CDC Fraud Corruption

Lähde:  http://healthimpactnews.com/2017/medical-doctor-speaks-out-against-over-vaccination-agenda-of-big-pharma-controlled-cdc-and-fda/

 

VELVOLLISUUS varoittaa: Syyt CDC´ssä sekä FDA´ssa, jotka auttoivat luomaan Amerikan lääkkeistä aiheutuneen LIIKA-rokottamisen hirviön 

 

Kirjoittanut Gary G. Kohls, MD – Joulukuu 4, 2017

Monien menneitten vuosien ajan olen kuluttanut monia tunteja rokotevaurioiden mittaviin tutkimuksiin, joita lääketieteellisen kouluni professorit eivät milloinkaan maininneet eivätkä lääketieteen jatkoluennoijani opettaneet minulle myöhemminkään, kun olin jatkamassa työtäni paikallislääkärinä. Koskaan ei mainittu sanaakaan rokotteiden haittavaikutuksista lukemissani  lääketieteellisissä julkaisuissa.

Kaikki, mitä luin, johti minua harhaan nopeasti lisääntyvistä rokotevaurioista ja kuolemantapauksista, jotka olivat samansuuntaisia nopeasti lisääntyvien autismilukujen ja vastaavasti samoin nopeaa vauhtia lisääntyvien lasten autoimmuunisairauksien kanssa yli 40 vuoden ajalta, joina työskentelin lääketieten parissa. 

Tiedän, että tämä, näinä vuosina keräämäni informaatio, tulee olemaan hyödyksi miljoonille, yhä vain turhaantuneemmille ja vihaisemmille amerikkalaisille, täydellisesti rokotettujen, liikaa rokotettujen ja niistä johtuvista vaurioituneitten lasten määristä - lasten vanhemmille ja isovanhemmille.

Nämä vihaiset vanhemmat ovat nähneet lastensa vaurioituvan ja sitten, lisää heidän mielipahaa aiheuttaneesta solvauksestaan, jolla heidät on raa´asti jätetty ottamatta huomioon ja vaiennettu julmasti ja usein raa´asti sellaisten lääkäreitten, klinikoiden ja sairaaloitten solvaamina, jotka ovat mukana tässä bisneksessä, joka solvaa heitä ja on mukana siinä bisneksessä, joka vakuuttelee vanhempia näitten rokotekoktailien turvallisuudesta, jotka sisältävät hermoja vaurioittavia (neurotoksisia) ainesosia ja joita injektoidaan yhdellä kerralla immunologisesti kehittymättömille lapsille.  

Nämä "terveyttä-tuottavat" entiteetit, joihin itsekin kuuluin aikoinaan, ovat epäonnistuneet traagisesti yli odotusten - tarkoitan korporaatioetuuksien ja suunnitelmista poikkeamisten takia - joita pikkuiset kehot, pienet lihakset ja kehittymättömät aivot, joihin Big Pharman tuotteet kohdistuvat, saavat lähes kuolettavia annoksia myrkyllisiä kemikaalikoktaileja ja muita ainesosia ( erityisesti elohopeaa, alumiinia ja eläviä viruksia.)  

Amerikan liikarokottamisen työjärjestys tekee paljon rahaa jokaiselle säälimättömälle korporaatiolle, mitä ne ikinä ovatkaan ottamassa, eikä niiden tarvitse kunnioittaa edes- HIPPOCRATEEN VALAA, (jota jokaisen lääkärin tulisi yhä tänäänkin noudattaaa !! , suom.huom.)

 

Rokotevauriot ja niistä aiheutuneet kuolemat ovat IATROGEENISIÄ = LÄÄKKEISTÄ aiheutuneita sairauksia 

 

Niinpä nämä viattomat vauvat ja lapset, jotka ovat fyysisesti sekä neurologisesti ja immunologisesti epäkypsiä, ovat täydellisiä maalitauluja saamaan vakavia, aivoja tuhoavia ja muita tappavia komplikaatioita, joita ilmenee rokotetuilla kroonisesti (ja siten ne ovat iatrogeenisiä = lääkkeistä aiheutuneita) sairauksina, ja näihin syyllinen rokoteteollisuus pyrkii ne sitten kaikin tavoin salaamaan.   

Rokotteista vaurioituneitten tai niihin kuolleitten lasten vanhemmat ovat vihaisia monistakin syistä. Heidän vaatimuksensa saada oikeutta vaurioituneille lapsilleen ovat ymmärrettävissä ja ne ovat sammumattomia. Kuunnelkaapa vain vanhempien satoja todisteita täältä:  VAXXED YouTube channel.

Näitä kauhukertomuksia rokotevaurioista kehoon sekä aivoihin kertovat lasten vanhemmat. Ja sitten nämä yhteistyöstä kieltäytyvät rokotesuosittelijat ja niitä jakelevat tahot kieltäytyvät tutkimasta niitä säännöllisesti. Vastuussa olevat entiteetit kieltävät jatkuvasti tai hyökkäävät vanhempia vastaan sanomalla, että  kuinka nämä edes kehtaavat röyhkeästi lausua ääneen mahdollisuutta iatrogeenisesta vauriosta. 

Olihan jo tarpeeksi vaikeaa vanhemmille tulla siihen loogiseen johtopäätökseen, että todennäköisesti tappavat, rokotteen sisältämät ainesosat saattaisivat vahingoittaa heidän lapsiaan, ja kuitenkin heitä nöyryyttivät juuri ne lääkärit, joihin he aikaisemmin olivat luottaneet ja ne klinikat, jotka kieltäytyivät  kuuntelemasta heidän sydämestä tulevaa todistusta tai huomioimatta niitä tutkimuksia, joita he olivat tehneet epäilyjensä vahvistamiseksi.

Ja sitten, lisää tulen lietsontaa: näillä hiljattain-löydetyillä-epäluotettaviksi-todetuilla lääkäreillä ja klinikoilla oli usein röyhkeyttä antaa potkut näille traumatisoituneille perheille ja evätä heiltä jatkohoito! Nämä lääkärit ja klinikat ovat ikuiseksi häpeäkseen unohtaneet totuuden, joka sanoo: " Helvetillä ei ole kiirettä, samoin kuin ei naisten halveksimisellakaan ( woman scorned).”


Näiden traumatisoituneitten vanhempien helvetti alkoi, kun he todistivat aikaisemmin hyvin kehittyneen lapsensa saaneen vakavan sairauden, joka voi jatkua edelleenkin, muistutuksena heidän vammautuneesta elämästään. Useimmat vanhemmat epäröivät antaessaan injektoida lapsiinsa 8 - 9 ( rokotteiden  turvallisuutta tutkimattomia) rokottetta lihakseen infektoiduilla antigeeneillä yhdellä istumalla, vaikka mitään keskustelua haittavaikutuksista ei sallita. Jos jokin haitta ilmeni, monet vanhemmat alkoivat etsiä itse tietoa rokotteen myrkyllisyyksistä, joista heidän lääkärinsä eivät tienneet mitään vaan kieltäytyivät edes tarkistamasta tätä mahdollisuutta ja olivat siksi ennemminkin pahempiakin kuin hyödyttömiä oikean diagnoosin ja tehokkaan lääkkeen löytämisessä.       

Traagista, että modernit ylityöllistetyt, kahta työtä tekevät lääkärit, eivät löydä aikaa ja energiaa (tai halua) lukea muita lääketieteellisiä julkaisuja kuin tavanomaisia ilmaisjulkaisuja sekä Big Pharman valtionavustusta saavia lääketieteellisiä julkaisuja. Vieläkin aiemmin maineikkaat julkaisut kuten JAMA, NEJM, etc. antavat häpeällisesti Big Pharma´n rahanahneitten julkaista näitä pseudotieteellisiä julkaisujaan. Raha, Big Pharma’n mainostamisen hyötynä, on antaa näille voittoa tavoitteleville korporaatioille vaikutusvaltaa heidän myrkyllisten lääkkeittensä ja rokotteittensa mainostamiseen.

Toisinaan rokotevauriot ilmenivät hitaasti jälkikäteen, kuukausien tai vuosien jälkeen otetusta "pakkorokotuksesta": 2 kuukauden ilmituloajasta, 4 kuukauden, 6 kuukauden, 12 kuukauden, 15 kuukauden, tai esikoulurokotuksen jälkeen. Joskus vaurio ilmenee jopa samana päivänä tai jopa heti hoitohuoneessa, heti rokotuksen antamisen jälkeen! Kun haittavaikutus tapahtuu nopeasti, vanhemmat vihastuvat tyypilliseen selitykseen lamaantuen täysin: "se oli vain sattumaa" tai " se on vain normaali reaktio, eikä mitään huolta!"   

Joskus rokotteen myrkyllisyys ilmenee vasta toisen tai kolmannen Gardasil-rokotteen jälkeen.Toisinaan haittavaikutus ilmenee tuntien tai päivien kuluttua. Kirjallisuudessa on monia esimerkkejä Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), joka tappoi aikaisemmin terveitä lapsia muutaman tunnin kuluttua viimeisestä rokotteen saamisesta. On myös niin paljon esimerkkejä "lähes SIDS-tapauksista” tai hetkittäisistä tai  kroonisista kouristuskohtauksista pian viimeiseksi saadun rokotteen jälkeen. Joitakin SIDS-kohtauksia on nimitetty väärin “shaken baby syndrome”ksi, koska rokotteen myrkylliset ainesosat aiheuttavat kemiallisia ja tulehduksellisia vaurioita aivoihin, ja ne muistuttavat aivovammaa.   

Se, mikä on rokotevaurioituneen lasten vanhemmille turhauttavaa, on se tosiasia, että valtavirran media – johon Big Pharma’n vaikutusvalta, rikkaus ja mainostaminen vaikuttavat –  kieltävät skeptikoiden tai Big Pharman uhrien äänten kuulemisen. Media on luonnollisesti huolestunut rahasta, jonka se menettäisi, jos suuri mainostus julkaisisi tyytymättömyytensä heidän tuotteisiinsa. Tämä tosiasia on vaientanut monet journalistit, jotka tavallisesti pitäisivät jonkin aidosti tutkivan journalismin tekemisistä.

VALTA pitää huolta korruptiosta ja absoluuttinen valta korruptoi ehdottomalla varmuudella

Taloudellisesti ja poliittisesti mahtavat henkilöt ja korporaatiot, joilla on yhteyksiä Wall Street´ille, Big Pharma´an, Öljyteollisuuteen, Suur´maatalouteen, Suureen kemianteollisuuteen, Suuriin vakuutusyhtiöihin, Aseteollisuuteen jne., saavat kaiken mitä vain haluavat. Korporaatiot, jotka ovat noissa kategorioissa, omistavat rajattomat määrät rahaa ja hyvin hoidetut, vaikkakin pahaa tarkoittavat suhteet ovat helposti ostettavissa osavaltioiden ja liittovaltion lainsäätäjiin.                                                      Tästä on seurannut moninaisia, korporaatioita suosivia lakeja, ja saatu ne kirjattua niin, että on helppo luoda lakeja, joilla pystytään todella helposti tekemään ihmisvastaisia rikoksia ja sitten pimittämään nämä rikokset siten, että  korporaatioiden kontrolloima ja sama, syvästi nimityksiä tukeva, valtavirran media, mustamaalaa    Big Pharman tutkijat.

On uskomaton määrä vähemmänkin rahanahneita entiteettejä, joille Big Pharma on kiitollisuusvelassa, jotka sitten suoltavat propagandaa televisioon ja lääkemainoksia ja mainoksia suosittuihin lääketieteellisiin julkaisuihin, joihin luotettaan laajalti niiden kohderyhmissä. Ja sitten on tusinoittain vaikutusvaltaisia lääkäreitä, jotka myyvät ja lobbaavat., joihin kuuluu AAP, AAFP, AMA, ACOGAPA, jne. jne, ja jotka kaikki saavat avustuksia ja joihin siksi vaikuttaa suoraan Big Pharma´n raha.

  Big Pharman kontrolloima liikarokottamisagenda, jota ohjeistavat CDC ja FDA

Suurin vastuu kauheista liika-rokotuksista, joita Big Pharman kontrolloima CDC ja Big Pharman kontrolloima FDA ovat luoneet ja jotka itse ovat panneet jalalle kaksi, itse itseään täydentävää, nimityksiä tekevää, "neuvoa-antavaa komiteaa",jotka on koostettu akateemisista lääkäreistä, joilla on jo luontojaan jonkinlaisia eturistiriitoja. Joten voidaan turvallisesti olettaa, että kaikkien jäsenten etiikka saattaa olla yhteyksissä "tytäryhtiöihin" joko rahallisesti, akateemisesti, työturvallisesti tai ammatillisesti.

Nämä kaksi ryhmää ovat: 

1) CDCAdvisory Committee on Immunization Practices (ACIP):  tieto löytyy: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html   ja

2) the FDA’s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) : tietoa löytyy:  https://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/BloodVaccinesandOtherBiologics/VaccinesandRelatedBiologicalProductsAdvisoryCommittee/ucm129570.htm.

ACIP´in jäsenluettelo on painettu tämän kolumnin lopusta löytyvään liitteeseen.
.
Jokainen näistä komiteoista koostuu hyvin palkatuista , ei-valituista, terveydenhuollossa työskentelevistä akateemisista ammattilaisista, byrokraateista ja (VRBPAC) ´in tapauksessa kahdesta, ei-äänetysoikeutetusta jäsenestä, jotka kaksi on palkannut 2  Big Vaccine-korporaatiota (Sanofi ja GSK). Sitä, miksi heidät on ylipäätään nimitetty tähän komiteaan, ei tiedetä, mutta varmasti he pyrkivät vaikuttamaan teollisuuteensa omalla tavallaan.  

Näille komitean jäsenille on iskostettu voimakkaasti, juuri samoin kuin useimmille USAn lääkäreille, että kaikki rokotteet ovat turvallisia ja tehokkaita. Vaikutusvaltaisimmat lääkärit ryhmässä saattavat tulla jopa vihamielisiksi, jos heidän dogmansa rokotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta kyseenalaistetaan. Jäsenten oletetaan olevan anteeksiantamattomia, jos he joutuisivat kasvokkain sen totuuden kanssa, että rokotteet ovat "alunperinkin vaarallisia" ja jopa kuolettavia.   
 

Reagan ja National Childhood Vaccine Injury Act of 1986

Monet hyvää tarkoittavat lääkärit, sairaanhoitajat, hoitoja tuottavat hoitajat ja samaan ryhmään kuuluvat terveysasemien työntekijät on harhautettu samalla tavalla, ja he ovat jopa tietämättään liika-rokottamisen puolustajia, jonka ovat saaneet vähitellen aikaiseksi "uudeksi normaaliksi"- sosiopaattisten korporaatioiden voimat aina siitä lähtien, kun Ronald Reagan allekirjoitti  "National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA)"´n marraskuun 14. 1986 . 

Tämän lain kirjoittivat itse asiassa Big Pharma´n  lobbarit, mutta sitä edistivät ja sen hyväksyivät tietämättömät,  mutta syyttömät, lahjotut lainsäätäjät, ja sitten sen allekirjoitti laiksi samoin tietämätön nukke-presidentti. Jokainen tämän lain kannattajista teki virheen luottaessaan vehkeileviin, epäluotettaviin tämän lain lobbareihin ja heidän sosiopaattikorporaatioihinsa, jotka rankentuivat maantierosvoista, jotka kehittävät ja myyvät vaarallisia rokotteitaan aina siitä lähtien.  

Törkeästi NCVIA teki rokotevaurioituneitten tai niihin kuolleitten lasten vanhemmille lainvastaiseksi syyttää vastaavaa rokotekorporaatiota tai rokotteen suosittelijoita, kun näitten vaaralliset rokotteet aiheuttivat vahinkoja heidän lapsilleen (ennen vuoden 1986 epidemiaa). Ja aina vuodesta 1986 lähtien, jolloin autismi- ja lapsuudenaikaiset autoimmuunisairausepidemiat alkoivat, Big Pharmalla ei ole ollut paljon rahaa käytettävissä tehdä rokotteista kalliita turvallisuustutkimuksia , koska heidän usein tappavat tuotteensa eivät enää osoittaneet mitään näitä lääkityksiä ja oikeuslääketieteellisyyttä tukevia tuloksia.  

CDC’n, ACIP ja FDA’n VRBPAC´n neuvoa-antavan komitean väellä on samanlaiset yhteydet hyökkäyksiin ja tuhoamisiin kuin on kautta historian tapahtunut lääketieteellisissä vallassaolevissa neuvoa antavissa komiteoissa, joilla on yhteydet hyökkääviin ja tuhoaviin järjestelmiin ja joita on tapahtunut kautta koko lääketieteellisen järjestelmän hegemonioissa. Voidaan muistaa vain yksi ainoa tapaus, jossa lääkitysjärjestelmä on toiminut pyyteettömästi, ovat paljastuksia tekevät lääkärit kuten Andrew Wakefield ja Semmelweiss. Semmelweis osoitti maaailmalle, että lääkärien käsien peseminen ennen synnytystoimenpidettä esti kuolemaa aiheuttavaa lapsivuodekuumetta, mutta tämä aiheutti ristiriitaa lääketieteellisen järjestelmän vallitsevassa järjestelmässä, joka piti häntä hulluna ja kieltäytyi siksi edes tutkimasta näyttöä, jonka kuka tahansa muu olisi voinut nähdä selkeästi käänteentekeväksi ja todeksi.            

Semmelweis´ia  was thoroughly discredited by his physician colleagues and was later beaten to death in a hospital the end-result that was directly related for his discovery that challenged the establishment (that refused to believe that hygiene had anything to do with post-delivery infections).
Similarly, Andrew Wakefield was a victim of a cunningly well-planned smear campaign by the medical establishment that drummed him out of Britain when he proved that live viruses from GlaxoSmithKline’s MMR vaccine caused chronic viral bowel infections in a group of severely involved autistic children with chronic abdominal pain and diarrhea. Wakefield’s group discovery was bad news for the British vaccine giant Glaxo.

That well-done research – which has been replicated a handful of times elsewhere around the world – should have earned Wakefield and his group a Nobel prize for medicine. Instead, because his findings would surely have negatively impacted future profits for Glaxo and every vaccine corporation on the planet, Wakefield had to be falsely discredited and then made an example of, even though he had exposed an important, albeit unwelcome truth. Wealth is Power, and Power corrupts.

Parents of children who have not been vaccinated with intramuscularly-administered mercury, aluminum, live viruses and assorted vaccine contaminants have saved their kids from acquiring vaccine-induced autism spectrum disorders, vaccine-induced SIDS or vaccine-induced autoimmune disorders should be thankful, even if their children had a slightly increased risk of coming down with a case of measles, rubella, mumps, chicken pox, influenza or other childhood viral infection that any properly-nourished child will easily recover from. Another advantage of not being subjected to vaccination is that contracting usually benign viral infectious diseases of childhood means that the child will become immune for the rest of her life as opposed to the need to be given regular, potentially dangerous, potentially autoimmunity-inducing booster shots (that don’t always work anyway).

Behind the ACIP and VRBPAC advisory committee members there are likely to be found well-hidden puppet-master and paymaster organizations may be even more guilty of being responsible for America’s on-going over-vaccination disaster. The wealth of these hidden corporate entities comes from the marketing, sales, promotion and over-use of unsafe and often quasi-experimental vaccines that are never proven to be safe or even effective. They are ill-gotten gains.

Amerikan Pakkorokotukset: Pakkorokotukset sairaaloissa, pakkorokotukset armeijassa , pakkorokotukset ´Well Baby Clinic´alla

Most physicians haven’t heard the real stories about the horrific autoimmunity, neurological, physical, chronic fatigue syndrome and brain-disabling disorders that have been among the worst of the many unintended consequences of the Pentagon’s ill-conceived mass vaccination campaign. Hundreds of thousands of soldiers were given injections of the (un-approved-by-the-FDA) neurotoxic aluminum-laden Gulf War-era series of six anthrax vaccine inoculations whether they were being deployed to the Middle East war zone or not. Our unfortunate but obedient US soldiers were mandated to submit to the shots or be court-martialed. Gulf War soldiers were forced against their wills – without the benefit of informed consent – to take those experimental shots. It is hard not to notice some of the ethical similarities between the Gulf War soldiers being forced to take their shots – or else – and the current Essentia Health situation for hospital employees in Duluth, Minnesota.

Hundreds of thousands of mature soldiers getting sickened and/or neurologically disabled because of being injected with multiple neurotoxic vaccines is sad enough, but what about the hundreds of millions of immunologically immature babies and children that are being routinely inoculated (intramuscularly) by ever-enlarging numbers and combinations of cocktails that are often administered simultaneously with no proof of short-term or long-term safety?

We physicians, nurses and clinics (and hospital staff) often have no idea what are the ingredients in vaccines. We tend to not take the time to read the wordy product information sheet. Shame on us. But what should frighten us caregivers is the fact that many of those vaccines contain ingredients that are known neurotoxins, mitochondrial toxins, cytotoxins, genotoxins, teratogens and mutagens. There are also contaminants that are occasionally found in vaccines when independent testing is done. That reality adds to what should be everybody’s concern about vaccine safety.

What also frightens me is the fact thatdents inoculation accidents can easily happen when the tip of the needle pierces and then inadvertently injects some of the vaccine directly into a small vein, where it is not supposed to go. The consequences of such accidents are not known but nothing good can happen when a toxic mix of chemicals – especially aluminum, mercury or live viruses – goes directly into the blood stream.

Some victims of vaccine accidents may faint, some may vomit, some may have cardiac rhythm problems, some babies may have their first vaccine-induced seizure, some babies may die of SIDS within a day or two. Some of the vaccine toxins may go directly to the central nervous system through a leaky or dysfunctional blood-brain barrier (BBB) – a likelihood made more likely in the cases of children or young adults who place their electromagnetic radiation-emitting cell phones next to their brains or are otherwise over-exposed to other sources of wireless microwave technology, all of which are known to be toxic to the BBB.

The power of the FDA, the CDC and their various subsidiaries has been acquired thanks to their cozy relationship with for-profit corporate entities that make up what is called Big Pharma, Big Vaccine and Big Medicine, whose directly- and indirectly-related entities have been largely responsible for the many vaccine-induced disorders in America.


Comment on this article at VaccineImpact.com.

Artikkelin kirjoittajasta 

Tri. Kohls on eläköitynyt lääkäri Duluth´ista, MN, USA´sta. In the decade prior to his retirement, he practiced what could best be described as “holistic (non-drug) and preventive mental health care”.
Since his retirement, he has written a weekly column for the Duluth Reader, an alternative newsweekly magazine. His columns mostly deal with the dangers of American imperialism, friendly fascism, corporatism, militarism, racism, and the dangers of Big Pharma, psychiatric drugging, the over-vaccinating of children and other movements that threaten American democracy, civility, health and longevity and the future of the planet. Many of his columns are archived at http://duluthreader.com/search?search_term=Duty+to+Warn&p=2; http://www.globalresearch.ca/author/gary-g-kohls; or at https://www.transcend.org/tms/search/?q=gary+kohls+articles

Appendix

The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
From: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
The ACIP comprises medical and public health experts who develop recommendations on the use of vaccines in the civilian population of the United States. The recommendations stand as public health guidance for safe use of vaccines and related biological products.
ACIP was established under Section 222 of the Public Health Service Act (42 U.S.C. § 2l7a) and is governed by its charter.

ACIP Recommendations
The ACIP develops recommendations on how to use vaccines to control disease in the United States. The recommendations include the age(s) when the vaccines should be given, the number of doses needed, the amount of time between doses, and precautions and contraindications.
Professional organizations that work with the ACIP to develop the annual childhood and adult schedules include the American Academy of Pediatrics (AAP), the American Academy of Family Physicians (AAFP), the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), and the American College of Physicians (ACP).

The Committee’s recommendations are forwarded to CDC’s Director for approval. Once the ACIP recommendations have been reviewed and approved by the CDC Director and the U.S. Department of Health and Human Services, they are published in CDC’s Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). The MMWR publication represents the final and official CDC recommendations for immunization of the U.S. population.

About ACIP Members
The ACIP includes 15 voting members responsible for making vaccine recommendations. The Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) selects these members following an application and nomination process. Fourteen of the members have expertise in vaccinology, immunology, pediatrics, internal medicine, nursing, family medicine, virology, public health, infectious diseases, and/or preventive medicine; one member is a consumer representative who provides perspectives on the social and community aspects of vaccination.
In addition to the 15 voting members, ACIP includes 8 ex officio members who represent other federal agencies with responsibility for immunization programs in the United States, and 30 non-voting representatives of liaison organizations that bring related immunization expertise.
Below is an abridged list of the 15 voting members, the 8 ex officio members and the 30 non-voting members. For the original unabridged list go to:
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/members.html

ACIP Chair & Executive Secretary

Chair BENNETT, Nancy, MD, MS, Professor of Medicine and Public Health Sciences, Director, Center for Community Health Co-director, Clinical and Translational Science Institute, University of Rochester School of Medicine and Dentistry Rochester, NY Term: 07/01/2015-06/30/2018
Executive Secretary COHN, Amanda, MD, Senior Advisor for Vaccines, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA

ACIP Voting Members (# 15)

ATMAR, Robert L., MD John S. Dunn Clinical Research Professor in Infectious Diseases, Interim Chief, Section of Infectious Diseases Departments of Medicine and Molecular Virology & Microbiology, Baylor College of Medicine Chief, Infectious Diseases Service, Ben Taub General Hospital, Harris Health System, Houston, TX Term: 7/1/2016 – 6/30/2020
BELONGIA, Edward, MD Director, Center for Clinical Epidemiology & Population Health Marshfield Clinic Research Foundation, Marshfield, WI Term: 07/01/2014-06/30/2018
EZEANOLUE, Echezona, MD, MPH Professor of Pediatrics and Public Health, Department of Epidemiology and Biostatistics Director, Global Health and Implementation Research Initiatives University of Nevada, Las Vegas, NV Term: 07/01/2015-06/30/2019
HUNTER, Paul, MD Associate Professor of Family Medicine and Community Health, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Associate Medical Director, City of Milwaukee Health Department, Milwaukee, WI Term: 7/1/2016 – 6/30/2020
KEMPE, Allison, MD, MPH Professor of Pediatrics, Director of Primary Care Fellowship, University of Colorado School of Medicine, Director of Research, Division of General Academic Pediatrics, Director of Children’s Outcomes Research Program, The Children’s Hospital of Denver Denver, CO Term: 07/01/2013 – 12/31/2017
LEE, Grace M., MD, MPH Associate Chief Medical Officer for Practice Innovation, Lucile Packard Children’s Hospital Stanford, CA Term: 7/1/2016 – 6/30/2020
MOORE, Kelly, MD, MPH Director, Tennessee Immunization Program, Tennessee Department of Health Assistant Clinical Professor, Department of Health Policy, Vanderbilt University School of Medicine Nashville, TN Term: 07/01/2015-06/30/2019
PELLEGRINI, Cynthia Senior Vice President, Public Policy and Government Affairs, March of Dimes Washington, DC Term: 07/01/2013-12/31/2017
REINGOLD, Arthur L., MD Professor of Epidemiology, Edward Penhoet Distinguished for Global Health and Infectious Disease Associate Dean for Research, School of Public Health, University of California Berkeley, CA Term: 07/01/2013-12/31/2017
RILEY, Laura E., MD Associate Professor, Obstetrics, Gynecology and Reproductive Medicine, Harvard Medical School Maternal Fetal Medicine, Massachusetts General Hospital Boston, MA Term: 07/01/2014-06/30/2018
ROMERO, José R., MD, FAAP Professor of Pediatrics, Horace C. Cabe Endowed Chair in Infectious Diseases Director, Pediatric Infectious Diseases Section, University of Arkansas for Medical Sciences and Arkansas Children’s Hospital Director, Clinical Trials Research, Arkansas Children’s Hospital Research Institute Little Rock, AR Term: 07/01/2014-06/30/2018
STEPHENS, David, MD Professor of Medicine, Division of Infectious Diseases, Chair, Department of Medicine, Emory University School of Medicine, Emory University Atlanta, GA Term: 07/01/2015-06/30/2019
SZILAGYI, Peter MD, MPH Professor of Pediatrics, Executive Vice-Chair and Vice-Chair for Research, Department of Pediatrics, University of California, Los Angeles (UCLA) Los Angeles, California Term: 7/1/2016 – 6/30/2020
WALTER, Emmanuel (Chip), Jr., MD, MPH Professor of Pediatrics, Duke University School of Medicine Durham, NC Term: 07/01/2015-06/30/2019

ACIP Ex Officio Members (#8)

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) HANCE, Mary Beth, Senior Policy Advisor, Division of Quality, Evaluations and Health Outcomes, Children and Adults Health Programs Group Center for Medicaid and CHIP Services, Centers for Medicare and Medicaid Services Baltimore, MD
Department of Defense (DoD) DEUSSING, ERIC, MD, MPH, Commander, Medical Corps, United States Navy Department of Defense Liaison, Centers for Disease Control and Prevention Atlanta, GA
Department of Veterans Affairs (DVA) KIM, Jane A., MD, MPH, Deputy Chief Consultant for Preventive Medicine, Office of Patient Care Services, National Center for Health Promotion and Disease Prevention Durham, North Carolina
Food and Drug Administration (FDA) SUN, Wellington, MD, Director, Division of Vaccines and Related Product Applications, Office of Vaccines Research and Review, Food and Drug Administration Rockville, MD
Health Resources and Services Administration (HRSA) NAIR, Narayan, MD, CAPT, USPHS, Division Director/Chief Medical Officer, Division of Injury Compensation Programs, Healthcare Systems Bureau Rockville, MD
Indian Health Service (IHS) GROOM, Amy, MPH, Immunization Program Manager, Indian Health Service Albuquerque, NM
National Vaccine Program Office (NVPO) SHEN, Angela K., ScD, MPH, CAPT, U.S. Public Health Service, Senior Science Policy Advisor Co-Chair National Adult and Influenza Immunization Summit, National Vaccine Program Office, Office of the Assistant Secretary for Health Washington, DC
National Institutes of Health (NIH) LAMBERT, Linda C., Ph.D., Chief, Respiratory Diseases Branch, Division of Microbiology and Infectious Diseases, NIAID/National Institutes of Health Bethesda, MD
ACIP Non-voting Liaison Representatives (#30)
American Academy of Family Physicians (AAFP) SAVOY, Margot, MD, MPH, Medical Director, Department of Family & Community Medicine
American Academy of Pediatrics (AAP) BYINGTON, Carrie L., MD, Chair, AAP Committee on Infectious Diseases
American Academy of Pediatrics (AAP) Red Book Editor KIMBERLIN, David, MD, Professor of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases
American Academy of Physician Assistants (AAPA) LÉGER, Marie-Michèle, MPH, PA-C, Senior Director, Clinical and Health Affairs
American College Health Association (ACHA) EVEN, Susan, MD, Executive Director
American College of Nurse Midwives (ACNM) HAYES, Carol E., CNM, MN, MPH, Lead Clinician
American College of Nurse Midwives (ACNM) (alternate) MEHARRY, Pamela M., PHD, CNM
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) AULT, Kevin A., MD, FACOG, Professor and Division Director
American College of Physicians (ACP) FRYHOFER, Sandra Adamson., MD, MACP, Adjunct Associate Professor of Medicine
American College of Physicians (ACP) (alternate) POLAND, Gregory A., MD, Mary Lowell Professor of Medicine and Infectious Diseases Mayo Clinic, Rochester, MN
American Geriatrics Society (AGS) SCHMADER, Kenneth, MD, Professor of Medicine-Geriatrics
America’s Health Insurance Plans (AHIP) NETOSKIE, Mark J., MD, MBA, Market Medical Executive, CIGNA
American Immunization Registry Association (AIRA) COYLE, Rebecca, MSEd, Executive Director, AIRA
American Medical Association (AMA) FRYHOFER, Sandra Adamson., MD, Adjunct Associate Professor of Medicine
American Nurses Association (ANA) RITTLE, Charles (Chad), DNP, MPH, RN, Assistant Professor, Nursing Faculty
American Osteopathic Association (AOA) GROGG, Stanley E., DO, Associate Dean/Professor of Pediatrics
American Pharmacists Association (APhA) FOSTER, Stephan L., PharmD, CAPT (Ret) U.S.P.H.S., Professor, College of Pharmacy
Association of Immunization Managers (AIM) FINLEY, Christine, RN, MPH, Immunization Program Manager
Association for Prevention Teaching and Research (APTR) McKINNEY, W. Paul, MD, Professor and Associate Dean
Association of State and Territorial Health Officials (ASTHO) ALEXANDER-SCOTT, Nicole, MD, MPH, Director of Health
Biotechnology Industry Organization (BIO) ARTHUR, Phyllis A., MBA, Senior Director, Vaccines, Immunotherapeutics and Diagnostics Policy
Council of State and Territorial Epidemiologists (CSTE) HAHN, Christine, MD, State Epidemiologist
Canadian National Advisory Committee on Immunization (NACI) QUACH, Caroline, MD, MSc, Pediatric Infectious Disease Specialist and Medical Microbiologist
Infectious Diseases Society of America (IDSA) NEUZIL, Kathleen M., MD, MPH
Infectious Diseases Society of America (IDSA) (alternate) BAKER, Carol J., MD, Professor of Pediatrics National Association of County and City Health Officials (NACCHO) ZAHN, Matthew, MD, Medical Director, Epidemiology
National Association of County and City Health Officials (NACCHO) (alternate) DUCHIN, Jeffrey, MD, Health Officer and Chief, Communicable Disease Epidemiology and Immunization Section, Public Health – Seattle and King County
National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP) STINCHFIELD, Patricia A., RN, MS, CPNP, Director
National Foundation for Infectious Diseases (NFID) SCHAFFNER, William, MD, Chairman, Department of Preventive Medicine
National Immunization Council and Child Health Program, Mexico DURAN, Luis, MD, Director, Center for Children and Adolescent Health (CeNSIA)
National Medical Association (NMA) WHITLEY-WILLIAMS, Patricia, MD
National Vaccine Advisory Committee (NVAC) THOMPSON, Kimberly, ScD, Chair, NVAC
Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS) O’LEARY, Sean, MD, MPH, Associate Professor of Pediatrics
Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS) (alternate) SAWYER, Mark H., MD, Professor of Clinical Pediatrics
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) JOHNSON, David R, MD, MPH, Associate Vice President, Global Medical Affairs, Sanofi Pasteur
Society for Adolescent Health and Medicine (SAHM) MIDDLEMAN, Amy B., MD, MSEd., MPH, Professor of Pediatrics
Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) WEBER, David, MD, MPH, Professor of Medicine, Pediatrics, and Epidemiology

Say NO to Mandatory Vaccines T-Shirt

vaccine-impact-t-shirt
100% Pre-shrunk Cotton
Order here!

Make a Statement for Health Freedom!

Big Pharma and government health authorities are trying to pass laws mandating vaccines for all children, and even adults.
Show your opposition to forced vaccinations and support the cause of Vaccine Impact, part of the Health Impact News network.

rising-from-the-dead
Leaving a lucrative career as a nephrologist (kidney doctor), Dr. Suzanne Humphries is now free to actually help cure people. In this autobiography she explains why good doctors are constrained within the current corrupt medical system from practicing real, ethical medicine. FREE Shipping Available! Order here.

Medical Doctors Opposed to Forced Vaccinations – Should Their Views be Silenced?

Medical_Doctors_Opposed_to_Forced_Vaccinations_Should_Their_Views_be_Silence_sm
eBook – Available for immediate download.

One of the biggest myths being propagated in the compliant mainstream media today is that doctors are either pro-vaccine or anti-vaccine, and that the anti-vaccine doctors are all “quacks.”
However, nothing could be further from the truth in the vaccine debate. Doctors are not unified at all on their positions regarding “the science” of vaccines, nor are they unified in the position of removing informed consent to a medical procedure like vaccines.
The two most extreme positions are those doctors who are 100% against vaccines and do not administer them at all, and those doctors that believe that ALL vaccines are safe and effective for ALL people, ALL the time, by force if necessary.

Very few doctors fall into either of these two extremist positions, and yet it is the extreme pro-vaccine position that is presented by the U.S. Government and mainstream media as being the dominant position of the medical field.

In between these two extreme views, however, is where the vast majority of doctors practicing today would probably categorize their position. Many doctors who consider themselves “pro-vaccine,” for example, do not believe that every single vaccine is appropriate for every single individual.
Many doctors recommend a “delayed” vaccine schedule for some patients, and not always the recommended one-size-fits-all CDC childhood schedule. Other doctors choose to recommend vaccines based on the actual science and merit of each vaccine, recommending some, while determining that others are not worth the risk for children, such as the suspect seasonal flu shot.
These doctors who do not hold extreme positions would be opposed to government-mandated vaccinations and the removal of all parental exemptions.

In this eBook, I am going to summarize the many doctors today who do not take the most extremist pro-vaccine position, which is probably not held by very many doctors at all, in spite of what the pharmaceutical industry, the federal government, and the mainstream media would like the public to believe.

Read:

Medical Doctors Opposed to Forced Vaccinations – Should Their Views be Silenced?

on your mobile device!

$0.99

kindle-logo-sm (1)
Dr. Andrew Moulden: Every Vaccine Produces Harm

dr_andrew_moulden_every_vaccine_produces_harm
eBook – Available for immediate download.

Canadian physician Dr. Andrew Moulden provided clear scientific evidence to prove that every dose of vaccine given to a child or an adult produces harm. The truth that he uncovered was rejected by the conventional medical system and the pharmaceutical industry. Nevertheless, his warning and his message to America remains as a solid legacy of the man who stood up against big pharma and their program to vaccinate every person on the Earth.

Dr. Moulden died unexpectedly in November of 2013 at age 49.
Because of the strong opposition from big pharma concerning Dr. Moulden’s research, we became concerned that the name of this brilliant researcher and his life’s work had nearly been deleted from the internet. His reputation was being disparaged, and his message of warning and hope was being distorted and buried without a tombstone. This book summarizes his teaching and is a must-read for everyone who wants to learn the “other-side” of the vaccine debate that the mainstream media routinely censors.

Read:

Read Dr. Andrew Moulden: Every Vaccine Produces Harm on your mobile device!

on your mobile device!

$3.99

Kindle Logo