keskiviikko 24. helmikuuta 2016

ANTIBIOOTIT - - -


Antibioottien tausta: Totuuden erottaminen keksityistä tarinoista


Antibiotics

Beyond antibiotics: Separating fact from fiction

(NaturalNews) Antibiotic literally means "anti-life." Any drug that's anti-life is undoubtedly going to cause varying degrees of harm or even death in some cases. "When once you interfere with the order of nature, there is no knowing where the results will end." -- Herbert Spencer, 19th Century British philosopher/biologist. [1]

Margaret Riley, Ph.D. professor of biology at the University of Massachusetts, Amherst, considers taking a course of antibiotics analogous to ingesting a hydrogen bomb that indiscriminately kills everything in its path. [2]

Riley explains that antibiotics kill not only the bad and the ugly but also the good. They are not smart bombs or laser-guided missiles that only destroy a designated target. Let's not forget that it's the good bacteria that keep the bad bacteria in check.

Sounds a lot like conventional cancer treatment, doesn't it? Both chemo and radiation wantonly kill; thus, "collateral damage" is expected and can even be deadly.

Conventional medical advocates like to point to allopathic medicine and its lab-created drugs as superior to plant-derived, holistic treatments. They imply that these drugs were somehow responsible for the eradication of the raging killer infectious epidemics of the previous centuries like the plague, cholera, scarlet fever, yellow fever and typhoid.

There's a problem with this belief. Modern medicine was not involved in curtailing and containing those earlier fatal infectious diseases. Antibiotics were not widely available until the 1940s and 1950s.

Antibiotic propaganda contradicted

"Deaths from common infections were declining long before effective medical intervention was possible." -- Thomas McKeown, MD, author of the Role of Medicine.That includes mortality from tuberculosis, pneumonia, bronchitis, influenza and whooping cough. [3]

Ironically, because of the rampant overuse of antibiotics, we are now battling antibiotic-resistant diseases like tuberculosis, gonorrhea and MRSA, which are responsible for many deaths, especially in our hospitals and nursing homes.

According to the CDC, during 2013 in the USA approximately 2 million people become infected with antibiotic-resistant bacteria, and 23,000 people die each year from these infections, while others die from complications related to antibiotic-resistant infections. [4]

Science and history tell us that, while we are living longer than our ancestors, it's not the result of modern medicine but rather improved sanitation, hygiene, cleaner water, better sewage management and adequate nutrition.

Rene Dubos, a Nobel Prize-winning microbiologist, stated: "[T]he life expectancy of adults is not very different now from what it was a few generations ago, nor is it greater in areas where medical services are highly developed than in less prosperous countries." [5]

A little publicized historical fact is that homeopathy gained popularity in the USA and Europe during the 19th century, because it was so successful in treating infectious epidemics without toxic, side-effect-laden chemicals.

In his book Quantum Healing, Dr. Deepak Chopra, MD, shares a study where the influenza virus was isolated and implanted directly onto the mucous membranes of a group of subjects, and only 12% of them got the flu. The study clearly demonstrated that a strong immune system and the inner terrain is the key to health and prevention of disease. [1]

The post-antibiotic era is fast approaching. That's bad news for the 23 billion-dollar antibiotics industry, but what about the rest of us? Dr. Tim O'Shea, DC, of TheDoctorWithin.com, sums it up positively:

"The paramount issue in health and survival will then be the immune system. ... What will people turn to in order to strengthen their immune system? Answer: Alternative Medicine, just like before all of this went down. Actually, it's already started." [1]

Sources for this article include:

[1] http://www.thedoctorwithin.com

[2] http://mrsatopic.com

[3] http://books.google.com Chapter 2

[4] http://www.cdc.gov

[5] https://www.homeopathic.com

http://science.naturalnews.com

About the author:
Paul Fassa is dedicated to warning others about the current corruption of food and medicine and guiding them towards direction for better health with no restrictions on health freedom.

You can check out his many non-compromising cutting edge, non-fluff articles here http://www.naturalnews.com/Author712.html

And you can visit his blog at http://healthmaven.blogspot.com


 http://blogs.naturalnews.com/science-proves-oregano-oil-powerful-prescription-antibiotics/
http://thenutritionwatchdog.com/4-essential-oils-that-are-more-powerful-than-antibiotics/http://thenutritionwatchdog.com/4-essential-oils-that-are-more-powerful-than-antibiotics/

(NaturalNews) Sana antibiootti tarkoittaa sananmukaisesti "elämän vastainen". Mikä tahansa ´anti-elämä´-lääke aiheuttaa epäilemättä eriasteista haittaa tai jopa kuoleman joissakin tapauksissa. 
 - - -  " Kun kerrankin sekaannut luonnon omaan järjestykseen, ei ole tietoa siitä, mitä tuloksia se aiheuttaa."  Herbert Spencer, 1900-luvun britannialainen filosofi/biologi.  [1]


Margaret Riley, Ph.D. biologian professori  University of Massachusetts, Amherst´issä, pitää antibioottikuurin ottamista samanlaisena kuin vetypommin nielaisemista, joka tappaa erottelematta kaiken kulkutiellään olevan. [2]


Riley selittää, että antibiootit eivät tapa ainoastaan pahoja ja inhottavia, vaan myöskin ne hyvät. Ne eivät ole eteviä pommeja tai laser-ohjattuja ammuksia, jotka tuhoavat ainoastaan suunnitellut kohteensa. Älkäämme unohtako, että juuri hyvät bakteerit pitävät pahat bakteerit aisoissa. 


Kuulostaapa lähinnä konventionaaliselta syövän lääkehoidolta, eikös vain? Sekä kemoterapia että sädehoito vain tappavat; joten  näiden "samansuuntainen" tuhova vaikutus on odotettavissa ja se voi olla jopa tappava.

Konventionaalisen lääketieteen puolestapuhujat painottavat mielellään allopaattista lääketiedettä ja sen laboratorioissa kehittämiä lääkkeitä kasveista löydettyjä, holistisia hoitomenetelmiä parempina. He antavat ymmärtää, että nämä heidän lääkkeensä olisivat saaneet aikaan raivoavien infektiotautiepidemioiden loppumisen edellisten vuosisatojen aikana, kuten esim. kulkutaudit, koleran, tulirokon, keltakuumeen sekä lavantaudin.    

Tämä uskomus sisältää ongelman. Moderni lääketiede ei liittynyt noitten aikaisemmin tappavien tulehdustautien vähentymiseen ja hillitsemiseen. Antibiootteja ei ollut laajalti saatavilla ennen 1940- ja 1950-lukuja.

Antibioottipropaganda on kumoutunut

"Kuoleminen tavallisiin infektiotauteihin väheni kauan ennen mahdollisten, tehokkaiden lääkehoitojen olemassaoloa" -- Thomas McKeown, MD(tri.), kirjan:  Role of Medicine kirjoittaja.
                                                                                                                                                                  - Tähän sisältyvät kuolemiset tuberkuloosiin, keuhkokuumeeseen, keuhkoputken tulehdukseen, influenssaan sekä hinkuyskään. [3]

Ironista kyllä, valtoimenaan riehuvan antibioottien antibiotics käytön takia taistelemme parhaillaan  antibiooteille vastustuskyvyn kehittäneitä sairauksia vastaan: tuberkuloosi, tippuri ja MRSA, jotka aiheuttavat paljon kuolemia, erityisesti sairaaloissamme ja hoitokodeissamme.

CDC´n mukaan vuoden 2013 aikana USA´ssa sai tartunnan lähes 2 miljoonaa ihmistä antibiooteille vastustuskyvyn kehittäneistä bakteereista, ja 23,000 ihmistä kuolee joka vuosi näihin infektioihin, ja toiset taas kuolevat antibiooteille vastustuskyvyn kehittäneiden tulehdussairauksien aiheuttamiin komplikaatioihin. [4]

Tiede ja historia osoittavat meille, eläessämme nyt pitempään kuin esi-isämme, ettei se ole modernin lääketieteen medicine ansiota, vaan ennemminkin parantuneesta viemäröinnistä, hygieniasta, puhtaammasta vedestä, paremmasta jätevesien puhdistamisesta sekä riittävästä ravinnosta johtuvaa.

Rene Dubos, Nobel-Palkinnon voittanut mikrobiologi, totesi:  "[E]lämän pituuden ennuste aikuisilla ei eroa nykyään paljonkaan siitä, mikä se oli muutama sukupolvi aikaisemmin, eikä se ole sen suurempaa niillä alueilla, missä lääketieteelliset palvelut ovat huippuunsa kehittyneitä, kuin vähemmän vauraammissa maissa." [5]

Vähän julkisuutta saanut historiallinen tosiasia on se, että homeopatia tuli suosituksi USA´ssa ja Euroopassa 1900-luvulla siksi, että sillä pystyttiin hoitamaan niin tehokkaasti tulehdussairausepidemioita ilman myrkyllisiä, paljon haittavaikutuksia sisältäviä kemikaaleja.

Kirjassaan Quantum Healing, tri. Deepak Chopra, MD, siteeraa tutkimusta, jossa eristettiin influenssavirus ja istutettiin suoraan koehenkilöiden limakalvoille, ja vain 12% heistä sai influenssan.Tämä tutkimus osoitti selvästi, että vahva immuunipuolustusjärjestelmä ja kehon sisäinen tila ovat avainasemassa terveydelle health sekä sairauksien ennalta ehkäisemiselle. [1]

Antibioottien jälkeinen aikakausi lähestyy nopeasti.Tämähän on paha uutinen 23 miljardin-dollarin arvoiselle  antibiootti-teollisuudelle, mutta entäs me muut? Tri. Tim O'Shea, DCTheDoctorWithin.com, summaa positiivisesti seuraavaa:

"Tärkein asia terveydessä ja eloon jäämisessä on immuunipuolustusjärjestelmä. ... Mitä ihmisten sitten tulee tehdä vahvistaakseen immuunipuolustusjärjestelmäänsä? -  Vastaus kuuluu: Vaihtoehtoinen lääkintä, aivan juuri niin kuin oli ennen sitä, kun se kaikki ajettiin alas. Itseasiassa: tämä paluu on jo alkanut." [1]

Tämän artikkelin lähteet:

[1] http://www.thedoctorwithin.com

[2] http://mrsatopic.com

[3] http://books.google.com Chapter 2

[4] http://www.cdc.gov

[5] https://www.homeopathic.com

http://science.naturalnews.com

Artikkelin kirjoittajasta:
Paul Fassa on omistautunut varoittamaan ihmisiä meneillään olevasta korruptiosta ravinnon ja lääkkeiden tuotannossa ja ohjaa heitä kohti parempaa terveyttä ilman terveyden valinnan vapauden rajoittamista.        

Hänen monia myönnytyksiä tekemättömiä, särmikkäitä artkkeleitaan tästä linkistä:  http://www.naturalnews.com/Author712.html

Ja hänen bloginsa löytyy tästä:  http://healthmaven.blogspot.com


Lisää tietoa: http://www.naturalnews.com/046509_antibiotics_holistic_medicine_pharmaceutical_industry.html#ixzz40eZfBtpZ


                                                     * * * * *

                   Hae lisää suomennoksia tästä blogista esim. hakusanalla homeopatia.

 http://www.dailymail.co.uk/health/article-3460321/How-Big-Pharma-greed-killing-tens-thousands-world-Patients-medicated-given-profitable-drugs-little-proven-benefits-leading-doctors-warn.html#ixzz416Jb9lCp

Antibioottien haittavaikutukset:  http://www.realfarmacy.com/antibiotics-side-effects/

Ratkaisuja löytyy:  http://safe-medicine.blogspot.fi/2016/04/antibiotic-drugs-end-of-era-long-live.html

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/12/miten-antibiootit-voidaan-korvata.html

tiistai 23. helmikuuta 2016

HOMEOPATIAN kieltäjät/ skeptikot eivät ....

Alkuperäinen artikkeli:  http://safe-medicine.blogspot.fi/2016/02/what-homeopathy-denialists-skeptics-deny.html

Maanantaina 22 helmikuuta 2016


Mitä homeopatian kieltäjät / skeptikot kieltäytyvät tunnustamasta

Homeopatian kieltäjät ovat vähäinen, mutta äänekäs skeptikkoryhmä , joiden ainoa elämäntehtävä näyttää olevan homeopatian kieltäminen tehokkaana ja turvallisena lääkintämuotona. 


Tietysti jokaisella voi, ja pitää olla, mielipiteensä, mutta homeopatian vastustajat ilmaisevat mielipiteensä tavallisesti  arvoa alentavalla ja herjaavalla tavalla. Huono kielenkäyttö ja solvaaminen on niiden ihmisten  tavallisinta ominta aluetta, joiden viestin punainen lanka on viedä asialta pohja, ja joilla on vähän perusteita puheilleen ja riittämättömästi todisteita mielipiteilleen.

  • "Homeopatia ei toimi!"
  • "Homeopatia on placeboa!"
Nämä eivät siis ole lähelläkään asiantuntijalausuntoja vaan väittämiä. Kieltäjät estiitävät harvoin näyttöä väitteidensä tukemiseksi. Sen sijaan he kääntävät homeopatian ´todistamis´-taakan toisille, ja väittävät, että homeopatian toimimisesta ´ ei ole näyttöä` , ja tämä saa heidät vieläkin suurempaan kieltämiseen, koska heidän on kiellettävä se suuri ja lisääntyvä näytön määrä, joka todistaa selkeästi homeopatian toimivan.


Mitä homeopatian vastustajien on siis kiellettävä ?

Ensiksi ja päällimmäisenä kieltäjien on kieltäydyttävä satojen, tuhansien ja jopa miljoonien ihmisten onnistuneiksi kokemiensa homeopaattisten hoitojen tuloksista. Homeopatiaa harjoitetaan kautta koko maailman. Homeopatiaa on harjoitettu enemmän kuin 220 vuoden ajan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa paljon sairaita ihmisiä, jotka homeopatia on parantanut! Kaikki kieltäjät voivat väittää meidän ´erehtyneen´, tai ´valehtelevan´, tai että se nyt vaan oli ´placeboa´.
Kieltäjät väittävät olevansa ´tiedemiehiä´. Kuitenkin jokaisen tieteen tekijän, joka on tämän nimen arvoinen, on velvollisuus tutkia maailmaa ja nähdä mitä siellä tapahtuu. Jos siellä tapahtuu asioita, joita emme pysty selvittämään, ´oikean´ tieteen velvollisuus on yrittää selvittää se. Kautta aikojen on näin tapahtunut ihmiskunnan kehittyessä! Todelliset tieteen tekijät olisivat havainneet, että ne miljoonat potilaat ovat todellakin parantuneet, ja paranevat edelleen homeopatialla - ja sitten he vain kieltäisivät sen!!

    
Tästä päästään toiselle kritiikittömyyden alueelle. On olemassa ´oikeita´ tieteen tekijöitä, jotka tarkastelevat homeopaattista ilmiötä, ja lukuisia mielenkiintoisia tutkimusalueita pulpahtelee esille, ja ne osoittavat olevan mahdollista selvittää homeopatian toimintamekanismi. Mutta homeopatian kieltäjien vastauksena on kieltää näiden tiedemiesten tekemä tutkimustyö, tai toinen vaihtoehto on se, että he mustaavat heidän työnsä, tai jopa kaivavat maata heidän tekemänsä tieteellisen työn alta.


Homeopatian kieltäjät pitävät siis arvossa toisenlaista tieteen tekemistä. He uskovat, että tieteen 'gold standard'ina ovat satunnaistetut, kaksoissokkokontrolloidut tutkimukset, eli RCT´t. Tällaista on se tiede, joka on kertonut meille, että konventionaaliset lääkkeet ja rokotteet ( sisältäen myöskin ne monet sadat valmisteet, jotka on vedetty pois markkinoilta tai kielletty) ovat tehokkaita, ja tarpeeksi turvallisia potilaille. Ongelma on, että nyt on olemassa noin 200 RCT-koetta, jotka osoittavat, että homeopatia on enemmän kuin placebo, ja että se on paljon enemmän kuin konventionaaliset lääkkeet, ja että se pystyy parantamaan sairauksia ja tauteja.

.
Niinpä tässä seuraa kolmas kieltämisen alue, johon homeopatian kieltäjät ovat sekaantuneet. Homeopatian näytön todistamisesta näillä  'gold standard' - RCT kokeilla, he väittävät, on huonolaatuista näyttöä. Näihin tutkimuksiin osallistuneitten ihmisten määrä on liian pieni. Käytetyt kontrollitekijät ovat riittämättömiä. Annetut tiedot eivät tue johtopäätöksiä.

Epäsuorasti sanottuna näistä kielloista seuraa, että RCT-kokeiden näyttö tukee konventionaalisten lääkkeiden ja rokotteiden OLEVAN perusteltuja. Homeopatian kieltäjät kertovat meille, että he kannattavat  'evidence-based' medicine = ´näyttöön perustuvaa´ lääketiedettä, jolla he tarkoittavat konventionaalista lääketiedettä, jota hallitsevat farmaseuttiset lääkkeet ja rokotteet. Niinpä, nämä kieltäjät puolustavat harvoin, jos koskaan, avoimesti konventionaalista lääketiedettä. Vaikka he panettelevat rutiininomaisesti homeopatiaa vastaan, he näyttävät olevan autuaasti tietämättömiä niistä vahingoista, sairauksista ja kuolemista, joita he uskovat RCT-lääkkeiden pystyvän hoitamaan!  

   
Tämä onkin sitten homeopatian kieltäjien neljäs alue, joka heidän on pakko ottaa käyttöön - heidän pitää kieltää, että suurin osa konventionaalisen lääketieteen lääkkeistä on turvallisia ja että useimmat niistä ovat pitkäaikaisessa käytössä haitallisia. Näille kieltäytyjille konventionaaliset lääkkeet ja rokotteet perustuvat näyttöön perustuvaan tieteeseen, ja ovat siksi ´hyviä´. Homeopatia, lyhyesti sanottuna hylättyään ja kieltäessään summassa nämä konventionaaliset lääkkeet, joita  tehdyt 200 RCT-tutkimusta tukevat, on ´paha´.

Tämä prosessi johtaa homeopatian kieltäjät toiseen, sellaisenaan epäloogiseen ja ei-terveyttä- tukevaan johtopäätökseen. Jokainen, joka haluaa turvautua mieluummin homeopatiaan, asettaa elämänsä alttiiksi haitoille, koska he kieltäytyvät hyväksymästä konventionaalisen lääketieteen ´hyödyt ´! Tästä seuraa heidän mielissään ajatus, että homeopatiasta tulee ´vaarallista´  lääkehoitoa! 


Kieltäjät eivät osaa esittää  meille näyttöä ainoastakaan potilaasta, joka on saanut suoraan haittoja homeopaattisesta hoidosta, mutta tämä ei estä heitä väittämästä, että homeopatia on vaarallista!  Tällainen tilanne sopii heidän maailmankuvaansa, ja heidän syvästi epätieteelliseen ennakkokäsitykseensä. Tosiaankin, tämä merkkaa heidät ´epätieteellisimmiksi´ ihmisiksi, jotka ottavat minkäänlaista kantaa terveyteen liittyviin asioihin! 

Homeopatian kieltäjät ovat pieni joukko ihmisiä, jotka ovat vihkiytyneet (ja joille ehkä jopa maksetaan siitä) farmaseuttiselle lääketeollisuudelle, ja joka puhuu laajalti keskenään homeopatiaa vastaan sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitter´issä. Olen kirjoittanut blogiini aikaisemmin heidän rivosuisista ja herjaavista hyökkäyksistään homeopatiaa ja homeopaatteja vastaan. Tämä herättää tärkeän kysymyksen. Mitä heille pitäisi tehdä?

Neuvoni? Älä huomioi heitä! Anna heidän paasata! Heillä ei ole mitään tarjottavaa kenellekkään, joka haluaa säilyttää tai palauttaa oman terveytensä ilman sappeentumista. Homeopatialla on hyvin positiivinen viesti erittäin hyvästä tehosta, ja turvallisesta lääketieteellisestä hoitometodista, josta niin monet ihmiset tarvitsevat tietoa. Kun konventionaalinen lääketiede epäonnistuu niin pahasti ( antibiootit, särkylääkkeet, statiinit jne.), homeopatia tarjoaa tulevaisuuden toivoa, eikä homeopaattien pidä kuluttaa energiaansa tai aikaansa sellaisiin ihmisiin.

   
Lisää tietoa homeopatian kieltäjistä saat tutkimalla näitä blogeja ( joista jotkut sisältävät jotakin erittäin mieletontä ja loukkaavaa kieltä, jota he ovat käyttäneet).
maanantai 8. helmikuuta 2016

IBUPROFEENI ja NSAID-lääkkeet

DR. MICHAEL NOONAN

Miksi FDA varoittaa amerikkalaisia ibuprofeenin vaaroista

Postitettu  27.6. 2015, at 11:12 a.m.

Alkuperäinen artikkeli: http://bangordailynews.com/2015/07/27/health/why-the-fda-is-warning-americans-about-ibuprofen/

Ibuprofeeni, myydään Amerikassa nimillä Motrin ja Advil (Suomessa Ibumax, Ibumetin, Ibuprofeeni) ja muut anti-inflammatoriset tulehduskipulääkkeet ovat nyt uutisissa  in the news taas, eikä niinkään hyvästä syystä. USAn Food and Drug Administration FDA nousee takajaloilleen ja varoittaa  ramping up its warnings näitten lääkkeitten riskeistä aiheuttaa sydänkohtauksia ja aivoinfarkteja. Näihin lääkkeisiin kuuluvat  myöskin Celebrex, Aleve, Naprosyn ja Toredol sekä Naprometin.. (Asperiinia ei laskettu mukaan tähän  äskeiseen varoitukseen.)

On jo jonkin aikaa tiedetty,  että näillä lääkkeillä  — joita nimitetään ei-steroidisiksi, tulehduksen vastaisiksi lääkkeiksi eli NSAID-lääkkeiksi. — on vakavia haittavaikutuksia ja että ne ovat suurin syy lääkkeistä johtuville vaurioille. Niiden arvioidaan aiheuttavan ainakin 16 000 kuolemaa vuosittain ja ´lähettävän´ ihmisiä ensiapuun USAssa 16,000 deaths per year and send 100,000 people to the emergency room in the U.S. Yleisin niiden aiheuttama haitta ovat vatsahaavat ja niihin liittyvät verenvuodot. Tosiasiassa jotkut lääkärit määräävät lääkkeitä vatsahappojen vähentämiseen minimoidakseen NSAID-lääkkeiden vatsaa tuhoavia vaikutuksia. (Tällä lääkkeellähän ei ole itsellään omia haittavaikutuksia.)

Tutkimuksissa on havaittu näyttöä lisääntyneestä riskista saada muita haittavaikutuksia, mm. eteiskammioiden värinää atrial fibrillation, jossa sydämen lyöntitiheys nopeutuu ja heikkenee; munuaisvaurioita kidney damage; ja paranemisen hidastumista tai estymistä  delayed or blocked healing,  sekä luunmurtumia että pehmytkudosvaurioita.

FDA kumosi itse "lasten asperiinin" käytön sydänkohtausten ja infarktien ennalta ehkäisijänä reversed itself , todeten, ettei sen käyttö vähennä kuolemia, vaan alistaa potilaan merkittäville haittavaikutuksille.  
NSAID-lääkkeiden käytöstä meitä varoitetaan suurentamasta niiden annosta, ottamasta niitä liian pitkäaikaisesti, tai älttämään vain yhtä tämhän ryhmään kuuluuvaa lääkettä kerrallaan. Mutta ei esitetä mitään todistusauneistoa siitä, mikä johti näihin jyrkkiin varoituksiin, jotka osoittavat jopa näin lyhyiden lääkekuurien suositeltujen annosten voivan aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 

Tri. Judy Racoosin, varajohtaja  FDA’n  Division of Anesthesia, Analgesia, and Addiction Products- osastolta, sanoi tästä NSAID-lääkkeiden uudesta käyttövaroituksesta: “Ei ole osoitettu mitään haitatonta  käyttöaikaa.” Hän tähdensi myös sitä tosiasiaa, että kun jo sydänsairautta sairastavilla voi olla suurempi alttius, niin jopa ne, joilla ei ole lainkaan sydänsairaushistoriaa, saattavat saada haitan ottamalla näitä lääkkeitä.   

Minulla on parempi ehdotus. Kannattaisiko käyttää mieluummin luonnollisia hoitoja kuin lääkettä, jolla on mahdollisesti vakavia haittavaikutuksia? Vaikka NSAID-lääkkeitä käytetään moninaisissa tapauksissa, niin suurinta osaa niistä käytetään kroonisiin nivel- ja lihaskipuihin. Kuitenkin näitä ongelmia voidaan hyvin hoitaa erilaisilla hoitotavoilla mm. käsittelyillä, hieronnalla ja akupunktiolla. Joillekin potilaille yksinkertainen elämäntapamuutos, kuten vehnän ja virvoitusjuomien poisto käytöstä, tekee suuren vaikutuksen. Käytämme myöskin ravintolisiä ja tulehdusta lievittäviä yrttejä hyvällä menestyksellä.

Monet potilaistamme, joilla on krooninen kipu, pystyvät luopumaan NSAID-lääkkeistään ja vaihtamaan yhteen tai useampaan näistä turvallisista vaihtoehtohoidoista, tai ainakin rajoittamaan lääkkeidenkäyttöään tilapäiseen annokseen liikakäytön sijasta, tai vain sadesäiden aikaiseen käyttöön. (Kyllä, se vaikuttaa kipukynnykseen.)

Tähän ryhmään kuuluvat potilaat, jotka ovat ottaneet näitä lääkkeitä vuosikymmenien ajan. Ei ole harvinaista, että potilaalle ovat lääkärit määränneet näitä lääkkeitä, eikä reseptin käyttöä ole koskaan tarkistettu  uudestaan, ei vaikka se olisi ollut käytössä vuosikausien ajan. Myöhemmin potilaalle on annettu toinen lääke tulehduslääkkeen haittavaikutuksia peittämään, tai häntä testataan monin testein määrittelemään, miksi hänelle on tullut näitä uusia terveysongelmia, joita nämä NSAID-lääkkeet ovat voineet aiheuttaa. Käyttämällä ensisijaisesti luonnosta saatavia lääkkeitä potilaat välttyvät tältä "reseptilääkeryöpyltä", jossa yhden lääkkeen käyttö johtaa yhä lisääntyvien ja lisääntyvien lääkkeiden käyttöön sekä terveyden heikkenemiseen.    

Tri. Michael Noonan työskentelee kiropraktikkona, kiropraktisena akupunktiohoitajana ja käyttää muita hyvinvointiterapioita Old Town´issa. Hänet tavoittaa osoitteesta: noonanchiropractic@gmail.com.

                                                        * * * * *

Tavallinen särkylääke vie vanhuksia sairaalaan:
http://www.iltalehti.fi/terveys/2016022621173856_tr.shtml

 https://wddty.com/news/2016/03/painkillers-as-lethal-as-vioxx-still-on-the-market-1.html

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2016/02/ibuprofeeni-ja-nsaid-laakkeet.html

Ibuprofeeni tappaa tuhansia joka vuosi: http://www.collective-evolution.com/2016/03/09/ibuprofen-kills-thousands-each-year-so-heres-the-alternative/

Tappava psykiatria ja lääkinnän harha:  http://www.sitruunakustannus.fi/tappava-psykiatria-ja-laumlaumlkinnaumln-harha.html

Näin lääkkeitä markkinoidaan lääkäreille: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014101118590592_uu.shtml

Vältä näitä lääkkeitä:  http://english.prescrire.org/Docu/DownloadDocu/PDFs/DrugsToAvoid_2016update.pdf

http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/03/parasetamoli.html

http://elamakasissamme.blogspot.fi/2016/04/vaihtoehtoja-kipulaakkeille-miksi.html 

 http://undergroundhealthreporter.com/pedicularis-for-pain-relief/#axzz45q3xdF32

 http://www.cbc.ca/news/health/pfizer-recall-children-1.3447474

 http://www.losethebackpain.com/mostdangerouspainmedications.html

 http://www.mercola.com/infographics/nsaids.htm?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=secon&utm_campaign=20170221Z1&et_cid=DM134495&et_rid=1895484157

torstai 4. helmikuuta 2016

keskiviikko 3. helmikuuta 2016

Homealtistumisen hoitoa

Kuinka nämä neljä eteeristä öljyä auttavat puhdistamaan myrkyllisen hometulehduksen pois  

Alkuperäinen artikkeli suomennokselle: http://goodbyelyme.com/free_articles/coinfections/mold_essential_oils

Ihmisille, jotka taistelevat vaikeasti käsiteltävää, homeesta johtuvaa tulehdusta vastaan 

Kirjoittanut: Greg Lee


guinea pigs

Sisarellani oli yli tusina marsua, kun olin lapsi. Ne vinkuivat äänekkäästi joka kerta kun niitten ohi kuljetiin, toivoen saavansa ruokaa. Ne kuluttivat suuren määrän viherrehua, ruohoa ja vihanneksia. Päivittäisiin askareisiini kuului jostain syystä niitten aitauksien siivoaminen.  Usein puhdistaminen vaati raaputtimen ja vesiletkun jätteitten puhdistamiseksi vaikeasti tavoitettavista häkin nurkista.  
Miten marsujen aitauksen puhdistaminen on samanlaista kuin myrkyllisen hometulehduksen eliminoiminen?

Samoin kuin lian kuorruttamiin marsujen aitauksiin, voi myrkyllinen home kasaantua vaikeasti käsiteltäviin kehon osiin  

Monenlaisia myrkyllisiä homeita saattaa kasvaa kodeissa, kouluissa ja toimistoissa, mm.:  Cladosporium, Penicillium, Alternaria, Aspergillus ja Stachybotrys 1. Nämä homeet ovat sienityyppejä, joitten lisääntymiseen tarvitaan niitten itiöitä. Jokaiseen itiöön on kiinnittynyt myrkyllistä ainetta, jonka on tarkoitus estää, ettei joku muu mikro-organismi söisi sitä. Pimeät, kosteat olosuhteet ovat täydellisiä elinympäristöjä näiden homeiden kasvamiselle. Valitettavasti yli kaksi sataa viisikymmentä erilaista hometta saattaa kasvaa kehossa ja aiheuttaa kroonisia sairauksia 2.

Home voi aiheuttaa tulehduksen sieraimiisi 

Homeitiöiden hengittäminen voi aiheuttaa hengitysteihin näiden homesienten kolonisoitumisen. Hometulehduksia on todettu löytyvän poskionteloista 3, kurkusta 4, keskikorvasta 5, vaikeista haavoista 6, aivoista7, iholta 8, keuhkoista 9, ja aivo- ja selkäydinkalvoilta 10. Home tuottaa myrkkyjä, jotka pystyvät aiheuttamaan terveyttä heikentäviä oireita. 

Homemyrkyt ovat tarpeeksi pieniä pääsemään kaikkialle kehon etäisiinkin paikkoihin  

Kun home kasvaa, se tuottaa itiöitä ja myrkyllisiä aineita. Homemyrkyt pystyvät kulkeutumaan joka paikkaan kehossasi, ja tämä voi aiheuttaa oireita: aivosumua, kolotuksia ja kipuja, allergioita,väsymystä ja tulehdusta. Nämä oireet voivat vaihtaa paikkaa yhdestä kehon osasta toiseen. Valitettavasti monet ihmiset eivät pysty poistamaan näitä myrkkyjä kehostaan, koska heiltä puuttuu siihen tarvittavat oikeat geenit.

Homemyrkyt kerääntyvät nopeammin henkilöillä, joilta puuttuvat erityiset HLA-geenit
    
Human Leukocyte Antigen
(HLA) geenit auttavat immuunipuolustusjärjestelmääsi tunnistamaan homemyrkyt ja tuottamaan antibodeja niiden eliminoimiseen. Noin 25%:lla potilaista puuttuu erityiset HLA- geenit, jotka pystyvät eliminoimaan homemyrkkyjä.11 Tällaisten potilaitten alaryhmässä voivat oireet ilmestyä melko nopeasti, koska kohonneet myrkkyjen määrät pahentavat oireita: kipua, aivosumua ja väsymystä. Potilaat, joitten immuunipuolustusjärjestelmät ovat jo muittenkin tulehdusten rasittamia, ovat erityisen haavoittuvaisia.  

Potilaat, joiden immuunipuolustusjärjestelmä on jo jollain tavoin vaarantunut, ovat suuremmassa vaarassa saada homeesta tulehduksen
       
Potilaat, joilla on heikko tai vaarantunut immuunipuolustusjärjestelmä, ovat suuremmassa vaarassa sairastua hyvin vakavasti tai he voivat mahdollisesti kuolla mahdolliseen homeesta aiheutuneeseen tulehdukseen.      Potilaat, joilla on diagnosoitu uhkaava Aspergillus-hometulehdus, voivat saada monenlaisia sienten vastaisia lääkkeitä mm. nimeltään: voriconazole, liposomal amphotericin B-, posaconazole, itraconazole, caspofungin tai micafungin. Valitettavasti nämä sieniä tappavat lääkkeet voivat aiheuttaa ei-toivottuja haittavaikutuksia kuten kuumetta, kouristuksia, kylmyyttä, lihassärkyjä, nivelsärkyjä, keuhkoputkien kouristuksia, pahoinvointia,oksentamista, päänsärkyä, hallusinaatioita, munuaismyrkytyksiä ja maksan myrkyttymystä 12. Aspergillus voi aiheuttaa limaisten kalvojen kehittymisen yhä vastustuskykyisemmiksi antibiootteja vastaan 13.

Mikä muu sieniä tappavien lääkkeitten lisäksi voi auttaa potilaita selviytymään myrkyllisestä hometulehduksesta? 

Konsentroidut mausteöljyt auttavat homeiden aiheuttamiin tulehduksiin 

Keittiössä käytetyt mausteet sisältävät monia luonnollisia yhdisteitä, jotka pystyvät tappamaan homeen ja estämään niiden kehittämien myrkyllisten aineiden vaikutukset. Tutkimukset osoittavat, että kun näitä mausteita tislataan eteerisiksi öljyiksi, nämä yhdisteet ovat vieläkin tehokkaampia estämään hometta ja niitten muodostamia myrkkyjä kuin tuore mauste yksin. Haihtuvat, luonnosta saatavat eteeriset öljyt mahdollistavat niiden pääsyn keuhkoihin, hermostoon ja muihin vaikeasti saavutettaviin kehon osiin, joihin home on pesiytynyt. Seuraavassa esitellään neljä eteeristä öljyä, joilla on homeen vastaisia sekä myrkkyjä neutralisoivia vaikutuksia.
 

Sieniä tappava haihtuva mausteöljy #1:
 Salvia (S. Officinalis L.)(Sage), Kiinalainen nimi: Shu Wei Cao14

Tämän yrttimausteen ominaisuudet ovat: karvas, kitkerä ja neutraali. Tätä yrttiä on käytetty tulehtuneen alueen puhdistamiseen, parantamaan sen verenkiertoa sekä säätelemään kuukautisia. Sillä on myrkkyjä poistavia ominaisuuksia ja se vähentää turvotusta. Salviaa on käytetty myöskin keltatautiin, punaiseen tai valkoiseen ripuliin, tulehduksen aiheuttamiin emättimen eritteisiin, epäsäännöllisiin tai kivuliaisiin kuukautisiin, haavoihin, turvonneisiin paiseisiin ja iskuista aiheutuneisiin vammoihin. Tätä yrttiä on käytetty myös muistin parantamiseen, muistinmenetyksessä tukena ja mielialaa parantamaan.
    
Kokonaisyrtti sisältää näitä yhdisteitä: β-sitosterol, β-sitosterol glucoside, ursolic acid, oleanolic acid, 2α-hydroxyursolic acid, tormentic acid, caffeic acid, maslinic acid, ethyl-β-D-galactopyranoside.
 Eteerinen salviaöljy voi sisältää: α-thujonia, kamferia, ja jopa 2.5% ketoneja ja borneolia. Salviasta saatua eteeristä öljyä on paras käyttää ulkoisesti, koska α-thujoni voi olla sisäisesti otettuna myrkyllistä.

Eräässä tutkimuksessa salviaöljy tehosi estämään näitten homeitten/sienten kasvua:  Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Candida albicans, ja Fusarium-lajeja 15. - Toinen tutkimus osoitti, että salviaöljyllä vahvuudella 2 mg/ml oli voimakas sieniä tappava vaikutus Alternaria alternate´en ja se vähensi Aspergillus parasiticus-kasvua 87%:lla ja esti aflatoksiinin muodostumista 96%:sesti 15. - Toisessa tutkimuksessa salviaöljy osoittautui erittäin tehokkaaksi tappamaan Penicillium verrucosum´in, ja tämä  johtui oletettavasti öljyn sisältämistä α-thujonista ja kamferista 16.


Anti-fungaalinen (Sieniä tappava) haihtuva mausteöljy  #2:
 Timjami (Thyme), Kiinalainen nimi: Bai Li Xiang18

Tämän yrttimausteen ominaisuudet ovat: karvas, pistävä, ja lämmittävä. Sitä on käytetty: muuntamaan liman laatua, vahvistamaan pernan toinmintaa, vahvistamaan keuhkojen toimintaa, lämmittämään keskiruumista ja ajamaan kuivaa limaa ulos kehosta. Timjami parantaa valkoisten verisolujen tuotantoa ja vahvistaa vastutuskykyä. Tämä öljy tekee erittäin hyvää sydämelle, verisuonten läpille ja se lievittää kipua. Se alentaa myös verenpainetta. Timjamia käytetään paljon ruuissa ja se ei ole myrkyllistä 19. Tämä mauste sisältää seuraavia yhdisteitä: tymolia, p-Cymeeniä, myrceeniä, borneolia ja linalolia 20.

Eräässä tutkimuksessa todettiin timjamiöljyn olevan erittäin tehokasta tappamaan solunsisäistä Candida albicans´ia 21. - Toisessa tutkimuksessa oli tämä eteerinen öljy tehokasta tappamaan Aspergillus-lajeja ja estämään aflatoksiiin syntymistä 22, ja estämään homeitiöiden itämistä 23. - Kolmas tutkimus osoitti, että timjamiöljy tehosi hyvin estämään monen Penicillum-lajin kasvua 24. Timjamin eteeristä öljyä on käytetty sisäisesti turvallisesti ja tehokkaasti potilailla, jotka taistelevat kroonisia, homeesta johtuvia tulehduksia vastaan.


Anti-fungaalinen (sieniä tappava) haihtuva mausteöljy  #3:
Mausteneilikka (Clove), Kiinalainen nimi  : Ding Xiang25

Tämän mausteyrtin ominaisuudet ovat: karvas sekä lämmin. Sitä käytetään lämmittämään vatsaa ja kipua lievittämään. Neilikkaa käytetään myös nikotteluun, pahoinvointiin, aamupahoinvointiin, oksentamiseen sekä ripuliin. Tätä yrttiä on käytetty myös hoitamaan impotenssia, kehon ja raajojen kylmyyttä. Se parantaa myös ruoan sulattamista lisäämällä sapen ja vatsahapon erittymistä. Neilikkaa käytetään myös paikallisesti hammassärkyyn.Tällä eteerisellä öljyllä on astmaa hoitavaa vaikutusta.

Tätä yrttiä ei saa käyttää kuumeessa ja liian sisäisen kuumuuden tapauksissa, joissa on myös kuivumisesta aiheutuneita oireita. Tämän yrtin haittavaikutuksiin kuuluu: huimausta, sydämen tykytystä, ahdistusta rinnassa, päänsärkyä, hikoilua, verenpaineen laskua ja ihottumaa. Neilikalla on estävä vaikutus: Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, Salmonella typhi, Corynebacterium diptheriae, Bacillus dysenteriae, E. coli, Bacillus subtilis ja Staphlococcus aureus.

Neilikan eteerinen öljy sisältää seuraavia yhdisteitä: eugenolia, caryophylleniä, acetyleugenolia, α- caryophylleeniä ja chavicolia. -  Eräässä tutkimuksessa eteerinen neilikkaöljy esti Candida´a, Aspergillus´ta, ja joitakin dermatofyyttejä = silsasieniä,  (= ihon karvan tai kynnen sarveistuneessa kudoksessa kasvava, usein sairausoireita aiheuttavat, Epidermophyton-, Trichophyton- tai Microsporum-sukujen sienilajit: suom. huom.) ja mm. fluconazoli-lääkkeelle vastustuskyvyn kehittäneille lajeille 26.  - Toisessa tutkimuksessa eugenoli tehosi estämään  Fusarium moniliforme, Fusarium oxysporum, Aspergillus-lajeja, Mucor - lajit, Trichophyton rubrum ja Microsporum gypseum 27. - Kolmannessa tutkimuksessa tämä eteerinen öljy lisäsi fluconazoli- ja voriconazoli-antibioottien tehoa moniin Candida- lajeihin 28. - Eräässä toisessa tutkimuksessa oli tämä eteerinen öljy tehokasta estämään lääkkeille vastustuskyvyn kehittäneille Candida biofilms´eille 29.  Pieniä annoksia neilikkaöljyä  on käytetty turvallisesti ja tehokkaasti vuosien ajan potilaille, joille on diagnosoitu Lymen tauti, parasiitteja ja homeesta myrkyttymistä.


Anti-fungaalinen haihtuva mausteöljy #4:
 Kaneli (Cinnamon), Kiinalainen nimi: Rou Gui30

Tämän mausteyrtti on karvas, makea ja kuuma. Tätä yrttiä käytetään suureen sairauksien joukkoon, mm. kun  henkilö ei kestä kylmyyttä, kylmiin raajoihin, heikkouteen, kipuiluun ja kylmyyteen alaselässä ja polvissa, impotenssiin, sukupuolivietin puutteeseen, liialliseen virtsan eritykseen ja ulosteen löysyyteen. Sitä käytetään myöskin pihisevään hengitykseen, astmaan, hengitysvaikeuksiin ja limaisuuteen. Lisäksi kanelia käytetään huimaukseen, kasvojen punoitukseen, kurkkukipuun ja alaraajojen kylmyyteen. 
.
Tämä yrtti hoitaa myös sydänalan ja pallean kipuilua, oksentelua, ripulia, ilmavaivoja, turvotusta, ruoansulatuksen hitautta, tyrästä johtuvaa kipua ja kouristuksia vatsassa tai sisälmyksissä. Sitä käytetään myös verihyytymiin, epäsäännöllisiin kuukautisiin, kuukautisten poisjäämiseen, kivuliaisiin kuukautisiin, synnytyksen jälkeisiin kipuihin, ulkopuolisiin vammoihin, traumoihin, syvälle juurtuneisiin haavoihin, psoriasikseen ja paineen tuntemuksiin vatsassa. 

Tämä yrtti sisältää seuraavia yhdisteitä: cinnamic aldehyde, cinnamic acid, cinnamyl acetate, phenylpropyl acetate, cinncassiol-A, -B, -C1, -C2, -C3, cinnzelanine ja cinnzeylanol.

Kanelia ei saa käyttää raskauden aikana eikä potilailla, joilla on merkkejä liiasta kuumuudesta, kuivuudesta tai verenvuotoherkkyyttä. Liian suuri annos kanelia voi aiheuttaa kasvojen punotusta, silmien punaisuutta,suun ja kielen kuivuutta, verenvuotoja, pahoinvointia, oksentelua, kipua vatsaontelossa, liiallista virtsan eritystä,  anuriaa, polttavaa tunnetta virtsatessa, liiallista seruumiproteiinia virtsassa, huimausta, näön hämärtymistä,  ja kielen tunnottomuutta. 

Suonensisäisesti annettu kaneli alensi verenpainetta ja sydämen lyöntitiheyttä, hidasti sydämen lyöntitiheyttä, vähensi perifeeristen verisuonten laajenemista sekä laski suonten vastusta 3-5 minuutissa. Ihonalaisesti injektoituna kaneli nosti koirien valkoisten verisolujen määrää 150 – 200%. Tällä yrtillä on vastustuskykyä silsaan, sairautta aiheuttaviin sieniin ja moniin gram-positiivisiin bakteereihin. Eräässä rottakokeessa kanelin eteerinen öljy osoitti kipua poistavaa ja rauhoittavaa vaikutusta. 

Kanelin kuoresta saatu eteerinen öljy oli tehokkaampaa estämään useampia Aspergillus- ja Penicillium-lajeja kuin kanelipuun lehdistä saatava eteerinen öljy  31. Kanelin kuoren eteerinen öljy estää Aspergillus-lajeja sekä aflatoksiinia ja aflatoxin-B1´n sekä aflatoxin-G1´n syntymistä. Näitten myrkkyjen vaikutus estyy, koska tämä eteerinen öljy sitoutuu  aflatoksiinien DNA´han.  Tämä eteerinen öljy reagoi myös  aflatoksiinien kehittämän reaktiivisen hapen kanssa, jolla on näiden myrkkyjen soluja suojaavaa vaikutusta  32.   - Toisessa tutkimuksessa oli kanelinkuoriöljy kaikkein tehokkainta suusta eristettyä Candida albicans´ia vastaan.33 - Edelleen toinen tutkimus osoitti, että kanelinkuoren eteerinen öljy oli tehokkaampaa  fluconazoli-antibiootille vastustuskyvyn kehittäneille Candida-lajeille 34. Laimeita kanelinkuoriöljyliuoksia ovat homemyrkkydiagnoosin saaneet henkilöt pystyneet ottamaan sisäisesti turvallisesti ilman haittavaikutuksia.  

Eteeristen öljyjen oikea yhdistemä voi auttaa pääsemään eroon myrkyllisestä homeen aiheuttamasta tulehduksesta 

Juuri samoin kuin marsujen aitauksen puhdistaminen painepesurilla, voivat  yhdistelmät homeita/sieniä sekä  niiden  myrkkyjä vastustavia eteerisiä öljyjä auttaa pääsemään homeiden sisään, tappamaan ja tekemään  siten myrkyttömiksi nämä piilevinä esiintyvät hometulehdukset. Koska joidenkin näiden eteeristen öljyjen käyttöön liittyy käyttövaroituksia, on hyvä työskennellä yhdessä yrtti- ja öljyasiantuntijan kanssa, joka tuntee myös krooniset sieni-infektiot, jotta voidaan kehittää asianmukainen, turvallinen sekä tehokas eteeristen öljyjen hoitostrategia juuri jokaisen omaan tilanteeseen sopivaksi.       


1. Shoemaker, Ritchie. “Molds, Mycotoxins, & More” http://www.survivingmold.com/diagnosis/molds-mycotoxins-more

2. Netkovski J, Shirgoska B. Fungal rhinosinusitis. Prilozi. 2012 Jul;33(1):187-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952104

3. Netkovski, p. 187.


4. Shin SY, Ye YM, Eun YG, Kim SW, Cho JS, Park HS. Local IgE-mediated hypersensitivity to Alternaria in pediatric adenoid tissue. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Oct;76(10):1423-8. doi: 10.1016/j.ijporl.2012.06.015. Epub 2012 Jul 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22770595


5. Murakami A, Tutumi T, Watanabe K. Middle ear effusion and fungi. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2012 Sep;121(9):609-14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23012900


6. Warkentien T, Rodriguez C, Lloyd B, Wells J, Weintrob A, Dunne JR, Ganesan A, Li P, Bradley W, Gaskins LJ, Seillier-Moiseiwitsch F, Murray CK, Millar EV, Keenan B, Paolino K, Fleming M, Hospenthal DR, Wortmann GW, Landrum ML, Kortepeter MG, Tribble DR; for the Infectious Disease Clinical Research Program Trauma Infectious Disease Outcomes Study Group. Invasive Mold Infections Following Combat-related Injuries. Clin Infect Dis. 2012 Oct 5. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23042971


7. Huang WM, Fan YM, Li W, Yang WW. Brain abscess caused by Cladophialophora bantiana in China. J Med Microbiol. 2011 Dec;60(Pt 12):1872-4. Epub 2011 Aug 18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21852529


8. Kelly D. Craven,1,† Heriberto Vélëz,1 Yangrae Cho,2 Christopher B. Lawrence,2 and Thomas K. Mitchell. Anastomosis Is Required for Virulence of the Fungal Necrotroph Alternaria brassicicola. Eukaryot Cell. 2008 April; 7(4): 675–683. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2292617/


9. Buess M, Cathomas G, Halter J, Junker L, Grendelmeier P, Tamm M, Stolz D. Aspergillus-PCR in bronchoalveolar lavage for detection of invasive pulmonary aspergillosis in immunocompromised patients. BMC Infect Dis. 2012 Oct 2;12(1):237. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23031334


10. Brown. David. “Meningitis cases increase; very rare fungus identified” Washington Post. 12 Oct. 2012.  http://www.washingtonpost.com/national/health-science/meningitis-cases-increase-very-rare-fungus-identified/2012/10/11/b44a7b1c-13e5-11e2-ba83-a7a396e6b2a7_story.html


11. R. Shoemaker. Surviving Mold. p. x (Foreward).


12. Thomas J. Walsh, EJ. Anaissie, D. Denning, R. Herbrecht, D. Kontoyiannis, K. Marr, V. Morrison, B. Segal, W. Steinbach, D. Stevens, J. van Burik, J. Wingard, T. Patterson. Treatment of Aspergillosis: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America Clin Infect Dis. (2008) 46(3): 327-360 doi:10.1086/525258 http://cid.oxfordjournals.org/content/46/3/327.1.full


13. Fanning S, Mitchell AP (2012) Fungal Biofilms. PLoS Pathog 8(4): e1002585. doi:10.1371/journal.ppat.1002585


14. Joe Hing kwok Chu. shu wei cao. Complementary and Alternative Healing University. http://thedao.com/shu_wei_cao.htm


15. Sage. The Genus Salvia. Edited by Spiridon E . Kintzios. CRC Press 2000. Print ISBN: 978-90-5823-005-8. Vol 11, p. 146.


16. Farag, R.S., Daw, Z.Y. and Abo-Raya, S.H. (1989b). Influence of Some Spice Essential Oils on Aspergillus Parasiticus Growth and Production of Aflatoxins in a Synthetic Medium. Journal of Food Science, 54 (1), 74–76

.
17. Sibel Ozcakmak, M. Dervisoglu, and A Yilmaz. Antifungal activity of lemon balm and sage essential oils on the growth of ochratoxigenic Penicillium verrucosum. African Journal of Microbiology Research, 30 March, 2012. http://www.academicjournals.org/AJMR, DOI: 10.5897/AJMR12.569 Vol. 6(12), p. 3082


18. Qi Food Thyme. http://www.qifood.eu/en/aliments/212_thymian


19. Kassner, P. Essential Oil Description. Jan 2011.


20. Thyme. http://en.wikipedia.org/wiki/Thyme


21. Tullio V, Mandras N, Allizond V, Nostro A, Roana J, Merlino C, Banche G, Scalas D, Cuffini AM. Positive Interaction of Thyme (Red) Essential Oil with Human Polymorphonuclear Granulocytes in Eradicating Intracellular Candida albicans. Planta Med. 2012 Aug 7. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22872591


22. Alizadeh A, Zamani E, Sharaifi R, Javan-Nikkhah M, Nazari S. Antifungal activity of some essential oils against toxigenic Aspergillus species. Commun Agric Appl Biol Sci. 2010;75(4):761-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21534488


23. Paster, N., Juven, B. J., Shaaya, E., Menasherov, M., Nitzan, R., Weisslowicz, H. and Ravid, U. (1990), Inhibitory effect of oregano and thyme essential oils on moulds and foodborne bacteria. Letters in Applied Microbiology, 11: 33–37. doi: 10.1111/j.1472-765X.1990.tb00130.x http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1472-765X.1990.tb00130.x/abstract


24. Lixandru BE, Drăcea NO, et al. Antimicrobial activity of plant essential oils against bacterial and fungal species involved in food poisoning and/or food decay. Roum Arch Microbiol Immunol. 2010 Oct-Dec;69(4):224-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21462837


25. Chen, John K., and Tina T. Chen. 2004. Chinese Medical Herbology and Pharmacology. City of Industry CA: Art of Medicine Press, Inc., p. 461 – 462.


26.  Pinto E, Vale-Silva L, Cavaleiro C, Salgueiro L. Antifungal activity of the clove essential oil from Syzygium aromaticum on Candida, Aspergillus and dermatophyte species. J Med Microbiol. 2009 Nov;58(Pt 11):1454-62. Epub 2009 Jul 9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19589904


27. Inder Singh Rana, A. S. Rana, R. C. Rajak.  Evaluation of antifungal activity in essential oil of the Syzygium aromaticum (L.) by extraction, purification and analysis of its main component eugenol. Brazilian Journal of Microbiology (2011) 42: 1269-1277 ISSN 1517-8382 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-83822011000400004&script=sci_arttext


28. Rózalska B, Sadowska B, Wieckowska-Szakiel M, Budzyńska A. [The synergism of antifungals and essential oils against Candida spp. evaluated by a modified gradient-diffusion method]. Med Dosw Mikrobiol. 2011;63(2):163-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22184911


29. Khan MS, Ahmad I. Biofilm inhibition by Cymbopogon citratus and Syzygium aromaticum essential oils in the strains of Candida albicans. J Ethnopharmacol. 2012 Mar 27;140(2):416-23. Epub 2012 Feb 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22326355


30. Chen, John K., and Tina T. Chen. 2004. Chinese Medical Herbology and Pharmacology. City of Industry CA: Art of Medicine Press, Inc., p. 447 – 449.


31. Singh G, Maurya S, DeLampasona MP, Catalan CA. A comparison of chemical, antioxidant and antimicrobial studies of cinnamon leaf and bark volatile oils, oleoresins and their constituents. Food Chem Toxicol. 2007 Sep;45(9):1650-61. Epub 2007 Feb 28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17408833


32. Lokman Alpsoy. Inhibitory Effect of Essential Oil on Aflatoxin Activity. African Journal of Biotechnology Vol. 9(17), pp. 2474-2481, 19 April, 2010 www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/79702/69978


33. Carvalhinho S, Costa AM, Coelho AC, Martins E, Sampaio A. Susceptibilities of Candida albicans mouth isolates to antifungal agents, essentials oils and mouth rinses. Mycopathologia. 2012 Jul;174(1):69-76. Epub 2012 Jan 14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22246961


34. Pozzatti P, Scheid LA, Spader TB, Atayde ML, Santurio JM, Alves SH. In vitro activity of essential oils extracted from plants used as spices against fluconazole-resistant and fluconazole-susceptible Candida spp. Can J Microbiol. 2008 Nov;54(11):950-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997851


Image courtesy of R.K. T029248 on Wikimedia Commons


Jos et jo ole tehnyt tilausta: subscribetee skirjeen tilaus Goodbye Lyme newsletter (That’s a clue!)
P.S. Jos pidit tästä artikkelista, jaa se omalla sivustollasi, blogissasi, kunhan et muuta sitä mitenkään. Kaikkien artikkelin linkkien pitää jäädä paikloilleen.
=========================
Ja lisää tämä artikkelin loppuun:
=========================
©GoodbyeLyme.com. All Rights Reserved.

Wouldn’t you love to stumble upon a secret library of powerful healing tools and ideas? Find simple, yet electrifying ideas on self-healing, powerful herbs, spiritual healing, and acupuncture for resolving difficult illnesses like Lyme disease. Head down to http://www.GoodbyeLyme.com today and judge for yourself.
DISCLAIMER:
The medical information on this site is provided as an information resource only, and is not to be used or relied on for any diagnostic or treatment purposes. This information is not intended to be patient education, does not create any patient-practitioner relationship, and should not be used as a substitute for professional diagnosis and treatment.

Please consult your health care provider, or contact the Two Frogs Healing Center for an appointment, before making any healthcare decisions or for guidance about a specific medical condition. The Two Frogs Healing Center expressly disclaims responsibility, and shall have no liability, for any damages, loss, injury, or liability whatsoever suffered as a result of your reliance on the information contained in this site. The Two Frogs Healing Center does not endorse specifically any test, treatment, or procedure mentioned on the site.
By visiting this site you agree to the foregoing terms and conditions, which may from time to time be changed or supplemented by the Two Frogs Healing Center. If you do not agree to the foregoing terms and conditions, you should not enter this site.


                                                         * * * * *

 https://www.youtube.com/watch?v=SRM5dThyaAk

 http://hybridrastamama.com/can-essential-oils-really-eliminate-toxic-mold/#

 http://thenutritionwatchdog.com/4-essential-oils-that-are-more-powerful-than-antibiotics/