maanantai 25. toukokuuta 2015

MASENNUKSEN HOITO HOMEOPATIALLA

  Become a fan Evidence Based Homeopath

Homeopatia: Terveellisempi tapa hoitaa masennusta?

Postitettu: Updated:


Masennus alentaa henkeä ja hukuttaa silmät suruun, vaikka kyyneleet eivät olekaan ainoa syy siihen, miksi masentuneet ihmiset eivät voi katsoa suoraan. Masennus kaivaa myös rinnassa, lysäyttää olkapäät alas ja estää täydellisen hengityksen, pakottaen tavallisesti onnettomat ihmiset yrittämään saada henkeä jatkuvalla huokailulla. Joskus sanotaan, että masennus pudottaa sinut maahan huokailemaan (anteeksipyyntöni niille lukijoille, jotka masentuvat vaikeista sanaleikeistä).

Yksi vieläkin vakavampi huomautus, masennus voi olla ohimenevä kokemus tai syvästi häiritsevä tila, joka saattaa johtaa itsemurhaan. Lukuunottamatta pienempiasteisia tiloja, ammatillinen huomio on ennen kaikkea suositeltavaa henkilön auttamiseksi ja pääsemään läpi tästä tunneperäisestä kokemuksesta tietoisella tavalla.  

Konventionaalisen lääkehoidon todelliset vaarat 

Äskettäin on johtavissa lääketieteellisissä lääketieteen julkaisuissa kyseenalaistettu vakavasti ihmisten konventionaalisen farmaseuttisen hoidon tehokkuus lievän tai keskivaikean masennuksen hoidossa. 

Vuoden 2010 alussa päämedioissa raportoitiin tärkeää antidepressantisista lääkkeistä tehtyä tutkimustulosta
(1).Mikä tässä tutkimustarkastelussa on ainutlaatuista on se, että tutkijat arvioivat tutkimuksia, jotka oli jätetty U.S. Food and Drug Administration (FDA)´ille, vaikka tutkijat havaitsivat, että monia FDAlle toimitettuja tutkimuksia ei oltu julkaistu missään (tutkijat havaitsivat, että julkaisematon tutkimus osoitti säännöllisesti negatiivisia tuloksia antidepressanttien tehosta). 

Tämä meta-analyysi antidepressanttilääkkeistä osoitti vain lievää hyötyä plasebohoitoon verrattuna julkaistuissa tutkimuksissa, mutta kun tuloksiin lisättiin julkaisematon tieto, hyöty väheni alle kliinisen merkittävyyden hyväksymisrajan.

Ehkä kaikkein eniten levottomuutta herätti näitä tutkimuksia koskien se tosiasia, että FDA vaatii lääkkeiden valmistajia esittämään kaksi positiivista masennustutkimusta FDA´n hyväksyntätason saamiseksi, vaikka nämä samat lääkeyhtiöt esittävät paljon enemmän negatiivisia tuloksia esittäviä tutkimuksia. Tällainen informaatio pakottaa kuluttajat kyseenalaistamaan "FDA´n hyväksymien lääkkeiden" tehon, ja tämä selittää, miksi niin monet konventionaaliset lääkkeet vedetään pois markkinoilta.      

Samaan aikaan kun ylläoleva tutkimuskatsaus julkaistiin, toinen tutkimuskatsaus julkaistiin JAMA´ssa (Journal of the American Medical Association), ja siinä todettiin samanlaiset tulokset:  "Antidepressanttilääkkeiden hyötyjen suuruus verrattuna plaseboon kasvaa vakavissa masennusoireissa mutta saattaa olla minimaalinen tai olematon, noin keskimäärin, lievästi tai kohtuullisesti oirehtivilla potilailla." (2) Nämä tutkijat havaitsivat hyötyä antidepressanttien käytöstä vakavan masennuksen hoidossa, mutta koska nykyään enemmistöllä antidepressiivejä ottavista ihmisistä ei ole "vakavaa masennusta", olisiko monien masentuneitten ihmisten suhteen parempi puhua heidän lääkäreilleen turvallisemmista ja tehokkaammista vaihtoehdoista.
Surullista (ja kummallista) on se, että kun konventionaaliset lääkärit eivät nykyään saavuta riittävän tehokasta apua yhdellä lääkkeellä, he määräävät yksinkertaisesti lisää lääkkeitä toivoen, että joku niistä tai niiden yhdistelmä osoittautuu tehokkaammaksi (olipa tämä suurempi lääkkeiden käyttö tehokasta tai ei, jotain tiettyä "hyötyä" lääketehtaat saavat tästä strategiasta). Lisääntyvä tutkimus kuitenkin havaitsee, että "polyfarmasia" (useampien lääkkeitten samanaikainen käyttö) voi johtaa pahempiin, ei parempiin, tuloksiin. Uusi tutkimus on osoittanut, että psykotrooppisten lääkkeittein (= psyykkisiin toimintoihin vaikuttava lääke)  monikäyttö on itsemurhaa suunnittelevilla  kasvuikäisillä sairaalapotilailla linkittynyt merkittävästi suurempaan varhaiseen   sairaalahoitoon uudelleen tulemiseen.(3)

Ohio State University and Nationwide Children's Hospital´in esittelyssä , tutkijat havaitsivat, että itsemurhaa suunnittelevilla sairaalapotilailla, joille annettiin kolmea tai useampaa eri ryhmän psykotrooppista lääkettä, oli 2,6-kertainen lisääntynyt riski joutua uudelleen sairaalaan 30 päivän kuluessa sairaalasta ulos pääsemisestään.

Cynthia A Fontanella, PhD, tutkimusjohtaja, vakuutti: " Havaintomme, että polyfarmasia liittyi lisääntyneeseen sairaalaan uudelleen joutumisen riskiin, on huolestuttavaa, vaikkakaan ei yllättävää." Vaikka polyfarmasian vakavat ongelmat tunnetaan ja niitä voidaan ennustaa, on polyfarmasia lisääntyvää  mielenterveyden hoitoa aiheuttavaa, ei vähenevää.  

Toiset tutkijat havaitsivat häiritsevän suuntauksen yli 13,000´n tavallisen ´ulko´potilaan mielenterveysdiagnoosin saaneen joukossa: määrättyjen psykotrooppisten lääkkeiden määrä lisääntyi vuosittain. Tapaamiset, joissa 2 tai useampi lääke määrättiin, lisääntyivät 42,6%:sta vuosista1996-1997,   59.8%:iin vuosina 2005-2006, ja niille, joilla oli ainakin 3 eri lääkettä, määrättiin tosiasiassa kaksinkertainen määrä: nousu aiemmin saadusta16.9 %:sta  -  33.2 %:ttiin.(4)

Miksi mielenterveyssairaudet lisääntyvät

On lukuisia teorioita siitä, miksi mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten määrä kasvaa, ja miksi tämä vaivaa aina vain nuorempia. Homeopaattinen analyysi tästä epidemiasta on ainutlaatuinen, ja monet ihmiset tarjoavat lisänäkemystä siihen, miksi näin tapahtuu. 

Samoin kuin useimmat terveysalan tarkkailijat sekä nykyiset lääkärit, homeopaatitkaan eivät usko, että on yksinkertainen, yksi ainoa syy mielenterveyssairauksien lisääntymiseen, vaikka monet homeopaatit vakuuttavat, että iatrogeeninen (lääkärin hoidosta johtuva) vaikutus on suuremmassa roolissa, kuin yleisesti tunnustetaan.  

Homeopaatit, samoin kuin nykyaikaiset fysiologit, ymmärtävät, että sairauden oireet ilmentävät kehon puolustautumista ja yritystä sopeutua ja toimia niin tulehdusta, ympäristöstä tai jonkilaisesta stressistä aiheutuvaa  hyökkäystä vastaan. Niin  levottumuutta herättäviä kuin oireet voivatkin olla, ne edustavat kuitenkin elävän organismin parasta, sen hetkistä, ponnistusta yrittää puolustautua ja parantaa itseään. Tämä puolustautuminen on synnynnäinen osa kehittymiseemme kuuluvista seliytymisyrityksiämme. Oireet, joita henkilö kokee, ovat osa kehon synnynnäistä viisautta, jonka luetaan yleisesti olevan "vis mediatrix naturae" (luonnon parantavaa viisausvoimaa).

Konventionaalisen lääketieteen lääkkeiden käyttö oireen ehkäisemiseen tai tukahduttamiseen voi olla tilapäisesti tehokasta, mutta TÄMÄ on usein "huono uutinen". Koska niinkin vaihtelevat oireet kuin  kuumeet, yskät, nenän eritteet tai jopa korkea verenpaine luokitellaan fysiologiassa kehon sopeutumis- ja suojautumiskeinoksi, ja lääkkeet, jotka estävät näitä oireita voivat antaa lyhytaikaista hyötyä, mutta tällaiset lääkkeet heikentävät henkilön kykyä selviytyä sairaudesta. Vieläkin tärkeämpää ja vakavampaa on se, että konventionaaliset lääkkeet saattavat itseasiassa tyrehdyttää sairausprosessin ja kehon viisauden synnyttäen syvemmän ja vakavamman sairauden. 
      
"Modernin, tieteeseen perustuvan lääketieteen" ironia on siitä, että näyttö, jota lääkärit ylpeinä esittelevät lääkkeiden toimivuutena, on usein itseasiassa näyttöä siitä, että lääke on tehokas tyrehdyttämään, ei parantamaan, tietyn oireen (on tietysti monia poikkeuksia tähän tavalliseen havaintoon, kuten antibiootit, vaikka antibiootit aiheuttavat muita ongelmia, joista tämän kirjoittaja ja monet muut ovat jo kommentoineet).    

Enemmän kuin yli 200 vuoden ajan ovat homeopaatit havainneet monien konventionaalisten lääkkeiden kyvyn tukahduttaa akuutti sairaus yhä syvemmälle, krooniseksi sairaudeksi. Tänä aikana ovat homeopaatit myös havainneet, että tämä sairauksien tyrehdyttäminen synnyttää myös enemmän ja suurempia mielenterveyssairauksia. Kun tarkastellaan monien lääkkeiden sivuvaikutuksia, ei ole epätavallista havaita, että lääkkeiden käytön tiedetään johtavan monenasteisiin mielenterveyssairauksiin: masennuksesta harha-aistimuksiin ja alttiudelle itsetuhoisuuteen.  

Juuri samoin kuin henkilön omien tunteiden tukahduttaminen johtaa myöhemmin tapahtuvaan näiden tunteiden räjähdykseen henkilöä kohtaan, joka on "väärässä" paikassa väärään aikaan, tämä fyysisten oireiden tukahduttaminen voi johtaa vieläkin vakavampaan fyysiseen sairauteen tai häiritsevämpään mielenterveyden sairauteen. Lääkkeiden käytöllä väliaikaisen helpotuksen saamiseen on aina hintansa, ja hinta maksetaan tavallisesti myöhemmin ja vakavammalla sairaudella.

Masennuksen homeopaattinen hoito 

Menninger Clinic on maailmankuulu yhtenä johtavista mielenterveyden keskuksista, jossa tehdään tutkimusta ja annetaan hoitoja. Useimmat ihmiset eivät tiedä tätä, mutta Menninger Clinic´an perustaja,  Charles Frederick Menninger, MD, oli alunperin homeopaattinen lääkäri. Hän oli myös oman paikallisen homeopaattisen lääketieteen yhdistyksensä johtaja ja hän oli niin usein vaikuttunut tuloksista, jotka hän sai aikaan homeopaattisilla lääkkeillä, että hän kerran sanoi: "Homeopatia on kertakaikkiaan kykenevä täyttämään tämän aikakauden terapeuttiset vaatimukset paremmin kuin mikään muu järjestelmä tai lääketieteellinen koulu."   (5)

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet  St. Johns wort-yrtin = mäkikuisman hyödyt lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Kuitenkin homeopaatit tavallisesti pitävät parempana määrätä yksilöllistä homeopaattista lääkettä jokaiselle potilaalle, ja tällä he saavat paremman, pitkäaikaisen tuloksen ilman jatkuvien minkään (luonnonmukaisen tai muun) lääkeannoksen ottamista. Itseasiassa äskettäin lääketieteellisessä Oxford University Press´issä julkaistu tutkimus osoitti, että yksilöllinen homeopaattinen hoito on tehokkaampi ja turvallisempi kuin ihmisten keskivaikean tai vakavan masennuksen hoitoon käytetty Prozac- lääke, SSRI-lääke fluoksetiini.(6) (Tässä blogissa artikkeli: http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/05/homeopatiatutkimus.html)

Tähän tutkimukseen osallistui 91 avohoitopotilasta, joilla oli vakava masennus ja jotka saivat yksilöllisesti valittua homeopaattista lääkettä tai fluoksetiinia (Prozac) 20 mg/päivässä ( 40 mg/pv annokseen saakka) aiotussa, satunnaistetussa, kaksoissokkokokeessa, joka kesti 8 viikkoa. Ensisijainen tehokkuuden mittari oli keskiarvomuutos MADRS masennuspisteytys (MADRS on yleisesti käytetty masennuksen havaintamisen mittari, jossa pistemääärä 32 vastaa "vakavaa masennusta"). Potilaiden keskimääräinen MADRS oli tässä tutkimuksessa 29.
Keskiverto MADRS-piste-erot eivät olleet merkitseviä 4. viikon (p=0.654) ja 8. hoitoviikon (p=0.965) aikana, ja tästä voidaan päätellä, että molemmat hoitomuodot ovat yhtä tehokkaita. Ei myöskään ollut merkittävää prosentillista eroa vaste- tai lieventymis-prosenttien välillä kummassakaan ryhmässä, ja tästä  voidaan päätellä, että molemmat hoitometodit ovat yhtä tehokkaita. 
Myöskään ei ollut merkittäviä eroja lääkkeiden vasteissa tai oireiden lievittymisarvoissa kummassakaan ryhmässä. Tutkimus osoitti myös korkeamman, mutta ei merkittävän prosentin potilaista, joita hoidettiin Prozac-lääkkeellä, raportoineen huolestuttavia haittavaikutuksia, ja heidän ryhmässään oli  suurempi taipumus keskeyttää hoito Prozac´illa haittavaikutusten takia.        

Homeopatiaan "skeptisesti" suhtautuvat ihmiset tulevat yllättymään ja vaikuttumaan, kun saavat tietää, että 2 lääketieteeseen erikoistunutta lääketieteellistä lehteä julkaisi kaksoissokko- ja plasebokontrolloidun tutkimuksen hiirillä, jossa osoitettiin yhdellä, yllä selostetussa, kokeessa käytetyllä homeopaattisella lääkkeellä,  Gelsemium sempervirens, olevan ahdistuneisuuteen liittyviä vaikutuksia.(7)(8)

Jonathan Davidson, MD, psykiatrian professori Duke University´ssä, järjesti pienen tutkimuksen vakavasti masentuneilla, seuraelämää kammoavilla tai paniikkikohtauksia saavilla vanhuksilla. Hän osoitti, että 60% potilaista sai hyötyä homeopaattisesta hoidosta.(9)

Kun myönnetään homeopaattisten lääkkeiden huomattava turvallisuus ja ne hyödyt, joita jotkut potilaat saavat tästä turvallisemmasta hoitomenetelmästä, on huomattava, ettei psykiatrien ja psykologien enemmistö vieläkään ohjaa sopivia potilaita homeopaateille ennen kuin kirjoittavat voimakkaita konventionaalisia lääkkeitä heille.  

Mielenkiintoiseen kliiniseen seurantatutkimukseen osallistui 14 lääkäriä United Kingdom's Faculty of Homeopathy´stä (13 NHS´ssä työskentelevää ja 3 yksityispraktiikkaa pitävää), jotka hoitivat monenlaisia kroonisia sairauksia sairastavia ihmisiä.(10)  958 yksityispotilaan, joilla oli 2 tai useampi sovittua tapaamista,  tulokset osoittivat, että  heistä 75.9 % koki "myönteisen tuloksen", 14.7 %´lle ei ollut tapahtunut muutosta ja   4.6  % koki terveydentilansa huonontuneen. Eniten pisteitä saaneet (yli 505 potilaista, jotka arvioivat itse  +2 tai +3 , 7´n pisteen Likert´in mitta-asteikolla,  -3 to +3) olivat saaneet hoitoa ahdistuneisuuteen, katarriin, koliikkiin, virtsarakon tulehdukseen, ärtyneeseen paksusuoleen ja PMS´oireisiin. Kaikenkaikkiaan 63.6% masennuspotilaista arvioi itse saaneensa homeopaattisesta hoidosta tuloksen   +2 tai +3.

Lisää tietoa homeopaattisista lääkkeistä mielenterveyssairauksien hoitoon ja lisää tieteellistä näyttöä, joka todistaa niiden tehokkuuden, löytyy vasta ilmestyneestä aihetta käsittelevästä oppikirjasta:  Homeopathy and Mental Health Care: Integrative Practice, Principles, and Research .

Kuinka masennuksen hoitoa homeopatialla ei pidä tehdä 

2010-luvun alussa Alexa Ray Joel, laulaja Billy Joel´in tytär ja näyttelijä/malli Christy Brinkley yrittivät oletettavasti tappaa itsensä ottamalla homeopaattista lääkettä nimeltään Traumeel. Kuka tahansa, jolla on alkeistiedot homeopatiasta tietää, että homeopaattisilla lääkkeillä ei voi saada itsemurhaa aikaiseksi, koska näissä lääkkeissä on äärimmäisen pienet annokset lääkeainetta. Jopa homeopatian palavimpienkin skeptikkojen on täytynyt saada hyvät naurut tästä mediassa olleesta selostuksesta.           

Ensimmäisen Alexa Ray Joel'in itsemurhayrityksestä tehdyn uutisraportin jälkeen, hän esitti julkisesti tosiasian, että hän oli masentunut katkenneen ihmissuhteen takia. Ja kuitenkaan Ms.Joel ei korjannut homeopaattista lääkettä koskevaa väärinymmärrystä tai väitettä siitä, että hän (tai kuka tahansa) voisi tappaa itsensä homeopaattisella lääkkeellä Sympatian osoittaminen on tietenkin hyväksyttävää jokaiselle, joka kokee sellaisen emotionaalisen trauman rakkaussuhteen katkettua että miettii itsemurhaa. Meidän pitäisi kuitenkin varoa tällaista toimintaa, joka pyrkii tökerösti mustamaalaamaan hyvien yritysten mainetta tai turvallisia lääkkeitä.    

Miksi homeopatia on järkevä tapa hoitaa masennusta 

Homeopaattisia lääkkeitä ei määrätä henkilölle tehdyn sairausdiagnoosin perusteella, vaan sillä ainutkertaisella tavalla, millä henkilö kokee sairautensa. Toisin sanoen, homeopaattiset lääkeet määrätään erilaisten fyysisten ja psykologisten oireiden aiheuttaman OIREYHTYMÄN mukaan, ei vain yksittäisen oireen tai sairauden nimityksen mukaisesti.  Vaikka oikean homeopaattisen lääkkeen määrääminen on monimutkaisempaa kuin konventionaalisten lääkkeiden tai jopa monien yhtäaikaisten yrttivalmisteiden määrääminen, se on valintajärjestelmä, joka on yksilökohtaisesti koko persoonan huomioon ottava ja älyllisesti hyvin perusteltu ... ja sen tulokset ovat usein merkittäviä elleivät jopa huomattavia.   

Homeopatian perusteena on ajatus, että sairauden oireet eivät ole vain jotakin "vikaa" henkilössä, vaan ne ovat itseasiassa henkilön keho-mielen yritystä taistella tulehdusta vastaan ja/tai sopeutua stressiin. Suurten farmakologisten aineiden annosten antamisen, oireiden estoon tai tukahduttamiseen käyttämisen sijaan, hyvin pienet ja erityisellä tavalla valmistetut annokset lääkeaineita määrätään yksilöllisesti henkilöille juuri heille itselleen ainutkertaisena annoksena, joka yliannostettuna aiheuttaisi samanlaiset oireet kuin nyt tällä sairaalla henkilöllä on.
 Kun löydetään sellainen lääke, joka sopii sairaan henkilön oireisiin, se lääke tukee ja lisää kehon puolustuskykyä. Viimekädessä homeopatia on sitä, mitä Stewart BrandWhole Earth Catalog´in perustaja, kutsuu nimellä " lääkkeellinen aikido", sen takia, että homeopatia myötäkulkee sairauden voimien mukaisesti eikä niitä vastaan. Tätä voidaan pitää myös jonkilaisena "lääkkeellisenä elämää suojelevana yhdennäköisyytenä, matkimisena"("medical biomimicry").

Voitaisiin todella sanoa paljon enemmän parantamisen pitkälle kehitetystä parantamisjärjestelmästä, minkä homeopatia sulkee piiriinsä, ja sen historiallisesta ja tieteellisestä näytöstä, jotka todistavat sen turvallisuuden ja tehokkuuden, mutta yllä oleva tieto ja syvä ymmärryskyky antavat hyvän johdannon siihen, miksi hmiset, joilla on lievä tai keskivaikea masennus saattavat harkita  ammattihomeopaattista hoitoa.


LÄHTEET:
(1) Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, et al. (2008) Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med 5(2): e45. doi:10.1371/journal.pmed.0050045 http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050045
(2) Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, Dimidjian S, Amsterdam JD, Shelton RC, Fawcett J. Antidepressant Drug Effects and Depression Severity: A Patient-Level Meta-analysis. JAMA. 2010;303(1):47-53. http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/303/1/47?home
(3) Fontanella CA, Bridge JA, Campo JV. Psychotropic medication changes, polypharmacy, and the risk of early readmission in suicidal adolescent inpatients. Ann Pharmacother. 2009 Dec;43(12):1939-47.
(4) Mojtabai R, Olfson M. National Trends in Psychotropic Medication Polypharmacy in
Office-Based Psychiatry. Arch Gen Psychiatry. 2010;67:26-36.
(5) Menninger, C. F. The Application as Well as the Similar, Transactions of the American Institute of Homeopathy, 1896, pp. 317-324.
(6) Adler UC, Paiva NMP, Cesar AT, Adler MS, Molina A, Padula AE, Calil HM. Homeopathic individualized Q-potencies versus fluoxetine for moderate to severe depression: double-blind, randomized non-inferiority trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Aug 17. http://ecam.oxfordjournals.org/cgi/content/full/nep114v1
(7) Bellavite P, Magnani P, Zanolin E, Conforti A. Homeopathic Doses of Gelsemium sempervirens Improve the Behavior of Mice in Response to Novel Environments. Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Sep 14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19752165?dopt=Abstract
(8) Magnani P, Conforti A, Zanolin E, Marzotto M, Bellavite P. Dose-effect study of Gelsemium sempervirens in high dilutions on anxiety-related responses in mice. Psychopharmacology (Berl). 2010 Apr 20.
(9) Davidson, J, Morrison, R, Shore, J, et al., Homeopathic Treatment of Depression and Anxiety," Alternative Therapies, January, 1997,3,1:46-49.
(10) Mathie, RT, Robinson, TW. Outcomes from Homeopathic Practice in Medical Practice: A Prospective, Research-Tarageted, Pilot Study, Homeopathy. 2006,95:199-205.
2010-11-05-dana2.jpg

Dana Ullman, MPH, on Americkan johtava homeopatian puolestapuhuja ja hän on sivuston  www.homeopathic.com perustaja. Hän on kirjoittanut 10 kirjaa, mm. bestsellerinsä:  Everybody's Guide to Homeopathic Medicines. Hänen viimeisin kirjansa on:  The Homeopathic Revolution: Why Famous People and Cultural Heroes Choose Homeopathy (Alkusanat tähän kirjaan on kirjoittanut  Dr. Peter Fisher, Her Majesty Queen Elizabeth II´n lääkäri). Dana asuu, tekee työtä ja kirjoittaa Berkeley´stä, Kaliforniasta..

 


                                                          * * * * *

https://www.youtube.com/watch?v=luKsQaj0hzs

Masennuslääkkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa syöpää: http://www.greenmedinfo.com/blog/psych-meds-put-49-million-americans-risk-cancer

Kansantautina masennus: http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/169586-kansantautina-masennus

Mikä hitto lapsia vaivaa: http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/195747-mika-hitto-lapsia-vaivaa

Aiheuttaako psykiatristen lääkkeiden pitkäaikainen käyttö enemmän haittaa kuin hyötyä?
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2435

http://www.naturalnews.com/049860_psych_drugs_medical_holocaust_Big_Pharma.html

Homeopaatti Rajan Shankaran: https://www.youtube.com/watch?v=6W1ZpLBnAYA

Prinssi Charles: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/prince-charles-letters-royal-wrote-5823182

Käärmeen myrkystä homeopaattinen lääke AIDs´iin: http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/Homeopathy-drugs-for-AIDS-from-snake-venom/articleshow/46874311.cms?from=mdr

Tässä blogissa: http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/05/homeopatiatutkimus.html

 http://magneettimedia.com/eroon-rokotevaurioista-homeopatian-avulla/#comment-306Homeopatialla parannetaan rokotevaurioita:48
 
 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2015/05/masennuksen-hoito-homeopatialla.html
 
 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2014/02/rokotteet-aivotulehdus-masennus.html
 
 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2012/02/d-vitamiini-ehkaisee-lasten-ja-nuorten.html
 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136538/
 
Ketamiinin käyttö masennuksessa: http://safe-medicine.blogspot.fi/2017/04/bbc-news-advertising-another-dangerous.html

perjantai 22. toukokuuta 2015

ROUNDUP - rikkaruohomyrkky

http://www.realfarmacy.com/wp-content/uploads/2015/05/734bd7e40fc212322a3d9263e6a56771.jpg 
Joukko-kanne kirjattu Monsantoa vastaan - Media vaikenee 

Toukokuun 18. 2015 • "Food" to Avoid, Breaking Stories, GMOs • 361 Views
by PAUL FASSA
 Lähde: http://www.realfarmacy.com/class-action-lawsuit-monsanto/
  http://www.realfarmacy.com/
Alkuperäinen linkki ei enää näy toimivan, mutta kannattaa lukea tämä suomennos.May 18. 2015 • "Food" to Avoid, Breaking Stories, GMOs • 361 Views
Yritykset julkaista uutinen tästä oikeusjutusta Monsanto´a vastaan, sen petollisesta RoundUp- rikkaruohomyrkyn mainostamisesta, joka arkistoitiin Los Angeles County Court´issa huhtikuun 20. 2015, on jätetty julkaisematta LA Times´issa, Huffington Post´issa, CNN´ssä, ja Reuters´issa, yhdessä maailman suurimmista uutistoimistoista. Kanteen asianajaja T. Matthew Phillips, on lähettänyt kanteen Monsanton oikeusjutusta Wikipedian oikeusosastolle, mutta se poistetaan sieltä säännöllisesti.    
 T. Matthew Phillips on ensimmäinen yksityinen asianajaja, joka on haastanut oikeuteen Monsanton väärästä mainostamisesta. Nykyiset kolme kantajaa ovat kaikki Los Angeles´in asukkaita ja siten kaukana tällaisesta joukkokategorian ryhmäkanteesta, ja jotka ovat rajoittuneet "Kaliforniassa asuviin, Roundup´ia joskus viimeisen 4 vuoden aikana ostaneisiin".   

http://www.realfarmacy.com/wp-content/uploads/2015/05/734bd7e40fc212322a3d9263e6a56771.jpghttp://www.realfarmacy.com/wp-content/uploads/2015/05/734bd7e40fc212322a3d9263e6a56771.jp


Monsanto’n Roundup-etiketti on virheellinen: JOS KUVA EI NÄY, YRITÄ KATSOA ALKUPERÄISESTÄ LÄHDE-LINKISTÄ!

Kuitenkin joukkokanteet, jotka onnistuvat tai saavat voimaa yhdellä alueella, toistuvat samaa vastaajaa vastaan toisilla alueilla. Monsanto’n Roundup on eniten myyty rikkaruohomyrkky maailmassa. Tämä on syy, miksi GMOt on kehitetty kestämään tätä Roundup´ia.   .

Nyt on aika hyökätä useammalla rintamalla.WHO’n ilmoitus, että Roundup aiheuttaa "todennäköisesti ihmisille syöpää", on julkaistu ja ilmoituksia on tullut esille siitä, että EPA ja Monsanto tiesivät vuosikymmenien ajan Roundup´in  syöpää aiheuttavasta myrkyllisyydestä.

Nancy Swanson´in, Seattle GMO Examiner´in mukaan, jopa American Cancer Society on myöntänyt olevansa kansainvälisen tiedemiesryhmän johtopäätöksen kanssa samaa mieltä  World Health Organization´issa (WHO).

Swanson raportoi myös juuri ennen tätä Phillips´in tekemää oikeusjuttua Los Angelesissa, että Peking´issä asuva Yang Xiao-lu haastoi Chinese Ministry of Agriculture´n oikeuteen vaatien tämän Kiinan hallitukselle lähetetyn glyfosaatista tehdyn myrkyllisyysraportin täydellistä paljastamista Kiinassa rekisteröimistä varten, ja tätä vaatismusta ei hylätty, vaikka muualla niin oli tehty.   

http://www.realfarmacy.com/wp-content/uploads/2015/05/ultimate-killing-machine.jpg

Kuva 2:  Ylivertainen tappokone

Näyttää ilmeiseltä, että hyökkääminen Roundup´ia vastaan kaikilla mahdollisilla tavoilla NYT on paras tapa taistella kemiallisen Monsanto-yhtiön yritystä kontrolloida elintarvikkeita ja meidän myrkyttämistämme vastaan.

Mikä tahansa onnistuminen näissä laillisissa yrityksissä taistella Roundup´ia vastaan, voi paljastaa totuuden Monsanto´n keskeisimmästä tuotteesta Roundup´ista. Ja se tieto tulee lisäämään vaikutusvaltaa, kun käsitellään Monsanton aikeita GMO-tuotteiden pakkausmerkintäkielloista.

Joitakin oikeusjutun yksityiskohtia

Pitäkää mielessänne, että kansalaiskanne vaatii vain ylivoimaisen näyttöenemmistön eikä näyttöä siitä, mikä voidaa epäilemättä todistaa. Tämä kansalaiskanne vaatii valamiehistön kuulemisen. Väärän mainostamisen todistaminen Kalifornian oikeusistunnossa on helpoin ensi-isku Phillips´in mukaan. Jos katsot kannetta tästä   look over the suit from here, näet, että tämä on aivan selvää, suoraan luotettavalta taholta tullutta ja todistettavissa olevaa. Ei huolta, Phillips´illä on tiede ja tiedemiehet tukenaan.

Jos tämä menee valamiehistö-oikeudenkäyntiin, niin tässä oikeudenkäyntijärjestyksessä esiin tulevista tosiasioista tulee tällöin osa yhteiskunnan omaisuutta. Jos Monsanto päättää päästä ilman oikeudenkäyntiä, silloin ei mikään media syydä Mosanton väärän mainostamisen likaisia yksityiskohtia julkisuuteen. Mutta Phillips on päättänyt viedä asian oikeuteen ja kukaan ei voi häntä lahjoa.

Tässä on tämän kanteen ongelma pähkinänkuoressa: tämä sisältää vähäisimmän määrän lakikieltä, ja sitä on helppo ymmärtää. Eli juuri se, mitä Roundup väittää pääasiallisesti tuote-etiketissään, ja jossa komeilee tämän artikkelin ylimmässä kuvassa oleva teksti: "Tiesitkö? Glyfosaatti ottaa tähtäimeensä entsyymin, jota on kasveissa, mutta ei ihmisissä eikä kotieläimissä(Kuva 1: eli teksti suoraan RoundUp-pakkauksen etiketistä)

Tämä entsyymi on EPSP glyphosate synthase, ja sitä löytyy myös ihmisen vatsan ja suoliston  mikrobikannasta.

Suoliston mikrobikannan hyvää tekevät mikrobit auttavat ruoansulatusta ja huolehtivat suurimmasta osasta immuunipuolustusjärjestelmäämme. Tämän entsyymin tuhoaminen estää probioottisten mikrobien elinkykyisyyden suolistossa, ja tämä johtaa vakaviin ruoansulatusongelmiin, kuten esim. Crohn’in tautiin ja IBS´ään (ärtyneen suolen oireyhtymään), samoin kuin luonnollisen immuunijärjestelmämme heikentymiseen jne.. 

Genomimme ei ole muuttunut tuhansiin vuosiin. Mutta nyt, yhtäkkiä, koska olemme muuttaneet suolistobakteerikantaamme, olemme muuttamassa merkkejä, jotka menevät omaan DNA´hamme; ne koodaavat nyt lisääntyvässä määrin asioita, kuten vapaita radikaaleja, oksidatiivista stressiä ja tulehduksia. Tämä kaikki on voimakas tekijä monien sairausprosessien aiheuttajana...                     – Tri. David Perlmutter, kirjan Brain Maker: The Power of Gut Microbes to Heal and Protect Your Brain-for Life, (Aivoihin vaikuttava voima,  Suolistobakteerien voima parantaa ja suojata aivojasi pysymään  elinkelpoisina) kirjoittaja.

Myös se, että Roundup´in etiketti antaa ymmärtää väärin, että ainoastaan yhden entsyymin toiminta voi  vaarantua.  Kuitenkin glyfosaatin ja siihen lisättyjen ainesosien tarkoituksena on tehdä siitä kasvisolukkoon paremmin imeytyvää, ja sen ovat tutkijat osoittaneet, ja näin muodostuu elämän vastainen myrkky, joka läpäisee ja tappaa kaiken tiellään olevan, ja blokkaa, jopa geenimanipulaatioon suunniteltujen RoundUp´illa suojattujen kasvien; soijan, maissin  ja muiden kasvien kyvyn ottaa ravinteita maaperästä.   

RoundUp´in kasvinsuojeluainejäämiä ei voida poistaa kasveista. Sen tehokkuus saadaan aikaan RoundUp´in kyvyllä läpäistä solukudos. Joten syöt sitä. Enemmän myrkkyä ja vähemmän ravitsevia aineita. Jos olet lähistöllä, kun sitä ruiskutetaan, voit hengittää sitä kehoosi. 

spraying large field

Kannata tätä T. Matthew Phillips´in tekemää kannetta tästä: via his website. Oma tarinasi ja rahallinen tuki auttavat tätä valitettavaa taistelua etenemään, ja sitä, että meidät pakotetaan panemaan tämä toimeen Monsanto-paholaisen ylivaltaa vastaan, koska se hallitsee hallitustamme ja sen laitoksia. Kanteella on myöskin rahasto  go fund me site  tätä oikeusjuttua varten.

Muistakaa, että jos tämä kanne suinkin onnistuu, toiset asianajajat, oikeustoimistot ja oikeusministerit eri osavaltioissa (USAssa) tarttuvat samaan palloon ja sinkoavat sen Monsanto’n eniten myytyyn tuotteeseen    – Roundup´iin. Lähes kaikki GMO-sato on suunniteltu Roundup´in myyntiä varten. Tämä voi osoittautua Monsanto’n Akilleen kantapääksi.

Paul Fassa on avustava kirjoittaja REALfarmacy.com.´issa.  Hänen suosikkiaiheensa ovat Lääketieteellisen Mafian ( Medical Mafia’s) kontrolli terveydestä, elintarviketeollisuudesta ja hallituksen säätelyvirastojen korruptiosta. Paul’in urhea myötävaikutus terveysliikkeessä ja maailmanlaajuisessa paradigman muutoksessa on maailmaa uudistavaa. Katso hänen blogiaan:  following this link  ja seuraa häntä:  Twitter here.

Lähteet:
http://www.monsantoclassaction.org/wp-content/uploads/2015/04/Monsanto-Glyphosate-Class-Action-4.20.2015.pdf
http://www.examiner.com/article/monsanto-sued-los-angeles-county-for-false-advertising
http://www.monsantoclassaction.org/
Tori Rector

                                                         * * * * * 

Kuvalinkint on näköjään poistettu toiminnasta !!

 http://www.washingtontimes.com/news/2015/may/17/hillary-clinton-gmo-support-monsanto-ties-spark-ba/?page=all

Hillary Clinton ja Monsanto: 
http://www.naturalnews.com/049755_Bride_of_Frankenfood_Hillary_Clinton_Monsanto.html

 http://www.naturalnews.com/049791_Hillary_Clinton_Monsanto_GMOs.html

 http://thetruthaboutcancer.com/dangers-gmo-foods/#

 http://naturalsociety.com/portland-oregon-bans-insecticide-in-light-of-massive-bee-deaths/

 https://www.youtube.com/watch?v=B_XtCcMeWrw

 http://www.naturalnews.com/049808_The_Doctors_glyphosate_Monsanto.html

 http://www.naturalnews.com/029325_Monsanto_deception.html

Monsanto rahoittaa myös TTIP-sopimusta haluamalleen mallille: http://skiftet.org/nyheter/2014/12/varldens-kanske-mest-onda-foretag-lagger-82-miljoner-pa-att-attackera-demokratin

Monsantosta tietoa suomeksi: http://www.mindo.fi/monsanto-ja-geenimuuntelu-miksi-ei/#.UYwg6bXD6e2

Kuollut geenimanipulaation takia:
 http://worldnewsdailyreport.com/doctors-confirm-first-human-death-officially-caused-by-gmos/

Monsanto vihdoinkin Haagin oikeuteen vastaamaan rikoksistaan: http://www.ewao.com/a/breaking-news-monsanto-to-be-put-to-trial-in-the-hague-for-crimes-against-humanity/

-- vai meneekö: http://www.forbes.com/sites/kavinsenapathy/2015/12/07/no-monsanto-is-not-going-on-trial-for-crimes-against-humanity/#b7433332d145 

-- glyfosaatti:  http://healthimpactnews.com/2014/alert-certified-organic-food-grown-in-u-s-found-contaminated-with-glyphosate-herbicide/

 http://preventdisease.com/news/13/102813_Agrichemical-Companies-Destroyed-Argentinas-Farming-Towns%20-Soaring-Cancer-Rates-Birth-Defects.shtml

 http://www.naturalhealth365.com/glyphosate-monsanto-roundup-1856.html

 Mehiläiset: http://www.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing?language=en#t-
476409

 http://www.naturalblaze.com/2016/11/bombshell-secret-documents-show-monsanto-knew-glyphosate-cancer-link-35-years-ago.html

WIKIPEDIA: Vetoomus: Jimmy Walesín korjattava tutkimuksiin perustuvat tiedot Wikipediaan : 

 https://www.change.org/p/jimmy-wales-clean-up-the-wikipedia-acupuncture-page-to-reflect-medical-and-scientific-consensus/u/19107851?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update

 http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/03/28/epa-monsanto-collusion.aspx

 http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/glyfosaatin-k%C3%A4ytt%C3%B6-viisinkertaistui-kaiken-muun-voi-korvata-mutta-puhdasta-vett%C3%A4-ei-1.187558tiistai 12. toukokuuta 2015

WIKIPEDIA

Wikipedian artikkeleiden paikkansapitävyys: Vakavia kysymyksiä herää jatkuvasti


Lähde:  http://www4.dr-rath-foundation.org/features/accuracy_of_articles_on_Wikipedia_serious_questions.html

Nyt kun lähes miljardi verkkosivustoa one billion websites on saatavilla ja luku kasvaa päivä päivältä, World Wide Web´issä saatavilla oleva tietomäärä näyttää lähes rajattomalta. Monien ihmisten tiedonhakulähde netistä tuntuu olevan  Wikipedia, itse-tehty "vapaa" tietosanakirja. Vuonna 2001 laskivat Jimmy Wales ja Larry Sanger sen liikkeelle, ja se sisältää laajalti nimettömien käyttäjien kirjoittamaa materiaalia. Wikipedia sisältää nyt  35 miljoonaa artikkelia 288:lla eri kielellä ja se sijoitetaan yhdeksi maailman kymmenenneksi suosituimmaksi nettisivustoksi  most popular websites. Kaiken ylimainonnan takaa on kuitenkin noussut vakavia kysymyksiä sen sisällön paikkansapitävyydestä.

Screenshot of the Wikipedia home page.
Kun Wikipedian tietoihin pääsee käsiksi, on hyvä mielessä pidettävä peukalosääntö, että vaikka sinä itsekin tutkisit asioita sieltä, et millään voi tietää perustuvatko lukemasi artikkelit tosiasioihin, puolitotuuksiin tai jopa valheisiin. Vaikka Jimmy Wales voidaan säännöllisesti löytää kerskumasta kuvitelluista luomuksensa eduista ja tekemästään mahtipontisesta todellisuudesta, perustotuus on hyvin toisenlainen.   

Juuri viime kuussa, paljastui, että artikkeli, joka oli ollut tällä sivustolla melkein 10 vuotta, oli täysin keksitty. . Kirjoitus “Jar’Edo Wens”´istä, oletettavasti Austraalian aboriginaalien jumalaluudesta, koko artikkeli ja sen aihealue oli tietoinen petos. Mutta ei siinä kaikki.  Tammi-helmikuun 2015 välillä, kaikenkaikkiaan 33 huijausta paljastui Wikipedian artikkeleista. Merkittävää on se, että emme voi mitenkään tietää kuinka monta sivua enemmän vielä näitä perättömiä sivuja sieltä löytyy. 

Tri. Rath ja Foundation´imme olemme olleet kauan tietoisia Wikipediaan liittyvistä tosiasioista. ´Demokratian´, `vapaan sanan`ja ´avoimen yhteiskunnan´ verhojen takana on tätä sivustoa käytetty välineenä kontrolloida yleistä mielipidettä kautta koko maailman. Saavuttaakseen tämän tavoitteen ovat eliittiryhmän korkean tason  toimittajat nyt vastuussa tämän sivuston sisällön kontrolloimisesta an elite group of secretive high-level editors is now responsible for controlling its content. Mitkä tahansa tämän ryhmän ulkopuolisten ihmisten julkaisut poistetaan varsin todennäköisesti.

Erityisesti jokainen Wikipediaan julkaistavaksi aiottu informaatio, joka uhkaa vuosittaisen monitriljoonaisten  arvoisten öljy- tai lääkekartellein intressejä poistetaan vikkelästi. Näin tapahtuu erityisesti tapauksissa, jotka koskevat tietoa tieteellisiin tutkimuksiin liittyvistä edistysaskeleista luonnonlääketieteessä, jonka arvoa  vähätellään säännöllisesti ja sen kannattajia häpäistään. Sen lisäksi käy ilmi, että 90% kaikista lääketieteellisistä hakusanoista 90 percent of ALL medical entries Wikipediassa on virheellisiä. Lääkeyhtiöitä on esimerkiksi syytetty artikkeleittensa editoinnista, kun he poistavat viitteet lääkkeiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin.


David H. Gorski, jonka monet uskovat olevan Wikipedian toimittaja MastCell, ja syöpäkirurgi, joka on saanut rahoitusta vakiintuneista rahastoista: US Department of Defense, the US National Cancer Institute, the ASCO Foundation, ja the Breast Cancer Research Foundation. Hän on saanut myös €30,000 määrärahan Bayer´ilta. Lisää tietoa Gorski'n väitetyistä sidonnaisuuksista lääketeollisuuteen, lue tämä artikkeli  this article.
Wikipediassa julkaistu artikkeli tri. Rath´ista  Wikipedia article on Dr. Rath on klassinen esimerkki siitä, kuinka Wikipedia yrittää johtaa lukijoitaan harhaan terveyden alalla. Pääasiallisesti  tekemällä juuri samoin kuin mitä Wikipedian oma toimintaperiaate kuvaa "hyökkääväksi sivustoksi"  “attack page”, ja artikkeli halventaa tri. Rath´in  persoonallisuuta, eikä sisällä ainoatakaan merkittävää mainintaa yli 100sta vertaisarvioidusta tutkimuksesta  peer-reviewed studies , jotka hän on julkaissut tieteellisissä julkaisuissa, ja rikkoo myös Wikipedian omia sääntöjä elossa olevien henkilöiden elämäkerroista rules on biographies of living persons , jotka on kirjoitettu  lähes yksinomaan erittäin yksipuolisella ja epäluotettavalla tavalla. 

Yritettyämme monien vuosien ajan korjata joitakin avainasemassa olevia tosiasioihin perustuvia virheitä ja täysin ujostelemattomalla tavalla puolueellisia lausuntoja  Wikipediassa olevassa julkaistusta artikkelista tri. Rath´ista, ymmärsimme, että kun kyseenalaistetaan lääketeollisuuden eturyhmät, tosiasiat eivät ole tervetulleita Wikipediaan  the facts aren’t welcome on Wikipedia. Yhä pahempaa, sillä käytännöllisesti katsoen jokainen asia, jonka mainitsetkin, Google-haku näyttää nykyään melkein poikkeuksetta Wikipedian artikkelin joko ensimmäisenä tai toisena tuloksena. Jos Wikipedia olisi  tarkka ja luotettava tiedonlähde, ei tämä ehkä olisi niin pahaa. Mutta se laajuus, millä se on   vaientamassa aktiivista maailmanlaajuista tietoa dumbing down global knowledge ja johtamassa harhaan lukijoitaan, Wikipedian väite claim siitä, että se haluaa meidän osaavan näin "kuvitella maailman, jossa jokainen yksittäinen ihmisolento voi vapaasti jakaa koko tietämyksensä yhteissumman" on täysin ristiriidassa todellisuuden kanssa. 

7 May, 2015

                                                            * * * * *

https://www.youtube.com/watch?v=O0lEmXJD7p4&feature=youtu.be

 http://www.naturalnews.com/047630_Wikipedia_academic_bias_homeopathic_medicine.html

Jimmy Whales ja Wikipedia: Kuinka sen artikkelit yrittävät muokata ihmisten asenteita:   http://www.naturalnews.com/Wikipedia.html

Natural News ja Mike Adams: tällaista tietoa hänestä levitetään tässä netti-tietosanakirjassa: https://en.wikipedia.org/wiki/NaturalNews

 http://www.naturalnews.com/051060_wikipedia_Jimmy_Wales_extortion_racket.html

Älä lahjoita rahaa Wikipedialle:
http://www.wiki-rath.org/donations_to_wikipedia.html

http://www.naturalnews.com/054902_Wikipedia_propaganda_paid_editors.html 


VETOOMUS: Jimmy Wales´in korjattava tieteellisten tutkimusten osoittamat tiedot oikeiksi WIKIPEDIAAN: https://www.change.org/p/jimmy-wales-clean-up-the-wikipedia-acupuncture-page-to-reflect-medical-and-scientific-consensus/u/19107851?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update

sunnuntai 10. toukokuuta 2015

WHO ja Big PharmaWorld Health Organization (WHO) ryhtyy lopultakin ankariin toimenpiteisiin Big Pharma´n suhteen

May 8.2015 • Big Pharma, Breaking Stories, Videos • 450 Views
by PAUL FASSA
10403344_851190141594488_8855635638553565546_n

Merkittävän riippumattomien journalistien, tutkijoiden, tilastotieteilijöiden ja joittenkin lääkäreiden painostuksen takia World Health Organization (WHO) vastasi lopultakin myönteisesti.   

 Nyt WHO ehdottaa kaikkien lääkekokeiden yleistä julkistamista. 

Miksi tämä on tärkeää? Koska tutkimuksen tultua valmiiksi, kaikki raportit kootaan usein yhteen ja editoidaan, ja niissä julkaistaan vain parhaimmat kohokohdat tutkimustuloksista, kun kielteiset tapausselostukset taas salataan.    
Joskus lääketehtaat palkkaavat  ´ghost writers´= haamukirjoittajia kokoamaan loppuraportin kasaan ja maksavat lääkärille sen allekirjoittamisesta ja hyväksymisestä aivan kuin tämä itse olisi kirjoittanut sen. Tämä lopullinen raportti on se, mikä hyväksytään lääketieteelliseen julkaisuun, vertaisarvioidaan ja lähetetään jokaiselle lääketieteen piirissä työskentelevälle osoittamaan hienoja tuloksia vain vähäisin tai ilman mitään haittavaikutuksia.

big pharma fraud

Sen jälkeen FDA hyväksyy sen lääketehtaan korvausta vastaan, ja se pääsee markkinoille, missä salatut tai maton alle lakaistut raportit tuovat julki vakavia haittavaikutuksia ja kuolemia monilla kuluttajilla useiden vuosien ajan, ja tällä aikaa patentin omaava lääkeyhtiö haravoi kokoon dollareita samaan aikaan kun tosielämässä onnettomuuden uhrit lisääntyvät, ryhmäkanteita tehdään ja mitkätahansa näistä aiheutuneet rahalliset menetykset Big Pharma pystyy helposti ottamaan maksettavakseen vain bisneksen tekemiseen  liittyvinä kuluina.

Muistatteko Vioxx´in, suositun kipulääkkeen, joka aiheutti sydänkohtauksia? 
 
Merck’n kipulääke Vioxx oli erinomainen esimerkki. Monien vuosien suurten tuottojen  jälkeen, kun monet Vioxx´ia käyttäneet olivat saaneet sydänkohtauksen, joka tappoi monia, Merck poisti lopultakin sen markkinoilta ja maksoi kaikki oikeusjuttunsa: 4.9 miljardia dollaria. Menikö tämä tosiasia näistä miljardeista dollareista teille perille?! Kuitenkin Merck pystyi hyötymään tästä tappavasta lääkkeestä, jota mainostettiin ja tuettiin voimakkaasti televisiossa (" kysy lääkäriltäsi ..." (- Amerikassa reseptilääkkeiden mainostaminen on sallittua) suom.huom.). 
Kun kuluttajat alkoivat vaatia lääkäreitään kirjoittamaan Vioxx-reseptejä, lääke-edustajat vierailivat lääkäreiden vastaanotoilla näytepakkauksin ja lounassetelein hieroakseen heitä kirjoittamaan lehtiartikkeleita, jolla vähennettiin tai tehtiin mahdottomaksi tiedot haittavaikutuksista, kun taas positiivisia vaikutuksia suurenneltiin.

USA ja Uusi Seelanti ovat muuten ainoita maita, joissa lääkkeitä saa mainostaa TV´ssä. Lääkemarkkinointi on yhtä säädytöntä kuin Big Pharma´n voitot ja raportoidut kuolemien aiheuttumukset "oikein määrätyillä lääkemääräyksillä" , joiden määrä on 100,000 - 300,000 kpl vuosittain. Nämä arviot ovat lääkealan omista tutkimuksista. 

 

Lääkealan sisältä tuleva huolestuneisuus

Big_Pharma


Kritiikki lääketutkimusraportointia kohtaan on ollut nousussa täällä USA´ssa, UK´ssa, EU´ssa ja muilla alueilla aina siitä lähtien kun tri. Marcia Angell, MD, vakuutti erottuaan toimestaan arvossapidetyn New England Journal of Medicine-lehden päätoimittajuudesta vuonna 2000 näillä sanoilla:

“Ei yksinkertaisesti ole enää mahdollista uskoa julkaistuun kliiniseen tutkimukseen , tai luottaa luotettujen lääkäreiden päätöksiin tai arvovaltaisiin lääketieteellisiin ohjeistuksiin. En pidä tästä johtopäätelmästä, johon päädyin pikkuhiljaa ja vastahakoisesti kahden vuosikymmenen virka-aikani The New England Journal of Medicine´ssä työskentelyn jälkeen.”

Tri. Angell jatkoi kirjoittamalla käänteentekevän kirjan lääketeollisuudesta: The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It (= Totuus lääkeyhtiöistä: Kuinka ne pettävät meitä ja mitä sille pitää tehdä). Hän kirjoitti myös artikkelin  New York Review of Booksíin nimellä   “Drug Companies & Doctors: A Story of Corruption”(= Lääkeyhtiöt & lääkärit: Kertomus korruptiosta) .Tässä katkelma artikkelista: 

Kukaan ei tiedä sitä todellista rahamäärää, jota lääkeyhtiöt tarjosivat lääkäreille, mutta arvioni mukaan, vuosittaisten raporttien perusteella  yhdeksän USAn lääkeyhtiön antaneen kymmeniä miljardeja dollareita vuosittain: (... ) Tämä luo laaja-alaisen sidoksen lääkäreihin, erityisesti seniori-lääkärikuntaan arvostetuissa lääketieteellisissä kouluissa, ja vaikuttaa tutkimustuloksiin ja siihen miten lääketieteellistä ammattia harjoitetaan ja jopa sen määrittelemiseen, mikä määritellään sairaudeksi.  

Muut vaikuttavat tekijät, jotka ovat johtaneet  WHO’n esitykseen
 
NPR’n laajan Vioxx-käsittelyn aikana, tri. Catherine DeAngelis, Journal of the American Medical Association (JAMA)´n toimittaja vakuutti:  “Mitä ihmisten tulisi oppia tästä on se, että älkää uskoko mihinkään, ei niin mihinkään, mitä mikään lääkeyhtiö julkaisee. Älkää uskoko sitä. Alkakaa tästä."   

Tri. DeAngelis selitti edelleen, että Merck’in muistiinpanot  markkinointikampanjasta paljastavat, että 90% Vioxx´ia ottaneista ei tarvinnut sitä tai se ei ollut tehokasta heille. Hyödyt verrattuna haittoihin olivat päälaellaan, kuten todistavat Vioxx´ista aiheutuneet onnettomuudet: noin  60,000 kuolemaa maailmanlaajuisesti sydänkohtauksista ja -infarkteista vain noin alle 5 vuoden aikana.

Merck väitti, että haittavaikutukset alkoivat vasta 18 kuukauden kuluttua lääkkeen käyttöönoton jälkeen.. Mutta New England Journal of Medicine tutki lähemmin asiaa ja tuli päätökseen, että haittavaikutukset olivat alkaneet välittömästi Vioxx´in käyttöönoton jälkeen.

 ( Oma tieto muista lähteistä: Vioxx-lääke tappoi ihmisiä vielä 3 vuoden ajan sen markkinoiltavetämisen jälkeen. Pitkäaikainen vaikutus?)

Tässä tulee viimeinen niitti tämän asian ratkaisemiseen

ClinicalTrials.gov on U.S. National Institutes of Medicine (NIH)´n palvelu. Se on paikka, jossa on talletettuna kaikki raportit kliinisistä- ja lääkekokeista. Sitä ei pidetä avoimena julkaisuna samalla tavalla kuin lääketieteelliset julkaisut.

Mutta se on paikka, jonne käynnissä olevista lääkekokeista lähetetään raportit ennen kuin lääketehtaat muokkaavat, järjestävät ja hierovat lopullisen julkaisuraportin suotuisammaksi kuin ClinicalTrials.org ´issa olevat raportit. FDA vaatii nykyään kaikki raportit ihmisillä tehdyistä kokeista rekisteröitäväksi sinne.

Tutkimus, joka on julkaistu 2014  Annals of Internal Medicine´ssä (AnnInternMed), vertasi näytteeksi ClinicalTrials- raportteja ja lopullisia julkaisuraportteja lehdistä ja vahvisti tilastollisesti kaikki, mitä oli osoitettu tässä artikkelissa.

Tässä tulee tämän tutkimuksen johtopäätös:  “Ristiriitoja raportoitiin ClinicalTrials.gov´in tulosten tietokannan ja lehtijulkaisujen välillä yleisesti. On kuitenkin epäselvää kumman lähteen tiedot ovat tarkempia, vaikka ClinicalTrials.gov saattaa tarjota monipuolisempaa kuvausta haittavaikutuksista kuin lehtijulkaisu. ”

Voit tarkastella tätä tutkimusyhteenvetoa ja tarkempia lukuja: review that study abstract for the exact numbers here. Jos tahdot nähdä oikeat raportit Big Pharma´n lääkepilvestä, tutki täältä:  ClinicalTrials site here.


shulzedarkageshttp://www.realfarmacy.com/wp-content/uploads/20

15/05/shulzedarkages.jpg

Kuva: Lääketieteen allopaattiset pimeät ajat.
" Järjestelmä näyttää hyvältä, teknologia tuntuu mukavalta, ruostumaton teräs loistaa, kaikki tuoksuu isopropyylialkoholilta; tarkoitan,  että he ovat maailman suurimpia kauppamiehiä. Katsomme nyt taaksepäin tätä vuosisataa ja tulemme lopultakin nauramaan, mutta ensin itkemme. Tämä on yksi kaikkein barbaarisimmista ajanjaksoista. Sitä tullaan nimittämään Lääketieteen Pimeäksi Aikakaudeksi."  


 WHO´n suositusta tulee Big Pharma varmasti uhmaamaan aivan samoin kuin kun WHO ilmoitti koskien glyfosaattia "mahdollisesti karsinogeeniseksi = syöpää aiheuttavaksi" ja Monsanto uhmasi sitä. Mutta näyttää siltä, että on alkanut aika aloittaa Big Pharman otteen heikentäminen lääketieteessä.   . Edistäkää tätä liikettä pysymällä erossa lääkkeistä ja käyttämällä luonnon lääkkeitä.

Katso tästä videohttps://www.youtube.com/watch?v=X2d0uCpwTj8 

Paul Fassa  on avustava kirjoittaja REALfarmacy.com.´issa.  Hänen suosikkiaiheensa ovat Lääketieteellisen Mafian ( Medical Mafia’s) kontrolli terveydestä, elintarviketeollisuudesta ja hallituksen säätelyvirastojen korruptiosta. Paul’in urhea myötävaikutus terveysliikkeessä ja maailmanlaajuisessa paradigman muutoksessa on maailmaa uudistavaa. Katso hänen blogiaan:  following this link  ja seuraa häntä:  Twitter here.

Lähteet:
http://naturalsociety.com/who-calls-for-publication-of-all-clinical-trial-results-not-just-favorable-ones/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24687070
https://clinicaltrials.gov/
http://ethicalnag.org/2009/11/09/nejm-editor/
http://ethicalnag.org/2009/11/19/wyeth-drug-rep-carlat/
Kuvalinkit:
http://i1.wp.com/blog.skepticallibertarian.com/wp-content/uploads/2013/02/Big_Pharma.png?resize=300%2C255
http://4.bp.blogspot.com/-wMi66eCpGwI/T_3hBdT69TI/AAAAAAAAABQ/bxI2fyw4KNE/s1600/big+pharma+fraud.jpeg
http://whale.to/a/shulzedarkages.jpg


                                                         * * * * *

Jokohan WHO puuttuu näihinkin lääkäreiden palkitsemisiin, kun he suosittelevat niitä asiakkailleen: http://www.askdrsears.com/topics/health-concerns/vaccines/do-doctors-have-financial-incentive-get-their-patients-fully-vaccinated

http://www.collective-evolution.com/2015/05/11/one-of-the-most-important-scientists-in-the-world-most-cancer-research-is-largely-a-fraud/

Miten raha liikkuu lääkekokeissa ja -teollisuudessa: 
 /http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/jan/15/drug-companies-doctorsa-story-of-corruption/

Glyfosaattia nyt myös luomuruoassa USAssa: http://healthimpactnews.com/2014/alert-certified-organic-food-grown-in-u-s-found-contaminated-with-glyphosate-herbicide/

 http://www.naturalhealth365.com/glyphosate-monsanto-roundup-1856.html

- ->  http://preventdisease.com/news/13/102813_Agrichemical-Companies-Destroyed-Argentinas-Farming-Towns%20-Soaring-Cancer-Rates-Birth-Defects.shtml

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2016/02/ibuprofeeni-ja-nsaid-laakkeet.html

 http://elamakasissamme.blogspot.fi/2010/02/maailman-terveysjarjesto-whon.html

 http://www.naturalblaze.com/2016/11/bombshell-secret-documents-show-monsanto-knew-glyphosate-cancer-link-35-years-ago.html

 http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/03/28/epa-monsanto-collusion.aspx

 http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/glyfosaatin-k%C3%A4ytt%C3%B6-viisinkertaistui-kaiken-muun-voi-korvata-mutta-puhdasta-vett%C3%A4-ei-1.187558 

lauantai 9. toukokuuta 2015

Homeopatiatutkimus x 2Homeopatia toimii masennuksen hoidossa ja kuumissa aalloissa


Postitti: on

Lähde:  http://www.besthealthnutritionals.com/blog/2015/04/14/Homeopathy-works-for-depression-hot-flashes/?utm_source=House%20Calls&utm_medium=subemail&utm_campaign=Homeopathy_15.04.14

Homeopatia nujertaa Big Pharman vaihdevuositutkimuksen 

Olet kuullut tämän jo aikaisemminkin. Valtavirran lääketieteen mantra, että homeopaattiset lääkkeet ovat niin kovasti laimennettuja, että jäljellä on vain "vettä" "eikä se mitenkään voi toimia".

Mutta tosiasia on, että laimentaminen tekee niistä turvallisia, mutta se EI tee niistä tehottomia, ja uusi tutkimus osoittaa sen lopullisesti — koska homeopaattinen lääke on juuri voittanut tavallisen lääkkeen täydellisesti mullistavassa kliinisessä kokeessa.

Tutkimus keskittyi 133 vaihdevuosioireiden kanssa kamppailevaan naiseen, erityisesti kuumiin aaltoihin ja masennukseen, ja asetti homeopaattiset lääkkeet vertailuun sekä plasebon että SSRI-antidepressantti fluoksetiinin ( Prozac) kanssa, jota lääkettä usein määrätään näitä oireita saaneille naisille. 

Fluoksetiinin vaikutus oli juuri odotusteni mukainen: lähes nolla. Kuumat aallot eivät vähentyneet ja vain lievää masennuksen helpottumista ilmeni. 

Homeopaattiset lääkkeet  — jotka oli valittu yksilöllisesti jokaisen naisen oireiden mukaisesti  — sen sijaan osoittivat todellisia tuloksia ja voittivat sekä plasebon että lääkkeen. Ne auttoivat kuumissa aalloissa, ja jopa masennuksen tuloksissa paremmin kuin antidepressanttilääke. 

Valtavirta on koettanut epätoivoisesti ymmärtää homeopatiaa, ja koska se ei ole voinut sitä ymmärtää ovat he jatkuvasti jättäneet ottamatta sitä käsittelyyn.

Mutta nyt homeopatian hylkääminen tulee olemaan heille vaikeaa, koska tämä tutkimus on suunniteltu virheettömän tieteellisesti.

Katsokaahan, koska useimmissa aikaisemmissa, valtavirran järjestämissä tutkimuksissa on jokaiselle koehenkilölle annettu samoja lääkkeitä. He saavat saman lääkkeen .. saman placebon .. ja saman homeopaattisen hoitavan lääkkeen.

Näin tämä yksi-sopii-kaikille-lääketiede toimii, mutta homeopatia EI toimi niin.

Jokaiseen tilanteeseen on usein tusinoittain mahdollisia homeopaattisia lääkkeitä, joista jokainen perustuu tiettyyn, henkilön mukaiseen syyhyn ja juuri niihin erityisiin henkilönmukaisiin oireisiin. Jos sinun kuumat aaltosi tulevat esimerkiksi  jyskytyksenä päässä, tarvitset homeopaattista belladonnaa.   

Jos surkeutesi taas ilmenee kuumina aaltoina vaikka sinulla on kylmä, silloin apu saattaa tulla homeopaattisesta calcarea carbonica´sta.

Jos otat väärää homeopaattista lääkettä, paraneminen saattaa jäädä kokonaan tulematta. Jos saat oikean lääkkeen, ja se saattaa olla koko elämääsi muuttava hoitava lääke, ja tämän osoittaa selvästi tämä uusi tutkimus. 

Koska nämä lääkkeet ovat turvallisia, voit itse tutkia pikkuisen ja kokeilla itsellesi mielestäsi parhaiten soveltuvia aineita.Mutta jos et helposti löydä sitä oikeaa lääkettä, keskustele holistisen, homeopaattisiin lääkkeisiin perehtyneen lääkärin kanssa.  

Jos olet eteläisestä Kaliforniasta, voin itse auttaa. Ota yhteyttä klinikkaani tapaamista varten. 
Jos olet muualta, olen tavattavissa puhelimitse. Soita:  855-DOC-MARK ajanvaraukseen.

Categories: House Calls.