sunnuntai 29. toukokuuta 2011

SUOLAA, SUOLAA ENEMMÄN SUOLAA, lisää suolaa vaan!

Päivittäin julkaistaan aina vain lisää tutkimuksia siitä, kuinka meitä huijataan syömään vähäsuolaista ruokaa.

 Vähäsuolainen ruokavalio on todella kannattavaa elintarvike- ja lääketeollisuudelle, kuten esim. neljästä seuraavasta alla olevasta kirjoituksesta selviää. Nyt on olemassa aidosti tieteellistä tutkimusta suolan välttämättömyydestä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Johan nyt jokainen itsenäisesti ajatteleva koulun biologiaa hiemankin lukenut tietää, että mikään ihmisen solu ei toimi ilman suolaa. Tärkeää on myös suolan oikea laatu: pöytäsuolan sijaan kannattaa käyttää meri- tai vuorisuolaa, joissa kaikki on ravintoaineet tallella, kun niitä ei ole kuumennettu yli 500 Celsius-asteessa. Kuumennuksessa saadut "jätökset"= ravinteet voidaan sitten myydä kalliilla kosmetiikan ja lääketeollisuuden raaka-aineiksi ym. ...........

 

I  Sirottele vähän suolaa ahdistuneisuuteesi


Lähde:http://www.healthiertalk.com/sprinkle-some-salt-your-anxiety-3879

Haluatko rentoutua? Älä kaada itsellesi drinkkiäkaada itsellesi vähän suolaa.  
Uusi tutkimus osoittaa, että tämä elintärkeä mineraali voi auttaa sinua rentoutumaan, vähentämään stressiä ja korjaamaan ahdistuneisuusongelmat kanssakäymisessä ihmisten kanssa. 

Ja lisäksi tämä on samaa ainetta, jota lääkärisi määrää sinua välttämään!

  University of Cincinnati ´in tutkijat syöttivät joillekin rotille natrium kloridia liuoksena ja rääkkäsivät niitä vähän: Yhdessä kokeessa niiden vapaus riistettiin ...  ja toisessa kokeessa ne pistettiin niille ennestään tuntemattomien rottien häkkiin.
Sitten tutkijat huolehtivat rottien normaalista suolan saannista toisissa vastaavanlaisissa vertailukokeissa.
Suolaliuosta saaneet rotat voivat paremmin kaikkien mittareiden mukaan: Kun ne eristettiin, niillä oli alhaisemmat stressihormoni angiotensiini-II´n tasot, korkeammat hyvänmielenhormoni oksitosiinin tasot, paremmat sydämen lyöntitiheydet ja alhaisemmat verenpaineet kuin rotilla, jotka eivät saaneet ylimääräistä suolaa.

Kyllä --- ALHAISEMMAT verenpaineet, kuin rotilla, jotka eivät saaneet lisäsuolaa.

Suolaliuosta saaneitten rottien verenpaineet ja pulssit normalisoituivat nopeammin kuin lisäsuolattomien rottien.
Ja kun ne pantiin niille tuntemattomien rottien häkkiin, niin lisäsuolaa saaneet rotat saivat nopeammin uusia ystäviä.  

Tämä ehkä selittää myös sen, miksi ihmiset panevat margarita-drinkkiin suolaa.

Normaalin annoksen suolaa saaneet rotat olivat vuorostaan kuin uudenlaisia: hermostuneita, tuskastuneita ja yksinäisiä

Tämä voisi olla helppo jättää huomioimatta, jos tämä tutkimus olisi ensimmäinen ja ainoa vastaavanlainen tutkimus – mutta se ei ole.

Viime vuonna tehdyssä tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että vähäsuolaisemmalla dieetillä olleista rotista tuli sulkeutuneita ja välttivät ennen nauttimistaan asioita, kuten sokerijuomia tai soittonapeista, jotka antavat niille virikkeitä (näitä on häkeissä rottakokeita tehtäessä).

En tiedä, onko suolalla sellaista suurta vaikutusta stressiin tai mielialaan ihmisillä kuin sillä on rottiin… mutta se selittäisi kuitenkin sen, miksi vähäsuolaisella ruokavaliolla olevista ihmisistä tulee pahantuulisia ja kärttyisiä.

Rot-a-tta-tat…                                  

Artikkelin kirjoittajasta:
William Campbell Douglass I.I., M.D. (lääketieteen tohtori) on nimitetty “modernin lääketieteen omaksitunnoksi”. Saadaksesi hänen “Päivittäisen Annoksensa”- uutiskirjeen, mene sivulle:  DouglassReport.com.


                                                  * * * * *

II  Miksi eläimet tarvitsevat suolaisia nuolukiviä mutta me emme tarvitse?


Prof. Lääketieteen ja filosofian tohtori Keith Scott-Mumby
Lähde: http://www.letterfromserendipity.com/serendipity76.htm#Quote


Vähäsuolainen ruokavalio on tieteellistä hömppää, joka on pitänyt lujasti lääkäriveljeskuntaa hallinnassaan vuosien ajan. TARVITSEMME SUOLAA. Kun ilma lämpenee todella kovasti täällä Amerikan Lännen autiomaissa, voitko arvata ketkä kuolevat ensimmäisinä kuumuuden aiheuttamaan sydänkohtaukseen? Potilaat, jotka noudattavat vähäsuolaista dieettiä. Heitä kaatuu kuin kärpäsiä. Kuitenkaan tätä dogmia ei ole koskaan kyseenalaistettu.

Lääkärit jatkavat vähäsuolaisen ruokavalion suosittelemista ja kieltäytyvät ehdottomasti olemasta avoimia sille, onko tämä viisasta..

Menetät todennäköisesti työpaikkasi lääkärinä, jos varoittaisit tästä. Kuitenkin jotkut yksilöt ovat olleet tarpeeksi rohkeita kyseenalaistaessaan oikeaoppisuuden ja tutkineet tosiasioita.

Se, mitä he havaitsivat, oli se, että vähäinen natriumin saanti – mitattuna “kultaisella standardilla” eli 24-tunnin natriumin erittymisellä virtsaan – oli yhteydessä suurempaan sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen.

Ja tämähän on päinvastaista kuin se, mitä lääkäreille kerrotaan.

"Se, mitä tutkimuksemme pääasiallisesti osoittaa, on se, ettei ehkä ole oikein määrätä summittaista suolan saannin vähentämistä,” sanoi vanhempi tutkimuksen tekijä tri. Jan Staessen (belgialaisesta  Leuvenin Yliopistosta). "Me emme kumoa aikaisempia tutkimuksia, ja olen sitä mieltä, että natriumin saannin rajoittaminen on järkevää niille potilaille, joilla jo on korkea verenpaine ja ehkä myös jo sydämen vajaatoiminnan saaneille potilaille, mutta on hyvin vähän näyttöä siitä, että suolan saannin vähentäminen väestötasolla toisi konkreettista hyötyä.” .

Tutkimus osoitti kuitenkin myös, että suola nostaa vähän verenpainetta. Olemme tienneet tämän monia vuosia (joten kannattaa hoitaa verenpaineen syytä, eikä käyttää aggressiivisen vähäsuolaisia ruokavalioita!)
Tämän asian kieltäjiä tietenkin on. ”Ei se ole järkevää,”sanoo eräs yhdysvaltalainen asiantuntija lisäten epäilynsä, ” kirjoittajien yksipuolisesta suhtautumisesta.”-  Hänellä itsellään tuskin on tietenkään yksipuolista näkökulmaa; kumma kyllä?
Hän jopa hyökkää belgialaisten tiedemiesten lahjomattomuutta vastaan syyttäen heitä seuraavasti:                                                                                                                                                      ” Hämmennyksen lietsontaa. Tämä on ovelaa, mutta se on mielestäni haitallista. Aivan kuin sanottaisiin, ettemme pidä tupakkaa haitallisena ja siksi tupakoinnille ei pidä tehdä mitään.”

Tällä voi tietenkin olla jotain tekemistä sen tosiasian kanssa, että nämä tutkijat eivät ole amerikkalaisia, joten he eivät siis voi olla oikeassa. Mutta tupakoinnin vaarat ovat tietenkin TUTKITTUJA, vähäsuolaisen dieetin hyötyjä ei ole MITENKÄÄN lyöty lukkoon.  Joten tämä asiantuntija vain puhaltelee savuja ja koettaa herättää epämiellyttäviä tunteita saadakseen aikaan vastaväitteitä sen sijaan, että käyttäisi tieteellisiä perusteluja (joita hän ei maininnut ainoatakaan).

Yksinkertainen totuus on, että ne, joilla oli matalin, 33%:n suolansaanti olivat 50 %:sesti epätodennäköisemmin kuolemanvaarassa. Tai, jos tämä sanotaan tieteellisesti, niin kuolleisuus oli 50%.a korkeampaa matalimmalla kolmasosalla tutkituista natriumin erityksen suhteen ( kannattaa muistaa, että erittäjät eivät siis säilytä natriumia elimistössään).                                                                              

Joten ovatko kaikki muut väärässä?

Kyllä! Kuten tämän uuden tutkimuksen kirjoittajat osoittavat aikaisemmin tehtyjen tutkimusten mukaisten, alemman natriumin saannin suosituksen perustana ovat vain “lyhytaikaiset kontrolloidut  interventiokokeet, joissa on havaittu verenpaineen alenemista verenpainepotilailla ja pientä verenpaineen laskua tavallisilla vapaaehtoisilla” tutkimalla natriumin erittymistä virtsaan, ja “nämä tutkimustulokset on sitten ekstrapoloitu (päätelty) koko väestöä koskeviksi”.          

"Sellaisia olettamuksia, että vähäisempi suolan nauttiminen laskisi pitkässä juoksussa verenpainetta, ei vielä ole tietämyksemme mukaan varmistettu pitkäaikaisilla väestötutkimuksilla,” sanoo tri. Staessen.     

Ollakseen hullujen tekemä kyhäelmä, kuten tämä yhdysvaltalainen “asiantutnija” väittää,  tämä puheenaoleva tutkimus on kattava ongelman arviointi, joka tutki 3681 potilasta koottuna viidestä Euroopan kansasta, ja sillä oli pitkäaikaisseuranta. Toisin sanoen tämä oli asian oikeaa käsittelyä.  

Mainitsen, että tämä tutkimus EI kannusta liialliseen natriumin käyttöön, kuten teollisesti valmistetuissa “kuolleissa” ruoissa on yleistä, varsinkin Yhdysvalloissa. - Vältä väärennettyjä elintarvikkeita kaikin mahdollisin keinoin.

Tahtoisin myös korostaa, että eläimille tuottaa suuria hankaluuksia saada ylimääräistä suolaa. Ne kulkevat pitkiä matkoja päästäkseen “suolaisille nuolukiville”. Miksi ne tekisivät niin, jos suola olisi niille pahasta?

Ja minulla itselläni on ollut tapana suositella kaliumpitoista suolaa tavallisen natriumkloridin sijasta. Kuitenkin  se on pöytäsuolana käyttökelvotonta; se ei maistu millekään! (Käytin sitä tasapainoittamaan elektrolyyttejä, en alentamaan natriumin määrää.)

Jos todella haluat alentaa verenpainettasi, kokeile kehittämääni allergiadieettiä, joka sulkee sinulle sopimattomia aineita dieetistäsi, ja näin löytyvät verenpainettasi nostavat ruoat. Tämä on yli 90%.n varmuudella toimiva tapa. Kerron siitä kirjassani “Diet Wise”.= http://www.dietwisebook.com/

[LÄHDE: Toukokuun 4, 2011 laitos  Journal of the American Medical Association-lehdestä.]

                                                   * * * * *


III   Jenny Thompson   (www.hsionline.com) kirjoittaa seuraavasti:

Rakas lukija

Lääkärisi tarkoitus ei todennäköisesti ole tappaa sinua. Hän vain ei voi itselleen mitään.
Katsohan, ennen menoaan lääketieteelliseen koulutukseen jokainen antoi hänelle saman terveysneuvon. He tiesivät, että tämä oli hyvä neuvo, koska he itse olivat saaneet kuulla siitä koko elämänsä ajan, ja tiedän myös sinun kuulleen sen: Vältä suolaa, koska natrium on pahaksi sinulle.

No… olihan aika, jolloin kaikki olivat varmoja siitä, että maapallo oli litteä.
Mutta maa on pallo. EIKÄ natrium ole pahaksi.

Itseasiassa, jos noudatat lääkärisi ohjetta ja vähennät natriumin saantia, se aiheuttaa terveysongelmia. Ja mitä vanhempi olet, sitä suurempaa harmia se aiheuttaa.
-----------------------------------------------------------
Asiantuntijat pysyvät kannassaan……                                                                                  -----------------------------------------------------------

Tervetuloa 21. vuosisadan grillijuhliin! Tänään tarjoilemme pyhää lehmää. Nautin omani puolikypsänä, ja kiitos: juuri oikein suolattuna!

Juuri niin – samoin kuin kolesteroliakin – toista 20. vuosisadan roistoa – kehosi tarvitsee myös natriumia pysyäkseen hengissä.

Mutta päästääkö valtavirran lääketiede koskaan irti “vähän suolaa/ei suolaa”- pyhästä lehmästään? Ei - ilman kovaa ulvontaa, potkimista ja kirkumista.
Tässä on äskeisen uuden tutkimusraportin otsikko: "Tutkimus kyseenalaistaa vähäsuolaisen ruokavalion hyödyt, asiantuntijat kärkkäitä painamaan villasella.”

Olkaa hyvä! Hei eivät voi edes kirjoittaa otsikkoa aiheuttamatta niin kutsuttujen asiantuntijoiden joutumista paniikkiin jo pelkästä ajatuksesta, että heidän pitäisi muuttaa suosituksiaan sivaltaa natrium pois dieetistäsi.

Noitten asiantuntijoiden mielipahaksi tämä tutkimus ei ilmesty missään ”Hullussa Äärimmäisessä Lääketieteellisessä Lukemistossa” – se julkaistu siinä ISON SEDÄN kaikkein arvokkaimmassa: Journal of the American Medical Association-lehdessä.

Belgialaiset tutkijat tutkivat 8 vuoden ajan tieteellistä materiaalia, jossa verrattiin natriumin erittymistä sekä sydän- ja verisuonitautien aiheuttamia kuolemia yli 3 600 henkilöllä, joilla ei ollut sydäntauteja. Heidän loppupäätelmänään oli: ” Matalat natriumin erittymisarvot olivat yhteydessä korkeampaan sydän- ja verisuonitaudeista johtuvaan kuolleisuuteen.”
 
Ja he lisäsivät: ” Ajankohtaiset huomiomme… eivät myöskään tue nykyisiä saantisuosituksia, joilla yleistetään kritiikittömästi suolan käytön vähentämistä koko väestön tasolla.”

Minusta sana, joka hyppää silmilleni tuossa lausunnossa on: “kritiikitön, mielivaltainen”, koska se ON lääkäreitten mielivaltaa, jolla potilaille annetaan “kaikille sopivaa” suositusta vähentää suolan saantia. 

Ja tämä suositus sattuu iäkkäisiin ihmisiin koviten. Pelätessään korkeaa verenpainetta ja sen yhteyttä varhaiseen kuolemaan, he menevät usein äärimmäisyyksiin suolan poistamisessa dieetistään.

Yleinen lopputulos on juuri päinvastainen siihen nähden, mitä he yrittivät  panna käytäntöön …. hyponatremian oireet (= veren natriumarvojen alhaisuus). Mutta nämä oireethan jätetään usein huomioimatta, koska nehän sattuvat olemaan tiloja, jotka jokainen yhdistää ikääntymiseen: väsymystä, hämmennystä ja huonoa tasapainoa.

Tämä JAMA:ssa julkaistu tutkimus ei ole ensimmäinen, joka osoittaa vääräksi perinnäisen suosituksen vähentää suolan käyttöä. Ja odotan näkeväni yhä lisää tällaisia tutkimuksia  tulevina vuosina, joten saattaa olla hyvä investoida korvatulppiin, koska valtavirran lääketieteen ruikutus tulee pahenemaan kovasti, ennen kuin tilanne paranee. 

Lähteet:
"Fatal and Nonfatal Outcomes, Incidence of Hypertension, and Blood Pressure Changes in Relation to Urinary Sodium Excretion" Journal of the American Medical Association, Vol. 305, No. 17, 5/4/11,
jama.ama-assn.org
 
"Study questions benefits of low salt diet, experts quick to dismiss" Nathan Gray, Food Navigator, 5/4/11, foodnavigator.com
 
("Most nurses don't use recommended intramuscular injection site despite potential risks" Wiley-Blackwell press release, 5/9/11, eurekalert.org. Tämä on samassa kirjoituksessa oleva kirjoitus siitä, kuinka sairaanhoitajat eivät käytä oikeata suositeltua  kohtaa antaessaan lihaksensisäisiä pistoksia, mahdollisista haitoista huolimatta.)

Tämä informaatio tässä e-mail´issa tarjotaan yleisinä suuntaviivoina, eikä “sopii-kaikille”-lääketieteellisenä ohjeena.
Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin teet mitään muutoksia henkilökohtaiseen terveydenhoito-ohjelmaasi.                                            * * * * *


IV   Al Sears, MD= Lääketieteen tohtori
     11903 Southern Blvd., Ste. 208
      Royal Palm Beach, FL 33411
May 11, 2011
Rakkaat lukijat.
Saatat pitääsanaa “suola” likaisena sanana – aineena, joka nostaa verenpainettasi ja pahentaa riskiäsi sairastua sydäntautiin.

Mutta sydämesi, adrenaliinia erittävät rauhasesi, maksa ja munuaiset tarvitsevat toimiakseen suolaa, etkä pysty sulattamaan ravintoa ilman sitä. Ja tässä suolasta lisää:

• Suola kuljettaa ravintoaineita solukalvojen läpi soluihin;                                                        

• Suola pitää kalkin ja muut hivenaineet liukoisina veressä;
 

• Suola huolehtii kehon nestetapapainosta;                                                                          

• Suola säätelee verenpainetta

Työskenneltyäni 20 vuotta vaihtoehtoisen terveydenhoidon lääkärinä olen havainnut, että useimmat potilaistani eivät hyödy vähemmästä määrää suolaa. Se, mitä he tarvitsevat, on oikeanlainen suola, ja enemmän kaliumia. Näin on siksi, että kalium auttaa pitämään natrium-arvot tasapainossa ja se optimoi verenpaineen.

 Kidney International- julkaisussa julkaistu tutkimus toteaa, että kaliumin puute nostaa verenpainetta ja aiheuttaa herkkyyttä suolalle. 1

Toinen tutkimus, julkaistu Journal of Hypertension-lehdessä, tutki 150 kiinalaista miestä ja naista, joiden ruokavalio oli hyvin suolaista mutta sisälsi vähän kaliumia.  Puolet heistä sai placeboa ja toinen puoli otti kalium-lisää. 12 viikon kuluttua oli kalium-ryhmän systolinen verenpaine laskenut merkittävästi. 2

Mutta useimmat amerikkalaiset syövät liian paljon prosessoitua suolaa, eivätkä he saa lähimainkaan riittävästi kaliumia. Tosiasiassa FDA arvioi, että 75 % suolansaannistamme tulee teollisesti valmistetuista ruoista ja ruokaan lisätystä suolasta. 3

Kuinka tämä vaikuttaa meihin?

Pöytäsuolaa on prosessoitu yli 555 Celsius-asteen lämpötilassa. Tämä prosessointi muuttaa sen kemiallista rakennetta ja poistaa siitä sen luonnolliset ravintoaineet. Lisäksi suolantuottajat lisäävät siihen paakkuuntumisenestoaineita ja valkaisevat sen. Kun suola sitten on ruokapöydässä, se sisältää pääasiallisesti natriumia ja lisäaineita – eikä lainkaan muita ravintoaineita.

Terveellisempi suolalaatu on merisuola. Se tehdään haihduttamalla merivettä auringossa. Tämän tuloksena se sisältää 82 elintärkeää hivenainetta, mm. kaliumia, magnesiumia ja kalkkia.

Verenpainetta voi laskea ja parantaa terveyttä käyttämällä oikeanlaista suolaa ja lisäämällä vielä kaliumia. Tässä seuraa kolme askelta, joita voi käyttää saamaan terveellisiä suoloja sekä enemmän kaliumia:

1.      Ota selvää paljonko ruoassasi on suolaa. Teelusikallinen suolaa vastaa 2,325 milligrammaa natriumia. Eikö se tunnukin melko paljolta? Totuus on kuitenkin, että useimmat valmisruoat sisältävät natriumia monta kertaa enemmän. Yksi sipulikeittojauhepussi sisältää natriumia yli 3,000 milligrammaa.
Jopa makeisiin ruokiin, jotka eivät tunnu sisältävän suolaa, pakataan suolaa. Kotitekoisen piirakan kuori voi sisältää suolaa yli 1,100 mg. Kaksi pientä ravintola-annosta pannukakkua sisältää yli 1,100 mg suolaa.

Kun ostat kaupasta ruokaa, voi suolapitoisuus ylittää pakkausmerkinnöissä mainitut määrät. 

Valmistajilla on tusinoittain nimiä, joita ne käyttävät suola-nimikkeen sijasta. Onneksi useimpiin niiden nimiin sisältyy liite natrium ja niin voi saada selville sen, mitä pitää välttää. Kannattaa kuitenkin huomioida myös sellaiset ainesosat kuin metabisulfiitti (= metabisulfate). erythorbaatti(=erythorbate), propionaatti (=propionate) ja guanylaatti (=gyanylate).  

2. Korvaa pöytäsuola merisuolalla. Ruokatavarakaupasta löytyvä merisuola on usein oikeasti kuitenkin prosessoitua pöytäsuolaa. Yleensä, jos suola on valkoista ja sitä on helppo sirotella se on todennäköisesti prosessoitua. 
Luonnollinen merisuola on väriltään tummempaa – koska se  kuivatetaan valkoisina tai ruskehtavina kerroksina ( ja ruskehtavat kerrokset sisältävät eniten ravintoaineita).  

Turvallisin valinta on ostaa merisuola terveyskaupasta. Siellä on monenlaisia suoloja: Välimeren, Himalajan ja Tyynen Valtameren suolaa ja ne kaikki ovat hieman erimakuisia.

3. Nosta kaliumtasoja. Parhaita ravintoaineita tässä suhteessa ovat:
oranssinväriset hedelmät ja vihannekset, aprikoosit, verkkomelonit, appelsiinit, nektariinit, persikat, bataatit,  harmaat saksanpähkinät ja litteät kesäkurpitsat. Muita hyviä kaliumin lähteitä ovat mustat paut, kidney-pavut, pinaatti, Sveitsin lehtijuurikas, artisokat,banaanit, kiivi-hedelmät, kalat, liha, siipikarja ja maito.    

Nämä ovat vain eräitä erinomaisia ja ei-konventionaalisia (= ei-valtavirtalääketieteen hyväksymiä)  korkean verenpaineen lääkkeitä, jotka mainitaan uudessa Craig Anderson´in tutkimuksessa nimeltään: The High Blood Pressure Remedy Report = Korkean Verenpaineen Lääkkeet. 
(Lataa englanninkielinen ohje osoitteesta: http://www.health-natural-remedy.net/download-the-high-blood-pressure-remedy-report-by-craig-anderson.html.)                                Se paljastaa totuuden korkean verenpaineen syistä. Se osoittaa myös sen, kuinka verenpainetta voidaan alentaa ja vähentää siten sydänkohtauksen ja aivoinfarktin riskiä – huoletta, ilman lääkkeitä, kipua tai rahan tuhlausta.   

Lower your blood pressure naturally today.
= Alenna verenpainettasi luonnollisesti jo tänään.
Hyvää terveyttä kaikille!


                                             Al Sears, MD      
 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2012/03/totuus-suolasta.html

 http://www.herkkusuu.fi/tutkimus-suola-ei-olekaan-syypaa-korkeaan-verenpaineeseen/

tiistai 24. toukokuuta 2011

RAVINTO TÄNÄÄN JA 1950-LUVULLA


KALEVA 23.4.-11 kirjoitti artikkelin Vitamiineja voi syödä liikaa”

Viesti oli, että lisäravinteita käyttämällä voi tulla yliannoksia. Niin todellakin on, sillä minkä tahansa aineen, myös kemiallisten lääkkeiden, nauttimisesta tai esim. myös säteilyn tai ympäristömyrkkyjen joutumisesta kehoon  ” tekee annos myrkyn”, kuten sanoi jo 1500-luvulla Paracelsus, toksikologian = myrkkyjen tutkimuksen  perustaja. 

Yksilöiden välisiin aineenvaihdunnallisiin eroihin ei epätieteellisin perustoin laadittuissa meille välttämättömien vitamiinien ja hivenaineiden saantisuosituksissamme (=RDA-arvot) puututa nyt eikä vastakaan aiota puuttua. Tästä pitää jo vuodesta 1967 lähtien toiminut Codex Alimentarius Komissio huolen pian meillä Euroopassa ja sitä seuraten koko maailmassa. Myöskään ei huomioida tutkimuksia esim. synteettisten ja luonnollisten vitamiinien ja hivenaineiden erilaisesta imeytymisestä ja synergiasta sekä näin seuraavista eroista tehossa.

On tilastoja, joista selviää ravintomme vitamiini- ja hivenainepitoisuuksien voimakas lasku kymmenien viimeisten vuosien ajalta:                                                                                                                   
Emmekö saa ruuastamme kaikkia tarvitsemiamme vitamiineja? Emme!                                                                                                                                                     

Riippumattomat tutkimukset USAssa, Kanadassa, Iso-Britanniassa ja monessa muussa maassa todistavat, että ruokamme ravintoainesisältö on pudonnut merkittävästi muutaman viimeisen vuosikymmen aikana. Alla olevista taulukoista voidaan nähdä Kanadassa 1951–1999 välisenä aikana myytyjen parsakaalien ja perunoiden ravintoainepitoisuuksien vähenemiset:   

        Parsakaali, raaka, 3 versoa, 93g.

Kalkki
(mg)
Rauta
(mg)
Vitamiini A
(I.U.)
Vitamiini C
(mg)
Tiamiini
(mg)
Riboflaviini
(mg)
Niasiini
(mg)
1951
130.00
1.30
3500
104.0
0.10
0.21
1.10
1972
87.78
0.78
2500
90.0
0.09
0.20
0.78
1999
48.30
0.86
1542
93.5
0.06
0.12
1.07
%
Muutos
-62.85
-33.85
-55.94
-10.10
-40.00
-42.86
-2.73

Peruna
, yksi ennen keittämistä kuorittu peruna, 136g.

Kalkki
(mg)
Rauta
(mg)
Vitamiini A
(I.U.)
Vitamiini C
(mg)
Tiamiini
(mg)
Riboflaviini
(mg)
Niasiini
(mg)
1951
11.00
0.70
20.00
17.00
0.11
0.04
1.20
1972
5.74
0.49
0.00
16.39
0.09
0.03
1.15
1999
7.97
0.30
0.00
7.25
0.09
0.02
1.74
%
Muutos
-27.55
-57.14
-100
-57.35
-18.18
-50.00
45.00


Ovatko vitamiinien ja hivenaineiden päivittäiset suositusarvot (= RDA:t), riittäviä?   
Eivät. 

On paljon tutkimusmateriaalia, joka todistaa, että monet vitamiinit ja hivenaineet - suositeltua suurempina päiväannoksina kuin RDAt - auttavat säilyttämään optimaalisen terveyden ja ehkäisevän kroonisten sairauksien kehittymisen.  
Lähde:http://www4.dr-rath-foundation.org/newsletterlinks/faqs.html#3.                                                                                  
Saammeko siis kaikki tarvitsemamme: hyvät rasvat, vitamiinit, hiven- ja ravintoaineet ym. THL:n suositteleman uuden ”ruokalautasemme” ruoasta?
Emme!
- Tunteeko THL edellä mainitut tilastot ravintomme vitamiinien ja hivenaineiden vähentymisestä? Onko Suomessa tehty vastaavia tutkimuksia? Tukevatko ne elintarvikeollisuuden etuja suositellen meille köyhtyneellä, keinolannoitetulla maaperällä kasvatetun ruoan "vitaminisointia" ja muitten lisäaineiden käyttöä, taloudellisten näkökulmien eduksi ohittaen kansalaisten terveysedut?
 

Jos ihmiset antavat hallituksen päättää, mitä ruokia he syövät ja mitä lääkkeitä he käyttävät, heidän kehonsa on pian yhtä surkeassa tilassa kuin niiden sielut, jotka elävät tyrannian alaisina.              Thomas Jefferson (1743-1826)
                                    

keskiviikko 18. toukokuuta 2011

VALINNAN VAPAUTTA EU:ssa ?

´Brysselin EUn´ riisuminen - globaalin luontaisterveyden edellytys

Lähde: http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/dismantling_the_brussels_eu_may11.html


Kuva: http://www4.dr-rath-foundation.org/images/articles/20110504_dismantling_the_brussels_eu_broken_eu_flag.jpg

Adressin: Referendum for Natural Remedies petition – kampanjan, jonka tavoitteena on taata tieteellisesti tutkittujen luonnonlääkkeiden vapaa saanti kaikille Euroopan Unionin  (‘Brysselin EUn’) kansalaisille – on nyt allekirjoittanut yli neljännesmiljoona ihmistä. Dr. Rath Health Foundation´in koordinoiman julkisen European Referendum Initiative -adressin on allekirjoittanut ihmiset kaikista 27 Brysselin EUn jäsenmaasta.

Huolimatta yleisön tehokkaasta ja kasvavasta kampanjatuesta Dr. Rath Health Foundation on kuitenkin täysin tietoinen Brüsselin EUn haluttomuudesta kuunnella Euroopan kansalaisten vaatimuksia. Toimiessaan vapauden ja demokratian perusperiaatteiden ulkopuolella the Brussels EU– määriteltynä – on diktatuuri. Ei  27 komissaaria, jotka muodostavat Euroopan komission – Brysselin EUn toimeenpanevan tason – eikä myöskään EUn presidentti Herman van Rompuy´ä ole kansa valinnut. Sen sijaan, että kansalla olisi valta päättää hallituksestaan, se on siirretty tehokkaasti korporaatioiden eturyhmille.

Brysselin EUn diktatuuri asettaa itsensä lakien yläpuolelle

 


Kuva: http://www4.dr-rath-foundation.org/images/articles/20110504_dismantling_the_brussels_eu_lisbon_treaty_book.jpg

Suurin osa Euroopan kansalaisista ei tiedä, että ( Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union)  pöytäkirja Euroopan Unionin salassapito-oikeudet ja vapautukset – liittyen ns. ´Lissabonin Sopimukseen´ (=Lisbon Treaty’), joka sai eurooppalaisen lain voiman joulukuussa 2009 (ja vähemmän kuin 1% n Euroopan kansalaisista sallittiin äänestää siitä) – asettaa Brysselin EUn lakien yläpuolelle.

Esimerkiksi:
·        Brysselin EUn kiinteistöt ja rakennukset on ”tutkimusvapaita”. (Chapter I, article 1).
·        Euroopan Komissio ja muut Brysselin virkamiehet ovat ”turvassa oikeudenkäynneiltä mitä tulee heidän toimiinsa virka-asioissa, mm. heidän puheistaan tai kirjoituksistaan.”  Lisäksi he ”saavat nauttia tästä immuniteetistä vielä kun he ovat lakanneet toimimasta virassa.” (Chapter V, article 11; Chapter VII, article 19).

Näitten tosiasioiden valossa ei kenelläkään pitäisi olla epäilystä siitä tosiasiasta, ettei Brysselin EUn uudistaminen ole mahdollista. Kun ainoatakaan sen toimeenpanevan tason poliitikkoa ei ole kansa valinnut, ja kaikki sen virkamiehet ovat lain yläpuolella, on harhakuvitelma ajatella, että tämä järjestelmä kuuntelisi koskaan ihmisiä ja toimisi heidän eturyhmissään.

Brysselin EUn avaintavoite

 


Nyt, kun tieteelliseen tutkimukseen perustuva luonnonlääketiede on edistynyt – miljoonien syövästä, sydäntaudeista ja muista yleisistä sairauksista kärsivien
elämät voitaisiin pelastaa, Kartelli asettaa, taas uudestaan, rahalliset tuotot etusijalle ennen elämää, ja se tulee vastuuseen ihmisten kärsimyksistä ja kuolemista kansanmurhan mittakaavassa.

Kuva: http://www4.dr-rath-foundation.org/images/articles/20110504_dismantling_the_brussels_eu_health_movement18-1.jpg

Brysselin EUn päätavoite on tuhota luonnonlääketieteellinen sektori estämällä näin ei-patentoitavien luontaisterapioiden kilpailun globaalin farmaseuttisen teollisuuden kanssa – Lääkekartellin kanssa – ja sen monitriljoonaisten dollarien arvoisen Sairausbisneksen (Business with Disease’) kanssa. Palvellessaan pääasiassa näitten monikansallisten farmaseuttisten teollisuuksien osakkeenomistajien ilman äänestystä valittuina palvelijoina Brysselin EUn virkailijataso muotoilee Euroopan lait heidän hyväkseen.

Ns. “Food Supplements Directive,” = Ruoan lisäainedirektiivin, joka ajettiin läpi vuonna 2002, on tarkoitus asettaa tiukkoja ja määrääviä (diktatorisia) rajoitteita niille vitamiini- ja hivenainetyypeille ja annoksille, joita ravintovalmisteissa saa olla. Tämän uhkan salaamiseksi Brysselin EU väittää kavalasti, että jokaisen ravintoaineen sallitut määrät tullaan laskemaan tieteellisesti niin sanotun ”tieteellisen riskianalyysin” mukaan “scientific risk assessment”. Tosiasiassa kuitenkin on totta, että useimmat tarjolla olevat menetelmät oletetun ”riskin” asettamiseksi ravintolisien kulutukselle eivät ole lainkaan tieteellisiä ja ne ovat suorastaan pahasti vääristeltyjä.

Samoin “Traditional Herbal Medicinal Products Directive,” = traditionaalisten yrttilääkkeitten direktiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2004, asettaa luonnon yrttilääkkeet kohtuuttoman kalliin rekisteröintimenettelyn alaisiksi, jonka mukaan yrtit, joille ei ole erityisesti myönnetty lisenssiä, ovat kiellettyjä ja ne pitää poistaa markkinoilta. Hävittämällä yrttilääkesektorin tällä tavalla, Brysselin EU tähtää monien triljoonien dollarien arvoisen farmaseuttisen teollisuuden osakkeenomistajien suurimman uhkan eliminoimiseen.

Lisäksi, yrittäessään rajoittaa jopa kaiken informaation leviämistä luontaisterapioista, Brysselin EU hyväksyi niin sanotun “Regulation on Nutrition and Health Claims” = Ravinto- ja terveysväittämä-ohjesäännön vuonna 2006. Tämän hyvin julman lainsäännöksen mukaan kaikki viitteet tai vihjaukset siitä, että jollakin ravintoaineella tai ruoalla on erityisen hyvää tekeviä ravinnollisia ominaisuuksia, tai että ruoalla/ravintoaineella ja terveydellä on olemassa jotakin terveysvaikutusta, on kiellettyä, jollei Euroopan Komissio ole sitä  erityisesti vahvistanut – vaikka sellaisille väitteille olisikin olemassa tieteellistä näyttöä. Täten, epätoivoissaan farmaseuttisen teollisuuden monitriljoonaisen ”Sairausbisneksen” suojelemiseksi, Brysselin EU näyttää viimeisenä keinonaan kaikki poliittisen diktatuurin tunnusmerkit – kieltämällä vapauden ja sananvapauden.

Auttaakseen Brysselin EU:ta näissä yrityksissä tuhota luonlaislääkintäsektori, Euroopan Ruoan Turvallisuuden Asiantuntijavirasto (EFSA) perustettiin tammikuussa 2002. Päinvastoin kuin, että kehittäisi ruokaturvallisuutta ja suojelisi kuluttajia, niin kuin se väittää tekevänsä, EFSA ottaa osaa meneillään olevaan systemaattiseen pyrkimykseen ei-patentoitavien luontaisterapioiden eliminointiin sekä niistä informoimisen kieltoon kautta koko Euroopan maanosan.

Kulissien takana EFSA:n tieteelliset osanottajat näyttelevät avainrooleja näissä pyrkimyksissä. Sen sijaan että se koostuisi riippumattomista asiantuntijoista, EFSA sallii tietoisesti tieteellisten komiteoidensa jäsenten suhteet farmaseuttisiin, kemiallisiin, bioteknisiin ja maataloudellisiin yhtiöihin. Sitä paitsi, silmiinpistävässä näitten yhtiöitten hyödyn suojelussaan, EFSA väittää jopa nettisivuillaan, että (having an interest does not necessarily mean having a conflict of interest”) vaikka olisikin osakkeenomistaja, se ei välttämättä tarkoita, että olisi mitään eturistiriitaa.

Ottaen tämän huomioon, on tuskin yllättävää, että huolimatta siitä, että yli 44 000 perustavaa laatua olevaa ´yleistä toimintaa´ koskevaa terveysväitettä on jätetty EFSA:n hyväksyttäväksi edellä mainitun “Regulation on Nutrition and Health Claims,” = Ravinto- ja terveysväittämä-ohjesäännön mukaisesti, ylivoimaisesti suurin osa niistä on hylätty (the overwhelming majority have been rejected).

Kun  nämä tosiasiat tiedetään,  pitäisi kerta kaikkiaan lopettaa harhakuvitelmat siitä, että hartaat anomukset Brysselin EU:lle ”säilyttää ravintolisämme” ja suojella oikeuttamme luonnonmukaiseen terveydenhoitoon, koska ne eivät tule koskaan tekemään mitään vaikutusta – ja tämähän ei tarkoitta muuta kuin ehkä sitä, että ne voivat aiheuttaa ÉU-komissaarien ja muitten Lääkekartellin osakkeenomistajien kasvoille ironisen virnistyksen.

Tämän harhakuvitelman vallitessa Lääkekartellin hallinnoinnin tuhoisina seurauksina ´Brysselin Eussa´ tulisi kaikkien  ymmärtää, että: Nyt, aikana, jolloin – dramaattisiin tieteeseen perustuviin luontaisterveyden edistysaskeliin (dramatic advances in science-based natural health) – miljoonien syövästä (cancer), sydän- ja verisuonisairauksista (heart disease) sekä muista terveysongelmista kärsivien miljoonien ihmisten elämät voitaisiin pelastaa, Lääkekartelli, taas kerran, asettaa rahalliset tuotot ihmishenkien edelle (profits over life) ja tulee näin vastuulliseksi ihmisten kärsimyksistä ja kuolemista sellaisessa mittakaavassa, joka voidaan suhteuttaa kansanmurhaksi.

Brysselin EU:n natsitausta

Kuva: http://www.relay-of-life.org/images/nazi-roots_book_alpha.png ja teksti http://www.relay-of-life.org/nazi-roots/chapter.html

Jos Euroopan kansalaiset haluavat välttää menneisyyden virheiden toistumisen – ja niistä maksamisen miljoonien ihmisten hengillä – on korkea aika saada aikaan laajempaa yleistä tietoisuutta Lääkekartellin rikollisesta historiasta.

75 vuotta sitten suurin kemiallinen ja lääketieteellinen Kartelli tuohon aikaan, Bayer´ista, BASF´ista, Hoechst´ista ja muista monikansallisista lääkeyhtiöistä muodostettu IGFarben rahoitti toisen diktatuurin valtaannousun, eli Saksan Natsihallituksen. Silloin ja nyt ovat Kartellin tavoitteet samat: Euroopan ja maailman valloitus ja kontrollointi kaikin mahdollisin keinoin – poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. 

Niin kuin käänteentekevä kirjassa “Nazi Roots of the ‘Brussels EU’” (= Brysselin EUn natsitaustat) on selostettu, Brysselin EUn ajatusrakennelman suunnitelleet avainarkkitehdit värvättiin samojen teknokraattien joukosta, jotka jo olivat suunnitelleet toisen maailmasodan jälkeisen Natsien vallassa olevan Euroopan järjestelmän. Tämä tosiasia, joka salattiin tarkoituksellisesti Euroopan kansalaisilta kauemmin kuin 70 vuoden ajan, selittää, miksi Brysselin EUn epädemokraattinen luonne on niin shokeeraavan samanlainen Natsien aikomien sodanjälkeisten ”koko Eurooppaa koskevan talousalaa” koskevien suunnitelmien kanssa.Yhteydet Codex´iin


Kuva: http://www4.dr-rath-foundation.org/images/articles/20110504_dismantling_the_brussels_eu_codex_connection.jpg

Tri. Rath Health Foundationin alkuperäinen tavoite on sellaisen uuden globaalin terveydenhuoltojärjestelmän perustaminen, joka perustuu tieteellisiin läpimurtoihin vitamiinitutkimuksissa (vitamin research) ja solujen terveydessä (cellular health). Heti kun tämä päämäärä on saavutettu, on kaikki valmista verenkiertoelinten sairauksien, syövän, AIDSin ja muiden yleisten sairauksien tulemiselle tuntemattomiksi seuraaville sukupolville. Lääkekartelli on kuitenkin tämän päämäärän tiellä ja aikoo jopa kuljettaa Brysselin EUn suunnitelman maailmanlaajuiseksi tarkoituksenaan laajentaa kontrollinsa myös muihin maanosiin.

Kartellin kansainvälisissä yrityksissä rajoittaa ihmisiltä luontaisterapioiden käyttö on avainasemassa olevana pelikumppanina ns. Codex Alimentarius Komissio (Codex Alimentarius Commission) (Codex), eli YKn organisaatio, joka saa rahoituksensa YKn WHOlta (=World Health Organization) ja FAOlta (=Food and Agriculture Organization). Vuonna 1963 perustetun Codex-keskuksen päätavoitteena on laatia maailmanlaajuiset standardit kaikille ravintotuotteille, myös ravintolisille. Toimiessaan tasavertaisena ryhmittymänä, Brysselin EUn 27 jäsenmaata käyttää yhä enenevässä määrin Codex´ia apukeinonaan muovatessaan kansainvälisiä ruoka- ja ravintolisäsäännöstöjä tuottamaan niistä Brysselin EUn mukaisia.  
Saattamallla Codex´in ravintolisien käyttöönottorajoitukset  (Codex restrictions on food supplements) sellaisilla alueilla kuten Kaakkois-Aasiassa  Association of Southeast Asian Nations´in (ASEAN) avulla; Afrikassa African Union´in avulla;  Etelä-Amerkiassa Mercosur´in ja Union of South American Nations South America´n avulla; Pohjois-Amerikassa suunnitellun North American Union´in avulla,  Lääkekartelli pyrkii kääntämään suunnattoman ihmisjoukon elämät ja kehot patentoitujen synteettisten lääkkeitten markkinapaikaksi. 

Yhteenveto

  1. ´Brysselin EU´ on diktatorinen rakennelma, joka palvelee globaalien korporaatioiden etujen  tarkoitusperiä, jotka – taas kerran – uhkaavat satojen miljoonien ihmisten elämiä kautta Euroopan. Sitä paitsi, elleivät Euroopan kansalaiset toimi nyt, tämä konstruktio tulee jäämään voimaan tulevien sukupolvien ajaksi ja se tulee alistamaan kontrollinsa valtaan koko maailman.
  2.  Perusolemukseltaan epädemokraattisesta rakenteestaan johtuen – koska EU-Komissio pitelee kaikkea toimeenpanovaltaa käsissään, ja koska EU-parlamentti palvelee ainoastaan sen viikunanlehtenä - ´Brysselin EUn´ ajatusrakennelma ei ole uudistumiskykyinen. Ihmisten täytyy siksi hylätä tämä järjestelmä avoimesti, purkamalla ja korvaamalla se aidosti demokraattisella edustajistolla: Euroopan kansalla, kansan kanssa ja kansan tähden.     
  3. Tällaisten korporaatioiden diktatoristen ´Brysselin EUta´ - ja siten myös Euroopan kansalaisia - hallitsevien vaikutusten purkaminen on suuressa määrin edellytys sille, että saadaan eliminoitua yleisimmät sairaudet, mm. sydän- ja verisuonisairaudet ja syöpä. Kun näiden sairauksien hallinta saavutetaan, voidaan saada luotua – lapsillemme ja kaikille tuleville sukupolville – terveempi maailma.  
Mitä Euroopan kansalaisten pitää nyt tehdä

Jotta globaali luontaisen terveydenhoidon vapaus tehdään mahdolliseksi, pitää kaikkien Euroopan kansalaisten puuttua nyt seuraaviin avainasioihin:
      *   Lukekaa kirja ‘The Nazi Roots of the Brussels EU’.
  • Levittäkää tämän tärkeän online-kirjan nettilinkkiä kaikille tuntemillenne ihmisille. Lähettäkää heille myös tämän sivun linkki, jotta voidaan varmistaa, että he saavat kokonaiskäsityksen tosiasioista.
  • Kirjoittakaa poliitikoille (paikallisille, kansallisille ja koko Euroopan tasolla oleville) ja pyytäkää heitä kieltäytymään Brysselin EUsta ja vaatikaa heitä tekemään kaiken vallassaan olevan, jotta tämä purkaminen saadaan aikaan.
  • Vaatikaa, että kansalliset poliitikot tukevat sellaisten lakien luomista, jotka säilyttävät oikeuden kansanäänestyksiin maittensa perustuslaeissa. Poliitikkojen kirjalliset vastaukset tähän vaatimukseen eivät tule ainoastaan osoittamaan sitä, mille he ovat uskollisia, vaan ne osoittavat myös sen, ovatko ne demokraattisesti perusteltuja vai eivät.
  • Tukekaa allekirjoituksellanne ‘Referendum for Natural Remedies’ petition adressia ja saattakaa se demokraattisesti ajattelevien poliitikkojen tietoon, niin että heidän tarpeensa suojella ja edistää vapaata, rajoittamatonta luontaisterapioiden käyttöä lisääntyisi - ja oikeutta niiden käyttöön ei riistetä uudessa demokraattisessa Euroopassa.
  • Tekemällä yllä mainitut toimenpiteet eivät ainoastaan Euroopan kansalaiset suojele omaa vapauttaan luontaisterveyteensä, vaan he auttavat estämään Kartellia saavuttamasta tavoitettaan viedä Brysselin EUn ohjelmaa eteenpäin maailmanlaajuisesti.
Niitten eurooppalaisten poliitikkojen paljastaminen, jotka ovat Lääkekartellin työkaluja

Kutsumme kaikki Euroopan kansalaiset, jotka saavat kirjallisia vastauksia poliitikoilta, lähettämään ne meille tähän email-osoitteeseen: info@dr-rath-foundation.org . Luvallanne julkaisemme heidän vastauksensa nettisivustollamme poistaen teidän henkilökohtaiset yhteystietonne.

Näitten kirjeitten julkaiseminen tekee päivänselväksi kaikille, keiden Euroopan poliitikkojen motivaatiot ovat demokraattisia ja ketkä ovat joko tietoisesti tai tahtomattaan Lääkekartellin työrukkasia.

Lopuksi, globaali vapaus luonnonmukaiseen terveydenhoitoon voidaan vahvistaa julkaisemalla tietomme, niin laajalti kuin mahdollista, poliitikoista, jotka ovat korporaatioiden eturyhmien työkaluja. Auttamalla heidän virasta poistamistaan ja vaihtamalla heidät poliitikkoihin, jotka ovat oikeasti demokraattisesti suuntautuneita, Euroopan kansalaiset tulevat panemaan täytäntöön korvaamattoman palveluksen koko ihmiskunnalle.


                                                * * * * *
TÄTÄ ARTIKKELIA saa levittää kaikille asiasta ja EU:sta kiinnostuneille!!!

Toinen, yrttilääkintää koskeva adressi on meneillään netissä, siinä on jo yli 800 000 allekirjoitusta! 
http://www.avaaz.org/en/eu_herbal_medicine_ban/?cl=1041857693&v=8982. Käykää toki allekirjoittamassa oikealta alhaalta!

Useita muita adresseja löytyy sivulta ANH = Alliance for Natural Health :
http://www.anh-europe.org/campaigns/protect-traditional-medicinal-cultures
Etsi kohta ONLINE PETITION alhaalta vasemmalta ja allekirjoita vetoomus!

Kaikkiin muihinkin netistä löytyviin adresseihin kannattaa laittaa myös allekirjoituksensa!
JOS joku osaa tehdä adressin Suomeen osoitteeseen ADRESSIT.FI - olisi hienoa!!!
 
Suomessa näistä asioista ei tiedoteta missään, koska olemme kaikki (?)  täällä sinisilmäisen uskovaisia NÄYTTÖÖN PERUSTUVAAN LÄÄKETIETEESEEN, joka ei meillä kuitenkaan sisällä oikeata tutkittua tietoa vitamiineista ja yrttilääkkeistä, koska virallinen lääketieteemme niin haluaa.


maanantai 9. toukokuuta 2011

SYÖMMEKÖ TÄYSIPAINOISTA RAVINTOA ?


Tämä salaisuus auttaa jopa vankeja säilyttämään malttinsa


http://www.healthiertalk.com/secret-even-helps-inmates-keep-their-cool-3873

   Muutamia vuosia sitten luin mielenkiintoisen tutkimuksen, joka tehtiin brittiläisessä vankilassa.
 Psykologit työskentelivät suuren räjähdysherkän vankiryhmän kanssa. Mutta he eivät tehneet mitään neuvontatyötä. Sen sijaan he antoivat puolelle vangeista monivitamiini-hivenaineravintolisiä joka päivä. Toinen puoli vangeista sai samanlaisen tabletin, jossa ei ollut mitään aktiivisia ainesosia.

   Kahden viikon kuluttua vitamiiniryhmä joutui hankaluuksiin kolmanneksen harvemmin kuin aikaisemmin. Mutta plaseboryhmä jatkoi yhtä räjähdysherkkinä kuin aikaisemminkin. (1)

   Phoenix´issa Arizonassa tutkijat kokeilivat jotain vastaavaa – tällä kertaa koululaisilla.
Puolelle 468 oppilaan ryhmästä annettiin päivittäin monivitamiineja. Loput saivat plaseboa
Tässä tapauksessa käyttäytymisongelmat putosivat vitamiiniryhmässä lähes puolella. Ja plaseboryhmä taas  jatkoi huonoa käyttäytymistään.

   Mutta tässä tutkimuksessa tutkijat tarkastelivat asiaa vähän syvemmälti. He havaitsivat positiivisen muutoksen vesiliukoisten vitamiinien tasoissa parantuneessa ryhmässä (2)

   Ymmärräthän, että useat vitamiinit ovat rasvaliukoisia ja elimistösi pystyy varastoimaan niitä. Mutta C-vitamiini ja B-vitamiinit ovat vesiliukoisia.  Tämä tarkoittaa, että kehosi poistaa kaiken ”ylimääräisen” – enimmäkseen virtsaan – joten tarvitset niitä joka päivä uuden annoksen.  

   Mitä tämä sitten tarkoittaa? Juuri tätä:
Olen vakuuttunut siitä, että näiden tutkimusten henkilöt – jo monissa muissa samanlaisissa tutkimuksissa – totesivat hyötyvänsä B-vitamiineista.

   Rangaistusvangit ja koululaiset eivät syö aina parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta kun he saivat tarvitsemansa ravinnon – varsinkin noita vaikeasti saatavia B-vitamiineja – he pystyivät rauhoittumaan ja he edistyivät  hyvää vauhtia.

   Näin B-vitamiinit näyttävät tekevän. Ne osallistuvat moneen elimistösi toimintaan, ja ne ovat yhteydessä rauhalliseen, ”ei-stressaantuneeseen” käyttäytymiseen. Silloin kun saat tarpeeksi B-vitamiineja….  

*       Kehosi pystyy valmistamaan tarvitsemansa melatoniinin. Tämä on se hormooni, joka tuudittaa sinut hellästi uneen joka ilta… jos saat tarpeeksi B5-vitamiinia
*        Niillä voit tukea rauhoittavia neurotransmittereitäsi (hermojen välittäjäaineita) kuten esim. gamma-aminovoihappoa = GABA ( http://fi.wikipedia.org/wiki/Gamma-aminovoihappo). B6-vitamiinia on kiittäminen siitä, että GABA auttaa rauhoittamaan “laukkaavat aivot”, jotka voivat valvottaa yöllä.  
*       Voit parantaa mielialaasi ja myös ulkonäköäsi. B12-vitamiinilla ja folaatilla (=foolihappo) – toinen B-vitamiini – jonka on havaittu olevan yhteydessä mielialan ja asennoitumisen kaikenlaiseen paranemiseen. (3) 
*    Voit kestää vähemmällä ponnistuksella jopa enemmän stressiä. Stressi nostaa hermojärjestelmäsi aktiivisuutta – polttaen pois ylimääräiset B-vitamiinit. Lisäksi stressi vaatii enemmän energiaa – sen lisääminen on toinen B-vitamiinperheen toimintatapa. Joten stressiaikoina paljon B-vitamiinien saanti voi auttaa toimimaan tehokkaammin.

   Kala, kana ja vihreät lehtivihannekset ovat kaikki hyviä B-vitamiinin lähteitä. Mutta erilaiset ruoat sisältävät paljon erilaisia B-vitamiineja. Sinun tulee syödä monenlaisia B-vitamiinipitoisia ruokia saadaksesi niitä kaikkia tarpeeksi.

   Siksi otan itse ravintolisää, joka sisältää kaikkia B-vitamiineja. Se on vähän niin kuin lisähenkivakuutus. Ja kun miettii kuinka vaikeaa rauhallisena oleminen tässä korkean stressin maailmassa voi olla, luulen, että pieni henkivakuutus on hyvinkin sen arvoista. 

Lähteet::
1 Gesch CB, et al. Influence of supplementary vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners. The British Journal of Psychiatry (2002) 181 begin_of_the_skype_highlighting              (2002) 181      end_of_the_skype_highlighting: 22-28.
2 Schoenthaler SJ and Bier ID. The effect of vitamin-mineral supplementation on juvenile delinquency among American schoolchildren: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2000 Feb;6(1):7-17.
3 Gariballa S and Forster S. Effects of dietary supplements on depressive symptoms in older patients: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Clin Nutr. 2007 Oct;26(5):545-51. Epub 2007 Jul 26.
                                                                
                                                            * * * * *
  
Tri Matti Tolosen artikkeli: THL: Laitoshoidossa vanhuksilla aliravitsemusta ja vitamiinien puutosta  kannattaa käydä myös lukemassa linkistä:

 Saattaisi olla mahdollista näin ollen vähentää tai jopa lopettaa lääkkeiden käyttöä, kun monipuolisen ravinnon lisänä nautitaan ravintolisiä. Lääkärikoulutukseen tarvitaan todellakin ravintokoulutusta lisäksi.