiistanalaiset skvaleeni ja elohopea. Suomessa, kuten Ruotsissakin käytettiin adjuvantillista Pandemrix-sikainfluenssarokotetta (valmistaja GlaxoSmithKline,GSK).
  "Sopimuksen mukaan valmistaja saa julkaista tutkimustulokset tästä laajamittaisesta ihmisillä tehdystä kokeesta ensimmäisenä.
  "Sopimukset vahvistavat, että rokotteista oli olemassa ennakko-ostosopimus jo vuodelta 2006: rokotteista oli kestotilaus sen varalta, että Maailman Terveysjärjestö WHO julistaa pandemiahälytyksen kuutostason. Kun "uudentyyppinen" A/H1N1-virus ilmaantui, WHO muutti epidemiamääritelmää (toukokuussa 2009) pudottamalla kriteriaa "suuresta määrästä sairastuneita ja tautiin kuolleita". Hallitukset joutuivat sen tosiseikan eteen, että rokotetilaukset täytyy tehdä, oli tarvetta tai ei. 
   "Euroopan Neuvoston 4.6.2010 julkaisema väliraportti paljastaa, että WHO:n ja sen pandemia-erikoisryhmien, kuten ESWIn ja SAGEn, toimintaa rahoittavat lääkeyhtiöt.
   "GSK:n omilta työntekijöiltä vaadittiin allekirjoitusta erilliseen sopimukseen. Sopimuksessa painotettiin, että rokotusohjelma vastaa tutkimusta ihmisillä tehtävästä kokeesta. Sen vuoksi oli tärkeää kerätä reaaliaikaista dataa rokotteen turvallisuudesta ja tehosta.
   "Jokaisen työntekijän oli pakko allekirjoittaa sopimus. Sopimuksessa työntekijä vakuutti olevansa tietoinen rokotteen mahdollisista haitoista. Sopimuksen mukaan työntekijät olivat tietoisia, että rokotuskampanja oli laajan skaalan koe, jossa selvitettiin mitä ja millaisia haittavaikutuksia silloisessa kehitysvauheessa olevalla rokotteella olisi.
   " ´Olen tietoinen siitä, että lääkevalmistaja on saanut lain edessä immuniteetin siltä varalta, että haittavaikutuksia ilmenee, ja en sen vuoksi voi esittää vaatimuksia GSK:ta vastaa; olen myös tietoinen siitä, että laki suojelee rokotteen jakelijaa laillisilta seurauksilta´.......... "

 Artikkeleissa on täydelliset lähdeluettelot.

 
   

lauantai 2. lokakuuta 2010

LASTEN PNEUMOKOKKI-ROKOTUKSET ALOITETTU SUOMESSA

Seuraavassa Hollannissa tehty yliopistollinen tutkimus, joka on julkaistu JAMA:ssa.

23.9.2010

Lasten pneumokokki-rokotteilla riskiä aiheuttaa tulehdusta, joka on vakavaa antibiooteille resistenssiä hengitystiesairautta.

 Kirjoittanut S. L. Baker, features writer

(NaturalNews) Olemme kaikki kuulleet väitteitä, joissa otaksutaan hyvin perusteltua näyttöä ja lähes hysteriaa lasten rokotusten tärkeydestä heidän suojelemiseksi sairauksilta.
Valitettavasti useisiin rokotuksiin ei ainoastaan harvoin liity vakavia haittavaikutuksia
 (http://www.naturalnews.com/vaccines...) vaan nyt ilmenee, että lapset, jotka saavat korvatulehdusta ja poskiontelotulehdusta vastaan suojaavat rokotukset saavat todennäköisemmin vaarallisen muotoisen antibioottiresistanssin tulehduksen = infection.

Juuri Journal of the American Medical Association´issa (JAMA) julkaistun tutkimuksen (research) mukaan, lapset (infants), jotka saivat seitsemänvalenssisen pneumokokki-konjugoidun rokotteen (vaccination) (PCV-7, Prevnar-nimisen rokotteen) 2:n, 4:n, ja 11:n kuukauden ikäisenä, saivat rokottamattomiin lapsiin (babies)verrattuna todennäköisemmin tulehduksen, jonka aiheuttaa pneumokokki serotyppi 19A -- bakteerilaji (bacteria), joka näyttää muuntuvan superbakteeriksi, koska se kehittää nopeasti vastuskyvyn useimmille antibiooteille (antibiotics). Erityisesti rokotetuilla lapsilla oli lisääntynyt alttius (risk) saada tämän tyyppinen infektio nenäonteloihin ja nenän takaisiin nielun yläosiin.

”Pneumokokki-serotyyppi 19A lajin esiintymisen tämänhetkistä nopeaa lisääntymistä, joka on usein monille antibiooteille resistantti, on havaittu lisääntyvässä määrin viimeisen vuosikymmenen ajan. USA:ssa (United States), serotyppi 19A aiheuttaa tällä hetkellä yleisimmin pneumikokki-serotyyppiset tulehdukset ja hengitysteiden pneumokokkien aiheuttamat sairaudet (disease) ja se on kaikkein useimmin havaittu serotyyppi nenä-nielu-alueella,”  tutkimusryhmä University Medical Center Utrecht Alakomaissa raportoi tutkimuksessaan.

Kuitenkin 19A-infektioiden (infections) lisääntymisen syistä on kiistelty. Onko tämä jollain tapaa syntynyt vain itsestään vai liittyykö siihen antibioottien liikakäytön leviäminen laajalle     - – vai olisiko mahdollista, että näiden tulehdusten lopettamiseksi annetut rokotteet (vaccines) jotenkin edesauttaisivat näitä mahdollisesti vakavia, antibiooteille (antibiotic) resistenttiejä tulehduksia kehittymään? ”USA:ssa ja muissa maissa serotyyppi 19A:n lisääntyminen on yhdistetty aikanaan laajalle levinneen PCV-7 rokotteen lasten rokotusohjelmaan lisäämiseen,” huomauttivat hollantilaiset tiedemiehet julkaisussaan.

Täten Elske J. M. van Gils, M.D. kolleegoineen päättivät tutkia PCV-7-rokotuksen ja nenä-nielu-tulehduksen yhteyttä serotyyppi 19A-pneumokokin kanssa vastasyntyneillä Alankomaissa (missä antibioottiresistenssin luvut ovat alhaisia). Lapsia tutkittiin 2 vuoden ikään asti.  
Tutkimus tehtiin kesäkuun 2005 ja helmikuun 2008 välisenä aikana, ennen kuin PCV-7-rokotus otettiin Alankomaissa käyttöön laajalti. Kaikkiaan 1 003 vauvaa satunnaistettiin kolmeen ryhmään: yksi ryhmä sai 2 annosta PCV-7-rokotetta 2:n ja 4:n kuukauden ikäisinä; toinen ryhmä sai 2 annosta sekä yhden lisäannoksen PCV-7-rokotetta 2:n, 4:n ja 11:n kuukauden ikäisinä; ja kolmas kontrolliryhmä ei saanut rokottetta ollenkaan (vaccinations). Vanutuppo-näytteet nenä-nielualueelta lapsilta otettiin 6:n viikon ikäisinä ja kun he olivat 6:n, 12:n, 18:n ja 24:n kuukauden ikäisiä.

Entä tulokset? Kun lapset olivat 24-kuukautisia, ne, jotka oli rokotettu, saivat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin serotyyppi 19A-tyyppisen bakteeri-infektion.. Kaiken kaikkiaan 16.2 % rokotetuista sairastui tulehduksiin kun, taas 9.2 %:lla rokottamattomista oli tulehduksia.     
JAMAn tutkimuksessaan, tutkijat havaitsivat tutkimuksensa osoittaneen ensimmäistä kertaa, että PCV-7-rokote voi aiheuttaa (lead) serotyypin 19An infektioita – taudinaiheuttajia, joiden tunnetusti tiedetään aiheuttavan keskikorvan tulehdusta samoin kuin mahdollisesti myös invasiivista pneumokokin aiheuttamaa hengityselinsairautta, joka on resistentti antibiooteille.  
- Joten aikovatko tiedemiehet kieltää PCV-7-rokotteen? Uskomatonta kyllä – vastaus on EI. Sen sijaan he tutkivat “ laajakirjoisempien” rokotteiden lisäämistä.

Tutkijat lisäsivät tämän varoituksen: “ Meidän tulee kuitenkin tiedostaa, että toisia saman tyyppisiä serotyyppejä mahdollisine sairastuttamisineen tulee kehittymään edelleen ja siksi pneumokokin tarkkailu tulee olemaan tärkeää laajennettujen pneumokokki-konjukaatio-rokotteiden käyttöön oton jälkeen.” 

He toisin sanoen myöntävät, että uusien llapsille tarkoitettujen laajakirjoisempien rokotteiden käyttöönoton jälkeen, lääkäreiden ja muiden tulisi etsiä ja tarkkailla yhä uusien rokotteiden aiheuttamien sairauksien kehittymistä.

Lisää tietoa:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/...     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed                                    http://www.naturalnews.com/superbug...


Lähde suomennokselle:
http://www.naturalnews.com/029824_vaccination_respiratory_infections.html