maanantai 10. helmikuuta 2014

ROKOTTEET - AIVOTULEHDUS - MASENNUS

ROKOTTEET, MASENNUS JA HERMOVAURIOT 50:n IKÄVUODEN
JÄLKEEN


22.2.2008 Russell L. Blaylock, M.D., CCN  67,687 views

(Lähde suomennokselle: http://articles.mercola.com/sites/articles/pages/vaccines-depression-and-neurodegeneration-after-age-50.aspx)

On arvioitu, että 14,8 miljoonaa amerikkalaista kärsii vaikeista masennusoireista, ja
tästä luvusta 6 miljoonaa on vanhuksia. Jos mukaan luetaan ahdistuneisuus, joka on
yleistä masennuksen kanssa, luku hyppää 40 miljoonaan aikuiseen.Vanhusten 44 miljardia
dollaria käsittävät hoitokustannukset vuodessa, vaikuttavat myös USAn kansalliseen
budjettiin. Myöhäisiän masennus kestää yleensä pitempään ja on vakavampi
kuin nuoremmalla iällä. Se on myös yhteydessä korkeisiin itsemurhalukuihin.
Aikaisemmin vakavaa masennusta pidettiin aivojen tiettyjen hermotransimitteraineiden
puutteena, erityisesti monoamiinien puutteena, joihin kuuluvat serotoniini, noradrenaliini
= norepinefriini ja dopamiini. Koska näissä vakavissa masennuksissa on löydetty
muutoksia neurotransmittereissä, kasvava näyttö osoittaa, että sen aiheuttaa lievä
krooninen aivotulehdus. Tiedämme lisäksi, että tulehdussytokiinit saattavat alentaa
serotoniin määrää merkittävästi, ja pitkän ajan kuluessa sitä alentavat myös monet
muut mekanismit.

MSG (E621), MONONATRIUMGLUTAMAATTI, JA MASENNUS

Tutkijat ovat myös havainneet, että useimmilla vakavasti masentuneilla (= MDD-sairailla)
on korkeammat neurotransmitteri glutamaatin pitoisuudet selkäydinnesteessään
(=CSF) sekä veriplasmassaan. Tämä on samaa glutamaattia kuin ruokien lisäaineena
käytettävissä esim. MSG:ssä (= mononatriumglutamaatissa, E621), hydrolysoiduissa
proteiineissa, kalsium-natrium-kaseinaatissa, soija-proteiini-eristeessä, kasviproteiinikonsentraatissa
ja- eristeessä ja niin edelleen. Paljon vapaasta glutamaatista
tulee masentuneitten ihmisten aivoihin sisältä päin, jolloin sitä vuotaa itse aivojen sisäisistä
omista erityisistä soluista (microglia ja astrocyte). Vapaa glutamaatti , ollessaan
hermosolujen ulkopuolella, on aivoyhteyksille ja itse aivosoluille hyvin myrkyllistä
– tätä prosessia nimitetään pääasiassa nimellä ”exitotoxicity”.

Tämä yhteys aivojen korkean glutamaattipitoisuuden ja vakavan masennuksen välillä
löytyi melkein sattumalta, kun tutkijat havaitsivat, että puuduttava lääke, ketamiini,(
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ketamiini), lievitti masennusta pitkäksi aikaa. Ketamiini
estää tehokkaasti eräitä glutamaattireseptoreja (NMDA-reseptoreja). Tiedettiin melkoisen
pitkään, että masennus voi aiheuttaa hermosolujen tuhoutumista, kutistumista
hippocampuksen aivoalueella, joka on erittäin tärkeä lähimuistille (selittävälle muistil-
le tai työskentelevälle muistille), eli sille muistin muodolle, johon Alzheimerin tauti
vaikuttaa eniten.

Tämä aivojen kutistuminen tapahtui yleensä pitkäaikaisen masennuksen seurauksena,
ja kuitenkin monimutkaista testausta käyttämällä oli osoitettavissa, että muistiin voitiin
vaikuttaa haitallisesti myös jopa ilman aivojen kutistumista. Jotkut antidepressantit
eivät ainoastaan pystyneet kumoamaan muistin menetystä vaan myös aivojen kutistumista.

Johtopäätöksenä tästä seurasi, että aivojen korkea glutamaattitaso, excitotoxicity´n
aiheuttamana, tuhosi aivoyhteyksiä ja tappoi lopulta hippocampuksen aivosolut, ja että
antidepressantit laskivat aivojen glutamaattitasoa. Seuranneet tutkimukset ovat vahvistaneet,
että excitotoxicity´ä estävät lääkkeet vähentävät myös masennusta, ja että jotkut
antidepressantit vähentävät aivojen glutamaattitasoa.

Aivojen korkean glutamaattitason ja tulehduksen välinen yhteys.
Suunnaton määrä tutkimuksia on nyt osoittanut yhteyden lievän kroonisen aivotulehduksen,
aivojen kohonneen glutamaattitason ja vaikean masennuksen välillä. Tiedämme,
että kun ikäännymme, tulehdus-immuuni-sytokiinien määrä lisääntyy (esim
interleukiini-beta (IL-1), IL-6 ja TNF-a). Näin kehon tulehdustaso lisääntyy suuressa,
havaittavissa olevassa määrin elämän loppupuolella – 80- – 90-vuotiaina.

Tämä progressiivisesti kasvava kehon tulehdustaso lisää riskiämme sairastua moniin
tulehdusperäisiin sairauksiin, kuten syöpään, niveltulehdukseen, lihasten heikkouteen,
väsymykseen, unihäiriöihin, muistin menetykseen ja sekavuuteen. Alzheimeria tai
Parkinsonismia sairastavilla on vielä korkeammat näiden tulehdussytokiinien tasot –
paljon korkeammat.

Kun tulehduskemikaalit lisääntyvät aivoissa, aivosolut haavoittuvat yhä enemmän
erilaisten toksiinien (=myrkkyjen) takia, joista monet tulevat ympäristöstä. Eräs tutkimus
osoitti (käyttämällä monimutkaisten tekniikkojen sarjoja), että jos aivosolut asetettiin
altiiksi alhaisille määrille hyönteismyrkkyjä, havaittiin lievää myrkyllisyyttä, ja
että jos näihin samoihin aivosoluihin kohdistettiin ainoastaan immunostimulanttia,
tapahtui vain vähän tuhoa.

Mutta, jos aivosolut altistetaan ensin immunostimulantille, sama pieni määrä hyönteismyrkkyä
voi tuhota paljon aivosoluja.

Tämä havainto oli tärkeä siksi, että jos immunostimulanttit, esim. rokote, olivat herkistäneet
aivosolut yliherkiksi myrkylle, niin jopa sellaiset myrkkymäärät, jotka tavallisesti
eivät aiheuta haittoja, saattoivat tuhota suurimman osan hermosoluista. Yksi
selvin yhteys ympäristömyrkkyjen (=pestisidit, hyönteismyrkyt, kasvinsuojelymyrkyt)
ja neurologisen sairauden välillä on Parkinsonintauti.

Syy miksi tämä on yleisempää iäkkäämmillä ihmisillä, on se, että heillä on korkeimmat
tulehdussytokiinien tasot. Tämä selittää myös Alzheimerintaudin yleisyyden,
joka lähenee 50 prosenttia 80-vuotiaista.

Yhteys masennukseen löydettiin myös sattumalta.

Immuunisytokiineja syöpä- ja hepatitispotilaiden hoitona käyttäneet lääkärit havaitsivat,
että potilaista joka kolmas sai vakavan masennuksen muutamassa päivässä ja se
hävisi vasta lääkityksen loputtua. Toiset tutkimukset, joissa vaikeasti masentuneiden
ihmisten tulehdussytokiinitasoja mitattiin, osoittivat näiden tulehduskemikaalien korkeita
tasoja useimmilla.

Yllätyksekseen tutkijat havaitsivat, että useat yleisesti käytetyt antidepressanttilääkitykset
alensivat tulehdussytokiinien määrää, ja että niillä potilailla, jotka eivät tästä
lääkityksestä hyötyneet, oli korkeimmat sytokiiniarvot.

No, miten tämä liittyy excitotoxicity´yn?

Neurotieteilijät ovat jo jonkun aikaa tienneet, että tulehdussytokiinit vapauttavat aivoista
suuret määrät glutamaattia – mitä voimakkaampi tulehdus on, sitä korkeampi
on aivojen glutamaattitaso. Korkeimmat määrät on löydetty prefrontaalilohkoissa ja
limbisessä järjestelmässä, alueilla jotka yhdistetään tarkimmin mielialojen kontrollointiin.
Myös ravinnosta saatu MSG lisää aivotulehdusta.

Rokottaminen ja aivotulehdus.
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että jos eläin rokotetaan, sen kehon tulehdussytokiinit
eivät ainoastaan nouse dramaattisesti, vaan myös aivojen tulehdusta osoittavat
kemikaalit lisääntyvät. Aivoilla on oma immuunipuolustusjärjestelmänsä, joka on
välittömässä yhteydessä kehon puolustusjärjestelmään. Aivojen tärkein puolustussolu
on nimeltään microglia.Normaalisti nämä aivosolut ovat koko aivojen alueella lepotilassa
(ja sitä sanotaan ramifed-tilaksi).

Kun nämä solut sitten aktivoituvat, ne voivat liikkua ympäriinsä matkustaen aivosolujen
välissä kuin ameebat (ja niitä nimitetään amoeboid microglia´ksi).

Lepotilassaan nämä solut vapauttavat kemikaaleja, jotka tukevat aivosolujen kasvua ja
suojaavat niitä ja niiden välisiä yhteyksiä (dendriittejä ja synapseja).Aktivoituessaan
ne erittävät useita haitallisia kemikaaleja kuten tulehdussytokiineja, chemokiinejä,
komplementteja, vapaita radikaaleja, lipidien peroksidaasituotteita ja kahta exitotoksiinia
glutamaattia ja kinoliinihappoa.

Näitten aivojen immuunipuolustussolujen tehtävänä on varsinaisesti tappaa soluihin
tunkeutujat, koska kehon puolustusjärjestelmä on lähettänyt avunpyynnön invaasion
tapahduttua. Useimmissa tulehduksissa tämä aktivoitumisvaihe ei kestä kuin muutaman
päivän tai kaksi viikkoa, ja sinä aikana immuunipuolustusjärjestelmä tappaa onnistuneesti
tunkeutujat.

Kun tämä on suoritettu, puolustusjärjestelmä lakkaa toimimasta, ja antaa tilanteen
rauhoittua ja aivojen alkaa korjata aiheutuneita vaurioita omalla puolustusjärjestelmällään.

Se, minkä tutkijat tiesivät, oli, että tämän aktivoitumisajanjakson aikana ihmiset
yleensä voivat huonosti, ja että heidän kokemansa muistuttaa läheisesti masennusta –
tilaa nimeltä ”sairaana olo”. Useimmat meistä ovat kokeneet tämän sairastaessaan
virusinfektioita – kuten levottomuutta, ärsyyntymistä, tarvetta paeta ihmisiä, uniongelmia,
väsymystä ja ajattelun vaikeutta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ”sairaana olossa” on 2 vaihetta; yhdessä on flunssankaltaisia
oireita ja toisessa masennuksenkaltaisia oireita, jotka saattavat kestää jonkin
aikaa. Tutkimukset osoittavat myös, että kaikki nämä oireet johtuvat aivojen korkeista
tulehdussytokiinien määristä, jonka ovat aiheuttaneet aktivoituneet microlgiat.

Monet tutkimukset ovat myös osoittaneet, että yli 50-vuotiailla, vanhemmilla ihmisillä,
on liiallisempaa ja pidentynyttä ”sairastelua” paljon enemmän kuin nuoremmilla.
Tämä on yksi syy, miksi vanhemmilla flunssan oireet saattavat jatkua kuukausien
ajan.

On toinenkin puolustusilmiö, jolla on suuri merkitys rokotuksesta johtuvassa aivovauriossa.
Tutkijat havaitsivat, että kun eläin rokotetaan, sen aivojen microgliapuolustussolut
aktivoituvat osittain (tila on nimeltään priming), joka tarkoittaa, että
solut ovat korkeassa valmiustilassa. Jos puolustusjärjestelmä aktivoidaan uudelleen
pian (päivien, viikkojen tai kuukausien kuluessa), nämä microgliat räjähtävät toimintaan
ja erittävät tuhoavia kemikaalejaan paljon normaalia tasoaan enemmän. Tämä
ylireaktio voi olla hyvin tuhoisa ja aiheuttaa voimakasta masennusta. Kun immuunipuolustusjärjestelmää
ärsytetään rokotteella, tilanne on aivan toinen, kuin jos saa tulehdussairauden
luonnollisesti. Rokotteet on tehty kahdesta komponentista – vaikuttavasta
aineesta, jota vastaan halutaan rokottaa – esim. tuhkarokkoviruksesta; ja immuunijärjestelmää
tehostavasta aineesta, jota kutsutaan immuuniadjuvantiksi.

Nämä adjuvantit on koottu sellaisista aineista, kuin alumiinista, MSG:stä, rasvayhdisteistä
ja jopa elohopeasta. Niiden tehtävänä on saada puolustusjärjestelmä reagoimaan
niin voimakkaasti kuin mahdollista ja niin kauan kuin mahdollista.

Näistä yhdessä yksittäisessä rokotteessa olevista adjuvanteista tehdyt tutkimukset
ovat osoittaneet, että ne voivat saada puolustusjärjestelmän ylireagoimaan jopa kahdeksi
vuodeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös aivojen microglia pysyy aktivoituneena
tuottaen jatkuvasti tuhoavia kemikaaleja. Yhdessä tutkimuksessa todettiin tosiasiassa,
että yksi ainoa injektio puolustusjärjestelmää aktivoivaa ainetta saattoi aiheuttaa aivojen
ylireaktion yli vuoden ajaksi. Tämä on hyvin tuhoisaa.

Influenssarokotteet ja vanhempien ihmisten laajeneva rokotusohjelma.
Terveydenhuollon auktoriteetit ja lääkärijärjestöt tekevät kaikkensa kampanjoidessaan
kaikille iäkkäille rokotteita joka vuosi: influenssarokotteita ja lisäksi enemmän ja
enemmän yhä uudempia rokotteita. Kun itse toimin neurokirurgina, sairaaloilla oli
kaikkien vanhempien potilaiden korteissa automaattisesti kirjoitettuna käsky antaa
pakollisena influenssarokote, vaikka lääkäri olisikin määrännyt toisin, kuten itse aina
tein.

Nykyään rokotuksia annetaan ostoskeskuksissa, teltoissa ja kaikenlaisissa mahdollisissa
kokouksissa. Ja vielä pahempaa, valehtelemalla ja pelottelutaktiikoita (esim. hurja
valhe: että 36.000 vanhusta kuolee flunssaan joka vuosi) käyttämällä vanhukset saadaan
rokotuksiin joka vuosi.

Ikääntyvän immuunipuolustusjärjestelmä, kuten myös aivojen erityinen puolustusjärjestelmä,
erittää huomattavasti enemmän immuuni-tulehdus-sytokiineja kuin nuorempana.
Tämä hoitelee primed-microgliaa, kuten edellä puhuttiin. Niinpä, kun saat ensimmäisen
influenssarokotteesi, microgliasi ylireagoi ja pysyy sellaisena kauan – ehkä
vuosia.

Monet ikäihmiset kertovat, että he saivat rokotteesta influenssan. Rokotusten kannattajat
letkauttavat tähän alentuvasti nauraen; että se on mahdotonta, koska influenssarokote
sisältää tapettuja viruksia. Tosiasiassa se, mistä nämä ihmiset puhuvat, on pitkittynyt,
voimakas ”sairaana- olon”-tila, jonka rokotus aiheuttaa. Keholle tämä tila on
pahempi kuin influnssaan sairastuminen. Muista, ettei kukaan arkistoi vanhuksia,
jotka kuolevat influenssarokotteen jälkeen. Varsinkin jos he kuolevat kuukausia
myöhemmin, mitä saattaa tapahtua sairastelevan käyttäytymisen jälkeen, ja etenkin,
jos heillä on aikaisempi krooninen sairaus tai jos heillä on vanhuuden heikkous.

Pöyristyttävä totuus.
Koska vanhuksilla on jo valmiiksi kohonneet tulehdussytokiiniarvot sekä systeemisesti
että aivoissa, näitten primed-microglioiden stimulointi siten, että aivojen puolustusmekanismin
krooninen yliärsytystila laukaistaan uudelleen, ei ainoastaan lisää heidän
riskiään saada joku neurodegeneratiivinen sairaus, vaan lisää myös edelleen heidän
riskiään sairastua vakavaan masennukseen. Muista, että tämä lisää myös dramaattisesti
heidän riskiään tehdä itsemurha tai jopa tappo.

Ahdistuneisuus on suurin ongelma masennuksessa, ja rokottaminen pahentaa tätä
tilaa suuresti. Rokotus tai varsinkin useat rokottamiset pitävät tosiasiassa aivot jatkuvassa
tulehdustilassa, joka toistaa itse itseään, koska glutamaatin liiallinen vapautuminen
aivoista, kuten myös ruoassa oleva glutamaatti, muuttavat jatkuvasti microglioiden
aktivoitumista ja excitotozicity´ä.

Ne, joilla on taipumus saada neurodegeneratiivinen sairaus, kuten Alzheimerin tai
Parkinsonin tauti, ovat voimakkaasti lisääntyvässä määrin vaarassa saada ne, kuten jo
eläimillä tehdyissä kokeissa on osoitettu, että kun ne altistettiin alle toksisille määrille
ympäristömyrkkyjä tai rokotettiin, niin niillä tapahtui neurologista heikentymistä.

Monet ihmiset käyttävät hyönteismyrkkyjä kotonaan, ja tutkimukset osoittavat, että
näiden aineiden konsentraatiot kotona riittävät panemaan alkuun Parkinsonin taudin
niille alttiilla ihmisillä. Rokotukset, kuten nämä tutkimukset näyttävät, lisäävät suuresti
tätä riskiä. Useimmat lääkärit eivät ole tietoisia tästä tärkeästä tutkimuksesta.

Pitää pitää mielessä, että ”terveysauktoriteetit” pakottavat vanhuksia ottamaan influenssarokotteen
joka vuosi säännöllisesti. Toimenpide pitää microgliat primed- ja
jopa aktivoituneessa tilassa jatkuvasti. Äskettäin neurologit ilmoittivat, että neurodegeneratiivisten
sairauksien esiintymistä on törkeästi aliarvioitu ja että neurologiset
ikääntymiseen liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet pelottavalla nopeudella. Tähän heillä
ei ole selitystä.

Kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana vanhusten saamat influenssarokotukset
ovat lisääntyneet oltuaan 20 prosenttia ennen vuotta 1980 yli 60 %:iin tänä päivänä.

Jos tämä ei vielä ollut tarpeeksi masentavaa, niin nyt terveysauktoriteetit ja lääketieteelliset
erikoisyhdistykset ovat lisäämässä kokonaan uuden rokotusohjelman yli 50-
vuotiaille; kuten keuhkokuume- ja aivokalvontulehdusrokotteet. Se, mikä on täysin
jätetty huomiotta näitten rokotteiden kannattajilta, on immuniadjuvanttien toistuvat
annokset, joita kaikki nämä rokotteet sisältävät.

Sanotaanpa, että tapaat lääkärisi ja hän puhuu influenssa-, keuhkokuume- ja aivokalvontulehdusrokotteiden
ottamisesta saman vastaanoton aikana. Täten hän säästää sinulta
uudet vastaanotolla käynnit. Lääkärisi jättää ottamatta huomioon, että hän antaisi
tällöin kolme annosta tehokasta immuuniadjuvanttia kertaistumalla, ja se tarkoittaa,
että keho ja aivot altistuvat massiiviselle annokselle tehokkaita immuuniaktivaattoreita,
jotka aktivoivat aivojesi puolustusjärjestelmän todistetusti vaarallisen voimakkaasti,
jopa jo yhtenä ainoana annettuna annoksena.

Näyttöä tästä mekanismista ei ole olemassa ainoastaan eläinkokeissa vaan myös ihmiskokeissa.

Elohopea ja alumiini.
On muitakin tapoja, joilla rokotteet voivat aiheuttaa kaaoksen aivoissa. Useimmat rokotteet
sisältävät alumiini-yhdisteitä. Suuri määrä tutkimuksia on osoittanut, että alumiini,
varsinkin yhdessä fluoridin kanssa, on voimakas aivomyrkky ja että se kerääntyy
aivoihin. Jokaisella rokoteannoksella annetaan annos alumiinia. Nämä vuosittaiset
alumiini-injektiot eivät ainoastaan keräänny injektion antokohtaan, vaan matkustavat
aivoihin, missä ne menevät hermosolujen ja hermosoluja yhteen liimaavien = glialsolujen
sisälle (astrocyte- ja microglia-soluihin).

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että alumiini voi aktivoida microglian yliaktiiviseksi
ja tekee näin pitkäksi aikaa. Tämä tarkoittaa, että rokotteen alumiini pohjustaa
microglian ylireagoimaan. Seuraava rokote toimii taas lisääntyvän tulehdusreaktion ja
exitotoxiinien, kuten glutamaatin ja kinoliinihapon, vapautumisen laukaisijana.

Täytyy myös ymmärtää täysin, että mikä tahansa infektio, halvaus, päävamma tai muu
myrkyllinen altistuminen lisää myös tätä tulehdusreaktiota aivoissa, jonka rokottaminen
on alunpitäen laukaissut. Tutkimuset ovat nyt osoittaneet, että mitä useammin
immuunipuolustusjärjestelmää aktivoidaan, sitä enemmän henkilö kärsii jostakin neurodegeneratiivsesta
sairaudesta.

Myös elohopea on voimakas aivojen microglian aktivaattori ja voi tehdä sen jo äärettömän
pienillä pitoisuuksilla – nano-molaarisilla määrillä. Johtuen elohopean lukuisista
reaktioista kehon rikkivety-yhdisteiden kanssa (joita on kaikkialla läsnä), se voi
myrkyttää monia entsyymejä sekä systeemisesti että aivoissa. Erityinen huolenaihe on
elohopean kyky, varsinkin etyylielohopean,jota esiintyy rokotteissa tiomersaalin nimellä,
kyky estää aivojen glutamaattitasojen sääntelyä. (Se tekee tämän estäen glutamaattia
luovuttamasta niitä proteiineja, jotka säätelevät glutamaatin poistumista hermosolun
ulkopuolelta, missä se juuri aiheuttaa harmia.)

Varsinaisesti niissä konsentraatioissa, joissa sitä rokotteissa injektoidaan, elohopea
laukaisee excitotoksisuusreaktion, lisää aivojen vapaita radikaaleja ja rasvojen peroksidaatiotuotteita,
estää tärkeitä aivojen entsyymejä, estää antioksidanttientsyymien
toimintaa ja heikentää DNA:n kykyä korjata vaurionsa. Influenssarokote sisältää tarpeeksi
elohopeaa kaiken tämän tekemiseen. Pitää pitää mielessä, että jokainen influenssarokote
lisää jo aikaisemmin saaduista rokotteista tullutta elohopeamäärää –
joten, sitä kumuloituu (=kerääntyy) lisääntyvästi aivoihin.

Lisäksi rokotteissa oleva alumiini saattaa myös microglian prime-tilaan, ja kun sitä on
yhdistetty elohopeaan, se on vielä äärettömästi myrkyllisempää aivoille. Joten siis, jos
tämä ei vielä ole tarpeeksi, meidän on tutkittava vielä rokotteiden saastumista vierailla
viruksilla ja virusperäisillä komponenteilla. Tutkimukset osoittavat, että tämä ei ole
niinkään harvinaista. Jopa 60 % rokotteista on kontaminoitunut (=saastunut), ilmenee
monista useimmin valmistetuista rokotteista tehdystä tutkimuksesta. Kun joudutaan
vastakkain tämän tosiasian kanssa, rokotteiden kannattajat vain kohauttavat olkapäitään
ja sanovat – ”Me emme usko tämän olevan haitallista.” Tutkimukset osoittavat
kuitenkin toista.

On havaittu, että viraalien aineosien lisääminen, vaikkei edes koko virusta, riittää
laukaisemaan aivoissa microgliajärjestelmän ja sitä seuraavan excitotoksisen reaktion
toimimaan, joka johtaa aivojen degeneraatioon lisääntyvässä määrin. Tämä on hyväksytty
HIV-viruksen toimintamekanismiksi, kun se aiheuttaa dementiaa monilla AIDS´
in uhreilla. Virusten fragmentit (gp 140 ja Tat) microglia nielaisee, ja tämä laukaisee
kroonisen aivotulehduksen ja excitotoksiinien erittymisreaktion. Herpes- ja tuhkarokkovirus
voivat tehdä samoin.

Eläviä viruksia sisältävien rokotteiden vaara.
Joukko tutkimuksia on osoittanut, että elävät virukset, joita on käytetty rokotteissa,
voivat päästä aivojen sisälle ja jäädä sinne lopuksi ikää. Yksi tällainen tutkimus, jossa
tutkittiin ruuminavauksessa vanhempaa henkilöä tuhkarokkoviruksen läsnäolon takia,
468
havaittiin, että 20 % aivoista sisälsi eläviä tuhkarokkoviruksia ja 45 % muista elimistä
oli saanut tartunnan. Virukset olivat erittäin mutatoituneita (=muuntuneita), josta voidaan
päätellä, että ne saattoivat olla yhtä tartuttavia kuin mikä tahansa tuhkarokkovirus,
mutta ne saattoivat olla niitäkin virulentimpia.

Vielä kamalampaa on se, että useimmissa tapauksissa ne aiheuttavat kytevää kudosten
tuhoutumista ilman selviä tulehdusoireita, ja tämän ovat useat tutkimukset osoittaneet
todeksi. Eläviä viruksia sisältävät rokotteet on tehty käyttäen heikennysprosessia, jossa
patogeenistä tai sairautta aiheuttavaa virusta viljellään useilla toisiaan seuraavilla
viljelmillä. Ongelma tässä on, että elimistössä voi tapahtua myös päinvastainen reaktio.
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kun kehossamme syntyy vapaita radikaaleja
(ja me tuotamme tonneittain tällaisia radikaaleja elinaikanamme), ne mutatoivat
kudoksissamme olevia viruksia. Tämä löydettiin siinä ruumiinavaustutkimuksessa,
jonka juuri mainitsin.

Samoin nämä virukset saattavat laukaista aivoissa tulehduksen ja degeneraation, jotka
monet tutkimukset ovat osoittaneet – joten on ollut olemassa kroonista aivojen degeneraatiota
jo vuosien tai vuosikymmenien ajan.

Koska tätä on tapahtunut niin kauan ennen alkuperäistä rokottamista, lääkärit lukevat
sen ikääntymisestä tai perinnöllisyydestä johtuvaksi. Mitä tahansa muuta, kuin rokotteista
johtuvaa. Virologit ovat myös huolissaan siitä, että näin muuttuneet elävät virukset
voivat tartuttaa myös muita ihmisiä, ja tästä voi seurata täysin terveysasiantuntijoille
odottamattomia sairauksien puhkeamisia.

Yhteenveto
CDC´n (= Center of Disease Control, USAssa) nykyiset aikuisille suosittelemat rokotukset koostuvat kaikkiaan 14 erillisestä
rokotuksesta; tulehdusta aiheuttavilla aineilla ja immuuniadjuvanteilla. Ollaksemme
rehellisiä, jotkut näistä on tarkoitettu erityisten sairausriskien ja tilojen ehkäisyyn,
kuten riskikäyttäytymisen takia, laittomien huumeiden käyttäjille ja HIVin saaneille
henkilöille. Jos nämä jätetään laskuista, niin naiset saavat 10 ja miehet 7 rokotusta, jos
he seuraavat lääkärien noudattamaa CDC:n ohjeistusta (Yhdysvalloissa).

CDC:n suositusten mukaan monet yksittäisiä sairauksia vastaan tarkoitetut rokotukset
voidaan ottaa n. 4 viikon välein, joka on lähes riittävä väli aiheuttamaan yhdessä priming-
reaktion ja sitä seuraavan yliaktivoitumisen aivojen microglialle. Olemme nähneet,
että tämä voi laukaista aivoissa kytevän tulehduksen ja excitotoksisuus-reaktion,
joka ei ainoastaan aiheuta masennusta, ahdistuneisuutta ja korkeita itsemurhalukuja,
vaan saattaa nostaa henkilön riskiä saada myös joku neurodegeneratiivinen sairaus.

Olemme myös nähneet, että useissa tapauksissa henkilölle injektoidaan useita rokotteita
yhden ainoan lääkärissä käynnin aikana, ja että tämä tarkoittaa sitä, että heidän kehonsa
altistetaan hyvin suurelle annokselle immuuniadjuvanttia. Kunnioitusta herättävät
tutkimukset, joissa on käytetty useita eläinlajeja ja ihmisiä, ovat näyttäneet, että
tämä yliaktivoi aivojen tulehdusreaktion, joka saattaa kestää vuosien ajan.

Lisäksi monet rokotteissa olevat lisäaineet, kuten elohopea ja alumiini, ovat voimakkaasti
aivoille myrkyllisiä, ja niiden tiedetään kerääntyvän aivoihin vuosiksi ja ne
voivat laukaista aivoissa tulehdus-/excitotoksiineja erittävät reaktiot. Rokotteita kontaminoivat
aineet, kuten bakteerit, mycoplasma- ja viraalifragmentit voivat myös saada
aikaan aivojen pidentyneet tulehdus- ja neurodegeneraatiotilat.

Koska vanhuksilla on jo valmiiksi korkeat tulehdussytokiinitasot, erityisesti he ovat
riskialttiita. Hyvin nuorilla (vauvoilla ja pikkulapsilla) on korkea riskialttius, koska
heidän aivonsa kehittyvät hyvin nopeasti juuri sinä aikana, kun he saavat suurimman
osan rokotuksistaan – elämän kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tosiasiassa he
saavat 22 rokotusta ensimmäisen elinvuotensa aikana USAssa, ja jokainen niistä sisältää
täyden lasten annoksen elohopeaa. Kuten aikuisetkin, he saavat useita rokotuksia
(jopa 9 kpl) samalla hoitokäynnillä. Tämä on järjetöntä ja minun mielestäni rikollista.

Nenän kautta annosteltavat influenssarokotteet ovat vielä pahempia, koska niillä annostellaan
elävää virusta nenäkäytäviin, ja rokote voi matkustaa pitkin hajuhermoja,
jotka johtavat ensimmäiseksi aivojen siihen osaan, joka aktivoituu vakavasti Alzheimerin
taudissa. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että virukset ja bakteerit pääsevät
tätä tietä aivoihin. Itseasiassa tiedemiehet sumuttivat yhdessä kokeessa bakteereita
hiirten sieraimiin ja havaitsivat nopean Alzheimerin taudin tyyppisen plakin kehittymisen
niiden aivoihin.

Joten, mitä iäkkäämpien ihmisten tulisi siis tehdä?
Aluksi, tutkimukset ovat osoittaneet, että immuunipuolustuksen vajauksen ensimmäinen
syy vanhuksilla on suoraan ruokavaliossa. Karotenoidit, kuten beta-karoteeni,
alfa-karoteeni, ksantaksantiini, luteiini sekä lykopeeni parantavat merkittävästi vanhusten
immuunijärjestelmää. Sinkki, magnesium ja seleeni ovat myös välttämättömiä.
Jokaisen pitäisi myös välttää omega-6-rasvahappoja (kasviöljyjä: maissi-, saflori-,
auringonkukka-, canola-, soija- ja pähkinäöljyjä), koska ne lisäävät huomattavasti
tulehdusta ja alentavat vastuskykyä. EPA, kalaöljyn osa (omega-3-öljyssä) on myös
voimakas puolustusjärjestelmän tukahduttaja. DHA ei ole. Terve vastustuskyky tarkoittaa
sitä, että voit taistella tehokkaasti ja nopeasti infektioita vastaan.

Säännöllinen liikunta, kuten reipas kävely tai punttiharjoitukset 3-5 kertaa viikossa
parantavat vastustuskykyä, kun taas äärimmäinen harjoittelu alentaa vastustuskykyä.
Sokeri ja puhdistetut hiilihydraatit heikentävät myös vastustuskykyä ja tulehduttavat
aivot. Liikunta suojaa aivoja ikääntymisen vaikutuksilta ja rappeutumiselta.

Sopiva määrä unta on myös terveellistä sekä aivojen terveydelle että hyvälle vastustuskyvylle.
Yleiset terveysviranomaiset ja puhemiehet useimmissa lääketieteelisissä
yhdistyksissä valehtelevat suurelle yleisölle rokotusten turvallisuudesta. Meillä on nyt
tarpeeksi tietoa monien tutkimusten perusteella horjuttaa tätä tuhoisaa rokotepolitiikkaa.
Olemme tässä maassa (USA) kasvotusten lääketieteellisen katastrofin kanssa,
joka vain jatkuu.

Viitteet:
1. McGeer PL and McGeer EG. Local neuroinflammation and progression of Alzheimer‘s
disease. J Neurovirology 202; 8: 529-538.
2. Tavares RG, et al. Quinolinic acid stimulates synaptosomal glutamate release and inhibits
glutamate uptake into astrocytes. Neurochem Int 2002; 40: 621-627.
3. Eastman CL, et al. Increased brain quinolinic acid production in mice infected with a
neurotropic measles virus. Exp Neurol 1994; 125; 119-124.
4. Glass JD and Wesselingh SL. Microglia in HIV-associated neurological diseases. Microsc
Res Tech 2001; 54: 95-105.
5. Turowski RC and Troozzi PL. Central Nervous System toxicities of cytokine therapy:
In: Plotnikoff NP, et al, Eds. Cytokines, Stress and Immunity. Boca Raton, CRC Pres,
1998, pp 93-114.
6. Mrak RE, et al. Glail cytokines and Alzheimer‘s disease: Review and pathogenic implications.
Human Pathol 1995; 26: 816-823.
7. Klatschmidt C, et al. Stimulation of inotropic glutamate receptors activates transcription
factor NFkB in primary neurons. Proc Nat Acad Sci USA 1995; 92: 9618-9622.
8. Gao HM, et al Distinct role for microglia in rotenone-induced degeneration of dopaminergic
neurons. J Neurosci 2002; 22: 782-790.
9. DyatlovVA et al. neonatal lead exposure potentates sickness behavior by Listeria monocytogenes
infection in mice. Brain Behav Immun 2002; 16: 477-492.
10. Nakai Y, et al. Apoptosis and microglial activation in influenza encephalopathy. Acta
Neuropath (Berl) 2003; 105: 233-239.
11. Anderson T et al. NMDA-receptor antagonist prevents measles virus-induced neurodegeneration.
Eur J Neurosci 1991; 3: 66-71.
12. Conner TJ, et al. Depression stress immunological activation: the role of cytokines in
depressive disorders. Life Sciences 1998; 62: 583-606.
13. Renault PF, et al. Psychiatric complications of long-term ineterferon-alpha therapy.
Arch Internal Medicine 1987; 147: 1577-1580.
14. Adams F et al. Neuropsychiatric manifestations of human leukocyte interferon therapy
in patients with cancer. JAMA 1984; 252: 938-941.
15. Broderick PA, et al. Interleukin-1a alters hippocampal and norepinephrine release during
open field behavior in Sprague-Dawley animals: differences from the Fawn-Hooded
animal model of depression. Prog Neuropsychopharmacol Biology 2002; 26: 1355-
1372.
16. Katayama Y, et al. Detection of measles virus nucleoprotein mRNA in autopsied brain
tissues. J General Virology 1995; 76: 3201-3204.
17. Nicolson GL et al. High frequency of systemic mycoplasma infections in Gulf War Veterans
and civilians with amyotrophic lateral sclerosis. J Clin Sci 2002; 9: 525-529.
18. Blaylock RL. Interaction of cytokines, excitotoxins, and reactive nitrogen and oxygen
species in autism spectrum disorders. JANA 2003; 6: 21-35.
19. Blaylock RL. Central role of excitotoxicity in autism. JANA 2003; 6: 7-19.
20. Blaylock RL. Food additive excitotoxins and degenerative brain disorders. Medical Sentinel
1999; 4: 212-215.
21. Blaylock RL. Chronic microglial activation and excitotoxicity secondary to excessive
immune stimulation: Possible factors in Gulf War Syndrome and Autism. J Amer Phys
Surg 2004; 9: 46-51.
22. Pilc A, et al. Mood disorders: regulation by metabotropic glutamate receptors. Biochem
Pharmacol 2007; (Epub ahead of print)
23. Palucha A, Pilc A. The involvement of glutamate in the pathophysiology of depression.
2005; 18: 262-268.
24. Paul IA, Skolnick P. Glutamate and depression: clinical and preclinical studies. Ann NY
Acad Sci 2003; 1003: 250-272.
25. Pittenger C, et al. The NMDA receptor as a therapeutic target in major depressive disorder.
CNS Neurol Disorders Drug Targets 2007; 6: 101-115.
26. Magaki S et al. Increased production of inflammatory cytokines in mild cognitive impairment.
Exp Gerontol 2007; 42: 233-240.
27. Gao H-M et al. Synergistic dopaminergic neurotoxicity if the pesticide rotenone and inflammogen
lipopolysacchride: relevance to the etiology of Parkinson‘s disease. J Neurosciences
2003; 23: 1228-1236.
28. Holmes C et al. Systemic infection, interleukin 1ß, and cognitive decline. J Neurol Neurosurgery
Psychiatry 2003; 74: 788-789.
29. Godbout JP et al. Exaggerated neuroinflammation and sickness behavior in aged mice
after activation of the peripheral innate immune system. The FASEB J 2005; 19: 1329-
1331.
30. Perry VH et al. The impact of infection on the progression of neurodegenerative disease.
Nature Rev Neuroscience 2003;4: 103-112.
31. Feiring B et al. Persisting responses indicating long-term protection after booster dose
with meningococcal group B outer membrane vesicle vaccine. Clin Vaccine Immunology
2006; 13: 790-796.
32. Vaccine Excepients and Media Summery Center for Disease Control and Prevention.
(also the source for recommended vaccines for adults and children).

Lisää tietoa:
http://www.russellblylockmd.com/           http://w3.newsmax.com/blaylock/62b.emf            http://.blaylockreport.com/newsletter.html

                                                              * * * * *

Lisää tietoa aiheesta: Rokotteet ja aivotulehdus:  http://www.vaccinationcouncil.org/2011/06/01/vaccines-and-brain-inflammation/

http://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/tama-on-karu-totuus-lisaaineiden-vaikutuksesta-ihmiseen/134210

 https://www.youtube.com/watch?v=6gAzAoCqJwY&feature=share

 http://turpaduunari.fi/lisaaineviidakossa/

 http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=8C501468CA914ABEE2D9395667D5F200

  http://elamakasissamme.blogspot.fi/search/label/evindence%20based%20medicine

 https://vactruth.com/2016/09/01/take-charge-of-your-health/

6 terveysskandaalia, joista Yhdysvaltain hallitus ei halua sinun tietävän:    http://magneettimedia.com/6-terveysskandaalia-josta-yhdysvaltain-hallitus-ei-halua-sinun-tietävän

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136538/

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2016/05/psyykenlaakkeiden-kaytto.html

 http://safe-medicine.blogspot.fi/2017/04/bbc-news-advertising-another-dangerous.html

lauantai 8. helmikuuta 2014

Narkolepsia-luvut kasvavat


Narkolepsiaan sairastuneet haastavat Big Pharman Britanniassa

Lähde:  http://www.thehealthierlife.co.uk/natural-health-articles/news-views/narcolepsy-sufferers-take-big-pharma/

Date: 18. 11. 2013
Keywords: , ,


Viime viikolla kerroin teille uudesta tutkimuksesta, joka paljasti kuinka lääkärit ja tutkijat, joilla on yhteyksiä lääketeollisuuden yhtiöihin, paisuttelivat vuoden 2009 sikainfluenssa -´pandemian´ vaaroja. Nämä tutkijat esittävät myös, että nämä ylilyönnit tehtiin lääkkeiden ja pikaisesti tehtailtujen ja testaamattomien Big Pharman (raa´asti sanottuna yhdessä yössä) kehittelemien  rokotteiden  myynnin edistämiseksi sikainfluenssapelon vanavedessä.  
Mainitsin myös, että nämä haittavaikutusten vaivaamat lääkkeet ja rokotteet ovat saattaneet monet ihmiset   alttiiksi pysyville terveysongelmille, ja yksi näistä on  neurologisesti heikentävä sairaus: narkolepsia.


Kuka maksaa kustannukset?

Narkolepsia on tila, joka aiheuttaa ylenmääräistä uneliaisuutta ja vakavaa potilaan unen hajoamista ja ongelmia jokapäiväiseen elämään, ja joissakin tapauksissa taudista kärsiville kehittyy vastaava tila nimeltään katalepsia, joka johtaa täydelliseen lihaskontrollin menettämiseen.  

Aiemmin tänä vuonna, syyskuussa, Iso-Britannian hallitus myönsi, että näyttöä löytyy sille, että sikainfluenssarokote saattaa aiheuttaa narkolepsiaa.  Health Protection Agency´n kokoama näyttö arvioi, että noin 1 lapsi 55,000 rokotetusta lapsesta — tai noin 20 kaiken kaikkiaan Iso-Britanniassa  — on voinut saada narkolepsian.

Nyt 38´n ihmisen brittiläisryhmä on nostanut kanteen GlaxoSmithKline´a (GSK)   — Pandemrix-sikainfluenssarokotteen valmistajaa vastaan  — koska rokotteen saaneet ovat sairastuneet narkolepsiaan.
Tätä, pääasiassa lapsiryhmää edustavat lakimiehet sanovat, että jokaisen tulisi saada jopa £1 miljoonan korvaukset. Jos kuitenkin ajateltaisiin GSK´n laskevan nämä korvaussummat yhteen, niin miettikääpä  uudestaan.

Todellisuudessa saavat veronmaksajat pulittaa nämä summat, koska vastuuvapautussopimuksessa  GSK´n ja Department of Health´in välillä määrätään, että mitkä tahansa Pandemrix-rokotteesta johtuvat  korvauskanteet ja kulut tulee hallituksen maksaa.  

Eräs GSK´n puhemies sanoi hallituksen sopineen "hoitavansa ja jakavansa vastuun kaikista oikeudellisista kanteista" koskien ilmenneitä  "ennennäkemättömiä" määriä nopeutettuja sikainfluenssa´pandemiaa´ vastaan järjestettyjä rokotusohjelmia.   

GSK lisäsi, että potilasturvallisuus on ykkössijalla tärkeysjärjestyksessä ja että he tutkivat aktiivisesti, kuinka narkolepsia on syntynyt ja kuinka Pandemrix-rokote on saattanut vaikuttaa yhdessä muitten riskitekijöiden kanssa sairastuneisiin henkilöihin.    

Potilasturvallisuuttako? Hölynpölyä!

Alunalkaenkaan ei ollut olemassa mitään ´pandemiaa´. Tosiasiassa koko Sika-Influenssa-farssi ei ollut mitään muuta kuin tehokkaasti liioiteltu ´terveydellinen kriisitilanne´, jonka tarkoituksena oli pelotella jokaikisen planeetalla elävän henkilön elämää tarkoituksena myydä kaikille vaarallisia lääkkeitä ja rokotteita... Ajattelivatko Big Pharma ja sen sydänystävät ´potilasturvallisuutta´ silloin, kun he alkoivat tyrkyttää ´käärmeöljyään´? Arvaanpa ´etteivät´.  

Entäs kuka maksaa tämän viheliäisen huijauksen hinnan? Potilaat. Meidän lapsemme.

On naurettavaa, että ´potilasturvallisuus´-korttia pelataan aina näitten lääkeskandaalien seuraamusten yhteydessä. Lyön vetoa siitä, että harkitsevatko nämä lääketeollisuuden yhtiöt potilasturvallisuutta kehitellessään lääkkeitään, ja jos ajattelevat, niin heillä ei olisi paljoakaan myytävää.   

Tosiasia, että vahingonkorvaussopimus allekirjoitettiin hallituksen ja näiden häikäilemättömien surkimusten välillä, on selvä merkki siitä, että ´potilaitten´ turvallisuutta vaarannettiin alusta alkaen, ja tämä kyllä tiedettiin.  .
Joten, meitä ei ainoastaan huiputeta, kun käännymme valtavirran (ja hallituksemme!) puoleen saadaksemme lääketieteellistä apua, vaan meitä huijataan myös, kun asiat menevät pieleen niitten lääkkeitten suhteen, joita meille annetaan, sillä veronmaksajien rahoja käytetään vahingonkorvausten maksuun.  Puhutaan rahan kierrättämisestä.

Eräs Department of Health´in puhemies sanoi: "Olemme tietoisia tästä valituksesta ja työskentelemme  asian tarkastelemiseksi GlaxoSmithKline´n kanssa  mahdollisimman nopeasti." ...  Älkäämme pidätelkö henkeämme! Olen varma, että tätä valitusta ei tulla käsittelemään yhtä pikaisesti eli samalla tavalla kuin silloin, kun GSK kehitteli Pandemrix-rokotettaan .... 


Pitäkää mielessä, että kaikki tämän email´in materiaali on tuotettu ainoastaan tiedoksi. Emme puhu kenenkään henkilökohtaisesta tilanteesta. Olkaa hyvä ja kysykää neuvoa omalta lääkäriltänne ennen kuin toimitte minkään tämän artikkelin sisältämän neuvon mukaan. 

Lähteet, Sources:
Legal bid over swine flu jab link to narcolepsy, published online 13.11.13, telegraph.co.uk
 
 
                                                                  * * * * *
 Britteinsaarilla maksetaan korvauksia sairastuneille. Sairastumisuhka narkolepsiaan vielä moninkertrainen:
 http://www.wddty.com/uk-government-pays-out-60m-damages-for-swine-flu-vaccine.html
 
Kannattaa tutustua myös seuraavaan artikkeliin: Rokotatko tämänkin jälkeen itsesi ja lapsesi: http://elamakasissamme.blogspot.fi/2011/05/rokotatko-tamankin-jalkeen-itsesi-ja.html  ja kaikkiin sen takaa löytyviin linkkeihin.  - Täältä löytyvät linkit mm. Ruotsissa sekä Suomessa tehtyihin narkolepsia - Pandemrix-rokote-tutkimuksiin.

Influenssarokotuksista ja niiden taustoista sekä influenssista ´johtuneiden´ kuolemien tilastoinneista: http://www.huffingtonpost.ca/lawrence-solomon/death-by-influenza_b_4661442.html?utm_hp_ref=tw  
 
Suomalainen lääkäri Karin Munsterhjelm-Ahumada kirjoitti 20.3.2012 :" Terveysauktoriteetit myöntävät nyt, että sikainfluenssarokotteet aiheuttivat vakavia haittavaikutuksia: Pandemrix ja narkolepsia.  http://elamakasissamme.blogspot.fi/2013/04/pandemrix-ja-narkolepsia.html
http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n10.shtml
 
Englantilainen poika saa korvausia sairastuttuaan narkolepsiaan Pandemrix-rokotteesta:  http://edgytruth.com/2015/07/14/flu-shot-causing-severe-narcolepsy-in-children/
 
 https://www.youtube.com/watch?v=6gAzAoCqJwY&feature=share
 
 http://yle.fi/uutiset/vaccine_expert_doctors_withheld_narcolepsy_symptoms/5617690
 
 http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/narkolepsialaakarit-partisen-vaitteet-perattomia-6079887