tiistai 26. maaliskuuta 2013

SUURTEN LÄÄKETEHTAITTEN RAVINTOLISÄ -YHTYMÄ syntymässä?

ANH-INTERNATIONAL´in : erikoisartikkeli

Big Pharman kaupallinen yhteenliittymä astuu valtaan Euroopassa

http://www.anh-europe.org/news/anh-intl-feature-big-pharma-trade-association-takeover-in-europe


Kenen tahansa ulkopuolisen mielestä luonnonmukaista terveyttä kannattava teollisuus näyttää olevan epäjärjestyksessä. Se kärsii pirstaloitumisesta, jota sen eri osapuolet ajavat eri suuntiin - sillä ei ole yhteistä ohjelmanjulistusta.   Viimeisin kehitys ( latest development ) on uuden kaupallisen liittymän nimeltään: Food Supplements Europe (FSE) (= Euroopan ravintolisät) muodostaminen, jonka lääketeollisuuden ja ruokateollisuuden suurimmat vaikuttajat tekivät. Se on selvä merkki siitä, että isot pojat eivät halua mitään erimielisyyksiä pienempien  tekijöiden puolelta. FSEn jäsenet, mm. sellaiset kuin Merck, BASF, Bayer ja Nestlé, aikovat todellakin luoda yhteisen ohjelmanjulistuksen - mutta vain heitä itseään varten. Heikentääkö vai vahvistaako tämä vastarintaa, on tietenkin täysin erillinen asia. Ja vain aika näyttää kuinka tämä sujuu.
= TÄRKEIMMÄT TOSIASIAT:

 

*  ISOT Ruoka- ja Lääketeollisuudet panevat alkuun uutta kaupallista yhtymää suojelemaan omia intressejään

*  Voimme erottaa kolme erillistä luontaisterveyden sektoria, joista vain yksi edustaa sellaisia tuotteita, jotka ovat alkuperäisiä vaihtoehtoja lääkkeille

* Tuloksena seuraa vieläkin suurempaa sirpaloitumista, ja näitten erilaisten lobbareiden läsnäolo jää vain nähtäväksi

 

Isot pojat panevat alulle uuden kaupallisen liittymän 

FSE´n  panivat alulle henkilöt ja yhtiöt, jotka eivät enää tyytyneet EUn laajuisen kauppaliittymän European Federation of Associations of Health Product Manufacturers (EHPM)´n linjaan ja lobbauspyrkimyksiin. Tämä kauppaliittymä ei ole kooltaan heikko. Se on 25 kansallisen liittymän  yhteenliittymä, jossa on 22 Euroopan Unioniin (EU) kuuluvaa jäsenvaltiota, ja se edustaa noin 2000 eri tuottajaa. Mutta EHPM´n ei ole niinkään helppoa käsitellä suurimpien yhtiöiden tarpeita yhdessä pienempien kanssa - varsinkaan niissä tapauksissa, kun niiden tarpeet ovat täysin vastakkaisia.

Eniten eripuraisuutta aiheuttavien asioiden joukossa ovat tällä hetkellä olleet terveysväittämiin ja vitamiinien ja hivenaineiden sallittuihin maksimiannoksiin (MPLt) liittyvät asiat.

Iso-Britannian (UK), Hollannin ja Saksan kauppaliitot ovat jo ryhtyneet oikeustoimiin EU Nutrition and Health Claims Regulation ´ia vastaan. Kuitenkin EU´n terveysväittämien alueella äänekkäin teollisuuden tuki on tullut, mistäs muualtakaan kuin suurelta  Big Food-lobbarilta, FoodDrinkEurope´lta . Niinpä ei olekaan yllätys, että FSEn  ovat  nyt muodostaneet sellaiset isot yhtiöt, joilla on täydennysravinnollisia intressejä ja jotka ovat myös FoodDrinkEurope´n jäseniä..

Toinen  EUn kaupallinen liittymä European Responsible Nutrition Alliance (ERNA), on toinen FSE´n perustajista. Sen budjetti vastaa EHPM´n budjettia ja on peräisin juuri näiltä 13 jäseneltä, mm. tunnetuilta Big Pharma´n ja Big Food´in korporaatiolta.

Näyttävät isot pojat pitävän toistensa tukemisesta.

Myrsky on nousemassa

 Markkinointidynamiikat EU:ssa helpottavat kolmen tärkeimmän tuotekategorian miettimistä. Yhtenä äärimmäistapausena ja verrattomasti volyymiiltaan suurimpana  ovat valtavirran tuotteet, joita myydään pääasiassa supermarketeissa ja apteekeissa kautta koko Euroopan (Kuvassa 1., vasemmalla ylhäällä). Toisessa ääripäässä ovat ne tuotteet, joita voitaisiin pitää terapeuttisina tai innovatiisina (Kuvassa 1. oikealla). Nämä jälkimmäiset tuotteet kiinnostavat erikoisesti hyvin tiedostavia kuluttajia, kliinikoita ja ravintoterapeutteja, esim. saksalaisia "heilpraktiikkoja". Kolmas sektori on jossakin näiden kahden ääripään välissä.
Kuva 1.  Kaaviossa  osoitetaan kolmen organisaation avaintuotteiden mielenkiintoisimmat tuotelajit Euroopan luontaisterveysteollisuudessa:  Euroopan ravintolisät = Food Supplements Europe ´ssa, European Federation of Associations of Natural Product Manufacturers (EHPM)´ssa  ja   Allian ce for Natural Health (ANH) Europe´ssa.


Jokaisella ryhmällä on erilaiset tarpeensa ja vaatimuksensa.Valtavirran yhtiöt haluavat harmonisointilakeja melkein hinnalla millä hyvänsä. Tärkein tekijä näille korporaatioille on, että ne voivat myydä samaa tuotetta, samoilla väittämillä ja samoilla annoksilla kaikissa 27 EUn jäsenmaassa.  Ne eivät välitä siitä, ovatko heidän tuotteensa hyvin tehokkaita vai eivät. Tosiasiassa heidän joukossaan olevat  lääkeyhtiöt eivät halua, että heidän tuotteensa ovat tehokkaita, pelosta, että heidän ydintuotteensa: lääkkeet puretaan pois juuriaan myöten. Näiden suurten yhtiöiden myymät vitamiinit - kuten Merck´in, BASF´in ja Bayer´in – ovat poikkeuksetta synteettisiä, usein geenimuunnelluista (GM) lähtöaineista. Niitä myydään laajalti ns. henkivakuutuksena niille, jotka tuntevat hektisen elämänsä estävän heitä käyttämästä riittävän tasapainoista ja vaihtelevaa ruokavaliota.

Samanaikaisesti kun terapeuttinen/innovatiivinen sektori voi hyötyä harmonisoinnista, pienet yrittäjät  arvelevat, ettei heitä pidetä niin luotettavina jäsenvaltioiden välisessä kaupassa. Heillä täytyy todellakin olla toimivia tuotteita, ja he ovat usein läheisesti tekemisissä kliinikoittensa kanssa, jotka tekevät sellaista, mistä vallitseva lääketieteellinen systeemi yhä edelleen vaikenee: he käyttävät usein ravintoaineita ruokavalion ja elämäntapaohjeiden lisänä lääkkeiden sijasta. Tämä terveydenhuollon lähestymistapa on olemassa erilaisissa muodoissaan ja osa pitkäaikaisia traditioita, kuten Ayurveda ja traditionaalinen kiinalainen lääketiede   (TCM), samoin kuin myös moderni funktionaalisen lääketieteen functional medicine harjoittaminen.

 

EUn luontaislääketieteen lait:  ison bisneksen rakentamia ja isoa bisnestä varten

Luontaisen terveydenhoidon tuotteita koskevien EU-lakien hätiköinti sumplitaan suuressa määrin suurten pelaajien eduksi. Prosessi on yksinkertainen: suurin  eturyhmä edustaa suurinta sektoria, ja se käyttelee suurinta poliittista valtaa. Siksi meillä on terveysväittämiä, jotka toimivat bisneksen hyväksi, mutta eivät kenenkään muun hyväksi. Siksi suurilla korporaatioilla on paineita saada sellaiset EUn laajuiset maksimiannokset (=MPLt) vitamiineille ja kivennäisaineille, jotka sisältävät merkityksettömiä määriä, ja joilla on vähän arvoa niille, jotka haluavat käyttää lisäravinteita terapeuttisina annoksina.

EUn lait, jotka on kehitelty  läheisessä yhteistyössä farmaseuttisen teollisuuden ja Euroopan Komission kanssa, takaavat sen, että jos ravintolisätuote todella toimii, kansallinen lainsäädäntö voi luokitella sen rekisteröimättömäksi lääkkeeksi ja tehdä sen näin laittomaksi. Tosiasiassa EUn lääkelain mukaan ( EU medicinal law ) on laitonta myydä minkäänlaisia terapeuttisia ravintolisiä, ellei niitä voida "selkeästi" pitää ruokana tai ravinnon täydennyksenä. Euroopan oikeustuomioistuin on luonut  merkittävän tapauslain siitä, kuinka ruoan/lääkkeen  raja pitää tulkita, erityisesti valkosipuli- ja punariisilisiä koskien. Kuitenkin, koska tapauskohtaisia arviointeja yhä sovelletaan, suuri tuotejoukko on rajatapauksia, ja niiden valmistajat ja toimittajat ovat ihmeissään,  jos - tai milloin - lainsäätäjät käyvät niiden kimppuun. 

 

Kuka hyötyy?

Tuleeko FSE onnistumaan erottamalla itsensä toisinajattelijoista aiheuttaen eripuraa ja pääsemällä sitten  voitolle?  Selkiintyykö FSE’n viesti, jos se syntyy yhtenäisemmältä rintamalta?   

On mahdotonta tietää, meidän mielestämme. Riippuu muun muassa siitä, kuinka selkeitä, järkeenkäypiä ja yksimielisiä muitten sektoreiden viestit ovat. Riippuu myös siitä, kuinka yleisö vastaa, erityisesti jos ilmenee  jatkuvaa pettymystä konventionaaliseen lääketieteeseen ja lisääntyvää kasvua omahoidon menetelmissä, jotka perustuvat ruokavalioon (ruokaan ja lisäravinteisiin) ja elämäntapamuutokseen.  

Meille tulee vain yksi asia yhä selvemmäksi: jokaisen sektorin oman mielenkiinnon kohde ja tehtävä. EU-parlamentin jäsenten (MEPpien) , joita lobataan kaikilta kolmelta taholta, päätökset tullaan tekemään heidän valitsijakuntansa ymmärryksen perusteella. Tämä tarkoittaa, että Euroopan kansalaisten pitää puuttua mieluummin enemmän kuin liian vähän päätösten tekoon kertomalla MEPeilleen mitä mieltä he ovat. 

Tämän pienemmän bisneksen kannalta, joka edustaa suurinta osaa terapeuttisesta/innovatiivisesta sektorista, sen on aika ajaa asiaa tarmokkaasti läpi parhaan mahdollisen sopimuksen saamiseksi kansallisiin lakeihinsa.  Tämä tarkoittaa keskinäisten, molemminpuolisten periaatteiden käyttämistä niin kuin EU-sopimuksessa ja eri laeissa on esitetty, mitä ne sitten ovatkaan.

 

Tämä on merkki sinulle

Rakas lukija, kuten tavallista, paljon siitä, mitä tapahtuu, lepää teidän harteillanne. Historia on osoittanut meille kerta toisensa jälkeen, että arvostamiemme asioiden puolesta meidän kannattaa taistella. Tosiasiassa useimpien arvostamiemme asioiden puolesta ovat jo meitä ennemmin eläneet taistelleet. Yrittäminen estää suuria korporaatioita  valtaamasta ruokaamme ja oman terveytemme hoitamistamme on juuri yksi näistä asioista. Uskomme  intohimoisesti näiden asioiden puolesta taistelemisen  tärkeyteen.  

ANH-Europe Homepage

Päivitetty: 13. Maaliskuuta 2013


                                                           * * * * *

Lienee tämän Big Pharman tarkoituksena vallata koko luontaislääkinnän alue itselleen ja patentoida ne. Big Pharmalle sopivat saantisuositukset on saatava myös voimaan, ettei lääkkeitten tarve vähenisi.  Koko maailmassa ollaankin CODEX ALINENTARIUKSEN avulla nyt toteuttamassa tätä suuren bisneksen unelmaa.

Nyt on meidän kansalaisten todellakin informoitava MEPpejämme oikeilla tiedoilla ja kansalaisten tarpeita kuunnellen. Valinnanvapauttamme yritetään riistää meiltä pois!

 Onko psyykenlääkkeille vaihtoehtoja?
https://www.ihealthtube.com/video/herb-could-replace-30-todays-psychiatric-drugs

Miten AIVOMME voivat tänään? 
 http://anhinternational.org/2015/11/18/brain-disorders-now-biggest-burden-healthcare/

 

lauantai 23. maaliskuuta 2013

UUTTA TOIVOA TERVEYDENHUOLTOON

 
UUSI VUOSI  - UUTTA TOIVOA TERVEYDENHUOLTOON

Lähde: http://www.canadiansforthsj.com/1/post/2013/02/new-hope-for-health-care.html

 Luonnonmukainen terveys lisää suosiotaan, kun konventionaalisen lääketieteen ´Sairauksia - voitontavoitteluun´- malli  paljastuu ja hylätään.

Kirjoittanut: Helke Ferrie

 “ Löydä hyvä ja ylistä sitä.” -- Alex Haley (1921-1992), Juuret - kirjan kirjoittaja.

15 vuotta sitten "hyvän" löytäminen lääketieteellisessä tutkimuksessa oli hyvin paljon vaikeampaa kuin se on nyt - mutta se oli kuitenkin olemassa. Nykyään lääketieteen omatunto näyttää olevan nousemassa tuhkistaan. 1950- ja 1960-luvuilla johtavat lääketieteelliset julkaisut julkistivat mahtavaa tutkimusta, jotka osoittivat  kuinka jopa vaikeimmat sairaudet voidaan estää ennalta ja hoitaa metodeilla, jotka nojautuvat usein ravintolääketieteeseen, eikä tämä ollut tekemisissä synteettisten lääkkeiden kanssa. Nämä julkaistut hoitokeinot liittyivät polion, syövän ja tulehdusten hoitoon (ilman antibiootteja), eikä niitä koskaan todistettu vääriksi, mutta ne vain poistuivat muodista mystillisesti. 

1970-luvulta alkaen tapahtui romahdus ja teollisuuden rahoittama propaganda kuulutti aina vain enemmän ihmelääkkeitä. Vuoteen 1978 mennessä lääkkeet oli viety  pörssiin, ja nyt sairaudesta (ei terveydestä) tuli kauppatavaraa. Estäjistä, edistäjistä, katalysaattoreista, geenimodulaattoreista, hormonien matkijoista (= kaltaisista aineista),  kuviteltujen kemiallisten epätasapainojen tasapainottajista ja tuntematonta alkuperää olevien entsymaattisten toimintojen kontrolloijista tuli vertailuperusteita. Melkeinpä jokainen huijattiin tähän ´high-tech´- sairautta ansaitsemismielessä - mytologiaan. 

Läheisesti aiheeseen liittyviä artikkeleita

Lääkärit, jotka ovat olleet haluttomia ylistämään tätä kehitystä hyväksi, ja jotka pysyivät kaukana raivoavasta joukosta, joutuivat  kurinpidollisiin oikeudenkäynteihin USAssa ja Kanadassa, menettäen  useimmiten lääkärinlupansa siitäkin huolimatta, että yhtään potilasta ei ollut vaurioitunut ja joitakin oli jopa parantunut. Jotkut lääkärit selvisivät hengissä, varsinkin yliopistoissa, ja he jatkoivat ihmisiä auttaneen hyvän tieteen tekemistä.     

On opettavaista muistella Hans Christian Andersen’in kertomusta "Keisarin Uusista Vaatteista". Siinä lapsi huudahtaa, että juhlakulkueessa kulkeva keisari on Aatamin puvussa ja kaikki muut ovat samaa mieltä, mutta " keisari itse ajattelee: ´Minun pitää viedä tämä loppuun asti.´ Ja niinpä hän ryhdistäytyi enemmän ja kamariherrat pitivät entistäkin tiukemmin ja kantoivat hänen laahustaan, jota ei ollut olemassakaan."

Lääkärikunta oli jatkanut tällaista samanlaista itsepetosharjoitusta vuosikymmenien ajan aina siihen asti kun harhakuvitelma räjähti pirstaleiksi vuoden 1998 tunnuslukujen ilmestyttyä.  Tätä seuranneet vakuuttavat jälkijäristykset ovat jatkuneet siitä lähtien; ja olen raportoinut tätä seismistä aktiivisuutta useiden vuosien ajan kirjottamalla Vitality-julkaisuuni.

RÄJÄHDYSMÄISET TILASTOTIEDOT  

Vuonna 1998, University of Toronto’n Bruce Pomeranz ja hänen tiiminsä julkaisivat näyttöä Journal of the American Medical Association´issa (= JAMA), että oikein määrätyt lääkkeet, jotka on otettu ohjeiden mukaisesti, olivat tulleet johtavaksi kuolemia aiheuttavaksi syyksi Amerikassa. Tämä räjähdyksenomainen tilasto saatiin suoraan USAn FDA´n (= Food and Drug Administration) omasta valtavasta tietokannasta. Vuonna 2007, kun seuraava suurimittainen analyysi lääkkeiden aiheuttamista tuloksista suoritettiin, kuolemat ja haittavaikutustapaukset olivat kasvaneet 2,7 kertaisesti ja terveydenhuollon katastrofi tunnustettiin.  Tammikuussa 2013 Institute of Medicine julkaisi raportin, josta ilmeni, että jopa varakkaat amerikkalaiset ovat sairaampia kuin 16 varakkaimman maan kansalaiset. USA kuluttaa myös paljon enemmän rahaa terveydenhuoltoon kuin mikään muu maa.  .

 Kirjassaan Unaccountable, vuodelta 2012, tri. Marty Makary, Johns Hopkins School of Medicine´n tutkija, osoittaa kuinka sairausbisneksen `kullanlouhinnat´ tekevät jokaisesta "korottoman, painottoman"  - josta johtuu kirjan nimi. Kirja jatkaa luomalla yleiskatsauksen siitä, kuinka sairaalat aiheuttavat suurimman osan kuolemista, ja kuinka ainakin 30 % konventionaalisesta ´terveydenhoidosta´on tarpeetonta ja johtaa kuolemia aiheuttaviin vahinkoihin. Melkein puolet lääkärien tekemistä toimenpiteistä ei  sovi yhteen julkaistun tutkimusnäytön kanssa, ja tästä johtuvat virheet ovat 5. johtavia kuolemien syitä - reseptilääkkeet ovat seuraavalla sijalla, riippuen mitä tiedostoja tarkastellaan. Syy tähän?  "Järjestäytynyt, korpraatioiden omistama  terveydenhuolto. Meidän tulee muuttaa lääketieteen kulttuuria," sanoo tri. Makary. “

MYRKYLLISISTÄ KOKEILUISTA JA KORPORAATIOIDEN LÄÄKETIETEESTÄ 

Suurimpana myötävaikuttavana kuoleman syynä tiedetään olevan ylidiagnosointi (osuvammin sanottuna väärin diagnosointi) testauksissa, jotka väittävät toimivansa "ennalta ehkäisevinä" - eturauhassyövän PSA-testi ja rintasyöpää seulovat mammografiat mukaanlukien. Näiden molempien testien seurauksena on ilmennyt monia vääriä positiivisia ja tarpeettomia leikkauksia. Lisäksi syöpäriskin on todistettu lisääntyvän säännöllisesti mammografialla kuvatuilla naisilla johtuen toistuvasta altistumisesta säteilylle. (Säteilytasoja on nyt laskettu, kun USAn radiologit itse ovat nostaneet siitä metelin. Rajat ovat edelleenkin liian korkeita, vaikka - ihmiskudoksen säteilytys on pahaksi, piste.) Itseasiassa yksi monista seismisistä muutoksista lääketieteessä tapahtui, kun Canadian Medical Association Journal  julkaisi Cochrane Collaboration´in tutkija Peter C. Gotzsche´n katsauksen lokakuun 22. 2011, jossa hän totesi: “ Paras keino vähentää rintasyöpäriskiä on lopettaa seulontaohjelma."

Lääketeollisuus, lääkkeellisten laitteiden ja testausmenetelmäteollisuuksien - kuten myös ruoka- ja kemianteollisuuden - ovat onnistuneet korrupotoimaan lääkkeiden määräämiskäytännöt, lääketieteelliset suuntaviivat, kaikki lääketieteelliset erityisryhmät ja hallituksen ja ammatilliset säätävät asiantuntija-auktoriteetit. Nämä teollisuudet "tukevat" myöskin potitasyhdistyksiä. Esimerkiksi American Association of Pediatrics (= AAP) pyytää avoimesti korporaatioilta rahoitusta, hyväksyy glukoosi-maissisiirappituotteet ja niiden valmistajat ja taistelee nyt kansainvälisesti, ettei elohopeaa poistettaisi rokotteista eikä muista lääkkeistä. Samoin suojelee Health Canada ADHD-lääkkeiden valmistajien omistusoikeuksia huolimatta siitä, että näitä lääkkeitä käyttävien lasten kasvava joukko on kuollut. (Huom.: Iäkkäämmät eivät kuole ADHD-lääkkeisiin, mutta 600 kanadalaista lasta on kuollut yksistään parin viimeisen vuoden aikana!)

Sillä välin lääketieteelliset julkaisut jatkavat lääkemainontaa. Mutta onneksi sellaiset julkaisut kuten PLOS Medicine, jotka  eivät hyväksy lääkemainoksia, ovat vallaneet muut arvovaltaiset julkaisut ja lukijat puolelleen. PLOS on nyt suurin tieteellinen julkaisu maailmassa - ja myös arvostetuin, koska sen toimittajat haastavat kaikki pyhät lehmät, ja (toistaiseksi) heitä ei ole voitu ostaa.

Lääketieteessä bisnes, kuten aina, ei enää ole valinnan mahdollisuutena: on olemassa liikaa ruumiita ja verilöyly on liian kallista. Joten esimerkiksi suurin amerikkalainen vakuutusyhtiö, Kaiser Permanente, alkoi johtaa Adverse Childhood Experience (ACE) = Lapsuusajan haittavaikutuskokemustutkimusta. ACE on tehnyt enemmän kuin 60 isoa tutkimusselontekoa, jotka osoittavat, kuinka paljon tehokkaampaa ja taloudellisempaa psykiatrinen puuttuminen voi olla, kun ensin harkitaan mielenterveysongelmien suurinta ongelmaa - tunnetraumaa - ennen kuin tartutaan lopulta tehottomiin, lähes varmasti myrkyllisiin ja erittäin hintaviin lääkkeisiin.

TOTUUDEN EROTTAMINEN FIKTIOSTA

Syyskuussa 2012, PLOS Medicine julkaisi tutkimuksen lehdistötiedotteissa vääristellyistä kliinisistä kokeista. Vertailtuaan 498 lehdistötiedotetta julkaistuista tosiasioista ja niiden alkuperäisistä tutkimustuloksista he havaitsivat, että puolet tiedotteista oli täysin vääristeltyjä. "Hälyttävästi "

 Huolestuttavasti, "mediajulkaisujen ´pyöritysten´ pääasia liittyi itse artikkeleitten yhteenvedoissa olevien johtopäätösten ´pyörittelyyn´! Artikkelien tieteellinen tieto ei vastannut näitä ´pyöriteltyjä´ johtopäätöksiä - joten lehtiartikkeli toisti niitä ja näin akateemista ammattitaitoa pyöriteltiin. Kertomuksen moraali on siinä, että lääkäreiden (ja median) pitäisi lukea koko artikkelit, eikä luottaa vain johtopäätöksiin, ja että lehtijulkaisut on parasta jättää huomioimatta.   

´Pyörittelyssä´, jolle me kaikki altistumme, saamme selville myyttejä ja totuuksia, joita on käytetty hyödyksi häikäilemättömästi ja tehokkaimmin.


- FIKTIO: Ei ole olemassa tutkimuksia luontaisista terapioista, koska niitä ei voida patentoida.

TOTUUS: Julkaistu ja meneillään oleva tutkimus ei-lääkkeellisistä terapioista on loistavaa ja täysin valtasuuntauksen tasoista. 


- FIKTIO: Tehokkaiden ja turvallisten vaihtoehtojen löytäminen synteettisille lääkkeille on hyvin vaikeaa, koska vain farmaseuttiset lääkkeet läpikäyvät oikein järjestetyt ja kontrolloidut lääkeainekokeet, eikä ravinto- tai täydentäviä terapioita luultavasti tutkita näitten pakollisten säädösten standardien mukaisesti, joten niiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei ole näin "osoitettu".  

TOTUUS: Sääntelyjärjestelmä ei takaa lääkkeen turvallisuutta tai tehokkuutta. Koko lääkkeitten hyväksymisprosessi on kaikkea muuta kuin  läpinäkyvää, kliinisten kokeitten käsittelemättömän aineiston toteen näyttäminen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta, koska noita tietoja ja lääkkeitten vaikuttavia aineita pidetään patentin omistajien tietoina. Ja FDAn tai Health Canada´n saaminen laittamaan varoitusmerkintöjä lääkkeisiin on lähes mahdotonta. Muutamista kuuluisista lääkkeistä (esim. Lipitor = kolesterolilääke, Premarin = hormonikorvauslääke, Prozac = Fontex = mielialalääke, Avandia, Vioxx jne.) kuullaan kerta toisensa jälkeen, että niiden on tarkemmissa tutkimuksissa on todettu aiheuttavan kauhistuttavia haittavaikutuksia: itsemurhaa, syöpää, maksavauriota, aivojen kutistumista ja diabetesta - jopa murhia. Sitä vastoin mitään vähänkään näitä vastaavaa ei ole koskaan tapahtunut perusravintoaineen kohdalla. Oletteko koskaan  kuulleet ainoastakaan tutkimuksesta, jossa olisi löytynyt kuolettavia sivuvaikutuksia vitamiineilla, mikä annos sitten olikin kyseessä, ja siitä olisi ollut seurauksena varoitus pakkausmerkintään?   

- FIKTIO: Olemme kuulleet muutaman viimeisen vuoden aikana, että E-vitamiini ja seleeni voivat aiheuttaa syöpää, ja että monivitamiinit tappavat vanhempia naisia ja että välttämättömän omega-3-rasvahapon ottaminen edesauttaa sydäntautia.

TOTUUS: Jokainen noista tutkimuksista voidaan todistetusti osoittaa teollisuuden käsikassaraksi ja niistä jokaisessa annettiin koehenkilöille ravintolisäannoksia noista tutkituista ravintoaineista, jotka olivat pienempinä määrinä kuin jopa ikivanhat RDA-annokset (= suositellut vuorokausiannokset) suosittelevat. (Katso yksityiskohtaisemmin alempana antamistani selventävistä lähteistä.) 

- TOTUUS: Teollisuudelle hyödyllisistä totuuksista paljastuu tohtoreitten tietämättömyys - ja sitä pidetään kautta teollisuuden kontrolloiman jatkuvan koulutuksen avulla poissa heidän saataviltaan. Aikaisempi, kaksikymmentä vuotta  New England Journal of Medicine´ssä päätoimittajana toiminut  tri. Marcia Angell selventää: "Ei saisi olla minkäänlaisia suhteita lääketeollisuuden ja lääkkeitä määräävien lääkäreiden tai potilaiden välillä.Se tosiasia, että lääketehtaat maksavat koulutettaville lääkäreille, korostaa  tämän liiketoiminnan todellista luonnetta. Oppilaathan maksavat tavallisesti opettajilleen, eikä päinvastoin.

- TOTUUS: Tärkein teollisuutta palveleva totuus on: “Lääkkeet ovat tehokkaita." Kyllä, monet lääkkeet ovat, juuri riittävästi placeboa tehokkaampia läpäistäkseen säädetyt matalat rajat, ja niitä testataan vain muutamien viikkojen ajan, joten vakavat ongelmat ovat harvinaisempia ja ne voidaan salata noissa osakkeenomistajien patentoimien lääkkeiden käsittelemättömässä tieteellisessä materiaalissa. Esimerkiksi kolesterolia alentavat lääkkeet alentavat kolesterolia. Ne aiheuttavat monille ihmisille sydänkohtauksia alentamalla koentsyymi- Q10´n arvoja veressä - haittavaikutus, joka on osoitettu vain pitkäaikaisissa tutkimuksissa.

Farmaseuttisten lääkkeitten "koko totuuden" ilmituleminen vie aikansa. Sitä vastoin koko totuus välttämättömien ravintoaineiden parantavista ominaisuuksista tunnetaan jo hyvin.Tämä estää tutkimuslaitoksia  antamasta lupaa tehdä kokeita, joissa kontrolliryhmän osaanottajat jätetään ilman noita ravintoaineita, koska  tämä saattaisi tappaa heidät. Siksi tällaisista terapioista voidaan tehdä laillisesti vain seurantakokeita.  


KUINKA RAVINTOAINEITA VERRATAAN LÄÄKKEISIIN

Koko totuutta kunnioittava tiede auttaa suuresti ihmisiä - myös pitkässä juoksussa. Tässä on muutamia esimerkkejä:
  • Colorado University´n syöpälääkäri vertasi kemoterapiaa viinirypäleen siemenuutteeseen IV-asteen suolistosyöpään ja raportoi viinirypäleen siemenuutteen lopettaneen syövän
  • D3-vitamiinin on nyt osoitettu tehoavan rintasyövän yhteen nopeimmin etenevään tyyppiin: "Tutkimuksessa, joka julkaistiin tammikuun 21. julkaisussa The Journal of Cell Biology´ssa, Susana Gonzalo´n , Ph.D., biokemian molekyylibiologian assistenttiprofessori Saint Louis University´ssä, johtama ryhmä, on löytänyt molekyylireaktioiden ketjun, joka on osasyynä 3. vaiheen rintasyöpään, joka on usein kuolettava ja hoidoille resistentti syöpämuoto, ja sitä esiintyy usein nuoremmilla naisilla. Lisäksi tri. Gonzalo ryhmineen tunnisti D-vitamiinin ja joidenkin proteaasi-inhibiittoreiden mahdollisuuden uusina hoitoina tähän, ja sai selville kolmen biomarkkerin ryhmän, joka voi auttaa löytämään potilaat, jotka voivat hyötyä tästä hoidosta."
  • Erittäin laimea pähkinäproteiini, jota laitetaan kielen alle, vähensi 70%:lla pähkinälle allergisten henkilöiden oireita. (Tiedän 3 lääkäriä, jotka saivat rangaistuksen tämän kokeen tekemisestä.)
  • Kasveja on nyt alettu käyttää onnistuneesti diabeteksen hoitoon, ja D-vitamiinista on tullut tutkituin aine: 16 isoa tutkimusta on ilmestynyt yksistään vuonna 2012. Samanaikaisesti kevyet (aspartaamia sisältävät) limsat on todistettu aivoille myrkyllisiksi. Tammikuussa gynekologi kannatti kasvirohtojen käyttöä vaihdevuosioireiden hoidossa myrkyllisten HRT(= hormonikorvaus)-lääkkeiden sijasta ammattikuntansa tärkeimmässä julkaisussa. 

LINKKI ROKOTTEIDEN JA AUTISMIN VÄLILLÄ ON  NYT KIISTÄMÄTÖNTÄ  OIKEUDEN MUKAAN       

Joulukuussa 2012, USA´n tuomioistuimet tuomitsivat 84:lle perheelle, joitten lapset olivat sairastuneet autismiin MPR-rokotusten jälkeen, korvauksena lähes miljoona dollaria ja tunnustivat syy-yhteyden. Human & Experimental Toxicology , huhtikuun 24.2012, julkaisi  tämänhetkiset tilastot " pienokaisista, jotka joutuivat saairaalahoitoon tai kuolivat, sekä heidän saamansa rokotteiden määrät ja heidän ikänsä; tilastot perustuvat  "Vaccine Adverse Event Reporting System´in" tietoihin ajalta 1990-2010. Johtopäätöksenään: "Mitä enemmän rokotteita lapsi on saanut, sitä enemmän on kuolleita lapsia." 

Toinen tutkimus on osoittanut, että hinkuyskärokotteesta on tulossa tehoton. Samaan aikaan tammikuussa  2013, Journal of the American Medical Association näytti olevansa tietämätön yllä olevista rokotteisiin kuolleitten lasten tilastosta ja väitti ilman perusteluja, että enemmän lapsia tulee sairastumaan, koska melkein puolella  kaikista yhdysvaltalaisista lapsista on (minun mielestäni: älykkäät) vanhemmat, jotka eivät  suostu rokotusmainostuksen uhreiksi.


YLEISÖN KASVAVA LEVOTTOMUUS    

Tammikuu 15. pitkäaikainen Big Pharman aktivisti, parlamentin jäsen Terence Young liittyi Prozac (= Fontex)-paljastajaaan, tri. David Healy´hin, yhdessä York University’n yleisen politiikan professori Joel Lexchin´in ja potilaiden esitaistelija tri. Sholom Glouberman´in kanssa   Patients’ Association of Canada´n  Toronto’n Art Gallery of Ontariossa sponsoroimaan tapahtumaan. Lääkkeitten myrkyllisyys ja lähes täydellinen  Health Canada´n  yhteiskunnallisen vastuun puute olivat pääaiheina. Tri. Healy huomautti, että lääkärieillä oli tapana olla kosketuksessa potilaisiinsa hoito-opillisesti, mutta "taikuus ... on siirtynyt pilleriin"   –  ja nämä molemmat ovat pettäneet. Parlamentin jäsen Young, jonka tytär kuoli nyt Kanadan markkinoilta poistetun myrkyllisen lääkkeen seurauksena, huomautti, että: "Ihmiset eivät vain voi  käsittää sitä tosiasiaa, että heidän lääkärinsä voisivat antaa kenellekään tappavaa lääkettä ... tämähän on tahallista sokeutta."

Alempaa löytyy luotettavia lähteitä, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen minkään diagnoosin tai reseptin hyväksymistä. Nämä linkit avaavat silmänne ja auttavat löytämään sen, mikä on hyväksi. 

Viitteet

Alla on selventävin selityksin varustettu lista järjestyksessä keskustelusta Helke Ferrien artikkelista, hänen    Vitality’-julkaisussaan helmikuulta 2013.

Johdanto

Esimerkkejä loistavista lääketieteellisistä tuloksista, jotka on julkaistu valtavirran lääketieteellisissä julkaisuissa sisältäen tri. F.R. Klenner´in, joka paransi 1930- ja 1940-luvuilla poliota sairastavia lapsia intravenöösillä C-vitamiinilla ennen kuin poliorokotetta oli keksitty; hän paransi myös monenlaisia autoimmuunisairauksia ja viruksia, joihin ei ollut hoitoja, ja julkaisi tuloksensa 1950-luvulla. Julkaisujen koko listan löytää osoitteesta:   Townsend Letter for Doctors and Patients 2005, missä 2-osaiset sarjat hänen työstään julkaistiin uudelleen, samoin kuin hänen koko kirjaluettelonsa.

Toinen erinomainen lähde onnistuneista anafylaksian, allergian, tulehdusten - kuten molemminpuolinen keuhkokuume jne., ilman antibioottien käyttöä, mutta käyttämällä omasta elimistöstä peräisin valmistettua rokotetta (jotka oli valmistettu potilaan valkosoluista) - hoidoista, katso: tri.Theron Randolph´in maisterityö ( Chicago University´ssä): Environmental Medicine – Beginnings & Bibliographies of Clinical Ecology, 1987.

Tri. Max Gerson’in kirja vuodelta 1930 syövän parantamisesta ja hänen muut kirjansa, jotka on julkaistu valtavirran julkaisuissa Saksassa ja USAssa löytyvät  Gerson Instituutin sivulta: www.gersonorg. Katso:  A Cancer Therapy: Results of Fifty Cases and the Cure of Advanced Cancer, 1958. (= Syöpähoito: Tulokset 50:stä potilastapauksesta ja pitkälle kehittyneen syövän hoitokeinosta). Nämä tapaukset esiteltiin USAn kongressille.

Jopa vakavimpienkin skitsofreniatyyppien onnistuneet hoitomenetelmät löytyvät kirjasta: tri. Abram Hoffer, Adventures in Psychiatry,  Kos 2005. Tri. Hoffer oli psykiatrian professorina University of Saskatchewan´issa ja uudisti mielisairaaloita siellä silloisen pääministeri Tommy Douglas´in toivomuksesta. Hoffer teki ensimmäiset tunnetut placebo-kontrolloidut kaksoissokkokokeet skitsofrenian hoidosta ruokavaliolla ja suurilla B-vitamiiniannoksilla. Kokeet julkaistiin Lancet´issa.

Yksityiskohdat loistavia tuloksia terävimmässä kärjessä saavuttaneiden, syytteeseen joutuneitten lääkäreiden töistä löytyvät: Glasnost Report 2001 tai lataa ne täältä: www.helkeferrie.com

Maanjäristys

Artikkelin, joka aiheutti tällaisen maanjäristyksen, koska se osoitti, että reseptilääkkeet ovat eniten kuolemia aiheuttava kuolinsyy, julkistivat JAMAssa  J. Lazarou, N. H. Pomeranz, P. N. Corey, Incidence of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients: A Meta-analysis of Prospective Studies, (= Haittavaikutusten esiintymistiheys sairaalapotilailla: Tulevaisuutta koskeva, ennakoiva, meta-analyysi) vol. 279 (15), 1998.

Seurannan edellisestä tekivät vuonna 2007 T. J. Moore at al.: Serious Adverse Drug Events Reported for the Food and Drug Administration: 1998-2005, (= Vakavat haittavaikutustilanteet, jotka on raportoitu FDAlle: 1998-2995) Archives of Internal Medicine, vol. 167 (16), 2007

US Institute of Medicine (IOM) julkaisi tammikuun raportissaan (report in January 2013 ), tilastot, jotka osoittivat, että yhdysvaltalaisten kansalaisten terveys, jopa korkeimassa tuloryhmässä, on huonompi kuin 16:ssa muussa teollistuneessa, kehittyneessä maassa.

M. Makary MD, Unaccountable: What Hospitals Won’t Tell You and How Transparency Can Revolutionize Health Care (= Mitä sairaalat eivät kerro teille ja kuinka läpinäkyvyys voi mullistaa terveydenhuollon), Bloomsbury Press 2012. Samaan aikaan kun informaatiota räätälöidään USAn kansalaisille, perustotuudet soveltuvat myös Kanadaan. 

Professori. Alan Cassels kirjoitti artikkelin toivosta saada "vuosi ilman ennaltaehkäisyä"  ( “prevention-propaganda-free year”)  Common Ground´issa, tammikuussa 2013. Erittäin suositeltavaa luettavaa on hänen uusi kirjansa: Seeking Sickness – Medical Screening and the Misguided Hunt for Disease, Keystone 2012 (= Sairauden etsintä - Lääketieteellinen seulonta ja sairauden harhaanjohdettu etsintä).

D. W. Light, The Risks of Prescription Drugs, Columbia University Press, 2010 (= Reseptilääkkeitten vaarat.)

R. Fitzgerald, The Hundred-Year Lie: How to Protect Yourself from the Chemicals that Are Destroying Your Health, updated edition, Plume 2007 (= Satavuotinen Valhe: Kuinka voit suojella itseäsi terveyttäsi tuhoavilta kemikaaleilta.)

Lähdeteos vetoomukselle lopettaa mammografiaseulonnat on P. C. Gotzsche´n MD pääkirjoitus  CMAJssa
November 22, 2011: “Time to stop mammography screening?

Yksityiskohdat tavallisista seulontakokeista, ja miksi ne eivät ole luotettavia eivätkä hyödyllisiä, voi katsoa:  tri.  H. G. Welch et al., Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health, Beacon, 2011 (= Ylidiagnisoinnit: Ihmisten sairastuttaminen terveyden etsimisellä). - Kannattaa todella lukea, ennen kuin suostuu mihinkään lääkinnälliseen testaukseen! 

Reseptilääkkeiden kirjoittamiseen liittyvästä korruptiosta, lääketieteellisten ryhmittymien farmaseuttisesta kontrolloinnista ja potilasjärjestöjen tukemisesta ja erityisesti lääketieteellisistä koulutuskonferensseista lue kirjat:

- Tri..Carl Elliott , White Coat Black Hat, 2010 (= Valkoinen takki, musta hattu).
- Tri. Jerome Kassirer´n (Yale University Medical School, entinen New England Journal of Medicine- lehden toimittaja),  ja tri.. David Healey’n kirja 2012  Pharmageddon.
- Tri. Marcia Angell’n (New England Journal of Medicine´n toimittaja 19 vuoden ajan ja nyt julkisen politiikan professorina Harvard University´ssä) The Truth About the Drug Companies, 2003 (= Totuus Lääketehtaista).
-   Näyttöä siitä, kuinka lääketieteellisiä julkaisuja kontrolloidaan lääketehtaiden lääkemainonnalla - katso:   Richard Smith, The Trouble With Medical Journals, 2006 (= Lääketieteellisten julkaisujen selkkaukset). Tri.. Smith oli British Medical Journal´n (BMJ) päätoimittajana 20 vuotta.
Tri. Marcia Angell´in kommentteja lääketieteen ja farmaseuttisen teollisuuden välisistä suhteista julkaistiin British Medical Journal´issa, helmikuun 7.  2009, sivulta 328 eteenpäin.

-  Lähde American Academy of Pediatrics´n  (=AAP) teollisuusystävälliselle asenteelle löytyy heidän nettisivustoltaan: syötetty tammikuun 24.2013. Analyysi AAP:n taloudellisista eturistiriidoista (analysis of the financial conflicts of interest) julkaistiin FOX News.com - sivustolla joulukuun 13. 2010: “Conflicts of Children’s Interest inside the American Academy of Pediatrics” (=  Lastenvastainen eturistiriita AAP:ssä) kirjoittanut D. Imus.
  - AAP julkaisi vastustavat ja sietämättömät mielipiteensä koskien orgaanista lastenruokaa lokakuun 22. 2012 julkaisussaan. Heidän taistelunsa pitää elohopea rokotteissa ja lääkkeissä kerrotaan seikkaperäisesti    Alliance for Natural Health-USA´n tammikuun 15. päivän 2013 raportissa.

J. Neuman et al. Prevalence of financial conflicts of interest among panel members producing clinical practice guidelines in Canada and the United States: cross sectional study, (= Taloudellisten eturistiriitojen yleisyys jäsenlautakunnissa, jotka päättävät kliinisistä käytäntötavoista Kanadassa ja USAssa: poikkitieteellinen tutkimus)  British Medical Journal, 2011. Tämä tutkimus on avoin ja sen voi ladata ilmaiseksi.  

F. E. Vera-Badillo et al. Bias in reporting of endpoints of efficacy and toxicity in randomized clinical trials for women with breast cancer.(= Ennakkoluuloja raportoitaessa hoidon tehokkuutta ja myrkyllisyyttä loppupäätelmissä, jotka koskivat satunnaistettuja, kliinisiä kaksoissokkokokeita rintasyöpää sairastavilla naisilla). Annals of Oncology, January 2013

A. Lundh et al., "Industry sponsorship and research outcome." (= Teollisuuden rahoitus ja tutkimustulokset) Cochrane Library, December 2012  (HUOMAA: Kanada’n Joel Lexchin on yksi kirjoittajista)i

R. Moynihan et al. Ylidiagnisoinnin yleisyys: kuinka terveyden vahingoittaminen lopetetaan.
(Preventing over-diagnosis: how to stop harming the healthy.) British Medical Journal, May 29, 2012

Pääkirjoitus PLOS Medicine´ssä, nimeltään  Does Conflict of Interest Disclosure Worsen Bias? (= Pahentaako eturistiriitojen ilmitulo ennakkoluuloja?) April 2012, vol. 9, issue 4.

Nature vol. 491, Nov. 2012US National Institutes of Health (NIH) otttaa askeleita kohti avoimenpaan toimintatapaan pääsyä. Julkisesti rahoitettujen tutkimustulosten täytyy olla yleisön saatavissa 12 kuukauden kuluessa julkaisemisesta. NIH lopettaa sellaisten tutkimusten rahoittamiset, jotka eivät suostu tähän.

L. Cosgrove & S. Krimsky, A Comparison of the DSM-IV and the DSM-5 Panel Members’ Financial Associations with Industry: A Pernicious Problem Persists, (= Vertailu DSM-IV´n ja DSM-V´n päättäjälautakuntien jäsenten taloudellisten yhteyksien ja teollisuuden välillä: Vaarallinen ongelma jatkuu sinnikkäästi)  PLOS Medicine, March 2012, vol. 6, issue 3. Vapaasti saatavilla.

Kaiser Permanente’s ACE (Adverse Childhood Experience, = Lasten saamat haittavaikutukset) -projekti on tuottanut tähän mennessä n. 60 erityistutkimusta.  Googlaa tutkimuksia Google ACE study ja lue itsellesi tärkeät kohdat.

Medical Post, December 18, 2012, s. 39-40, levitti pääkirjoitustaan nimeltään: "Psykiatrit maalailevat suurempaa kuvaa terveydestä", joka raportoi  ACE-projektin tähänastisia tuloksia.


Pyörittelemisen lopettamisen ylistys

Tässä on lähde asioita pyörittelevistä lehdistöjulkaisuista, joiden tarkoitus oli saada koetulokset näyttämään teollisuudelle suotuisemmilta, ja niistä sitten tehdylle analyysille, kohorttitutkimukselle:  A. Yavchitz et al. Misrepresentation of Randomized Controlled Trials in Press releases and News Coverage: A Cohort Study. PLOS Medicine (open access), Sept. 2012, vol. 9, issue 9.

Yksityiskohdat siitä, kuinka tutkimukset on viritelty, tutkimuksiin osallistujia kohdellaan usein todella huonosti, kuinka haittavaikutuksia saaneet poistetaan lopullisesta tutkimusmateriaalista jne. löytyvät varsinkin  Carl Elliott MD´n kirjasta, White Coat Black Hat, 2010 ja David Healy MD´n kirjasta, Pharmageddon, 2012. Kuinka temppuja on yhdistelty läpinäkyvyyden ja julkisen vastuun välttämiseksi lue: parlamentin jäsen Terence Young’n 2009 kirja Death by Prescription (= Kuolemaa reseptilääkkeillä).

Taistelua siitä, kuinka tutkimusmateriaalitietojen tulisi olla julkista omaisuutta eikä korporaatioiden omaisuutta, löytyy Cochrane Collaboration´n raporteista. Ne ovat kaikki vapaasti ladattavissa. 


Aiheista: "välttämättömien ravintoaineiden" ymmärtäminen, milloin ne varsinaisesti löydettiin, niiden oikeudellinen asema, jne. on helpoin lähde Wikipedia (engl.), josta löytyy myös hyvin hyödyllisiä linkkejä, kuten   “Dietary Reference Intake” (= Ravintoaineiden tarve ja lähteet). Tämä on hyödyllistä, koska siitä selviää tämän käsitteen historia, miksi se on syrjäytetty ja että RDA(= suositeltu päiväannos)-arvojen arvostelu perustuu siihen tosiasiaan, että nämä maksimi- ja minimi-annokset perustuvat "mielipiteeseen", eivätkä mihinkään tieteellisiin lähteisiin, jotka voitaisiin löytää ja lukea. Jos haluat löytää todella hyviä, tarkasti referoituja ja kliinisiin tietoihin perustuvia lähteitä tästä aiheesta, etsi kirja: Textbook of Nutritional Medicine, kirjoittanut  tri. A. Gaby. Se on kallis ja valtava kirja. Pyydä paikallista kirjastoa ostamaan se, jotta sinä ja muut voitte tutkia sitä. Toinen suositeltava kirja on Canadian College of Naturopathic Medicine´n johtajan , Jonathan Prousky´n Integrative Clinical Nutrition, CCNM Press, 2012.

Tutkimusmateriaali ravintolisien turvallisuudesta, tosiasia, ettei niistä ole raportoitu kuolemia 30 vuoteen          (   no deaths have been reported), niiden tehokkuudesta ja niin edelleen, mene Alliance for Natural Health UK´n nettisivustolle ja lataa sieltä heidän raporttinsa näistä aiheista. .


-  KOLME täysin tekaistua tutkimusta, jotka luulevat osoittavansa ravintolisien aiheuttamat vaarat, olivat:

1. The Journal of the American Medical Association (JAMA) on Sept. 12, 2012, julkaisi artikkelin, joka  väittää, että omega-3- rasvahappojen käyttö( article alleging that supplementation with omega-3 fatty acids ) ei ole yhteydessä kaikista kuolemista johtuvien kuolemien alentumiseen ...Erinomainen analyysi tästä tutkimuksesta , jota tri. Alan R. Gaby nimittää "kalaisaksi" löytyy  The Townsend Letter for Doctors and Patients, December 2012, s. 122-123. Pääasiallisesti, se mitä nämä tutkijat olivat tehneet, oli niin alhaisten annosten käyttö, että se oli täysin merkityksetöntä; he jättivät myös viittaamatta jo tehtyihin tutkimuksiin, joiden tulokset osoittivat päinvastaisia tuloksia Jos he olisivat tehneet niin, olisi heidän tekemänsä annosongelma tullut välittömästi esille..  

2. JAMA julkaisi  2011 (vol. 306, issue 4) tutkimuksen nimeltään “Elevated risk of prostate cancer with vitamin E supplementation ”(= E-vitamiiniravintolisiä käyttävillä kohonnutta eturauhassyöpäriskiä). Tutkijat antoivat jopa nykyisiä, terveille henkilöille suositeltuja RDA-annoksiakin pienempiä määriä miehille, joilla oli riski saada eturauhassyöpä. He lisäsivät kokeessa seleeniä, jonka tiedetään olevan erityisen tärkeää terveelle eturauhaselle, mutta taas oli annos merkityksetön annettuna jo sairaille henkilöille. Oli myöskin epäselvää, mitä kriteereitä käytettiin "riskinä saada" eturauhassyöpä, ja E-vitamiinin ( luonnollisen? tai synteettisen? vai kaikkien 8:n erilaisen E-vitamiinilaadun eli tocoferolin?) määrät. Tätä ei tutkimuksessa selvitetty. Eli siis oiva esimerkki roskatutkimuksesta.

3. Archives of Internal Medicine julkaisi lokakuun 10. 2011 artikkelin  Iowa Women’s Study-tutkimuksesta,  jossa oletettiin osoitetun, että monivitamiinilisän nauttiminen lisäsi naisten kuolleisuutta  multivitamins increase mortality. Päätutkijana oli  David R. Jacobs Jr. PhD – on sama, kuin yhtä järjettömän American Journal of Clinical Nutrition in 2004 (vol. 80, issue 1)´ssa julkaistun tutkimuksen nimeltään: “Does supplemental vitamin C increase cardiovascular disease risk in women with diabetes?” (= "Nostaako C-vitamiinin käyttö kardiovaskulaaristen tautien saantiriskiä diabetestä sairastavilla naisilla?)  Katso artikkelini   ( article in Vitality), lokakuulta 2012, jossa keskustellaan tarkemmin näistä molemmista tutkimuksista.


Tärkeitä esimerkkejä julkaisuista, joilla ei ole mitään tieteellisiä ansioita, erityisesti Health Canada´ssa julkaistuja:

Health Canada ei ole pyytänyt anteeksi yleisölle antamaansa informaatiota C-vitamiinista ( information on Vitamin C ), jonka he postittivat v. 2007 nettisivustolleen. Valitettavasti viraston toiminta on veronmaksajien rahoittamaa ja sietämätöntä pelleilyä. Health Canada suosittelee aikuisille 2,000 mg:n ja lapsille 400 mg:n päiväannosta C-vitamiinia. Lääkekokeissa käytetttävälle laboratorioeläimelle annetaan 50,000 mg C-vitamiinia, jotta sen terveys varmistetaan ja että se oletettavasti kestää tutkittavia lääkekemikaaleja paremmin. Lähdeluettelot ovat kaikki vanhentuneita ja puolueellisia eikä niissä mainita eri C-vitamiinilisien lähteitä tai laatueroja. Ymmärtääksesi tämän laadullisen eron mene Linus Pauling´n Instituutin nettisivustolle Linus Pauling Institute ja  selaa sivustolta  heidän lähdeviitteitään C-vitamiinista ja mene sieltä orthomolecular medicine - nettisivustolle heidän ensimmäisestä viitelinkistään.  

Toronto Star raportoi syyskuun 29. 2012, että ADHD-lääkkeistä aiheutuvien lasten kuolemien ´vero, hinta´  Kanadassa on yli 600 lasta, mutta Health Canada kieltäytyy julkaisemasta tähän diagnoosiin käytettyjen lääkkeiden kokonaistilastoja. Jotta löydät informaatiota siitä, kuinka Health Canada epäonnistuu haittavaikutustapausten valvonnassa ja tukee teollisuutta ottamatta huomioon aiheutuneita kuolemia, mene   Oakville MP Terence Young ´n nettisivulle ja lue hänen kirjansa Death by Prescription, 2009, ja mene sitten seuraavaan linkkiin katsoaksesi häntä ja tri. David Healy´tä, tri. Sholom Glouberman´ia, professori Joel Lexchin´iä AGO-tapahtumassa Torontossa, tammikuun 15. 2013:  http://wp.rxisk.org/videos/ sekä  http://www.billiamjames.com. Katso myös erinomainen raportti tästä tilaisuudesta:  Joseph Brean: “Poison in healthy doses (=  Myrkkyä terveellisissä annoksissa)” National Post´in julkaisussa.

=> Esimerkkejä erittäin tervetulleista yllätyksistä hyvästä lääketieteestä: 

Medical Post julkaisi artikkelin joulukuun 18. 2012 siitä, kuinka lääketieteellisiä  suuntaviivoja arvioidaan. Päälähde on  tri. Gordon Guyatt, MacMaster Medical School in Hamilton´ssa ja näyttöön perustuvan lääketieteen käsikirjan toinen tekijä. Loistavaa! Jokaisen lääkärin pitäisi läpäistä koe tästä aiheesta.... !

Joulukuussa 2012 eräs yhdysvaltalainen tuomioistuin tuomitsi vuonna 2003 MPR-rokotuksista autismiin sairastuneen perheen lapselle $ 969,474.91 korvauksen, kun oli varmistunut, että hänen sairastumisensa syy oli rokote. Koko tapauksen ja 83 muuta vastaavaa tapausta voi löytää osoitteesta:  www.vactrtuth.com

JAMA Pediatrics ilmaisi huolestuneisuutensa tutkimuksessaan its concern in a study , jonka se julkaisi tammikuun 21. 2013, ja joka osoitti, että noin puolet yhdysvaltalaisista lapsista oli joko rokottamattomia tai he saavat vähemmän rokotuksia vanhempiensa tahdosta johtuen erilaisen rokotusohjelman mukaan (so. myöhemmin elämässä, kun immuunijärjestelmä on kehittyneempi ja paremmin kykenevä selviytymään rokotuksista).  JAMA on huolestunut, koska tämä saattaisi oletettavasti tarkoittaa sitä, että tällaiset lapset "kävisivät  todennäköisesti vähemmän lääkärin vastaanotolla, mutta heidät pitäisi paljon todennäköisemmin mahduttaa sairaaloihin" – maintsematta pienintäkään näyttöä todistaakseen sen, että tällaiset lapset olisivat todennäköisemmin sairaita!           - Olemassa oleva näyttö osoittaa täysin vastakkaista. Joka tapauksessa tämä on tervetullutta tietoa: vanhemmat alkavat viisastua!

N.P. Klein et al. Waning protection after Fifth Dose of Acellular Pertussis Vaccine in Children ( = Vähenevä suojaus 5.llä asellulaarisella hinkuyskärokoteannoksella lapsilla). New England Journal of Medicine, vol. 367, Sept. 13, 2012. Artikkeli kertoo erinomaisen yksityiskohtaisesti miksi hinkuyskärokote on lakannut toimimasta. Katso myös Vitality-artikkelini lokakuulta October ja joulukuulta December 2012 tästä ja vastaavista aiheista. Online-versio Vitality’n nettisivulla antaa nämä lähteet.

Pediatrics-lehti  julkaisi artikkelin, joka osoitti, että melkein 80% lapsista saa vanhempiensa etsimää vaihtoehtoista lääkehoitoa. Tutkimuksen kirjoittajan mielestä lääkäreillä "on velvollisuus varmistaa", että he ovat itse kouluttautuneet näihin hoitoihin. S. Vohra et al. Complementary and Alternative Medicine Use by Pediatric Specialty Outpatients (= Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttö lasten erityispolikliniikassa) Pediatrics Jan 14, 2013

I.L. Tong. Non-pharmacological treatment of postmenopausal symptoms (= Ei-farmakologinen hoito vaihdevuosien jälkeisten oireiden hoidossa) The Obstetrician and Gynaecologist, Vol. 15 (1), 2013. Siinä  raportoidaan tosiasiaa, että lähes 80% vaihdevuodet ylittäneistä naisista käyttää yrttihoitoja vaihdevuosioireiden hoitoon, ja kirjoittaja arvioi tämän olevan hyvä ajatus, ja sitä pitäisi kannattaa ja tutkia lisää, koska tavalliset hormonikorvaushoidot lääkkeillä ovat tunnetusti myrkyllisiä.  

PTSD (= post-traumaattinen stressireaktio) osoittautuu hyödylliseksi hyvissä päätöstenteoissa viralliseen lääketieteeseen verrattuna: D. Edmondson et al raportoivat British Medical Journal on January 18, 2013 artikkelissa nimeltään  “Concerns about medications mediate the association of post-traumatic stress disorder with adherence to medication in stroke survivors” (=  Huolestuneisuus lääkityksen osallisuudesta ja yhteydestä post-traumaattisen stressireaktion lääkehoidon uskollisesta noudattamisesta halvauksista selvinneillä), että sydänkohtauksesta selviytyjät, joilla on PTSD, eivät luota lääkitykseensä eivätkä ota niitä, verrattuna niihin, joilla ei ole PTSD-taustaa. Sitä ei raportoitu, kuolivatko PTSD-potilaat  yleisemmin - mutta minä epäilen sitä!

Yksityiskohdat useista valtavirrran D3-vitamiinitutkimuksista  mainstream studies in vitamin D3  löytyvät oneline-sivulta Orthomolecular Medicine Service January 17. 2013www.orthomolecular.org

D3-vitamiinin onnistunut käyttö tavallisesti vaikeasti hoidettavassa "kolmannen asteen" rintasyöpätapauksessa  ( treat successfully generally untreatable “triple-negative” breast cancer ) on julkaistu The Journal of Cell Biology, vol. 200(2), 2013 ; D.A. Grotzky et al.

Viinirypäleen siemenöljyn käyttö pitkälle kehittyneessä 4.-asteen rintasyövässä ( grape seed extract for advanced stage IV breast cancer ) julkaistiin: Cancer Letters on January 21, 2013. Tutkimus tehtiin  University of Colorado Cancer Centre´ssä.

Kielenalaisen immunoterapian käyttö vaikean maapähkinäallergian vähentämiseksi ( sublingual immunotherapy to desensitize severe peanut allergy ) raportoitiin: Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 131 (1), 2013D. M. Fleischer et al.

(Using plant extracts instead of drugs)  = Kasviuutteiden käyttö lääkkeiden sijasta diabeteksen hoidossa julkaistiin University of Greenwich, UK, January 16, 2013,  lehdisötiedotteessa.

Limonadit ja sokeroidut juomat aiheuttavat masennusta: ( diet sodas and sugared drinks cause depression ) julkaistiin lehdisötiedotteessa:  American Academy of Neurology, January 8, 2013.

Artikkelin tunnukset:: vitality, vitality magazine, helke ferrie, health canada, natural health, link between vaccines and autism, corporatization of medicine

Kirjoittajasta: 
Lisää Helke Ferrien kirjoittamia artikkeleita:  More Articles by Helke Ferrie

Helke Ferrie on  KOS Publishing´ in omistaja ja johtaja.

       
                                                                  * * * * * 

http://elamakasissamme.blogspot.fi/2013/04/osakkeenomistajuuden-laajemmat.html
                                                           

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2013/04/terveydenhuoltojarjestelmat.html

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2012/03/nain-amerikassa-miten-meilla.htmlmaanantai 18. maaliskuuta 2013

CODEX ALIMENTARIUS tulee kaikkialle - meillä vaietaan!Population Reduction Agenda and Codex Alimentarius - We Become Silent

 Väestön vähentäminen ja CODEX ALIMENTARIUS - MEIDÄT PANNAAN VAIKENEMAAN

  Katso paljastava video:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=030xBCgtx0o#!

Julkaisijan huomautus: Tämä on katsottava, erittäin vaikuttava, lyhyt (alle 30 min) dokumentti, joka paljastaa salaisuuden kansainvälisestä hiljaisuudesta ja vaarallisesta  pyrkimyksestä, jolla pyritään kitkemään sekin, mitä meidän terveytemme valinnan vapaudestamme on enää jäljellä.

'Kansainvälisesti palkittu elokuvantekijä Kevin P. Miller  Well TV:stä ilmoitti uuden dokumentin julkaisemistesta, joka käsittelee uhkatilannetta lääketieteellisessä valinnanvapaudessamme.´

'Meidät vaiennetaan: ´Terveyden valinnanvapauden viimeiset päivät´ selostaa seikkaperäisesti monikansallisten lääketehtaiden sekä jättimäisten ruokayhtiöiden meneillään olevista yksituumaisista hyökkäysyrityksistä  --  WTOn, WHOn ym. yhteistyössä  -- rajoittaa kansalaisten yrttien, vitamiinien ja muiden terapioiden saantia.'
 

Tervetuloa HEALTH MAVEN´in sivustolle“Oikean valistamisen tulee rajoittua viimekädessä ihmisiin, jotka vaativat tiedonsaantia, loppu onkin sitten vain lammaslauman kaitsemista..”
--Ezra Pound

Olkaa ystävällisiä ja auttakaa estämään ´Alternative Health´ webbisivujen lakkauttaminen:


"Moderni lääketiede on terveyden kieltämistä. Sitä ei ole organisoitu palvelmaan ihmisten terveyttä, vaan palvelemaan ainoastaan itseään instituutiona. Se sairastuttaa useampia ihmisiä kuin se parantaa."            —Ivan Illich, - Medical Nemesis-kirjan kirjoittaja.

"Totuus, löydettyäsi sen lopultakin, on lähes aina pahempaa kuin saatoit aavistaa pahimmissa näyissäsi tai peloissasi." - Hunter S. Thompson: Pelon Valtakunta; s. 220.

"Nenän edessä olevan näkeminen vaatii jatkuvaa ponnistelua "
-- George Orwell

'Lääketehtaat eivät ole olemassa sitä varten, että ne toisivat kansalaisille terveyttä, vaan huiputtaakseen heiltä valtavat määrät rahaa hoitamalla oireita eikä syitä.   '-Sir William Ossler, MD (1849-1919)

                                                        * * * * *

Meidän pitää taistella hullujen lailla säilyttääksemme oikeutemme terveydenhoidon valinnanvapauteen - itsellemme ja tuleville sukupolville! - NYT!
                                                   LÄÄKESOTA!

Näin kertovat useat asiantuntijat ympäri maailmaa tässä videossa.