tiistai 8. heinäkuuta 2014

Rokotusten yhteisvaikutukset

15.5. 2014 kirjoittanut DAVE MIHALOVIC
 
Rokotteiden synergistinen myrkyllisyys  -  9 tapaa, joilla rokotteet heikentävät immuunipuolustusjärjestelmää ja käynnistävät lapsilla immuunipuolustuksen liikakuormittumisen

LÄHDE:  http://preventdisease.com/news/14/051514_9-Ways-Vaccines-Reducing-Immunity-Inducing-Immune-Overload-In-Children.shtml

Vakuuttava näyttö vertaisarvioiduilla tutkimuksilla etenee lopultakin, ja ne osoittavat, että lapsille annettavien rokotemäärien lisääntyminen luo synergististä myrkkyvaikutusta ja immuunijärjestelmän ylikuormittumista suurimmalla osalla rokotetuista, ilmentyen seuraavissa terveydentiloissa kuten liikalihavuus-, diabetes- ja autismi-epidemioina.
 

http://preventdisease.com/images14/vaxsyngergisticed-1.jpg

Kun altistutaan kahdelle tai useammalle myrkylle, "synergisen myrkyllisyyden" katsotaan aiheuttavan myrkyllisyysasteen, joka on paljon suurempi kuin jokaisen yksittäisen myrkyn yksin aiheuttama myrkyllisyys.

Hyvä esimerkki ´synergistisestä myrkyllisyydestä´ on hiiritutkimus vuodelta 1978 (Shubert et al. Combined Effects in Toxicology -- A Rapid systematic Testing Procedure: Cadmium, Mercury & Lead. J. of Toxicology & Environmental Health 4:763, 1978). Tutkimus käsitteli elohopeasuolaa, joka tappaa yhden sadasta hiirestä ja 1/20sta lyijysuolaa, joka tappaa 1 hiiren 100´sta. Kun nämä määrät elohopeasuolaa ja lyijysuolaa annosteltiin hiirille, näiden kahden myrkyn synergistinen myrkyllisyys tappoi 100 hiirtä 100sta hiirestä.

                          SYNERGINEN MYRKYLLISYYSKUVA yllä:
- Otetaan elohopeasuolamäärä, joka tappaa 1´n sadasta hiirestä. 
- Otetaan 1/20 osa lyijysuolaa, joka tappaa 1´n sadasta hiirestä.
- Kun nämä määrät annostellaan samalla kertaa: Yhdistelmä tappaa kaikki 100 hiirtä.

Uusi vertaisarvioitu tutkimus julkaistiin vast´ikään Molecular and Genetic Medicine (s1:025)(s1:2014). Se  tukee aikaisempaa tutkimusta synergistisestä, yhteisvaikutteisesta myrkyllisyydestä, eli että erilaiset myrkyt ovat ihmiskehossa pikemminkin olennaisesti yhteisvaikutteisia kuin toistensa vaikutusta lisääviä.Jos tutkimusta  tehdään jonkin aineen myrkyllisyydestä, ´haittavaikutustaso´ asetetaan sen olettamuksen perusteella, että tämä aine on ainoa myrkky, jolle keho altistetaan.  

"Olemme vuosien ajan julkaisseet tutkimuksia, että rokotukset aiheuttavat tulehdustauti-epidemioita, mm. diabetesta, liikalihavuutta ja autismia. Kuitenkin lapsille annettavien rokotteiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt aina siihen pisteeseen asti, jossa immuunipuolustusjärjestelmän ylikuormittuminen on karkeasti ottaen tapahtunut suurimmalla osalla nuorista yhdysvaltalaisista lapsista. Uusi tutkimus läpikäy uudelleen immuunijärjestelmän ylikuormittumista ja ylettömiä määriä erilaisia terveysvaikutuksia, joita lapset ovat saaneet immuunijärjestelmän ylikuormittumisen takia," sanoo Dr. J. Bart Classen, MD.

Dr. Classen'in tutkimus osoittaa, että suuri potilaille annettu rokotemäärä on johtamassa kroonisten tulehdustautien epidemiaan autoimmuunitaudeissa, allergioissa ja laajamittaiseen  estovasteeseen, joka ilmenee lihavuutena ja metabolisina syndroomina.    

" Parhaiten tulokset osoittavat, että rokotusten aiheuttama krooninen sairaus on nyt sitä luokkaa, että se saa melkein kaikki ensisijaiset ihmisten myrkyttymiset vaikuttamaan pieniltä, myöskin sellaisten aineitten aiheuttamina kuten esim. asbetoosissa, matala-asteisessa säiteilyssä, lyijyn ja jopa tupakan aiheuttamina. Useimmat potilaat eivät edes ymmärrä sitä, että he voivat huonosti rokotteiden haittavaikutuksten takia.     Mitä tulee enemmän ajatteleviin potilaisiin tai heidän vanhempiinsa, niin heitä kiusataan, syytetään väärästä  ruokavaliosta ja liikuntatavoista, jotka johtavat lihavuuden ja diabeteksen syntymiseen, vaikka he tosiasiassa kärsivät rokotteiden aiheuttamista lihavuudesta ja diabeteksesta," sanoo Dr. J. Bart Classen.

Toisen tutkimuksen, Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? = Pikkulasten kuolinluvut verrattuna tavallisesti annettujen rokotusten määrään: Onko niiden välillä biokemiallista tai synergististä myrkyllisyyttä? tekivät Gary S. Goldman ja Neil Z. Miller, joka on tutkinut rokotteiden vaaroja 25 vuoden ajan.   

Lasten kuolleisuusluku (IMR) on yksi eri maitten tärkeimmistä sosio-ekonomisista hyvinvoinnin ja kansanterveyden indikaattoreista. USAn lasten rokotusohjelma erittelee 26 rokote-annosta pikkulapsille alle 1-vuotiaille -- eniten koko maailmaan verrattuna -- kuitenkin 33 valtiolla on alhaisemmat kuolinluvut  (IMR). Australia ja Kanada ovat seuraavina järjestyksessä 24:llä rokotuksellaan. 

Joillakin mailla on IMR-luvut, jotka ovat vähemmän kuin puolet USAn lukemista: esimerkiksi Singapore, Ruotsi ja Japani. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mukaan, "USAn vastaava asema verrattuna maihin, joilla on alhaisimmat pikkulasten kuolleisuusluvut, näyttää olevan huononemassa."

Monet valtiot pitävät yhtä International Classification of Diseases (ICD) (= Kansainvälisen sairausluokituksen) kanssa ryhmittelemällä lastenkuolleisuudet 130 kategoriaan. 34:n analysoidun valtion joukossa, niillä, jotka vaativat eniten rokotuksia, näyttää olevan pahimmat kuolleisuusluvut (IMR). Täten meidän pitää esittää tärkeitä kysymyksiä: onko mahdollista, että jotkut kansakunnat määräävät pienokaisilleen liian monia rokotuksia ja lisärokotukset ovat myrkyllinen taakka heidän terveydelleen?  Ovatko jotkut 130 lasten kuolemaluvussa kuolemakategoriaan listatut todellisia kuolemia, jotka liittyvät yli-rokottamisiin? Piilotetaanko jotkut rokotteisiin liittyvät kuolemat tavallisiin kuolintilastoihin? 

"Yksittäinen rokote annettuna n. 2 700g painavalle vastasyntyneelle vastaa samaa kuin jos n.80 kg painavalle aikuiselle annettaisiin 30 eri rokotetta saman päivän aikana. Tähän sisältyvät korkeat alumiini- ja formaldehydien suuret määrät joissakin rokotteissa, ja synerginen myrkyllisyys saattaa nousta tuntemattomille tasoille. Lisäksi on hyvin tunnettua, että pikkuvauvat eivät pysty tuottamaan merkittäviä määriä sappea eikä heillä ole aikuisilla olevaa munuaistoimintakapasiteettia vielä useaan kuukauteen syntymän jälkeen. Sappinesteessä kuljetus on pääasiallinen biokemiallinen reitti, jolla elohiopea poistuu elimistöstä, eikä tämä toimi pikkuvauvoilla ollenkaan hyvin. Heillä ei myöskään ole munuaiskapasiteettia alumiinin poistamiseen. Lisäksi elohopea on tunnetusti munuaisten toimintaa estävä aine. "--Boyd Haley Ph.D.

Kaksi eri toimintalinjaa esittää, että endokriinisen järjestelmän rikkoutuminen voisi olla autismin kaltaisten sairauksien autism spectrum disorders (ASDs) taustalla. Ensinnä on havainto, että miespuolisten diagnosoidaan 4 kertaa todennäköisemmin sairastavan ASD:ää, kun naispuolisilla sitä pidetään hormooneihin liittyvänä. Toiseksi, adrenaliini, sukurauhaset ja kilpirauhashormonit ovat tärkeitä sikiön hermojen kehittymisessä, ja millä tahansa kemikaalilla, joka puuttuu näitten hormonien toimintoihin, on siten mahdollisuus vaikuttaa aivojen kehittymistä sekoittavasti. Analyysinäytteet ja tulevaa syntymää koskeva kohorttitutkimus, jossa yhdysvaltalaiskanadalaisen tutkijaryhmän tuloksena tunnistettiin kourallinen sisäeritysjärjestelmän toimintaa katkaisevia kemikaaleja (EDC), joiden he uskovat auttavan jatkotutkimuksissa mahdollisina ASDtä aiheuttavina. 

“Monia kemikaaleja ja monenlaisia seuraamuksia sisältävä lähestymistapa on innovatiivinen ja kuvastaa todellista maailmaa, missä me kaikki altistumme kemikaalikoktaileille, ja missä hermomyrkyillä voi olla erilaisia vaikutuksia, joilla saattaa olla jopa erilaisia vaikutuksia riippuen niille altistumisen ajan pituudesta ,” sanoo Philippe Grandjean, ympäristöterveyden apulaisprofessori Harvard School of Public Health´issä, joka ei osallistunut tähän tutkimukseen. .

9 tapaa, millä rokotukset heikentävät immuunipuolustustamme 


1) Rokotteet sisältävät monia kemikaaleja sekä raskasmetalleja, mm. elohopeaa ja alumiinia, jotka jo sinänsä ovat immuunijärjestelmää tukahduttavia. Elohopea aiheuttaa itseasiassa muutoksia lymfosyyttien aktiivisuuteen ja vähentää niiden elinkykyä.

2) Rokotteet sisältävät vieraita kudoksia ja vieraita DNA/RNA´ta, jotka  tukahduttavat immuunijärjestelmän toimintaa  graft-vs-host´ hylkimisreaktion kautta.  

3) Rokotteet muuntavat t-solujemme auttaja/tukahduttaja-arvoja ... aivan samoin kuin niitä, joita on nähty AIDS´issa. Tämä suhde on avainindikaattori immunijärjestelmän asianmukaisesta toiminnasta.

4) Rokotteet muuntavat PMN´n metabolista aktiivisuutta ja heikentää niiden chemotaxisia kykyjä. PMNt ovat kehomme puolustajia patogeenisia bakteereja ja viruksia vastaan.

5) Rokotteet alentavat immuniteettiämme pelkästään rasittamalla sitä liikaa vierailla aineilla, raskasmetalleilla, patogeeneilla sekä viruksilla.  Raskasmetallit hidastavat immuunijärjestelmäämme, kun taas virukset ryhtyvät kasvamaan ja jakaantumaan. Aivan kuin päällekytkentä ja käsirautoihin pano ennen uimaan menoa. 

6) Rokotteet  tukkivat lymfatoimintamme sekä lymfasolmukkeemme suurilla proteiinimolekyyleillä, joita ei ole katkaistu asianmukaisesti ruuansulatusjärjestelmän avulla, koska rokotteet ohittavat injektoituina ruuansulatuksen. Tämän takia rokotteet linkittyvät allergioihin, koska ne sisältävät suuria proteiineja, jotka kiertävinä immuunikomplekseina (CICs) tai "klinkkereinä" ja aiheuttavat kehon allergisoitumisen. 

7) Rokotteet tyhjentävät kehomme elintärkeät immuunipuolustustamme tehostavat ravintoaineet, kuten C-vitamiinin, A.vitamiinin ja sinkin, joita tarvitaan vahvan immuunijärjestelmän ylläpitämiseksi. Juuri tällaiset ravintoaineet panevat immuunipuolustuksemme kuntoon, ravitsevat valkosoluja ja makrofageja ja auttavat niitä toimimaan optimaalisesti.

8) Rokotteet ovat neurotoksisia (= hermoille myrkyllisiä) ja hidastavat hermojen välittäjätasoja ja kommunikaatiota aivoihin ja muihin kudoksiin. Tiedämme nyt, että jotkin lymfosyytit viestivät suoraan aivojen kanssa monimutkaisen neurotransmitterijärjestelmän avulla. Näitä tekijöitä muuttamalla heikennetään myös immuuniteettiämme.   

9) Rokotteet  tukahduttavat solujen vastustuskykyä, jota tapahtuu rokotteita injektoitaessa. Adjuvantit sisältävät öljyemulsioita, mineraaliyhdisteitä (jotka saattavat sisältää raskasmetalleja, kuten alumiinia), bakteerituotteita ja liposomeja (jotka aiheuttavat ainesosien hidastettua vapautumista). Adjuvanttien haittavaikutukset itsessään aiheuttavat mm. B-solujen yliaktivoitumista, mikä johtaa antibodytuotannon syntymisen patologiselle tasolle, samoin kuin itse adjuvateille allergisoitumiseen.

Lähteet:
aappublications.org
preventdisease.com
marketwatch.com
ehp.niehs.nih.gov
vaccines.net

Dave Mihalovic on naturopatian tohtori, joka erikoistuu rokotteiden tutkimiseen, syövän ennalta ehkäisemiseen ja sen luonnonmukaiseen hoitoon.
                                              * * * * *


Alumiini ja autoimmuunisairaudet: http://www.greenmedinfo.com/blog/attacking-ourselves-top-doctors-reveal-vaccines-turn-our-immune-system-against-us

 http://www.totuussyovasta.fi/muuta/rokotteet/

amalgaami:  https://wddty.com/news/2017/01/mercury-fillings-face-europe-wide-ban.html